JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2022 8.45
Mielipiteet

MIELIPIDE: Rokotteet omiin käsiin

Ko­ro­naa vas­taan on Suo­mes­sa jo kol­me ro­ko­tus­kier­ros­ta. Ro­kot­teen voi­maan us­ko­taan mel­ko van­kas­ti, ihan tie­teel­li­sin pe­rus­tein. Mo­net tau­dit on ro­kot­teel­la nu­jer­ret­tu. On­ko tämä ko­ro­naa ai­heut­ta­va vi­rus, jol­la­kin ta­paa eri­koi­nen, kun se ro­ko­tus­suo­jan­kin läpi tau­tia ai­heut­taa. Oli­si­ko koko tau­din sam­mut­ta­va ro­ko­te ol­lut jo val­mis­tet­ta­vis­sa? Sel­lai­si­a­kin nä­ke­myk­siä on jul­ki­suu­teen tuo­tu. En­kä nyt viit­taa mi­hin­kään sa­la­lii­to­hömp­pään.

Ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen on lää­keyh­ti­öil­le val­ta­van hyvä tu­lon­läh­de. Osak­kee­no­mis­ta­jil­le se on oi­kein ”hil­lo­purk­ki”. Tätä ei käy ke­nen­kään kiis­tä­mi­nen. Eet­ti­ses­ti on tie­ten­kin kes­tä­mä­tön­tä, jos lää­keyh­ti­öt ke­hit­tä­vät ja val­mis­ta­vat tie­toi­ses­ti ro­ko­te­cock­tai­lia, jon­ka teho on tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ly­hyt­kes­tois­ta. Sel­lai­seen on suu­ri hou­ku­tus. Ja re­hel­li­syys ei ole ny­ky­a­jan hy­vei­tä. Mil­lai­set ovat lää­ke­tuo­tan­toa val­vo­vien vi­ra­no­mais­ten kyt­kök­set. Teh­dään­kö val­von­taa riip­pu­mat­to­muu­den il­ma­ti­las­sa? Ovat­ko ro­ko­te­val­mis­ta­jien hen­ki­lö­kun­ta it­se ot­ta­neet val­mis­ta­man­sa ro­kot­teen?

Mi­ten es­täm­me ”so­keu­tu­mi­sen” glo­baa­lis­sa ko­ro­na­jum­pas­sa? Suo­ma­lai­sel­le ro­ko­te­tut­ki­muk­sel­le ja ro­ko­te­val­mis­tuk­sel­le oli­si kii­rees­ti luo­ta­va edel­ly­tyk­set. Ei­kö se oli­si mitä suu­rim­mas­sa mää­rin kan­sal­li­nen tur­val­li­suus- ja huol­to­var­muu­sa­sia. Poh­jois­mai­den kan­nat­tai­si myös lyö­dä hynt­tyyt yh­teen ro­ko­te­a­si­ois­sa. Lo­pu­ton, sa­to­jen ja sa­to­jen mil­joo­nien eu­ro­jen mak­sa­mi­nen lää­keyh­ti­öil­le ei ole jär­ke­vää. Käy­te­tään ne­kin ra­hat omaan tur­val­li­suu­teem­me.

AN­TE­RO PE­SO­NEN,

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely