JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.9.2020 13.59
Urheilu

RUKA

Jou­ko Väis­tö

Ant­ti Aal­to an­toi va­kuut­ta­van näy­tön syys­kun­nos­taan vii­me sun­nun­tai­na Ru­kal­la hy­pä­tys­sä kan­sal­li­ses­sa mä­ki­kil­pai­lus­sa. Hän jät­ti kaik­ki Suo­men maa­jouk­ku­e­hyp­pää­jät kau­ak­si taak­seen.

Ant­ti ve­täi­si kum­mal­la­kin kier­rok­sel­la upe­at sii­vut, vaik­ka hyp­pä­si kil­pai­lun toi­pi­laa­na. En­sim­mäi­nen hyp­py kan­toi 133 ja toi­nen 143 met­riä. Pis­tei­tä niis­tä ker­tyi 293,8.

Ko­vim­man vas­tuk­sen tar­jo­si Maa­il­man Cu­pin kil­pai­lu­ja vii­me vuo­si­na ah­ke­ras­ti kier­tä­nyt Vi­ron Alt­ti Aig­ro. Hän jäi 134 ja 139 met­rin hy­pyil­lä 7,4 pis­teen pää­hään.

Suo­ma­lais­hyp­pää­jät hä­vi­si­vät kär­ki­kak­si­kol­le huo­les­tut­ta­van pal­jon. Par­hai­ten heis­tä pär­jä­si Lah­den Hiih­to­seu­ran Niko Ky­tö­sa­ho, joka ke­rä­si 124 ja 128 met­rin hy­pyil­lä 243,1 pis­tet­tä.

Seu­raa­vik­si si­joit­tui­vat Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen Kal­le Heik­ki­nen, 235,6 pist. (124, 123), Ou­nas­vaa­ran And­re­as Ala­mom­mo, 227,4 (115, 128), Lah­den Hiih­to­seu­ran Art­tu Poh­jo­la, 201,8 (113, 113), Pui­jon Hiih­to­seu­ran Ee­tu Nou­si­ai­nen, 201,0 (106, 124) ja Kai­nuun Hiih­to­seu­ran Jark­ko Määt­tä 194,3 (113, 113).

Seu­raa­van ker­ran Ant­ti kil­pai­lee ny­kyi­ses­sä ko­ti­mä­es­sään Pui­jol­la, mis­sä lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na pi­de­tään mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn SM-kil­pai­lut. Ki­teen Ur­hei­li­joi­den suun­ni­tel­mis­sa on osal­lis­tua Kuo­pi­os­sa myös jouk­ku­e­mä­en SM-ki­saan.

Lisää aiheesta

Kysely