JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arvinsalmen läpi Joensuuhun kulkeva syväväylä on avattu. Kaikkea jäällä liikkumista syväväylän läheisyydessä tulee välttää.

Arvinsalmen läpi Joensuuhun kulkeva syväväylä on avattu. Kaikkea jäällä liikkumista syväväylän läheisyydessä tulee välttää.

Tuija Marienberg

6.4.2021 10.08
Uutiset

Vältä liikkumista syväväylän läheisyydessä

KES­KI-KAR­JA­LA

Tui­ja Ma­rien­berg

Sai­maan ka­na­va ja sy­vä­väy­lät myös Ori­ve­del­lä on maa­lis­kuun lo­pul­la avat­tu.

Väy­lä­vi­ras­to muis­tut­taa, et­tä ka­las­ta­jien, moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den, hiih­tä­jien ja mui­den Sai­maan jääl­lä kul­ke­vien on syy­tä vält­tää kaik­kea liik­ku­mis­ta avat­tu­jen sy­vä­väy­lien lä­hei­syy­des­sä. Myös mök­kei­li­jöi­den kan­nat­taa huo­mi­oi­da, et­tä sy­vä­väy­liä ei pys­ty enää ylit­tä­mään nii­den avaa­mi­sen jäl­keen.

Ke­vät­jäi­den mur­ta­mi­ses­sa Sai­mal­la voi näh­dä uu­den­lais­ta jään­mur­ta­mis­ta. Jäi­den su­la­mi­seen as­ti sy­vä­väy­lil­lä lii­ken­net­tä avus­taa Sai­maa-ni­mi­nen moot­to­roi­tu ir­to­keu­la.

Ir­to­keu­la on ra­ken­net­tu Tu­run kor­jaus­te­la­kal­la Naan­ta­lis­sa. Väy­lä­vi­ras­ton tar­koi­tuk­se­na on pal­vel­la ir­to­keu­lan avul­la si­sä­ve­si­lii­ken­net­tä Sai­maal­la ja mah­dol­li­ses­ti pi­den­tää sy­vä­väy­län lii­ken­nöin­ti­kaut­ta.

Ir­to­keu­las­sa on kak­si pää­ko­net­ta ja kak­si pot­ku­ria. Kei­la ve­tää it­se, mut­ta sitä työn­ne­tään ja oh­ja­taan pus­ki­jal­la, jona toi­mii Ca­lyp­so-ni­mi­nen alus.

Väy­lä­vi­ras­ton mu­kaan Sai­maan ka­na­val­la tä­män kau­den ai­ka­na liik­ku­vis­ta rah­ti­lai­vois­ta noin 150 ajaa Sii­lin­jär­ven suun­taan ja jok­seen­kin yh­tä pal­jon rah­ti­lii­ken­tees­tä suun­tau­tuu Jo­en­suu­hun tai Pu­hok­seen.

Poh­jois-Kar­ja­laan ulot­tu­vat si­sä­ve­si­väy­lät ovat tär­keä osa Itä­me­ren ym­pä­ril­lä si­jait­se­via ve­si­väy­läyh­teyk­siä. Poh­jois-Kar­ja­laa lä­hin­nä ole­vat me­ri­sa­ta­mat ovat Ha­mi­nan ja Kot­kan sa­ta­mat.

Lisää aiheesta

Kysely