JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.5.2022 10.51
Uutiset

Hyvinvointialueen johtajahaussa haastatellut jatkavat henkilöarviointiin

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä haas­ta­tel­tiin tors­tai­na nel­jä jat­koon eden­nyt­tä ha­ki­jaa, tie­dot­taa Siun sote. Kaik­ki ha­ki­jat eli Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let jat­ka­vat haas­tat­te­lu­jen jäl­keen hen­ki­lö­ar­vi­oin­ti­vai­hee­seen.

Hen­ki­lö­ar­vi­oin­nit suo­rit­taa suo­ra­ha­kui­hin ja rek­ry­toin­tei­hin eri­kois­tu­nut Ee­zy Per­son­nel.

Haas­tat­te­lu­ryh­mä käy hen­ki­lö­ar­vi­oin­tien jäl­keen ko­ko­nai­suu­den läpi. Alu­e­hal­li­tus kä­sit­te­lee va­lin­taa 6. ke­sä­kuu­ta ja te­kee alu­e­val­tuus­tol­le esi­tyk­sen vi­ran­täy­tös­tä.

– Haas­tat­te­lut su­jui­vat erit­täin hy­vin. Ha­ki­joi­den osaa­mi­sa­lu­eet ovat kui­ten­kin hy­vin eri­lai­sia, jo­ten haas­tat­te­lu­ryh­mä ha­lu­si teh­dä vie­lä kai­kil­le nel­jäl­le so­vel­tu­vuus­tes­tit. Näin koko pro­ses­si tu­lee teh­tyä tar­koin, alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juha Mus­to­nen pe­rus­te­lee.

Siun so­ten tie­do­te ker­too, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­jal­ta edel­ly­te­tään muun mu­as­sa laa­ja-alais­ta joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta ja ylem­pää kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toa.

Lisää aiheesta

Kysely