JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tuukka Tuhkanen toimii junioriohjaajana luistelu- ja kiekkokoulussa.

Tuukka Tuhkanen toimii junioriohjaajana luistelu- ja kiekkokoulussa.

Merja Maukonen

Uutiset
23.9.2022 12.02

Luistelu tutuksi leikkien avulla

Jää­su­sien luis­te­lu- ja kiek­ko­kou­lut Ki­teen jää­hal­lil­la al­ka­vat tut­tuun ta­paan lo­ka­kuun lo­pul­la. Luis­te­lu­kou­lus­sa on kak­si ryh­mää, ja kol­man­te­na ryh­mä­nä pyö­rii Su­si­pap­po­jen ve­tä­mä kiek­ko­kou­lu.

Annalakodilla oli aamulla tulipalo, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Arkistokuva: Sari Helin

Annalakodilla oli aamulla tulipalo, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Arkistokuva: Sari Helin

Sari Helin

Uutiset
23.9.2022 9.14

Rakennuspalo hoivakodissa Kesälahdella - ei loukkaantuneita

Ke­sä­lah­del­la Sar­vi­sa­lon­tiel­lä ole­vas­sa An­na­la­ko­dit Oy:n hoi­va­ko­dis­sa syt­tyi per­jan­tai­aa­mu­na ra­ken­nus­pa­lo. Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen aa­mul­la klo 06.34. Ta­pah­tu­ma­pai­kal­la hoi­va­ko­din asuk­kaat sekä hen­ki­lö­kun­ta on eva­kuo­i­tu ra­ken­nuk­ses­ta. Eva­kuo­i­ta­via hen­ki­löi­tä ra­ken­nuk­ses­sa ta­pah­tu­ma­het­kel­lä oli kaik­ki­aan 16.

Annalakodilla oli aamulla tulipalo, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Arkistokuva: Sari Helin

Annalakodilla oli aamulla tulipalo, mutta tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Arkistokuva: Sari Helin

Sari Helin

Uutiset
23.9.2022 9.14

Rakennuspalo hoivakodissa Kesälahdella - ei loukkaantuneita

Ke­sä­lah­del­la Sar­vi­sa­lon­tiel­lä ole­vas­sa An­na­la­ko­dit Oy:n hoi­va­ko­dis­sa syt­tyi per­jan­tai­aa­mu­na ra­ken­nus­pa­lo. Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen aa­mul­la klo 06.34. Ta­pah­tu­ma­pai­kal­la hoi­va­ko­din asuk­kaat sekä hen­ki­lö­kun­ta on eva­kuo­i­tu ra­ken­nuk­ses­ta. Eva­kuo­i­ta­via hen­ki­löi­tä ra­ken­nuk­ses­sa ta­pah­tu­ma­het­kel­lä oli kaik­ki­aan 16.

2-vuotias Noora Sivonen tuli Perhekahvila Perhoseen mummonsa Maija Bergmanin kanssa. Askarteluissa heitä auttoi Merja Hakkarainen (oikealla).

2-vuotias Noora Sivonen tuli Perhekahvila Perhoseen mummonsa Maija Bergmanin kanssa. Askarteluissa heitä auttoi Merja Hakkarainen (oikealla).

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.9.2022 14.07

Perhekahvilassa ollaan kiinni elämän sykkeessä

Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­va Per­he­kah­vi­la Per­ho­nen on osa maa­kun­nal­lis­ta per­he­kes­kus­ver­kos­toa ja yk­si Kes­ki-Kar­ja­lan per­he­kes­kuk­sen koh­taa­mis­pai­kois­ta. Per­he­kah­vi­lan toi­min­nas­ta vas­taa­vat per­he­kes­kuk­sen li­säk­si Siun sote, Toh­ma­jär­ven kun­ta ja seu­ra­kun­ta sekä Toh­ma­jär­ven MLL.

2-vuotias Noora Sivonen tuli Perhekahvila Perhoseen mummonsa Maija Bergmanin kanssa. Askarteluissa heitä auttoi Merja Hakkarainen (oikealla).

2-vuotias Noora Sivonen tuli Perhekahvila Perhoseen mummonsa Maija Bergmanin kanssa. Askarteluissa heitä auttoi Merja Hakkarainen (oikealla).

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.9.2022 14.07

Perhekahvilassa ollaan kiinni elämän sykkeessä

Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­va Per­he­kah­vi­la Per­ho­nen on osa maa­kun­nal­lis­ta per­he­kes­kus­ver­kos­toa ja yk­si Kes­ki-Kar­ja­lan per­he­kes­kuk­sen koh­taa­mis­pai­kois­ta. Per­he­kah­vi­lan toi­min­nas­ta vas­taa­vat per­he­kes­kuk­sen li­säk­si Siun sote, Toh­ma­jär­ven kun­ta ja seu­ra­kun­ta sekä Toh­ma­jär­ven MLL.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.9.2022 14.06

Viljankuivaamossa tulipalon alku

Ki­teel­lä Rii­hi­jär­ven tiel­lä oli aa­mul­la kah­dek­san ai­koi­hin tu­li­pa­lon al­ku vil­jan­kui­vaa­mos­sa, tie­dot­taa Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.9.2022 14.06

Viljankuivaamossa tulipalon alku

Ki­teel­lä Rii­hi­jär­ven tiel­lä oli aa­mul­la kah­dek­san ai­koi­hin tu­li­pa­lon al­ku vil­jan­kui­vaa­mos­sa, tie­dot­taa Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos.

Anne Sulonen kasvattaa juureksia, kasviksia ja yrttejä kotitarpeiksi.

Anne Sulonen kasvattaa juureksia, kasviksia ja yrttejä kotitarpeiksi.

Merja Maukonen

Uutiset
22.9.2022 11.27

Ruokaa ja yrttejä omasta pihasta

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­tos­sa voi tu­tus­tua ke­vät­kau­del­la luon­non­mu­kai­seen vil­je­lyyn ja ryy­ti­maan pe­rus­ta­mi­seen värt­si­lä­läi­sen An­ne Su­lo­sen ve­tä­mil­lä kurs­seil­la Ruo­kaa omas­ta pi­has­ta ja Yrt­tien kas­va­tus.

Anne Sulonen kasvattaa juureksia, kasviksia ja yrttejä kotitarpeiksi.

Anne Sulonen kasvattaa juureksia, kasviksia ja yrttejä kotitarpeiksi.

Merja Maukonen

Uutiset
22.9.2022 11.27

Ruokaa ja yrttejä omasta pihasta

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­tos­sa voi tu­tus­tua ke­vät­kau­del­la luon­non­mu­kai­seen vil­je­lyyn ja ryy­ti­maan pe­rus­ta­mi­seen värt­si­lä­läi­sen An­ne Su­lo­sen ve­tä­mil­lä kurs­seil­la Ruo­kaa omas­ta pi­has­ta ja Yrt­tien kas­va­tus.

Aladar Bayer

Uutiset
22.9.2022 7.17

Valkoposkihanhien muutto myöhässä

Sää­o­lot ovat vii­väs­tyt­tä­neet val­ko­pos­ki­han­hien muut­toa. Ku­lu­nut viik­ko oli vä­hä­han­hi­nen. En­nus­tet­tua ryn­täys­tä ei tul­lut vii­kon­lop­pu­na. Syy­nä oli­vat to­den­nä­köi­ses­ti sade ja sumu Vie­nan­me­rel­lä ja sii­tä koil­li­seen, sil­lä tuu­li­o­lot oli­vat suo­tui­sat muu­tol­le. Myös muu ark­ti­nen ve­si­lin­tu­muut­to on ol­lut hy­vin heik­koa.

Aladar Bayer

Uutiset
22.9.2022 7.17

Valkoposkihanhien muutto myöhässä

Sää­o­lot ovat vii­väs­tyt­tä­neet val­ko­pos­ki­han­hien muut­toa. Ku­lu­nut viik­ko oli vä­hä­han­hi­nen. En­nus­tet­tua ryn­täys­tä ei tul­lut vii­kon­lop­pu­na. Syy­nä oli­vat to­den­nä­köi­ses­ti sade ja sumu Vie­nan­me­rel­lä ja sii­tä koil­li­seen, sil­lä tuu­li­o­lot oli­vat suo­tui­sat muu­tol­le. Myös muu ark­ti­nen ve­si­lin­tu­muut­to on ol­lut hy­vin heik­koa.

Pentti Hyttisen mielestä yritysten kannattaa satsata vastuullisuusasioihin.

Pentti Hyttisen mielestä yritysten kannattaa satsata vastuullisuusasioihin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.9.2022 14.40

Vastuul­li­suu­sa­jattelu yritystoiminnassa kannattaa

Pent­ti Hyt­ti­nen Pen­Ten Oy:stä kävi Ki­teel­lä KETI:n jär­jes­tä­mäs­sä aa­mu­kah­vi­ti­lai­suu­des­sa ker­to­mas­sa vas­tuul­li­suu­des­ta yri­tys­toi­min­nas­sa. Yri­tys­vas­tuul­li­suus-ajat­te­lun Hyt­ti­nen poh­jaa ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­vaan vas­tuul­li­suu­sa­jat­te­lun ra­por­toin­ti­jär­jes­tel­mään, kir­jai­nyh­dis­tel­mään ESG, joka muo­dos­tuu sa­nois­ta en­vi­ron­men­tal, so­ci­al ja go­ver­nan­ce, eli ym­pä­ris­tö­te­ki­jät, so­si­aa­li­set te­ki­jät ja hy­vään hal­lin­to­ta­paan liit­ty­vät te­ki­jät. Enää yri­tys­toi­min­nan vas­tuul­li­suut­ta ei aja­tel­la ka­pea-alai­ses­ti vain ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­mien huo­mi­oi­mi­se­na, vaan ky­sees­sä on isom­pi ko­ko­nai­suus.

Pentti Hyttisen mielestä yritysten kannattaa satsata vastuullisuusasioihin.

Pentti Hyttisen mielestä yritysten kannattaa satsata vastuullisuusasioihin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.9.2022 14.40

Vastuul­li­suu­sa­jattelu yritystoiminnassa kannattaa

Pent­ti Hyt­ti­nen Pen­Ten Oy:stä kävi Ki­teel­lä KETI:n jär­jes­tä­mäs­sä aa­mu­kah­vi­ti­lai­suu­des­sa ker­to­mas­sa vas­tuul­li­suu­des­ta yri­tys­toi­min­nas­sa. Yri­tys­vas­tuul­li­suus-ajat­te­lun Hyt­ti­nen poh­jaa ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­vaan vas­tuul­li­suu­sa­jat­te­lun ra­por­toin­ti­jär­jes­tel­mään, kir­jai­nyh­dis­tel­mään ESG, joka muo­dos­tuu sa­nois­ta en­vi­ron­men­tal, so­ci­al ja go­ver­nan­ce, eli ym­pä­ris­tö­te­ki­jät, so­si­aa­li­set te­ki­jät ja hy­vään hal­lin­to­ta­paan liit­ty­vät te­ki­jät. Enää yri­tys­toi­min­nan vas­tuul­li­suut­ta ei aja­tel­la ka­pea-alai­ses­ti vain ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­mien huo­mi­oi­mi­se­na, vaan ky­sees­sä on isom­pi ko­ko­nai­suus.

Marraskuussa valitaan kirkkovaltuustoon uudet luottamushenkilöt. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Marraskuussa valitaan kirkkovaltuustoon uudet luottamushenkilöt. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.9.2022 14.24

Seurakun­ta­vaa­leissa päästään äänestämään

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyi vii­me tors­tai­na. Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löt va­li­taan mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä vaa­leis­sa. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi­vat ää­nes­tää kaik­ki 16 vuot­ta täyt­tä­neet seu­ra­kun­nan jä­se­net.

Marraskuussa valitaan kirkkovaltuustoon uudet luottamushenkilöt. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Marraskuussa valitaan kirkkovaltuustoon uudet luottamushenkilöt. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.9.2022 14.24

Seurakun­ta­vaa­leissa päästään äänestämään

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyi vii­me tors­tai­na. Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löt va­li­taan mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä vaa­leis­sa. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi­vat ää­nes­tää kaik­ki 16 vuot­ta täyt­tä­neet seu­ra­kun­nan jä­se­net.

Metallialan opettaja Harri Vaakanainen, opiskelija Asser Ala ja ammatillinen ohjaaja Marko Björn työstökoneen käytön harjoitustilanteessa Riverian opetustiloissa.

Metallialan opettaja Harri Vaakanainen, opiskelija Asser Ala ja ammatillinen ohjaaja Marko Björn työstökoneen käytön harjoitustilanteessa Riverian opetustiloissa.

Merja Maukonen

Uutiset
21.9.2022 14.07

Metallialalla tarvetta osaaville tekijöille

Am­mat­ti­op­pi­lai­tos Ri­ve­ria jär­jes­tää Ki­teen kou­lu­tu­syk­si­kös­sä loka-mar­ras­kuus­sa Te­ol­li­suus tu­tuk­si! -työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen. Nel­jän vii­kon kes­toi­seen kou­lu­tuk­seen voi ha­kea en­si vii­kon lop­puun men­nes­sä.

Metallialan opettaja Harri Vaakanainen, opiskelija Asser Ala ja ammatillinen ohjaaja Marko Björn työstökoneen käytön harjoitustilanteessa Riverian opetustiloissa.

Metallialan opettaja Harri Vaakanainen, opiskelija Asser Ala ja ammatillinen ohjaaja Marko Björn työstökoneen käytön harjoitustilanteessa Riverian opetustiloissa.

Merja Maukonen

Uutiset
21.9.2022 14.07

Metallialalla tarvetta osaaville tekijöille

Am­mat­ti­op­pi­lai­tos Ri­ve­ria jär­jes­tää Ki­teen kou­lu­tu­syk­si­kös­sä loka-mar­ras­kuus­sa Te­ol­li­suus tu­tuk­si! -työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen. Nel­jän vii­kon kes­toi­seen kou­lu­tuk­seen voi ha­kea en­si vii­kon lop­puun men­nes­sä.

Riikka Vuorikari, Jaana Vuolle-Apiala, Petri Kupiainen ja Pertti Silvennoinen tarkastivat Kauppakeskus Kupiaisen väestönsuojatiloja.

Riikka Vuorikari, Jaana Vuolle-Apiala, Petri Kupiainen ja Pertti Silvennoinen tarkastivat Kauppakeskus Kupiaisen väestönsuojatiloja.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.9.2022 12.55

Keski-Karjalassa on väestönsuojia 2 356 henkilölle

On­ko Kes­ki-Kar­ja­las­sa vä­es­tön­suo­jia, ke­nel­le ne on tar­koi­tet­tu ja mi­ten no­pe­as­ti ne on saa­ta­vis­sa käyt­töön? Nämä ky­sy­myk­set ovat put­kah­del­leet ai­ka ajoin esil­le sen jäl­keen, kun Ve­nä­jä aloit­ti hyök­käys­so­dan Uk­rai­nas­sa 24. hel­mi­kuu­ta.

Riikka Vuorikari, Jaana Vuolle-Apiala, Petri Kupiainen ja Pertti Silvennoinen tarkastivat Kauppakeskus Kupiaisen väestönsuojatiloja.

Riikka Vuorikari, Jaana Vuolle-Apiala, Petri Kupiainen ja Pertti Silvennoinen tarkastivat Kauppakeskus Kupiaisen väestönsuojatiloja.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.9.2022 12.55

Keski-Karjalassa on väestönsuojia 2 356 henkilölle

On­ko Kes­ki-Kar­ja­las­sa vä­es­tön­suo­jia, ke­nel­le ne on tar­koi­tet­tu ja mi­ten no­pe­as­ti ne on saa­ta­vis­sa käyt­töön? Nämä ky­sy­myk­set ovat put­kah­del­leet ai­ka ajoin esil­le sen jäl­keen, kun Ve­nä­jä aloit­ti hyök­käys­so­dan Uk­rai­nas­sa 24. hel­mi­kuu­ta.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.9.2022 8.40

Sonetic-kuoro juhlii kymmenvuotista taivaltaan konsertilla

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton So­ne­tic-kuo­ro on saa­vut­ta­nut 10 vuo­den iän. Sitä juh­lis­taak­seen kuo­ro pi­tää kon­ser­tin Ki­tee­sa­lis­sa 2. lo­ka­kuu­ta.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Elisa Lehikoisella (toinen vasemmalta) ja kuorokavereilla on hymy herkässä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.9.2022 8.40

Sonetic-kuoro juhlii kymmenvuotista taivaltaan konsertilla

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton So­ne­tic-kuo­ro on saa­vut­ta­nut 10 vuo­den iän. Sitä juh­lis­taak­seen kuo­ro pi­tää kon­ser­tin Ki­tee­sa­lis­sa 2. lo­ka­kuu­ta.

Työllisyyskoordinaattori Ari Iittiläinen (etualalla) kertoi työllisyyspalveluissa puhaltavista uusista tuulista ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kunnan ajankohtaisista asioista.

Työllisyyskoordinaattori Ari Iittiläinen (etualalla) kertoi työllisyyspalveluissa puhaltavista uusista tuulista ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kunnan ajankohtaisista asioista.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.9.2022 14.30

Aamukahveilla vaihdettiin ajatuksia ajankohtaisista asioista

Rääk­ky­län yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la kes­kus­tel­tiin kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, työl­li­syys­pal­ve­lui­den muu­tok­sis­ta sekä net­ti­liit­ty­mis­tä ja yrit­tä­jien ICT-rat­kai­suis­ta.

Työllisyyskoordinaattori Ari Iittiläinen (etualalla) kertoi työllisyyspalveluissa puhaltavista uusista tuulista ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kunnan ajankohtaisista asioista.

Työllisyyskoordinaattori Ari Iittiläinen (etualalla) kertoi työllisyyspalveluissa puhaltavista uusista tuulista ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kunnan ajankohtaisista asioista.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.9.2022 14.30

Aamukahveilla vaihdettiin ajatuksia ajankohtaisista asioista

Rääk­ky­län yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la kes­kus­tel­tiin kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, työl­li­syys­pal­ve­lui­den muu­tok­sis­ta sekä net­ti­liit­ty­mis­tä ja yrit­tä­jien ICT-rat­kai­suis­ta.

Rääkkylän kunnanhallitus keskusteli metsien myynnistä. Kuva: Päivi Lievonen.

Rääkkylän kunnanhallitus keskusteli metsien myynnistä. Kuva: Päivi Lievonen.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2022 11.01

Rääkkylän taloustilannetta pyritään parantamaan metsien myynnillä

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti myy­dä kun­nan omis­ta­mia met­sä­ti­lo­ja ja -alu­ei­ta. Met­sien myyn­nil­lä py­ri­tään vah­vis­ta­maan jo ku­lu­van vuo­den ai­ka­na kun­nan ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta. Ta­lous­ti­lan­net­ta hei­ken­tää Siun So­ten ali­jää­mien kat­ta­mi­nen ja palk­ka­har­mo­ni­saa­tio, joi­den yh­teen­las­ket­tu vai­ku­tus kun­ta­ta­lou­teen voi ol­la jopa noin mil­joo­na eu­roa.

Rääkkylän kunnanhallitus keskusteli metsien myynnistä. Kuva: Päivi Lievonen.

Rääkkylän kunnanhallitus keskusteli metsien myynnistä. Kuva: Päivi Lievonen.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2022 11.01

Rääkkylän taloustilannetta pyritään parantamaan metsien myynnillä

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti myy­dä kun­nan omis­ta­mia met­sä­ti­lo­ja ja -alu­ei­ta. Met­sien myyn­nil­lä py­ri­tään vah­vis­ta­maan jo ku­lu­van vuo­den ai­ka­na kun­nan ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta. Ta­lous­ti­lan­net­ta hei­ken­tää Siun So­ten ali­jää­mien kat­ta­mi­nen ja palk­ka­har­mo­ni­saa­tio, joi­den yh­teen­las­ket­tu vai­ku­tus kun­ta­ta­lou­teen voi ol­la jopa noin mil­joo­na eu­roa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2022 9.16

Kiteen talousarvio lähete­kes­kus­telussa

Ki­teen en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on suun­nit­te­luun tuo­vat ky­sy­mys­merk­ke­jä sote-uu­dis­tus, ate­ria- ja sii­vous­pal­ve­lui­den os­tot sekä ir­tau­tu­mi­nen Ke­tis­tä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2022 9.16

Kiteen talousarvio lähete­kes­kus­telussa

Ki­teen en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on suun­nit­te­luun tuo­vat ky­sy­mys­merk­ke­jä sote-uu­dis­tus, ate­ria- ja sii­vous­pal­ve­lui­den os­tot sekä ir­tau­tu­mi­nen Ke­tis­tä.

Uutiset
19.9.2022 16.23

Tärytinkone rikottiin tietyömaalla

Lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä oli Ki­teel­lä Ki­teen­tien ja Sa­vi­kon­tien ris­teyk­ses­sä ai­da­tul­la tie­työ­maal­la ol­lut tä­ry­tin­ko­ne otet­tu lu­vat­ta käyt­töön ja sil­lä oli ajel­tu työ­maal­la. Kone oli kal­lis­tu­nut ja upon­nut so­raan, min­kä seu­rauk­se­na ko­neen moot­to­ri oli rik­koon­tu­nut.

Uutiset
19.9.2022 16.23

Tärytinkone rikottiin tietyömaalla

Lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä oli Ki­teel­lä Ki­teen­tien ja Sa­vi­kon­tien ris­teyk­ses­sä ai­da­tul­la tie­työ­maal­la ol­lut tä­ry­tin­ko­ne otet­tu lu­vat­ta käyt­töön ja sil­lä oli ajel­tu työ­maal­la. Kone oli kal­lis­tu­nut ja upon­nut so­raan, min­kä seu­rauk­se­na ko­neen moot­to­ri oli rik­koon­tu­nut.

Aki Sandberg esittelee Neste Tolosenmäen sähköautojen latausasemaa.

Aki Sandberg esittelee Neste Tolosenmäen sähköautojen latausasemaa.

Merja Maukonen

Uutiset
19.9.2022 13.57

Neste Tolosenmäkeen avattiin sähköautojen latausasema

Nes­te To­lo­sen­mä­keen val­mis­tui syys­kuun alus­sa säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma. Täl­lä het­kel­lä suur­te­ho­la­tu­reil­la va­rus­tet­tu­ja la­taus­paik­ko­ja on kak­si.

Aki Sandberg esittelee Neste Tolosenmäen sähköautojen latausasemaa.

Aki Sandberg esittelee Neste Tolosenmäen sähköautojen latausasemaa.

Merja Maukonen

Uutiset
19.9.2022 13.57

Neste Tolosenmäkeen avattiin sähköautojen latausasema

Nes­te To­lo­sen­mä­keen val­mis­tui syys­kuun alus­sa säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma. Täl­lä het­kel­lä suur­te­ho­la­tu­reil­la va­rus­tet­tu­ja la­taus­paik­ko­ja on kak­si.

Veikkaus

Uutiset
19.9.2022 13.34

Puolen miljoonan euron voitto Kaikki tai ei mitään -pelistä Tohmajärvelle

Kaik­ki tai ei mi­tään -pe­lin ar­von­nas­sa löy­tyi lau­an­tai­na yk­si 12 oi­kein -tu­los, jol­la on­ne­kas pe­laa­ja nap­pa­si 500 000 eu­ron voi­ton, tie­dot­taa Veik­kauk­sen me­di­a­pal­ve­lu.

Veikkaus

Uutiset
19.9.2022 13.34

Puolen miljoonan euron voitto Kaikki tai ei mitään -pelistä Tohmajärvelle

Kaik­ki tai ei mi­tään -pe­lin ar­von­nas­sa löy­tyi lau­an­tai­na yk­si 12 oi­kein -tu­los, jol­la on­ne­kas pe­laa­ja nap­pa­si 500 000 eu­ron voi­ton, tie­dot­taa Veik­kauk­sen me­di­a­pal­ve­lu.

Veli Haapasalo oli valinnut lahjoittamansa Vuoden Pesisperheen kiertopalkinnon saajaksi Tiina ja Jimi Koffertin perheen.

Veli Haapasalo oli valinnut lahjoittamansa Vuoden Pesisperheen kiertopalkinnon saajaksi Tiina ja Jimi Koffertin perheen.

Jouko Väistö

Urheilu
19.9.2022 12.01

KiPan kiertopalkinnot uusille haltijoille

Ki­teen Pal­lo sai ku­lu­nee­na ke­sä­nä jal­keil­le kaik­ki­aan 15 jouk­ku­et­ta. Näis­tä 11 pe­la­si ju­ni­o­ri­sar­jois­sa.

Veli Haapasalo oli valinnut lahjoittamansa Vuoden Pesisperheen kiertopalkinnon saajaksi Tiina ja Jimi Koffertin perheen.

Veli Haapasalo oli valinnut lahjoittamansa Vuoden Pesisperheen kiertopalkinnon saajaksi Tiina ja Jimi Koffertin perheen.

Jouko Väistö

Urheilu
19.9.2022 12.01

KiPan kiertopalkinnot uusille haltijoille

Ki­teen Pal­lo sai ku­lu­nee­na ke­sä­nä jal­keil­le kaik­ki­aan 15 jouk­ku­et­ta. Näis­tä 11 pe­la­si ju­ni­o­ri­sar­jois­sa.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert, Tohmajärvellä DNA-keräilyvastaavana toiminut Pekka Kunnas ja ministeri Jari Leppä Tohmajärvellä mittaamassa susilauman tassunjälkiä helmikuussa 2021. Susien jäljillä -teemaviikon tilaisuudessa perehdyttiin DNA-näytteiden perusteella susilaumoista ja niiden liikkumisesta saatuun tietoon. Keskusteluun nousi jo tuolloin myös kannanhoidollinen metsästys. Arkistokuva.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert, Tohmajärvellä DNA-keräilyvastaavana toiminut Pekka Kunnas ja ministeri Jari Leppä Tohmajärvellä mittaamassa susilauman tassunjälkiä helmikuussa 2021. Susien jäljillä -teemaviikon tilaisuudessa perehdyttiin DNA-näytteiden perusteella susilaumoista ja niiden liikkumisesta saatuun tietoon. Keskusteluun nousi jo tuolloin myös kannanhoidollinen metsästys. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.9.2022 11.30

Lukelta työkaluja päättäjille susikannan suotuisan suojelutason määrittelyyn

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) sai lop­pu­vuo­des­ta 2020 Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öl­tä teh­tä­väk­si tuot­taa su­si­kan­nan suo­tui­san suo­je­lu­ta­son vii­te­ar­von kan­sain­vä­li­se­nä tut­ki­mu­syh­teis­työ­nä. Vii­te­ar­vo ku­vaa su­si­kan­nan ko­koa, jol­la kan­ta säi­lyy suo­tui­sal­la suo­je­lu­ta­sol­la.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert, Tohmajärvellä DNA-keräilyvastaavana toiminut Pekka Kunnas ja ministeri Jari Leppä Tohmajärvellä mittaamassa susilauman tassunjälkiä helmikuussa 2021. Susien jäljillä -teemaviikon tilaisuudessa perehdyttiin DNA-näytteiden perusteella susilaumoista ja niiden liikkumisesta saatuun tietoon. Keskusteluun nousi jo tuolloin myös kannanhoidollinen metsästys. Arkistokuva.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert, Tohmajärvellä DNA-keräilyvastaavana toiminut Pekka Kunnas ja ministeri Jari Leppä Tohmajärvellä mittaamassa susilauman tassunjälkiä helmikuussa 2021. Susien jäljillä -teemaviikon tilaisuudessa perehdyttiin DNA-näytteiden perusteella susilaumoista ja niiden liikkumisesta saatuun tietoon. Keskusteluun nousi jo tuolloin myös kannanhoidollinen metsästys. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.9.2022 11.30

Lukelta työkaluja päättäjille susikannan suotuisan suojelutason määrittelyyn

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) sai lop­pu­vuo­des­ta 2020 Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öl­tä teh­tä­väk­si tuot­taa su­si­kan­nan suo­tui­san suo­je­lu­ta­son vii­te­ar­von kan­sain­vä­li­se­nä tut­ki­mu­syh­teis­työ­nä. Vii­te­ar­vo ku­vaa su­si­kan­nan ko­koa, jol­la kan­ta säi­lyy suo­tui­sal­la suo­je­lu­ta­sol­la.

Lepakoiden lentoa opetustaulussa.

Lepakoiden lentoa opetustaulussa.

Merja Maukonen

Uutiset
19.9.2022 11.15

Eläimellistä menoa -näyttely Kiteen kirjastossa

Ki­teen kir­jas­tos­sa kuun lop­puun as­ti avoin­na ole­vas­sa Eläi­mel­lis­tä menoa -näyt­te­lys­sä voi kat­sel­la van­ho­ja kan­sa­kou­lun eläi­nai­hei­sia ope­tus­tau­lu­ja. Ope­tus­tau­lut ovat Mik­ko Mak­ko­sen ko­ko­el­mas­ta. Näyt­te­lyn tau­luis­sa esiin­ty­viä ai­hei­ta ovat le­pa­kot, ka­lat, ma­te­li­jat ja nää­tä­e­läi­met.

Lepakoiden lentoa opetustaulussa.

Lepakoiden lentoa opetustaulussa.

Merja Maukonen

Uutiset
19.9.2022 11.15

Eläimellistä menoa -näyttely Kiteen kirjastossa

Ki­teen kir­jas­tos­sa kuun lop­puun as­ti avoin­na ole­vas­sa Eläi­mel­lis­tä menoa -näyt­te­lys­sä voi kat­sel­la van­ho­ja kan­sa­kou­lun eläi­nai­hei­sia ope­tus­tau­lu­ja. Ope­tus­tau­lut ovat Mik­ko Mak­ko­sen ko­ko­el­mas­ta. Näyt­te­lyn tau­luis­sa esiin­ty­viä ai­hei­ta ovat le­pa­kot, ka­lat, ma­te­li­jat ja nää­tä­e­läi­met.

Lähtötunnelmaa viime syksyn Kukkovaaran juoksusta. Kuva: Heino Turunen.

Lähtötunnelmaa viime syksyn Kukkovaaran juoksusta. Kuva: Heino Turunen.

Heino Turunen

Urheilu
19.9.2022 10.42

Kukkovaara -tapahtuma kutsuu koko perheen liikkumaan

Syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tään lii­kun­nal­li­nen koko per­heen Kuk­ko­vaa­ra-ta­pah­tu­ma Värt­si­läs­sä.

Lähtötunnelmaa viime syksyn Kukkovaaran juoksusta. Kuva: Heino Turunen.

Lähtötunnelmaa viime syksyn Kukkovaaran juoksusta. Kuva: Heino Turunen.

Heino Turunen

Urheilu
19.9.2022 10.42

Kukkovaara -tapahtuma kutsuu koko perheen liikkumaan

Syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tään lii­kun­nal­li­nen koko per­heen Kuk­ko­vaa­ra-ta­pah­tu­ma Värt­si­läs­sä.

Oona Tyynelä on saanut koulutuksesta itseluottamusta.

Oona Tyynelä on saanut koulutuksesta itseluottamusta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.9.2022 13.13

Ammattiopistossa opintopolut yksilöllisiä

Am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta val­mis­tu­taan yk­si­löl­lis­ten opin­to­pol­ku­jen an­si­os­ta ym­pä­ri vuo­den. Joka kuu­kau­si on kak­si val­mis­tu­mis­päi­vää. Ri­ve­ri­an Ki­teen kou­lu­tu­syk­si­kös­sä on tä­män ka­len­te­ri­vuo­den ai­ka­na tut­kin­non suo­rit­ta­nut jo liki 70 opis­ke­li­jaa. Hei­hin kuu­lu­vat myös Em­ma Kar­ja­lai­nen ja Oo­na Tyy­ne­lä.

Oona Tyynelä on saanut koulutuksesta itseluottamusta.

Oona Tyynelä on saanut koulutuksesta itseluottamusta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.9.2022 13.13

Ammattiopistossa opintopolut yksilöllisiä

Am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta val­mis­tu­taan yk­si­löl­lis­ten opin­to­pol­ku­jen an­si­os­ta ym­pä­ri vuo­den. Joka kuu­kau­si on kak­si val­mis­tu­mis­päi­vää. Ri­ve­ri­an Ki­teen kou­lu­tu­syk­si­kös­sä on tä­män ka­len­te­ri­vuo­den ai­ka­na tut­kin­non suo­rit­ta­nut jo liki 70 opis­ke­li­jaa. Hei­hin kuu­lu­vat myös Em­ma Kar­ja­lai­nen ja Oo­na Tyy­ne­lä.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.9.2022 11.39

Elämäkerta on tutkimusmatka Algoth Untolan elämään

Mar­ko A. Hau­ta­lan kir­joit­ta­ma Al­goth – Ka­pi­nal­li­nen ky­nä­mies, Al­goth Un­to­lan mer­kil­li­nen elä­mä -elä­mä­ker­ta­te­os on var­si­nai­nen jär­kä­le. Sen liki 1200 si­vuun mah­tuu poik­keuk­sel­li­sen tark­ka tut­ki­mus Al­goth Un­to­lan elä­mäs­tä. Toh­ma­jär­vi-Seu­ran jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lin oli ko­koon­tu­nut tark­kaa­vai­nen jouk­ko kuun­te­le­maan te­ki­jän esit­te­lyä te­ok­ses­ta. Ti­lai­suu­den ja sitä seu­ran­neen kier­to­a­je­lun kir­jai­li­jan mai­se­mis­sa oli jär­jes­tä­nyt Toh­ma­jär­vi-Seu­ra.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Marko A. Hautala vieraili Tohmajärvellä, elämänsä merkkimiesten syntysijoilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
16.9.2022 11.39

Elämäkerta on tutkimusmatka Algoth Untolan elämään

Mar­ko A. Hau­ta­lan kir­joit­ta­ma Al­goth – Ka­pi­nal­li­nen ky­nä­mies, Al­goth Un­to­lan mer­kil­li­nen elä­mä -elä­mä­ker­ta­te­os on var­si­nai­nen jär­kä­le. Sen liki 1200 si­vuun mah­tuu poik­keuk­sel­li­sen tark­ka tut­ki­mus Al­goth Un­to­lan elä­mäs­tä. Toh­ma­jär­vi-Seu­ran jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lin oli ko­koon­tu­nut tark­kaa­vai­nen jouk­ko kuun­te­le­maan te­ki­jän esit­te­lyä te­ok­ses­ta. Ti­lai­suu­den ja sitä seu­ran­neen kier­to­a­je­lun kir­jai­li­jan mai­se­mis­sa oli jär­jes­tä­nyt Toh­ma­jär­vi-Seu­ra.

Pin Up Siskot KittyM, Betty Bloom, Cherry BlackLace, Sweet Sunnyflower ja Honey Halfcentury eli Hanne Kytökangas valmistelevat pin up -harrastajien aluetapaamista Kiteelle. Kuva: Kari Muona/Natural Light Only Photography.

Pin Up Siskot KittyM, Betty Bloom, Cherry BlackLace, Sweet Sunnyflower ja Honey Halfcentury eli Hanne Kytökangas valmistelevat pin up -harrastajien aluetapaamista Kiteelle. Kuva: Kari Muona/Natural Light Only Photography.

Kari Muona/Natural Light Only Photography

Uutiset
16.9.2022 10.24

Pin-up buustaa itsetuntoa ja itsetuntemusta

Ki­teen kan­sa­lai­so­pis­ton jär­jes­tä­mäl­lä pin-up -kurs­sil­la syys-lo­ka­kuun vaih­tees­sa tu­tus­tu­taan 1950-lu­vun nai­sel­li­seen tyy­liin. Vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la opet­ta­ja­na toi­mii pit­kän lin­jan pin-up -har­ras­ta­ja Han­ne Ky­tö­kan­gas, 51.

Pin Up Siskot KittyM, Betty Bloom, Cherry BlackLace, Sweet Sunnyflower ja Honey Halfcentury eli Hanne Kytökangas valmistelevat pin up -harrastajien aluetapaamista Kiteelle. Kuva: Kari Muona/Natural Light Only Photography.

Pin Up Siskot KittyM, Betty Bloom, Cherry BlackLace, Sweet Sunnyflower ja Honey Halfcentury eli Hanne Kytökangas valmistelevat pin up -harrastajien aluetapaamista Kiteelle. Kuva: Kari Muona/Natural Light Only Photography.

Kari Muona/Natural Light Only Photography

Uutiset
16.9.2022 10.24

Pin-up buustaa itsetuntoa ja itsetuntemusta

Ki­teen kan­sa­lai­so­pis­ton jär­jes­tä­mäl­lä pin-up -kurs­sil­la syys-lo­ka­kuun vaih­tees­sa tu­tus­tu­taan 1950-lu­vun nai­sel­li­seen tyy­liin. Vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la opet­ta­ja­na toi­mii pit­kän lin­jan pin-up -har­ras­ta­ja Han­ne Ky­tö­kan­gas, 51.

Aladar Bayer

Uutiset
15.9.2022 16.15

Linja-auto ja traktori kolaroivat Kiteellä

Po­lii­sin tie­dot­teen mu­kaan kou­lu­lais­kul­je­tuk­ses­sa ol­lut lin­ja-au­to ja trak­to­ri ko­la­roi­vat Ki­teel­lä, Har­kon­jo­en­tien ja Enan­nie­men­tien ris­teyk­ses­sä. Ko­la­ri ta­pah­tui tors­tai­na hie­man en­nen kel­lo 14. Ta­pah­tu­mas­ta il­moi­tet­tiin hä­tä­kes­kuk­seen.

Aladar Bayer

Uutiset
15.9.2022 16.15

Linja-auto ja traktori kolaroivat Kiteellä

Po­lii­sin tie­dot­teen mu­kaan kou­lu­lais­kul­je­tuk­ses­sa ol­lut lin­ja-au­to ja trak­to­ri ko­la­roi­vat Ki­teel­lä, Har­kon­jo­en­tien ja Enan­nie­men­tien ris­teyk­ses­sä. Ko­la­ri ta­pah­tui tors­tai­na hie­man en­nen kel­lo 14. Ta­pah­tu­mas­ta il­moi­tet­tiin hä­tä­kes­kuk­seen.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
15.9.2022 15.42

Pelastuslaitos varoittaa lämmityskauden riskeistä

Ener­gi­an hin­nan nou­su on saa­nut ih­mi­set miet­ti­mään tu­le­van tal­ven läm­mi­tys­jär­jes­te­ly­jä ja en­tis­tä use­am­pi tu­lee var­mas­ti käyt­tä­mään tu­li­si­jo­ja asun­to­jen läm­mi­tyk­ses­sä. Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sel­la on to­det­tu, et­tä ih­mi­set ot­ta­vat käyt­töön tu­li­si­jo­ja, joi­ta ei ole vält­tä­mät­tä käy­tet­ty vuo­siin ja li­säk­si haa­li­taan suu­ria mää­riä polt­to­puu­ta, jol­le ei vält­tä­mät­tä ole so­vel­tu­vaa si­joi­tus­paik­kaa ton­til­la.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
15.9.2022 15.42

Pelastuslaitos varoittaa lämmityskauden riskeistä

Ener­gi­an hin­nan nou­su on saa­nut ih­mi­set miet­ti­mään tu­le­van tal­ven läm­mi­tys­jär­jes­te­ly­jä ja en­tis­tä use­am­pi tu­lee var­mas­ti käyt­tä­mään tu­li­si­jo­ja asun­to­jen läm­mi­tyk­ses­sä. Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sel­la on to­det­tu, et­tä ih­mi­set ot­ta­vat käyt­töön tu­li­si­jo­ja, joi­ta ei ole vält­tä­mät­tä käy­tet­ty vuo­siin ja li­säk­si haa­li­taan suu­ria mää­riä polt­to­puu­ta, jol­le ei vält­tä­mät­tä ole so­vel­tu­vaa si­joi­tus­paik­kaa ton­til­la.

Uutiset
15.9.2022 10.36

Hirvikolari Kiteenkyläntiellä

Hen­ki­lö­au­to ja hir­vi ko­la­roi­vat Ki­teel­lä, Ki­teen­ky­län­tiel­lä, kes­ki­viik­ko­na kel­lo 18.45. Po­lii­si tie­dot­taa, et­tä ta­pah­tu­ma­paik­ka si­jait­see Ki­teen kes­kus­tan suun­nas­ta kat­sot­tu­na noin ki­lo­met­ri en­nen Oja­mä­en­tien ris­teys­tä.

Uutiset
15.9.2022 10.36

Hirvikolari Kiteenkyläntiellä

Hen­ki­lö­au­to ja hir­vi ko­la­roi­vat Ki­teel­lä, Ki­teen­ky­län­tiel­lä, kes­ki­viik­ko­na kel­lo 18.45. Po­lii­si tie­dot­taa, et­tä ta­pah­tu­ma­paik­ka si­jait­see Ki­teen kes­kus­tan suun­nas­ta kat­sot­tu­na noin ki­lo­met­ri en­nen Oja­mä­en­tien ris­teys­tä.

Kiteen rajakillalla on ollut keskeinen rooli muistomerkin pystytyksessä. Tätä taustaa vasten oli luontevaa, että killan puheenjohtaja Timo Päivinen ja johtokuntaan kuuluva Pekka Hurskainen saivat kunnian toimia muistomerkin paljastajina.

Kiteen rajakillalla on ollut keskeinen rooli muistomerkin pystytyksessä. Tätä taustaa vasten oli luontevaa, että killan puheenjohtaja Timo Päivinen ja johtokuntaan kuuluva Pekka Hurskainen saivat kunnian toimia muistomerkin paljastajina.

Jouko Väistö

Uutiset
15.9.2022 10.03

”Rajajääkärijoukot suoriutuivat hyvin tehtävistään”

En­nen jat­ko­so­dan syt­ty­mis­tä ja sen alus­sa raja-alu­een val­von­ta ja sii­hen kyt­key­ty­vä tie­dus­te­lu oli­vat erit­täin tär­ke­ää. Ra­ja­komp­pa­ni­oil­la oli näis­sä teh­tä­vis­sä kes­kei­nen roo­li, Poh­jois-Kar­ja­lan pe­rin­neyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja, joh­ta­va reh­to­ri Jyr­ki Huus­ko sa­noi 43. Ra­ja­komp­pa­ni­an muis­to­mer­kin pal­jas­tus­juh­las­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa vii­me sun­nun­tai­na Kon­ti­o­las­sa Ki­teel­lä.

Kiteen rajakillalla on ollut keskeinen rooli muistomerkin pystytyksessä. Tätä taustaa vasten oli luontevaa, että killan puheenjohtaja Timo Päivinen ja johtokuntaan kuuluva Pekka Hurskainen saivat kunnian toimia muistomerkin paljastajina.

Kiteen rajakillalla on ollut keskeinen rooli muistomerkin pystytyksessä. Tätä taustaa vasten oli luontevaa, että killan puheenjohtaja Timo Päivinen ja johtokuntaan kuuluva Pekka Hurskainen saivat kunnian toimia muistomerkin paljastajina.

Jouko Väistö

Uutiset
15.9.2022 10.03

”Rajajääkärijoukot suoriutuivat hyvin tehtävistään”

En­nen jat­ko­so­dan syt­ty­mis­tä ja sen alus­sa raja-alu­een val­von­ta ja sii­hen kyt­key­ty­vä tie­dus­te­lu oli­vat erit­täin tär­ke­ää. Ra­ja­komp­pa­ni­oil­la oli näis­sä teh­tä­vis­sä kes­kei­nen roo­li, Poh­jois-Kar­ja­lan pe­rin­neyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja, joh­ta­va reh­to­ri Jyr­ki Huus­ko sa­noi 43. Ra­ja­komp­pa­ni­an muis­to­mer­kin pal­jas­tus­juh­las­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa vii­me sun­nun­tai­na Kon­ti­o­las­sa Ki­teel­lä.

Perttu Reponen ja Antti Aalto tekivät uuden aluevaltauksen voittamalla SM-hopeaa Lahdessa käydyssä mäkihypyn parikilpailussa. Kuva: Olli Reponen.

Perttu Reponen ja Antti Aalto tekivät uuden aluevaltauksen voittamalla SM-hopeaa Lahdessa käydyssä mäkihypyn parikilpailussa. Kuva: Olli Reponen.

Olli Reponen

Urheilu
15.9.2022 9.23

Antti ja Perttu leiskauttivat hopeaa Lahden SM-kisoissa

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den Ant­ti Aal­to ja Pert­tu Re­po­nen esit­ti­vät ho­pe­a­mi­ta­lin ar­voi­sia hyp­py­jä vii­me vii­kon­lop­pu­na Lah­des­sa pi­de­tyis­sä mä­ki­hy­pyn SM-kil­pai­luis­sa.

Perttu Reponen ja Antti Aalto tekivät uuden aluevaltauksen voittamalla SM-hopeaa Lahdessa käydyssä mäkihypyn parikilpailussa. Kuva: Olli Reponen.

Perttu Reponen ja Antti Aalto tekivät uuden aluevaltauksen voittamalla SM-hopeaa Lahdessa käydyssä mäkihypyn parikilpailussa. Kuva: Olli Reponen.

Olli Reponen

Urheilu
15.9.2022 9.23

Antti ja Perttu leiskauttivat hopeaa Lahden SM-kisoissa

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den Ant­ti Aal­to ja Pert­tu Re­po­nen esit­ti­vät ho­pe­a­mi­ta­lin ar­voi­sia hyp­py­jä vii­me vii­kon­lop­pu­na Lah­des­sa pi­de­tyis­sä mä­ki­hy­pyn SM-kil­pai­luis­sa.

Outi Pippuri ja hänen tyttärensä Tuua toivottavat viittomakielellä hyvää syksyä.

Outi Pippuri ja hänen tyttärensä Tuua toivottavat viittomakielellä hyvää syksyä.

Outi Pippuri

Uutiset
15.9.2022 8.00

Outi Pippuri puhuu käsillään

Toh­ma­jär­vel­tä läh­töi­sin ole­va Ou­ti Pip­pu­ri, 40, opet­taa viit­to­ma­kiel­tä Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­tos­sa etä­o­pe­tuk­se­na. Viit­to­ma­kie­len kes­kus­te­lu- ja ker­taus­kurs­sil­la ker­ra­taan ai­em­min opit­tua ja opi­taan käyt­tä­mään viit­to­ma­kiel­tä mo­ni­puo­li­ses­ti kes­kus­te­lus­sa.

Outi Pippuri ja hänen tyttärensä Tuua toivottavat viittomakielellä hyvää syksyä.

Outi Pippuri ja hänen tyttärensä Tuua toivottavat viittomakielellä hyvää syksyä.

Outi Pippuri

Uutiset
15.9.2022 8.00

Outi Pippuri puhuu käsillään

Toh­ma­jär­vel­tä läh­töi­sin ole­va Ou­ti Pip­pu­ri, 40, opet­taa viit­to­ma­kiel­tä Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­tos­sa etä­o­pe­tuk­se­na. Viit­to­ma­kie­len kes­kus­te­lu- ja ker­taus­kurs­sil­la ker­ra­taan ai­em­min opit­tua ja opi­taan käyt­tä­mään viit­to­ma­kiel­tä mo­ni­puo­li­ses­ti kes­kus­te­lus­sa.

Pekka Hakulinen asensi mielipolun ensimmäisen kyltin paikoilleen Kallenmäen kupeeseen.

Pekka Hakulinen asensi mielipolun ensimmäisen kyltin paikoilleen Kallenmäen kupeeseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 16.37

Mielen hyvinvointia edistävät polut Rääkkylään ja Tohmajärvelle

Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­teu­te­taan tänä syk­sy­nä hen­kis­tä hy­vin­voin­tia ede­saut­ta­via Mie­len mai­se­ma­mat­ko­ja, jot­ka kut­su­vat tu­tus­tu­maan ja rau­hoit­tu­maan lä­hi­luon­toon.

Pekka Hakulinen asensi mielipolun ensimmäisen kyltin paikoilleen Kallenmäen kupeeseen.

Pekka Hakulinen asensi mielipolun ensimmäisen kyltin paikoilleen Kallenmäen kupeeseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 16.37

Mielen hyvinvointia edistävät polut Rääkkylään ja Tohmajärvelle

Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­teu­te­taan tänä syk­sy­nä hen­kis­tä hy­vin­voin­tia ede­saut­ta­via Mie­len mai­se­ma­mat­ko­ja, jot­ka kut­su­vat tu­tus­tu­maan ja rau­hoit­tu­maan lä­hi­luon­toon.

Suomen Punaisen Ristin Kiteen osaston ensiapupäivystäjä Helena Kareinen ja puheenjohtaja Reijo Jumppanen juhlistivat uusia toimitiloja tarjoamalla tutustumassa poikenneille vieraille kakkukahvit.

Suomen Punaisen Ristin Kiteen osaston ensiapupäivystäjä Helena Kareinen ja puheenjohtaja Reijo Jumppanen juhlistivat uusia toimitiloja tarjoamalla tutustumassa poikenneille vieraille kakkukahvit.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 15.28

SPR Kitee muutti uusiin tiloihin

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Ki­teen osas­to juh­lis­ti uu­sia toi­mi­ti­lo­jaan kak­ku­kah­vein ei­len tiis­ta­nan.

Suomen Punaisen Ristin Kiteen osaston ensiapupäivystäjä Helena Kareinen ja puheenjohtaja Reijo Jumppanen juhlistivat uusia toimitiloja tarjoamalla tutustumassa poikenneille vieraille kakkukahvit.

Suomen Punaisen Ristin Kiteen osaston ensiapupäivystäjä Helena Kareinen ja puheenjohtaja Reijo Jumppanen juhlistivat uusia toimitiloja tarjoamalla tutustumassa poikenneille vieraille kakkukahvit.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 15.28

SPR Kitee muutti uusiin tiloihin

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Ki­teen osas­to juh­lis­ti uu­sia toi­mi­ti­lo­jaan kak­ku­kah­vein ei­len tiis­ta­nan.

Keski-Karjalassa jouduttiin viime keväänä poikkeuksellisen hankalaan tilanteeseen hanhituhojen osalta. Arkistokuva: Aladar Bayer.

Keski-Karjalassa jouduttiin viime keväänä poikkeuksellisen hankalaan tilanteeseen hanhituhojen osalta. Arkistokuva: Aladar Bayer.

Aladar Bayer

Uutiset
14.9.2022 13.27

Maakunnan mittavimmat hanhituhot Keski-Karjalassa - Pahimmat tuhot Tohmajärvellä

Val­ko­pos­ki­han­het ai­heut­ti­vat Poh­jois-Kar­ja­las­sa suu­ret tu­hot vil­je­lyk­sil­le vii­me ke­vää­nä. Poh­jois-Kar­ja­lan Ely-kes­kus tie­dot­taa va­hin­ko­ja tul­leen 6 700 heh­taa­ril­le ja va­hin­ko­jen ko­ko­nais­mää­rä oli 2,1 mil­joo­naa eu­roa.

Keski-Karjalassa jouduttiin viime keväänä poikkeuksellisen hankalaan tilanteeseen hanhituhojen osalta. Arkistokuva: Aladar Bayer.

Keski-Karjalassa jouduttiin viime keväänä poikkeuksellisen hankalaan tilanteeseen hanhituhojen osalta. Arkistokuva: Aladar Bayer.

Aladar Bayer

Uutiset
14.9.2022 13.27

Maakunnan mittavimmat hanhituhot Keski-Karjalassa - Pahimmat tuhot Tohmajärvellä

Val­ko­pos­ki­han­het ai­heut­ti­vat Poh­jois-Kar­ja­las­sa suu­ret tu­hot vil­je­lyk­sil­le vii­me ke­vää­nä. Poh­jois-Kar­ja­lan Ely-kes­kus tie­dot­taa va­hin­ko­ja tul­leen 6 700 heh­taa­ril­le ja va­hin­ko­jen ko­ko­nais­mää­rä oli 2,1 mil­joo­naa eu­roa.

Abiturientit pohtivat erilaista osaamista ryhmänohjaustunnilla Emmi Kaalimaan ohjaamina.

Abiturientit pohtivat erilaista osaamista ryhmänohjaustunnilla Emmi Kaalimaan ohjaamina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2022 13.24

Osaaminen voi olla muutakin kuin kouluaineita

Ki­teen lu­kio oli mu­ka­na tiet­tä­väs­ti ai­no­a­na lu­ki­o­na koko Suo­mes­sa vii­me vii­kol­la jär­jes­te­tys­sä Osaa­mi­nen nä­ky­viin -vii­kos­sa.

Abiturientit pohtivat erilaista osaamista ryhmänohjaustunnilla Emmi Kaalimaan ohjaamina.

Abiturientit pohtivat erilaista osaamista ryhmänohjaustunnilla Emmi Kaalimaan ohjaamina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2022 13.24

Osaaminen voi olla muutakin kuin kouluaineita

Ki­teen lu­kio oli mu­ka­na tiet­tä­väs­ti ai­no­a­na lu­ki­o­na koko Suo­mes­sa vii­me vii­kol­la jär­jes­te­tys­sä Osaa­mi­nen nä­ky­viin -vii­kos­sa.

Tieliikenne Aimon alueelle tulee vilkastumaan muun muassa rakenteilla olevan ampumaurheilukeskuksen myötä. Yksistään sen arvioidaan tuovan alueella vuosittain 14 000–16 000 harrastajaa. Kuva: Päivi Lievonen

Tieliikenne Aimon alueelle tulee vilkastumaan muun muassa rakenteilla olevan ampumaurheilukeskuksen myötä. Yksistään sen arvioidaan tuovan alueella vuosittain 14 000–16 000 harrastajaa. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 10.48

Aimontien päällystys saamassa rahoituksen

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to val­mis­te­lee myön­teis­tä ra­hoi­tus­pää­tös­tä Ki­teen Ai­mon alu­eel­le joh­ta­van tien pääl­lys­tä­mi­seen. Ki­teen kau­pun­ki on ha­ke­nut Ki­teen Ai­mo -in­ves­toin­ti­hank­kee­seen EU:n ja val­ti­on ra­hoi­tus­ta 120 454 eu­roa. Kyse on kaik­ki­aan noin 250 000 eu­ron ura­kas­ta.

Tieliikenne Aimon alueelle tulee vilkastumaan muun muassa rakenteilla olevan ampumaurheilukeskuksen myötä. Yksistään sen arvioidaan tuovan alueella vuosittain 14 000–16 000 harrastajaa. Kuva: Päivi Lievonen

Tieliikenne Aimon alueelle tulee vilkastumaan muun muassa rakenteilla olevan ampumaurheilukeskuksen myötä. Yksistään sen arvioidaan tuovan alueella vuosittain 14 000–16 000 harrastajaa. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 10.48

Aimontien päällystys saamassa rahoituksen

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to val­mis­te­lee myön­teis­tä ra­hoi­tus­pää­tös­tä Ki­teen Ai­mon alu­eel­le joh­ta­van tien pääl­lys­tä­mi­seen. Ki­teen kau­pun­ki on ha­ke­nut Ki­teen Ai­mo -in­ves­toin­ti­hank­kee­seen EU:n ja val­ti­on ra­hoi­tus­ta 120 454 eu­roa. Kyse on kaik­ki­aan noin 250 000 eu­ron ura­kas­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2022 8.25

Näköislehti avoin kaikille - printtilehti joka kotiin Kesälehdelle ja Tohmajärvelle

Koti-Kar­ja­lan toi­mi­tus ja il­moi­tus­myyn­tim­me ovat ol­leet jäl­leen liik­keel­lä ko­ko­a­mas­sa erä-, maa- ja met­sä­ta­lous­tee­mam­me pal­jon ai­hee­seen liit­ty­vää si­säl­töä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2022 8.25

Näköislehti avoin kaikille - printtilehti joka kotiin Kesälehdelle ja Tohmajärvelle

Koti-Kar­ja­lan toi­mi­tus ja il­moi­tus­myyn­tim­me ovat ol­leet jäl­leen liik­keel­lä ko­ko­a­mas­sa erä-, maa- ja met­sä­ta­lous­tee­mam­me pal­jon ai­hee­seen liit­ty­vää si­säl­töä.

Jouni Mutanen kertoo myrskytuhojen parantavan tuhohyönteisten elinolosuhteita etenkin kuusikoissa.

Jouni Mutanen kertoo myrskytuhojen parantavan tuhohyönteisten elinolosuhteita etenkin kuusikoissa.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.25

Metsän tuhohyönteiset yleistyvät myrskytuhojen myötä

Met­sän tu­ho­hyön­tei­set le­vit­täy­ty­vät vuo­si vuo­del­ta poh­joi­sem­mak­si. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esiin­tyy täl­lä het­kel­lä lä­hin­nä kuu­sen tu­ho­hyön­tei­siä. Ylei­sim­piä ovat täh­ti­kir­jaa­ja, ai­to­mo­ni­kir­jaa­ja, kir­jan­pai­na­ja ja uk­ko­ni­lu­ri.

Jouni Mutanen kertoo myrskytuhojen parantavan tuhohyönteisten elinolosuhteita etenkin kuusikoissa.

Jouni Mutanen kertoo myrskytuhojen parantavan tuhohyönteisten elinolosuhteita etenkin kuusikoissa.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.25

Metsän tuhohyönteiset yleistyvät myrskytuhojen myötä

Met­sän tu­ho­hyön­tei­set le­vit­täy­ty­vät vuo­si vuo­del­ta poh­joi­sem­mak­si. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esiin­tyy täl­lä het­kel­lä lä­hin­nä kuu­sen tu­ho­hyön­tei­siä. Ylei­sim­piä ovat täh­ti­kir­jaa­ja, ai­to­mo­ni­kir­jaa­ja, kir­jan­pai­na­ja ja uk­ko­ni­lu­ri.

Lomittaja Minna Torni pitää eläinten parissa työskentelemisestä.

Lomittaja Minna Torni pitää eläinten parissa työskentelemisestä.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.15

Lomittajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista

– Val­mis­tuin vuon­na 2007 ag­ro­lo­gik­si. Ag­ro­lo­gin töi­tä ei löy­ty­nyt lä­hi­seu­dul­ta, mut­ta lo­mit­ta­jil­le oli tar­vet­ta, jo­ten ryh­dyin lo­mit­ta­jak­si, ker­too Tor­ni.

Lomittaja Minna Torni pitää eläinten parissa työskentelemisestä.

Lomittaja Minna Torni pitää eläinten parissa työskentelemisestä.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.15

Lomittajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista

– Val­mis­tuin vuon­na 2007 ag­ro­lo­gik­si. Ag­ro­lo­gin töi­tä ei löy­ty­nyt lä­hi­seu­dul­ta, mut­ta lo­mit­ta­jil­le oli tar­vet­ta, jo­ten ryh­dyin lo­mit­ta­jak­si, ker­too Tor­ni.

Heli Silvennoinen ja Elisa Havukainen Kiteen Nuorkauppakamarista kertoivat, että Hyvinvoiva minä -tapahtumasta voi löytää vinkkejä jaksamisen tueksi niin töihin kuin vapaa-ajallekin.

Heli Silvennoinen ja Elisa Havukainen Kiteen Nuorkauppakamarista kertoivat, että Hyvinvoiva minä -tapahtumasta voi löytää vinkkejä jaksamisen tueksi niin töihin kuin vapaa-ajallekin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.9.2022 8.15

Hyvinvoiva minä -tapahtumasta vinkkejä arjessa jaksamiseen

Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri jär­jes­tää mak­sut­to­man hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­man Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Hy­vin­voi­va minä -ni­mi­nen ta­pah­tu­ma on jat­koa pari ker­taa jär­jes­te­tyl­le Hyö­dyn­nä vah­vuu­te­si – in­nos­tu in­to­hi­mos­ta­si -ta­pah­tu­mal­le.

Heli Silvennoinen ja Elisa Havukainen Kiteen Nuorkauppakamarista kertoivat, että Hyvinvoiva minä -tapahtumasta voi löytää vinkkejä jaksamisen tueksi niin töihin kuin vapaa-ajallekin.

Heli Silvennoinen ja Elisa Havukainen Kiteen Nuorkauppakamarista kertoivat, että Hyvinvoiva minä -tapahtumasta voi löytää vinkkejä jaksamisen tueksi niin töihin kuin vapaa-ajallekin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.9.2022 8.15

Hyvinvoiva minä -tapahtumasta vinkkejä arjessa jaksamiseen

Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri jär­jes­tää mak­sut­to­man hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­man Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Hy­vin­voi­va minä -ni­mi­nen ta­pah­tu­ma on jat­koa pari ker­taa jär­jes­te­tyl­le Hyö­dyn­nä vah­vuu­te­si – in­nos­tu in­to­hi­mos­ta­si -ta­pah­tu­mal­le.

Lomituspalvelujohtaja Salla Heinosen mukaan Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä.

Lomituspalvelujohtaja Salla Heinosen mukaan Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.10

Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ei kär­si­tä täl­lä het­kel­lä muu­ta Suo­mea vai­vaa­vas­ta lo­mit­ta­ja­pu­las­ta.

Lomituspalvelujohtaja Salla Heinosen mukaan Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä.

Lomituspalvelujohtaja Salla Heinosen mukaan Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.10

Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ei kär­si­tä täl­lä het­kel­lä muu­ta Suo­mea vai­vaa­vas­ta lo­mit­ta­ja­pu­las­ta.

Taateli-vasikka on Sari Rouvisen ja some-seuraajien lemmikki.

Taateli-vasikka on Sari Rouvisen ja some-seuraajien lemmikki.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.05

Piiroomäen arkea voi seurata somessa

Ki­tee­läi­sen Pii­roo­mä­en lyp­sy­kar­ja­ti­lan ar­ki ja yrit­tä­jä Sari Rou­vi­sen, 42, poh­din­nat ajan­koh­tai­sis­ta maa­ta­lou­teen ja maa­seu­tuun liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ovat tul­leet tu­tuik­si jo 25 000 ih­mi­sel­le eri mais­ta. Rou­vi­nen te­kee vii­koit­tain usei­ta suo­ria vi­de­o­lä­he­tyk­siä ja so­si­aa­li­sen me­di­an päi­vi­tyk­siä ti­lan töi­tä hoi­ta­es­saan.

Taateli-vasikka on Sari Rouvisen ja some-seuraajien lemmikki.

Taateli-vasikka on Sari Rouvisen ja some-seuraajien lemmikki.

Merja Maukonen

Uutiset
14.9.2022 8.05

Piiroomäen arkea voi seurata somessa

Ki­tee­läi­sen Pii­roo­mä­en lyp­sy­kar­ja­ti­lan ar­ki ja yrit­tä­jä Sari Rou­vi­sen, 42, poh­din­nat ajan­koh­tai­sis­ta maa­ta­lou­teen ja maa­seu­tuun liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ovat tul­leet tu­tuik­si jo 25 000 ih­mi­sel­le eri mais­ta. Rou­vi­nen te­kee vii­koit­tain usei­ta suo­ria vi­de­o­lä­he­tyk­siä ja so­si­aa­li­sen me­di­an päi­vi­tyk­siä ti­lan töi­tä hoi­ta­es­saan.

Lämmin syksy näkyy mehiläisyhdyskunnassa; pesän lentoaukolla on vielä aurinkoisina päivinä vilkasta.

Lämmin syksy näkyy mehiläisyhdyskunnassa; pesän lentoaukolla on vielä aurinkoisina päivinä vilkasta.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 7.40

Kotipuu­tar­hu­rillekin mehiläinen on arvokas apuri

Maa­il­man­laa­jui­nen pö­lyt­tä­jä­ka­to kos­ket­taa myös kes­ki­kar­ja­lai­sia ko­ti­puu­tar­ho­ja ja maa­ti­lo­ja, mut­ta alu­eel­la on myös tar­ha­me­hi­läi­siä, jot­ka ta­sa­pai­not­ta­vat ti­lan­net­ta. Ki­ma­lai­set ja erak­ko­me­hi­läi­set ovat luon­non omis­ta pö­lyt­tä­jis­tä tär­keim­piä. Tar­ha­me­hi­läi­nen on puo­les­taan ki­ma­lais­ta te­hok­kaam­pi pö­lyt­tä­jä.

Lämmin syksy näkyy mehiläisyhdyskunnassa; pesän lentoaukolla on vielä aurinkoisina päivinä vilkasta.

Lämmin syksy näkyy mehiläisyhdyskunnassa; pesän lentoaukolla on vielä aurinkoisina päivinä vilkasta.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 7.40

Kotipuu­tar­hu­rillekin mehiläinen on arvokas apuri

Maa­il­man­laa­jui­nen pö­lyt­tä­jä­ka­to kos­ket­taa myös kes­ki­kar­ja­lai­sia ko­ti­puu­tar­ho­ja ja maa­ti­lo­ja, mut­ta alu­eel­la on myös tar­ha­me­hi­läi­siä, jot­ka ta­sa­pai­not­ta­vat ti­lan­net­ta. Ki­ma­lai­set ja erak­ko­me­hi­läi­set ovat luon­non omis­ta pö­lyt­tä­jis­tä tär­keim­piä. Tar­ha­me­hi­läi­nen on puo­les­taan ki­ma­lais­ta te­hok­kaam­pi pö­lyt­tä­jä.

Ari Helminen pilkkoo nyt polttopuita ensi vuoden varalle.

Ari Helminen pilkkoo nyt polttopuita ensi vuoden varalle.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 7.20

Energiakriisi vilkastaa polttopuukauppaa

Ko­ho­a­vat ener­gi­an­hin­nat nä­ky­vät ai­em­paa ai­kai­sem­pa­na ky­syn­tä­piik­ki­nä polt­to­puu­kau­pas­sa ja hie­man ve­ny­nee­nä toi­mi­tu­sai­ka­na.

Ari Helminen pilkkoo nyt polttopuita ensi vuoden varalle.

Ari Helminen pilkkoo nyt polttopuita ensi vuoden varalle.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 7.20

Energiakriisi vilkastaa polttopuukauppaa

Ko­ho­a­vat ener­gi­an­hin­nat nä­ky­vät ai­em­paa ai­kai­sem­pa­na ky­syn­tä­piik­ki­nä polt­to­puu­kau­pas­sa ja hie­man ve­ny­nee­nä toi­mi­tu­sai­ka­na.

Tero Tolvasen luomutila sijaitsee Hypönniemellä. Arkistokuva.

Tero Tolvasen luomutila sijaitsee Hypönniemellä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 7.15

Helle ja kuivuus nakersivat satoa

Au­rin­koi­nen sää on suo­si­nut vil­jan­kor­juu­ta ja kui­vaus­kus­tan­nuk­set ovat py­sy­neet mal­til­li­si­na.

Tero Tolvasen luomutila sijaitsee Hypönniemellä. Arkistokuva.

Tero Tolvasen luomutila sijaitsee Hypönniemellä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2022 7.15

Helle ja kuivuus nakersivat satoa

Au­rin­koi­nen sää on suo­si­nut vil­jan­kor­juu­ta ja kui­vaus­kus­tan­nuk­set ovat py­sy­neet mal­til­li­si­na.

Kunnostettu myllyrakennus nousee ryhdikkäänä korkeuksiin.

Kunnostettu myllyrakennus nousee ryhdikkäänä korkeuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2022 6.55

Puhoksen myllyyn liittyvä tieto ja taito yhä muistissa

Myl­ly­ra­ken­nus nou­see ryh­dik­kää­nä ka­na­vau­o­mas­ta. Jo­kai­ses­sa sen nel­jäs­tä ker­rok­ses­ta riit­ti kuul­ta­vaa, ta­ri­noi­ta myl­lyn his­to­ri­as­ta ja toi­min­nas­ta, kun ra­ken­nus­ta kier­ret­tiin myl­lä­ri­mes­ta­ri Tuo­mo Mon­ton opas­tuk­ses­sa. Myl­lyn ta­ri­nat kuu­lui­vat osa­na Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään ke­sän pää­tös­ta­pah­tu­maan Van­has­sa Pu­hok­ses­sa.

Kunnostettu myllyrakennus nousee ryhdikkäänä korkeuksiin.

Kunnostettu myllyrakennus nousee ryhdikkäänä korkeuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2022 6.55

Puhoksen myllyyn liittyvä tieto ja taito yhä muistissa

Myl­ly­ra­ken­nus nou­see ryh­dik­kää­nä ka­na­vau­o­mas­ta. Jo­kai­ses­sa sen nel­jäs­tä ker­rok­ses­ta riit­ti kuul­ta­vaa, ta­ri­noi­ta myl­lyn his­to­ri­as­ta ja toi­min­nas­ta, kun ra­ken­nus­ta kier­ret­tiin myl­lä­ri­mes­ta­ri Tuo­mo Mon­ton opas­tuk­ses­sa. Myl­lyn ta­ri­nat kuu­lui­vat osa­na Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään ke­sän pää­tös­ta­pah­tu­maan Van­has­sa Pu­hok­ses­sa.

Hyvin hoidettua taimikkoa kelpaa esitellä.

Hyvin hoidettua taimikkoa kelpaa esitellä.

Jouko Väistö

Uutiset
14.9.2022 6.45

Kipin kapin hoitotöihin ja kemera-tukia hakemaan

Poh­jois­kar­ja­lai­set met­sä­no­mis­ta­jat ovat käyt­tä­neet tänä vuon­na lais­kas­ti ke­me­ra-tu­kia. Met­sä­kes­kuk­sen te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan tai­mi­kon ja nuo­ren met­sän hoi­toon va­ra­tuis­ta ra­hois­ta on al­ku­syk­syyn men­nes­sä käy­tet­ty vain va­jaat 30 pro­sent­tia.

Hyvin hoidettua taimikkoa kelpaa esitellä.

Hyvin hoidettua taimikkoa kelpaa esitellä.

Jouko Väistö

Uutiset
14.9.2022 6.45

Kipin kapin hoitotöihin ja kemera-tukia hakemaan

Poh­jois­kar­ja­lai­set met­sä­no­mis­ta­jat ovat käyt­tä­neet tänä vuon­na lais­kas­ti ke­me­ra-tu­kia. Met­sä­kes­kuk­sen te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan tai­mi­kon ja nuo­ren met­sän hoi­toon va­ra­tuis­ta ra­hois­ta on al­ku­syk­syyn men­nes­sä käy­tet­ty vain va­jaat 30 pro­sent­tia.

Kuusen juurista voit tehdä itsellesi narua majoitteen rakennusta varten.

Kuusen juurista voit tehdä itsellesi narua majoitteen rakennusta varten.

Roosa Sallinen

Uutiset
14.9.2022 6.35

Selviytyjän viisi vinkkiä

Sel­viy­ty­mis­tai­dot oli­vat ai­koi­naan elin­tär­kei­tä. Nyky-yh­teis­kun­nas­sa niil­le tu­lee har­voin tar­vet­ta. Kai­ken va­ral­ta esi­mer­kik­si ek­sy­mi­sen sat­tu­es­sa on hyvä kui­ten­kin osa­ta joi­tain sel­viy­ty­mis­tai­to­ja. Sel­viy­ty­mis­tai­to­ja on myös mie­len­kiin­tois­ta ope­tel­la his­to­ri­an sekä luon­to­suh­teen vah­vis­ta­mi­sen vuok­si.

Kuusen juurista voit tehdä itsellesi narua majoitteen rakennusta varten.

Kuusen juurista voit tehdä itsellesi narua majoitteen rakennusta varten.

Roosa Sallinen

Uutiset
14.9.2022 6.35

Selviytyjän viisi vinkkiä

Sel­viy­ty­mis­tai­dot oli­vat ai­koi­naan elin­tär­kei­tä. Nyky-yh­teis­kun­nas­sa niil­le tu­lee har­voin tar­vet­ta. Kai­ken va­ral­ta esi­mer­kik­si ek­sy­mi­sen sat­tu­es­sa on hyvä kui­ten­kin osa­ta joi­tain sel­viy­ty­mis­tai­to­ja. Sel­viy­ty­mis­tai­to­ja on myös mie­len­kiin­tois­ta ope­tel­la his­to­ri­an sekä luon­to­suh­teen vah­vis­ta­mi­sen vuok­si.

Kauppias Minna Hurri on yllättynyt mullan myynnin määrästä.

Kauppias Minna Hurri on yllättynyt mullan myynnin määrästä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
14.9.2022 6.25

Puutarhainnostus näkyy kasvuna maatalouskaupassa

Kiin­nos­tus hyö­ty­vil­je­lyyn on ol­lut kas­vus­sa koko 2000-lu­vun, mut­ta vii­mei­set kak­si vuot­ta ovat ol­leet suu­ren kas­vun ai­kaa. Esi­mer­kik­si Hyö­ty­kas­viyh­dis­tys teki vuon­na 2021 en­nä­tyk­sen­sä sie­men­ten myyn­nis­sä. Myös sie­men­pe­ru­noi­den ky­syn­tä on ol­lut sel­väs­sä kas­vus­sa jo pan­de­mi­an alus­ta al­ka­en.

Kauppias Minna Hurri on yllättynyt mullan myynnin määrästä.

Kauppias Minna Hurri on yllättynyt mullan myynnin määrästä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
14.9.2022 6.25

Puutarhainnostus näkyy kasvuna maatalouskaupassa

Kiin­nos­tus hyö­ty­vil­je­lyyn on ol­lut kas­vus­sa koko 2000-lu­vun, mut­ta vii­mei­set kak­si vuot­ta ovat ol­leet suu­ren kas­vun ai­kaa. Esi­mer­kik­si Hyö­ty­kas­viyh­dis­tys teki vuon­na 2021 en­nä­tyk­sen­sä sie­men­ten myyn­nis­sä. Myös sie­men­pe­ru­noi­den ky­syn­tä on ol­lut sel­väs­sä kas­vus­sa jo pan­de­mi­an alus­ta al­ka­en.

Perunan istutus on tarkkaa puuhaa. Kuskina Tarmo Hirvonen ja istuttamassa Pasi Lampinen ja Marko Hirvonen. Kuva: Kirsi Hirvonen

Perunan istutus on tarkkaa puuhaa. Kuskina Tarmo Hirvonen ja istuttamassa Pasi Lampinen ja Marko Hirvonen. Kuva: Kirsi Hirvonen

Kirsi Hirvonen

Uutiset
14.9.2022 6.05

Kotitarveperunaa tuli yli oman tarpeen

Ke­vääl­lä maa­il­man­ti­lan­teen vel­lo­es­sa rau­hat­to­ma­na yk­si jos toi­nen­kin tun­si tar­vet­ta ru­ve­ta tur­vaa­maan ruo­ka­puol­ta ko­ti­tar­ve­vil­je­lyl­lä. Niin kävi myös Tar­mo Hir­vo­sel­le Ki­teen När­säk­kä­läs­sä. Hän al­koi tuu­mail­la, et­tä pi­tää vie­lä van­hoil­la opeil­la ja ole­mas­sa ole­vil­la ko­neil­la ko­keil­la pe­ru­nan vil­je­lyä.

Perunan istutus on tarkkaa puuhaa. Kuskina Tarmo Hirvonen ja istuttamassa Pasi Lampinen ja Marko Hirvonen. Kuva: Kirsi Hirvonen

Perunan istutus on tarkkaa puuhaa. Kuskina Tarmo Hirvonen ja istuttamassa Pasi Lampinen ja Marko Hirvonen. Kuva: Kirsi Hirvonen

Kirsi Hirvonen

Uutiset
14.9.2022 6.05

Kotitarveperunaa tuli yli oman tarpeen

Ke­vääl­lä maa­il­man­ti­lan­teen vel­lo­es­sa rau­hat­to­ma­na yk­si jos toi­nen­kin tun­si tar­vet­ta ru­ve­ta tur­vaa­maan ruo­ka­puol­ta ko­ti­tar­ve­vil­je­lyl­lä. Niin kävi myös Tar­mo Hir­vo­sel­le Ki­teen När­säk­kä­läs­sä. Hän al­koi tuu­mail­la, et­tä pi­tää vie­lä van­hoil­la opeil­la ja ole­mas­sa ole­vil­la ko­neil­la ko­keil­la pe­ru­nan vil­je­lyä.

Jukka Turunen kalapöytineen on tuttu näky Kiteen torilla.

Jukka Turunen kalapöytineen on tuttu näky Kiteen torilla.

Mirja Hurskainen

Uutiset
14.9.2022 6.00

Kalastajan työ sesonkiluonteista

Vesa Tu­ru­nen ja Juk­ka Tu­ru­nen, isä ja poi­ka, ka­las­ta­vat am­ma­tik­seen. Ve­san ka­las­tu­su­ra on pit­kä, yli 25 vuot­ta. Aluk­si ka­las­ta­mi­nen kul­ki ra­ken­ta­mi­sen ohel­la, mut­ta vuo­des­ta 2012 se on ol­lut pää­toi­mi. Juk­ka on opis­kel­lut ja työs­ken­nel­lyt myös muu­al­la, mut­ta pa­la­si kuu­si vuot­ta sit­ten ka­las­ta­jak­si.

Jukka Turunen kalapöytineen on tuttu näky Kiteen torilla.

Jukka Turunen kalapöytineen on tuttu näky Kiteen torilla.

Mirja Hurskainen

Uutiset
14.9.2022 6.00

Kalastajan työ sesonkiluonteista

Vesa Tu­ru­nen ja Juk­ka Tu­ru­nen, isä ja poi­ka, ka­las­ta­vat am­ma­tik­seen. Ve­san ka­las­tu­su­ra on pit­kä, yli 25 vuot­ta. Aluk­si ka­las­ta­mi­nen kul­ki ra­ken­ta­mi­sen ohel­la, mut­ta vuo­des­ta 2012 se on ol­lut pää­toi­mi. Juk­ka on opis­kel­lut ja työs­ken­nel­lyt myös muu­al­la, mut­ta pa­la­si kuu­si vuot­ta sit­ten ka­las­ta­jak­si.

Lisää aiheesta

Kysely