JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.12.2021 9.44
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kiteen veromalli

Van­ho­ja Koti-Kar­ja­la leh­tiä se­lail­les­sa­ni mi­nul­le pis­ti sil­mään uu­ti­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys Ki­teen­ve­ro­mal­li ko­kei­lus­ta. On hyvä, et­tä et­si­tään uu­sia mal­le­ja yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si Ki­teel­lä. Esi­tys­hän ei ole uu­si vaan sitä on nos­tet­tu esil­le ai­na muu­ta­man vuo­den vä­lein hei­koin me­nes­tyk­sin.

Olen yrit­tä­nyt sel­vit­tää it­sel­le­ni mitä tuo ve­ro­mal­li pi­tää si­säl­lään, sii­nä kui­ten­kaan on­nis­tu­mat­ta. Ky­se­hän on mitä il­mei­sem­min yri­tys­ten mak­sa­mas­ta yh­tei­sö­ve­ros­ta, joka on 20 pro­sent­tia yri­tyk­sen voi­tos­ta. Toi­voi­sin, et­tä joku asi­as­ta enem­män tie­tä­vä vas­tai­si mi­nua ja mon­taa muu­ta as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Mitä ve­ro­ja ja mi­ten pal­jon mak­sai­si yri­tys, jos omis­ta­ja nos­tai­si esim. 50 pro­sent­tia voi­tois­ta osin­koi­na?

Kuka vas­tai­si ”ve­ro­ve­las­ta”, jos yri­tys myy­täi­siin ko­kei­lu­ai­ka­na alu­een ul­ko­puo­lel­le tai vaik­ka­pa ve­ro­pa­ra­tii­siyh­ti­öl­le?

En­tä jou­tuu­ko kym­me­nen vuo­den ko­kei­lu­jak­son pää­tyt­tyä yri­tys mak­sa­maan ”ve­ro­ve­lan” ta­kai­sin, jos in­ves­toin­te­ja ei ole­kaan teh­ty?

En­tä mi­ten kau­pun­ki ai­koo kat­taa val­ti­on mak­sa­man yh­tei­sö­ve­ro tuo­ton ale­ne­man, kos­ka tus­kin val­tio mak­saa yh­ti­ö­ve­ro­pa­lau­tus­ta kau­pun­gil­le, jos meil­lä ei tule vas­taa­via ve­ro­tuot­to­ja val­ti­ol­le?

(Vii­me vuon­na yh­tei­sö­ve­ro tuot­to Ki­teel­lä oli 2,3 mil­joo­naa eu­roa.)

MAT­TI KO­SO­NEN

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (SDP)

Lisää aiheesta

Kysely