JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nuorisovaltuusto esitti omana ideanaan ja toiveenaan valtuutetuille, että nuorisotilalle järjestettäisi uudet tilat. Kuvassa vasemmalta Ella Bergman, Nemo Nevalainen, nuoriso-ohjaaja Laura Lihavainen ja Lassi Rannasalo.

Nuorisovaltuusto esitti omana ideanaan ja toiveenaan valtuutetuille, että nuorisotilalle järjestettäisi uudet tilat. Kuvassa vasemmalta Ella Bergman, Nemo Nevalainen, nuoriso-ohjaaja Laura Lihavainen ja Lassi Rannasalo.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 16.40

Kuntalaisilta odotetaan ideoita valtuutettujen kehittämisrahojen sijoituskohteiksi

Toh­ma­jär­vel­lä val­tuu­te­tut ja kun­ta­lai­set ko­koon­tui­vat kes­kus­te­le­maan val­tuu­tet­tu­jen ke­hit­tä­mis­ra­hois­ta ja toi­veis­ta nii­den käyt­tä­mi­sek­si. Jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la on vii­me val­tuus­to­kau­den ta­paan käy­tet­tä­vis­sään 10 000 eu­roa pit­kä­ai­kai­seen in­ves­toin­tiin myös ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la.

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maiomalle. Arkistokuva

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maiomalle. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.3.2023 11.16

Kesälahden kulttuuriseuran vireä toiminta jatkuu

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra vuo­si 2022 oli ak­tii­vi­sen toi­min­nan ai­kaa pan­de­mi­an jäl­keen. So­vin­to­lan ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma laa­dit­tiin ke­vääl­lä yh­teis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa ja esi­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huh­ti­kuus­sa 2022.

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maiomalle. Arkistokuva

Sovintolan näyttelytarjontaan kuuluvan lintuviikkojen kävijämäärä kasvoi yli kahteen tuhanteen. Lintuviikoilla Sovintolan linturuokinnan livekamera lähetti kuvaa maiomalle. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
23.3.2023 11.16

Kesälahden kulttuuriseuran vireä toiminta jatkuu

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra vuo­si 2022 oli ak­tii­vi­sen toi­min­nan ai­kaa pan­de­mi­an jäl­keen. So­vin­to­lan ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma laa­dit­tiin ke­vääl­lä yh­teis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa ja esi­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huh­ti­kuus­sa 2022.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 11.12

Ennakkoäänestys on alkanut

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi ei­len kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Toi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän aa­mu­na klo 11 koko maan ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 6,6 pro­sent­tia. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli kor­ke­am­pi, 7,1 pro­sent­tia.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Tohmajärvellä voi äänestää ennakkoon kirjastoauton reitillä. Timo Stepanoff ja Kaarina Silvennoinen palvelivat äänestäjiä torstaiaamuna.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.3.2023 11.12

Ennakkoäänestys on alkanut

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi ei­len kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Toi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän aa­mu­na klo 11 koko maan ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 6,6 pro­sent­tia. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli kor­ke­am­pi, 7,1 pro­sent­tia.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla  Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.3.2023 10.59

Kiteen perusopetus ja lukio kansain­vä­lis­tymisen uudelle tasolle

Ki­teen kau­pun­gin kaik­ki pe­ru­sas­teen kou­lut ja Ki­teen lu­kio pää­se­vät osal­lis­tu­maan kan­sain­vä­li­seen ERAS­MUS+ -oh­jel­maan, kun Ki­teen kau­pun­gin kou­lu­jen ja lu­ki­on muo­dos­ta­mal­le kon­sor­ti­ol­le myön­net­tiin tam­mi­kuus­sa ERAS­MUS+ -ak­k­re­di­toin­ti. Ak­k­re­di­toin­nin voi ym­mär­tää pää­sy­lip­pu­na kan­sain­vä­li­sil­le mat­koil­le ja kan­sain­vä­li­seen ke­hi­tys­toi­min­taan. Sen myö­tä op­pi­lai­tok­sis­sa voi­daan teh­dä kan­sain­vä­lis­tä ke­hi­tys­työ­tä ta­voit­teel­li­ses­ti ja pit­kä­jän­nit­tei­ses­ti. Ak­k­re­di­toin­ti on myös tun­nus­tus laa­duk­kaas­ta kan­sain­vä­li­ses­tä toi­min­nas­ta.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla  Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Hiromi Fukuoka kakkukahveilla Arppen koululla vierailunsa päättyessä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.3.2023 10.59

Kiteen perusopetus ja lukio kansain­vä­lis­tymisen uudelle tasolle

Ki­teen kau­pun­gin kaik­ki pe­ru­sas­teen kou­lut ja Ki­teen lu­kio pää­se­vät osal­lis­tu­maan kan­sain­vä­li­seen ERAS­MUS+ -oh­jel­maan, kun Ki­teen kau­pun­gin kou­lu­jen ja lu­ki­on muo­dos­ta­mal­le kon­sor­ti­ol­le myön­net­tiin tam­mi­kuus­sa ERAS­MUS+ -ak­k­re­di­toin­ti. Ak­k­re­di­toin­nin voi ym­mär­tää pää­sy­lip­pu­na kan­sain­vä­li­sil­le mat­koil­le ja kan­sain­vä­li­seen ke­hi­tys­toi­min­taan. Sen myö­tä op­pi­lai­tok­sis­sa voi­daan teh­dä kan­sain­vä­lis­tä ke­hi­tys­työ­tä ta­voit­teel­li­ses­ti ja pit­kä­jän­nit­tei­ses­ti. Ak­k­re­di­toin­ti on myös tun­nus­tus laa­duk­kaas­ta kan­sain­vä­li­ses­tä toi­min­nas­ta.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.3.2023 9.36

Rääkkylän kirjastossa vaihdellaan pistokkaita

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on me­neil­lään vi­her­kas­vi­pis­tok­kai­den vaih­to­päi­vät, jot­ka jat­ku­vat huh­ti­kuun 6. päi­vään saak­ka.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Maija Laasonen esittelee kirjaston komeaa laikkuvehkaa, jonka pistokkaita on nyt jaossa viherkasvien vaihtopisteellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.3.2023 9.36

Rääkkylän kirjastossa vaihdellaan pistokkaita

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on me­neil­lään vi­her­kas­vi­pis­tok­kai­den vaih­to­päi­vät, jot­ka jat­ku­vat huh­ti­kuun 6. päi­vään saak­ka.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.3.2023 9.34

Kesäaika muuttaa Niiralan rajanylityspaikan aukioloa

Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka muut­tuu ke­sä­ai­kaan siir­ryt­tä­es­sä. Suo­mes­sa siir­ry­tään ke­sä­ai­kaan tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jon­ka joh­dos­ta Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka 26.3.-28.10. vä­li­se­nä ai­ka­na on joka päi­vä kel­lo 09.00-21.00.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.3.2023 9.34

Kesäaika muuttaa Niiralan rajanylityspaikan aukioloa

Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka muut­tuu ke­sä­ai­kaan siir­ryt­tä­es­sä. Suo­mes­sa siir­ry­tään ke­sä­ai­kaan tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jon­ka joh­dos­ta Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­o­lo­ai­ka 26.3.-28.10. vä­li­se­nä ai­ka­na on joka päi­vä kel­lo 09.00-21.00.

Kun asiakkaat säästivät sähköä, sitä siirtyi verkossa 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kun asiakkaat säästivät sähköä, sitä siirtyi verkossa 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kari Sarkkinen

Talous
22.3.2023 15.31

PKS-konsernin tulos vakaalla tasolla haastavasta markki­na­ti­lan­teesta huolimatta

Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan krii­siyt­ti ener­gia-alan Suo­mes­sa. Säh­kö­pu­lan ris­ki ja erit­täin kor­ke­at säh­kön mark­ki­na­hin­nat vai­kut­ti­vat PKS-kon­ser­nin lii­ke­toi­min­taan. Oma ve­si­voi­man­tuo­tan­to ta­soit­ti hie­man en­nä­tys­ko­vien han­kin­ta­ku­lu­jen vai­ku­tus­ta asi­a­kas­hin­toi­hin.

Kun asiakkaat säästivät sähköä, sitä siirtyi verkossa 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kun asiakkaat säästivät sähköä, sitä siirtyi verkossa 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kari Sarkkinen

Talous
22.3.2023 15.31

PKS-konsernin tulos vakaalla tasolla haastavasta markki­na­ti­lan­teesta huolimatta

Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan krii­siyt­ti ener­gia-alan Suo­mes­sa. Säh­kö­pu­lan ris­ki ja erit­täin kor­ke­at säh­kön mark­ki­na­hin­nat vai­kut­ti­vat PKS-kon­ser­nin lii­ke­toi­min­taan. Oma ve­si­voi­man­tuo­tan­to ta­soit­ti hie­man en­nä­tys­ko­vien han­kin­ta­ku­lu­jen vai­ku­tus­ta asi­a­kas­hin­toi­hin.

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.3.2023 13.37

Kotikenttäetu auttoi Ilmarisen lionit voittoon

LC Ki­tee Il­ma­ri­sen li­o­nit käyt­ti­vät ko­ti­kent­tä­e­dun te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Hei­nä­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä 107H -pii­rin pilk­ki­ki­sois­sa. He nap­pa­si­vat mies­ten sar­jan vii­des­tä kär­ki­si­jas­ta kol­me.

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Aurinkoinen sää helli pilkkijöitä. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
22.3.2023 13.37

Kotikenttäetu auttoi Ilmarisen lionit voittoon

LC Ki­tee Il­ma­ri­sen li­o­nit käyt­ti­vät ko­ti­kent­tä­e­dun te­hok­kaas­ti hy­väk­seen Hei­nä­jär­vel­lä pi­de­tyis­sä 107H -pii­rin pilk­ki­ki­sois­sa. He nap­pa­si­vat mies­ten sar­jan vii­des­tä kär­ki­si­jas­ta kol­me.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 13.19

Sää ei tarttunut laturetkeläisten sääreen

Ke­vät keik­ku­en tu­le­vi. Näin­hän se van­ha kan­sa tie­tää ker­toa. Sa­non­ta on pi­tä­nyt hy­vin ku­tin­sa tä­nä­kin ke­vää­nä. Sen ovat huo­man­neet myös Ky­lä­pa­ri ja Jär­ven­tauk­set Mar­tat Hy­vän tuu­len la­tu­ret­keä jär­jes­tä­es­sään.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Tamperelainen Pekka Kauranen tuli hakemaan laturetkeltä luonnon rauhaa ja maalaismiljöön tarjoamia elämyksiä.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 13.19

Sää ei tarttunut laturetkeläisten sääreen

Ke­vät keik­ku­en tu­le­vi. Näin­hän se van­ha kan­sa tie­tää ker­toa. Sa­non­ta on pi­tä­nyt hy­vin ku­tin­sa tä­nä­kin ke­vää­nä. Sen ovat huo­man­neet myös Ky­lä­pa­ri ja Jär­ven­tauk­set Mar­tat Hy­vän tuu­len la­tu­ret­keä jär­jes­tä­es­sään.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Freelancer (toimituksen Sijainen)

Kulttuuri
22.3.2023 12.04

Nightwish-viikolla myös näyttelykeskuksen avajaiset

Ki­teel­lä jär­jes­te­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä ta­pah­tu­ma­viik­ko, jon­ka hui­pen­tu­ma on Night­wis­hin kon­sert­ti Ran­ta­ken­täl­lä 16. ke­sä­kuu­ta.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Rantakentällä järjestettävän Nightwishin konsertin yhteyteen rakentuu tapahtumaviikko. Kuvituskuva.

Freelancer (toimituksen Sijainen)

Kulttuuri
22.3.2023 12.04

Nightwish-viikolla myös näyttelykeskuksen avajaiset

Ki­teel­lä jär­jes­te­tään ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä ta­pah­tu­ma­viik­ko, jon­ka hui­pen­tu­ma on Night­wis­hin kon­sert­ti Ran­ta­ken­täl­lä 16. ke­sä­kuu­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.3.2023 11.49

Tuhti paketti viihtyisästä kodista ja eduskuntavaaleista

Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­ti on jäl­leen tiis­tai­hin as­ti lu­et­ta­vis­sa mak­sut­ta. Kan­nat­taa kä­väis­tä kurk­kaa­mas­sa!

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.3.2023 11.49

Tuhti paketti viihtyisästä kodista ja eduskuntavaaleista

Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­ti on jäl­leen tiis­tai­hin as­ti lu­et­ta­vis­sa mak­sut­ta. Kan­nat­taa kä­väis­tä kurk­kaa­mas­sa!

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 11.38

Kitee jäi 8,3 sekunnin päähän mitalista

Ki­teen I-jouk­kue uu­si vii­me­vuo­ti­sen ne­los­si­jan­sa vii­me lau­an­tai­na Hut­sin la­duil­la hiih­de­tys­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä. Mi­ta­li­si­ja oli hie­man lä­hem­pä­nä kuin vuo­si sit­ten hiih­de­tys­sä vies­tis­sä. Kun Liek­sas­sa prons­sis­ta jää­tiin 28,1 se­kun­nin pää­hän, oli vas­taa­va ero ko­ti­la­duil­la vain 8,3 se­kun­tia.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Kiteen Timo Grönlund ja Liperin Pauli Vuorma kävivät ankkuriosuudella tiukan latukamppailun A-sarjan pronssisijasta. Se ratkesi osuuden lopussa 8,3 sekunnin erolla leipäpitäjän hiihtäjien eduksi.

Jouko Väistö

Urheilu
22.3.2023 11.38

Kitee jäi 8,3 sekunnin päähän mitalista

Ki­teen I-jouk­kue uu­si vii­me­vuo­ti­sen ne­los­si­jan­sa vii­me lau­an­tai­na Hut­sin la­duil­la hiih­de­tys­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä. Mi­ta­li­si­ja oli hie­man lä­hem­pä­nä kuin vuo­si sit­ten hiih­de­tys­sä vies­tis­sä. Kun Liek­sas­sa prons­sis­ta jää­tiin 28,1 se­kun­nin pää­hän, oli vas­taa­va ero ko­ti­la­duil­la vain 8,3 se­kun­tia.

Lähde: vaalit.fi

Lähde: vaalit.fi

vaalit.fi

Uutiset
22.3.2023 11.28

Vaalifaktaa äänioikeudesta vaalituloksen määräytymiseen

Kuka saa ää­nes­tää? Mil­loin ja mis­sä ää­nen­sä saa Kes­ki-Kar­ja­las­sa an­taa? Mi­ten ään­ten­las­ken­ta ete­nee ja mi­ten vaa­li­tu­los mää­räy­tyy?

Lähde: vaalit.fi

Lähde: vaalit.fi

vaalit.fi

Uutiset
22.3.2023 11.28

Vaalifaktaa äänioikeudesta vaalituloksen määräytymiseen

Kuka saa ää­nes­tää? Mil­loin ja mis­sä ää­nen­sä saa Kes­ki-Kar­ja­las­sa an­taa? Mi­ten ään­ten­las­ken­ta ete­nee ja mi­ten vaa­li­tu­los mää­räy­tyy?

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.27

Feng shui on energioiden ohjailua

– Ota ko­ti­si poh­ja­piir­ros mu­kaan, niin asi­aa on hel­pom­pi ha­vain­nol­lis­taa, pyy­si Min­na Pir­ho­nen, kun suun­nit­te­lim­me jut­tua feng shuis­ta.

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Minna Pirhonen maan värien mukaisessa olohuoneessaan.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.27

Feng shui on energioiden ohjailua

– Ota ko­ti­si poh­ja­piir­ros mu­kaan, niin asi­aa on hel­pom­pi ha­vain­nol­lis­taa, pyy­si Min­na Pir­ho­nen, kun suun­nit­te­lim­me jut­tua feng shuis­ta.

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Jouko Väistö

Uutiset
22.3.2023 11.23

Pinnoitus Ureaukot Oy:ltä löytyy ratkaisu lämpöeristys- ja pinnoitusongelmiin

Olet­ko huo­lis­sa­si ko­ti­si ener­gi­a­te­hok­kuu­des­ta? Tun­net­ko olo­si ko­to­sal­la vä­hem­män ko­toi­sak­si, kun poh­joi­sen pu­hu­ri is­kee sei­nien läpi lui­hin ja yti­miin? Epäi­let­kö ta­lo­si ylä­poh­jan läm­pö­e­ris­tyk­sen ole­van kun­nos­sa?

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Ruiskutuslaitteisto on sijoitettu kuorma-autoon, mikä mahdollistaa urakoinnin paikassa kuin paikassa.

Jouko Väistö

Uutiset
22.3.2023 11.23

Pinnoitus Ureaukot Oy:ltä löytyy ratkaisu lämpöeristys- ja pinnoitusongelmiin

Olet­ko huo­lis­sa­si ko­ti­si ener­gi­a­te­hok­kuu­des­ta? Tun­net­ko olo­si ko­to­sal­la vä­hem­män ko­toi­sak­si, kun poh­joi­sen pu­hu­ri is­kee sei­nien läpi lui­hin ja yti­miin? Epäi­let­kö ta­lo­si ylä­poh­jan läm­pö­e­ris­tyk­sen ole­van kun­nos­sa?

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.18

Maaseudun kysymykset keskiössä MTK:n vaalipaneelissa

MTK-Kes­ki-Kar­ja­lan, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan ja Mhy Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mään vaa­li­pa­nee­liin Ki­teen­ho­viin oli saa­pu­nut kuu­si Savo-Kar­ja­lan alu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan toi­min­nan­joh­ta­ja Jari Rou­vi­nen sekä Poh­jois-Sa­vos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa työs­ken­te­le­vä met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Sep­po Nis­ka­nen.

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Hakkuiden rajoittamisen puolesta nousi kaksi punaista lappua. Äänestämässä panelistit Kirsi Hirvonen, Tuomo Kondie, Kari Kulmala, Markku Maasilta, Asko Miettinen ja Ahti-Pekka Vornanen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.18

Maaseudun kysymykset keskiössä MTK:n vaalipaneelissa

MTK-Kes­ki-Kar­ja­lan, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan ja Mhy Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mään vaa­li­pa­nee­liin Ki­teen­ho­viin oli saa­pu­nut kuu­si Savo-Kar­ja­lan alu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan toi­min­nan­joh­ta­ja Jari Rou­vi­nen sekä Poh­jois-Sa­vos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa työs­ken­te­le­vä met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Sep­po Nis­ka­nen.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.17

Nykyremontoija ja -rakentaja tekee harkittuja ratkaisuja

Mat­ti Lauk­ka­nen nos­taa ta­sol­le nä­ky­viin ta­pet­ti­kir­jan toi­sen­sa jäl­keen Si­sus­tus Lauk­ka­sen myy­mä­läs­sä. Esil­lä ole­vis­sa ta­pet­ti­mal­leis­sa on pal­jon luon­nol­li­sia, neut­raa­le­ja vä­re­jä, mut­ta toi­saal­ta myös väri-ir­rot­te­lua vah­voil­la pu­nai­sen ja vih­re­än sä­vyil­lä. Mal­lit edus­ta­vat tä­män het­ken tren­de­jä ja myös tu­le­vaa.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Matti Laukkasella on edessään tapettimalleja, joissa väriä riittää.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.3.2023 11.17

Nykyremontoija ja -rakentaja tekee harkittuja ratkaisuja

Mat­ti Lauk­ka­nen nos­taa ta­sol­le nä­ky­viin ta­pet­ti­kir­jan toi­sen­sa jäl­keen Si­sus­tus Lauk­ka­sen myy­mä­läs­sä. Esil­lä ole­vis­sa ta­pet­ti­mal­leis­sa on pal­jon luon­nol­li­sia, neut­raa­le­ja vä­re­jä, mut­ta toi­saal­ta myös väri-ir­rot­te­lua vah­voil­la pu­nai­sen ja vih­re­än sä­vyil­lä. Mal­lit edus­ta­vat tä­män het­ken tren­de­jä ja myös tu­le­vaa.

Antti Toivanen.

Antti Toivanen.

Pohjois-Karjalan kauppakamari

Uutiset
22.3.2023 11.16

Yrittäjätoimijat listasivat odotuksiaan uusille kansanedustajille

Ky­syim­me pai­kal­li­sil­ta ja maa­kun­nal­li­sil­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen vai­kut­ta­jil­ta mil­lai­sia odo­tuk­sia heil­lä tai hei­dän or­ga­ni­saa­ti­oil­laan on kan­sa­ne­dus­ta­jil­le. Saim­me vas­tauk­sia muun mu­as­sa työ­voi­maan, ve­ro­tuk­seen ja lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan liit­ty­en. Tie­dus­te­lim­me myös, mil­lais­ta yh­tey­den­pi­toa yrit­tä­jä­jär­jes­töt toi­vo­vat kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta vaa­li­kau­den ai­ka­na?

Antti Toivanen.

Antti Toivanen.

Pohjois-Karjalan kauppakamari

Uutiset
22.3.2023 11.16

Yrittäjätoimijat listasivat odotuksiaan uusille kansanedustajille

Ky­syim­me pai­kal­li­sil­ta ja maa­kun­nal­li­sil­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen vai­kut­ta­jil­ta mil­lai­sia odo­tuk­sia heil­lä tai hei­dän or­ga­ni­saa­ti­oil­laan on kan­sa­ne­dus­ta­jil­le. Saim­me vas­tauk­sia muun mu­as­sa työ­voi­maan, ve­ro­tuk­seen ja lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan liit­ty­en. Tie­dus­te­lim­me myös, mil­lais­ta yh­tey­den­pi­toa yrit­tä­jä­jär­jes­töt toi­vo­vat kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta vaa­li­kau­den ai­ka­na?

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.3.2023 11.01

Minna Rautiainen-Cimrin VisitKareliaan

Rääk­ky­lään run­sas vuo­si sit­ten pa­luu­muut­ta­nut Min­na Rau­ti­ai­nen-Cim­rin on ni­mi­tet­ty Vi­sit­Ka­re­li­an vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si, ja hän aloit­ti teh­tä­väs­sään maa­lis­kuun 21. päi­vä.

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Minna Rautiainen-Cimrin aloitti tiistaina VisitKarelian viestintä- ja markkinointipäällikönä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.3.2023 11.01

Minna Rautiainen-Cimrin VisitKareliaan

Rääk­ky­lään run­sas vuo­si sit­ten pa­luu­muut­ta­nut Min­na Rau­ti­ai­nen-Cim­rin on ni­mi­tet­ty Vi­sit­Ka­re­li­an vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si, ja hän aloit­ti teh­tä­väs­sään maa­lis­kuun 21. päi­vä.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 20.02

Rasismin vastainen kulkue Rääkkylässä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Rääk­ky­län osas­to jär­jes­ti ra­sis­min vas­tai­sen kynt­ti­lä­kul­ku­een ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Rasismin vastainen kulkue toi Rääkkylään muistutuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 20.02

Rasismin vastainen kulkue Rääkkylässä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Rääk­ky­län osas­to jär­jes­ti ra­sis­min vas­tai­sen kynt­ti­lä­kul­ku­een ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na.

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Mika Huuho

Urheilu
21.3.2023 15.27

Pajarin Puntin nostajille SM-menestystä

Pa­ja­rin Pun­til­le tuli me­nes­tys­tä klas­si­sen pen­kin SM ki­sois­sa. Ki­sat pi­det­tiin Tam­mi­saa­res­sa 24.-26. hel­mi­kuu­ta ja Pa­Pus­ta ki­saan osal­lis­tui nel­jä kil­pai­li­jaa.

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Kimmo Pöntinen, Mika Timonen ja Timo Uuksulainen pitivät Pararin Puntibn lippua korkealla helmikuussa SM-kisoissa. Kuva: Mika Huuho

Mika Huuho

Urheilu
21.3.2023 15.27

Pajarin Puntin nostajille SM-menestystä

Pa­ja­rin Pun­til­le tuli me­nes­tys­tä klas­si­sen pen­kin SM ki­sois­sa. Ki­sat pi­det­tiin Tam­mi­saa­res­sa 24.-26. hel­mi­kuu­ta ja Pa­Pus­ta ki­saan osal­lis­tui nel­jä kil­pai­li­jaa.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
21.3.2023 14.37

Taikelta avustusta Kihauksen järjestämiseen

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke on myön­tä­nyt Rääk­ky­lä Folk yh­dis­tyk­sel­le 10 000 eu­ron fes­ti­vaa­li­a­vus­tuk­sen Ki­haus Fol­kin jär­jes­tä­mi­seen.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Kihaus järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena, pienemmistä tapahtumista koostuvana kokonaisuutena. Arkistokuva Kihauksesta Freijan konsertista.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
21.3.2023 14.37

Taikelta avustusta Kihauksen järjestämiseen

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke on myön­tä­nyt Rääk­ky­lä Folk yh­dis­tyk­sel­le 10 000 eu­ron fes­ti­vaa­li­a­vus­tuk­sen Ki­haus Fol­kin jär­jes­tä­mi­seen.

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Tommi Sallinen

Uutiset
21.3.2023 13.09

Rasivaarassa Pohjois-Karjalan Vuoden Nuorisoseura

Poh­jois-Kar­ja­lan nuo­ri­so­seu­ro­jen pal­kit­se­mi­set toi­vat kun­ni­aa ja mai­net­ta Kes­ki-Kar­ja­laan kol­mel­le suun­nal­le: Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­rak­si on va­lit­tu Ra­si­vaa­ran Nuo­ri­so­seu­ra Rääk­ky­läs­tä, Vuo­den oh­jaa­jak­si An­ne­li Hurs­kai­nen Värt­si­län Nuo­ri­so­seu­ras­ta. Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­la myön­si Vuo­den kun­ni­a­mai­nin­nat Vie­kin ja Ki­teen nuo­ri­so­seu­roil­le.

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Perinteisestä nuorisoseuratoiminnasta poikkeavia Laneja on Rasivaaran nuorisoseuran toimesta järjestetty vuodesta 2017 lähtien. Kuva Tommi Sallinen

Tommi Sallinen

Uutiset
21.3.2023 13.09

Rasivaarassa Pohjois-Karjalan Vuoden Nuorisoseura

Poh­jois-Kar­ja­lan nuo­ri­so­seu­ro­jen pal­kit­se­mi­set toi­vat kun­ni­aa ja mai­net­ta Kes­ki-Kar­ja­laan kol­mel­le suun­nal­le: Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­rak­si on va­lit­tu Ra­si­vaa­ran Nuo­ri­so­seu­ra Rääk­ky­läs­tä, Vuo­den oh­jaa­jak­si An­ne­li Hurs­kai­nen Värt­si­län Nuo­ri­so­seu­ras­ta. Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­la myön­si Vuo­den kun­ni­a­mai­nin­nat Vie­kin ja Ki­teen nuo­ri­so­seu­roil­le.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the  mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.3.2023 12.50

Tohmajärven kuntataiteilijat on valittu

Toh­ma­jär­ven kun­taan on va­lit­tu uu­det kun­ta­tai­tei­li­jat. Edel­li­set kun­ta­tai­tei­li­jat to­teut­ti­vat luo­via si­säl­tö­jä kun­ta­lai­sil­le vii­me syk­syn ai­ka­na.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the  mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Mari Zhiginas (kuvassa oikealla) on yksi valituista kuntataiteilijoista Oh there on the mountain, kaikille avoin kuorolaulu -kokonaisuudellaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.3.2023 12.50

Tohmajärven kuntataiteilijat on valittu

Toh­ma­jär­ven kun­taan on va­lit­tu uu­det kun­ta­tai­tei­li­jat. Edel­li­set kun­ta­tai­tei­li­jat to­teut­ti­vat luo­via si­säl­tö­jä kun­ta­lai­sil­le vii­me syk­syn ai­ka­na.

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Minna Rautiainen-Cimrin

Uutiset
21.3.2023 12.42

Vuoden rakennustarkastaja 2023 tulee Rääkkylästä

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven yh­tei­nen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­nen on va­lit­tu Vuo­den ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si. Joni kävi pok­kaa­mas­sa yk­kös­pal­kin­non vii­me vii­kol­la Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyil­lä Ra­ken­nus­tar­kas­tus­päi­vil­lä, ker­too Rääk­ky­län kun­nan tie­do­te.

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Vuoden rakennustarkastaja 2023 Joni Rytkönen (vasemmalla) kukitettiin kunnanjohtaja Esko Rautiaisen toimesta työviikon aluksi Rääkkylän kunnantalon henkilöstön aamukahveilla. Kuva: Minna Rautiainen-Cimrin

Minna Rautiainen-Cimrin

Uutiset
21.3.2023 12.42

Vuoden rakennustarkastaja 2023 tulee Rääkkylästä

Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven yh­tei­nen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­nen on va­lit­tu Vuo­den ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si. Joni kävi pok­kaa­mas­sa yk­kös­pal­kin­non vii­me vii­kol­la Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyil­lä Ra­ken­nus­tar­kas­tus­päi­vil­lä, ker­too Rääk­ky­län kun­nan tie­do­te.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 11.47

Apuvälineet helpottavat ikäihmisen arkea

Ikäih­mis­ten on mah­dol­lis­ta saa­da ar­kea hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä lai­nak­si Siun so­tel­ta.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Fysioterapeutti Pasi Kuusela kävi esittelemässä apuvälinepalvelua Villalan kyläyhdistyksen virikekerhossa.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.3.2023 11.47

Apuvälineet helpottavat ikäihmisen arkea

Ikäih­mis­ten on mah­dol­lis­ta saa­da ar­kea hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä lai­nak­si Siun so­tel­ta.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.3.2023 13.40

Kiteen lukiossa aloittaneet myanmarilaiset opiskelijat arvostavat turvallisuutta ja koulutusta

My­an­ma­ri­lai­set Thin Wadi Htet, kut­su­ma­ni­mel­tään Ju­lie ja Saw Wadi Toe eli Dana viih­ty­vät Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­joi­na.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Su Yadi Toe, Saw Wadi Tode Toe ja Thin Wadi Htet viihtyvät Suomessa ja nauttivat ensimmäisestä lumitalvestaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.3.2023 13.40

Kiteen lukiossa aloittaneet myanmarilaiset opiskelijat arvostavat turvallisuutta ja koulutusta

My­an­ma­ri­lai­set Thin Wadi Htet, kut­su­ma­ni­mel­tään Ju­lie ja Saw Wadi Toe eli Dana viih­ty­vät Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­joi­na.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.3.2023 11.44

Kansalaisopistolla näyttely Rääkkylässä - katso kuvat kurssien aikaansaannoksista

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Rääk­ky­län ryh­mien ke­vät­näyt­te­ly on avoin­na Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­la maa­lis­kuun lop­puun saak­ka.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Sari Vänskä ja Hannele Multanen esittelevät tekstiilityön ryhmässä tehtyä tilkkutyötä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.3.2023 11.44

Kansalaisopistolla näyttely Rääkkylässä - katso kuvat kurssien aikaansaannoksista

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Rääk­ky­län ryh­mien ke­vät­näyt­te­ly on avoin­na Rääk­ky­län kun­nan­ta­lol­la maa­lis­kuun lop­puun saak­ka.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.3.2023 11.35

Tohmajärvellä keskitytään vesi- ja viemäröin­ti­hank­keisiin

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa ei ole käyn­nis­sä tai käyn­nis­ty­mäs­sä isom­pia ra­ken­nus­hank­kei­ta, vaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kes­ki­ty­tään vesi- ja vie­mä­röin­ti­hank­kei­siin, ker­toi tek­ni­nen joh­ta­ja Jor­ma Berg kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä han­kin­tail­las­sa.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tohmajärvellä keskitytään tulevina vuosina vesi- ja viemäröintipuolen hankkeisiin. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.3.2023 11.35

Tohmajärvellä keskitytään vesi- ja viemäröin­ti­hank­keisiin

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa ei ole käyn­nis­sä tai käyn­nis­ty­mäs­sä isom­pia ra­ken­nus­hank­kei­ta, vaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kes­ki­ty­tään vesi- ja vie­mä­röin­ti­hank­kei­siin, ker­toi tek­ni­nen joh­ta­ja Jor­ma Berg kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä han­kin­tail­las­sa.

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Tarja Jänis

Kulttuuri
20.3.2023 7.28

Talviteatterissa kevyenkipeä musiikkinäytelmä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Tal­vi­te­at­te­ri esit­tää Sa­ka­ri Pi­pa­tin kir­joit­ta­man ja Tar­ja Jä­nik­sen oh­jaa­man ke­vy­en­ki­pe­än näy­tel­män Kuu­den nai­sen lou­kus­sa.

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Timo Saukkonen konstaapeli Mannisena Talviteatterin Kuuden naisen loukussa -näytelmässä. Kuva: Tarja Jänis

Tarja Jänis

Kulttuuri
20.3.2023 7.28

Talviteatterissa kevyenkipeä musiikkinäytelmä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton Tal­vi­te­at­te­ri esit­tää Sa­ka­ri Pi­pa­tin kir­joit­ta­man ja Tar­ja Jä­nik­sen oh­jaa­man ke­vy­en­ki­pe­än näy­tel­män Kuu­den nai­sen lou­kus­sa.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.3.2023 18.09

Talkoilla syntyi uusia asuntoja pikkulinnuille

Kes­ki-Kar­ja­lan Oma­ko­tiyh­dis­tys pää­si tänä vuon­na start­taa­maan val­ta­kun­nal­li­sen lin­nun­pönt­tö­kier­tu­een, joka ulot­tuu yh­teen­sä 30 paik­ka­kun­nal­le. Lin­nun­pönt­tö­tal­koot to­teu­te­taan oma­ko­tiyh­dis­tys­ten ja RTV-ket­jun myy­mä­löi­den yh­teis­työ­nä. Ma­te­ri­aa­lit saa­daan myy­mä­lä­ket­jul­ta lah­joi­tuk­se­na.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Linnunpöntöt valmistuivat näppärästi yhteistyönä. Talkoolaiset vas. Tuija Parkkonen, Kauko Turunen ja Aki Nousiainen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.3.2023 18.09

Talkoilla syntyi uusia asuntoja pikkulinnuille

Kes­ki-Kar­ja­lan Oma­ko­tiyh­dis­tys pää­si tänä vuon­na start­taa­maan val­ta­kun­nal­li­sen lin­nun­pönt­tö­kier­tu­een, joka ulot­tuu yh­teen­sä 30 paik­ka­kun­nal­le. Lin­nun­pönt­tö­tal­koot to­teu­te­taan oma­ko­tiyh­dis­tys­ten ja RTV-ket­jun myy­mä­löi­den yh­teis­työ­nä. Ma­te­ri­aa­lit saa­daan myy­mä­lä­ket­jul­ta lah­joi­tuk­se­na.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Jouko Väistö

Urheilu
19.3.2023 17.41

Islon opiskelijat hakivat mäkien­kun­nos­tu­soppia Kiteeltä

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et ovat enim­mäk­seen mä­ki­hyp­pää­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä voi­daan käyt­tää myös ope­tuk­ses­sa. Tätä teh­tä­vää ne hoi­ti­vat vii­mek­si ku­lu­neel­la vii­kol­la, kun ryh­mä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (Is­lo) opis­ke­li­joi­ta kävi opet­ta­jan­sa Jere Sink­ko­sen joh­dol­la tu­tus­tu­mas­sa mä­kien kun­nos­ta­mi­seen kuu­lu­viin työ­teh­tä­viin.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Tietoa mäkien kunnostuksesta tuleville liikuntapaikkojen hoitajille Hutsin suurimman mäen hyppyripöydällä jakoi pitkän linjan kiteeläinen mäkimies Jyrki Renvall.

Jouko Väistö

Urheilu
19.3.2023 17.41

Islon opiskelijat hakivat mäkien­kun­nos­tu­soppia Kiteeltä

Hut­sin hyp­py­ri­mä­et ovat enim­mäk­seen mä­ki­hyp­pää­jien käy­tös­sä, mut­ta nii­tä voi­daan käyt­tää myös ope­tuk­ses­sa. Tätä teh­tä­vää ne hoi­ti­vat vii­mek­si ku­lu­neel­la vii­kol­la, kun ryh­mä Itä-Suo­men lii­kun­ta­o­pis­ton (Is­lo) opis­ke­li­joi­ta kävi opet­ta­jan­sa Jere Sink­ko­sen joh­dol­la tu­tus­tu­mas­sa mä­kien kun­nos­ta­mi­seen kuu­lu­viin työ­teh­tä­viin.

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Pixabay

Uutiset
19.3.2023 16.45

Kunnissa säästöjä on tavoiteltu sisälämpötiloja pienentämällä

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ovat ta­voi­tel­leet ener­gi­an­sääs­töä eri kei­noin ja au­rin­ko­e­ner­gi­a­rat­kai­su­ja on to­teu­tet­tu tai suun­ni­tel­laan jo­kai­ses­sa kun­nas­sa.

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksi vaihtoehto kuntien tavoittelemille säästöille energiankulutuksessa. Kuvituskuva: Pixabay

Pixabay

Uutiset
19.3.2023 16.45

Kunnissa säästöjä on tavoiteltu sisälämpötiloja pienentämällä

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ovat ta­voi­tel­leet ener­gi­an­sääs­töä eri kei­noin ja au­rin­ko­e­ner­gi­a­rat­kai­su­ja on to­teu­tet­tu tai suun­ni­tel­laan jo­kai­ses­sa kun­nas­sa.

Aladar Bayer

Uutiset
19.3.2023 16.20

Reippaita ylinopeuksia Kiteellä ja Kesälahdella

Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen Ki­teel­lä Toh­ma­jär­ven­tiel­lä per­jan­tai­na il­lan suus­sa. Lii­ken­ne­po­lii­sin par­tio mit­ta­si mie­hen kul­jet­ta­man au­ton no­peu­dek­si 134 km/h, kun ra­joi­tus oli 80 km/h. Mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon ja ajo­kort­ti otet­tiin po­lii­sin hal­tuun.

Aladar Bayer

Uutiset
19.3.2023 16.20

Reippaita ylinopeuksia Kiteellä ja Kesälahdella

Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen Ki­teel­lä Toh­ma­jär­ven­tiel­lä per­jan­tai­na il­lan suus­sa. Lii­ken­ne­po­lii­sin par­tio mit­ta­si mie­hen kul­jet­ta­man au­ton no­peu­dek­si 134 km/h, kun ra­joi­tus oli 80 km/h. Mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon ja ajo­kort­ti otet­tiin po­lii­sin hal­tuun.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia.  Kuva: Leila Sallinen.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia. Kuva: Leila Sallinen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.3.2023 8.00

Huone täynnä viherkasveja - osa kasvatettu yli tonnin pistokkaista

Ai­koi­naan Lei­la Sal­li­sen vi­her­kas­vit kuo­li­vat yk­si toi­sen­sa jäl­keen, mut­ta vii­ti­sen vuot­ta sit­ten al­ka­nut in­nos­tus on saa­nut hä­nes­tä esiin har­vi­nais­ten kas­vien hoi­ta­jan, jol­la ku­luu vii­koit­tain kas­vien pa­ris­sa yh­den työ­päi­vän ver­ran ai­kaa.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia.  Kuva: Leila Sallinen.

Leila Sallisen viherkasvikokoelmassa on ulkomailta tilattuja harvinaisuuksia. Kuva: Leila Sallinen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.3.2023 8.00

Huone täynnä viherkasveja - osa kasvatettu yli tonnin pistokkaista

Ai­koi­naan Lei­la Sal­li­sen vi­her­kas­vit kuo­li­vat yk­si toi­sen­sa jäl­keen, mut­ta vii­ti­sen vuot­ta sit­ten al­ka­nut in­nos­tus on saa­nut hä­nes­tä esiin har­vi­nais­ten kas­vien hoi­ta­jan, jol­la ku­luu vii­koit­tain kas­vien pa­ris­sa yh­den työ­päi­vän ver­ran ai­kaa.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 11.50

Syöpäyhdistyksestä tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

Toh­ma­jär­ven Syö­päyh­dis­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 1986 läh­tien. Se toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan Syö­päyh­dis­tyk­sen pai­kal­li­so­sas­to­na.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Syöpäyhdistyksen kirpputori sijaitsee Kunnallistalossa, jonka rappusille yhteiskuvaan ennätti myös yhdistyksen rahastonhoitaja Anneli Hakulinen (vasemmalla). Hänen vieressään Pirkko Lehikoinen, Vuokko Väistö sekä Irene Mäkinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 11.50

Syöpäyhdistyksestä tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

Toh­ma­jär­ven Syö­päyh­dis­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 1986 läh­tien. Se toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan Syö­päyh­dis­tyk­sen pai­kal­li­so­sas­to­na.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 10.00

Oma koti nousee Kiteelle

Kol­me­kymp­pis­ten Vil­le ja He­le­ne Ku­pi­ai­sen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen oma­ko­ti­ta­lo nou­see vauh­dil­la Ki­teen­tien var­teen. Toi­veis­sa on, et­tä per­he pää­see muu­ta­maan uu­teen ko­tiin vii­meis­tään ke­sän tait­tu­es­sa syk­syk­si. Sil­loin 2-vuo­ti­as Mis­ka on jo saa­nut hei­nä­kuus­sa syn­ty­vän pik­ku­si­sa­ruk­sen.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Helene ja Ville Kupiaisen omakotitalo nousee vauhdilla Kiteentien varteen. Isän sylissä on 2-vuotias Miska, jolle syntyy pikkusisarus heinäkuussa. Samoihin aikoihin perheen on toiveissa päästä muuttamaan uuteen kotiinsa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.3.2023 10.00

Oma koti nousee Kiteelle

Kol­me­kymp­pis­ten Vil­le ja He­le­ne Ku­pi­ai­sen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen oma­ko­ti­ta­lo nou­see vauh­dil­la Ki­teen­tien var­teen. Toi­veis­sa on, et­tä per­he pää­see muu­ta­maan uu­teen ko­tiin vii­meis­tään ke­sän tait­tu­es­sa syk­syk­si. Sil­loin 2-vuo­ti­as Mis­ka on jo saa­nut hei­nä­kuus­sa syn­ty­vän pik­ku­si­sa­ruk­sen.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 16.38

Seurakunta hakee työryhmätyöstä kiinnostuneita seurakuntalaisia

Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa uu­si­taan toi­min­nal­li­sia ra­ken­tei­ta. Kirk­ko­val­tuus­to kä­sit­te­li työ­a­lo­jen uu­dis­te­tut joh­to­sään­nöt ja pe­rus­tet­ta­vien työ­ryh­mien toi­min­ta­sään­nöt. Ai­em­man joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyn kor­vaa­vat työ­ryh­mät ovat toi­min­nal­li­ses­ti va­paa­muo­toi­sem­pia ja jous­ta­vam­pia.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Tohmajärven kirkkovaltuusto käsitteli perustettavien työryhmien toimintasääntöjä. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneita seurakuntalaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 16.38

Seurakunta hakee työryhmätyöstä kiinnostuneita seurakuntalaisia

Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa uu­si­taan toi­min­nal­li­sia ra­ken­tei­ta. Kirk­ko­val­tuus­to kä­sit­te­li työ­a­lo­jen uu­dis­te­tut joh­to­sään­nöt ja pe­rus­tet­ta­vien työ­ryh­mien toi­min­ta­sään­nöt. Ai­em­man joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyn kor­vaa­vat työ­ryh­mät ovat toi­min­nal­li­ses­ti va­paa­muo­toi­sem­pia ja jous­ta­vam­pia.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 14.08

Kirkkovaltuusto lausui kirkkoherran viran haettavaksi julistamisen puolesta

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päät­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen, et­tä se pyy­tää Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lia ju­lis­ta­maan Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vi­ran ha­et­ta­vak­si 1.3.2024 al­ka­en, vaik­ka seu­ra­kun­nas­sa on vi­reil­lä yh­teis­työn sy­ven­tä­mis­han­ke Ki­teen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­an kä­sit­te­lyn taus­tal­la on kirk­ko­her­ra Mik­ko Lap­pa­lai­sen il­moi­tus elä­köi­ty­mi­ses­tä en­si vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Kirkkoherra Mikko Lappalainen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 14.08

Kirkkovaltuusto lausui kirkkoherran viran haettavaksi julistamisen puolesta

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to päät­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen, et­tä se pyy­tää Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lia ju­lis­ta­maan Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vi­ran ha­et­ta­vak­si 1.3.2024 al­ka­en, vaik­ka seu­ra­kun­nas­sa on vi­reil­lä yh­teis­työn sy­ven­tä­mis­han­ke Ki­teen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­an kä­sit­te­lyn taus­tal­la on kirk­ko­her­ra Mik­ko Lap­pa­lai­sen il­moi­tus elä­köi­ty­mi­ses­tä en­si vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.3.2023 13.31

Kiteen nuorisotoimi mukana kansainvälisessä, digitaalisen nuorisotyön hankkeessa

Ki­teen nuo­ri­so­toi­mi on mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä, di­gi­taa­lis­ta nuo­ri­so­työ­tä edis­tä­väs­sä hank­kees­sa.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Nuorisotyöntekijä Mikko Karasola ja nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen suuntaavat digitaalisen nuorisotyön hankkeen seminaariin Dubliniin.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.3.2023 13.31

Kiteen nuorisotoimi mukana kansainvälisessä, digitaalisen nuorisotyön hankkeessa

Ki­teen nuo­ri­so­toi­mi on mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä, di­gi­taa­lis­ta nuo­ri­so­työ­tä edis­tä­väs­sä hank­kees­sa.

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 9.20

Kansane­dus­ta­ja­eh­dokkaat vastasivat Kiteen kaupungin ja yrittä­jäyh­dis­tyksen kysymyksiin

Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­teen Yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta kes­kus­te­li kuu­si poh­jois­kar­ja­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Kau­pun­gin ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön ky­sy­myk­siin vas­ta­si­vat Mika Hil­tu­nen (PS) Kon­ti­o­lah­del­ta, Jert­ta Ha­ri­nen (Kesk.) Kon­ti­o­lah­del­ta, Sari Huo­vi­nen (Liik.) Jo­en­suus­ta, Vil­ho Mik­ko­nen (SDP) Toh­ma­jär­vel­tä, Jas­min Pyö­ri­äi­nen (KD) Jo­en­suus­ta ja Timo Elo (Kok.) Jo­en­suus­ta.

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Panelistit vasemmalta oikealle: Mika Hiltunen (PS), Jertta Harinen (Kesk.), Sari Huovinen (Liik.), Vilho Mikkonen (SDP), Jasmin Pyöriäinen (KD) ja Timo Elo (Kok.).

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.3.2023 9.20

Kansane­dus­ta­ja­eh­dokkaat vastasivat Kiteen kaupungin ja yrittä­jäyh­dis­tyksen kysymyksiin

Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­teen Yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta kes­kus­te­li kuu­si poh­jois­kar­ja­lais­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta. Kau­pun­gin ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön ky­sy­myk­siin vas­ta­si­vat Mika Hil­tu­nen (PS) Kon­ti­o­lah­del­ta, Jert­ta Ha­ri­nen (Kesk.) Kon­ti­o­lah­del­ta, Sari Huo­vi­nen (Liik.) Jo­en­suus­ta, Vil­ho Mik­ko­nen (SDP) Toh­ma­jär­vel­tä, Jas­min Pyö­ri­äi­nen (KD) Jo­en­suus­ta ja Timo Elo (Kok.) Jo­en­suus­ta.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.3.2023 19.51

Aloittavien yrittäjien valmennus alkoi Kiteellä

Yk­sin yrit­tä­jäk­si ryh­ty­väl­le ver­kos­toi­tu­mi­nen mui­hin vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin kol­le­goi­hin an­taa tie­toa, var­muut­ta ja uu­sia ajat­te­lu­ta­po­ja, unoh­ta­mat­ta tär­ke­ää ver­tais­tu­kea.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Nea Räisänen (vasemmalla), Päivi Valo, Jenni Kettunen ja Johanna Mikkonen pohtivat yrittäjyyttä Business Joensuun Satu Niirasen ja Lasse Immosen ohjauksessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.3.2023 19.51

Aloittavien yrittäjien valmennus alkoi Kiteellä

Yk­sin yrit­tä­jäk­si ryh­ty­väl­le ver­kos­toi­tu­mi­nen mui­hin vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin kol­le­goi­hin an­taa tie­toa, var­muut­ta ja uu­sia ajat­te­lu­ta­po­ja, unoh­ta­mat­ta tär­ke­ää ver­tais­tu­kea.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.3.2023 15.36

Papinniemen leirikeskus myynnissä

Ki­teen seu­ra­kun­nan omis­ta­ma Pa­pin­nie­men lei­ri­kes­kus Pu­hok­ses­sa on myy­tä­vä­nä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäl­lä.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Papinniemen leirikeskuksessa on järjestetty vuosien mittaan monia seurakunnan toimintoja. Arkistokuva vuodelta 2014.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.3.2023 15.36

Papinniemen leirikeskus myynnissä

Ki­teen seu­ra­kun­nan omis­ta­ma Pa­pin­nie­men lei­ri­kes­kus Pu­hok­ses­sa on myy­tä­vä­nä kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäl­lä.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.3.2023 11.10

Ikänaisten kuntosaliryhmässä treenataan voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta

– Toh­ma­jär­ve­läi­set ikäih­mi­set pi­tä­vät huol­ta kun­nos­taan, sa­noo lii­kun­na­noh­jaa­ja Ar­ja Pir­ho­nen. Hän pe­rus­taa väit­teen­sä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tui­hin oh­jat­tui­hin lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tuu sään­nöl­li­ses­ti yli 120 toh­ma­jär­ve­läis­tä.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Alkulämmittely on kaiken a ja o.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.3.2023 11.10

Ikänaisten kuntosaliryhmässä treenataan voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta

– Toh­ma­jär­ve­läi­set ikäih­mi­set pi­tä­vät huol­ta kun­nos­taan, sa­noo lii­kun­na­noh­jaa­ja Ar­ja Pir­ho­nen. Hän pe­rus­taa väit­teen­sä muun mu­as­sa sii­hen, et­tä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tui­hin oh­jat­tui­hin lii­kun­ta­ryh­miin osal­lis­tuu sään­nöl­li­ses­ti yli 120 toh­ma­jär­ve­läis­tä.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Uutiset
14.3.2023 16.00

Malttia ja järkeä mootto­ri­kelk­kailuun maastossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu­kau­si on vilk­kaim­mil­laan ja po­lii­si val­voo maas­to­lii­ken­net­tä koko Itä-Suo­men alu­eel­la.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Keväthanget houkuttelevat kelkkailemaan. Itä-Suomen poliisilaitos ohjeistaa tiedotteessaan kelkkailemaan turvallisesti.

Uutiset
14.3.2023 16.00

Malttia ja järkeä mootto­ri­kelk­kailuun maastossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu­kau­si on vilk­kaim­mil­laan ja po­lii­si val­voo maas­to­lii­ken­net­tä koko Itä-Suo­men alu­eel­la.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 11.25

Kiteen osuus Siun soten lisälaskusta on 4,5 miljoonaa euroa

Ki­teen osuus Siun so­ten ali­jää­mäs­tä ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta on 4,5 mil­joo­naa eu­roa. Siun sote las­kut­ti Ki­tee­tä vuon­na 2022 44,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la, jo­ten yh­teis­sum­ma nou­see 48,8 mil­joo­naan eu­roon.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginhallitus käsitteli Siun soten lisälaskua. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 11.25

Kiteen osuus Siun soten lisälaskusta on 4,5 miljoonaa euroa

Ki­teen osuus Siun so­ten ali­jää­mäs­tä ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta on 4,5 mil­joo­naa eu­roa. Siun sote las­kut­ti Ki­tee­tä vuon­na 2022 44,3 mil­joo­nal­la eu­rol­la, jo­ten yh­teis­sum­ma nou­see 48,8 mil­joo­naan eu­roon.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 10.56

Rääkkylässä kuntalaisaloite koirapuistosta keskustaan

Rääk­ky­län kes­kus­taan esi­te­tään ra­ken­net­ta­vak­si koi­ra­puis­toa. Anu Kuk­ko­nen on teh­nyt vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa kun­ta­lai­sa­loit­teen, jos­sa esi­te­tään koi­ra­puis­ton pai­kak­si Pien­nar­tien ja Pak­su­nie­men­tien koh­dal­la si­jait­se­vaa kul­ma­tont­tia.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Rääkkylässä on tehty kuntalaisaloite koirapuiston rakentamisesta keskustaan. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.3.2023 10.56

Rääkkylässä kuntalaisaloite koirapuistosta keskustaan

Rääk­ky­län kes­kus­taan esi­te­tään ra­ken­net­ta­vak­si koi­ra­puis­toa. Anu Kuk­ko­nen on teh­nyt vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa kun­ta­lai­sa­loit­teen, jos­sa esi­te­tään koi­ra­puis­ton pai­kak­si Pien­nar­tien ja Pak­su­nie­men­tien koh­dal­la si­jait­se­vaa kul­ma­tont­tia.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.3.2023 10.22

Ympäristöpäällikkö virkavapaalle

Ki­teen kau­pun­ki on myön­tä­nyt ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Tui­re Kal­li­ko­kos­kel­le vir­ka­va­paa­ta ajal­le 17.4.2023-16.4.2025.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Tuire Kalliokoski jää virkavapaalle huhtikuussa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.3.2023 10.22

Ympäristöpäällikkö virkavapaalle

Ki­teen kau­pun­ki on myön­tä­nyt ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Tui­re Kal­li­ko­kos­kel­le vir­ka­va­paa­ta ajal­le 17.4.2023-16.4.2025.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.3.2023 10.16

Tohmajärven kunnan­hal­li­tuksella pitkä lista

Toh­ma­jär­ven kun­ta ot­taa lai­naa 2,5 mil­joo­naa eu­roa. Kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj:n lai­na­tar­jouk­sen 20 vuo­den mak­su­a­jal­la. Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä lai­na­tar­ve pe­rus­tuu pit­käl­ti Siun so­ten ali­jää­män ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nin ai­heut­ta­miin kus­tan­nuk­siin sekä kun­nan omiin in­ves­toin­tei­hin. Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen en­na­koin­tia on teh­tä­vä, sil­lä kun­tien ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on tiuk­ka.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan pitkän listan asioita. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.3.2023 10.16

Tohmajärven kunnan­hal­li­tuksella pitkä lista

Toh­ma­jär­ven kun­ta ot­taa lai­naa 2,5 mil­joo­naa eu­roa. Kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj:n lai­na­tar­jouk­sen 20 vuo­den mak­su­a­jal­la. Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä lai­na­tar­ve pe­rus­tuu pit­käl­ti Siun so­ten ali­jää­män ja palk­ka­har­mo­ni­soin­nin ai­heut­ta­miin kus­tan­nuk­siin sekä kun­nan omiin in­ves­toin­tei­hin. Löp­pö­nen to­te­aa, et­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen en­na­koin­tia on teh­tä­vä, sil­lä kun­tien ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on tiuk­ka.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
14.3.2023 10.09

Maakuntaviesti tulee tarjoamaan kiehtovia latukamppailuja

Ki­teel­lä en­si lau­an­tai­na hiih­det­tä­väs­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä tul­laan nä­ke­mään niin SM-ta­sol­la mi­ta­li­saa­vu­tuk­siin yl­tä­nei­tä ur­hei­li­joi­ta kuin myös­kin hie­man verk­kai­sem­paa vauh­tia pi­tä­viä ly­lyn lyk­ki­jöi­tä. Täs­sä mie­les­sä vies­tis­sä to­teu­tuu hy­vin sen pe­rim­mäi­nen hen­ki ja tar­koi­tus.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Pitkästä aikaa Hutsissa nähdään myös Miro Karppasen vauhdikasta menoa. Hän hiihtää tulevan lauantain maakuntaviestissä Kiteen avausosuuden. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
14.3.2023 10.09

Maakuntaviesti tulee tarjoamaan kiehtovia latukamppailuja

Ki­teel­lä en­si lau­an­tai­na hiih­det­tä­väs­sä maa­kun­ta­vies­tis­sä tul­laan nä­ke­mään niin SM-ta­sol­la mi­ta­li­saa­vu­tuk­siin yl­tä­nei­tä ur­hei­li­joi­ta kuin myös­kin hie­man verk­kai­sem­paa vauh­tia pi­tä­viä ly­lyn lyk­ki­jöi­tä. Täs­sä mie­les­sä vies­tis­sä to­teu­tuu hy­vin sen pe­rim­mäi­nen hen­ki ja tar­koi­tus.

Lisää aiheesta

Kysely