JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Minna Suomalaisen mitalijahti onnistui Sonkajärvellä täydellisesti. Hän voitti henkilökohtaisessa kilpailussa SM-kultaa sekä ilmahirvessä että -luodikossa. Kuva: Toni Suomalainen.

Minna Suomalaisen mitalijahti onnistui Sonkajärvellä täydellisesti. Hän voitti henkilökohtaisessa kilpailussa SM-kultaa sekä ilmahirvessä että -luodikossa. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

6.4.2022 10.50
Urheilu

Minnan mitalijahti tuotti kolme kultaa ja yhden hopean

Jou­ko Väis­tö

Min­na Suo­ma­lai­nen jat­koi me­nes­tyk­se­käs­tä mi­ta­li­jah­ti­aan vii­me vii­kon­lop­pu­na Son­ka­jär­vel­lä jär­jes­te­tyis­sä Suo­men Met­säs­tä­jä­lii­ton il­ma-ase­am­mun­nois­sa. Hän voit­ti N50-sar­jan Suo­men mes­ta­ruu­den niin il­ma­hir­ves­sä kuin -luo­di­kos­sa­kin.

Min­na pau­kut­te­li kum­mas­sa­kin la­jis­sa uu­den Suo­men en­nä­tyk­sen. Il­ma­hir­ves­sä N50-sar­jan uu­det SE-lu­ke­mat ovat nyt 253 ja il­ma­luo­di­kos­sa 258.

SE-tu­los­ten taus­tal­la on sään­tö­muu­tos; al­ku­kil­pai­lus­sa am­mu­taan ny­ky­ään 20 lau­kaus­ta ai­em­man kym­me­nen si­jas­ta. Lop­pu­kil­pai­lus­sa lau­kauk­sia on en­ti­seen ta­paan kym­me­nen.

Hir­vi­am­mun­nas­sa Min­na oli yli­voi­mai­nen. Hän jät­ti ho­pe­aa am­pu­neen Tuu­la Var­ti­ai­sen yh­dek­sän ja prons­sia pau­ku­tel­leen Ar­mi Yli­mä­en pe­rä­ti 43 pis­teen pää­hän.

Il­ma­luo­di­kos­sa eroa kak­ko­sek­si si­joit­tu­nee­seen Tuu­la Rä­tyyn ker­tyi kak­si pis­tet­tä. SM-prons­sia saa­nut Sirk­ka Sa­vu­ka­ri hä­vi­si Min­nal­le 11 pin­naa.

Li­säk­si kak­si mi­ta­lia jouk­ku­e­kil­pai­lus­ta

Hen­ki­lö­koh­tais­ten mi­ta­lien li­säk­si Min­nal­la oli Son­ka­jär­vel­tä tuo­mi­si­na kak­si jouk­ku­e­kil­pai­lun mi­ta­lia. Hän kuu­lui Poh­jois-Kar­ja­lan nais­jouk­ku­ee­seen, joka voit­ti il­ma­hir­ves­sä SM-kul­taa uu­del­la SE-tu­lok­sel­la 512 ja il­ma­luo­di­kos­sa SM-ho­pe­aa 542 pis­teel­lä. Min­nan li­säk­si mi­ta­li­jouk­ku­ee­seen kuu­lui­vat Hen­na Leh­ti­nen ja Sii­na Kont­tu­ri.

Nais­ten sar­jas­sa Toh­ma­jär­ven-Värt­si­län Met­säs­tys­seu­ran Ma­ri­ka Le­vä­nie­mi yl­si il­ma­hir­ves­sä fi­naa­liin. Lop­pu­tu­lok­sis­sa hän oli 226 pis­teel­lä kym­me­nes. Il­ma­luo­di­kos­sa Ma­ri­ka am­pui 158 pis­tet­tä, mil­lä ir­to­si 12. sija. Fi­naa­li­paik­ka jäi täs­sä la­jis­sa vii­den pin­nan pää­hän.

Fi­naa­li­paik­ko­ja myös muil­le pai­kal­li­sil­le am­pu­jil­le

Fi­naa­li­pai­kan Son­ka­jär­vel­lä pau­kut­te­li­vat myös Jari Le­vä­nie­mi ja Mart­ti Väis­tö kum­mas­sa­kin la­jis­sa sekä Rau­no Myl­lys il­ma­hir­ves­sä.

Jari oli mies­ten ylei­sen sar­jan il­ma­luo­di­kon lop­pu­tu­lok­sis­sa seit­se­mäs ja hir­vi­am­mun­nas­sa kah­dek­sas. Met­so­tau­luis­ta pin­no­ja löy­tyi 279 ja hir­vi­tau­luis­ta 267.

Mart­ti am­pui M70-sar­jan il­ma­hir­ves­sä 233 ja il­ma­luo­di­kos­sa 230 pis­tet­tä, jot­ka oi­keut­ti­vat kah­dek­san­teen ja yh­dek­sän­teen si­jaan.

Rau­no täh­tä­si M60-sar­jan hir­vi­am­mun­nas­sa seit­se­män­nek­si am­mut­tu­aan 245 pis­tet­tä. Il­ma­luo­di­kos­sa hän oli 162 pis­teel­lä si­jal­la 22.

Kuu­den­te­na Kes­ki-Kar­ja­lan edus­ta­ja­na SM-ki­sas­sa mu­ka­na ol­lut Pek­ka Ha­vu­kai­nen oli M70-sar­jan il­ma­hir­ves­sä al­ku­sar­jan 99 pis­teel­lä 30. ja il­ma­luo­di­kos­sa sa­mal­la pis­te­mää­räl­lä si­jal­la 28.

Lisää aiheesta

Kysely