JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

??

1.10.2021 12.08
Uutiset

Poltto­ai­ne­säi­liöstä anastettu polttoainetta ja hirvikolari Kiteellä

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos tie­dot­taa, et­tä kes­ki­viik­ko­na kel­lo 15.00 ja tors­tai­na kel­lo 13.45 vä­li­se­nä ai­ka­na oli met­sä­ko­neen mu­ka­na kul­ke­vas­ta Fu­elk-polt­to­ai­ne­säi­li­ös­tä anas­tet­tu kym­me­niä lit­ro­ja polt­to­ai­net­ta. Säi­liö oli ol­lut lu­kit­tu­na mu­na­lu­kol­la, mikä oli ri­kot­tu. Jäl­jis­tä pää­tel­len polt­to­ai­net­ta oli imet­ty let­kul­la toi­seen as­ti­aan.

Ha­vain­nois­ta pyy­de­tään il­moit­ta­maan säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi, vih­je­pu­he­li­meen 0295415232 tai po­lii­si­päi­vys­tyk­seen 0295415320 ar­ki­sin kel­lo 8-16.15.

Hir­vi juok­si au­ton eteen Jo­en­suun­tiel­lä

Tors­tai-il­ta­na kah­dek­san ai­koi­hin oli Jo­en­suun­tiel­lä Ki­teel­lä hen­ki­lö­au­to tör­män­nyt hir­veen. Ete­län suun­taan mat­kal­la ol­leen hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja oli tör­män­nyt tien oi­ke­al­ta puo­lel­ta tiel­le juos­see­seen hir­veen. Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ei­kä kyy­dis­sä ol­lut mat­kus­ta­ja ei­vät louk­kaan­tu­neet tör­mäyk­ses­sä.

Hir­vi oli jat­ka­nut tör­mäyk­sen jäl­keen mat­kaan­sa tien va­sem­mal­le puo­lel­le. Hen­ki­lö­au­ton kyl­keen oli tul­lut lom­mot osu­ma­koh­tiin. Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen jäl­jes­tä­jät tar­kas­ta­vat mah­dol­li­ses­ti louk­kaan­tu­neen hir­ven kun­non.

Lisää aiheesta

Kysely