JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2022 15.20
Uutiset

Toukokuinen ilmatilaloukkaus tutkittu

KI­TEE/RAUT­JÄR­VI

Kari Sark­ki­nen

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos on saa­nut val­miik­si 4. tou­ko­kuu­ta ta­pah­tu­neen epäil­lyn alu­e­louk­kauk­sen tut­kin­nan. Tut­kin­nan tu­los­ten pe­rus­teel­la on sel­vin­nyt, et­tä Ve­nä­jän val­ti­on Mi-17 tyyp­pi­nen kul­je­tus­he­li­kop­te­ri on len­tä­nyt Suo­men il­ma­ti­las­sa 4.5.2022 aa­mu­päi­väl­lä Ki­teel­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa sekä Raut­jär­vel­lä Kaak­kois-Suo­mes­sa.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan Ve­nä­jän val­ti­on Mi-17 tyyp­pi­nen he­li­kop­te­ri on ky­sei­se­nä ajan­koh­ta­na ol­lut suo­rit­ta­mas­sa val­ta­kun­nan ra­jan suun­tais­ta par­ti­o­len­toa, kun se on ajau­tu­nut Suo­men il­ma­ti­laan kah­des­ti. En­sin Ki­teen alu­eel­la noin 700 met­rin sy­vyy­teen ja sit­tem­min Raut­jär­vel­lä noin 500 met­rin sy­vyy­teen. Poik­ke­a­mat ovat ol­leet kes­tol­taan ly­hy­tai­kai­sia ja he­li­kop­te­ri on pa­lan­nut Ve­nä­jän il­ma­ti­laan oma-aloit­tei­ses­ti. Te­os­ta epäil­lyn ve­nä­läis­he­li­kop­te­rin pääl­li­kön hen­ki­löl­li­syys on jää­nyt tut­kin­nas­sa epä­sel­väk­si.

Tut­kin­nan­joh­ta­ja on esit­tä­nyt syyt­tä­jäl­le esi­tut­kin­nan ra­joit­ta­mis­ta esi­tut­kin­ta­lain 3:10.1§ pe­rus­teel­la. Asi­an kä­sit­te­lyä jat­ke­taan ra­ja­jär­jes­tys­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti Suo­men ja Ve­nä­jän ra­ja­val­tuu­tet­tu­jen kes­ken.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos ei tie­do­ta asi­as­ta enem­pää.

Alu­e­louk­kauk­sen esi­tut­kin­nas­ta on vas­tan­nut Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton ri­kos­tor­jun­ta­toi­mi­a­la.

Lisää aiheesta

Kysely