JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.3.2021 15.48
Vaalit

MIELIPIDE: Imagokysymys!

Eläm­me poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa muu­ten­kin kuin ko­ro­nan osal­ta. Kes­to­pu­hee­nai­he on ol­lut vii­mei­set ajat lumi. Kaa­va-alu­eel­la on ol­lut vai­keuk­sia lu­mien si­joit­ta­mi­nen pie­nil­le ton­teil­le.

Ih­mi­set ikään­ty­vät ja mo­nel­le on tuot­ta­nut vai­keuk­sia ton­tin­liit­ty­män puh­taa­na­pi­to. Kun kun­ta­lai­set ovat soi­tel­leet kau­pun­gin vas­tuu­vir­ka­mie­hil­le, on vas­taus ol­lut, et­tä tämä on pie­nim­piä mur­hei­ta.

Vas­taus se on se­kin ja var­maan te­kee ky­sy­jän miet­ti­mään, mik­si ky­syin näin tyh­mää asi­aa. Oli­si kai ky­sy­jän mie­les­tä pa­rem­pi ol­la hil­jaa, ei­kä men­nä ky­se­le­mään näin "tyh­miä". Toi­nen vas­taus on, et­tä ei ole kil­pai­lua, on vain joku ot­ta­nut lu­me­nau­rauk­set.

Jos ei ole kil­pai­lua, sii­tä huo­li­mat­ta voi­tai­siin ura­koit­si­jan kans­sa so­pia, et­tä hän ei tie­toi­ses­ti tuk­ki­si ton­tin­liit­ty­miä. Kun­ta­lai­set ton­ti­no­mis­ta­jat oli­si­vat jopa val­miit mak­sa­maan täs­tä toi­men­pi­tees­tä.

Kaa­va-alu­een asuk­kaat ovat ky­sy­neet­kin, mik­si mak­saa kiin­teis­tö­ve­roa? Jos tämä on­gel­ma saa­tai­siin kun­toon, se oli­si kau­pun­gin nä­kö­kul­mas­ta ima­go­a­si­a­kin. Edel­lä mai­nit­tuun on­gel­maan rat­kai­su löy­tyi­si ihan omal­ta paik­ka­kun­nal­ta, on ai­na­kin kak­si lu­mi­työ­ka­lus­ton val­mis­ta­jaa.

Tu­lee­kin mie­leen ky­sy­mys, on­ko oi­ke­at lait­teet oi­ke­as­sa pai­kas­sa, vai joh­tuu­ko tämä kil­pai­lun puut­tees­ta? It­se­kin vuo­si­kau­sia ko. lait­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­sa ja val­mis­tuk­ses­sa ol­lee­na luu­len tun­te­va­ni tek­nii­kan mitä on tar­jol­la.

VESA PAR­VI­A­NEN

SD- kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely