JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

14.6.2021 16.17
Uutiset

Koronarokotukset laajenevat 35-vuotiaisiin tiistaina

Kari Sark­ki­nen

Siun sote laa­jen­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta tänä vuon­na 35 vuot­ta täyt­tä­viin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Uu­den ikä­ryh­män ajan­va­raus käyn­nis­tyy huo­men­na klo 8.

Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan ikä­ryh­män laa­jen­ta­mi­sel­la var­mis­te­taan ko­ro­na­ro­kot­tei­den me­nek­kiä ja ro­ko­tus­ten su­ju­vaa ete­ne­mis­tä. Lop­pu­vii­kol­le on va­rat­ta­vis­sa yhä noin 2 500 ro­ko­tu­sai­kaa. Ro­ko­tu­sai­ko­ja on va­paa­na useim­mis­sa Siun so­ten ro­ko­tus­pis­teis­sä.

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

En­si vii­kon ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat tu­le­vat va­rat­ta­vik­si lau­an­tai­na klo 12 ja maa­nan­tai­na klo 8. Siun sote seu­raa ro­kot­tei­den me­nek­kiä ja laa­jen­taa tar­vit­ta­es­sa ro­ko­tus­ryh­miä no­pe­al­la­kin ai­ka­tau­lul­la.

Ris­ki­ryh­mät edel­leen ro­ko­tus­vuo­ros­sa

Vuon­na 1986 tai sitä en­nen syn­ty­nei­den li­säk­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat edel­leen myös yli 16-vuo­ti­aat sai­rau­den pe­rus­tel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt. Siun sote on yh­tey­des­sä vie­lä ro­kot­ta­mat­to­miin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­viin hen­ki­löi­hin, jot­ka ei­vät ole täl­le het­kel­lä ikän­sä puo­les­ta ro­ko­tus­vuo­ros­sa. Siun sote lä­het­tää ku­lu­van vii­kon ai­ka­na hen­ki­löil­le teks­ti­vies­tin, jos­sa ker­ro­taan oh­jeet, kuin­ka toi­mia ro­ko­te­a­jan va­raa­mi­sek­si pu­he­li­mit­se.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voi­vat va­ra­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan myös pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta nu­me­ros­ta 013 330 2131 maa­nan­tai­sin klo 8–9.

Lisää aiheesta

Kysely