JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.12.2021 8.50
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kiteen veromalli

Mat­ti Ko­so­sel­la oli hyvä ky­sy­mys edel­li­ses­sä Koti-Kar­ja­lan leh­des­sä.

Ve­ro­mal­li on yk­sin­ker­tai­nen. Mal­lis­sa ei puu­tu­ta voi­tos­ta peit­tä­vään ve­rop­ro­sent­tiin. Ve­ro­mal­lin tar­koi­tus on mah­dol­lis­taa li­sä­ve­ro­tu­lo­ja yh­teis­kun­nal­le. Sil­lä pois­te­taan ny­kyi­sel­lä ve­ro­me­net­te­lyl­lä py­säyt­tä­vä tuo­tan­nol­li­nen yri­tys­toi­min­ta.

Ki­teen ve­ro­mal­lis­sa voit­to on os­to­jen mak­set­tu­jen las­ku­jen ja myyn­nin ero­tus ja sii­tä ve­rot­ta­ja saa voi­mas­sa ole­van ve­ron.

Ny­kyi­sel­lä ve­ro­tuk­sel­la pe­ri­tään va­ras­toon han­ki­tuis­ta ta­va­rois­ta ja raa­ka-ai­neis­ta yh­tei­sö­ve­ro ti­lin­pää­tök­ses­sä.

Jos esit­tä­mä­ni Ki­teen ve­ro­mal­lil­la yri­tyk­set toi­mii ja ai­ka­naan yri­tys myy­dään vaik­ka ul­ko­mail­le, myyn­ti on ve­ron alais­ta voit­toa pois­tet­tu­jen myyn­tien osal­ta.

Ny­kyi­nen ve­ro­tus suo­ras­taa suo­sii myy­mään tuo­tan­nol­li­set yri­tyk­set ul­ko­mail­le, kos­ka kai­kes­ta on mak­set­tu toi­min­nan ai­ka­na ve­rot. Myyn­ti on lä­hes ve­ro­va­paa­ta.

Ar­vos­tan kes­kus­te­lua täs­tä, kos­ka ko­ti­mai­sel­la tuo­tan­nol­la on kor­vat­ta­va tuon­tia ja edis­tet­tä­vä vien­tiä. Ky­sy­mys ei ole ve­ron­kier­ros­ta. Nyt on hyvä ai­ka ot­taa tämä työ­nal­le.

Kat­so­kaa Yo­u­Tu­be: "Ki­teen ve­ro­mal­li.

ESA HALT­TU­NEN

Ki­teen Yrit­tä­jien Pj

Lisää aiheesta

Kysely