JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Meiju Halonen on tarttunut rohkeasti uusiin haasteisiin ensimmäisessä kesätyöpaikassaan ja käynyt itsenäisesti juttukeikoilla.

Meiju Halonen on tarttunut rohkeasti uusiin haasteisiin ensimmäisessä kesätyöpaikassaan ja käynyt itsenäisesti juttukeikoilla.

Päivi Lievonen

14.6.2022 9.20
Uutiset

Tet-harjoittelijasta kesätytöksi

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Kah­den vii­kon ajan Koti-Kar­ja­las­sa on ke­sä­työ­har­joit­te­li­ja­na Mei­ju Ha­lo­nen Ki­teel­tä, jon­ka kir­joi­tuk­sia on jo lu­et­ta­vis­sa huo­mi­ses­sa print­ti­leh­des­sä. Mei­ju on 15-vuo­ti­as, ja Koti-Kar­ja­la on hä­nen en­sim­mäi­nen ke­sä­työ­paik­kan­sa.

– Olin leh­des­sä tet-har­joit­te­lus­sa ke­vät­tal­vel­la, ja tämä tun­tui omal­ta ju­tul­ta. Tämä oli kiva paik­ka ja mi­nuun luo­tet­tiin teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­ses­sa jo har­joit­te­lun ai­ka­na, Ha­lo­nen ku­vai­lee.

Ysi­luo­kan jäl­keen Mei­ju ha­lu­ai­si Kuo­pi­on tai­de­lu­ki­oon, ja toi­mi­tuk­sel­li­nen työ voi­si kiin­nos­taa myös am­mat­ti­na.

– Työ on ol­lut ki­vaa ja mo­ni­puo­lis­ta; vä­hän al­kuun piti roh­kais­ta it­seä jut­tu­kei­koil­la. Suu­rin osa haas­ta­tel­luis­ta on ol­lut hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä ja mu­ka­via.

Har­ras­tu­nei­suu­des­ta on ol­lut apua työs­ken­te­lys­sä.

– Kir­joit­ta­mi­nen on help­poa, kei­koil­la käy­mi­nen on jän­nit­tä­väm­pää. Ko­to­na kir­joi­tan ta­ri­noi­ta pääs­tä­ni, ins­pi­roi­dun kir­jois­ta ja kä­sit­te­len myös päi­vän ta­pah­tu­mia ja tun­tei­ta­ni kir­joit­ta­mal­la.

Lisää aiheesta

Kysely