JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rääkkylä-päivää on vietetty jo useiden vuosien ajan. Arkistokuva.

Rääkkylä-päivää on vietetty jo useiden vuosien ajan. Arkistokuva.

Uuna Kainulainen

19.11.2021 13.10
Kulttuuri

Rääkkylä-päivässä markkinahumua

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

En­si vii­kon tors­tai­na vie­te­tään Rääk­ky­lä-päi­vää, ja pi­tä­jäs­sä on tee­man kun­ni­ak­si tar­jol­la mo­nen­lais­ta oh­jel­maa. Tänä vuon­na ta­pah­tu­mat pai­not­tu­vat kou­lu­kes­kuk­seen, jon­ka ruo­ka­las­sa on koko il­ta­päi­vän ajan mark­ki­nat, jos­sa kou­lu­lai­set myy­vät te­ke­mi­ään tuot­tei­ta ja pi­tä­vät kah­vi­o­ta. On­nen Kaup­pa on avoin­na ja myös Kar­ja­lan­ruu­sun Jou­lu­puo­ti avaa oven­sa jou­lu­se­son­kiin. Mart­ta­kah­vi­os­sa vie­te­tään tu­paan­tu­li­ai­sia kak­ku­kah­vien kera.

50-lu­vun nä­ky­miä esit­te­le­vää Rääk­ky­lä-elo­ku­vaa näy­te­tään kir­jas­tos­sa kah­teen eri ker­taan päi­vän ai­ka­na.

Li­säk­si ja­e­taan kun­nan toi­mes­ta Rääk­ky­lä-pal­kin­to ja Ki­teen nuor­kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­see rääk­ky­lä­läi­sen yrit­tä­jä-asi­a­kas­pal­ve­li­jan. Pal­kit­se­mi­set ovat Yr­jö Ero­sen pi­tä­män Rääk­ky­lä-päi­vän pu­heen jäl­keen. Sa­mal­la myös luo­vu­te­taan niin sa­no­tut ham­mas­ra­hat pi­tä­jään syn­ty­neil­le lap­sil­le.

Rääk­ky­lä-päi­vää on juh­lit­tu mar­ras­kuun 25.päi­vä vuo­des­ta 2017 läh­tien. Ajan­koh­ta mää­räy­tyy vuo­del­ta 2016, jol­loin kor­kein hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si kun­ta­lii­tos­pää­tök­sen.

Lisää aiheesta

Kysely