JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2022 7.59

Tohmajärvi uudisti hankin­ta­oh­jeis­tuksensa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi uu­den han­kin­ta­oh­jeis­tuk­sen. Uu­des­sa han­kin­ta­oh­jees­sa sel­key­te­tään pien­han­kin­to­jen kil­pai­lu­tus­ta. Yli 5 000 eu­ron han­kin­nat kan­sal­li­siin ja EU-kyn­ny­sar­voi­hin saak­ka kil­pai­lu­te­taan ai­na Clou­di­as­sa ja han­kin­nois­ta teh­dään vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös. Jos ar­vo jää al­le 5 000 eu­roa (alv 0 %), kil­pai­lu­tus­ta ei tar­vit­se teh­dä, mut­ta ke­vyt hin­ta­tie­dus­te­lu suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si. Han­kin­ta­oh­jeis­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti han­kin­tap­ro­ses­siin, pai­kal­li­suu­den huo­mi­oi­mi­seen han­kin­ta­lain ja sään­nös­ten puit­teis­sa sekä vuo­si­suun­nit­te­luun. Han­kin­ta­oh­jeis­tuk­seen on laa­dit­tu myös ns. pi­ka­oh­je han­kin­to­jen suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn hel­pot­ta­mi­sek­si. Han­kin­ta­oh­jeis­tus­ta on val­mis­tel­tu yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien ja Poh­jois-Kar­ja­lan han­kin­ta­toi­men kans­sa.

Tämä artikkeli on vain tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

Lisää aiheesta

Kysely