JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.1.2022 15.57
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kuntakentän muutos

Iso osa kun­ta­lai­sia kos­ke­vis­ta asi­ois­ta siir­tyy alu­e­val­tuus­tol­le seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen. Use­at kun­ta­lai­sia kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään uu­des­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­nos­sa.

Työ kun­nis­sa on pi­tä­nyt jo aloit­taa pe­las­tus­toi­men ja sote-toi­min­to­jen siir­ron suh­teen. Kau­pun­kien ja kun­tien ta­lou­teen vai­kut­taa mm. sote-kiin­teis­tö­jen siir­to hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Pal­jon on vie­lä asi­oi­ta, jot­ka to­den­nä­köi­ses­ti tu­le­vat mat­kan var­rel­la rat­kais­ta­vik­si.

Käy­tän­nön työ niin kun­nan val­tuus­tos­sa kuin hal­li­tuk­ses­sa­kin tu­lee muut­tu­maan, kun­ta­lais­ten kult­tuu­ri, si­vis­tys ja esim. toi­mi­vat lii­ken­ne asi­at nou­se­vat tär­ke­ään osaan.

Kun­tien ja maa­kun­ta­hal­lin­non yh­teis­työ­tä tu­li­si mie­les­tä­ni pyr­kiä heti alus­ta al­ka­en pi­tä­mään toi­mi­va­na, luo­tet­ta­va ja uu­siin toi­min­ta­ta­poi­hin en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti suh­tau­tu­va­na. Kyse ei ole kil­pai­lu­a­se­tel­mas­ta vaan koko alu­een asuk­kai­den ar­jen tur­vaa­mi­ses­ta.

Erit­täin tär­ke­ää on nyt ää­nes­tää, jo­kai­nen voi ää­nes­tä­mäl­lä vai­kut­taa mil­lai­sek­si muo­dos­tuu uu­den hal­lin­to­ta­son toi­min­ta.

SI­NIK­KA MU­SIK­KA (kesk)

Alu­e­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely