JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lasten aluevaalien ylivoimainen ääniharava oli Killi Karjalanpiirakka.  Kuva: Siun sote

Lasten aluevaalien ylivoimainen ääniharava oli Killi Karjalanpiirakka. Kuva: Siun sote

Siun sote

26.1.2022 10.55
Uutiset

Karjalanpiirakka voitti ylivoimaisesti lasten aluevaalit

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue jär­jes­ti las­ten alu­e­vaa­lit, jois­sa eh­dok­kai­na oli nel­jä piir­ros­hah­moa. Vaa­leis­sa ää­nes­ty­soi­keut­taan käyt­ti yh­teen­sä 1 133 las­ta.

Pe­rin­ne­ruo­is­ta mu­kail­tu­jen eh­dok­kai­den yli­voi­mai­nen ää­ni­ha­ra­va oli Kil­li Kar­ja­lan­pii­rak­ka, joka ke­rä­si pe­rä­ti 496 ään­tä. Toi­sek­si yl­si Sas­ka Sa­vu­muik­ku 343 ää­nel­lä. Sal­li Sult­si­na sai 168 ja Kaa­po Ka­la­kuk­ko 110 ään­tä.

Lap­set sai­vat ha­lu­tes­saan jät­tää eh­dok­kail­le kom­ment­te­ja, joi­ta ker­tyi 306. Kom­men­teis­sa muun mu­as­sa esi­kou­lu­lai­set toi­voi­vat ui­ma­hal­li­ret­keä ja kou­lu­lai­set mah­dol­li­suut­ta päi­vä­u­niin.

Ää­nes­tys­pää­tök­siin vai­kut­ti­vat pa­laut­teen pe­rus­teel­la muun mu­as­sa eh­dok­kaan mais­tu­vuus, halu kit­keä kiu­saa­mi­nen sekä pyr­ki­myk­set suo­jel­la luon­toa.

Vaa­li­tu­lok­sen vah­vis­ti vi­ral­li­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri Kai­sa Tans­ka­nen.

– Ää­nes­tä­nei­den las­ten mää­rä oli run­sas, mikä ilah­dut­taa ko­vas­ti. Hie­noa, et­tä per­heis­sä, päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa kan­nus­tet­tiin lap­sia vai­kut­ta­maan, Tans­ka­nen kiit­tää.

Las­ten alu­e­vaa­lit jär­jes­tet­tiin ai­ka­vä­lil­lä 17.1.-23.1. tu­ke­maan las­ten de­mok­ra­ti­a­kas­va­tus­ta. Ne oli­vat puo­lu­e­po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­mat­to­mat.

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nal­li­nen nuo­ri­so­val­tuus­to oli mu­ka­na aut­ta­mas­sa his­to­ri­al­lis­ten en­sim­mäis­ten las­ten alu­e­vaa­lien on­nis­tu­mi­ses­sa.

Lisää aiheesta

Kysely