JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2022 16.03
Mielipiteet

Alu­e­vaa­leis­sa 23.1.2022 va­li­taan 59 edus­ta­jaa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta ei ole ai­van sa­man­te­ke­vää, ket­kä alu­e­val­tuus­toon pää­se­vät. Nyt vaa­lien al­la lä­hes kaik­ki eh­dok­kaat pu­hu­vat ja kir­joit­ta­vat lä­hi­pal­ve­lu­jen puo­les­ta, mut­ta vaa­lien jäl­keen nä­ke­my­se­rot saat­ta­vat nous­ta esiin.

Yk­si kes­kei­nen ky­sy­mys on se, ke­nen lä­hi­pal­ve­luis­ta on puhe. Kes­ki-Kar­ja­las­sa moni oli­si tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä pe­rus­ter­vey­den­hoi­toa vah­vis­tet­tai­siin: Lää­kä­rei­tä oli­si riit­tä­väs­ti ja vas­taa­no­tol­le pää­si­si. Ham­mas­lää­kä­rei­tä oli­si riit­tä­väs­ti ja vas­taa­no­tol­le pää­si­si. Ikäih­mis­ten hoi­to­paik­ko­ja oli­si riit­tä­väs­ti ja hoi­to­pai­koil­le pää­si­si omaan ko­ti­kun­taan. Ikäih­mis­ten ko­to­na asu­mis­ta tu­et­tai­siin tar­vit­ta­vin tu­ki­pal­ve­luin.

Nyt eri­kois­sai­raan­hoi­don ku­lu­kas­vu on lei­kan­nut mie­les­tä­ni Kes­ki-Kar­ja­lan lä­hi­pal­ve­lui­den laa­tua. Väi­tän, et­tä li­sä­pa­nos­tuk­set pe­rus­ter­vey­den­hoi­toon nä­kyi­si­vät eri­kois­sai­raan­hoi­don puo­lel­la hoi­don­tar­peen vä­he­ne­mi­se­nä ja ku­lu­kas­vu­pai­neen tait­tu­mi­se­na.

Vaa­lien myö­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa pää­sem­me yh­des­sä päät­tä­mään, mi­ten pal­ve­lut jär­jes­te­tään. Ää­nes­tä­jien teh­tä­vä­nä on va­li­ta, ket­kä näi­tä pää­tök­siä te­ke­vät. Nyt on tär­ke­ää, et­tä Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­ta saa vaa­leis­sa vah­vat, na­pa­kat ja so­pi­van suu­laat edus­ta­jat Poh­jois-Kar­ja­lan uu­teen alu­e­val­tuus­toon. Toi­vot­ta­vas­ti siis ki­tee­läi­set, toh­ma­jär­ve­läi­set ja rääk­ky­lä­läi­set käy­vät ää­nes­tä­mäs­sä vaa­leis­sa, sil­lä muu­toin vaa­ra­na on seu­tu­kun­nan alie­dus­tus uu­des­sa alu­e­val­tuus­tos­sa.

MAT­TI KUIT­TI­NEN,

yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri,

toi­min­nan­joh­ta­ja,

Kes­kus­tan alu­e­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely