JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.7.2021 11.00
Uutiset

Peruster­vey­den­huollon asiakasmaksuihin muutoksia

Asi­a­kas­mak­su­la­kia on uu­dis­tet­tu ja la­kiin teh­dyt muu­tok­set tu­li­vat voi­maan 1.7.2021.

Pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa sai­raan­hoi­ta­jan, lä­hi­hoi­ta­jan, ter­vey­den­hoi­ta­jan ja kä­ti­lön vas­taa­no­tot ovat mak­sut­to­mia kai­ke­ni­käi­sil­le 1.7.2021 al­ka­en.

Jos hoi­ta­ja tar­vit­see olen­nai­ses­sa mää­rin lää­kä­rin kon­sul­taa­ti­o­ta niin, et­tä hoi­to­vas­tuu käy­tän­nös­sä siir­tyy hoi­ta­jal­ta lää­kä­ril­le, lää­kä­rin pal­ve­lus­ta pe­ri­tään mak­su 18-vuot­ta täyt­tä­neel­tä. Asi­a­kas­ta in­for­moi­daan asi­as­ta vas­taa­no­tol­la. Hoi­ta­jan ko­ti­käyn­nit ko­ti­hoi­don ja ko­ti­sai­raa­lan osal­ta ovat edel­leen mak­sul­li­sia.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset koskevat tuhansia Siun soten asiakkaita.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset koskevat tuhansia Siun soten asiakkaita.

Etä­pal­ve­lu ja etä­vas­taa­not­to vi­de­o­vä­lit­tei­ses­ti tai pu­he­li­mit­se ovat ver­rat­ta­vis­sa pe­rin­tei­seen vas­taa­not­to­käyn­tiin tai pal­ve­luun. Etä­pal­ve­lus­ta pe­ri­tään sa­mat mak­sut kuin esi­mer­kik­si vas­taa­not­to­käyn­nis­tä tai ko­ti­käyn­nil­lä an­ne­tus­ta pal­ve­lus­ta, mi­kä­li pal­ve­lu on mak­sul­li­nen muu­toin­kin, ja se kor­vaa vas­taa­not­to­käyn­nin. Asi­a­kas­ta in­for­moi­daan pu­he­lun tai vi­de­oyh­tey­den mak­sul­li­suu­des­ta.

Lisää aiheesta

Kysely