JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Susiladyihin otetaan mukaan uusia harrastajia, sillä jäälle kaivataan lisää pelaajia.

Susiladyihin otetaan mukaan uusia harrastajia, sillä jäälle kaivataan lisää pelaajia.

Kiteen Jääsusien arkisto

1.10.2021 8.15
Urheilu

JÄÄSUDET: Susiladyihin mahtuisi mukaan uusia pelaajia

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Jää­su­sien alai­suu­des­sa toi­mi­va Su­si­la­dyt on nais­ten har­ras­ta­ja­po­ruk­ka, jos­sa ha­e­taan ilon kaut­ta hy­vää hi­keä ja pe­liä jääl­lä.

– Vi­ral­lis­ta oh­jaa­jaa ei ole, vaan joku ko­ke­neem­mis­ta oh­jaa alun har­joi­tuk­set, jon­ka jäl­keen pe­la­taan. Pe­lien ja har­ras­ta­mi­sen suh­teen ta­voit­tei­ta ei ole teh­ty, mut­ta tree­neis­sä nau­re­taan pal­jon. Olem­me iloi­nen ja huu­mo­ri­pi­toi­nen po­ruk­ka, Riik­ka Pie­ti­käi­nen ku­vai­lee pe­li­ka­ve­rei­taan.

Osaa­mis­vaa­ti­mus­ta ei ole

Ker­ran vii­kos­sa ko­koon­tu­vaan nais­ten jouk­ku­ee­seen kai­vat­tai­siin täl­le kau­del­le täy­den­nys­tä. Maa­li­vah­din pes­ti­kin oli­si tar­jol­la

– Em­me ole ki­saa­va jouk­kue, vaan har­ras­ta­ja­po­ruk­ka. Osal­lis­tu­jat ovat iäl­tään pa­ri­kymp­pi­ses­tä vii­si­kymp­pi­seen, jo­ten mu­ka­na on kai­ke­ni­käi­siä ja -taus­tai­sia osal­lis­tu­jia. Nyt pe­laa­ja­mää­rä on ol­lut tiu­kas­sa, jo­ten mu­kaan mah­tui­si vie­lä. Uu­sia, aloit­ta­nei­ta on tul­lut mu­kaan ihan il­man kiek­ko­taus­taa, jo­ten osaa­mis­vaa­ti­muk­sia ei to­del­la­kaan ole, Pie­ti­käi­nen kan­nus­taa.

Su­si­la­dy­jen tree­nit al­ka­vat al­ku­läm­mit­te­lyl­lä, ja joka ker­ta pe­la­taan.

– Al­kuun on joku pe­lil­li­nen luis­te­lu tai syöt­tö­har­joi­tus, ja sit­ten lop­pu­ai­ka pe­la­taan. Meil­lä ei ole mi­tään suu­ria ta­voit­tei­ta, kun­han saa­daan hy­vät hiet. Voi ol­la, et­tä tal­ven mit­taan jo­ku­nen har­joi­tus­pe­li pe­la­taan lä­hi­a­lu­een jouk­ku­ei­den kans­sa, Pie­ti­käi­nen suun­nit­te­lee.

Lisää aiheesta

Kysely