JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuva käytetystä huijauslinkistä.

Kuva käytetystä huijauslinkistä.

Poliisi

13.6.2022 18.23
Uutiset

Postin nimissä huijauslinkki

Kari Sark­ki­nen

Ne­tin kaut­ta toi­mi­vien os­to- ja myyn­ti­pals­to­jen myy­jil­le lä­he­tet­ty hy­vin ai­don nä­köi­nen pos­tin link­ki, tie­dot­taa po­lii­si.

Po­lii­sil­le on tul­lut ene­ne­vis­sä mää­rin il­moi­tuk­sia hui­jaus­lin­keis­tä, jon­ka kaut­ta saa­tu ti­li­tie­dot ja sen jäl­keen tyh­jen­net­ty tili. Myy­jään ot­taa yh­teyt­tä os­ta­ja ne­tis­sä toi­mi­vien os­to- ja myyn­ti­pals­to­jen kaut­ta, ja kes­kus­te­lun jäl­keen lait­taa hy­vin ai­don­nä­köi­sen ku­van, jos­sa on link­ki. Link­ki vie si­vus­tol­le, jos­sa pyy­de­tään verk­ko­pan­kin käyt­tä­jä­tun­nus ja sa­la­sa­na tai tur­va­lu­ku tai pank­ki-/luot­to­kor­tin tie­dot ja kor­tin tur­va­lu­ku. On myös ta­pauk­sia, mis­sä pyy­det­ty mo­lem­mat.

Kes­kus­te­lut käy­dään suo­men kie­lel­lä, mut­ta osit­tain huo­nol­la suo­mel­la ja lin­kis­sä­kin on kir­joi­tus­vir­he. Po­lii­si muis­tut­taa ole­maan tark­ka­na, min­ne ja ke­nel­le tili-/kort­ti­tie­to­ja an­ne­taan.

Lisää aiheesta

Kysely