JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.8.2019 8.25
Urheilu

KiPan A-poikien mitalijahti alkaa tänään

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Ki­teen Pal­lon A-po­jil­la on mah­dol­li­suus teh­dä täl­lä kau­del­la pe­sä­pal­lo­his­to­ri­aa, jos he on­nis­tu­vat uu­si­maan kah­den vuo­den ta­kai­sen Suo­men mes­ta­ruu­ten­sa.

His­to­ri­aa syn­tyy si­kä­li, et­tä ny­ky­muo­toi­nen A-poi­kien sar­ja päät­tyy tä­hän kau­teen.

Jat­kos­sa A-poi­kien nuo­rin ikä­luok­ka, 19-vuo­ti­aat, su­lau­te­taan B-poi­kiin ja 20- sekä 21-vuo­ti­aat pe­laa­vat jat­kos­sa vain ai­kuis­ten sar­jois­sa.

KI­TEEN PAL­LO aloit­taa puo­li­vä­lie­rä­pe­lin­sä tä­nään Ran­ta­ken­täl­lä, min­ne vas­tus­ta­jak­si saa­puu Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien jouk­kue.

KiPa voit­ti ai­em­min ke­säl­lä pe­la­tun B-loh­kon ja KPL si­joit­tui A-loh­kos­sa Hy­vin­kään Tah­kon, Kan­kaan­pään Mai­lan ja Vim­pe­lin Ve­don jäl­keen nel­jän­nek­si.

Puo­li­vä­lie­rät pe­la­taan pa­ras kol­mes­ta -sys­tee­mil­lä. KiPa ja KPL ovat toi­sen ker­ran vas­tak­kain 15. ku­lu­vaa kuu­ta Kou­vo­las­sa ja mah­dol­li­nen kol­mas ot­te­lu pe­la­taan 23.8. Ran­ta­ken­täl­lä.

KI­PAN JOUK­KUE koos­tuu Ki­teen omis­ta sekä Jo­en­suun Mai­lan ja Imat­ran Pal­lo-Veik­ko­jen A-ikäi­sis­tä pe­laa­jis­ta. Pe­lin­joh­ta­ja Saku Ha­vu­kai­sel­la on si­ten mah­dol­li­suus pe­luut­taa yh­dek­sik­köä, jon­ka jo­kai­sel­la pe­laa­jal­la on mies­ten su­per­pe­sis­ko­ke­mus­ta.

Tors­tain ot­te­lun ko­koon­pa­no ei ole vie­lä tätä kir­joi­tet­ta­es­sa tie­dos­sa. Var­maa on vain se, et­tä kaik­ki Ki­Pan omaan pe­laa­ja­rin­kiin kuu­lu­vat pe­laa­jat ovat to­si­toi­mis­sa

Kou­vo­lan jouk­ku­ees­sa mies­ten su­per­pe­sis­ko­ke­mus­ta omaa­vat mm. Valt­te­ri Luo­ma ja Jere Paa­na­nen. Vuo­si sit­ten KPL kun­nos­tau­tui B-poi­kien sar­jas­sa nap­paa­mal­la SM-ho­pe­aa.

Lisää aiheesta

Kysely