JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Orivedellä Papinsaaressa sijaitsee Suoparsaaren kalastusosuuskunnan ylläpitämä eräsauna.

Orivedellä Papinsaaressa sijaitsee Suoparsaaren kalastusosuuskunnan ylläpitämä eräsauna.

Roosa Sallinen

14.7.2021 10.40
Uutiset

Eräsaunat tarjoavat retkeilijälle luksusta

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

Si­ni­set aal­lot ki­mal­ta­vat au­rin­gon­sä­tei­den an­si­os­ta ti­mant­tien lail­la. Paah­ta­van hel­teen hel­po­tuk­se­na me­las­ta räis­käh­tää ta­sai­sin vä­li­a­join vir­kis­tä­vää vet­tä naa­mal­le. Li­hak­sia al­kaa 9 ki­lo­met­rin jäl­keen jo ki­vis­tää, mut­ta veto ve­dol­ta kel­tai­nen ka­jak­ki li­puu Ori­ve­den aal­loil­la koh­ti mää­rän­pää­tä.

Erä­sau­no­jen tai­kaa

Mikä oli­si­kaan mu­ka­vam­paa kuin päi­vän va­el­luk­sen tai me­lon­nan jäl­keen is­tah­taa sau­nan löy­lyi­hin? Erä- ja tun­tu­ri­sau­nat tar­jo­a­vat ret­kei­li­jöil­le luk­sus­ta mitä kau­neim­mis­sa mai­se­mis­sa. Rin­kan kan­ta­mi­ses­ta tai me­lan ve­dois­ta vä­sy­nei­tä li­hak­sia on iha­na ren­tout­taa erä­sau­nan löy­lyis­sä. Nois­sa sau­nois­sa on jo­tain pu­hut­te­le­vaa. Vuo­sia nii­den lau­teil­la on ker­rot­tu ret­kei­li­jöi­den kes­ken seik­kai­lu­ker­to­muk­sia ja ka­la­jut­tu­ja. Erä­sau­no­ja löy­tyy ym­pä­ri Suo­mea, ei­kä ih­me, on­han kyse maas­ta, jos­sa on sau­no­ja on usei­ta mil­joo­nia. Esi­mer­kik­si Ur­ho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa sekä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa va­el­ta­jat pää­se­vät Met­sä­hal­li­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mien tun­tu­ri­sau­no­jen löy­lyi­hin.

Papinsaaren eräsaunaan voi retkeillä esimerkiksi kajakilla meloen.

Papinsaaren eräsaunaan voi retkeillä esimerkiksi kajakilla meloen.

Roosa Sallinen

Pa­pin­saa­ren kät­ket­ty aar­re

Myös Ki­teel­lä Ori­ve­den Mus­tan­se­län Pa­pin­saa­reen kät­key­tyy täl­lai­nen aar­re. Se vain saat­taa jää­dä tark­ka­sil­mäi­sel­tä­kin huo­maa­mat­ta: Vih­rei­den leh­ti­pui­den suo­jas­ta jär­vel­le kur­kis­taa pu­nai­nen erä­sau­na. Suo­par­saa­ren ka­las­tu­so­suus­kun­nan yl­lä­pi­tä­mä sau­na sekä kota tar­jo­a­vat ret­kei­li­jäl­le tai ka­las­ta­jal­le rau­hal­li­sen py­säh­dyk­sen Ori­ve­den kes­kel­lä. Il­man sau­no­mis­ta­kin saa­ri on käy­mi­sen ar­voi­nen py­säh­dys­paik­ka. Pa­pin­saa­ren kal­lio on oi­va paik­ka naut­tia kuk­sal­li­nen kah­via tai pi­tää lou­nas­tau­koa sa­mal­la, kun jär­vel­tä pu­hal­ta­va tuu­li vii­len­tää kas­vo­ja ja aal­lot lyö­vät ran­ta­ki­vik­koon.

Ka­ja­keil­la tut­ki­maan Ori­vet­tä

Vii­dak­ko­mai­sen Pa­pin­saa­ren sau­naan voi me­loa esi­mer­kik­si Pu­hok­ses­ta, Mul­ju­lan Erä- ja riis­ta­po­lun Hie­ta­nie­men ran­nas­ta tai Suo­par­saa­res­ta. Pu­hok­ses­ta mat­kaa me­lo­en on saa­ria ja ran­to­ja myö­täil­len lä­hem­mäs 9 ki­lo­met­riä yh­teen suun­taan. Sau­nan ja ko­dan li­säk­si saa­res­sa on huus­si. Saa­reen voi teh­dä mu­ka­van päi­vä­ret­ken tai viet­tää Ori­ve­del­lä ja sen ym­pä­ris­tös­sä use­am­man yön me­lo­en. Ka­jak­ke­ja Ori­ve­del­le saa vuok­rat­tua La­ke­land Ka­re­lia Oy:lta. Vuok­rauk­sen li­säk­si ka­ja­keil­le on mah­dol­lis­ta saa­da mak­sul­li­nen kul­je­tus.

Papinsaaren kallio on oiva paikka nauttia kuksallinen kahvia tai pitää lounastaukoa.

Papinsaaren kallio on oiva paikka nauttia kuksallinen kahvia tai pitää lounastaukoa.

Roosa Sallinen

Lisää aiheesta

Kysely