JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.2.2021 13.06
Urheilu

Kausi käynnistyi SM-kultamitalilla

HÄ­MEEN­LIN­NA/KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Ko­ro­na on ko­e­tel­lut vuo­den 2020 ja al­ku­vuo­den 2021 ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia.

SM-ta­sol­la­kin moni si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­ma kil­pai­lu on siir­ret­ty pi­det­tä­väk­si myö­hem­min.

Suo­men Voi­ma­nos­to­liit­to ry sekä Team LIKE ry jär­jes­ti­vät 13.-14.2. va­rus­te­voi­ma­nos­ton SM-kil­pai­lut kai­kil­le ikä­luo­kil­le.

Il­mei­ses­ti ko­ro­nan vuok­si osal­lis­tu­ja­mää­rä jäi to­tut­tua pie­nem­mäk­si ja use­as­sa sar­jas­sa kil­pai­li­ja sai nos­taa yk­sin, mut­ta se ei mi­ta­lei­den ar­voa him­men­tä­nyt.

Ki­tee­läi­nen Ant­ti Lii­ma­tai­nen nos­ti M40/83 kg-sar­jas­sa va­rus­te­voi­ma­nos­ton SM-kul­taa yh­teis­tu­lok­sel­la 695 kg.

Jal­ka­kyy­kys­sä hän aloit­ti 240 kg:lla ja jat­koi 265 kg:lla. Mo­lem­mat nos­tot hy­väk­syt­tiin.

– Kyy­kys­sä en­nä­tys pa­ra­ni tä­hän ikä­luok­kaan ja sar­jaan 2,5 ki­loa, kau­den aloi­tuk­seen tyy­ty­väi­nen Lii­ma­tai­nen tuu­ma­si.

Penk­ki­pun­ner­ruk­ses­sa hän va­lit­si aloi­tus­pai­nok­si 180 kg. Pa­ja­rin Punt­tia edus­ta­va nos­ta­ja li­sä­si hy­väk­sy­tyn nos­ton jäl­keen tan­koon 10 kg rau­taa. 190 kg tuot­ti myös on­nis­tu­neen nos­ton.

– Pen­kis­sä ol­ka­pää­ki­vut hait­ta­si­vat tree­ne­jä kak­si kuu­kaut­ta. Sii­hen näh­den olen tu­lok­seen tyy­ty­väi­nen, hän ker­toi.

– Maas­ta­nos­tos­sa otin var­man aloi­tuk­sen 240 ki­loa. En­nä­tys­tä 272,5 ki­loa ko­kei­lin toi­sel­la ja kol­man­nel­la nos­tol­la, mut­ta se ei nous­sut ylös as­ti.

SM-kul­ta­mi­ta­lin bo­nuk­se­na Lii­ma­tai­nen an­sait­si pai­kan Suo­men maa­jouk­ku­ee­seen.

Tše­kin ta­sa­val­las­sa pi­de­tään 7.-11.7.2021 va­rus­te­voi­ma­nos­ton EM-kil­pai­lut ja Ete­lä-Af­ri­kas­sa 8.-17.10.2021 va­rus­te­voi­ma­nos­ton MM-kil­pai­lut.

– MM ki­soi­hin en ai­na­kaan läh­de ja EM ki­so­ja pi­tää mie­tis­kel­lä, Ant­ti Lii­ma­tai­nen tuu­maa.

Nos­ta­jien on il­moi­tet­ta­va ha­luk­kuu­des­taan maa­jouk­ku­ee­seen mää­rä­ai­ko­jen mu­kaan.

EM-kil­pai­lui­den osal­ta mie­tin­tä­ai­kaa on kuu­kau­si, sil­lä il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 15.3.2021.

Lisää aiheesta

Kysely