JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Jouko Väistö

15.6.2021 8.20
Uutiset

PKS ja Ilmatieteenlaitos varoittavat myrskystä

POH­JOIS-KAR­JA­LA

Kari Sark­ki­nen

Suo­meen saa­puu tiis­tai­aa­muk­si län­nes­tä voi­ma­kas ma­ta­la­pai­neen kes­kus, joka tuo mu­ka­naan voi­mak­kai­ta tuu­lia myös si­sä­maa­han.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja Sa­vos­sa tuu­len no­peu­den en­nus­te­taan puus­kis­sa ole­van vä­lil­lä 17 – 23 met­riä se­kun­nis­sa, mikä riit­tää kaa­ta­maan pui­ta myös säh­kö­lin­joil­le koko PKS Säh­kön­siir­ron ja­ke­lu­a­lu­eel­la.

Otol­li­sis­sa olo­suh­teis­sa jopa yli 25 m/s puus­kat voi­vat ol­la mah­dol­li­sia. Sää­ti­la on vaa­ral­li­sim­mil­laan tiis­tai­päi­vän ai­ka­na ja voi­mak­kaim­mat tuu­let ovat ohi il­lal­la klo 20 jäl­keen.

– PKS Säh­kön­siir­to Oy on va­ran­nut ja­ke­lu­häi­ri­öön kor­jaus­hen­ki­lös­töä eri puo­lil­le ja­ke­lu­a­lu­et­ta. Tie­do­tam­me ti­lan­teen ke­hit­ty­mi­ses­tä li­sää sää­en­nus­tei­den tar­ken­tu­es­sa, ker­too käyt­tö­pääl­lik­kö Mat­ti Pe­so­nen, PKS Säh­kön­siir­to Oy:stä.

Vuo­de­nai­kaan näh­den voi­ma­kas myrs­ky

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen 14.6. te­ke­män en­nus­teen mu­kaan lou­naan­puo­lei­nen tuu­li voi­mis­tuu me­ril­lä tiis­tain vas­tai­se­na yö­nä laa­jal­ti ko­vak­si ja Sel­kä­me­rel­lä myrs­ky­lu­ke­miin. Län­si­ran­ni­kol­la tuu­li voi­mis­tuu myrs­ky­puus­kiin var­hain tiis­tai­aa­mu­na ja aa­mu­päi­vän ai­ka­na laa­jal­ti myös maan kes­ki­o­sas­sa sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa.

– Myrs­ky on vuo­de­nai­kaan näh­den voi­ma­kas. Puut ovat täy­des­sä leh­des­sä ja maa on rou­da­ton, jo­ten yli 20 m/s pu­hal­ta­vat puus­kat ai­heut­ta­vat enem­män va­hin­ko­ja kuin vas­taa­vat puus­kat tal­vi­kau­del­la, sa­noo päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Ant­ti Kok­ko Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta.

Tuu­li al­kaa hei­ke­tä län­si­ran­ni­kol­la puo­lel­ta päi­vin. Itäi­sis­sä maa­kun­nis­sa tuu­li heik­ke­nee vas­ta il­lal­la.

Myrs­ky­ma­ta­la­pai­neen yh­tey­des­sä sa­taa run­saas­ti suu­res­sa osas­sa maa­ta. Vet­tä ker­tyy en­nus­teen mu­kaan tiis­tain ai­ka­na La­pis­sa 20–30 mil­li­met­riä ja maan kes­ki­vai­heil­la 5–15 mil­li­met­riä.

Lisää aiheesta

Kysely