JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rääkkylän tautitapaukset ovat olleet kasvussa kuluvalla viikolla. Kuvituskuva.

Rääkkylän tautitapaukset ovat olleet kasvussa kuluvalla viikolla. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

20.6.2021 11.36
Uutiset

Rääkkylässä lisää koronatartuntoja

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Rääk­ky­läs­sä on to­det­tu täl­lä vii­kol­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja, sil­lä pi­tä­jä nou­si vii­kon­lo­pun ai­ka­na Ter­vey­den ja hy­vin­voin­ti­lai­tok­sen yl­lä­pi­tä­mäl­le kun­ta­koh­tai­sia lu­ku­ja ker­to­val­le lis­tal­le vii­den tar­tun­nan lu­ke­mal­la.

Jo ku­lu­van vii­kon tors­tai­na Siun so­ten tie­dot­tees­sa mai­nit­tiin Rääk­ky­läs­sä ol­leen tar­tun­to­ja, mut­ta tuol­loin kun­nan tau­ti­ta­paus­ten mää­rä ei vie­lä ylit­tä­nyt viit­tä.

Myös Ki­teel­lä to­det­tiin lau­an­tai­na yk­si uu­si tar­tun­ta, ja pi­tä­jän lu­ke­ma ko­ho­si yh­teen­sä 74 ta­pauk­seen. Sun­nun­tai­na Ki­teen ko­ko­nais­mää­rä nou­si jo 75 tar­tun­taan jäl­leen yh­del­lä uu­del­la tar­tun­nal­la.

Toh­ma­jär­ven ti­lan­ne on py­sy­nyt en­nal­laan, eli yh­dek­säs­sä tar­tun­nas­sa koko pan­de­mi­an ai­ka­na.

Sun­nun­tai­na puo­len päi­vän ai­koi­hin Siun so­ten yl­lä­pi­tä­mäl­lä al­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­tal­la ei ol­lut koh­tei­ta Kes­ki-Kar­ja­las­ta.

Uu­tis­ta muo­kat­tu 20.6 klo 15.35. Li­sät­ty tie­to Ki­teen tar­tun­ta­mää­räs­tä sun­nun­tai­na.

Lisää aiheesta

Kysely