JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SS-sotilaat pidättävät Gillesin (Nahuel Pérez Biscayart) ja lähettävät hänet kohti tuhoamisleiriä.

SS-sotilaat pidättävät Gillesin (Nahuel Pérez Biscayart) ja lähettävät hänet kohti tuhoamisleiriä.

Kino-Hovi

5.3.2021 7.59
Kulttuuri

Persian oppitunnit Kino-Hovin ohjelmistoon

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Kino-Ho­vin oh­jel­mis­toon saa­puu vai­kut­ta­va draa­ma Per­si­an op­pi­tun­nit, joka vie vuo­den 1942 mie­hi­tet­tyyn Rans­kaan. SS-so­ti­laat pi­dät­tä­vät Gil­le­sin (Na­hu­el Pérez Bis­ca­yart) ja lä­het­tä­vät hä­net koh­ti tu­ho­a­mis­lei­riä. Mat­kal­la Gil­les vält­tyy tä­pä­räs­ti te­loi­tuk­sel­ta väit­tä­mäl­lä, et­tei ole oi­ke­as­ti juu­ta­lai­nen vaan per­si­a­lai­nen.

Hä­tä­val­he pe­las­taa Gil­le­sin hen­gen, mut­ta joh­dat­taa hä­net pian en­tis­tä pa­hem­paan pu­laan. Kes­ki­tys­lei­ril­lä hän saa teh­tä­väk­seen opet­taa per­si­an kiel­tä up­see­ri Koc­hil­le (Lars Ei­din­ger), joka haa­vei­lee ra­vin­to­lan pe­rus­ta­mi­ses­ta Ira­niin so­dan pää­tyt­tyä.

Kuinka kauan upseeri Kochil (Lars Eidinger) uskoo Gillesin (Gillesin (Nahuel Pérez Biscayart) peitetarinaa , nähdään sunnuntaina ja tiistaina Kiteen Kino-Hovissa elokuvassa Persian oppitunti.

Kuinka kauan upseeri Kochil (Lars Eidinger) uskoo Gillesin (Gillesin (Nahuel Pérez Biscayart) peitetarinaa , nähdään sunnuntaina ja tiistaina Kiteen Kino-Hovissa elokuvassa Persian oppitunti.

Kino-Hovi

Gil­les päät­tää pi­tää kiin­ni pei­te­ta­ri­nas­taan: hän suo­riu­tuu teh­tä­väs­tä kek­si­mäl­lä omas­ta pääs­tään ”per­si­an­kie­li­siä” sa­no­ja ja opet­ta­mal­la nii­tä Koc­hil­le. Jär­jes­te­ly he­rät­tää epäi­lyk­siä niin muis­sa van­geis­sa kuin var­ti­jois­sa­kin. Koc­hin epäi­lyk­set voi­mis­tu­vat päi­vä päi­väl­tä ja Gil­les tie­tää, et­tä hä­nen sa­lai­suu­ten­sa voi pal­jas­tua het­ke­nä minä hy­vän­sä…

Va­dim Pe­rel­ma­nin oh­jaa­ma tii­vis­tun­nel­mai­nen draa­ma esi­te­tään Kino-Ho­vis­sa en­si sun­nun­tai­na ja tiis­tai­na.

Lisää aiheesta

Kysely