JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.-6. luokkalaisten valinnaisen bändi.

5.-6. luokkalaisten valinnaisen bändi.

Henna Halttunen-Anttonen

19.11.2021 12.39
Uutiset

Talent-tapahtuma Hutsin koululla

Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Hut­sin kou­lus­sa pääs­tiin pit­kän ko­ro­nan ai­heut­ta­man poik­keus­jak­son jäl­keen ko­koon­tu­maan koko kou­lu yh­des­sä sa­liin. Yh­des­sä saim­me naut­tia hie­nois­ta live-esiin­ty­mi­sis­tä op­pi­las­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä Hut­sin kou­lun Ta­lent-ta­pah­tu­mas­sa.

Ta­pah­tu­maan osal­lis­tui esit­te­le­mään tois­ta­kym­men­tä op­pi­las­ta ja op­pi­las­ryh­mää.

Ta­lent-esiin­ty­mi­set aloit­ti vii­den­nen luo­kan soit­ta­ja­tyt­tö­jen esi­tys, jota jat­koi 5.-6. luok­ka­lais­ten va­lin­nai­sen bän­di. Tä­män jäl­keen mu­siik­kie­si­tyk­si­nä kuul­tiin usei­ta 2. ja 3. luo­kan pi­a­non­soit­to­e­si­tyk­siä sekä viu­lun­soit­to­e­si­tys. 3. luo­kan ty­töt lau­sui­vat syk­syi­sen ru­non ja esit­ti­vät kep­pa­ri­tai­tu­roin­tia. 2. luok­ka­lai­set esit­ti­vät temp­pu­ja sekä vi­de­on kaut­ta skuut­taus­ta.

Jalkapallotaituri Emmi Björnin esitys huipensi tapahtuman.

Jalkapallotaituri Emmi Björnin esitys huipensi tapahtuman.

Henna Halttunen-Anttonen

Ta­lent hui­pen­tui yl­lä­ty­se­siin­ty­jä, ka­na­da­lai­sen Cir­que de So­leil -sir­kuk­sen mu­ka­na esiin­ty­neen ki­tee­läi­sen jal­ka­pal­lo­tai­tu­ri Em­mi Björ­nin esi­tyk­seen.

Ta­lent esiin­ty­mis­tä lo­puk­si Em­mi opet­ti ha­luk­kail­le ko­kei­li­joil­le muu­ta­mia temp­pu­ja, joi­ta hän käyt­tää esi­tyk­sis­sään.

Hen­na Halt­tu­nen-Ant­to­nen

Lisää aiheesta

Kysely