JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.11.2021 10.56
Mielipiteet

MIELIPIDE: Postia menee uusille asukkaille

Koti-Kar­ja­lan ju­tu­tun mu­kaan Toh­ma­jär­ven luot­ta­mus­hen­ki­löil­las­sa toi­vot­tiin, et­tä uu­sil­le, kun­taan muut­ta­neil­le toh­ma­jär­ve­läi­sil­le lä­he­tet­täi­siin in­fo­kir­je.

Tie­dok­si: KE­TIn seu­tu­mark­ki­noi­ja­na olen lä­het­tä­nyt jo vuo­des­ta 2007 seu­dun uu­sil­le asuk­kail­le ter­ve­tu­lo­kir­jeen. In­fo­kir­jee­seen on koot­tu ajan­koh­tais­ta tie­toa kun­kin kun­nan ja seu­dun pal­ve­luis­ta ja ta­pah­tu­mis­ta. In­foa päi­vi­te­tään joka pos­ti­tus­ker­ral­la, jot­ta mu­ka­na oli­si mah­dol­li­sim­man tuo­re ja ajan­ta­sai­nen tie­to.

Sen si­jaan uu­sien kun­ta­lais­ten ti­lai­suuk­sia var­mas­ti oli­si hyvä jär­jes­tää enem­män. Vii­me vuo­si­na vain Rääk­ky­lä on sään­nöl­li­ses­ti kut­su­nut uu­sia asuk­kai­taan yh­tei­siin ti­lai­suuk­siin.

Suvi Spoof,

KETI Oy

Lisää aiheesta

Kysely