JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viime vuonna Tohmajärven Yrittäjät ry: jäsenet koristelivat tyhjilleen jääneen liikekiinteistön ikkunaan jouluaaton tunnelmaa. Kuva: Riitta Hakulinen.

Viime vuonna Tohmajärven Yrittäjät ry: jäsenet koristelivat tyhjilleen jääneen liikekiinteistön ikkunaan jouluaaton tunnelmaa. Kuva: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

18.11.2021 13.15
Uutiset

Tänäkin vuonna joulukylä Tohmajärvelle?

TOH­MA­JÄR­VI

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jät ry haas­taa vii­me vuo­den ta­paan yrit­tä­jät, yh­dis­tyk­set ja muut toi­mi­jat va­lai­se­maan ja ko­ris­te­le­maan Ke­mien kes­kus­taa­ja­mas­ta kaik­kien yh­tei­sen jou­lu­ky­län.

Haas­tees­saan yrit­tä­jä­jär­jes­tö toi­voo yrit­tä­jien ja toi­mi­joi­den ko­ris­te­le­van oman toi­mi­ti­lan­sa ik­ku­nat, piha-alu­een tai mah­dol­li­ses­ti tyh­jä­nä ole­van lii­ke­kiin­teis­tön ik­ku­nan jou­lui­sen kau­niik­si. Ko­ris­te­lut ja va­lais­tuk­set tu­li­si ol­la val­mii­na per­jan­tai­na 26.11., jol­loin pe­rin­tei­sen jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­man si­jas­ta pää­si­si naut­ti­maan ky­lä­kes­kuk­sen jou­lui­ses­ta tun­nel­mas­ta. Sa­ma­na päi­vä­nä yri­tyk­set ja muut toi­mi­jat voi­vat ha­lu­tes­saan jär­jes­tää jou­luis­ta oh­jel­maa asi­ak­kail­leen.

– Vii­me vuon­na mu­ka­na oli 20 toi­mi­jaa, tup­la­taan­ko tänä vuon­na? ky­syy haas­teen heit­tä­neen yrit­tä­jä­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Sari Mik­ko­nen, jol­le haas­teen vas­taa­not­ta­vat ta­hot voi­vat il­moit­tau­tua.

Yrit­tä­jä­jär­jes­töl­lä on kes­kus­ta-alu­een ko­ris­te­le­mi­sek­si mui­ta­kin suun­ni­tel­mia, jot­ka sel­vi­ä­vät jou­lu­ky­län ava­jais­päi­vä­nä.

Lisää aiheesta

Kysely