JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Paneelikeskustelussa olivat mukana (vasemmalta oikealle) Kiteen Yrittäjien puheenjohtaja Reima Luukkainen, Tohmajärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin, Kiteen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Holopainen, palvelujohtaja Anu Huotari Pohjois-Karjalan TE-toimistosta, kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Satu Melkko sekä kuntatalouden erityisasiantuntija Olli Riikonen Kuntaliitosta.

Paneelikeskustelussa olivat mukana (vasemmalta oikealle) Kiteen Yrittäjien puheenjohtaja Reima Luukkainen, Tohmajärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin, Kiteen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Holopainen, palvelujohtaja Anu Huotari Pohjois-Karjalan TE-toimistosta, kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Satu Melkko sekä kuntatalouden erityisasiantuntija Olli Riikonen Kuntaliitosta.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.12.2023 18.42

ToKi-hankkeen työn arvoa ei voi mitata suoraan rahassa

Il­ma­ri­sen Ki­tee­sa­lis­sa jär­jes­tet­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na ToKi-työl­li­syys­hank­keen työl­li­syy­sil­ta, jos­sa käy­tiin läpi han­ket­ta ja sen tu­lok­sia. Noin kol­me tun­tia kes­tä­neen ta­pah­tu­man pää­pu­hu­ja­na oli toi­mit­ta­ja, tuot­ta­ja ja juon­ta­ja Ar­man Ali­zad. Il­lan ai­ka­na käy­tiin myös pa­nee­li­kes­kus­te­lu, jos­sa kuu­si pa­ne­lis­tia kes­kus­te­li työl­li­syy­des­tä Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Vuoden Rami Erkki Lindeberg on muun muassa myötävaikuttanut Kesälahden uuden luontoreitin rakentamiseen. Arkistokuva Kesälahti city mahaton jatkoita maakuntapäivänä.

Vuoden Rami Erkki Lindeberg on muun muassa myötävaikuttanut Kesälahden uuden luontoreitin rakentamiseen. Arkistokuva Kesälahti city mahaton jatkoita maakuntapäivänä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2023 21.43

Erkki Lindeberg Kesälahden Vuoden Rami

– Hän on ys­tä­väl­li­nen, avu­li­as ja hy­vä­tuu­li­nen. Hän on ide­a­ri­kas ja osaa­va. Hän on rei­lu. Hän on ah­ke­ra tal­koo­lai­nen. Hän ei ki­roi­le. Tal­koo­vä­ki jou­tuu usein tur­vau­tu­maan hä­neen, sil­lä hä­nel­lä on jo­ta­kin sel­lais­ta mitä ei mo­nel­la­kaan ole.

Vuoden Rami Erkki Lindeberg on muun muassa myötävaikuttanut Kesälahden uuden luontoreitin rakentamiseen. Arkistokuva Kesälahti city mahaton jatkoita maakuntapäivänä.

Vuoden Rami Erkki Lindeberg on muun muassa myötävaikuttanut Kesälahden uuden luontoreitin rakentamiseen. Arkistokuva Kesälahti city mahaton jatkoita maakuntapäivänä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2023 21.43

Erkki Lindeberg Kesälahden Vuoden Rami

– Hän on ys­tä­väl­li­nen, avu­li­as ja hy­vä­tuu­li­nen. Hän on ide­a­ri­kas ja osaa­va. Hän on rei­lu. Hän on ah­ke­ra tal­koo­lai­nen. Hän ei ki­roi­le. Tal­koo­vä­ki jou­tuu usein tur­vau­tu­maan hä­neen, sil­lä hä­nel­lä on jo­ta­kin sel­lais­ta mitä ei mo­nel­la­kaan ole.

Seija ja Matti Sairasen olohuoneen pöytää koristavat lasten ja lastenlasten tuomat timanttihääpäivän onnittelukukat.

Seija ja Matti Sairasen olohuoneen pöytää koristavat lasten ja lastenlasten tuomat timanttihääpäivän onnittelukukat.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2023 15.12

Ei pelkkää iloa ja onnea, mutta silti hyvä yhteinen elämä

Sei­ja ja Mat­ti Sai­ra­sen yh­tei­nen tai­val al­koi pe­rin­tei­sis­tä il­ta­mis­ta ke­vät­tal­vel­la 1963.

Seija ja Matti Sairasen olohuoneen pöytää koristavat lasten ja lastenlasten tuomat timanttihääpäivän onnittelukukat.

Seija ja Matti Sairasen olohuoneen pöytää koristavat lasten ja lastenlasten tuomat timanttihääpäivän onnittelukukat.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2023 15.12

Ei pelkkää iloa ja onnea, mutta silti hyvä yhteinen elämä

Sei­ja ja Mat­ti Sai­ra­sen yh­tei­nen tai­val al­koi pe­rin­tei­sis­tä il­ta­mis­ta ke­vät­tal­vel­la 1963.

Vuoden viimeisessä kokoontumisessa jumpattiin jouluisissa tunnelmissa. Mukana oli 24 liikkujaa.

Vuoden viimeisessä kokoontumisessa jumpattiin jouluisissa tunnelmissa. Mukana oli 24 liikkujaa.

Mervi Venäläinen

Urheilu
1.12.2023 13.15

Matalan kynnyksen liikuntaryhmässä ei nipoteta eikä suoriteta

Ki­teen Yh­tei­sö­ta­lol­la on lo­ka­kuus­ta al­ka­en ko­koon­tu­nut vii­koit­tain ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ryh­mä. Yk­si ryh­män puu­haa­jis­ta on Tert­tu Ma­li­nen, jol­le tar­ve ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ryh­mäl­le konk­re­ti­soi­tui puo­li­son sai­ras­tut­tua par­kin­so­nin­tau­tiin.

Vuoden viimeisessä kokoontumisessa jumpattiin jouluisissa tunnelmissa. Mukana oli 24 liikkujaa.

Vuoden viimeisessä kokoontumisessa jumpattiin jouluisissa tunnelmissa. Mukana oli 24 liikkujaa.

Mervi Venäläinen

Urheilu
1.12.2023 13.15

Matalan kynnyksen liikuntaryhmässä ei nipoteta eikä suoriteta

Ki­teen Yh­tei­sö­ta­lol­la on lo­ka­kuus­ta al­ka­en ko­koon­tu­nut vii­koit­tain ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ryh­mä. Yk­si ryh­män puu­haa­jis­ta on Tert­tu Ma­li­nen, jol­le tar­ve ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ryh­mäl­le konk­re­ti­soi­tui puo­li­son sai­ras­tut­tua par­kin­so­nin­tau­tiin.

Kiteen Urheilijoiden yllä leijunut uhka toiminnan alasajosta poistui, kun Aki Hukka valittiin jatkamaan Salla Luukkaisen työtä seuran puheenjohtajana.

Kiteen Urheilijoiden yllä leijunut uhka toiminnan alasajosta poistui, kun Aki Hukka valittiin jatkamaan Salla Luukkaisen työtä seuran puheenjohtajana.

Jouko Väistö

Urheilu
1.12.2023 12.22

”Sydämeni sykkii Kiteen Urheilijoille”

Uh­ka Ki­teen Ur­hei­li­joi­den toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta pois­tui tors­tai­na kau­pun­gin­ta­lol­la pi­de­tys­sä seu­ran syys­ko­kouk­ses­sa. Asi­a­lis­tal­la ol­lut­ta kes­kus­te­lua seu­ran lak­kaut­ta­mi­ses­ta ei tar­vit­tu käy­dä, kun Aki Huk­ka va­lit­tiin seu­ran pu­heen­joh­ta­jak­si seu­raa­vak­si kak­si­vuo­tis­kau­dek­si.

Kiteen Urheilijoiden yllä leijunut uhka toiminnan alasajosta poistui, kun Aki Hukka valittiin jatkamaan Salla Luukkaisen työtä seuran puheenjohtajana.

Kiteen Urheilijoiden yllä leijunut uhka toiminnan alasajosta poistui, kun Aki Hukka valittiin jatkamaan Salla Luukkaisen työtä seuran puheenjohtajana.

Jouko Väistö

Urheilu
1.12.2023 12.22

”Sydämeni sykkii Kiteen Urheilijoille”

Uh­ka Ki­teen Ur­hei­li­joi­den toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta pois­tui tors­tai­na kau­pun­gin­ta­lol­la pi­de­tys­sä seu­ran syys­ko­kouk­ses­sa. Asi­a­lis­tal­la ol­lut­ta kes­kus­te­lua seu­ran lak­kaut­ta­mi­ses­ta ei tar­vit­tu käy­dä, kun Aki Huk­ka va­lit­tiin seu­ran pu­heen­joh­ta­jak­si seu­raa­vak­si kak­si­vuo­tis­kau­dek­si.

Janne Tolonen kertausharjoituksissa "siellä jossain".

Janne Tolonen kertausharjoituksissa "siellä jossain".

Janne Tolonen

Uutiset
1.12.2023 12.10

Muuttunut maailmantilanne on tiivistänyt reserviläisten yhteishenkeä

Ki­teen kau­pun­gin vies­tin­tä­pääl­lik­kö Jan­ne To­lo­nen on ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na ol­lut ker­taus­har­joi­tuk­sis­sa nel­jä ker­taa, kaik­ki­aan rei­lut kol­me viik­koa.

Janne Tolonen kertausharjoituksissa "siellä jossain".

Janne Tolonen kertausharjoituksissa "siellä jossain".

Janne Tolonen

Uutiset
1.12.2023 12.10

Muuttunut maailmantilanne on tiivistänyt reserviläisten yhteishenkeä

Ki­teen kau­pun­gin vies­tin­tä­pääl­lik­kö Jan­ne To­lo­nen on ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na ol­lut ker­taus­har­joi­tuk­sis­sa nel­jä ker­taa, kaik­ki­aan rei­lut kol­me viik­koa.

Talous
30.11.2023 16.40

KME Oy osti Sistosen Kuljetus Oy:n bioener­gi­a­lii­ke­toi­minnan

Jo­en­suu­lai­nen KME Oy on os­ta­nut tä­nään al­le­kir­joi­te­tul­la kau­pal­la Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­van Sis­to­sen Kul­je­tus Oy:n bi­oe­ner­gi­a­lii­ke­toi­min­nan. Kaup­pa kä­sit­tää Sis­to­sen Kul­je­tus Oy:n bi­oe­ner­gi­an toi­mi­tus­so­pi­muk­set, On­ka­mos­sa si­jait­se­vat bi­oe­ner­gi­a­va­ras­tot sekä ym­pä­ris­tö­lu­val­li­sen bi­oe­ner­gi­a­ter­mi­naa­lin.

Talous
30.11.2023 16.40

KME Oy osti Sistosen Kuljetus Oy:n bioener­gi­a­lii­ke­toi­minnan

Jo­en­suu­lai­nen KME Oy on os­ta­nut tä­nään al­le­kir­joi­te­tul­la kau­pal­la Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­van Sis­to­sen Kul­je­tus Oy:n bi­oe­ner­gi­a­lii­ke­toi­min­nan. Kaup­pa kä­sit­tää Sis­to­sen Kul­je­tus Oy:n bi­oe­ner­gi­an toi­mi­tus­so­pi­muk­set, On­ka­mos­sa si­jait­se­vat bi­oe­ner­gi­a­va­ras­tot sekä ym­pä­ris­tö­lu­val­li­sen bi­oe­ner­gi­a­ter­mi­naa­lin.

Toffolan taksin yrittäjät Juha Kinnunen ja Tero Tahvanainen Tohmajärven vuoden yrittäjä -kunniakirjan ja -pystin kanssa.

Toffolan taksin yrittäjät Juha Kinnunen ja Tero Tahvanainen Tohmajärven vuoden yrittäjä -kunniakirjan ja -pystin kanssa.

Tormajärven Yrittäjät ry

Uutiset
30.11.2023 13.47

Toffolan Taksi Tohmajärven vuoden yritys

– Kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toa vai­kei­den vuo­sien jäl­keen, in­ves­toi­nut ka­lus­toon, eri­no­mais­ta nä­ky­vyyt­tä niin yri­tyk­sel­le kuin Toh­ma­jär­vel­le ja Poh­jois-Kar­ja­lal­le­kin ka­lus­ton teip­pauk­sis­sa ja lo­gos­sa. Nä­ky­vä ja hy­vän pal­ve­lun yri­tys Toh­ma­jär­vel­lä. Näin sai Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Nii­na Im­mo­nen lu­e­tel­la Toh­ma­jär­ven vuo­den yri­tyk­se­nä pal­ki­tun Tof­fo­lan Tak­sin an­si­oi­ta yh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa vii­me lau­an­tai­na Hon­ka­vaa­ran Pe­rin­ne­pi­has­sa.

Toffolan taksin yrittäjät Juha Kinnunen ja Tero Tahvanainen Tohmajärven vuoden yrittäjä -kunniakirjan ja -pystin kanssa.

Toffolan taksin yrittäjät Juha Kinnunen ja Tero Tahvanainen Tohmajärven vuoden yrittäjä -kunniakirjan ja -pystin kanssa.

Tormajärven Yrittäjät ry

Uutiset
30.11.2023 13.47

Toffolan Taksi Tohmajärven vuoden yritys

– Kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toa vai­kei­den vuo­sien jäl­keen, in­ves­toi­nut ka­lus­toon, eri­no­mais­ta nä­ky­vyyt­tä niin yri­tyk­sel­le kuin Toh­ma­jär­vel­le ja Poh­jois-Kar­ja­lal­le­kin ka­lus­ton teip­pauk­sis­sa ja lo­gos­sa. Nä­ky­vä ja hy­vän pal­ve­lun yri­tys Toh­ma­jär­vel­lä. Näin sai Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Nii­na Im­mo­nen lu­e­tel­la Toh­ma­jär­ven vuo­den yri­tyk­se­nä pal­ki­tun Tof­fo­lan Tak­sin an­si­oi­ta yh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa vii­me lau­an­tai­na Hon­ka­vaa­ran Pe­rin­ne­pi­has­sa.

Kunnanjohtaja Mikko Löppösen mukaan kunnan budjetista on jo karsittu menoja miljoonalla eurolla. Edelleen toimintoja tullaan käymään läpi tiheällä kammalla, mutta peruspalvelut halutaan kuitenkin säilyttää laadukkaina. Arkistokuva.

Kunnanjohtaja Mikko Löppösen mukaan kunnan budjetista on jo karsittu menoja miljoonalla eurolla. Edelleen toimintoja tullaan käymään läpi tiheällä kammalla, mutta peruspalvelut halutaan kuitenkin säilyttää laadukkaina. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Talous
30.11.2023 8.51

Valtionosuuksien ja verotulojen pudotus vie talousarvion miinukselle Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee vuo­den vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan tu­le­van vuo­den ta­lou­sar­vi­on, joka on noin 483 000 eu­roa ali­jää­mäi­nen. Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen avaa lu­ku­ja ker­to­mal­la, et­tä ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vi­oon ver­rat­tu­na val­ti­o­no­suuk­sis­sa ja ve­ro­tu­lois­sa on pu­do­tus­ta 1,4 mil­joo­naa eu­roa.

Kunnanjohtaja Mikko Löppösen mukaan kunnan budjetista on jo karsittu menoja miljoonalla eurolla. Edelleen toimintoja tullaan käymään läpi tiheällä kammalla, mutta peruspalvelut halutaan kuitenkin säilyttää laadukkaina. Arkistokuva.

Kunnanjohtaja Mikko Löppösen mukaan kunnan budjetista on jo karsittu menoja miljoonalla eurolla. Edelleen toimintoja tullaan käymään läpi tiheällä kammalla, mutta peruspalvelut halutaan kuitenkin säilyttää laadukkaina. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Talous
30.11.2023 8.51

Valtionosuuksien ja verotulojen pudotus vie talousarvion miinukselle Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee vuo­den vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan tu­le­van vuo­den ta­lou­sar­vi­on, joka on noin 483 000 eu­roa ali­jää­mäi­nen. Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen avaa lu­ku­ja ker­to­mal­la, et­tä ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vi­oon ver­rat­tu­na val­ti­o­no­suuk­sis­sa ja ve­ro­tu­lois­sa on pu­do­tus­ta 1,4 mil­joo­naa eu­roa.

Kymmenkunta MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa saavuttanut Pertti Nyberg on tuttu näky entisen kotikylänsä maastoissa. Tänäkin syksynä hän aloitti hiihtämisen heti ensimmäisten lumisateiden jälkeen.

Kymmenkunta MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa saavuttanut Pertti Nyberg on tuttu näky entisen kotikylänsä maastoissa. Tänäkin syksynä hän aloitti hiihtämisen heti ensimmäisten lumisateiden jälkeen.

Jouko Väistö

Uutiset
29.11.2023 14.31

Pertti nauttii luonnonläheisestä liikunnasta entisellä kotiseudullaan

Ki­teel­lä Kor­ke­a­kan­kaas­sa kan­sa­kou­lun käy­nyt Pert­ti Ny­berg kuu­luu ikä­luok­kaan, joka jou­tui jät­tä­mään syn­nyin­seu­tun­sa pian kou­lu­vuo­sien jäl­keen. Töi­tä oli läh­det­tä­vä ha­ke­maan muu­al­ta Suo­mes­ta.

Kymmenkunta MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa saavuttanut Pertti Nyberg on tuttu näky entisen kotikylänsä maastoissa. Tänäkin syksynä hän aloitti hiihtämisen heti ensimmäisten lumisateiden jälkeen.

Kymmenkunta MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa saavuttanut Pertti Nyberg on tuttu näky entisen kotikylänsä maastoissa. Tänäkin syksynä hän aloitti hiihtämisen heti ensimmäisten lumisateiden jälkeen.

Jouko Väistö

Uutiset
29.11.2023 14.31

Pertti nauttii luonnonläheisestä liikunnasta entisellä kotiseudullaan

Ki­teel­lä Kor­ke­a­kan­kaas­sa kan­sa­kou­lun käy­nyt Pert­ti Ny­berg kuu­luu ikä­luok­kaan, joka jou­tui jät­tä­mään syn­nyin­seu­tun­sa pian kou­lu­vuo­sien jäl­keen. Töi­tä oli läh­det­tä­vä ha­ke­maan muu­al­ta Suo­mes­ta.

Emilia Teräväisen ja Marina Pozernin ystävyys on ollut merkityksellistä molemmille.

Emilia Teräväisen ja Marina Pozernin ystävyys on ollut merkityksellistä molemmille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.11.2023 13.25

Ystävyys tukenut opinnoissa ja kasvussa

Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­jat Emi­lia Te­rä­väi­nen ja Ma­ri­na Po­zern saa­vat val­ko­lak­kin­sa ja lu­kio-opin­noil­leen si­ne­tin juh­las­sa en­si tiis­tai­na. Nyt he pää­se­vät to­teut­ta­maan tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mi­aan.

Emilia Teräväisen ja Marina Pozernin ystävyys on ollut merkityksellistä molemmille.

Emilia Teräväisen ja Marina Pozernin ystävyys on ollut merkityksellistä molemmille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.11.2023 13.25

Ystävyys tukenut opinnoissa ja kasvussa

Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­jat Emi­lia Te­rä­väi­nen ja Ma­ri­na Po­zern saa­vat val­ko­lak­kin­sa ja lu­kio-opin­noil­leen si­ne­tin juh­las­sa en­si tiis­tai­na. Nyt he pää­se­vät to­teut­ta­maan tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mi­aan.

Lautasmalli on edelleen käyttökelpoinen apukeino ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion koostamiseen. Kuva: Ruokavirasto.

Lautasmalli on edelleen käyttökelpoinen apukeino ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion koostamiseen. Kuva: Ruokavirasto.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.11.2023 13.00

Ravitse­mus­te­ra­peutti kohtaa kaiken ikäisiä asiakkaita

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ai­ja Toi­va­nen kier­tää työk­seen pit­kin maa­kun­taa ta­paa­mas­sa asi­ak­kai­ta. Mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä hän kä­väi­si myös Ki­teel­lä Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tyk­sen hy­vin­voin­ti-il­las­sa.

Lautasmalli on edelleen käyttökelpoinen apukeino ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion koostamiseen. Kuva: Ruokavirasto.

Lautasmalli on edelleen käyttökelpoinen apukeino ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion koostamiseen. Kuva: Ruokavirasto.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.11.2023 13.00

Ravitse­mus­te­ra­peutti kohtaa kaiken ikäisiä asiakkaita

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti Ai­ja Toi­va­nen kier­tää työk­seen pit­kin maa­kun­taa ta­paa­mas­sa asi­ak­kai­ta. Mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä hän kä­väi­si myös Ki­teel­lä Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tyk­sen hy­vin­voin­ti-il­las­sa.

Perämuskontiellä syttyneeseen tulipaloon oli hälytetty pelastus- ja ensihoitoyksiköitä Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kiteeltä ja Joensuusta. Ensimäisenä viranomaisena paikalla oli Rajavartiolaitoksen partio.

Perämuskontiellä syttyneeseen tulipaloon oli hälytetty pelastus- ja ensihoitoyksiköitä Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kiteeltä ja Joensuusta. Ensimäisenä viranomaisena paikalla oli Rajavartiolaitoksen partio.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2023 14.03

Omakotitalossa tulipalo Perä-Muskontiellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti tä­nään oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­neen tu­li­pa­lon Perä-Mus­kon­tiel­lä Toh­ma­jär­vel­lä.

Perämuskontiellä syttyneeseen tulipaloon oli hälytetty pelastus- ja ensihoitoyksiköitä Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kiteeltä ja Joensuusta. Ensimäisenä viranomaisena paikalla oli Rajavartiolaitoksen partio.

Perämuskontiellä syttyneeseen tulipaloon oli hälytetty pelastus- ja ensihoitoyksiköitä Tohmajärveltä, Värtsilästä, Kiteeltä ja Joensuusta. Ensimäisenä viranomaisena paikalla oli Rajavartiolaitoksen partio.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2023 14.03

Omakotitalossa tulipalo Perä-Muskontiellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti tä­nään oma­ko­ti­ta­los­sa syt­ty­neen tu­li­pa­lon Perä-Mus­kon­tiel­lä Toh­ma­jär­vel­lä.

Ossi Huovinen ja Jari Liimatainen asensivat ekovillaa ja tuulensuojalevyä talon seiniin haastattelupäivänä. Tavoitteena on, että koko rakennus saa vihreän tuulensuojalevypeitteen vuoden loppuun mennessä.

Ossi Huovinen ja Jari Liimatainen asensivat ekovillaa ja tuulensuojalevyä talon seiniin haastattelupäivänä. Tavoitteena on, että koko rakennus saa vihreän tuulensuojalevypeitteen vuoden loppuun mennessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 12.28

Ulkoremontilla merkittävä vaikutus kunnallistalon ulkonäköön ja energiatalouteen

Toh­ma­jär­ven kes­kus­taa­ja­man maa­merk­ki­nä tun­ne­tun kun­nal­lis­ta­lon ul­ko­puo­len kun­nos­tus on käyn­nis­sä. Ura­kas­ta vas­taa toh­ma­jär­ve­läi­nen Ra­ken­nus­suun­nit­te­lu Im­mo­nen Oy. Täs­sä vai­hees­sa van­ha ul­ko­ver­hous on pää­o­sin pois­tet­tu ja tuu­len­suo­ja­le­vyä on pääs­ty jo asen­ta­maan pai­koil­leen.

Ossi Huovinen ja Jari Liimatainen asensivat ekovillaa ja tuulensuojalevyä talon seiniin haastattelupäivänä. Tavoitteena on, että koko rakennus saa vihreän tuulensuojalevypeitteen vuoden loppuun mennessä.

Ossi Huovinen ja Jari Liimatainen asensivat ekovillaa ja tuulensuojalevyä talon seiniin haastattelupäivänä. Tavoitteena on, että koko rakennus saa vihreän tuulensuojalevypeitteen vuoden loppuun mennessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 12.28

Ulkoremontilla merkittävä vaikutus kunnallistalon ulkonäköön ja energiatalouteen

Toh­ma­jär­ven kes­kus­taa­ja­man maa­merk­ki­nä tun­ne­tun kun­nal­lis­ta­lon ul­ko­puo­len kun­nos­tus on käyn­nis­sä. Ura­kas­ta vas­taa toh­ma­jär­ve­läi­nen Ra­ken­nus­suun­nit­te­lu Im­mo­nen Oy. Täs­sä vai­hees­sa van­ha ul­ko­ver­hous on pää­o­sin pois­tet­tu ja tuu­len­suo­ja­le­vyä on pääs­ty jo asen­ta­maan pai­koil­leen.

Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt peruskorjaussuunnitelman laatimista Puruvesitaloon ensi vuoden aikana ja peruskorjauksen toteuttamista vuonna 2025. Kuva: Kari Sarkkinen

Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt peruskorjaussuunnitelman laatimista Puruvesitaloon ensi vuoden aikana ja peruskorjauksen toteuttamista vuonna 2025. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2023 11.12

Kouluasia nousi Kesälahden kumppanuusillan pääaiheeksi

Ke­sä­lah­del­la har­ki­taan jopa yk­si­tyi­sen kou­lun pe­rus­ta­mis­ta, mi­kä­li 7-9 -luok­ka­lai­set ei­vät saa jat­kaa opin­to­ja omas­sa tu­tus­sa kou­lus­saan. Tämä tuli il­mi So­vin­to­las­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na pi­de­tys­sä kump­pa­nuu­sil­las­sa.

Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt peruskorjaussuunnitelman laatimista Puruvesitaloon ensi vuoden aikana ja peruskorjauksen toteuttamista vuonna 2025. Kuva: Kari Sarkkinen

Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt peruskorjaussuunnitelman laatimista Puruvesitaloon ensi vuoden aikana ja peruskorjauksen toteuttamista vuonna 2025. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2023 11.12

Kouluasia nousi Kesälahden kumppanuusillan pääaiheeksi

Ke­sä­lah­del­la har­ki­taan jopa yk­si­tyi­sen kou­lun pe­rus­ta­mis­ta, mi­kä­li 7-9 -luok­ka­lai­set ei­vät saa jat­kaa opin­to­ja omas­sa tu­tus­sa kou­lus­saan. Tämä tuli il­mi So­vin­to­las­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na pi­de­tys­sä kump­pa­nuu­sil­las­sa.

Tohmajärven jouluiseen perjantai-iltaan toivat musiikillaan tunnelmaa Tuomo Makkonen ja Anne Hyttinen. Musiikin ja glögitarjoilun ohessa suoritettiin Tohmajärven Yrittäjien arvonta.

Tohmajärven jouluiseen perjantai-iltaan toivat musiikillaan tunnelmaa Tuomo Makkonen ja Anne Hyttinen. Musiikin ja glögitarjoilun ohessa suoritettiin Tohmajärven Yrittäjien arvonta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 9.15

Joulumieli saapui Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­vel­lä ei jär­jes­tet­ty tänä vuon­na jou­lu­na­vauk­sen to­ri­ta­pah­tu­maa, mut­ta jou­lu­nai­ka avat­tiin kui­ten­kin pie­ni­muo­toi­sem­min nuo­ri­so­ti­la Sto­pil­la. Il­ta­päi­väl­lä kaup­pa­liik­keis­sä kier­rel­lyt jou­lu­puk­ki toi jou­lui­sen ter­veh­dyk­sen ja tun­nel­maa loi­vat jou­lui­sel­la mu­sii­kil­laan Tuo­mo Mak­ko­nen ja An­ne Hyt­ti­nen. Tar­jol­la oli glö­giä ja pi­pa­rei­ta.

Tohmajärven jouluiseen perjantai-iltaan toivat musiikillaan tunnelmaa Tuomo Makkonen ja Anne Hyttinen. Musiikin ja glögitarjoilun ohessa suoritettiin Tohmajärven Yrittäjien arvonta.

Tohmajärven jouluiseen perjantai-iltaan toivat musiikillaan tunnelmaa Tuomo Makkonen ja Anne Hyttinen. Musiikin ja glögitarjoilun ohessa suoritettiin Tohmajärven Yrittäjien arvonta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 9.15

Joulumieli saapui Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­vel­lä ei jär­jes­tet­ty tänä vuon­na jou­lu­na­vauk­sen to­ri­ta­pah­tu­maa, mut­ta jou­lu­nai­ka avat­tiin kui­ten­kin pie­ni­muo­toi­sem­min nuo­ri­so­ti­la Sto­pil­la. Il­ta­päi­väl­lä kaup­pa­liik­keis­sä kier­rel­lyt jou­lu­puk­ki toi jou­lui­sen ter­veh­dyk­sen ja tun­nel­maa loi­vat jou­lui­sel­la mu­sii­kil­laan Tuo­mo Mak­ko­nen ja An­ne Hyt­ti­nen. Tar­jol­la oli glö­giä ja pi­pa­rei­ta.

Rääkkyläpäivän palkinnon Heidi Multaselle ojensi joulukiireiltään Rääkkylään ehtinyt joulupukki. Palkitsemisperusteluissa mainitaan Heidin kyky vangita rääkkyläläisen luonnon lumoavasti kuviinsa. Heidi Multasen luontokuvia on ollut esillä mm. Ylen sääkuvina.

Rääkkyläpäivän palkinnon Heidi Multaselle ojensi joulukiireiltään Rääkkylään ehtinyt joulupukki. Palkitsemisperusteluissa mainitaan Heidin kyky vangita rääkkyläläisen luonnon lumoavasti kuviinsa. Heidi Multasen luontokuvia on ollut esillä mm. Ylen sääkuvina.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 9.10

Joulun aika käynnistyi Rääkkylä päivästä

Rääk­ky­lä päi­vä­nä jär­jes­te­tyt jou­lu­myy­jäi­set ke­rä­si­vät mu­ka­vas­ti vä­keä Rääk­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­liin. Pi­ha­pii­ris­sä lap­si­per­heil­le riit­ti ih­me­tel­tä­vää Päi­vä pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­mas­sa. Kir­jas­tos­sa oli myös mo­nen­lais­ta puu­haa pit­kin päi­vää ja ul­ko­kun­toi­lu­lait­tei­den käyt­töä esi­tel­tiin ha­luk­kail­le.

Rääkkyläpäivän palkinnon Heidi Multaselle ojensi joulukiireiltään Rääkkylään ehtinyt joulupukki. Palkitsemisperusteluissa mainitaan Heidin kyky vangita rääkkyläläisen luonnon lumoavasti kuviinsa. Heidi Multasen luontokuvia on ollut esillä mm. Ylen sääkuvina.

Rääkkyläpäivän palkinnon Heidi Multaselle ojensi joulukiireiltään Rääkkylään ehtinyt joulupukki. Palkitsemisperusteluissa mainitaan Heidin kyky vangita rääkkyläläisen luonnon lumoavasti kuviinsa. Heidi Multasen luontokuvia on ollut esillä mm. Ylen sääkuvina.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 9.10

Joulun aika käynnistyi Rääkkylä päivästä

Rääk­ky­lä päi­vä­nä jär­jes­te­tyt jou­lu­myy­jäi­set ke­rä­si­vät mu­ka­vas­ti vä­keä Rääk­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­liin. Pi­ha­pii­ris­sä lap­si­per­heil­le riit­ti ih­me­tel­tä­vää Päi­vä pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­mas­sa. Kir­jas­tos­sa oli myös mo­nen­lais­ta puu­haa pit­kin päi­vää ja ul­ko­kun­toi­lu­lait­tei­den käyt­töä esi­tel­tiin ha­luk­kail­le.

Kuuraisten puiden katveessa joulukadulla oli tunnelmaa.

Kuuraisten puiden katveessa joulukadulla oli tunnelmaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
28.11.2023 8.43

Joulunavaus tunnelmallisessa mutta kipakassa pakkassäässä

Ki­teel­lä jou­lu­na­vaus­ta vie­tet­tiin kuu­rais­ten pui­den kat­vees­sa ki­pa­kas­sa pak­kas­ke­lis­sä vii­me sun­nun­tai­na. Ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ki­Ka­TuS ry. ja Ki­teen Yrit­tä­jät.

Kuuraisten puiden katveessa joulukadulla oli tunnelmaa.

Kuuraisten puiden katveessa joulukadulla oli tunnelmaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
28.11.2023 8.43

Joulunavaus tunnelmallisessa mutta kipakassa pakkassäässä

Ki­teel­lä jou­lu­na­vaus­ta vie­tet­tiin kuu­rais­ten pui­den kat­vees­sa ki­pa­kas­sa pak­kas­ke­lis­sä vii­me sun­nun­tai­na. Ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ki­Ka­TuS ry. ja Ki­teen Yrit­tä­jät.

Tohmajärven kunnahallitusn on päättänyt myydä Värtsilän koulukiinteistön 1500 eurolla. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnahallitusn on päättänyt myydä Värtsilän koulukiinteistön 1500 eurolla. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 8.38

Tohmajärvi myy Värtsilän koulun 1500 eurolla

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päät­ti myy­dä Värt­si­län kou­lun kiin­teis­töyh­ti­öl­le 1 500 eu­rol­la. Kiin­teis­tö on ol­lut myyn­nis­sä jo jon­kin ai­kaa vä­lit­tä­jäl­lä. Os­ta­ja on ker­to­nut tar­jouk­ses­saan, et­tä kou­lu­kiin­teis­tö tu­lee pe­rus­tet­ta­van uu­den kiin­teis­töyh­ti­ön ni­miin. Kiin­teis­töyh­ti­ön kaut­ta kiin­teis­töä on tar­koi­tus vuok­ra­ta edel­leen.

Tohmajärven kunnahallitusn on päättänyt myydä Värtsilän koulukiinteistön 1500 eurolla. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnahallitusn on päättänyt myydä Värtsilän koulukiinteistön 1500 eurolla. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2023 8.38

Tohmajärvi myy Värtsilän koulun 1500 eurolla

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päät­ti myy­dä Värt­si­län kou­lun kiin­teis­töyh­ti­öl­le 1 500 eu­rol­la. Kiin­teis­tö on ol­lut myyn­nis­sä jo jon­kin ai­kaa vä­lit­tä­jäl­lä. Os­ta­ja on ker­to­nut tar­jouk­ses­saan, et­tä kou­lu­kiin­teis­tö tu­lee pe­rus­tet­ta­van uu­den kiin­teis­töyh­ti­ön ni­miin. Kiin­teis­töyh­ti­ön kaut­ta kiin­teis­töä on tar­koi­tus vuok­ra­ta edel­leen.

Nuoret tekivät talkoilla paintball-tilat Rääkkylässä. Oskari Tarkiainen (vasemmalla) on ollut alusta lähtien mukana ideoimassa värikuulasodan sisäpelipaikkaa. Radan suojausten rakentamiseen osallistui myös isä Pasi Tarkiainen. Arkistokuva. Päivi Lievonen

Nuoret tekivät talkoilla paintball-tilat Rääkkylässä. Oskari Tarkiainen (vasemmalla) on ollut alusta lähtien mukana ideoimassa värikuulasodan sisäpelipaikkaa. Radan suojausten rakentamiseen osallistui myös isä Pasi Tarkiainen. Arkistokuva. Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Urheilu
27.11.2023 11.05

Rääkkylän paintball-tilan avajaiset lauantaina

Rääk­ky­läs­sä ava­taan paint­bal­lin pe­laa­mi­sen mah­dol­lis­ta­va si­sä­ti­la, joka on tu­los­ta nuor­ten ke­vääl­lä kir­joit­ta­mas­ta kun­ta­lai­sa­loit­tees­ta. Ava­jai­sia vie­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na Rääk­ky­län mu­siik­ki­ta­lol­la. Ti­lai­suus on kai­kil­le avoin. Ava­jais­ten ai­ka­na ti­loi­hin ja paint­ball-asei­siin pää­see tu­tus­tu­maan, jon­ka jäl­keen nuo­ret pe­laa­vat haas­te­ot­te­lun kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä vas­taan. Ava­jai­sis­sa on tar­jol­la glö­giä ja pi­pa­rei­ta.

Nuoret tekivät talkoilla paintball-tilat Rääkkylässä. Oskari Tarkiainen (vasemmalla) on ollut alusta lähtien mukana ideoimassa värikuulasodan sisäpelipaikkaa. Radan suojausten rakentamiseen osallistui myös isä Pasi Tarkiainen. Arkistokuva. Päivi Lievonen

Nuoret tekivät talkoilla paintball-tilat Rääkkylässä. Oskari Tarkiainen (vasemmalla) on ollut alusta lähtien mukana ideoimassa värikuulasodan sisäpelipaikkaa. Radan suojausten rakentamiseen osallistui myös isä Pasi Tarkiainen. Arkistokuva. Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Urheilu
27.11.2023 11.05

Rääkkylän paintball-tilan avajaiset lauantaina

Rääk­ky­läs­sä ava­taan paint­bal­lin pe­laa­mi­sen mah­dol­lis­ta­va si­sä­ti­la, joka on tu­los­ta nuor­ten ke­vääl­lä kir­joit­ta­mas­ta kun­ta­lai­sa­loit­tees­ta. Ava­jai­sia vie­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na Rääk­ky­län mu­siik­ki­ta­lol­la. Ti­lai­suus on kai­kil­le avoin. Ava­jais­ten ai­ka­na ti­loi­hin ja paint­ball-asei­siin pää­see tu­tus­tu­maan, jon­ka jäl­keen nuo­ret pe­laa­vat haas­te­ot­te­lun kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä vas­taan. Ava­jai­sis­sa on tar­jol­la glö­giä ja pi­pa­rei­ta.

Tästä se juomapakkausten palauttaminen lähtee. Luukku auki automaatin opastuksen mukaisesti ja kaikki pullot ja tölkit kerralla lajittelusäiliöön, yrittäjä Anu Kupiainen esittelee.

Tästä se juomapakkausten palauttaminen lähtee. Luukku auki automaatin opastuksen mukaisesti ja kaikki pullot ja tölkit kerralla lajittelusäiliöön, yrittäjä Anu Kupiainen esittelee.

Jouko Väistö

Uutiset
27.11.2023 9.56

Uusi automaatti helpottaa pullojen ja tölkkien palautusta

K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­nen on ot­ta­nut nel­jän­te­nä Su­per­mar­ket­ti­na käyt­töön uu­den pul­lon­pa­lau­tu­sau­to­maa­tin. Kaup­pa­kes­kuk­sen asi­ak­kai­ta uu­si säk­ki­ko­ne on pal­vel­lut pi­ak­koin pari viik­koa.

Tästä se juomapakkausten palauttaminen lähtee. Luukku auki automaatin opastuksen mukaisesti ja kaikki pullot ja tölkit kerralla lajittelusäiliöön, yrittäjä Anu Kupiainen esittelee.

Tästä se juomapakkausten palauttaminen lähtee. Luukku auki automaatin opastuksen mukaisesti ja kaikki pullot ja tölkit kerralla lajittelusäiliöön, yrittäjä Anu Kupiainen esittelee.

Jouko Väistö

Uutiset
27.11.2023 9.56

Uusi automaatti helpottaa pullojen ja tölkkien palautusta

K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­nen on ot­ta­nut nel­jän­te­nä Su­per­mar­ket­ti­na käyt­töön uu­den pul­lon­pa­lau­tu­sau­to­maa­tin. Kaup­pa­kes­kuk­sen asi­ak­kai­ta uu­si säk­ki­ko­ne on pal­vel­lut pi­ak­koin pari viik­koa.

Parturi-kampaaja Johanna Käyhkö on toiminut yrittäjänä ammattiinsa valmistumisesta lähtien.

Parturi-kampaaja Johanna Käyhkö on toiminut yrittäjänä ammattiinsa valmistumisesta lähtien.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.11.2023 18.15

Rääkkylän vuoden yrittäjä on pirteä asiakaspalvelija

Rääk­ky­län vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Jo­han­na Käyh­kö on työl­lis­tä­nyt it­sen­sä yrit­tä­jä­nä heti val­mis­tu­mi­ses­taan läh­tien.

Parturi-kampaaja Johanna Käyhkö on toiminut yrittäjänä ammattiinsa valmistumisesta lähtien.

Parturi-kampaaja Johanna Käyhkö on toiminut yrittäjänä ammattiinsa valmistumisesta lähtien.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.11.2023 18.15

Rääkkylän vuoden yrittäjä on pirteä asiakaspalvelija

Rääk­ky­län vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Jo­han­na Käyh­kö on työl­lis­tä­nyt it­sen­sä yrit­tä­jä­nä heti val­mis­tu­mi­ses­taan läh­tien.

Varjoliito tarjoaa upeat puitteet kotiseudun maisemien ihasteluun lintuperspektiivistä.

Varjoliito tarjoaa upeat puitteet kotiseudun maisemien ihasteluun lintuperspektiivistä.

Markus Pesosen albumi

Uutiset
24.11.2023 14.55

Ilmojen teille varjoliitimen siivin

Ki­tee­läi­nen Mar­kus Pe­so­nen viet­tää am­mat­ti­au­toi­li­ja­na ison osan päi­vit­täi­ses­tä työ­a­jas­taan maan­tiel­lä. Työn vas­ta­pai­nok­si hän on vii­me vuo­si­na viih­ty­nyt hy­vin myös il­mo­jen teil­lä. Tai­val il­ma­ti­las­sa tait­tuu var­jo­lii­ti­men avul­la.

Varjoliito tarjoaa upeat puitteet kotiseudun maisemien ihasteluun lintuperspektiivistä.

Varjoliito tarjoaa upeat puitteet kotiseudun maisemien ihasteluun lintuperspektiivistä.

Markus Pesosen albumi

Uutiset
24.11.2023 14.55

Ilmojen teille varjoliitimen siivin

Ki­tee­läi­nen Mar­kus Pe­so­nen viet­tää am­mat­ti­au­toi­li­ja­na ison osan päi­vit­täi­ses­tä työ­a­jas­taan maan­tiel­lä. Työn vas­ta­pai­nok­si hän on vii­me vuo­si­na viih­ty­nyt hy­vin myös il­mo­jen teil­lä. Tai­val il­ma­ti­las­sa tait­tuu var­jo­lii­ti­men avul­la.

Ari Helmisen kokemusten mukaan polttopuut hankitaan nykyään mieluummin valmiiksi säkitettynä kuin irtotavarana. Hän on vastannut asiakkaiden toiveisiin myymällä puut 1,2 pinokuution säkeissä.

Ari Helmisen kokemusten mukaan polttopuut hankitaan nykyään mieluummin valmiiksi säkitettynä kuin irtotavarana. Hän on vastannut asiakkaiden toiveisiin myymällä puut 1,2 pinokuution säkeissä.

Jouko Väistö

Uutiset
24.11.2023 14.53

Sähkön hinnan nousu piristi polttopuukauppaa

Vii­me vuo­teen ajoit­tu­nut säh­kön hin­nan voi­ma­kas nou­su pani ih­mi­set ar­vos­ta­maan polt­to­puu­ta. Hy­vin mo­nes­sa ta­lou­des­sa säh­kö­las­kua ha­lut­tiin pie­nen­tää ot­ta­mal­la käyt­töön puu läm­mön läh­tee­nä. Puus­ta tuli ly­hy­es­sä ajas­sa suo­sit­tu läm­mi­tys­muo­to.

Ari Helmisen kokemusten mukaan polttopuut hankitaan nykyään mieluummin valmiiksi säkitettynä kuin irtotavarana. Hän on vastannut asiakkaiden toiveisiin myymällä puut 1,2 pinokuution säkeissä.

Ari Helmisen kokemusten mukaan polttopuut hankitaan nykyään mieluummin valmiiksi säkitettynä kuin irtotavarana. Hän on vastannut asiakkaiden toiveisiin myymällä puut 1,2 pinokuution säkeissä.

Jouko Väistö

Uutiset
24.11.2023 14.53

Sähkön hinnan nousu piristi polttopuukauppaa

Vii­me vuo­teen ajoit­tu­nut säh­kön hin­nan voi­ma­kas nou­su pani ih­mi­set ar­vos­ta­maan polt­to­puu­ta. Hy­vin mo­nes­sa ta­lou­des­sa säh­kö­las­kua ha­lut­tiin pie­nen­tää ot­ta­mal­la käyt­töön puu läm­mön läh­tee­nä. Puus­ta tuli ly­hy­es­sä ajas­sa suo­sit­tu läm­mi­tys­muo­to.

Polkan toimitusjohtaja Hannele Portman, Kesälahden koulun keittiön tuotantovastaava Jaana Siren-Pöllänen, Polkan kehittämispäällikkö Kirsi Ahosola ja talous ja henkilöstöjohtaja Juha-Matti Juurikainen keskustelivat Kesälahden keittiön tilanteesta.

Polkan toimitusjohtaja Hannele Portman, Kesälahden koulun keittiön tuotantovastaava Jaana Siren-Pöllänen, Polkan kehittämispäällikkö Kirsi Ahosola ja talous ja henkilöstöjohtaja Juha-Matti Juurikainen keskustelivat Kesälahden keittiön tilanteesta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.11.2023 12.29

Ruoan valmistus päättyy Kesälahden koulun keittiössä ensi syksynä

Polk­ka-yh­tiö päi­vit­tää val­mis­tus­keit­ti­ö­ver­kos­ton­sa toi­min­taa. Päi­vi­tyk­sen koh­tee­na on myös Ke­sä­lah­den kou­lun keit­tiö, joka muut­tuu en­si vuo­den elo­kuus­sa val­mis­tus­keit­ti­ös­tä pal­ve­lu­keit­ti­ök­si. Vas­taa­va jär­jes­te­ly to­teu­te­taan Pol­kan alu­eel­la myös Py­hä­se­län ja Hei­nä­ve­den keit­ti­öil­lä. Muu­tok­sen jäl­keen Pol­kal­la on yh­dek­sän val­mis­tus­keit­ti­ö­tä, jois­ta kol­me Jo­en­suun alu­eel­la ja lo­put kuu­si Ilo­mant­sis­sa, Liek­sas­sa, Nur­mek­ses­sa, Li­pe­ris­sä, Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Polkan toimitusjohtaja Hannele Portman, Kesälahden koulun keittiön tuotantovastaava Jaana Siren-Pöllänen, Polkan kehittämispäällikkö Kirsi Ahosola ja talous ja henkilöstöjohtaja Juha-Matti Juurikainen keskustelivat Kesälahden keittiön tilanteesta.

Polkan toimitusjohtaja Hannele Portman, Kesälahden koulun keittiön tuotantovastaava Jaana Siren-Pöllänen, Polkan kehittämispäällikkö Kirsi Ahosola ja talous ja henkilöstöjohtaja Juha-Matti Juurikainen keskustelivat Kesälahden keittiön tilanteesta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.11.2023 12.29

Ruoan valmistus päättyy Kesälahden koulun keittiössä ensi syksynä

Polk­ka-yh­tiö päi­vit­tää val­mis­tus­keit­ti­ö­ver­kos­ton­sa toi­min­taa. Päi­vi­tyk­sen koh­tee­na on myös Ke­sä­lah­den kou­lun keit­tiö, joka muut­tuu en­si vuo­den elo­kuus­sa val­mis­tus­keit­ti­ös­tä pal­ve­lu­keit­ti­ök­si. Vas­taa­va jär­jes­te­ly to­teu­te­taan Pol­kan alu­eel­la myös Py­hä­se­län ja Hei­nä­ve­den keit­ti­öil­lä. Muu­tok­sen jäl­keen Pol­kal­la on yh­dek­sän val­mis­tus­keit­ti­ö­tä, jois­ta kol­me Jo­en­suun alu­eel­la ja lo­put kuu­si Ilo­mant­sis­sa, Liek­sas­sa, Nur­mek­ses­sa, Li­pe­ris­sä, Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Lapset saivat aikaiseksi useita joulutervehdyksiä Maarit Svenskin toimitettavaksi.

Lapset saivat aikaiseksi useita joulutervehdyksiä Maarit Svenskin toimitettavaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.11.2023 12.25

Lasten käsissä syntyi joulukortteja ikäihmisille

Per­jan­tai 24. mar­ras­kuu­ta vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Lap­set mu­kaan töi­hin -päi­vää. Toh­ma­jär­ven kun­nan työn­te­ki­jöi­den lap­set as­kar­te­li­vat päi­vän ai­ka­na jou­lu­kort­te­ja Sis­kot ja Si­mot -luo­van vä­lit­tä­mi­sen yh­tei­sön kam­pan­jaan. Kam­pan­ja on käyn­nis­sä 4. jou­lu­kuu­ta saak­ka.

Lapset saivat aikaiseksi useita joulutervehdyksiä Maarit Svenskin toimitettavaksi.

Lapset saivat aikaiseksi useita joulutervehdyksiä Maarit Svenskin toimitettavaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.11.2023 12.25

Lasten käsissä syntyi joulukortteja ikäihmisille

Per­jan­tai 24. mar­ras­kuu­ta vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Lap­set mu­kaan töi­hin -päi­vää. Toh­ma­jär­ven kun­nan työn­te­ki­jöi­den lap­set as­kar­te­li­vat päi­vän ai­ka­na jou­lu­kort­te­ja Sis­kot ja Si­mot -luo­van vä­lit­tä­mi­sen yh­tei­sön kam­pan­jaan. Kam­pan­ja on käyn­nis­sä 4. jou­lu­kuu­ta saak­ka.

Uutiset
24.11.2023 12.09

Liiken­ne­on­net­tomuus Tikkalassa - poliisi pyytää havaintoja

Hä­tä­kes­kus vä­lit­ti po­lii­si­par­ti­ol­le tors­tai-il­ta­päi­väl­lä lii­ken­ne­on­net­to­muus­teh­tä­vän Jo­en­suun­tiel­lä Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa, tie­dot­taa Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos.

Uutiset
24.11.2023 12.09

Liiken­ne­on­net­tomuus Tikkalassa - poliisi pyytää havaintoja

Hä­tä­kes­kus vä­lit­ti po­lii­si­par­ti­ol­le tors­tai-il­ta­päi­väl­lä lii­ken­ne­on­net­to­muus­teh­tä­vän Jo­en­suun­tiel­lä Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa, tie­dot­taa Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos.

K-Market Tiilikainen on vahvasti perheyritys. Neljä vuotta kauppiaana toimineelle Pilvi Pääskyselle (keskellä) perheen tuki on kullan arvoista. Pekka Pääskynen toimii myymälässä myyjänä ja Taru Tiilikainen auttaa aina tarvittaessa.

K-Market Tiilikainen on vahvasti perheyritys. Neljä vuotta kauppiaana toimineelle Pilvi Pääskyselle (keskellä) perheen tuki on kullan arvoista. Pekka Pääskynen toimii myymälässä myyjänä ja Taru Tiilikainen auttaa aina tarvittaessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.11.2023 11.07

Tiilikaisen suvun kauppiastoiminta käynnistyi 90 vuotta sitten

K-Mar­ket Tii­li­kai­ses­sa Toh­ma­jär­vel­lä juh­li­taan en­si vii­kol­la Tii­li­kai­sen su­vun 90-vuo­tis­ta kaup­pi­as­toi­min­taa. Su­vun nel­jän­nen pol­ven kaup­pi­as Pil­vi Pääs­ky­nen ja äi­tin­sä, edel­li­nen kaup­pi­as Taru Tii­li­kai­nen ker­to­vat, et­tä merk­ki­päi­vää juh­li­taan työn mer­keis­sä. Merk­ki­päi­vä­muis­ta­mis­ten si­jaan asi­ak­kai­den toi­vo­taan vie­rai­le­van liik­kees­sä kak­ku­kah­veil­la per­jan­tai­na 1. jou­lu­kuu­ta.

K-Market Tiilikainen on vahvasti perheyritys. Neljä vuotta kauppiaana toimineelle Pilvi Pääskyselle (keskellä) perheen tuki on kullan arvoista. Pekka Pääskynen toimii myymälässä myyjänä ja Taru Tiilikainen auttaa aina tarvittaessa.

K-Market Tiilikainen on vahvasti perheyritys. Neljä vuotta kauppiaana toimineelle Pilvi Pääskyselle (keskellä) perheen tuki on kullan arvoista. Pekka Pääskynen toimii myymälässä myyjänä ja Taru Tiilikainen auttaa aina tarvittaessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.11.2023 11.07

Tiilikaisen suvun kauppiastoiminta käynnistyi 90 vuotta sitten

K-Mar­ket Tii­li­kai­ses­sa Toh­ma­jär­vel­lä juh­li­taan en­si vii­kol­la Tii­li­kai­sen su­vun 90-vuo­tis­ta kaup­pi­as­toi­min­taa. Su­vun nel­jän­nen pol­ven kaup­pi­as Pil­vi Pääs­ky­nen ja äi­tin­sä, edel­li­nen kaup­pi­as Taru Tii­li­kai­nen ker­to­vat, et­tä merk­ki­päi­vää juh­li­taan työn mer­keis­sä. Merk­ki­päi­vä­muis­ta­mis­ten si­jaan asi­ak­kai­den toi­vo­taan vie­rai­le­van liik­kees­sä kak­ku­kah­veil­la per­jan­tai­na 1. jou­lu­kuu­ta.

Uutiset
24.11.2023 9.08

Leivinuunin lämmityksestä palo talon rakenteisiin

Ki­teen Van­gin­nie­men­tiel­lä syt­tyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lo per­jan­tai­aa­mu­yöl­lä kel­lo 02:50 ai­kaan. Palo sai al­kun­sa lei­vi­nuu­nin­läm­mi­tyk­ses­tä.

Uutiset
24.11.2023 9.08

Leivinuunin lämmityksestä palo talon rakenteisiin

Ki­teen Van­gin­nie­men­tiel­lä syt­tyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lo per­jan­tai­aa­mu­yöl­lä kel­lo 02:50 ai­kaan. Palo sai al­kun­sa lei­vi­nuu­nin­läm­mi­tyk­ses­tä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Huuho ja Kiepin lapset Ella ja Eemil ottivat vastaan Sepänniemen Marttojen istuma-alustalahjoituksen Armi Pitkäseltä ja Eila Hirvoselta.

Varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Huuho ja Kiepin lapset Ella ja Eemil ottivat vastaan Sepänniemen Marttojen istuma-alustalahjoituksen Armi Pitkäseltä ja Eila Hirvoselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.11.2023 13.27

"Pyrstönalusia" päiväkoti Kieppiin

Se­pän­nie­men Mart­to­jen toi­min­ta­ryh­mäs­sä poh­dit­tiin syk­syl­lä, et­tä mi­hin tänä vuo­te­na lah­joi­tet­tai­siin jo­tain hyö­dyl­lis­tä ja hy­vää. Kai­kis­ta hy­vis­tä vaih­to­eh­dois­ta täl­lä ker­taa kär­keen nou­su päi­vä­ko­ti Kiep­pi.

Varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Huuho ja Kiepin lapset Ella ja Eemil ottivat vastaan Sepänniemen Marttojen istuma-alustalahjoituksen Armi Pitkäseltä ja Eila Hirvoselta.

Varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Huuho ja Kiepin lapset Ella ja Eemil ottivat vastaan Sepänniemen Marttojen istuma-alustalahjoituksen Armi Pitkäseltä ja Eila Hirvoselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.11.2023 13.27

"Pyrstönalusia" päiväkoti Kieppiin

Se­pän­nie­men Mart­to­jen toi­min­ta­ryh­mäs­sä poh­dit­tiin syk­syl­lä, et­tä mi­hin tänä vuo­te­na lah­joi­tet­tai­siin jo­tain hyö­dyl­lis­tä ja hy­vää. Kai­kis­ta hy­vis­tä vaih­to­eh­dois­ta täl­lä ker­taa kär­keen nou­su päi­vä­ko­ti Kiep­pi.

Onko lemmikillä heijastin, kun sitä ulkoilutatte, Rahtarit kysyivät Hutsin koululaisilta ja muutama käsi nousi.

Onko lemmikillä heijastin, kun sitä ulkoilutatte, Rahtarit kysyivät Hutsin koululaisilta ja muutama käsi nousi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.11.2023 12.49

Rahtarit kertoivat koululaisille heijastimista ja kuolleista kulmista

Vii­me per­jan­tai­aa­mu­na Ki­teen Hut­sin kou­lun op­pi­laat ja opet­ta­jat ko­koon­tui­vat kuu­le­maan, kun Jo­en­suun Rah­ta­rit ry:n ryh­mä toi op­pi­lail­le am­ma­tik­seen tiel­lä liik­ku­vien vies­tiä nä­ky­mi­ses­tä pi­me­äl­lä. Tee­ma­na oli hei­jas­ti­met ja kuol­leet kul­mat.

Onko lemmikillä heijastin, kun sitä ulkoilutatte, Rahtarit kysyivät Hutsin koululaisilta ja muutama käsi nousi.

Onko lemmikillä heijastin, kun sitä ulkoilutatte, Rahtarit kysyivät Hutsin koululaisilta ja muutama käsi nousi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
23.11.2023 12.49

Rahtarit kertoivat koululaisille heijastimista ja kuolleista kulmista

Vii­me per­jan­tai­aa­mu­na Ki­teen Hut­sin kou­lun op­pi­laat ja opet­ta­jat ko­koon­tui­vat kuu­le­maan, kun Jo­en­suun Rah­ta­rit ry:n ryh­mä toi op­pi­lail­le am­ma­tik­seen tiel­lä liik­ku­vien vies­tiä nä­ky­mi­ses­tä pi­me­äl­lä. Tee­ma­na oli hei­jas­ti­met ja kuol­leet kul­mat.

Uutiset
23.11.2023 9.41

Auto suistui metsään Vääränkoskentiellä

Toh­ma­jär­vel­lä suis­tui Vää­rän­kos­ken­tiel­lä maas­to­au­to tien oi­ke­al­le puo­lel­le met­sään ja tör­mä­si suu­reen kuu­seen oi­kea etu­kul­ma edel­lä. Pe­las­tus­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan on­net­to­muus sat­tui lu­mi­sel­la tiel­lä tänä aa­mu­na kel­lo yh­dek­sän ai­koi­hin.

Uutiset
23.11.2023 9.41

Auto suistui metsään Vääränkoskentiellä

Toh­ma­jär­vel­lä suis­tui Vää­rän­kos­ken­tiel­lä maas­to­au­to tien oi­ke­al­le puo­lel­le met­sään ja tör­mä­si suu­reen kuu­seen oi­kea etu­kul­ma edel­lä. Pe­las­tus­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan on­net­to­muus sat­tui lu­mi­sel­la tiel­lä tänä aa­mu­na kel­lo yh­dek­sän ai­koi­hin.

Kiteen lukion toteuttama Oodi lukiokoulutukselle -striimi esitettiin Opetushallituksen järjestämillä lukiopäivillä 30. lokakuuta. Kuva: Sirpa Kostamo

Kiteen lukion toteuttama Oodi lukiokoulutukselle -striimi esitettiin Opetushallituksen järjestämillä lukiopäivillä 30. lokakuuta. Kuva: Sirpa Kostamo

Sirpa Kostamo

Uutiset
23.11.2023 8.13

Lukiokoulutuksen yhteisöllisyys esiin mukavalla tavalla

Ki­teen lu­kio sai po­si­tii­vis­ta val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä, kun kou­lun voi­min val­mis­tu­nut rap-sä­vyt­tei­nen kap­pa­le Oo­di lu­ki­o­kou­lu­tuk­sel­le esi­tet­tiin Hel­sin­gis­sä pi­de­tyil­lä lu­ki­o­päi­vil­lä lo­ka­kuun lo­pus­sa.

Kiteen lukion toteuttama Oodi lukiokoulutukselle -striimi esitettiin Opetushallituksen järjestämillä lukiopäivillä 30. lokakuuta. Kuva: Sirpa Kostamo

Kiteen lukion toteuttama Oodi lukiokoulutukselle -striimi esitettiin Opetushallituksen järjestämillä lukiopäivillä 30. lokakuuta. Kuva: Sirpa Kostamo

Sirpa Kostamo

Uutiset
23.11.2023 8.13

Lukiokoulutuksen yhteisöllisyys esiin mukavalla tavalla

Ki­teen lu­kio sai po­si­tii­vis­ta val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä, kun kou­lun voi­min val­mis­tu­nut rap-sä­vyt­tei­nen kap­pa­le Oo­di lu­ki­o­kou­lu­tuk­sel­le esi­tet­tiin Hel­sin­gis­sä pi­de­tyil­lä lu­ki­o­päi­vil­lä lo­ka­kuun lo­pus­sa.

Kukkakuhhaus on houkutellut matkailijoita kauempaakin nauttimaan kesäpäivästä Rääkkylän Haapasalmelle. Arkistokuva vuodelta 2022, jossa mehiläisasuinen Toby Robert sekä Karjalanruusun Markku ja Kaisa Halonen.

Kukkakuhhaus on houkutellut matkailijoita kauempaakin nauttimaan kesäpäivästä Rääkkylän Haapasalmelle. Arkistokuva vuodelta 2022, jossa mehiläisasuinen Toby Robert sekä Karjalanruusun Markku ja Kaisa Halonen.

Merja Maukonen

Uutiset
23.11.2023 8.01

Pohjoisen Saimaan matkailuhanke yhdistää Liperin, Heinäveden ja Rääkkylän kunnat Lakelandiin

Poh­joi­sen Sai­maan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen osa­na La­ke­lan­dia on Hei­nä­ve­den, Li­pe­rin ja Rääk­ky­län kun­tien yh­tei­nen mat­kai­lu­han­ke. Han­ket­ta hal­lin­noi Li­per­tek Oy. Han­ke sai ra­hoi­tus­pää­tök­sen ELY-kes­kuk­sel­ta lo­ka­kuus­sa ja pää­see pyö­räh­tä­mään täy­sil­lä käyn­tiin jou­lu­kuun alus­ta, kun kaik­ki rek­ry­toin­nit on teh­ty. Hank­keen pää­ra­hoit­ta­ja on Eu­roo­pan alu­e­ke­hi­tys­ra­has­to EAKR, jon­ka li­säk­si sitä ra­hoit­ta­vat mu­ka­na ole­vat kun­nat, yri­tyk­set ja Bu­si­ness Jo­en­suu.

Kukkakuhhaus on houkutellut matkailijoita kauempaakin nauttimaan kesäpäivästä Rääkkylän Haapasalmelle. Arkistokuva vuodelta 2022, jossa mehiläisasuinen Toby Robert sekä Karjalanruusun Markku ja Kaisa Halonen.

Kukkakuhhaus on houkutellut matkailijoita kauempaakin nauttimaan kesäpäivästä Rääkkylän Haapasalmelle. Arkistokuva vuodelta 2022, jossa mehiläisasuinen Toby Robert sekä Karjalanruusun Markku ja Kaisa Halonen.

Merja Maukonen

Uutiset
23.11.2023 8.01

Pohjoisen Saimaan matkailuhanke yhdistää Liperin, Heinäveden ja Rääkkylän kunnat Lakelandiin

Poh­joi­sen Sai­maan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen osa­na La­ke­lan­dia on Hei­nä­ve­den, Li­pe­rin ja Rääk­ky­län kun­tien yh­tei­nen mat­kai­lu­han­ke. Han­ket­ta hal­lin­noi Li­per­tek Oy. Han­ke sai ra­hoi­tus­pää­tök­sen ELY-kes­kuk­sel­ta lo­ka­kuus­sa ja pää­see pyö­räh­tä­mään täy­sil­lä käyn­tiin jou­lu­kuun alus­ta, kun kaik­ki rek­ry­toin­nit on teh­ty. Hank­keen pää­ra­hoit­ta­ja on Eu­roo­pan alu­e­ke­hi­tys­ra­has­to EAKR, jon­ka li­säk­si sitä ra­hoit­ta­vat mu­ka­na ole­vat kun­nat, yri­tyk­set ja Bu­si­ness Jo­en­suu.

Kiteen Rajakillan pikkujoulussa luettiin Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turusen (vas) selonteko rajatilanteesta Niiralassa. Henkilökohtaisesti Turunen ei päässyt paikalle, sillä hän oli johtamassa joukkojaan Niiralan raja-asemalla. Kuva: Kari Sarkkinen

Kiteen Rajakillan pikkujoulussa luettiin Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turusen (vas) selonteko rajatilanteesta Niiralassa. Henkilökohtaisesti Turunen ei päässyt paikalle, sillä hän oli johtamassa joukkojaan Niiralan raja-asemalla. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.11.2023 22.18

”Jokainen voi edelleen nukkua yönsä rauhallisesti”

Vii­me vii­kol­la mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut ra­ja­ti­lan­ne nä­kyi sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä Ki­teen Ra­ja­kil­lan pik­ku­jou­lus­sa­kin. Al­ku­pe­räi­sen oh­jel­man mu­kaan evers­ti Mar­ko Tu­ru­sen piti ol­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kal­la esit­tä­mäs­sä joh­ta­man­sa Poh­jois-Kar­ja­lan Ra­ja­var­ti­os­ton ter­veh­dys­tä, mut­ta toi­sin kävi. Pik­ku­jou­lu oli vaih­tu­nut omien jouk­ko­jen joh­ta­mi­seen Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la.

Kiteen Rajakillan pikkujoulussa luettiin Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turusen (vas) selonteko rajatilanteesta Niiralassa. Henkilökohtaisesti Turunen ei päässyt paikalle, sillä hän oli johtamassa joukkojaan Niiralan raja-asemalla. Kuva: Kari Sarkkinen

Kiteen Rajakillan pikkujoulussa luettiin Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turusen (vas) selonteko rajatilanteesta Niiralassa. Henkilökohtaisesti Turunen ei päässyt paikalle, sillä hän oli johtamassa joukkojaan Niiralan raja-asemalla. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.11.2023 22.18

”Jokainen voi edelleen nukkua yönsä rauhallisesti”

Vii­me vii­kol­la mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut ra­ja­ti­lan­ne nä­kyi sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä Ki­teen Ra­ja­kil­lan pik­ku­jou­lus­sa­kin. Al­ku­pe­räi­sen oh­jel­man mu­kaan evers­ti Mar­ko Tu­ru­sen piti ol­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kal­la esit­tä­mäs­sä joh­ta­man­sa Poh­jois-Kar­ja­lan Ra­ja­var­ti­os­ton ter­veh­dys­tä, mut­ta toi­sin kävi. Pik­ku­jou­lu oli vaih­tu­nut omien jouk­ko­jen joh­ta­mi­seen Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la.

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
22.11.2023 21.51

Tuutulaulut hellivät kuulijaa vauvasta vaariin

Lau­an­tai­seen Tuu­tu­lau­lu­ja kai­ke­ni­käi­sil­le -kon­sert­tiin Yh­tei­sö­ta­lol­le oli­vat ter­ve­tul­lei­ta kai­ke­ni­käi­set kuu­li­jat. Sa­man kon­ser­tin kuu­li jo ai­em­min sa­mal­la vii­kol­la noin 125 var­hais­kas­va­tuk­sen las­ta ja ai­kuis­ta

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Ville ja Elina Karaksela loivat soitollaan ja laulullaan ainutlaatuisen tunnelman.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
22.11.2023 21.51

Tuutulaulut hellivät kuulijaa vauvasta vaariin

Lau­an­tai­seen Tuu­tu­lau­lu­ja kai­ke­ni­käi­sil­le -kon­sert­tiin Yh­tei­sö­ta­lol­le oli­vat ter­ve­tul­lei­ta kai­ke­ni­käi­set kuu­li­jat. Sa­man kon­ser­tin kuu­li jo ai­em­min sa­mal­la vii­kol­la noin 125 var­hais­kas­va­tuk­sen las­ta ja ai­kuis­ta

Vanhustyön keskusliiton oppaista saa tietoa turvallisesta asumisesta ja sitä edistävästä korjausneuvonnasta.

Vanhustyön keskusliiton oppaista saa tietoa turvallisesta asumisesta ja sitä edistävästä korjausneuvonnasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.11.2023 21.31

Asumisen turvallisuuteen hyvä panostaa ennakoiden

Rai­mo Saa­re­lai­nen saa­pui Ki­tee­sa­liin Ki­teen Reu­ma- ja tu­les ry:n kut­su­ma­na ker­to­maan kor­jaus­neu­von­nas­ta. Hän toi­mii Van­hus­työn kes­kus­lii­ton neu­vo­ja­na Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la.

Vanhustyön keskusliiton oppaista saa tietoa turvallisesta asumisesta ja sitä edistävästä korjausneuvonnasta.

Vanhustyön keskusliiton oppaista saa tietoa turvallisesta asumisesta ja sitä edistävästä korjausneuvonnasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.11.2023 21.31

Asumisen turvallisuuteen hyvä panostaa ennakoiden

Rai­mo Saa­re­lai­nen saa­pui Ki­tee­sa­liin Ki­teen Reu­ma- ja tu­les ry:n kut­su­ma­na ker­to­maan kor­jaus­neu­von­nas­ta. Hän toi­mii Van­hus­työn kes­kus­lii­ton neu­vo­ja­na Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.11.2023 8.44

Näköislehti vapaasti luettavissa

Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­ti on jäl­leen muu­ta­man päi­vän mak­sut­to­mas­ti lu­et­ta­vis­sa. Täl­lä ker­taa tar­jo­am­me 28-si­vui­sen leh­den, jon­ka si­säl­tö niin jut­tu­jen kuin il­moi­tus­ten­kin osal­ta pai­not­tuu Kes­ki-Kar­ja­laan tal­vi­lo­man­sa suun­nit­te­le­van pal­ve­le­mi­seen. Tai jos mie­leen nou­si­si vaik­ka muut­to asu­maan Kes­ki-kar­ja­laan, kun lu­kee leh­des­täm­me, mi­ten mu­ka­vaa tääl­lä on.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.11.2023 8.44

Näköislehti vapaasti luettavissa

Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­ti on jäl­leen muu­ta­man päi­vän mak­sut­to­mas­ti lu­et­ta­vis­sa. Täl­lä ker­taa tar­jo­am­me 28-si­vui­sen leh­den, jon­ka si­säl­tö niin jut­tu­jen kuin il­moi­tus­ten­kin osal­ta pai­not­tuu Kes­ki-Kar­ja­laan tal­vi­lo­man­sa suun­nit­te­le­van pal­ve­le­mi­seen. Tai jos mie­leen nou­si­si vaik­ka muut­to asu­maan Kes­ki-kar­ja­laan, kun lu­kee leh­des­täm­me, mi­ten mu­ka­vaa tääl­lä on.

Anne Åby hoitaa 4-vuotiaan Veikan PiiPaa-nimisen nallen kuntoon nallesairaalassa. Mukaan lähti neuvolakortti, johon kirjattiin nallen kotihoito-ohjeet.

Anne Åby hoitaa 4-vuotiaan Veikan PiiPaa-nimisen nallen kuntoon nallesairaalassa. Mukaan lähti neuvolakortti, johon kirjattiin nallen kotihoito-ohjeet.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.11.2023 11.35

Lapset pääosassa Ahjon iltatapahtumassa

Lap­sen oi­keuk­sien viik­koa vie­te­tään 20.-26.11.2023. Vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na "Lap­sel­la on oi­keus hy­vin­voin­tiin". Lap­sen oi­keuk­sien vii­kon ta­voit­tee­na on edis­tää YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen tun­net­tuut­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

Anne Åby hoitaa 4-vuotiaan Veikan PiiPaa-nimisen nallen kuntoon nallesairaalassa. Mukaan lähti neuvolakortti, johon kirjattiin nallen kotihoito-ohjeet.

Anne Åby hoitaa 4-vuotiaan Veikan PiiPaa-nimisen nallen kuntoon nallesairaalassa. Mukaan lähti neuvolakortti, johon kirjattiin nallen kotihoito-ohjeet.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.11.2023 11.35

Lapset pääosassa Ahjon iltatapahtumassa

Lap­sen oi­keuk­sien viik­koa vie­te­tään 20.-26.11.2023. Vii­kon tee­ma­na on tänä vuon­na "Lap­sel­la on oi­keus hy­vin­voin­tiin". Lap­sen oi­keuk­sien vii­kon ta­voit­tee­na on edis­tää YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen tun­net­tuut­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.11.2023 11.24

Serkukset kirjoittavat kirjoja veljeksistä

Rääk­ky­län Nie­mis­ho­vis­ta ko­toi­sin ole­vien vel­jes­ten per­hei­den his­to­ri­as­ta on val­mis­tu­mas­sa kak­si eril­lis­tä kir­jaa.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Tellervo Hurskainen ja Marjatta Karkkulainen kirjoittavat sukunsa tarinaa kirjeiden perusteella kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.11.2023 11.24

Serkukset kirjoittavat kirjoja veljeksistä

Rääk­ky­län Nie­mis­ho­vis­ta ko­toi­sin ole­vien vel­jes­ten per­hei­den his­to­ri­as­ta on val­mis­tu­mas­sa kak­si eril­lis­tä kir­jaa.

Korvatunturin tontut

Uutiset
21.11.2023 10.56

Kuka tuuraa joulupukkia tänä vuonna Kiteen joulunavauksessa?

Jou­lu tul­la jol­kot­taa ja lä­hes­tyy vauh­dil­la tä­nä­kin vuon­na. Ki­tee­läis­ten yri­tys­ten ja Ki­Ka­Tus ry:n yh­tei­ses­tä jou­lu­na­vauk­ses­ta jou­luun on enää 29 yö­tä, siis va­jaa kuu­kau­si!

Korvatunturin tontut

Uutiset
21.11.2023 10.56

Kuka tuuraa joulupukkia tänä vuonna Kiteen joulunavauksessa?

Jou­lu tul­la jol­kot­taa ja lä­hes­tyy vauh­dil­la tä­nä­kin vuon­na. Ki­tee­läis­ten yri­tys­ten ja Ki­Ka­Tus ry:n yh­tei­ses­tä jou­lu­na­vauk­ses­ta jou­luun on enää 29 yö­tä, siis va­jaa kuu­kau­si!

Maakuntahallituksen jäsen Helena Pakarinen, aluekehitysjohtaja Eira Varis  ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Räsänen innostuivat yhteissoittokanteleen kokeilemisesta Rääkkylän vierailulla.

Maakuntahallituksen jäsen Helena Pakarinen, aluekehitysjohtaja Eira Varis ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Räsänen innostuivat yhteissoittokanteleen kokeilemisesta Rääkkylän vierailulla.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.11.2023 9.11

Maakuntahallitus vieraili Rääkkylässä

Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen ko­kous pi­det­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Rääk­ky­läs­sä maa­nan­tai­na. Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen ko­kous jär­jes­te­tään pari ker­taa vuo­des­sa muu­al­la kuin Jo­en­suus­sa, ja ko­kouk­sen yh­tey­des­sä tu­tus­tu­taan myös vie­rai­lu­kun­taan.

Maakuntahallituksen jäsen Helena Pakarinen, aluekehitysjohtaja Eira Varis  ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Räsänen innostuivat yhteissoittokanteleen kokeilemisesta Rääkkylän vierailulla.

Maakuntahallituksen jäsen Helena Pakarinen, aluekehitysjohtaja Eira Varis ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Räsänen innostuivat yhteissoittokanteleen kokeilemisesta Rääkkylän vierailulla.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.11.2023 9.11

Maakuntahallitus vieraili Rääkkylässä

Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen ko­kous pi­det­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Rääk­ky­läs­sä maa­nan­tai­na. Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen ko­kous jär­jes­te­tään pari ker­taa vuo­des­sa muu­al­la kuin Jo­en­suus­sa, ja ko­kouk­sen yh­tey­des­sä tu­tus­tu­taan myös vie­rai­lu­kun­taan.

Rääkkylän valtuusto kokoontui tänään viimeisen kerran tälle vuodelle. Kuvituskuva.

Rääkkylän valtuusto kokoontui tänään viimeisen kerran tälle vuodelle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 20.34

Rääkkylän kunnanjohtaja: Kuntia vedettiin perjantaina avokämmenillä molemmin puolin poskelle

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö tie­dot­ti per­jan­tai­na kun­tien sote-siir­to­las­kel­mis­ta ja val­ti­o­no­suuk­siin koh­dis­tu­vas­ta leik­kauk­ses­ta.

Rääkkylän valtuusto kokoontui tänään viimeisen kerran tälle vuodelle. Kuvituskuva.

Rääkkylän valtuusto kokoontui tänään viimeisen kerran tälle vuodelle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 20.34

Rääkkylän kunnanjohtaja: Kuntia vedettiin perjantaina avokämmenillä molemmin puolin poskelle

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö tie­dot­ti per­jan­tai­na kun­tien sote-siir­to­las­kel­mis­ta ja val­ti­o­no­suuk­siin koh­dis­tu­vas­ta leik­kauk­ses­ta.

Lähes jokaisessa Rääkkylän kylässä omatoimisille liikkujille tarjolla olevat ladut antavat hienot puitteet hiihtäjille.

Lähes jokaisessa Rääkkylän kylässä omatoimisille liikkujille tarjolla olevat ladut antavat hienot puitteet hiihtäjille.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 14.04

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Rääkkylässä monipuoliset harras­tus­mah­dol­li­suudet

Rääk­ky­län tal­vi tar­jo­aa luon­non rau­has­sa ren­tou­tu­mis­ta, uu­den op­pi­mis­ta mie­len­kiin­tois­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa ja mah­dol­li­suuk­sia mo­nen­lai­seen va­paa-ajan­viet­toon edul­li­sin kus­tan­nuk­sin. On la­tu­ja ly­kit­tä­väk­si, avan­to­sau­no­ja pa­laut­te­luun, kun­to­sa­le­ja voi­mien vah­vis­ta­mi­seen ja kult­tuu­ria ku­lu­tet­ta­vak­si.

Lähes jokaisessa Rääkkylän kylässä omatoimisille liikkujille tarjolla olevat ladut antavat hienot puitteet hiihtäjille.

Lähes jokaisessa Rääkkylän kylässä omatoimisille liikkujille tarjolla olevat ladut antavat hienot puitteet hiihtäjille.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 14.04

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Rääkkylässä monipuoliset harras­tus­mah­dol­li­suudet

Rääk­ky­län tal­vi tar­jo­aa luon­non rau­has­sa ren­tou­tu­mis­ta, uu­den op­pi­mis­ta mie­len­kiin­tois­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa ja mah­dol­li­suuk­sia mo­nen­lai­seen va­paa-ajan­viet­toon edul­li­sin kus­tan­nuk­sin. On la­tu­ja ly­kit­tä­väk­si, avan­to­sau­no­ja pa­laut­te­luun, kun­to­sa­le­ja voi­mien vah­vis­ta­mi­seen ja kult­tuu­ria ku­lu­tet­ta­vak­si.

Hiekkatien varressa, peltojen keskellä on hyvä asua.

Hiekkatien varressa, peltojen keskellä on hyvä asua.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.11.2023 10.25

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Talo peltojen sylissä – Tikkalasta löytyi avaruutta asumiseen

Mia Lin­dell ja Ma­ti­as Va­lo­a­ho ovat asu­neet Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa vuo­des­ta 2016 läh­tien. Kau­nis koti hiek­ka­tien var­res­sa, rau­hoit­ta­vien pel­to- ja met­sä­mai­se­mien sy­lis­sä on kaik­kea sitä, mitä maa­lai­se­lä­mäl­tä voi toi­voa. Ja vie­lä vä­hän pääl­le, sil­lä vain pie­nen mat­kan pääs­sä kul­ke­va Val­ta­tie 6 mah­dol­lis­taa näp­pä­rät kul­ku­yh­tey­det mo­neen suun­taan. Toh­ma­jär­ven kes­kus­taan on mat­kaa rei­lut pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä, Jo­en­suu­hun ja Ki­teel­le ajaa puo­les­sa tun­nis­sa.

Hiekkatien varressa, peltojen keskellä on hyvä asua.

Hiekkatien varressa, peltojen keskellä on hyvä asua.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.11.2023 10.25

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Talo peltojen sylissä – Tikkalasta löytyi avaruutta asumiseen

Mia Lin­dell ja Ma­ti­as Va­lo­a­ho ovat asu­neet Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa vuo­des­ta 2016 läh­tien. Kau­nis koti hiek­ka­tien var­res­sa, rau­hoit­ta­vien pel­to- ja met­sä­mai­se­mien sy­lis­sä on kaik­kea sitä, mitä maa­lai­se­lä­mäl­tä voi toi­voa. Ja vie­lä vä­hän pääl­le, sil­lä vain pie­nen mat­kan pääs­sä kul­ke­va Val­ta­tie 6 mah­dol­lis­taa näp­pä­rät kul­ku­yh­tey­det mo­neen suun­taan. Toh­ma­jär­ven kes­kus­taan on mat­kaa rei­lut pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä, Jo­en­suu­hun ja Ki­teel­le ajaa puo­les­sa tun­nis­sa.

Pikkuisen Serko-Nestorin kanssa osittaisella vanhempainvapaalla oleva Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää iloitsee saatuaan tiimiinsä kokeneen Hannu Tiaisen liikuntapaikkahoitajaksi.

Pikkuisen Serko-Nestorin kanssa osittaisella vanhempainvapaalla oleva Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää iloitsee saatuaan tiimiinsä kokeneen Hannu Tiaisen liikuntapaikkahoitajaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.11.2023 10.10

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Talviliikkujia hemmotellaan Kiteellä

Ki­teen kau­pun­kist­ra­te­gi­as­sa on vah­va pai­no­tus kau­pun­ki­lais­ten lii­kun­nas­sa ja hy­vin­voin­nis­sa. Kau­pun­gis­sa on­kin pa­nos­tet­tu lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin ym­pä­ri vuo­den.

Pikkuisen Serko-Nestorin kanssa osittaisella vanhempainvapaalla oleva Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää iloitsee saatuaan tiimiinsä kokeneen Hannu Tiaisen liikuntapaikkahoitajaksi.

Pikkuisen Serko-Nestorin kanssa osittaisella vanhempainvapaalla oleva Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää iloitsee saatuaan tiimiinsä kokeneen Hannu Tiaisen liikuntapaikkahoitajaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.11.2023 10.10

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Talviliikkujia hemmotellaan Kiteellä

Ki­teen kau­pun­kist­ra­te­gi­as­sa on vah­va pai­no­tus kau­pun­ki­lais­ten lii­kun­nas­sa ja hy­vin­voin­nis­sa. Kau­pun­gis­sa on­kin pa­nos­tet­tu lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin ym­pä­ri vuo­den.

Tulevana lauantaina vietetään Rääkkylä päivää, joka on vietetty vuodesta 2017 lähtien. Päivä sai alkunsa vuonna 2016, jolloin Korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen Rääkkylän ja Kiteen välisestä kuntaliitoksesta.

Tulevana lauantaina vietetään Rääkkylä päivää, joka on vietetty vuodesta 2017 lähtien. Päivä sai alkunsa vuonna 2016, jolloin Korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen Rääkkylän ja Kiteen välisestä kuntaliitoksesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 9.55

Rääkkylä päivän ohjelma uudistui

Tu­le­va­na lau­an­tai­na vie­te­tään Rääk­ky­lä päi­vää, ja täl­lä ker­taa oh­jel­ma on ta­va­no­mais­ta run­saam­pi.

Tulevana lauantaina vietetään Rääkkylä päivää, joka on vietetty vuodesta 2017 lähtien. Päivä sai alkunsa vuonna 2016, jolloin Korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen Rääkkylän ja Kiteen välisestä kuntaliitoksesta.

Tulevana lauantaina vietetään Rääkkylä päivää, joka on vietetty vuodesta 2017 lähtien. Päivä sai alkunsa vuonna 2016, jolloin Korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen Rääkkylän ja Kiteen välisestä kuntaliitoksesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 9.55

Rääkkylä päivän ohjelma uudistui

Tu­le­va­na lau­an­tai­na vie­te­tään Rääk­ky­lä päi­vää, ja täl­lä ker­taa oh­jel­ma on ta­va­no­mais­ta run­saam­pi.

Keski-Karjalan ulkoilureittien tietoja pääsee nykyisin tutkimaan helposti yhden sivuston alaisuudesta. Kuvituskuva Haapasalmen hiihtoladulta.

Keski-Karjalan ulkoilureittien tietoja pääsee nykyisin tutkimaan helposti yhden sivuston alaisuudesta. Kuvituskuva Haapasalmen hiihtoladulta.

Päivi Lievonen

Urheilu
20.11.2023 9.55

Retkeilyreitit yhdellä sivustolla

Poh­jois-Kar­ja­lan luon­to­ret­ki­koh­teet ovat nyt en­tis­tä pa­rem­min ja hel­pom­min löy­det­tä­vis­sä yh­des­tä pai­kas­ta, Out­door Ac­ti­ve -verk­ko­a­lus­tal­ta. Tie­toa maa­kun­nan vir­kis­tys­rei­teis­tä ja pal­ve­luis­ta on myös Vi­sit­Ka­re­li­an ul­koi­lu­reit­tien- koos­te­si­vul­la. Uu­det pal­ve­lu­si­vus­tot tu­li­vat käyt­töön vii­me ke­vää­nä. Kes­kei­se­nä aja­tuk­se­na on saa­da maa­kun­nan reit­ti­ver­kos­to pi­täi­si saa­da pa­rem­min esil­le ja löy­det­tä­väk­si.

Keski-Karjalan ulkoilureittien tietoja pääsee nykyisin tutkimaan helposti yhden sivuston alaisuudesta. Kuvituskuva Haapasalmen hiihtoladulta.

Keski-Karjalan ulkoilureittien tietoja pääsee nykyisin tutkimaan helposti yhden sivuston alaisuudesta. Kuvituskuva Haapasalmen hiihtoladulta.

Päivi Lievonen

Urheilu
20.11.2023 9.55

Retkeilyreitit yhdellä sivustolla

Poh­jois-Kar­ja­lan luon­to­ret­ki­koh­teet ovat nyt en­tis­tä pa­rem­min ja hel­pom­min löy­det­tä­vis­sä yh­des­tä pai­kas­ta, Out­door Ac­ti­ve -verk­ko­a­lus­tal­ta. Tie­toa maa­kun­nan vir­kis­tys­rei­teis­tä ja pal­ve­luis­ta on myös Vi­sit­Ka­re­li­an ul­koi­lu­reit­tien- koos­te­si­vul­la. Uu­det pal­ve­lu­si­vus­tot tu­li­vat käyt­töön vii­me ke­vää­nä. Kes­kei­se­nä aja­tuk­se­na on saa­da maa­kun­nan reit­ti­ver­kos­to pi­täi­si saa­da pa­rem­min esil­le ja löy­det­tä­väk­si.

Projektitutkija Pasi Saukkonen, erikoistutkija Kati Pitkänen ja maaseututkija Mari Kattilakoski ovat selvittäneet monipaikkaisuutta  Pohjois-Karjalassa.

Projektitutkija Pasi Saukkonen, erikoistutkija Kati Pitkänen ja maaseututkija Mari Kattilakoski ovat selvittäneet monipaikkaisuutta Pohjois-Karjalassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 9.50

Monipaikkaisuuteen on monia eri syitä

Paik­ka­kun­nan vä­ki­lu­ku ei ker­ro kun­nas­sa oles­ke­le­vien hen­ki­löi­den to­del­lis­ta lu­ku­mää­rää, vaan vaih­te­lut kun­nas­sa ole­vien hen­ki­löi­den mää­räs­sä ovat kau­si­koh­tai­ses­ti hy­vin­kin suu­ria. Päi­vit­täi­nen mo­ni­paik­kai­suus muo­dos­tuu ko­to­na, työ­pai­kal­la ja muis­sa ar­jen pai­kois­sa sään­nöl­li­ses­ti vie­te­tys­tä ajas­ta ja ko­ko­nai­suu­te­na mo­ni­paik­kai­suus on laa­ja il­miö.

Projektitutkija Pasi Saukkonen, erikoistutkija Kati Pitkänen ja maaseututkija Mari Kattilakoski ovat selvittäneet monipaikkaisuutta  Pohjois-Karjalassa.

Projektitutkija Pasi Saukkonen, erikoistutkija Kati Pitkänen ja maaseututkija Mari Kattilakoski ovat selvittäneet monipaikkaisuutta Pohjois-Karjalassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.11.2023 9.50

Monipaikkaisuuteen on monia eri syitä

Paik­ka­kun­nan vä­ki­lu­ku ei ker­ro kun­nas­sa oles­ke­le­vien hen­ki­löi­den to­del­lis­ta lu­ku­mää­rää, vaan vaih­te­lut kun­nas­sa ole­vien hen­ki­löi­den mää­räs­sä ovat kau­si­koh­tai­ses­ti hy­vin­kin suu­ria. Päi­vit­täi­nen mo­ni­paik­kai­suus muo­dos­tuu ko­to­na, työ­pai­kal­la ja muis­sa ar­jen pai­kois­sa sään­nöl­li­ses­ti vie­te­tys­tä ajas­ta ja ko­ko­nai­suu­te­na mo­ni­paik­kai­suus on laa­ja il­miö.

Itärajan Sähkö Oy:n liiketoimen myynyt Ari Manner (vas.) ja Mirotexin yrittäjä Kimmo Karppanen lyövät kättä päälle kauppojen synnyttyä.

Itärajan Sähkö Oy:n liiketoimen myynyt Ari Manner (vas.) ja Mirotexin yrittäjä Kimmo Karppanen lyövät kättä päälle kauppojen synnyttyä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.11.2023 5.55

Ari Manner möi sähköliiketoimensa Mirotexille

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Itä­ra­jan Säh­kö Oy:n lii­ke­toi­min­ta siir­tyi loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa yri­tys­kau­pal­la Mi­ro­tex Oy.lle.

Itärajan Sähkö Oy:n liiketoimen myynyt Ari Manner (vas.) ja Mirotexin yrittäjä Kimmo Karppanen lyövät kättä päälle kauppojen synnyttyä.

Itärajan Sähkö Oy:n liiketoimen myynyt Ari Manner (vas.) ja Mirotexin yrittäjä Kimmo Karppanen lyövät kättä päälle kauppojen synnyttyä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.11.2023 5.55

Ari Manner möi sähköliiketoimensa Mirotexille

Toh­ma­jär­ve­läi­sen Itä­ra­jan Säh­kö Oy:n lii­ke­toi­min­ta siir­tyi loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa yri­tys­kau­pal­la Mi­ro­tex Oy.lle.

Lisää aiheesta

Kysely