JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronavirustestien määrä maakunnassa on kasvanut viime viikkoina tartuntatapausten lisääntyessä. Viimeisin lukema on viikolta 28, jolloin testejä otettiin Pohjois-Karjalassa 2750 kappaletta.

Koronavirustestien määrä maakunnassa on kasvanut viime viikkoina tartuntatapausten lisääntyessä. Viimeisin lukema on viikolta 28, jolloin testejä otettiin Pohjois-Karjalassa 2750 kappaletta.

Päivi Lievonen

26.7.2021 10.53
Uutiset

Kiteellä kolme koronatartuntaa viikonloppuna

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Ki­teel­lä var­mis­tui vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Lau­an­tail­le uu­sia tar­tun­to­ja kir­jat­tiin yk­si ja sun­nun­tail­le kak­si, jo­ten pi­tä­jän ko­ko­nais­tar­tun­ta­lu­ke­ma koko pan­de­mi­an ai­ka­na on nyt yh­teen­sä 78 to­det­tua tau­ti­ta­paus­ta.

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven lu­ke­mat ovat py­sy­neet en­nal­laan, kum­mas­sa­kin pi­tä­jäs­sä tar­tun­to­ja on kir­jat­tu maa­nan­tain aa­mu­päi­vään men­nes­sä kym­me­nen kun­taa koh­den.

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päät­ti ko­kouk­ses­saan vii­me vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­lan siir­ty­neen ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Tä­nään maa­nan­tai­na Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ar­vi­oi maa­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­net­ta ja mah­dol­li­sia tar­vit­ta­via ra­joi­tus­toi­mia.

Siun So­ten yl­lä­pi­tä­mäs­sä jul­kis­ten al­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­tal­la ei maa­nan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä ol­lut koh­tei­ta Kes­ki-Kar­ja­las­ta, mut­ta muun maan­kun­nan osal­ta mah­dol­lis­ten al­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­ta on pit­kä eri­tyi­ses­ti Jo­en­suun osal­ta.

Lisää aiheesta

Kysely