JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronarajoitukset eivät estä äänestämistä aluevaaleissa, kunhan huomioidaan yleiset turvallisuusohjeet viruksen leviämisen estämiseksi. Kuvituskuva kesän kuntavaaleista.

Koronarajoitukset eivät estä äänestämistä aluevaaleissa, kunhan huomioidaan yleiset turvallisuusohjeet viruksen leviämisen estämiseksi. Kuvituskuva kesän kuntavaaleista.

Kari Sarkkinen

4.1.2022 16.15
Uutiset

Koronarajoitukset sallivat äänestämisen

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to teki hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la uu­sia ra­joi­tus­pää­tök­siä ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ja ylei­siin ko­kouk­siin. Alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na 12. tam­mi­kuu­ta, mut­ta vuo­den­vaih­tees­sa ase­te­tut uu­det ra­joi­tuk­set ei­vät kos­ke nii­tä. Ää­nes­tys­pai­kat saa­vat ol­la au­ki ja niis­sä saa käy­dä ää­nes­tä­mäs­sä.

– Eli vi­ral­li­siin val­ti­ol­li­siin vaa­lei­hin liit­ty­vä ää­nes­tys ei ole sel­lai­nen ylei­sö­ti­lai­suus, jota mää­räyk­sem­me kos­kee, alu­e­hal­lin­to­y­li­lää­kä­ri Sami Re­mes Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tos­ta ker­too Siun so­ten tie­dot­tees­sa.

– Jo­kai­sen toi­mi­jan on tär­ke­ää huo­mi­oi­da toi­min­nas­saan ylei­set oh­jeet hy­gie­nia- ja muis­ta jär­jes­te­lyis­tä, joil­la vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä es­te­tään, vaik­ka toi­min­ta tai ta­pah­tu­ma ei kuu­lui­si­kaan alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen mää­rää­mien ra­joi­tus­ten pii­riin, Re­mes muis­tut­taa.

Ai­em­min avi lin­ja­si, et­tei alu­e­vaa­lien to­ri­kam­pan­join­ti ole sal­lit­tua, sil­lä se luo­ki­tel­laan ul­koil­ma­ta­pah­tu­mak­si. To­reil­la saa kor­kein­taan ja­kaa vaa­li­mai­nok­sia.

Lisää aiheesta

Kysely