JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.7.2021 10.35
Uutiset

Siun sotessa lääkäripula

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Kesä ai­heut­taa poik­keuk­sia Siun so­ten ter­vey­sa­se­mien au­ki­o­lo­ai­koi­hin. Li­säk­si lää­kä­ri­pu­la vai­kut­taa si­ten, et­tä Kiih­te­lys­vaa­ran, Tuu­po­vaa­ran ja Rääk­ky­län ter­vey­sa­se­mil­la ei ole saa­ta­vil­la lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja ajoit­tain ke­sän ai­ka­na.

Ti­lan­ne joh­tuu lää­kä­ri­si­jais­ten huo­nos­ta saa­ta­vuu­des­ta.

– Lää­kä­riin kui­ten­kin pää­see soit­ta­mal­la omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, jos­ta hoi­ta­ja kon­sul­toi tar­vit­ta­es­sa lää­kä­riä toi­sel­le ase­mal­le. Mi­kä­li asi­a­kas tar­vit­see lää­kä­ri­ai­kaa, va­ra­taan ai­ka si­jais­ta­val­le ase­mal­le, to­te­aa vs. osas­ton­hoi­ta­ja Sai­ja Määt­tä­nen Siun so­tes­ta.

Rääk­ky­län ter­vey­sa­se­ma tu­keu­tuu tar­vit­ta­es­sa lää­kä­ri­a­si­ois­sa Ki­teen ter­vey­sa­se­maan. Esi­mer­kik­si 16. hei­nä­kuu­ta Rääk­ky­läs­sä ei ole lää­kä­riä.

Rääkkylän terveysasema tukeutuu tarvittaessa lääkäriasioissa Kiteen terveysasemaan.

Rääkkylän terveysasema tukeutuu tarvittaessa lääkäriasioissa Kiteen terveysasemaan.

Kari Sarkkinen

Ter­vey­sa­se­mia kiin­ni ke­sä­ai­kaan

Oman ter­vey­sa­se­man ol­les­sa sul­jet­tu, voi mil­lä ta­han­sa Siun so­ten ter­vey­sa­se­mis­ta asi­oi­da.

Päi­vys­ty­sa­si­at hoi­de­taan kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä.

Osal­la ter­vey­sa­se­mis­ta ei tois­tai­sek­si hoi­de­ta in­fek­ti­o­po­ti­lai­ta. Siun so­tes­ta opas­te­taan asi­ak­kai­ta soit­ta­maan en­sin ter­vey­sa­se­mal­le toi­min­ta­oh­jei­ta var­ten.

Lisää aiheesta

Kysely