JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joukkueen kapteeni Hannes Pekkinen nappasi runkosarjan kärkilyöntitilaston ykkössijan. Kuva: Niilo Hirvonen

Joukkueen kapteeni Hannes Pekkinen nappasi runkosarjan kärkilyöntitilaston ykkössijan. Kuva: Niilo Hirvonen

20.8.2015 12.50
Urheilu

B-pojat puolivälieriin

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

B-poi­kien run­ko­sar­ja pe­lat­tiin kah­des­sa loh­kos­sa kak­sin­ker­tai­se­na sar­ja­na. Run­ko­sar­jan jäl­keen loh­ko­jen nel­jä par­hai­ten si­joit­tu­nut­ta jouk­ku­et­ta pe­laa­vat puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lut ot­te­lu­pa­rei­na pa­ras kol­mes­ta -jär­jes­tel­mäl­lä, eli kol­mes­ta ot­te­lus­ta no­pe­am­min kak­si voit­toa nap­paa­va jouk­kue ete­nee puo­li­vä­lie­ris­tä vä­lie­riin. Loh­kon­sa voit­ta­ja­na Ki­tee saa ko­tie­dun puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lui­hin Sei­nä­jo­kea vas­taan. Ki­Pan en­sim­mäi­nen puo­li­vä­lie­rä­kamp­pai­lu pe­la­taan per­jan­tai­na 21.8.

Run­ko­sar­jas­sa hy­vin pär­jän­neen B-poi­kien jouk­ku­een pe­laa­jis­to an­si­oi­tui run­ko­sar­jan kär­ki­lyön­ti­ti­las­tos­sa hy­vil­lä si­joi­tuk­sil­la. Jouk­ku­een kap­tee­ni Han­nes Pek­ki­nen tai­tu­roi it­sen­sä run­ko­sar­jan kär­ki­lyön­ti­ti­las­ton yk­kös­si­jal­le, ja jouk­ku­een luk­ka­ri Joo­na Si­kiö puo­les­taan nap­pa­si ti­las­ton nel­jän­nen si­jan.

Tak­ki au­ki ei pe­la­ta

Pek­ki­nen on tyy­ty­väi­nen jouk­ku­een loh­ko­voit­toon.

– Ol­tiin loh­kon yk­kö­siä, niin kyl­lä­hän se läm­mit­tää, Pek­ki­nen iloit­see.

Jouk­ku­een saa­vu­tuk­set ovat jopa hie­man yl­lät­tä­viä, sil­lä kau­den alus­sa mui­ta jouk­ku­ei­ta ar­vi­oi­ta­es­sa ki­pa­lai­set ei­vät us­ko­neet pää­se­vän­sä näin pit­käl­le.

– Kau­den alus­sa, kun ar­vi­oi­tiin jouk­ku­ei­ta, niin ei ol­tu ees puo­li­vä­lie­ris­sä, Pek­ki­nen muis­te­lee.

Nyt ti­lan­ne on se, et­tä po­jil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan jopa mi­ta­li­pe­lei­hin.

Ko­ti­jouk­ku­et­ta vas­taan saa­pu­va Sei­nä­jo­ki si­joit­tui omas­sa loh­kos­saan nel­jän­nek­si. Vas­tus on Ki­teen po­jil­le lä­hes täy­sin tun­te­ma­ton.

– Tun­te­ma­ton jouk­kue, muu­ta­maa pe­laa­jaa lu­kuun ot­ta­mat­ta. Pi­tää ot­taa ihan to­sis­saan, Pek­ki­nen kom­men­toi vas­tus­ta­jak­si tu­le­vaa Sei­nä­jo­kea.

Pek­ki­nen on sitä miel­tä, et­tä vaik­ka jouk­kue on ol­lut omas­sa loh­kos­saan nel­jäs, ei se tar­koi­ta, et­tä seu­raa­vaan pe­liin voi­si läh­teä pe­laa­maan tak­ki au­ki. Jän­ni­tys­tä on per­jan­tai­na siis var­mas­ti il­mas­sa.

Lisää aiheesta

Kysely