JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vimpeli hallitsee kotikentällään pallon lyömisen jokeen, mutta onnistuu se kentän puhkominen vieraskentälläkin. Kuvamme tilanne toistui perjantaina turhan usein. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vimpeli hallitsee kotikentällään pallon lyömisen jokeen, mutta onnistuu se kentän puhkominen vieraskentälläkin. Kuvamme tilanne toistui perjantaina turhan usein. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.5.2024 11.16

KiPa taipui voiman edessä

Ki­teen Pal­lo ei ole on­nis­tu­nut voit­ta­maan Vim­pe­lin Ve­toa run­ko­sar­jas­sa pit­kään, pit­kään ai­kaan. Edel­li­nen voit­to on tou­ko­kuul­ta 2009, jol­loin lop­pu­nu­me­rot Ran­ta­ken­täl­lä oli­vat 2-1.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.41

Hoivakodin takapihalle valmistui yleinen petankki- tai bocciakenttä

Boc­cia ja pétan­que eli suo­ma­lai­sit­tain pe­tank­ki on­nis­tu­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa ai­van sitä var­ten ra­ken­ne­tul­la ken­täl­lä. Kent­tä löy­tyy Ki­teen Hoi­va­ko­din ta­kaa ja sen sin­ne ra­ken­si­vat hoi­va­ko­dil­la oh­jaa­ja­na toi­mi­va Kari Lei­no­nen yh­des­sä Ki­teen Eläk­keen­saa­jien tal­koo­lais­ten Vesa Par­vi­ai­sen ja Kau­ko Vä­ke­väi­sen kans­sa. Apua ra­ken­ta­jat sai­vat Ki­teen kau­pun­gil­ta, joka toi­mit­ti pai­kal­le ki­vi­tuh­kat sekä Koi­vi­kon Kar­ta­nol­ta, jos­ta ken­tän poh­ja käy­tiin ta­soit­ta­mas­sa tie­kar­hul­la ja Kam­ma­rin Kirp­pik­sel­tä, jos­ta saa­tiin tar­peet ken­tän­hoi­to­har­jaan. Li­säk­si Lei­no­nen lah­joit­ti ken­tän tar­pei­siin puu­ta­va­rat.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.41

Hoivakodin takapihalle valmistui yleinen petankki- tai bocciakenttä

Boc­cia ja pétan­que eli suo­ma­lai­sit­tain pe­tank­ki on­nis­tu­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa ai­van sitä var­ten ra­ken­ne­tul­la ken­täl­lä. Kent­tä löy­tyy Ki­teen Hoi­va­ko­din ta­kaa ja sen sin­ne ra­ken­si­vat hoi­va­ko­dil­la oh­jaa­ja­na toi­mi­va Kari Lei­no­nen yh­des­sä Ki­teen Eläk­keen­saa­jien tal­koo­lais­ten Vesa Par­vi­ai­sen ja Kau­ko Vä­ke­väi­sen kans­sa. Apua ra­ken­ta­jat sai­vat Ki­teen kau­pun­gil­ta, joka toi­mit­ti pai­kal­le ki­vi­tuh­kat sekä Koi­vi­kon Kar­ta­nol­ta, jos­ta ken­tän poh­ja käy­tiin ta­soit­ta­mas­sa tie­kar­hul­la ja Kam­ma­rin Kirp­pik­sel­tä, jos­ta saa­tiin tar­peet ken­tän­hoi­to­har­jaan. Li­säk­si Lei­no­nen lah­joit­ti ken­tän tar­pei­siin puu­ta­va­rat.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.13

Sammutin­tar­kas­tajalla vilkas päivä

Kä­si­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos sitä säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa lai­te on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le. Siis esi­mer­kik­si ve­nei­den, au­to­jen ja työ­ko­nei­den sam­mut­ti­met tu­lee tar­kas­taa ker­ran vuo­des­sa. Ki­teel­lä täl­lai­nen tar­kas­tus mah­dol­lis­tui Lä­hi­Ta­pi­o­la Idän kus­tan­ta­ma­na ja pul­la­kah­vien kera vii­me tors­tai­na. Vuo­den vä­lein sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tuk­seen tuo­vat sai­vat myös il­mais­ta pal­ve­lua, sil­lä vii­mek­si va­kuu­tu­syh­ti­ön pi­has­sa ol­tiin sa­mal­la asi­al­la mel­ko tark­kaan vuo­si sit­ten.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.13

Sammutin­tar­kas­tajalla vilkas päivä

Kä­si­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos sitä säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa lai­te on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le. Siis esi­mer­kik­si ve­nei­den, au­to­jen ja työ­ko­nei­den sam­mut­ti­met tu­lee tar­kas­taa ker­ran vuo­des­sa. Ki­teel­lä täl­lai­nen tar­kas­tus mah­dol­lis­tui Lä­hi­Ta­pi­o­la Idän kus­tan­ta­ma­na ja pul­la­kah­vien kera vii­me tors­tai­na. Vuo­den vä­lein sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tuk­seen tuo­vat sai­vat myös il­mais­ta pal­ve­lua, sil­lä vii­mek­si va­kuu­tu­syh­ti­ön pi­has­sa ol­tiin sa­mal­la asi­al­la mel­ko tark­kaan vuo­si sit­ten.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.5.2024 16.44

Kitee kuuluu kaikille!

Täl­lai­set huu­dot rai­kui­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa Pride-kul­ku­een ede­tes­sä Ki­teen­tie­tä pit­kin kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Kul­kue jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä nyt tois­ta ker­taa. Sen jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ri­ve­ria Ki­tee, et­si­vä nuo­ri­so­työ Ki­teel­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.5.2024 16.44

Kitee kuuluu kaikille!

Täl­lai­set huu­dot rai­kui­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa Pride-kul­ku­een ede­tes­sä Ki­teen­tie­tä pit­kin kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Kul­kue jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä nyt tois­ta ker­taa. Sen jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ri­ve­ria Ki­tee, et­si­vä nuo­ri­so­työ Ki­teel­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry.

Uutiset
16.5.2024 13.08

Terveysteknologian innovaatio voitti Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun - Narskuttelu voitti Kiteellä ja Hirsiässät Tohmajärvellä

Vi­tal­Signs Oy:n ter­veys­tek­no­lo­gi­an in­no­vaa­tio, Res­pon­se 1.0 di­ag­nos­tiik­ka­lai­te on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suu Oy:n Start Me Up 2024 -lii­kei­de­a­kil­pai­lun. Äly­lai­te mit­taa ja ana­ly­soi lu­kui­sia ke­hon bi­o­sig­naa­le­ja ja tar­jo­aa käyt­tä­jäl­leen, ku­ten lää­kä­ril­le, to­den­nä­köi­siä di­ag­noo­se­ja ja eh­do­tuk­sia so­vel­tu­vik­si jat­ko­tut­ki­muk­sik­si yh­del­lä tut­ki­mus­toi­men­pi­teel­lä käyt­tä­en yh­tä lai­tet­ta.

Uutiset
16.5.2024 13.08

Terveysteknologian innovaatio voitti Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun - Narskuttelu voitti Kiteellä ja Hirsiässät Tohmajärvellä

Vi­tal­Signs Oy:n ter­veys­tek­no­lo­gi­an in­no­vaa­tio, Res­pon­se 1.0 di­ag­nos­tiik­ka­lai­te on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suu Oy:n Start Me Up 2024 -lii­kei­de­a­kil­pai­lun. Äly­lai­te mit­taa ja ana­ly­soi lu­kui­sia ke­hon bi­o­sig­naa­le­ja ja tar­jo­aa käyt­tä­jäl­leen, ku­ten lää­kä­ril­le, to­den­nä­köi­siä di­ag­noo­se­ja ja eh­do­tuk­sia so­vel­tu­vik­si jat­ko­tut­ki­muk­sik­si yh­del­lä tut­ki­mus­toi­men­pi­teel­lä käyt­tä­en yh­tä lai­tet­ta.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.5.2024 11.41

Zontien työ nähtävillä Tohmajärven kirjastossa

Yli 100-vuo­ti­as maa­il­man­laa­jui­nen Zon­ta-or­ga­ni­saa­tio te­kee työ­tä yli 60 maas­sa. Jä­se­niä on kaik­ki­aan 28 000, jois­ta Suo­men ja Vi­ron yh­tei­sen Pii­ri 20:n jä­se­nyh­dis­tyk­siin kuu­luu 1 000.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.5.2024 11.41

Zontien työ nähtävillä Tohmajärven kirjastossa

Yli 100-vuo­ti­as maa­il­man­laa­jui­nen Zon­ta-or­ga­ni­saa­tio te­kee työ­tä yli 60 maas­sa. Jä­se­niä on kaik­ki­aan 28 000, jois­ta Suo­men ja Vi­ron yh­tei­sen Pii­ri 20:n jä­se­nyh­dis­tyk­siin kuu­luu 1 000.

Urheilu
16.5.2024 10.34

Ruppovaarassa suunnistettiin lämpenevässä säässä

Tal­vi­nen kyl­myys an­toi vii­mein hiu­kan pe­rik­si, kun suun­nis­ta­jat läh­ti­vät ras­ti­jah­tiin Rup­po­vaa­ran met­siin maa­nan­tai­na 13.5. il­ta­ras­teil­la. Kau­den al­ku­puo­len ilois­ta tun­nel­maa oli ha­vait­ta­vis­sa, kun 69 har­ras­ta­jaa ko­koon­tui naut­ti­maan hy­vä­kul­kui­sis­ta met­sis­tä.

Urheilu
16.5.2024 10.34

Ruppovaarassa suunnistettiin lämpenevässä säässä

Tal­vi­nen kyl­myys an­toi vii­mein hiu­kan pe­rik­si, kun suun­nis­ta­jat läh­ti­vät ras­ti­jah­tiin Rup­po­vaa­ran met­siin maa­nan­tai­na 13.5. il­ta­ras­teil­la. Kau­den al­ku­puo­len ilois­ta tun­nel­maa oli ha­vait­ta­vis­sa, kun 69 har­ras­ta­jaa ko­koon­tui naut­ti­maan hy­vä­kul­kui­sis­ta met­sis­tä.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.5.2024 10.20

KiPa haki makean voiton Imatralta

Joo­na Leh­tis­tä on har­voin näh­ty ko­tiu­tus­teh­tä­vis­sä. Tiis­tai­na näh­tiin, kun KiPa pis­täy­tyi Imat­ral­la IPV:n vie­raa­na. Hän jär­jes­ti avaus­jak­son 3-4 -voit­to­juok­sun si­joit­ta­mal­la nel­jän­nen ta­soit­ta­val­la lyön­tin­sä kak­kos­kop­pa­ri Joo­na Si­ki­ön eteen.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.5.2024 10.20

KiPa haki makean voiton Imatralta

Joo­na Leh­tis­tä on har­voin näh­ty ko­tiu­tus­teh­tä­vis­sä. Tiis­tai­na näh­tiin, kun KiPa pis­täy­tyi Imat­ral­la IPV:n vie­raa­na. Hän jär­jes­ti avaus­jak­son 3-4 -voit­to­juok­sun si­joit­ta­mal­la nel­jän­nen ta­soit­ta­val­la lyön­tin­sä kak­kos­kop­pa­ri Joo­na Si­ki­ön eteen.

Uutiset
15.5.2024 15.00

Poliisi selvittää Kiteenjärvestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä

Tiis­tai­na kel­lo 17 ai­koi­hin pe­las­tus­lai­tos sai ve­si­pe­las­tus­hä­ly­tyk­sen Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­le. Teh­tä­vään osal­lis­tui myös po­lii­si.

Uutiset
15.5.2024 15.00

Poliisi selvittää Kiteenjärvestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä

Tiis­tai­na kel­lo 17 ai­koi­hin pe­las­tus­lai­tos sai ve­si­pe­las­tus­hä­ly­tyk­sen Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­le. Teh­tä­vään osal­lis­tui myös po­lii­si.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.5.2024 13.42

Mäkisalo-Ropponen haluaisi edetä palvelu­verk­ko­a­siassa nopeasti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jien ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia Siun so­tes­ta.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.5.2024 13.42

Mäkisalo-Ropponen haluaisi edetä palvelu­verk­ko­a­siassa nopeasti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jien ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia Siun so­tes­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.5.2024 13.04

Rääkkylän kunnanhallitus valitsi koeasujan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus va­lit­si ko­kouk­ses­saan asuk­kaan ko­ea­su­mi­sen kam­pan­jaan­sa. Va­li­tuik­si tuli Ei­ja-Kat­rii­na Uu­si-Tark­ka. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä va­li­tun ko­ea­su­jan kans­sa so­vi­taan asu­mi­sen kes­tos­ta, ko­ea­su­mi­sen nä­ky­vyy­den to­teu­tuk­ses­ta ja sen ar­vi­oin­nis­ta sekä muis­ta sen kal­tai­sis­ta sei­kois­ta, jot­ta kun­nan ja ko­ea­su­jan ta­voit­teet ovat yh­te­ne­väi­set ja jot­ta asu­mis­ko­kei­lus­ta jää po­si­tii­vi­set kä­si­tyk­set mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.5.2024 13.04

Rääkkylän kunnanhallitus valitsi koeasujan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus va­lit­si ko­kouk­ses­saan asuk­kaan ko­ea­su­mi­sen kam­pan­jaan­sa. Va­li­tuik­si tuli Ei­ja-Kat­rii­na Uu­si-Tark­ka. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä va­li­tun ko­ea­su­jan kans­sa so­vi­taan asu­mi­sen kes­tos­ta, ko­ea­su­mi­sen nä­ky­vyy­den to­teu­tuk­ses­ta ja sen ar­vi­oin­nis­ta sekä muis­ta sen kal­tai­sis­ta sei­kois­ta, jot­ta kun­nan ja ko­ea­su­jan ta­voit­teet ovat yh­te­ne­väi­set ja jot­ta asu­mis­ko­kei­lus­ta jää po­si­tii­vi­set kä­si­tyk­set mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
15.5.2024 11.42

KiPan pojat järjestivät Antti Tokkarin suojateille kylmän kyydin

Isoi­hin ot­si­koi­hin luk­ka­ri­na ja ny­kyi­sin Ruu­dun pe­sä­pal­lo­a­si­an­ti­ja­na toi­mi­van Ant­ti Tok­ka­rin joh­ta­ma Nur­mon Jy­myn nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue jou­tui tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä kyl­mään kyy­tiin.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
15.5.2024 11.42

KiPan pojat järjestivät Antti Tokkarin suojateille kylmän kyydin

Isoi­hin ot­si­koi­hin luk­ka­ri­na ja ny­kyi­sin Ruu­dun pe­sä­pal­lo­a­si­an­ti­ja­na toi­mi­van Ant­ti Tok­ka­rin joh­ta­ma Nur­mon Jy­myn nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue jou­tui tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä kyl­mään kyy­tiin.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Talous
15.5.2024 11.10

Kaupun­gin­joh­tajalle 2 500 euron kertapalkkio BIOTER-hankkeen taustatyöstä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to on käy­nyt vuo­sit­tai­sen ke­hi­tys­kes­kus­te­lun kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa. Kes­kus­te­lun poh­jal­ta kau­pun­gin­hal­li­tus on päät­tä­nyt 2 500 eu­ron ker­ta­palk­ki­on mak­sa­mi­ses­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sel­le.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Talous
15.5.2024 11.10

Kaupun­gin­joh­tajalle 2 500 euron kertapalkkio BIOTER-hankkeen taustatyöstä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to on käy­nyt vuo­sit­tai­sen ke­hi­tys­kes­kus­te­lun kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa. Kes­kus­te­lun poh­jal­ta kau­pun­gin­hal­li­tus on päät­tä­nyt 2 500 eu­ron ker­ta­palk­ki­on mak­sa­mi­ses­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sel­le.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2024 10.00

Maanantaina vietetään Perheiden iltaa Tohmajärvellä

Per­hei­den il­taa vie­te­tään jäl­leen en­si maa­nan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­ris­sä ja si­sä­ti­lois­sa. Toi­min­nal­li­seen il­ta­ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja lu­vas­sa on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa puu­haa lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2024 10.00

Maanantaina vietetään Perheiden iltaa Tohmajärvellä

Per­hei­den il­taa vie­te­tään jäl­leen en­si maa­nan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­ris­sä ja si­sä­ti­lois­sa. Toi­min­nal­li­seen il­ta­ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja lu­vas­sa on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa puu­haa lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 16.59

Keskustelu Tohmajärvellä: Peruster­vey­den­huolto kuntoon ja henkilökunnan ammattitaito kohdennettava oikein

Jää­kö Toh­ma­jär­vel­le enää ter­vey­sa­se­maa? On­ko se "liik­ku­va pal­ve­lu" sitä, et­tä pal­ve­lu tuo­daan jol­la­kin asun­to­au­tol­la ky­läl­le tai se on saa­ta­vis­sa tiet­tyi­nä päi­vi­nä jos­sa­kin pa­lo­a­se­man nurk­ka­huo­nees­sa?

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 16.59

Keskustelu Tohmajärvellä: Peruster­vey­den­huolto kuntoon ja henkilökunnan ammattitaito kohdennettava oikein

Jää­kö Toh­ma­jär­vel­le enää ter­vey­sa­se­maa? On­ko se "liik­ku­va pal­ve­lu" sitä, et­tä pal­ve­lu tuo­daan jol­la­kin asun­to­au­tol­la ky­läl­le tai se on saa­ta­vis­sa tiet­tyi­nä päi­vi­nä jos­sa­kin pa­lo­a­se­man nurk­ka­huo­nees­sa?

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Päivi Lievonen

Uutiset
14.5.2024 13.40

Valkoposkihanhien kaikkien aikojen kovin muuttoryntäys maanantaina

ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na val­ko­pos­ki­han­hien muu­tos­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon. Vii­me vii­kon ko­lea luo­teis­vir­taus ei täy­sin py­säyt­tä­nyt muut­ta­via val­ko­pos­ki­han­hia, sil­lä Bird­Li­fe Suo­men Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­lun mu­kaan 9.5. Por­voon Sö­ders­kä­ril­lä ha­vait­tiin lä­hes 30 000 muut­ta­vaa han­hea, jois­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hia. Seu­raa­va isom­pi muut­to ko­et­tiin äi­tien­päi­vä­nä 12.5., täl­löin Sa­von­lin­nan Iso Aap­ra­min­saa­res­sa las­ket­tiin 36 000 han­hea, jois­ta 21 000 mää­ri­tel­tiin val­ko­pos­ki­han­hik­si.

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Päivi Lievonen

Uutiset
14.5.2024 13.40

Valkoposkihanhien kaikkien aikojen kovin muuttoryntäys maanantaina

ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na val­ko­pos­ki­han­hien muu­tos­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon. Vii­me vii­kon ko­lea luo­teis­vir­taus ei täy­sin py­säyt­tä­nyt muut­ta­via val­ko­pos­ki­han­hia, sil­lä Bird­Li­fe Suo­men Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­lun mu­kaan 9.5. Por­voon Sö­ders­kä­ril­lä ha­vait­tiin lä­hes 30 000 muut­ta­vaa han­hea, jois­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hia. Seu­raa­va isom­pi muut­to ko­et­tiin äi­tien­päi­vä­nä 12.5., täl­löin Sa­von­lin­nan Iso Aap­ra­min­saa­res­sa las­ket­tiin 36 000 han­hea, jois­ta 21 000 mää­ri­tel­tiin val­ko­pos­ki­han­hik­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 12.47

Kevään uudet ylioppilaat

Tänä ke­vää­nä Ki­teen lu­ki­os­sa saa la­kin 48 uut­ta yli­op­pi­las­ta ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa 13 uut­ta yli­op­pi­las­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 12.47

Kevään uudet ylioppilaat

Tänä ke­vää­nä Ki­teen lu­ki­os­sa saa la­kin 48 uut­ta yli­op­pi­las­ta ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa 13 uut­ta yli­op­pi­las­ta.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.5.2024 10.22

Tavoitteena pysyvä ennaltaehkäisevä palvelumalli

Hy­vin­voin­tia yh­dys­pin­noil­la pai­kal­li­ses­ti – elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­teis­työ­mal­li TER­VE Ki­tee -han­ke käyn­nis­tyi Ki­teel­lä maa­lis­kuus­sa. Vuo­den lop­puun kes­tä­väl­le hank­keel­le suun­ni­tel­laan jat­koa vuo­del­le 2025. Ki­teen kau­pun­gin oma­ra­ha­o­suu­den li­säk­si hank­keel­le on saa­tu ra­hoi­tus­ta Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sis­ta.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.5.2024 10.22

Tavoitteena pysyvä ennaltaehkäisevä palvelumalli

Hy­vin­voin­tia yh­dys­pin­noil­la pai­kal­li­ses­ti – elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­teis­työ­mal­li TER­VE Ki­tee -han­ke käyn­nis­tyi Ki­teel­lä maa­lis­kuus­sa. Vuo­den lop­puun kes­tä­väl­le hank­keel­le suun­ni­tel­laan jat­koa vuo­del­le 2025. Ki­teen kau­pun­gin oma­ra­ha­o­suu­den li­säk­si hank­keel­le on saa­tu ra­hoi­tus­ta Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sis­ta.

Urheilu
13.5.2024 17.28

KiPa II jäi pisteittä sarja-avauksessa

Sii­lin­jär­ven Pe­sik­sen Kal­le Miet­ti­nen osoit­tau­tui ko­van luo­kan lyö­jä­jo­ke­rik­si Ran­ta­ken­täl­lä sun­nun­tai­na pe­la­tus­sa suo­men­sar­jan avauk­ses­sa. Hän joh­dat­te­li jouk­ku­een­sa 0-2 (4-5, 2-9) voit­toon Ki­teen Pal­lon II-jouk­ku­ees­ta lyö­mäl­lä vii­si juok­sua.

Urheilu
13.5.2024 17.28

KiPa II jäi pisteittä sarja-avauksessa

Sii­lin­jär­ven Pe­sik­sen Kal­le Miet­ti­nen osoit­tau­tui ko­van luo­kan lyö­jä­jo­ke­rik­si Ran­ta­ken­täl­lä sun­nun­tai­na pe­la­tus­sa suo­men­sar­jan avauk­ses­sa. Hän joh­dat­te­li jouk­ku­een­sa 0-2 (4-5, 2-9) voit­toon Ki­teen Pal­lon II-jouk­ku­ees­ta lyö­mäl­lä vii­si juok­sua.

Urheilu
13.5.2024 17.28

Pojat kuittasivat edustusjoukkueen KeKi -tappion

Kem­pe­le ei pääs­syt pit­kään juh­li­maan Ki­teen kus­tan­nuk­sel­la, sil­lä Vesa Va­ro­sen joh­ta­ma nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue kuit­ta­si Ki­Pan edus­tus­mie­his­tön Ke­Kil­le he­la­tors­tai­na kär­si­män tap­pi­on heti seu­raa­va­na päi­vä­nä. Po­jat hoi­ti­vat kuit­tauk­sen vas­tus­ta­jan ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-1 (6-9, 4-4).

Urheilu
13.5.2024 17.28

Pojat kuittasivat edustusjoukkueen KeKi -tappion

Kem­pe­le ei pääs­syt pit­kään juh­li­maan Ki­teen kus­tan­nuk­sel­la, sil­lä Vesa Va­ro­sen joh­ta­ma nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue kuit­ta­si Ki­Pan edus­tus­mie­his­tön Ke­Kil­le he­la­tors­tai­na kär­si­män tap­pi­on heti seu­raa­va­na päi­vä­nä. Po­jat hoi­ti­vat kuit­tauk­sen vas­tus­ta­jan ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-1 (6-9, 4-4).

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Arja Harinen

Kulttuuri
13.5.2024 17.27

Hidasta ja hiljaista vaellusta - Pieni Metsäpyhiinvaellus

Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­ti När­säk­kä­läs­sä viet­tää tänä vuon­na juh­la­vuot­ta, kos­ka hil­jai­suu­den ret­riit­ti­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty jo 20 vuot­ta. Toi­min­ta aloi­tet­tiin Rii­hi­jär­ven Mat­kai­lu- ja Elä­mys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta siir­ret­tiin vuon­na 2007 kun­nos­tet­tuun Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­tiin.

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Arja Harinen

Kulttuuri
13.5.2024 17.27

Hidasta ja hiljaista vaellusta - Pieni Metsäpyhiinvaellus

Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­ti När­säk­kä­läs­sä viet­tää tänä vuon­na juh­la­vuot­ta, kos­ka hil­jai­suu­den ret­riit­ti­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty jo 20 vuot­ta. Toi­min­ta aloi­tet­tiin Rii­hi­jär­ven Mat­kai­lu- ja Elä­mys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta siir­ret­tiin vuon­na 2007 kun­nos­tet­tuun Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­tiin.

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Riikka Tolvanen

Kulttuuri
13.5.2024 17.20

Kiteesalissa musiikkiopiston esityksiä kahtena iltana

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Ki­tee­sa­lis­sa tors­tai­na 16.5. ni­mel­lä Ka­ma­ri­ke­vät. Nimi juon­tuu sii­tä, et­tä kon­ser­tis­sa esiin­tyy eri soit­ti­mien tai­ta­jis­ta koot­tu­ja pie­nem­piä ko­kon­pa­no­ja, ka­ma­riyh­ty­ei­tä.

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Riikka Tolvanen

Kulttuuri
13.5.2024 17.20

Kiteesalissa musiikkiopiston esityksiä kahtena iltana

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Ki­tee­sa­lis­sa tors­tai­na 16.5. ni­mel­lä Ka­ma­ri­ke­vät. Nimi juon­tuu sii­tä, et­tä kon­ser­tis­sa esiin­tyy eri soit­ti­mien tai­ta­jis­ta koot­tu­ja pie­nem­piä ko­kon­pa­no­ja, ka­ma­riyh­ty­ei­tä.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.5.2024 17.19

Poikkeuksellisen kylmä kevät tuonut haasteita puutar­ha­y­ri­tyksille

Kyl­mä ja tuu­li­nen ke­vät on vii­len­tä­nyt pi­ho­jen ruop­sut­ta­jien in­toa. Hyö­ty­kas­vien is­tu­tuk­set on ol­lut syy­tä unoh­taa ja ke­sä­ku­kat jät­tää os­ta­mat­ta.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.5.2024 17.19

Poikkeuksellisen kylmä kevät tuonut haasteita puutar­ha­y­ri­tyksille

Kyl­mä ja tuu­li­nen ke­vät on vii­len­tä­nyt pi­ho­jen ruop­sut­ta­jien in­toa. Hyö­ty­kas­vien is­tu­tuk­set on ol­lut syy­tä unoh­taa ja ke­sä­ku­kat jät­tää os­ta­mat­ta.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2024 13.45

Polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin

Lo­pel­ta Ilo­mant­siin pol­ku­pyö­räl­lä mat­kaa­va Timo Ra­ti­nen malt­toi py­säh­tyä het­ki­sek­si jut­te­le­maan toi­mit­ta­jan kans­sa Ki­teen ohi aja­es­saan. Koti-Kar­ja­lan pi­has­sa pol­ku­pyö­rän mit­ta­riin oli ker­ty­nyt täl­lä reis­sul­la kaik­ki­aan 567 ki­lo­met­riä. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä mat­kaa oli ta­ka­na muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä, ajas­sa nel­jä ja puo­li tun­tia.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2024 13.45

Polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin

Lo­pel­ta Ilo­mant­siin pol­ku­pyö­räl­lä mat­kaa­va Timo Ra­ti­nen malt­toi py­säh­tyä het­ki­sek­si jut­te­le­maan toi­mit­ta­jan kans­sa Ki­teen ohi aja­es­saan. Koti-Kar­ja­lan pi­has­sa pol­ku­pyö­rän mit­ta­riin oli ker­ty­nyt täl­lä reis­sul­la kaik­ki­aan 567 ki­lo­met­riä. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä mat­kaa oli ta­ka­na muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä, ajas­sa nel­jä ja puo­li tun­tia.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2024 11.47

Ajatuksia ravisteleva opintovuosi Rajarikossa

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­ryh­mä Ra­ja­rik­ko toi Pasi was here -näy­tel­män Ki­teel­le. Pää­o­sin Jo­en­suus­sa esi­tet­ty näy­tel­mä on sa­mal­la yh­den opin­to­vuo­den kes­tä­neen kou­lu­tuk­sen lop­pu­ru­tis­tus.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2024 11.47

Ajatuksia ravisteleva opintovuosi Rajarikossa

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­ryh­mä Ra­ja­rik­ko toi Pasi was here -näy­tel­män Ki­teel­le. Pää­o­sin Jo­en­suus­sa esi­tet­ty näy­tel­mä on sa­mal­la yh­den opin­to­vuo­den kes­tä­neen kou­lu­tuk­sen lop­pu­ru­tis­tus.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lähetetty

Uutiset
13.5.2024 11.05

Lomakausi käyntiin lavatansseilla

Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää ke­sä­lo­man al­ka­jai­sik­si 8. ke­sä­kuu­ta la­va­tans­sit Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ris­ta tu­tul­la pai­kal­la, na­ve­tan vin­til­lä. Ta­pah­tu­maan on saa­tu avus­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Nol­lap­ro­mil­le-ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton ja nuor­ten li­säk­si avoin kai­kil­le la­va­tans­seis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lähetetty

Uutiset
13.5.2024 11.05

Lomakausi käyntiin lavatansseilla

Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää ke­sä­lo­man al­ka­jai­sik­si 8. ke­sä­kuu­ta la­va­tans­sit Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ris­ta tu­tul­la pai­kal­la, na­ve­tan vin­til­lä. Ta­pah­tu­maan on saa­tu avus­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Nol­lap­ro­mil­le-ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton ja nuor­ten li­säk­si avoin kai­kil­le la­va­tans­seis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Jouko Väistö

Uutiset
13.5.2024 9.09

”Commodore 64:n hankinnasta se alkoi”

Ki­tee­läi­nen Jari Ka­rei­nen teki nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten uraa­uur­ta­vaa työ­tä tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Hän rai­va­si tie­tä tie­to­ko­nei­den käyt­töö­no­tol­le kou­luo­pe­tuk­ses­sa.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Jouko Väistö

Uutiset
13.5.2024 9.09

”Commodore 64:n hankinnasta se alkoi”

Ki­tee­läi­nen Jari Ka­rei­nen teki nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten uraa­uur­ta­vaa työ­tä tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Hän rai­va­si tie­tä tie­to­ko­nei­den käyt­töö­no­tol­le kou­luo­pe­tuk­ses­sa.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2024 8.53

Koulukuljetukset vaativat monipuolista suunnittelua

Suu­ri osa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kou­lu­lai­sis­ta on kou­lu­kul­je­tus­ten pii­ris­sä. Reh­to­ri ja Rääk­ky­län si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Rau­ni Ron­kai­nen ar­vi­oi, et­tä luku on kun­nas­sa yli 70 %.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2024 8.53

Koulukuljetukset vaativat monipuolista suunnittelua

Suu­ri osa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kou­lu­lai­sis­ta on kou­lu­kul­je­tus­ten pii­ris­sä. Reh­to­ri ja Rääk­ky­län si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Rau­ni Ron­kai­nen ar­vi­oi, et­tä luku on kun­nas­sa yli 70 %.

Uutiset
13.5.2024 8.13

Soutuvene irrallaan

Sou­tu­ve­ne aje­leh­ti Pu­hos­lah­del­la sun­nun­tai­aa­mu­na, pe­las­tus­lai­tos veti ve­neen ran­taan. Ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Uutiset
13.5.2024 8.13

Soutuvene irrallaan

Sou­tu­ve­ne aje­leh­ti Pu­hos­lah­del­la sun­nun­tai­aa­mu­na, pe­las­tus­lai­tos veti ve­neen ran­taan. Ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.5.2024 14.15

Teiden varsilla tutkimuspyydyksiä perhosille

Muu­ta­mien pik­ku­tei­den var­sil­la puis­sa ke­vään ajan roik­ku­neet verk­ko­sup­pi­lot poh­ja­pus­sei­neen ovat he­rät­tä­neet ih­me­tys­tä. Pie­nen sel­vit­te­lyn jäl­keen ky­seis­ten lait­tei­den aset­ta­jak­si pal­jas­tui tur­ku­lai­nen per­hos­har­ras­ta­ja Jan­ne Jo­ki­nen. Hän ker­too ky­sees­sä ole­van tut­ki­mus­pyy­dys.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.5.2024 14.15

Teiden varsilla tutkimuspyydyksiä perhosille

Muu­ta­mien pik­ku­tei­den var­sil­la puis­sa ke­vään ajan roik­ku­neet verk­ko­sup­pi­lot poh­ja­pus­sei­neen ovat he­rät­tä­neet ih­me­tys­tä. Pie­nen sel­vit­te­lyn jäl­keen ky­seis­ten lait­tei­den aset­ta­jak­si pal­jas­tui tur­ku­lai­nen per­hos­har­ras­ta­ja Jan­ne Jo­ki­nen. Hän ker­too ky­sees­sä ole­van tut­ki­mus­pyy­dys.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.5.2024 12.37

Takapalot ja heikot kotiutukset veivät pohjan pistetilin avaamiselta

Kym­men­kun­ta tur­haa pa­loa kär­jen ta­ka­na ja ko­tiu­tus­lyön­nit vas­tus­ta­jan ko­ke­neim­mil­le pe­laa­jil­le vei­vät poh­jan Ki­Pan ta­kaa-ajol­ta ja en­sim­mäis­ten pis­tei­den ot­ta­mi­sel­ta sar­ja­kau­den avauk­ses­sa he­la­tors­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.5.2024 12.37

Takapalot ja heikot kotiutukset veivät pohjan pistetilin avaamiselta

Kym­men­kun­ta tur­haa pa­loa kär­jen ta­ka­na ja ko­tiu­tus­lyön­nit vas­tus­ta­jan ko­ke­neim­mil­le pe­laa­jil­le vei­vät poh­jan Ki­Pan ta­kaa-ajol­ta ja en­sim­mäis­ten pis­tei­den ot­ta­mi­sel­ta sar­ja­kau­den avauk­ses­sa he­la­tors­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 12.30

Sotaorpojen hyvinvoin­ti­ryhmässä jaetaan ilot ja surut

Poh­jois-Kar­ja­lan so­ta­or­po­jen hy­vin­voin­ti­ryh­mä on ko­koon­tu­nut pa­rin vii­kon vä­lein Toh­ma­jär­vel­lä. Vii­ti­sen vuot­ta ryh­mää oh­jan­nut Päi­vi Ete­lä­pää ke­huu ryh­mää ak­tii­vi­sek­si.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 12.30

Sotaorpojen hyvinvoin­ti­ryhmässä jaetaan ilot ja surut

Poh­jois-Kar­ja­lan so­ta­or­po­jen hy­vin­voin­ti­ryh­mä on ko­koon­tu­nut pa­rin vii­kon vä­lein Toh­ma­jär­vel­lä. Vii­ti­sen vuot­ta ryh­mää oh­jan­nut Päi­vi Ete­lä­pää ke­huu ryh­mää ak­tii­vi­sek­si.

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Laura Korkeakoski

Uutiset
9.5.2024 11.24

Rääkkylässä maakunnan aktiivisimmat palokuntanuoret

Pa­lo­kun­ta­nuor­ten ryh­mä on Rääk­ky­läs­sä hy­vis­sä voi­mis­sa. Oi­ke­as­taan maa­kun­nan par­hais­sa, sil­lä Rääk­ky­län pa­lo­kun­ta­nuor­ten pää­kou­lut­ta­ja Lau­ra Kor­ke­a­kos­ki ker­too ryh­män ole­van maa­kun­nan suu­rin.

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Laura Korkeakoski

Uutiset
9.5.2024 11.24

Rääkkylässä maakunnan aktiivisimmat palokuntanuoret

Pa­lo­kun­ta­nuor­ten ryh­mä on Rääk­ky­läs­sä hy­vis­sä voi­mis­sa. Oi­ke­as­taan maa­kun­nan par­hais­sa, sil­lä Rääk­ky­län pa­lo­kun­ta­nuor­ten pää­kou­lut­ta­ja Lau­ra Kor­ke­a­kos­ki ker­too ryh­män ole­van maa­kun­nan suu­rin.

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Martat vinkkaa-sivusto

Uutiset
9.5.2024 11.05

Päivi Leinonen palkittiin Marttojen 125-vuotis­juh­la­gaalassa

Mart­ta­liit­to juh­li 125-vuo­tis­ta tai­val­taan Tam­pe­re-ta­los­sa 20. huh­ti­kuu­ta. Juh­la­gaa­las­sa pal­kit­tiin an­si­oi­tu­nei­ta mart­to­ja ja mart­ta­yh­dis­tyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Pal­kin­non saa­jat va­lit­tiin Mart­ta­lii­ton ke­rää­mien eh­do­tus­ten jou­kos­ta.

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Martat vinkkaa-sivusto

Uutiset
9.5.2024 11.05

Päivi Leinonen palkittiin Marttojen 125-vuotis­juh­la­gaalassa

Mart­ta­liit­to juh­li 125-vuo­tis­ta tai­val­taan Tam­pe­re-ta­los­sa 20. huh­ti­kuu­ta. Juh­la­gaa­las­sa pal­kit­tiin an­si­oi­tu­nei­ta mart­to­ja ja mart­ta­yh­dis­tyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Pal­kin­non saa­jat va­lit­tiin Mart­ta­lii­ton ke­rää­mien eh­do­tus­ten jou­kos­ta.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 10.14

Tohmajärvellä yhdistysillat hajautetusti kolmessa paikassa

Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin kol­me ky­lien yh­dis­ty­sil­taa ym­pä­ri alu­et­ta en­ti­sen yh­den si­jaan. Il­lat Tik­ka­las­sa, Ak­ka­las­sa ja Värt­si­läs­sä ko­ko­si­vat huo­mat­ta­van suu­ren jou­kon yh­dis­ty­sak­tii­ve­ja ja ky­lien asuk­kai­ta kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ja ker­to­maan omia kuu­lu­mi­si­aan kun­taan päin.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 10.14

Tohmajärvellä yhdistysillat hajautetusti kolmessa paikassa

Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin kol­me ky­lien yh­dis­ty­sil­taa ym­pä­ri alu­et­ta en­ti­sen yh­den si­jaan. Il­lat Tik­ka­las­sa, Ak­ka­las­sa ja Värt­si­läs­sä ko­ko­si­vat huo­mat­ta­van suu­ren jou­kon yh­dis­ty­sak­tii­ve­ja ja ky­lien asuk­kai­ta kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ja ker­to­maan omia kuu­lu­mi­si­aan kun­taan päin.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 10.02

Akkalan-Jouhkolan Nuorisoseura sai tunnustuksen

Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan Nuo­ri­so­seu­ra on Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­ra 2023. Tun­nus­tus ja­et­tiin huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä Nuo­ri­so­seu­ra­foo­ru­mis­sa Ki­teel­lä.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 10.02

Akkalan-Jouhkolan Nuorisoseura sai tunnustuksen

Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan Nuo­ri­so­seu­ra on Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­ra 2023. Tun­nus­tus ja­et­tiin huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä Nuo­ri­so­seu­ra­foo­ru­mis­sa Ki­teel­lä.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 9.09

Nuorten kesän kuuluu lomailua ja töitä

Arp­pen kou­lun opin­to-oh­jaa­jat Anu Mik­ko­nen ja Ei­ja Ta­po­nen pu­hu­vat oh­jaus­kes­kus­te­luis­saan ylä­kou­lu­lais­ten kans­sa myös hei­dän ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan. Jo mo­nil­la 7. luo­kan päät­tä­väl­lä on toi­vei­ta ke­sä­työs­tä. Jot­kut ovat jo työ­pai­kan saa­neet, sil­lä ei työn te­ol­le ole mi­tään es­tet­tä, vaik­ka 7.-luok­ka­lai­nen ei saa vie­lä työ­se­te­liä. 4-H-yri­tyk­sen­kin hän voi jo pe­rus­taa ja teh­dä töi­tä oman ha­lun­sa mu­kai­ses­ti.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 9.09

Nuorten kesän kuuluu lomailua ja töitä

Arp­pen kou­lun opin­to-oh­jaa­jat Anu Mik­ko­nen ja Ei­ja Ta­po­nen pu­hu­vat oh­jaus­kes­kus­te­luis­saan ylä­kou­lu­lais­ten kans­sa myös hei­dän ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan. Jo mo­nil­la 7. luo­kan päät­tä­väl­lä on toi­vei­ta ke­sä­työs­tä. Jot­kut ovat jo työ­pai­kan saa­neet, sil­lä ei työn te­ol­le ole mi­tään es­tet­tä, vaik­ka 7.-luok­ka­lai­nen ei saa vie­lä työ­se­te­liä. 4-H-yri­tyk­sen­kin hän voi jo pe­rus­taa ja teh­dä töi­tä oman ha­lun­sa mu­kai­ses­ti.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.5.2024 8.05

"Mitä muuttaisit nuorille paremmaksi?"

Toi­mi­tus ky­syi kes­ki­kar­ja­lai­sil­ta nuor­ten kans­sa toi­mi­vil­ta am­mat­ti­lai­sil­ta, min­kä asi­an he muut­tai­si­vat oman kun­tan­sa nuo­ril­le pa­rem­mak­si, jos käy­tös­sä oli­si ra­jat­to­mas­ti ra­haa ja val­taa. Ky­sy­mys ko­et­tiin haas­ta­vak­si, mut­ta mie­len­kiin­toi­sek­si. Vas­tauk­sia saa­pui­kin toi­mi­tuk­seen mu­ka­vas­ti. Vas­tauk­sien pe­rus­teel­la yh­teen­ve­to­na voi­nee to­de­ta, et­tä kaik­kein tär­keim­mis­sä toi­veis­sa kes­ki­ös­sä ei ole raha ei­kä val­ta, vaan asen­teet.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.5.2024 8.05

"Mitä muuttaisit nuorille paremmaksi?"

Toi­mi­tus ky­syi kes­ki­kar­ja­lai­sil­ta nuor­ten kans­sa toi­mi­vil­ta am­mat­ti­lai­sil­ta, min­kä asi­an he muut­tai­si­vat oman kun­tan­sa nuo­ril­le pa­rem­mak­si, jos käy­tös­sä oli­si ra­jat­to­mas­ti ra­haa ja val­taa. Ky­sy­mys ko­et­tiin haas­ta­vak­si, mut­ta mie­len­kiin­toi­sek­si. Vas­tauk­sia saa­pui­kin toi­mi­tuk­seen mu­ka­vas­ti. Vas­tauk­sien pe­rus­teel­la yh­teen­ve­to­na voi­nee to­de­ta, et­tä kaik­kein tär­keim­mis­sä toi­veis­sa kes­ki­ös­sä ei ole raha ei­kä val­ta, vaan asen­teet.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.5.2024 14.55

Yläkoululaiset äänessä: "Vanhempien pitää ottaa vastuu lapsistaan"

Pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­nen on nuo­ril­le mer­kit­tä­vä ni­vel­vai­he elä­mäs­sä. Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­lan kou­lun 9-luok­ka­lai­sil­le asia he­rät­tää mo­nia aja­tuk­sia.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.5.2024 14.55

Yläkoululaiset äänessä: "Vanhempien pitää ottaa vastuu lapsistaan"

Pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­nen on nuo­ril­le mer­kit­tä­vä ni­vel­vai­he elä­mäs­sä. Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­lan kou­lun 9-luok­ka­lai­sil­le asia he­rät­tää mo­nia aja­tuk­sia.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.5.2024 8.00

Äitienpäivänä palkitaan kaksi ansioitunutta tohmajärveläistä äitiä kunniamerkein

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on päät­tä­nyt an­taa 39 äi­dil­le Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun I luo­kan mi­ta­lin kul­ta­ris­tein. Ar­vok­kaat kun­ni­a­mer­kit luo­vu­te­taan val­ta­kun­nal­li­ses­sa äi­tien­päi­vä­juh­las­sa, jon­ka Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to jär­jes­tää yh­teis­työs­sä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön kans­sa val­ti­o­neu­vos­ton juh­la­huo­neis­tos­sa.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.5.2024 8.00

Äitienpäivänä palkitaan kaksi ansioitunutta tohmajärveläistä äitiä kunniamerkein

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on päät­tä­nyt an­taa 39 äi­dil­le Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun I luo­kan mi­ta­lin kul­ta­ris­tein. Ar­vok­kaat kun­ni­a­mer­kit luo­vu­te­taan val­ta­kun­nal­li­ses­sa äi­tien­päi­vä­juh­las­sa, jon­ka Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to jär­jes­tää yh­teis­työs­sä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön kans­sa val­ti­o­neu­vos­ton juh­la­huo­neis­tos­sa.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2024 16.17

Rennosti kohti abivuotta ja aikuisuutta

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on en­si lu­ku­vuo­den abi­tu­rien­tit Ee­tu, Vee­ra ja Han­na aloit­te­le­vat ke­säl­lä luku-urak­kaa syk­syl­lä al­ka­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2024 16.17

Rennosti kohti abivuotta ja aikuisuutta

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on en­si lu­ku­vuo­den abi­tu­rien­tit Ee­tu, Vee­ra ja Han­na aloit­te­le­vat ke­säl­lä luku-urak­kaa syk­syl­lä al­ka­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Helmi Jumppanen

Uutiset
7.5.2024 14.49

"Ole itsellesi armollinen"

Opis­ke­lust­res­si, -hy­vin­voin­ti ja muut nuo­ria ja opis­ke­li­joi­ta kos­ke­vat te­ki­jät nä­ky­vät isoi­na ot­si­koi­na mo­nes­sa me­di­as­sa tänä päi­vä­nä. Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Emi­lia Pii­roi­nen ja jä­sen Ii­da Al­hai­nen ja­ka­vat ai­hees­ta omia nä­ke­myk­si­ään, sekä vink­ke­jä opis­ke­li­joil­le pai­koin han­ka­lan ar­jen kans­sa pär­jää­mi­seen.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Helmi Jumppanen

Uutiset
7.5.2024 14.49

"Ole itsellesi armollinen"

Opis­ke­lust­res­si, -hy­vin­voin­ti ja muut nuo­ria ja opis­ke­li­joi­ta kos­ke­vat te­ki­jät nä­ky­vät isoi­na ot­si­koi­na mo­nes­sa me­di­as­sa tänä päi­vä­nä. Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Emi­lia Pii­roi­nen ja jä­sen Ii­da Al­hai­nen ja­ka­vat ai­hees­ta omia nä­ke­myk­si­ään, sekä vink­ke­jä opis­ke­li­joil­le pai­koin han­ka­lan ar­jen kans­sa pär­jää­mi­seen.

Aladár Bayer

Urheilu
7.5.2024 12.45

KeKaRan suunnistuskausi alkuun Kesälahdella

Ko­le­as­ta sääs­tä huo­li­mat­ta kaut­ta oli aloit­ta­mas­sa lä­hes 50 kun­toi­li­jaa. Al­ku­ke­vät on suun­nis­tuk­sel­le otol­li­sin­ta ai­kaa, maas­to on avoin, ei­kä alus­kas­vil­li­suu­des­ta ole hait­taa ja kor­keus­käy­rien lu­ku­kin on hel­pom­paa kuin kes­ki­ke­säl­lä.

Aladár Bayer

Urheilu
7.5.2024 12.45

KeKaRan suunnistuskausi alkuun Kesälahdella

Ko­le­as­ta sääs­tä huo­li­mat­ta kaut­ta oli aloit­ta­mas­sa lä­hes 50 kun­toi­li­jaa. Al­ku­ke­vät on suun­nis­tuk­sel­le otol­li­sin­ta ai­kaa, maas­to on avoin, ei­kä alus­kas­vil­li­suu­des­ta ole hait­taa ja kor­keus­käy­rien lu­ku­kin on hel­pom­paa kuin kes­ki­ke­säl­lä.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.5.2024 10.57

Sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan virka kiinnosti 17 hakijaa

Toh­ma­jär­ven kun­nan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­kaan tuli mää­rä­a­jas­sa 17 ha­ke­mus­ta.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.5.2024 10.57

Sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan virka kiinnosti 17 hakijaa

Toh­ma­jär­ven kun­nan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­kaan tuli mää­rä­a­jas­sa 17 ha­ke­mus­ta.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Marjukka Harinen

Uutiset
7.5.2024 8.48

Kuusikym­men­tä­vuotias Rääkkylän Lions Club sai ritarin

Rääk­ky­län Li­ons Klubi, eli vi­ral­li­ses­ti Li­ons Club Rääk­ky­lä ry sai maa­lis­kuus­sa vie­te­tyis­sä 60-vuo­tis­juh­lis­saan uu­den Li­ons-ri­ta­rin.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Marjukka Harinen

Uutiset
7.5.2024 8.48

Kuusikym­men­tä­vuotias Rääkkylän Lions Club sai ritarin

Rääk­ky­län Li­ons Klubi, eli vi­ral­li­ses­ti Li­ons Club Rääk­ky­lä ry sai maa­lis­kuus­sa vie­te­tyis­sä 60-vuo­tis­juh­lis­saan uu­den Li­ons-ri­ta­rin.

Ida-Sofia Lehto debytoi KiPan edustusasussa vakuuttavasti. Hän löi kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen.

Ida-Sofia Lehto debytoi KiPan edustusasussa vakuuttavasti. Hän löi kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
7.5.2024 8.48

KiPan naiset jyräsivät Jymyn sarja-avauksessa

Ki­teen Pal­lon nais­ten jouk­kue aloit­ti suo­men­sar­ja­kau­ten­sa voi­tok­kaas­ti. Vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­le saa­pu­nut Sot­ka­mon Jymy jou­tui tai­pu­maan lu­ke­min 2-0 (6-1, 5-0).

Ida-Sofia Lehto debytoi KiPan edustusasussa vakuuttavasti. Hän löi kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen.

Ida-Sofia Lehto debytoi KiPan edustusasussa vakuuttavasti. Hän löi kunnarin ja kaksi tavallista juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
7.5.2024 8.48

KiPan naiset jyräsivät Jymyn sarja-avauksessa

Ki­teen Pal­lon nais­ten jouk­kue aloit­ti suo­men­sar­ja­kau­ten­sa voi­tok­kaas­ti. Vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­le saa­pu­nut Sot­ka­mon Jymy jou­tui tai­pu­maan lu­ke­min 2-0 (6-1, 5-0).

Riitta Hakulinen

Uutiset
6.5.2024 22.42

Hyvinvointialue ottaa aikalisän palvelu­verk­kou­u­dis­tuksen toimeenpanoon

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma val­mis­tel­laan uu­del­leen Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vii­me per­jan­tai­na te­ke­män pää­tök­sen ta­kia.

Riitta Hakulinen

Uutiset
6.5.2024 22.42

Hyvinvointialue ottaa aikalisän palvelu­verk­kou­u­dis­tuksen toimeenpanoon

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma val­mis­tel­laan uu­del­leen Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vii­me per­jan­tai­na te­ke­män pää­tök­sen ta­kia.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä  äitienpäivänä.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä äitienpäivänä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
6.5.2024 13.51

Junantuomat Kiteesalissa äitienpäivänä

Ki­tee­sa­lis­sa kon­se­toi­vat äi­tien­päi­vä­nä Ju­nan­tuo­mat. Yh­tye on nel­jän lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jän ja nai­sar­tis­tin yh­teis­työ, jot­ka ovat ko­tiu­tu­neet Poh­jois-Kar­ja­laan eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä  äitienpäivänä.

Katja Vanttaja, Niina Annika, Heiduska, sekä Kiteelläkin tunnetuksi tullut Regina Launivuo (ent.Chevakova) esiintyvät Junantuomissa Kiteellä äitienpäivänä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
6.5.2024 13.51

Junantuomat Kiteesalissa äitienpäivänä

Ki­tee­sa­lis­sa kon­se­toi­vat äi­tien­päi­vä­nä Ju­nan­tuo­mat. Yh­tye on nel­jän lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jän ja nai­sar­tis­tin yh­teis­työ, jot­ka ovat ko­tiu­tu­neet Poh­jois-Kar­ja­laan eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Urheilu
6.5.2024 13.27

KiPalla onnistuneet kenraa­li­har­joi­tukset

Lei­pis. Ki­teen Pal­lol­le voi­tot Sot­ka­mon Jy­mys­tä ovat vii­me vuo­si­na ol­leet har­vi­nais­ta herk­kua. Vii­me tors­tai­na täs­tä ma­ku­e­lä­myk­ses­tä pääs­tiin Ran­ta­ken­täl­lä naut­ti­maan, kun ko­ti­jouk­kue kir­jaut­ti tu­los­tau­lul­le 1-0 -lu­ke­mat. Avaus­jak­so päät­tyi ta­san 1-1 ja toi­sen KiPa vei 3-1.

Urheilu
6.5.2024 13.27

KiPalla onnistuneet kenraa­li­har­joi­tukset

Lei­pis. Ki­teen Pal­lol­le voi­tot Sot­ka­mon Jy­mys­tä ovat vii­me vuo­si­na ol­leet har­vi­nais­ta herk­kua. Vii­me tors­tai­na täs­tä ma­ku­e­lä­myk­ses­tä pääs­tiin Ran­ta­ken­täl­lä naut­ti­maan, kun ko­ti­jouk­kue kir­jaut­ti tu­los­tau­lul­le 1-0 -lu­ke­mat. Avaus­jak­so päät­tyi ta­san 1-1 ja toi­sen KiPa vei 3-1.

Sami Partasen viuhkasta toivotaan löytyvän sarjapisteisiin johtava merkkikieli jo huomisessa sarja-avauksessa, kun Rantakentälle vastustajaksi saapuu Kempeleen Kiri. Se on yksi niistä seitsemästä suuresta, jonka päänahkaa KiPa himoitsee. Kuva: Niilo Hirvonen.

Sami Partasen viuhkasta toivotaan löytyvän sarjapisteisiin johtava merkkikieli jo huomisessa sarja-avauksessa, kun Rantakentälle vastustajaksi saapuu Kempeleen Kiri. Se on yksi niistä seitsemästä suuresta, jonka päänahkaa KiPa himoitsee. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.5.2024 13.08

Ekon viuhkassa eteenpäin menemisen merkit

Pe­sä­pal­lon asi­an­tun­ti­joi­den pa­pe­reis­sa al­ka­val­la sar­ja­kau­del­la on seit­se­män jouk­ku­et­ta, jois­ta mikä ta­han­sa voi voit­taa Suo­men mes­ta­ruu­den. Ki­teen Pal­loa ei ole näi­den seit­se­män suu­ren kas­tiin las­ket­tu.

Sami Partasen viuhkasta toivotaan löytyvän sarjapisteisiin johtava merkkikieli jo huomisessa sarja-avauksessa, kun Rantakentälle vastustajaksi saapuu Kempeleen Kiri. Se on yksi niistä seitsemästä suuresta, jonka päänahkaa KiPa himoitsee. Kuva: Niilo Hirvonen.

Sami Partasen viuhkasta toivotaan löytyvän sarjapisteisiin johtava merkkikieli jo huomisessa sarja-avauksessa, kun Rantakentälle vastustajaksi saapuu Kempeleen Kiri. Se on yksi niistä seitsemästä suuresta, jonka päänahkaa KiPa himoitsee. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
6.5.2024 13.08

Ekon viuhkassa eteenpäin menemisen merkit

Pe­sä­pal­lon asi­an­tun­ti­joi­den pa­pe­reis­sa al­ka­val­la sar­ja­kau­del­la on seit­se­män jouk­ku­et­ta, jois­ta mikä ta­han­sa voi voit­taa Suo­men mes­ta­ruu­den. Ki­teen Pal­loa ei ole näi­den seit­se­män suu­ren kas­tiin las­ket­tu.

Lisää aiheesta

Kysely