JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteellä asuva Sami Purmonen on tuttu mies KiPan riveistä edellisiltä kausilta. Viime kesän mies oli luotaamassa Joensuun Mailaa kakkospelinjohtajana/valmentajana hyvillä tuloksilla.

Kiteellä asuva Sami Purmonen on tuttu mies KiPan riveistä edellisiltä kausilta. Viime kesän mies oli luotaamassa Joensuun Mailaa kakkospelinjohtajana/valmentajana hyvillä tuloksilla.

25.9.2012 11.16
Urheilu

Sami Purmosesta KiPan uusi ykköspelinjohtaja

Ki­teen Pal­lo-90 Su­per­pe­sis­jouk­ku­een pe­lin­joh­ta­ja kau­del­la 2013 on ki­tee­läi­nen Sami Pur­mo­nen. Pur­mo­nen toi­mi vii­me kau­del­la Jo­en­suun Mai­lan II pe­lin­joh­ta­ja­na/val­men­ta­ja­na. Ki­teen Pal­los­sa Pur­mo­nen on toi­mi­nut vii­mek­si kau­del­la 2010 II pe­lin­joh­ta­ja­na/la­ji­val­men­ta­ja­na.

Ki­teen Pal­lo teh­nyt li­säk­si yh­den uu­den pe­laa­ja­so­pi­muk­sen. Toh­ma­jär­ven Pom­pun kas­vat­ti Han­nu Iko­nen, 26-v, siir­tyy Ki­teen Pal­loon 1+1 vuo­den so­pi­muk­sel­la Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­joi­den prons­si­jouk­ku­ees­ta.

Kau­det 2012 ja 2011 Iko­nen on pe­lan­nut Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jois­sa, jon­ne hän siir­tyi Jo­en­suun Mai­las­ta. Han­nu Iko­sen ul­ko­pe­li­paik­ka on ta­ka­ken­täl­lä. Si­sä­pe­lis­sä hän on tul­lut tu­tuk­si ete­ni­jän-/vaih­ta­jan­roo­lis­sa. Ti­las­tot vii­me kau­del­la run­ko­sar­jas­sa 25 ot­te­lun jäl­keen soit­ta­vat Iko­sel­le seu­raa­vaa: 1+5 lyö­tyä, 7 tuo­tua ja 64 kär­ki­lyön­tiä.

Ki­teen Pal­lo on teh­nyt li­säk­si jat­ko­so­pi­muk­set seu­raa­vien pe­laa­jien kans­sa: Mika Lauk­ka­nen, 34-v, lyö­jä­jo­ke­ri, 1+1 vuo­den so­pi­mus, Jus­si Hurs­kai­nen, 23-v, kop­pa­ri/ete­ni­jä/ko­tiut­ta­ja, 2 vuo­den so­pi­mus sekä Mik­ko Sir­viö, 23-v, etu­kent­tä/ete­ni­jä/vaih­ta­ja, 1 vuo­den so­pi­mus.

Ki­teen Pal­lo-90 neu­vot­te­lee vie­lä 1-2 pe­laa­jan kans­sa sekä II pe­lin­joh­ta­jan/val­men­ta­jan roo­liin so­pi­van hen­ki­lön kans­sa.

Seu­ral­la on voi­mas­sa ole­vat pe­laa­ja­so­pi­muk­set Simo Ra­hu­sen, Mat­ti Lat­va­lan, Sami Par­ta­sen ja Toni Laak­son kans­sa vuo­den 2014 kau­den lop­puun. Topi Hurs­kai­sen, Vil­le Hä­mä­läi­sen ja Ju­ha­ni Myy­ry­läi­sen kans­sa so­pi­mus­kau­si on vuot­ta ly­hy­em­pi, 2013 lop­puun.

Lisää aiheesta

Kysely