JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.1.2022 11.10
Uutiset

Ennakkoäänestys alkoi Keski-Karjalassa

KES­KI-KAR­JA­LA

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi 12. tam­mi­kuu­ta, ja jat­kuu 18. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Toh­ma­jär­vel­lä en­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään kun­nan­vi­ras­to­ta­lol­la, jos­sa ää­nes­tyk­sen voi sa­noa al­ka­neen vilk­kaa­na kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. En­sim­mäi­sen kym­me­nen mi­nuu­tin ai­ka­na ää­nes­tä­jiä kävi uur­nil­la jo puo­len kym­men­tä.

Alu­e­vaa­lit jär­jes­te­tään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa, ja eh­dok­kai­ta maa­kun­nas­sa on niin run­saas­ti, et­tä eh­do­kas­lis­tan reu­nat yl­tä­vät ää­nes­tys­ko­pin sei­nien yli.

– Ää­nes­tys­ko­pis­sa on eril­li­nen A4-ko­koi­nen eh­do­kas­lis­ta, jos sei­nä­lis­tan teks­ti on lii­an pie­ni­ko­kois­ta lu­et­ta­vak­si, vaa­li­toi­mit­si­ja­na toi­mi­va Ar­ja Sauk­ko­nen ker­too.

Minna Heinonen oli ensimmäisten joukossa äänestämässä Tohmajärvellä. Vaalitoimitsija Arja Saukkonen työskentelee pleksin takana.

Minna Heinonen oli ensimmäisten joukossa äänestämässä Tohmajärvellä. Vaalitoimitsija Arja Saukkonen työskentelee pleksin takana.

Mervi Venäläinen

Ter­veys­tur­val­li­suus huo­mi­oi­daan

Ää­nes­tys­pai­koil­la kiin­ni­te­tään ke­sä­kuis­ten kun­nal­lis­vaa­lien ta­paan huo­mi­o­ta ter­veys­tur­val­li­suu­teen. Vaa­li­huo­nee­seen ote­taan ker­ral­la si­sään vain tiet­ty mää­rä hen­ki­löi­tä ja odo­tuk­sel­le on mer­kit­ty pai­kat lat­ti­aan. Kä­si­de­siä ja tar­jol­la, tur­va­vä­leis­tä muis­tu­te­taan ja mas­kin käyt­töä toi­vo­taan. Vaa­li­toi­mit­si­jat työs­ken­te­le­vät plek­si­suo­jan ta­ka­na.

Toh­ma­jär­vel­lä pää­see kah­te­na päi­vä­nä ää­nes­tä­mään en­nak­koon myös kir­jas­to­au­tos­sa.

– Ha­lu­am­me mah­dol­lis­taa lä­hi­pal­ve­lun ky­lil­lä asu­vil­le. Ke­sän vaa­leis­sa kir­jas­to­au­tos­sa ää­nes­tet­tiin vilk­kaas­ti, kun ke­sä­a­suk­kai­ta­kin kävi ää­nes­tä­mäs­sä. Saa näh­dä, mi­ten on nyt tal­vel­la, Ar­ja Sauk­ko­nen poh­tii.

Ehdokkaita on aluevaaleissa tarjolla niin runsaasti, että ehdokaslista pursuilee äänestyskopin seinien yli.

Ehdokkaita on aluevaaleissa tarjolla niin runsaasti, että ehdokaslista pursuilee äänestyskopin seinien yli.

Mervi Venäläinen

Lisää aiheesta

Kysely