JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.1.2022 16.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kuka minut hoitaa?

Moni ikäih­mi­nen tai vai­ke­as­ti sai­ras on syys­tä­kin huo­lis­saan, mis­sä vii­mei­set vuo­ten­sa ky­ke­nee elä­mään. Riit­tää­kö hoi­ta­jia ko­ti­pal­ve­lui­hin, pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja hoi­to­ko­tei­hin, kun suu­ret ikä­luo­kat ovat 75+ ja mi­toi­tuk­set ki­ris­ty­vät?

Hoi­ta­jil­le pi­tää mak­saa kun­non palk­ka, tu­le­vat­pa ra­hat kun­nil­ta tai val­ti­ol­ta. Ko­ke­mus osoit­taa, et­tä kun­non pal­kal­la te­ki­jöi­tä löy­tyy. Työt pi­tää jär­jes­tää niin, et­tä kaik­ki voi­vat teh­dä oman kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen mu­kais­ta työ­tä.

Hoi­ta­jia ja hoi­to­paik­ko­ja tar­vi­taan li­sää. Se mak­saa. Pal­ve­lui­den ra­han­tar­ve hoi­de­taan ve­ro­va­roil­la ja asi­a­kas­mak­suil­la. On epä­re­hel­lis­tä vaa­tia li­sää ja pa­rem­pia pal­ve­lui­ta ja sa­maan hen­gen­ve­toon ve­ro­na­len­nuk­sia.

ARI TIE­LI­NEN

alu­e­vaa­lieh­do­kas (sd)

Lisää aiheesta

Kysely