JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.2.2022 13.02
Mielipiteet

LUKIJAN RUNO: Surun kasvot

Vie­raan kas­vot.

Kut­su­mat­to­ma­na vie­raa­na tuli.

Tun­keu­tui eli­mis­tön joka so­puk­kaan.

Ot­ti hal­lin­ta­val­lan; täy­si­mää­räi­ses­ti.

Pii­rit­tä­jän kas­vot.

Mo­tit­taa se­lus­tan, si­vuil­ta, edes­tä.

Ei jätä pa­ko­auk­koa, ei pie­nin­tä­kään.

Mur­heen kas­vot,

tar­jo­aa loh­tua it­kus­ta, kyy­ne­leis­tä.

Pi­tää ot­tees­saan.

Van­git­si­jan kas­vot.

Pa­ke­ne­mi­sen mah­dot­to­muus.

Pa­ko­y­ri­tys vaan pa­hen­taa ti­lan­net­ta.

On­net­to­muu­den kas­vot.

Sy­väl­tä kou­rais­ten,

täyt­tää suru me­ne­tyk­sen

am­mot­ta­van au­kon.

Pi­me­ät kas­vot.

Su­men­taa nä­kö­ky­vyn.

Tu­lee lii­an lä­hel­le.

Kat­se ei tar­ken­na.

Su­run suu­ruus mit­taa­ma­ton.

Val­ti­aan kas­vot.

As­tuu suru omal­la val­lal­laan,

ih­mi­sen sy­vim­pään.

Sie­lun yti­meen.

Sin­ne, ih­mi­sen py­hän paik­kaan.

Rak­kaan vi­hol­li­sen kas­vot.

Tuli suru lu­paa pyy­tä­mät­tä.

Näyt­ti mo­nen­muo­toi­set ah­dis­ta­vat

ja jul­mat kas­von­sa.

Py­syi seu­ras­sa­ni ha­lu­a­mat­ta­ni.

Muut­tui us­kol­li­sen ys­tä­vän kas­voik­si.

Pa­ran­ta­jan kas­voik­si.

Lää­kit­si­jän kas­voik­si.

Roh­keu­den ja voi­man an­ta­jan kas­voik­si.

Su­run kas­vot.

Niin mer­kil­li­set.

Kä­sit­tä­mät­tö­mät.

Lä­hes­ty­vän Ju­ma­lan var­jo.

Su­run siu­naus.

Yk­si Ju­ma­lan kä­sit­tä­mät­tö­mim­mis­tä ih­meis­tä.

Sii­nä, mis­sä kaik­ki on me­ne­tet­ty.

Ar­mon suu­ruus; ih­mi­sen

vai­vas­sa ja su­rus­sa.

PK, 28.9.2013

Lisää aiheesta

Kysely