JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
31.3.2021 16.02
Vaalit

MIELIPIDE: Yksilöinä yhdessä

Ki­teen Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on mah­ta­va mää­rä nai­sia eh­dok­kaa­na vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa ja eh­dok­kaam­me koos­tu­vat mm. ”val­tuus­to­kon­ka­reis­ta”, en­si ker­taa eh­dol­la ole­vis­ta, elä­ke­läi­sis­tä, äi­deis­tä, mum­mois­ta, yrit­tä­jis­tä, sai­raan­hoi­ta­jis­ta, mut­ta en­nen kaik­kea isän­maal­li­sis­ta ja maa­lais­jär­keen luot­ta­vis­ta roh­keis­ta ja ide­a­rik­kais­ta nai­sis­ta.

Yk­si­löi­nä yh­des­sä-tee­mal­la, me ha­lu­am­me tuo­da esiin jo­kai­sen osaa­mi­sen, elä­män­ti­lan­teen ja ko­ke­muk­sen yh­tei­sil­lä ar­voil­la.

Meil­le tär­kei­tä asi­oi­ta ovat mm.

-Pe­ru­sar­vot, isän­maal­li­suus sekä maa­lais­jär­ki.

-Toi­mi­va ter­vey­den­huol­to, pe­rus­pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­nen ja tur­vaa­mi­nen, sekä vam­mais- ja van­hus­pal­ve­lut.

-Elin­voi­mai­nen maa­seu­tu, lä­hi­ruu­an tuo­tan­to sekä luon­to.

-Su­ju­va ja laa­du­kas lap­si­per­hei­den ar­ki, tur­val­li­suus, asuin­viih­ty­vyys sekä las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen.

-Kult­tuu­rin edis­tä­mi­nen ja tu­ke­mi­nen.

-Riit­tä­vät toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set var­mis­tet­ta­va uu­sil­le ja van­hoil­le yri­tyk­sil­le.

-Ak­tii­vi­nen yh­teis­työ yli puo­lu­e­ra­jo­jen Ki­teen ja ki­tee­läis­ten par­haak­si.

Tule roh­ke­as­ti jut­te­le­maan!

KI­TEEN

PE­RUS­SUO­MA­LAIS­TEN

NAI­SEH­DOK­KAAT

Lisää aiheesta

Kysely