JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2022 11.05
Urheilu

Pertulle kultaa ja Mirolle pronssia Ounasvaaran SM-kisoista

Jou­ko Väis­tö

Ki­tee­läis­läh­töi­set Pert­tu Re­po­nen ja Miro Karp­pa­nen nap­pa­si­vat vii­me vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä pi­de­tyis­sä hiih­don, yh­dis­te­tyn ja mä­ki­hy­pyn SM-ki­sois­sa jo tä­män tal­ven kol­man­nen ar­vo­ki­sa­mi­ta­lin­sa.

Pert­tu Re­po­nen liit­ti nuor­ten MM-ki­sois­sa saa­vut­ta­man­sa kul­lan ja ho­pe­an jat­kok­si mi­ta­li­ket­juun­sa myös yh­dis­te­tyn ylei­sen sar­jan kul­tai­sen SM-mi­ta­lin. Hän voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den rei­lul­la erol­la Ilk­ka He­ro­laan.

Pert­tu jät­ti maam­me yh­dis­tet­tyä pit­kään hal­lin­neen He­ro­lan sel­väs­ti taak­seen jo mä­ki­ki­sas­sa. Hän ku­kis­ti ”Ilun” 14,9 pis­teel­lä, mikä ai­ka­e­rok­si muu­tet­tu­na tie­si Per­tul­le 59 se­kun­nin etu­mat­kaa hiih­to-osuu­del­le läh­det­tä­es­sä.

Hiih­to-osuu­del­la etu­mat­ka kas­voi en­ti­ses­tään ja maa­lis­sa kär­ki­kak­si­kon erok­si kel­lo­tet­tiin 1.59,7.

To­tuu­den ni­mis­sä on kui­ten­kin muis­tet­ta­va, et­tä ”Ilu” an­toi Per­tul­le hiih­dos­sa reip­paas­ti ta­soi­tus­ta hiih­det­ty­ään het­keä ai­kai­sem­min mies­ten vies­tis­sä Pui­jon Hiih­to­seu­ran ank­ku­ri­o­suu­den. Sii­nä hän var­mis­ti jouk­ku­eel­leen ho­pe­a­mi­ta­lin luis­tel­tu­aan ank­ku­rien ko­vim­man osuu­sa­jan.

Pert­tu tes­ta­si SM-hiih­dois­sa myös kes­tä­vyyt­tään osal­lis­tu­mal­la 50 ki­lo­met­rin hiih­toon. Hän käyt­ti ku­nin­kuus­mat­kaan ai­kaa 2.42.26,1, mil­lä ir­to­si 55. sija.

Perttu Reponen voitti viikonloppuna SM-kultaa. Arkistokuva: Olli Reponen.

Perttu Reponen voitti viikonloppuna SM-kultaa. Arkistokuva: Olli Reponen.

Olli Reponen

Miro Karp­pa­sel­la on tä­män tal­ven SM-kil­pai­luis­ta nyt täy­si mi­ta­li­suo­ra, kun hän voit­ti tam­mi­kuus­sa Imat­ran ki­sois­sa saa­vut­ta­man­sa pa­ri­vies­tin SM-kul­lan ja sprin­tin SM-ho­pe­an jat­kok­si Ro­va­nie­mel­lä SM-prons­sia mies­ten vies­tis­sä. Miro hiih­ti Imat­ran Ur­hei­li­joi­den jouk­ku­ees­sa ank­ku­ri­o­suu­den.

Vies­tin li­säk­si Miro osal­lis­tui Ou­nas­vaa­ral­la myös va­paal­la hiih­to­ta­val­la käy­tyyn kym­pin ja pert­sal­la ly­kit­tyyn 50 ki­lo­met­rin kil­pai­luun. Hän saa­vut­ti kum­mal­la­kin mat­kal­la 12. si­jan.

Miro pär­jä­si lois­ta­vas­ti myös Suo­men Cu­pis­sa. Hän si­joit­tui sii­nä Joni Mäen ja Lau­ri Le­pis­tön jäl­keen kol­man­nek­si. Joni ke­rä­si 491, Lau­ri 470 ja Miro 308 pis­tet­tä. Cu­pin kuu­lui kaik­ki­aan yh­dek­sän osa­kil­pai­lua.

Ant­ti Aal­to ei pääs­syt Ou­nas­vaa­ral­la täy­den­tä­mään ki­tee­läis­läh­töis­ten ur­hei­li­joi­den mi­ta­li­ket­jua. Hän jou­tui jää­mään si­vuun SM-ki­sois­ta sai­rau­den ta­kia.

Lisää aiheesta

Kysely