JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

14.10.2021 17.13
Uutiset

Pohjois-Karjalan koronatilanne on vakaa

Kari Sark­ki­nen

Siun sote tie­dot­taa, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta kaik­ki­aan 74 pro­sent­tia on saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen mo­lem­mat an­nok­set. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Vii­kol­la 40 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 29 ta­paus­ta, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 32. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 27. Ku­lu­val­la vii­kol­la tar­tun­to­ja on tors­tai­aa­muun men­nes­sä to­det­tu 14 ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 35 hen­ki­löä.

Tar­tun­nois­ta suu­rin osa to­det­tiin al­le 30-vuo­ti­ail­la. Eni­ten tar­tun­to­ja oli 20 – 29-vuo­ti­ail­la. Tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­kol­la 40 Jo­en­suus­sa, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä, Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le kai­kis­sa to­de­tuis­ta ta­pauk­sis­ta. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli kuu­si.

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia on to­det­tu yh­del­lä kou­lul­la, har­ras­tus­jouk­ku­ees­sa sekä sote-yk­si­kös­sä. Siun sote on ol­lut yh­tey­des­sä kaik­kiin ka­ran­tee­niin mää­rät­tyi­hin.

Etä­työ­suo­si­tus päät­tyy val­ta­kun­nal­li­ses­ti per­jan­tai­na.

Lisää aiheesta

Kysely