JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tulevana kesänä Saimaan uistelu kuljettaa turisteja kalaan omalla veneellä, joka on varustettu mk. uisteluveneeksi.

Tulevana kesänä Saimaan uistelu kuljettaa turisteja kalaan omalla veneellä, joka on varustettu mk. uisteluveneeksi.

13.11.2013 7.42
Talous

Ilya tarjoaa niin talvi- kuin kesäkalastustakin

Yh­dek­sän vuot­ta Suo­mes­sa asu­nut In­ke­rin suo­ma­lai­nen Ny­u­ga­nen, 37, on in­no­kas ka­las­ta­ja.

– Olen har­ras­ta­nut ka­las­tus­ta pik­ku po­jas­ta saak­ka. Vii­si vuot­ta asuin Nii­ra­las­sa, jos­sa ajoin puu­ta­va­ra- ja ha­ke­rek­ko­ja. Ki­teel­lä olen asu­nut nel­jä vuot­ta Pu­hok­ses­sa, mis­sä syn­tyi aja­tus ka­las­tus­mat­kai­lus­ta.

– Tämä oli en­sim­mäi­nen kesä, kun aloin ke­hi­tel­lä toi­min­taa. Mi­nul­la on kah­dek­san met­ri­nen vene, jos­sa on ma­kuu­pai­kat kuu­del­le hen­ki­löl­le. Vene on va­rus­tet­tu keit­ti­öl­lä ja ves­sal­la.

– Ve­neen to­del­li­nen käyt­tö on suun­ni­tel­tu tu­le­val­le pur­jeh­dus­kau­del­le. Sitä en­nen pi­tää teh­dä mark­ki­noin­ti­työ­tä ja nyt li­säk­si käyn­nis­tää Kuu­tos­kup­pi.

– Ki­teen alu­eel­ta löy­tyy hy­viä ka­la­paik­ko­ja. En­si­si­jai­ses­ti tu­len mark­ki­noi­maan ka­las­tus­ta ve­nä­läi­sil­le. Vi­ri­tel­mät on niin Vi­sit Ka­re­li­an kuin erään ve­nä­läi­sen mai­nos­toi­mis­ton kans­sa. Ve­neen ko­ti­sa­ta­ma on Pu­hok­sen Myl­ly­nie­mi.

– Kun pu­hu­taan ve­neel­lä ka­las­ta­mi­ses­ta se tar­koit­taa uis­te­lua. Ka­las­tus­ta tar­jo­an myös tal­vel­la pil­kin­nän muo­dos­sa. Ve­nä­läi­set ovat in­nok­kai­ta ka­las­ta­maan.

Yö­py­mis­pai­kat jär­jes­tet­tä­vä

Toi­min­nan kan­nal­ta on ke­hi­tet­tä­vää mm. yö­py­mis­paik­ko­ja.

– Yk­si mer­kit­tä­vä puu­te yri­tyk­se­ni toi­min­nas­sa on, et­tei mi­nul­la ole tar­jol­la omia ma­joi­tus­ti­lo­ja. Ma­joi­tus­ta toki pys­tyn jär­jes­tä­mään use­am­mas­sa­kin koh­tees­sa, jos­ta voi sit­ten läh­teä ka­las­ta­maan.

– Aja­tuk­sis­sa on ol­lut yö­py­mis­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen, mut­ta so­pi­vaa paik­kaa ei ole vie­lä löy­ty­nyt tai sit­ten vas­taan on tul­lut nii­den hin­ta. Nyt syk­syn ja tal­ven ai­ka­na py­rin löy­tä­mään yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, joi­den kans­sa sel­vi­tän yö­py­mi­sa­si­at.

– Kes­ki-Kar­ja­las­sa mi­nul­la on ys­tä­viä, jot­ka toi­mi­vat mök­ki­vuok­raus­bis­nek­ses­sä. Jou­kos­sa on niin suo­ma­lai­sia kuin ve­nä­läi­si­ä­kin. Ei­kö­hän me pääs­tä näis­sä asi­ois­sa yh­tei­sym­mär­ryk­seen, Ny­u­ga­nen ker­too.

Tuo­mo Flink­man

Lisää aiheesta

Kysely