JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rääkkylässä on todettu kesän aikana kaksi erillistä koronaviruksen tartuntaketjua sekä molempien jälkitartuntoja.

Rääkkylässä on todettu kesän aikana kaksi erillistä koronaviruksen tartuntaketjua sekä molempien jälkitartuntoja.

Tuija Marienberg

19.7.2021 16.38
Uutiset

Rääkkylässä kaksi tartuntaketjua

RÄÄK­KY­LÄ

Tui­ja Ma­rien­berg

CO­VID 19 -vi­rus le­vit­täy­tyi Suo­meen ke­vät­tal­ves­ta 2020, jon­ka jäl­keen kun­ta toi­sen­sa jäl­keen kir­jau­tui Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen jul­kai­se­mal­le ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen lis­tal­le.

THL jul­kai­si tie­dot vain niis­tä kun­nis­ta, joi­den tar­tun­ta­ta­paus­ten mää­rä on vä­hin­tään vii­si. Siun so­ten alu­een vii­mei­se­nä kun­ta­na lis­tal­le tuli tä­män vuo­den ke­sä­kuus­sa Rääk­ky­lä, jos­sa on to­det­tu kesä- ja hei­nä­kuus­sa seit­se­män uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

Rääk­ky­län ko­ro­na­tar­tun­nat ovat läh­töi­sin kah­des­ta eril­li­ses­tä tar­tun­ta­ket­jus­ta. Ky­sees­sä ovat toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta läh­töi­sin ole­va tar­tun­ta ja sen jäl­ki­tar­tun­to­ja sekä ul­ko­mail­ta läh­töi­sin ole­va tar­tun­ta ja sen jäl­ki­tar­tun­to­ja. Ka­ran­tee­nis­sa on muu­ta­ma vi­ruk­sel­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut hen­ki­lö.

Rääk­ky­län ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on täl­lä het­kel­lä kym­me­nen, jo­ten pie­nes­sä kun­nas­sa il­maan­tu­vuus eli ta­paus­ten mää­rä suh­teu­tet­tu­na alu­een vä­es­töön on vii­me ai­koi­na ol­lut kor­kea.

Siun so­ten yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen ker­too, et­tä Rääk­ky­län vii­mei­sin il­maan­tu­vuus­lu­ku on 143,7, mut­ta on­nek­si il­maan­tu­vuus on las­kus­sa. Kor­keim­mil­laan 10. hei­nä­kuu­ta 2021 il­maan­tu­vuus oli Rääk­ky­läs­sä pe­rä­ti 239,6.

Lisää aiheesta

Kysely