JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

4.1.2022 18.55
Uutiset

Koronatartuntoja Kiteen kotihoidossa ja maakunnassa ikäihmisten hoivakodeissa

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen ko­ti­hoi­dos­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja, ja sekä työn­te­ki­jöi­tä et­tä asi­ak­kai­ta on oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tei­hin, tie­dot­taa Siun sote.

Li­säk­si Siun so­ten Toi­von­lah­den hoi­va­ko­dis­sa Ilo­mant­sis­sa sekä Se­ni­o­ri­pi­han hoi­va­ko­dis­sa Jo­en­suus­sa on ra­joi­tet­tu vie­rai­lu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ja -al­tis­tu­mis­ten ta­kia.

Toi­von­lah­den hoi­va­ko­ti on ko­ko­nai­suu­des­saan ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ja hoi­va­ko­dis­sa on vie­rai­lu­kiel­to ka­ran­tee­nin ai­ka­na. Se­ni­o­ri­pi­ha puo­les­taan on oi­re­seu­ran­nas­sa, jon­ka ai­ka­na vie­rai­lu­ja suo­si­tel­laan vah­vas­ti vält­tä­mään.

Yk­sit­täi­siä ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia on to­det­tu useis­sa muis­sa­kin Siun so­ten hoi­va­ko­deis­sa, mut­ta ne ei­vät ole joh­ta­neet laa­jem­piin jär­jes­te­lyi­hin.

Tar­tun­nan saa­nei­siin ol­laan yh­tey­des­sä

Tar­tun­to­ja on to­det­tu niin työn­te­ki­jöil­lä kuin asi­ak­kail­la­kin. Tar­tun­nan saa­nei­siin hen­ki­löi­hin ol­laan suo­raan yh­tey­des­sä. Al­tis­tu­neet saa­vat tie­don ja oh­jeet toi­min­ta­yk­si­köi­den kaut­ta.

Ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen asi­ak­kai­den omai­sil­le tie­do­te­taan myös suo­raan yk­si­köi­den ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja mah­dol­li­sis­ta vie­rai­lu­ja kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta.

Val­ta­o­sa asuk­kais­ta kol­mes­ti ro­ko­tet­tu­ja

Val­ta­o­sa iäk­käis­tä hoi­va­ko­tien asuk­kais­ta on ro­ko­tet­tu kol­meen ker­taan. Ro­ko­te suo­jaa hy­vin va­ka­vaa ko­ro­na­vi­rus­tau­tia vas­taan, mut­ta ikä on edel­leen suu­rin ris­ki­te­ki­jä.

Siun sote pyy­tää omai­sia ja lä­hei­siä har­kit­se­maan tark­kaan, on­ko vie­rai­lu lä­hei­sen luo­na juu­ri nyt vält­tä­mä­tön vai voi­si­ko käyn­nin si­jaan muis­taa lä­heis­tään vaik­ka­pa pu­he­lin­soi­tol­la.

Lisää aiheesta

Kysely