JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.8.2013 14.10
Talous

Rääkkylän Muovi lopettaa toimintansa

Rääk­ky­län Muo­vin toi­min­ta on nel­jän vii­me vuo­den ai­ka­na ol­lut toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Hulk­ko­sen mu­kaan tap­pi­ol­lis­ta.

– Tuo­tan­non siir­tä­mi­sel­lä Ou­luun sääs­te­tään toi­mi­ti­la ja toi­mi­hen­ki­lö­kus­tan­nuk­sis­sa, Hulk­ko­nen pe­rus­te­lee.

Hä­nen mu­kaan­sa nimi Rääk­ky­län Muo­vi säi­lyy edel­leen.

Kaik­ki Rääk­ky­län Muo­vin yh­dek­sän työn­te­ki­jää on ir­ti­sa­not­tu. Hulk­ko­sen mu­kaan työn­te­ki­jät voi­vat jat­kaa Ou­lus­sa van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä.

Rääk­ky­län Muo­vin koko osa­ke­kan­nan on os­ta­nut Vic­to­rius Oy. Kon­ser­niin kuu­luu Rääk­ky­län Muo­vin li­säk­si kuu­luu Yki­muo­vi Fin­land, Ga­rand Fin­land PLP Vin­dig Ruot­sis­ta ja Iris Fi­ber Oy Vi­ros­ta.

Vic­to­rius Oy on tänä vuon­na yri­tys­jär­jes­te­lyil­lä pe­rus­tet­tu poh­joi­seu­roop­pa­lai­nen lu­ji­te­muo­vi­a­lan kon­ser­ni, jol­la on sekä omia et­tä ali­han­kin­ta­tuot­tei­ta. Kon­ser­nin omis­taa sen toi­mi­va joh­to yh­des­sä Hel­met Bu­si­ness Men­tors Oy:n ko­ko­a­man si­joit­ta­ja­ryh­män kans­sa. Kon­ser­nin pää­kont­to­ri on Ou­lus­sa Yki­muo­vi Fin­land Oy:n toi­mi­pai­kan yh­tey­des­sä.

Rääk­ky­län Muo­vi on val­mis­ta­nut jo vuo­des­ta 1970 läh­tien Rääk­ky­läs­sä lu­ji­te­muo­vi­tuot­tei­ta, jois­ta tun­ne­tuim­pia ovat eri­lai­set siir­ret­tä­vät tau­ko­ti­lat ja suo­jat.

Rääk­ky­län Muo­vin toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta enem­män kes­ki­vii­kon 21.8. leh­des­sä.

Lisää aiheesta

Kysely