JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Paksuniemen satama-alueelle valmistellaan logistiikkahanketta, jolle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta hankerahoitusta. Kuvituskuva.

Paksuniemen satama-alueelle valmistellaan logistiikkahanketta, jolle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta hankerahoitusta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 13.27

Paksuniemeen valmistellaan logistiik­ka­hanketta

Rääk­ky­lä val­mis­te­lee kak­si­vuo­tis­ta Pak­su­nie­men sa­ta­ma-alu­een lo­gis­tiik­ka­han­ket­ta, jol­le kun­ta ha­kee Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tol­ta ra­hoi­tus­ta EU:n han­ke­ra­has­tos­ta. Han­keen ta­voit­tee­na on Pak­su­nie­men alu­een lii­ken­ne- ja py­sä­köin­ti­a­lu­ei­den pa­ran­ta­mi­nen sekä saa­da alu­eel­la liik­ku­mi­nen ny­kyis­tä tur­val­li­sem­mak­si.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 12.11

Rääkkylässä investoinnit kuluvat korjauksiin

Rääk­ky­län kun­nan ta­lou­sar­vio en­si vuo­del­le on par­hail­laan lau­ta­kun­tien kä­sit­te­lys­sä en­nen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si tu­loa. Rääk­ky­läs­sä ai­o­taan ku­roa kiin­ni kun­nan omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­kaa, sil­lä uu­den ra­ken­ta­mi­seen täh­tää­viin in­ves­toin­tei­hin on suun­ni­tel­tu vain nel­jän­nes koko po­tis­ta. Vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on suun­ni­tel­maan on va­rat­tu in­ves­toin­tei­hin yh­teen­sä 375 000 eu­ron mää­rä­ra­hat.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 12.11

Rääkkylässä investoinnit kuluvat korjauksiin

Rääk­ky­län kun­nan ta­lou­sar­vio en­si vuo­del­le on par­hail­laan lau­ta­kun­tien kä­sit­te­lys­sä en­nen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si tu­loa. Rääk­ky­läs­sä ai­o­taan ku­roa kiin­ni kun­nan omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­kaa, sil­lä uu­den ra­ken­ta­mi­seen täh­tää­viin in­ves­toin­tei­hin on suun­ni­tel­tu vain nel­jän­nes koko po­tis­ta. Vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on suun­ni­tel­maan on va­rat­tu in­ves­toin­tei­hin yh­teen­sä 375 000 eu­ron mää­rä­ra­hat.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Joonas Väistö

Urheilu
18.10.2021 9.46

Mielonen ja Mutikainen kärkisijoille

To­lo­sen­mä­es­sä jär­jes­tet­tiin Ki­teen Moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin toi­mes­ta poik­keuk­sel­li­sen ko­va­ta­soi­nen SM-osa­kil­pai­lu vii­me vii­kon­lop­pu­na, ja kär­ki­si­jo­ja ajoi­vat myös maa­kun­nan omat kus­kit. Kes­ki­kar­ja­lai­sis­ta aja­jis­ta par­hai­ten me­nes­tyi­vät toh­ma­jär­ve­läis­taus­tai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Moot­to­ri­ker­hon Ja­net­te Mie­lo­nen ja Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Tee­mu Mu­ti­kai­nen.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Joonas Väistö

Urheilu
18.10.2021 9.46

Mielonen ja Mutikainen kärkisijoille

To­lo­sen­mä­es­sä jär­jes­tet­tiin Ki­teen Moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin toi­mes­ta poik­keuk­sel­li­sen ko­va­ta­soi­nen SM-osa­kil­pai­lu vii­me vii­kon­lop­pu­na, ja kär­ki­si­jo­ja ajoi­vat myös maa­kun­nan omat kus­kit. Kes­ki­kar­ja­lai­sis­ta aja­jis­ta par­hai­ten me­nes­tyi­vät toh­ma­jär­ve­läis­taus­tai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Moot­to­ri­ker­hon Ja­net­te Mie­lo­nen ja Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Tee­mu Mu­ti­kai­nen.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.10.2021 22.49

Koronarokotuksiin loppukiri

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuu­det ovat ko­ko­nai­suu­te­na hy­väl­lä ta­sol­la. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 1. an­nok­sen on ot­ta­nut noin 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Ro­ko­tus­sar­jan 2. an­nok­sen­kin on saa­nut jo 74 pro­sent­tia. Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan yli 80 pro­sent­tia maa­kun­nan asuk­kais­ta on saa­nut kak­si ro­ko­tet­ta mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.10.2021 22.49

Koronarokotuksiin loppukiri

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuu­det ovat ko­ko­nai­suu­te­na hy­väl­lä ta­sol­la. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 1. an­nok­sen on ot­ta­nut noin 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Ro­ko­tus­sar­jan 2. an­nok­sen­kin on saa­nut jo 74 pro­sent­tia. Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan yli 80 pro­sent­tia maa­kun­nan asuk­kais­ta on saa­nut kak­si ro­ko­tet­ta mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la.

tf

Uutiset
17.10.2021 22.28

Parin aarin kytöpalo Kesälahdella

Len­kil­lä ol­lut ohi­kul­ki­ja ha­vait­si sun­nun­tai­na klo 14.25 sa­vun ha­jua met­säs­tä Hir­vi­nie­men­tiel­lä. Hän oli men­nyt et­si­mään sa­vun läh­det­tä, jol­loin ha­vait­si noin kah­den aa­rin suu­rui­sen ky­tö­pa­lon met­säs­sä.

tf

Uutiset
17.10.2021 22.28

Parin aarin kytöpalo Kesälahdella

Len­kil­lä ol­lut ohi­kul­ki­ja ha­vait­si sun­nun­tai­na klo 14.25 sa­vun ha­jua met­säs­tä Hir­vi­nie­men­tiel­lä. Hän oli men­nyt et­si­mään sa­vun läh­det­tä, jol­loin ha­vait­si noin kah­den aa­rin suu­rui­sen ky­tö­pa­lon met­säs­sä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.10.2021 21.33

KETIn tuloksellisuus kriittisessä tarkastelussa

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn roo­li ja tu­le­vai­suu­den toi­min­ta­ta­vat on nos­tet­tu kriit­ti­seen ar­vi­oin­tiin alu­een kun­tien stra­te­gi­a­työs­sä. Ske­naa­ri­ot oli­vat esil­lä KE­TIn hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa jo ai­em­min ja täl­lä vii­kol­la poh­din­nat on tuo­tu myös KE­TIn hen­ki­lös­tön tie­toon.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.10.2021 21.33

KETIn tuloksellisuus kriittisessä tarkastelussa

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn roo­li ja tu­le­vai­suu­den toi­min­ta­ta­vat on nos­tet­tu kriit­ti­seen ar­vi­oin­tiin alu­een kun­tien stra­te­gi­a­työs­sä. Ske­naa­ri­ot oli­vat esil­lä KE­TIn hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa jo ai­em­min ja täl­lä vii­kol­la poh­din­nat on tuo­tu myös KE­TIn hen­ki­lös­tön tie­toon.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.10.2021 14.21

Rääkkylä haluaa sotemaksut toteutuneiden kustannusten mukaiseksi - tavoitteen takana liki kahden miljoonan säästö

Rääk­ky­lä ei ha­lua ol­la mak­su­mie­he­nä mui­den kun­tien so­te­mak­suil­le, vaan vaa­tii Siun so­tel­ta, et­tä so­te­mak­sut mää­räy­ty­vät to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.10.2021 14.21

Rääkkylä haluaa sotemaksut toteutuneiden kustannusten mukaiseksi - tavoitteen takana liki kahden miljoonan säästö

Rääk­ky­lä ei ha­lua ol­la mak­su­mie­he­nä mui­den kun­tien so­te­mak­suil­le, vaan vaa­tii Siun so­tel­ta, et­tä so­te­mak­sut mää­räy­ty­vät to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Suvi Spoof

Uutiset
15.10.2021 13.20

Muoniosta Tohmajärvelle

Ani­ta ja Ma­rio Lang­ner aje­li­vat ke­säl­lä 2019 Muo­ni­os­ta itäi­sen Suo­men kaut­ta Hel­sin­kiin ha­ke­maan sak­sa­lais­syn­tyi­sel­le Ma­ri­ol­le uut­ta pas­sia. Py­säh­dys Toh­ma­jär­vel­lä toi hei­dät lo­pul­ta ko­ko­naan Kes­ki-Kar­ja­laan.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Suvi Spoof

Uutiset
15.10.2021 13.20

Muoniosta Tohmajärvelle

Ani­ta ja Ma­rio Lang­ner aje­li­vat ke­säl­lä 2019 Muo­ni­os­ta itäi­sen Suo­men kaut­ta Hel­sin­kiin ha­ke­maan sak­sa­lais­syn­tyi­sel­le Ma­ri­ol­le uut­ta pas­sia. Py­säh­dys Toh­ma­jär­vel­lä toi hei­dät lo­pul­ta ko­ko­naan Kes­ki-Kar­ja­laan.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.10.2021 17.13

Pohjois-Karjalan koronatilanne on vakaa

Siun sote tie­dot­taa, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta kaik­ki­aan 74 pro­sent­tia on saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen mo­lem­mat an­nok­set. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.10.2021 17.13

Pohjois-Karjalan koronatilanne on vakaa

Siun sote tie­dot­taa, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta kaik­ki­aan 74 pro­sent­tia on saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen mo­lem­mat an­nok­set. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.10.2021 10.15

Törkeä rattijuopumus ja varkaus Kiteellä

Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen hen­ki­lö­au­tol­la Ki­teen To­lo­sen­mä­es­sä kes­ki­viik­ko­na hie­man en­nen kel­lo 19. Mie­hen kul­jet­ta­ma au­to oli suis­tu­nut tien va­sem­mal­le puo­len pien­ta­reel­le. Mies oli yrit­tä­nyt pe­ruut­taa au­ton pien­ta­reel­ta sii­nä on­nis­tu­mat­ta. Ta­pah­tu­mas­ta oli il­moi­tet­tu hä­tä­kes­kuk­seen. Mie­hel­le teh­ty pu­hal­lus­koe oli an­ta­nut tu­lok­sen 2,14 pro­mil­lea.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.10.2021 10.15

Törkeä rattijuopumus ja varkaus Kiteellä

Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen hen­ki­lö­au­tol­la Ki­teen To­lo­sen­mä­es­sä kes­ki­viik­ko­na hie­man en­nen kel­lo 19. Mie­hen kul­jet­ta­ma au­to oli suis­tu­nut tien va­sem­mal­le puo­len pien­ta­reel­le. Mies oli yrit­tä­nyt pe­ruut­taa au­ton pien­ta­reel­ta sii­nä on­nis­tu­mat­ta. Ta­pah­tu­mas­ta oli il­moi­tet­tu hä­tä­kes­kuk­seen. Mie­hel­le teh­ty pu­hal­lus­koe oli an­ta­nut tu­lok­sen 2,14 pro­mil­lea.

Kaken silta Hutsissa muistuttaa ensimmäisistä endurokisoista Kiteellä.

Kaken silta Hutsissa muistuttaa ensimmäisistä endurokisoista Kiteellä.

Pekka Havukainen

Uutiset
13.10.2021 16.27

Kahdeksankymppinen endurokisojen asiantuntija ja taustavoima

Merk­ki­vuot­taan juh­li­va Kau­ko Päi­vä­kum­pu ei var­sin­kaan mo­to­ris­ti­po­ru­kois­sa esit­te­ly­jä kai­paa. Eri­tyi­set an­si­ot hä­nel­lä ovat en­du­ro­pii­reis­sä Päi­jän­teen Ym­pä­ri­a­jo­jen pit­kä­ai­kai­se­na ra­ta­mes­ta­ri­na ja kil­pai­lu­jen joh­ta­ja­na. Tä­män tal­vel­la jär­jes­tet­tä­vän ta­pah­tu­man his­to­ria al­kaa jo 1920-lu­vul­ta.

Kaken silta Hutsissa muistuttaa ensimmäisistä endurokisoista Kiteellä.

Kaken silta Hutsissa muistuttaa ensimmäisistä endurokisoista Kiteellä.

Pekka Havukainen

Uutiset
13.10.2021 16.27

Kahdeksankymppinen endurokisojen asiantuntija ja taustavoima

Merk­ki­vuot­taan juh­li­va Kau­ko Päi­vä­kum­pu ei var­sin­kaan mo­to­ris­ti­po­ru­kois­sa esit­te­ly­jä kai­paa. Eri­tyi­set an­si­ot hä­nel­lä ovat en­du­ro­pii­reis­sä Päi­jän­teen Ym­pä­ri­a­jo­jen pit­kä­ai­kai­se­na ra­ta­mes­ta­ri­na ja kil­pai­lu­jen joh­ta­ja­na. Tä­män tal­vel­la jär­jes­tet­tä­vän ta­pah­tu­man his­to­ria al­kaa jo 1920-lu­vul­ta.

Tunnin erän kierros on 7-8 kilometriä ja kahden tunnin erän kierros 13 kilometriä, Sami Toivanen esittelee lauantain Cross Countryn maastoja.

Tunnin erän kierros on 7-8 kilometriä ja kahden tunnin erän kierros 13 kilometriä, Sami Toivanen esittelee lauantain Cross Countryn maastoja.

Kari Sarkkinen

Urheilu
13.10.2021 16.25

Karjalan kankailla ratkaistaan SM-sijoituksia

Ki­teen Ai­mon mo­toc­ros­s­ra­dan ym­pä­ris­tös­sä on vii­me päi­vi­nä ol­lut sä­pi­nää, kun Ki­teen Moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin tal­koo­jou­kot ovat ol­leet ra­ken­ta­mas­sa puit­tei­ta EAST MX Kar­ja­lan Kan­kail­la SM-Cross Count­ry 2021-ta­pah­tu­mal­le.

Tunnin erän kierros on 7-8 kilometriä ja kahden tunnin erän kierros 13 kilometriä, Sami Toivanen esittelee lauantain Cross Countryn maastoja.

Tunnin erän kierros on 7-8 kilometriä ja kahden tunnin erän kierros 13 kilometriä, Sami Toivanen esittelee lauantain Cross Countryn maastoja.

Kari Sarkkinen

Urheilu
13.10.2021 16.25

Karjalan kankailla ratkaistaan SM-sijoituksia

Ki­teen Ai­mon mo­toc­ros­s­ra­dan ym­pä­ris­tös­sä on vii­me päi­vi­nä ol­lut sä­pi­nää, kun Ki­teen Moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin tal­koo­jou­kot ovat ol­leet ra­ken­ta­mas­sa puit­tei­ta EAST MX Kar­ja­lan Kan­kail­la SM-Cross Count­ry 2021-ta­pah­tu­mal­le.

Puruveden taloudellisesta arvosta tehty tutkimus paljastaa, että veden laatu vaikuttaa merkittävästi sekä virkistyskäyttöön että rantakiinteistöjen arvoon.

Puruveden taloudellisesta arvosta tehty tutkimus paljastaa, että veden laatu vaikuttaa merkittävästi sekä virkistyskäyttöön että rantakiinteistöjen arvoon.

Jouko Väistö

Uutiset
13.10.2021 13.06

Veden laadun muutoksilla iso vaikutus Puruveden rantakiinteistöjen arvoon

Pu­ru­ve­den ta­lou­del­li­ses­ta ar­vos­ta teh­ty sel­vi­tys osoit­taa, et­tä jär­ven ti­lan muu­tok­sil­la on isot ta­lou­del­li­set seu­rauk­set. Ne vai­kut­tu­vat suo­raan ran­ta­kiin­teis­tö­jen ar­voon. Jos ve­den laa­tu pa­ra­nee, kiin­teis­tö­jen ar­vo nou­see, ja jos se pää­see huo­no­ne­maan, ar­vo las­kee.

Puruveden taloudellisesta arvosta tehty tutkimus paljastaa, että veden laatu vaikuttaa merkittävästi sekä virkistyskäyttöön että rantakiinteistöjen arvoon.

Puruveden taloudellisesta arvosta tehty tutkimus paljastaa, että veden laatu vaikuttaa merkittävästi sekä virkistyskäyttöön että rantakiinteistöjen arvoon.

Jouko Väistö

Uutiset
13.10.2021 13.06

Veden laadun muutoksilla iso vaikutus Puruveden rantakiinteistöjen arvoon

Pu­ru­ve­den ta­lou­del­li­ses­ta ar­vos­ta teh­ty sel­vi­tys osoit­taa, et­tä jär­ven ti­lan muu­tok­sil­la on isot ta­lou­del­li­set seu­rauk­set. Ne vai­kut­tu­vat suo­raan ran­ta­kiin­teis­tö­jen ar­voon. Jos ve­den laa­tu pa­ra­nee, kiin­teis­tö­jen ar­vo nou­see, ja jos se pää­see huo­no­ne­maan, ar­vo las­kee.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.10.2021 11.11

Luova työ sujuu residenssissä

Ha­ko­nie­men Luo­va tila-tai­tei­li­ja­re­si­dens­si on saa­nut en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la yhä uu­del­leen työs­ken­te­le­mään maa­seu­dun rau­haan. Ku­vit­ta­ja ja suun­nit­te­li­ja Pin­ja Me­re­to­ja ha­vait­si jo en­sim­mäi­sel­lä re­si­dens­si­jak­sol­laan hil­jai­sen ym­pä­ris­tön ole­van hy­väk­si luo­vas­sa työs­sä.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Pinja Meretoja nauttii Hakoniemen residenssin työskentelyrauhasta jo toistamiseen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.10.2021 11.11

Luova työ sujuu residenssissä

Ha­ko­nie­men Luo­va tila-tai­tei­li­ja­re­si­dens­si on saa­nut en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tul­la yhä uu­del­leen työs­ken­te­le­mään maa­seu­dun rau­haan. Ku­vit­ta­ja ja suun­nit­te­li­ja Pin­ja Me­re­to­ja ha­vait­si jo en­sim­mäi­sel­lä re­si­dens­si­jak­sol­laan hil­jai­sen ym­pä­ris­tön ole­van hy­väk­si luo­vas­sa työs­sä.

Raili Pulkkinen ja Teija Iivarinen saivat monta vinkkiä älypuhelimen käyttöön kirjaston digiohjauksesta.

Raili Pulkkinen ja Teija Iivarinen saivat monta vinkkiä älypuhelimen käyttöön kirjaston digiohjauksesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.10.2021 9.32

Digiohjaukselle on tarvetta ikäihmisten parissa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on tar­jol­la syk­syn mit­taan kai­kil­le avoin­ta ja mak­su­ton­ta di­gi­oh­jaus­ta eril­li­si­nä ta­pah­tu­mi­na. Rääk­ky­län kir­jas­ton ja eri yh­teis­työ­kump­pa­nei­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa on eri tee­mo­ja. Tu­los­sa on tie­tout­ta muun mu­as­sa Ke­lan verk­ko­pal­ve­luis­ta, tek­nii­kas­ta ar­jen apu­na ja Siun so­ten säh­köi­ses­tä asi­oin­nis­ta.

Raili Pulkkinen ja Teija Iivarinen saivat monta vinkkiä älypuhelimen käyttöön kirjaston digiohjauksesta.

Raili Pulkkinen ja Teija Iivarinen saivat monta vinkkiä älypuhelimen käyttöön kirjaston digiohjauksesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.10.2021 9.32

Digiohjaukselle on tarvetta ikäihmisten parissa

Rääk­ky­län kir­jas­tos­sa on tar­jol­la syk­syn mit­taan kai­kil­le avoin­ta ja mak­su­ton­ta di­gi­oh­jaus­ta eril­li­si­nä ta­pah­tu­mi­na. Rääk­ky­län kir­jas­ton ja eri yh­teis­työ­kump­pa­nei­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa on eri tee­mo­ja. Tu­los­sa on tie­tout­ta muun mu­as­sa Ke­lan verk­ko­pal­ve­luis­ta, tek­nii­kas­ta ar­jen apu­na ja Siun so­ten säh­köi­ses­tä asi­oin­nis­ta.

Erkki Utunen pärjäilee kotona Eeva-tyttären avustuksella. Pöydällä on kuva Kukassaaresta, jonne Erkin lapsuuden perhe muutti vuonna 1946. Kuvan takana pilkottaa puinen kalastaja, jonka Erkki sai kymmenen vuotta sitten syntymäpäivänään vanhalta kalakaverilta.

Erkki Utunen pärjäilee kotona Eeva-tyttären avustuksella. Pöydällä on kuva Kukassaaresta, jonne Erkin lapsuuden perhe muutti vuonna 1946. Kuvan takana pilkottaa puinen kalastaja, jonka Erkki sai kymmenen vuotta sitten syntymäpäivänään vanhalta kalakaverilta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.10.2021 8.00

Karjalainen luonteenlaatu on pelastanut monesta

Ki­tee­läi­nen Erk­ki Utu­nen muis­taa tark­kaan tal­vi­sen pi­me­än yön, kun isä tuli mur­heis­saan ko­tiin rin­ta­mal­ta, ja pian kävi läh­tö­käs­ky evak­koon.

Erkki Utunen pärjäilee kotona Eeva-tyttären avustuksella. Pöydällä on kuva Kukassaaresta, jonne Erkin lapsuuden perhe muutti vuonna 1946. Kuvan takana pilkottaa puinen kalastaja, jonka Erkki sai kymmenen vuotta sitten syntymäpäivänään vanhalta kalakaverilta.

Erkki Utunen pärjäilee kotona Eeva-tyttären avustuksella. Pöydällä on kuva Kukassaaresta, jonne Erkin lapsuuden perhe muutti vuonna 1946. Kuvan takana pilkottaa puinen kalastaja, jonka Erkki sai kymmenen vuotta sitten syntymäpäivänään vanhalta kalakaverilta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.10.2021 8.00

Karjalainen luonteenlaatu on pelastanut monesta

Ki­tee­läi­nen Erk­ki Utu­nen muis­taa tark­kaan tal­vi­sen pi­me­än yön, kun isä tuli mur­heis­saan ko­tiin rin­ta­mal­ta, ja pian kävi läh­tö­käs­ky evak­koon.

Tuija Marienberg

Uutiset
12.10.2021 15.11

Rääkkylässä törkeissä promilleissa moottoripyörällä

Maa­nan­tai­na hie­man kel­lo 15 jäl­keen hä­tä­kes­kuk­seen il­moi­tet­tiin Rääk­ky­läs­tä, et­tä moot­to­ri­pyö­räi­li­jä oli kaa­tu­nut ja suis­tu­nut tiel­tä. Pai­kal­la po­lii­si­par­ti­ol­le sel­vi­si, et­tä moot­to­ri­pyö­räi­li­jä oli kaa­tu­nut ly­hy­en suo­ran jäl­keen mut­kas­sa.

Tuija Marienberg

Uutiset
12.10.2021 15.11

Rääkkylässä törkeissä promilleissa moottoripyörällä

Maa­nan­tai­na hie­man kel­lo 15 jäl­keen hä­tä­kes­kuk­seen il­moi­tet­tiin Rääk­ky­läs­tä, et­tä moot­to­ri­pyö­räi­li­jä oli kaa­tu­nut ja suis­tu­nut tiel­tä. Pai­kal­la po­lii­si­par­ti­ol­le sel­vi­si, et­tä moot­to­ri­pyö­räi­li­jä oli kaa­tu­nut ly­hy­en suo­ran jäl­keen mut­kas­sa.

Viime lauantaina pidetyissä suunnistuskauden päättäjäisissä urheilijoista palkittiin Oona Pirinen, Eevi Kaartinen sekä Elli ja Pentti Pelkonen. Valkoiset kirjekuoret ojensi KeKaRan puheenjohtaja Arto Salminen.

Viime lauantaina pidetyissä suunnistuskauden päättäjäisissä urheilijoista palkittiin Oona Pirinen, Eevi Kaartinen sekä Elli ja Pentti Pelkonen. Valkoiset kirjekuoret ojensi KeKaRan puheenjohtaja Arto Salminen.

Jouko Väistö

Urheilu
12.10.2021 13.19

KeKaRalla takanaan upea suunnistuskausi

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­til­la on ta­ka­naan vil­kas ja me­nes­tyk­se­käs suun­nis­tus­ke­sä. Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Ar­to Sal­mi­nen il­mai­si vii­me vii­kon lau­an­tai­na pi­de­tyis­sä kau­den päät­tä­jäi­sis­sä ilon­sa eten­kin upe­as­ti su­ju­neis­ta kil­pai­lu­jär­jes­te­lyis­tä sekä ur­hei­li­joi­den saa­vu­tuk­sis­ta.

Viime lauantaina pidetyissä suunnistuskauden päättäjäisissä urheilijoista palkittiin Oona Pirinen, Eevi Kaartinen sekä Elli ja Pentti Pelkonen. Valkoiset kirjekuoret ojensi KeKaRan puheenjohtaja Arto Salminen.

Viime lauantaina pidetyissä suunnistuskauden päättäjäisissä urheilijoista palkittiin Oona Pirinen, Eevi Kaartinen sekä Elli ja Pentti Pelkonen. Valkoiset kirjekuoret ojensi KeKaRan puheenjohtaja Arto Salminen.

Jouko Väistö

Urheilu
12.10.2021 13.19

KeKaRalla takanaan upea suunnistuskausi

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­til­la on ta­ka­naan vil­kas ja me­nes­tyk­se­käs suun­nis­tus­ke­sä. Seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Ar­to Sal­mi­nen il­mai­si vii­me vii­kon lau­an­tai­na pi­de­tyis­sä kau­den päät­tä­jäi­sis­sä ilon­sa eten­kin upe­as­ti su­ju­neis­ta kil­pai­lu­jär­jes­te­lyis­tä sekä ur­hei­li­joi­den saa­vu­tuk­sis­ta.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.10.2021 10.57

Kässäkahvilassa vaihtuvat taidot ja kuulumiset

Yh­tei­sö­ta­lol­la ker­ran kuus­sa ko­koon­tu­va käs­sä­kah­vi­la tar­jo­aa kä­si­työ­oh­jei­den li­säk­si myös jut­tu­seu­raa neu­lo­mi­sen lo­mas­sa.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Riitta Väistö on yksi kässäkahvilan ohjaajista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
12.10.2021 10.57

Kässäkahvilassa vaihtuvat taidot ja kuulumiset

Yh­tei­sö­ta­lol­la ker­ran kuus­sa ko­koon­tu­va käs­sä­kah­vi­la tar­jo­aa kä­si­työ­oh­jei­den li­säk­si myös jut­tu­seu­raa neu­lo­mi­sen lo­mas­sa.

Mervi Asikainen (vasemmalla) ja Marjo Gröhn kävivät Kiteellä kertomassa elokuussa alkaneesta Kaveripari -hankkeesta.

Mervi Asikainen (vasemmalla) ja Marjo Gröhn kävivät Kiteellä kertomassa elokuussa alkaneesta Kaveripari -hankkeesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.10.2021 10.51

Hankkeesta kaverikokemuksia ja tukea kaveritaitoihin

Elo­kuus­sa käyn­nis­ty­neen Ka­ve­ri­pa­ri -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­jo Gröhn ja pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Mer­vi Asi­kai­nen poik­ke­si­vat al­ku­syk­sys­tä Ki­teel­lä ker­to­mas­sa käyn­nis­ty­mis­vai­hees­sa ole­vas­ta hank­kees­ta. Hon­ka­lam­men to­teut­ta­ma han­ke tu­lee toi­mi­maan vauh­tiin pääs­ty­ään Liek­sas­sa, Jo­en­suus­sa, Kon­ti­o­lah­del­la, Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Mervi Asikainen (vasemmalla) ja Marjo Gröhn kävivät Kiteellä kertomassa elokuussa alkaneesta Kaveripari -hankkeesta.

Mervi Asikainen (vasemmalla) ja Marjo Gröhn kävivät Kiteellä kertomassa elokuussa alkaneesta Kaveripari -hankkeesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.10.2021 10.51

Hankkeesta kaverikokemuksia ja tukea kaveritaitoihin

Elo­kuus­sa käyn­nis­ty­neen Ka­ve­ri­pa­ri -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­jo Gröhn ja pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Mer­vi Asi­kai­nen poik­ke­si­vat al­ku­syk­sys­tä Ki­teel­lä ker­to­mas­sa käyn­nis­ty­mis­vai­hees­sa ole­vas­ta hank­kees­ta. Hon­ka­lam­men to­teut­ta­ma han­ke tu­lee toi­mi­maan vauh­tiin pääs­ty­ään Liek­sas­sa, Jo­en­suus­sa, Kon­ti­o­lah­del­la, Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Sivistyskeskus Ahjo nähdään yhtenä tulevaisuuden vetovoimatekijöistä kunnassa.

Sivistyskeskus Ahjo nähdään yhtenä tulevaisuuden vetovoimatekijöistä kunnassa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.10.2021 10.30

Kuntalaiskyselyn tulokset valmiit

Toh­ma­jär­ven kun­nan stra­te­gi­a­työn taus­tak­si to­teu­tet­tu kun­ta­lais­ky­se­ly oli avoin­na 19.8. – 28.9.2021. Vas­taa­jan teh­tä­vä­nä oli va­li­ta pa­ri­ver­tai­lus­sa pa­rem­pi vas­taus­vaih­to­eh­to, jon­ka jäl­keen oli mah­dol­li­suus an­taa myös oma vas­taus.

Sivistyskeskus Ahjo nähdään yhtenä tulevaisuuden vetovoimatekijöistä kunnassa.

Sivistyskeskus Ahjo nähdään yhtenä tulevaisuuden vetovoimatekijöistä kunnassa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.10.2021 10.30

Kuntalaiskyselyn tulokset valmiit

Toh­ma­jär­ven kun­nan stra­te­gi­a­työn taus­tak­si to­teu­tet­tu kun­ta­lais­ky­se­ly oli avoin­na 19.8. – 28.9.2021. Vas­taa­jan teh­tä­vä­nä oli va­li­ta pa­ri­ver­tai­lus­sa pa­rem­pi vas­taus­vaih­to­eh­to, jon­ka jäl­keen oli mah­dol­li­suus an­taa myös oma vas­taus.

Rääkkylän veroprosentteihin ei esitetä muutoksia ensi vuodelle. Kuvituskuva.

Rääkkylän veroprosentteihin ei esitetä muutoksia ensi vuodelle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.10.2021 10.02

Veroprosentit aiotaan pitää ennallaan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä en­si vuo­den tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti pi­de­tään ku­lu­van vuo­den ta­sol­la, ja esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le kun­nan tu­lo­ve­rop­ro­sen­tik­si vuo­sil­le 2022 – 2023 vah­vis­tet­ta­van 21,5 pro­sent­tia.

Rääkkylän veroprosentteihin ei esitetä muutoksia ensi vuodelle. Kuvituskuva.

Rääkkylän veroprosentteihin ei esitetä muutoksia ensi vuodelle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.10.2021 10.02

Veroprosentit aiotaan pitää ennallaan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä en­si vuo­den tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti pi­de­tään ku­lu­van vuo­den ta­sol­la, ja esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le kun­nan tu­lo­ve­rop­ro­sen­tik­si vuo­sil­le 2022 – 2023 vah­vis­tet­ta­van 21,5 pro­sent­tia.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljä

Kulttuuri
12.10.2021 8.28

Teatteri Eurooppa Neljä kiertueella Keski-Karjalassa

Suo­men suu­rin kier­tä­vä am­mat­ti­te­at­te­ri Te­at­te­ri Eu­roop­pa Nel­jä kier­tää täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue vie­rai­lee tä­nään Rääk­ky­läs­sä, on tors­tai­na Ki­teel­lä ja per­jan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Li­säk­si kier­tue poik­ke­aa kes­ki­viik­ko­na Kon­ti­o­lah­del­la.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljän Topi Sorsakoski - kohtalon tango - esitys vierailee Keski-karjalassa tällä viikolla.

Teatteri Eurooppa Neljä

Kulttuuri
12.10.2021 8.28

Teatteri Eurooppa Neljä kiertueella Keski-Karjalassa

Suo­men suu­rin kier­tä­vä am­mat­ti­te­at­te­ri Te­at­te­ri Eu­roop­pa Nel­jä kier­tää täl­lä vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue vie­rai­lee tä­nään Rääk­ky­läs­sä, on tors­tai­na Ki­teel­lä ja per­jan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä. Li­säk­si kier­tue poik­ke­aa kes­ki­viik­ko­na Kon­ti­o­lah­del­la.

Urheilu
12.10.2021 7.58

KiPalle reilu voitto Rökäletappiosta

Sii­lin­jär­ve­läi­nen Rö­kä­le­tap­pio ei osoit­tau­tu­nut ai­van ni­men­sä ve­roi­sek­si jouk­ku­eek­si, kun se koh­ta­si ko­ti­sa­lis­saan vii­me vii­kon lau­an­tai­na Ki­teen Pal­lon sa­li­ban­dy­jouk­ku­een.

Urheilu
12.10.2021 7.58

KiPalle reilu voitto Rökäletappiosta

Sii­lin­jär­ve­läi­nen Rö­kä­le­tap­pio ei osoit­tau­tu­nut ai­van ni­men­sä ve­roi­sek­si jouk­ku­eek­si, kun se koh­ta­si ko­ti­sa­lis­saan vii­me vii­kon lau­an­tai­na Ki­teen Pal­lon sa­li­ban­dy­jouk­ku­een.

Urheilu
12.10.2021 7.50

Jääsudet pisteiden makuun Kiuruvedellä

Jää­su­sien III-di­va­ri­jouk­ku­ees­sa on tie­det­ty ole­van po­ten­ti­aa­lia. Kol­mes­sa en­sim­mäi­ses­sä pe­lis­sä sitä ei vie­lä saa­tu kai­vet­tua esiin. Vii­me lau­an­tain vie­ra­sot­te­lus­sa Kiu­ru­ve­den Kiek­koa vas­taan tai­dot tu­li­vat jo pa­rem­min nä­ky­viin. Ko­tiin tuo­mi­si­na oli kau­den avaus­voit­to maa­lein 4 – 7.

Urheilu
12.10.2021 7.50

Jääsudet pisteiden makuun Kiuruvedellä

Jää­su­sien III-di­va­ri­jouk­ku­ees­sa on tie­det­ty ole­van po­ten­ti­aa­lia. Kol­mes­sa en­sim­mäi­ses­sä pe­lis­sä sitä ei vie­lä saa­tu kai­vet­tua esiin. Vii­me lau­an­tain vie­ra­sot­te­lus­sa Kiu­ru­ve­den Kiek­koa vas­taan tai­dot tu­li­vat jo pa­rem­min nä­ky­viin. Ko­tiin tuo­mi­si­na oli kau­den avaus­voit­to maa­lein 4 – 7.

Valtuutettujen kymppitonneilla rakennettiin muun muassa lipunmyyntikoju teatterille.

Valtuutettujen kymppitonneilla rakennettiin muun muassa lipunmyyntikoju teatterille.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.10.2021 22.20

Valtuutettujen kymppi­ton­ni­kam­panjalle vihreää valoa hallitukselta

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus vas­ta­si ko­koo­mus­ryh­män val­tuus­to­a­loit­tee­seen, jos­sa esi­te­tään val­tuu­tet­tu­jen kymp­pi­ton­ni­kam­pan­jal­le jat­koa si­ten, et­tä se to­teu­te­taan vä­hin­tään ker­ran val­tuus­to­kau­des­sa.

Valtuutettujen kymppitonneilla rakennettiin muun muassa lipunmyyntikoju teatterille.

Valtuutettujen kymppitonneilla rakennettiin muun muassa lipunmyyntikoju teatterille.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.10.2021 22.20

Valtuutettujen kymppi­ton­ni­kam­panjalle vihreää valoa hallitukselta

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus vas­ta­si ko­koo­mus­ryh­män val­tuus­to­a­loit­tee­seen, jos­sa esi­te­tään val­tuu­tet­tu­jen kymp­pi­ton­ni­kam­pan­jal­le jat­koa si­ten, et­tä se to­teu­te­taan vä­hin­tään ker­ran val­tuus­to­kau­des­sa.

Tuija Marienberg

Uutiset
11.10.2021 22.14

Karjalan lomakeskuksen mökit myyntiin

Ki­teen kau­pun­ki myy syys­kuus­sa hal­lin­taan­sa siir­ty­neen Kar­ja­lan lo­ma­kes­kuk­sen alu­eel­la si­jait­se­via mök­ke­jä tar­jous­kau­pal­la. Tek­ni­sen kes­kus to­teut­taa en­sin mök­kien in­ven­toin­nin, myyn­ti-il­moi­tuk­set ja myyn­nin tek­ni­set yk­si­tyis­koh­dat par­haak­si kat­so­mal­laan ta­val­la.

Tuija Marienberg

Uutiset
11.10.2021 22.14

Karjalan lomakeskuksen mökit myyntiin

Ki­teen kau­pun­ki myy syys­kuus­sa hal­lin­taan­sa siir­ty­neen Kar­ja­lan lo­ma­kes­kuk­sen alu­eel­la si­jait­se­via mök­ke­jä tar­jous­kau­pal­la. Tek­ni­sen kes­kus to­teut­taa en­sin mök­kien in­ven­toin­nin, myyn­ti-il­moi­tuk­set ja myyn­nin tek­ni­set yk­si­tyis­koh­dat par­haak­si kat­so­mal­laan ta­val­la.

Uutiset
11.10.2021 22.10

Tohmajärven kunnanhallitus teki esitykset veroprosenteista

Vuo­den 2023 alus­ta al­ka­en so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu sekä tätä myö­tä myös nii­den kus­tan­nuk­set siir­ty­vät kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Täs­tä syys­tä kun­tien tu­lo­ja siir­re­tään val­ti­ol­le, joka ra­hoit­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­taa. 1.1.2023 toi­min­tan­sa aloit­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­eet leik­kaa­vat kun­tien tu­lo­ve­rop­ro­sen­tis­ta tä­män het­ken tie­don mu­kaan 12,39 pro­sent­tia. Täl­lä las­ku­kaa­val­la Toh­ma­jär­ven tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti vuon­na 2023 oli­si 9,36 pro­sent­tia.

Uutiset
11.10.2021 22.10

Tohmajärven kunnanhallitus teki esitykset veroprosenteista

Vuo­den 2023 alus­ta al­ka­en so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu sekä tätä myö­tä myös nii­den kus­tan­nuk­set siir­ty­vät kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Täs­tä syys­tä kun­tien tu­lo­ja siir­re­tään val­ti­ol­le, joka ra­hoit­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­taa. 1.1.2023 toi­min­tan­sa aloit­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­eet leik­kaa­vat kun­tien tu­lo­ve­rop­ro­sen­tis­ta tä­män het­ken tie­don mu­kaan 12,39 pro­sent­tia. Täl­lä las­ku­kaa­val­la Toh­ma­jär­ven tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti vuon­na 2023 oli­si 9,36 pro­sent­tia.

Ella antoi vakuuttavan näytön juoksukunnostaan kuluvan kuun alussa juostulla Vaarojen Maratonilla. Hän voitti 21 kilometrin kilpailun viiden minuutin marginaalilla. Kuva: Juuso Jonninen.

Ella antoi vakuuttavan näytön juoksukunnostaan kuluvan kuun alussa juostulla Vaarojen Maratonilla. Hän voitti 21 kilometrin kilpailun viiden minuutin marginaalilla. Kuva: Juuso Jonninen.

Juuso Jonninen

Urheilu
11.10.2021 11.36

Ella hyvässä vauhdissa kohti uusia tavoitteita

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin El­la Hir­vo­nen pul­pah­ti ur­hei­lu­kan­san tie­toi­suu­teen ku­lu­van kuun alus­sa Ko­lin maas­tois­sa juos­tul­la Vaa­ro­jen Ma­ra­to­nil­la. Hän ete­ni Ko­lin rin­teil­lä mel­kois­ta hai­pak­kaa käyt­tä­en puo­li­ma­ra­to­niin ai­kaa 1.56.51 eli al­le 6 mi­nuut­tia/ki­lo­met­ri.

Ella antoi vakuuttavan näytön juoksukunnostaan kuluvan kuun alussa juostulla Vaarojen Maratonilla. Hän voitti 21 kilometrin kilpailun viiden minuutin marginaalilla. Kuva: Juuso Jonninen.

Ella antoi vakuuttavan näytön juoksukunnostaan kuluvan kuun alussa juostulla Vaarojen Maratonilla. Hän voitti 21 kilometrin kilpailun viiden minuutin marginaalilla. Kuva: Juuso Jonninen.

Juuso Jonninen

Urheilu
11.10.2021 11.36

Ella hyvässä vauhdissa kohti uusia tavoitteita

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin El­la Hir­vo­nen pul­pah­ti ur­hei­lu­kan­san tie­toi­suu­teen ku­lu­van kuun alus­sa Ko­lin maas­tois­sa juos­tul­la Vaa­ro­jen Ma­ra­to­nil­la. Hän ete­ni Ko­lin rin­teil­lä mel­kois­ta hai­pak­kaa käyt­tä­en puo­li­ma­ra­to­niin ai­kaa 1.56.51 eli al­le 6 mi­nuut­tia/ki­lo­met­ri.

Jani Tiainen luotsaa ravintola Karhua Kiteellä.

Jani Tiainen luotsaa ravintola Karhua Kiteellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.10.2021 11.19

Karhussa panostetaan ohjelmatarjontaan

Yli puo­len­tois­ta vuo­den kiin­ni­o­lon jäl­keen Ki­teen Kar­hus­sa on pääs­ty pa­laa­maan nor­maa­liin ra­vin­to­la­toi­min­nan sa­ral­la. Asi­a­kas­paik­ko­jen ja an­nis­ke­lu­ai­ko­jen suh­teen toi­mi­taan nyt ta­va­no­mais­ten toi­min­ta­ta­po­jen mu­kai­ses­ti. Ovet avat­tiin syys­kuun alus­sa.

Jani Tiainen luotsaa ravintola Karhua Kiteellä.

Jani Tiainen luotsaa ravintola Karhua Kiteellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.10.2021 11.19

Karhussa panostetaan ohjelmatarjontaan

Yli puo­len­tois­ta vuo­den kiin­ni­o­lon jäl­keen Ki­teen Kar­hus­sa on pääs­ty pa­laa­maan nor­maa­liin ra­vin­to­la­toi­min­nan sa­ral­la. Asi­a­kas­paik­ko­jen ja an­nis­ke­lu­ai­ko­jen suh­teen toi­mi­taan nyt ta­va­no­mais­ten toi­min­ta­ta­po­jen mu­kai­ses­ti. Ovet avat­tiin syys­kuun alus­sa.

Salme Pirinen on saanut monia hyötyjä Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry:n toiminnasta. Reumaliiton julkaisema lehti on yksi tärkeistä ajankohtaisista tietolähteistä.

Salme Pirinen on saanut monia hyötyjä Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry:n toiminnasta. Reumaliiton julkaisema lehti on yksi tärkeistä ajankohtaisista tietolähteistä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.10.2021 8.00

Nivelreuma näkyy ja tuntuu joka päivä

Tu­leh­duk­sel­li­sia reu­ma­sai­rauk­sia sai­ras­taa noin 118 000 suo­ma­lais­ta, joi­den vuo­sit­tai­set lää­ke­kus­tan­nuk­set ovat 200 mil­joo­nan eu­ron luok­kaa.

Salme Pirinen on saanut monia hyötyjä Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry:n toiminnasta. Reumaliiton julkaisema lehti on yksi tärkeistä ajankohtaisista tietolähteistä.

Salme Pirinen on saanut monia hyötyjä Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry:n toiminnasta. Reumaliiton julkaisema lehti on yksi tärkeistä ajankohtaisista tietolähteistä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.10.2021 8.00

Nivelreuma näkyy ja tuntuu joka päivä

Tu­leh­duk­sel­li­sia reu­ma­sai­rauk­sia sai­ras­taa noin 118 000 suo­ma­lais­ta, joi­den vuo­sit­tai­set lää­ke­kus­tan­nuk­set ovat 200 mil­joo­nan eu­ron luok­kaa.

Saimi Lätti asuu yksin omakotitalossa ja nauttii luonnonläheisestä elämästä. Syksyn tullen ilahduttavat kukkivat huonekasvit.

Saimi Lätti asuu yksin omakotitalossa ja nauttii luonnonläheisestä elämästä. Syksyn tullen ilahduttavat kukkivat huonekasvit.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.10.2021 13.05

Luonto antaa voimaa vuoden seniorille

Rääk­ky­län vuo­den se­ni­o­ri­na pal­kit­tu Sai­mi Lät­ti on viet­tä­nyt vir­kei­tä elä­ke­päi­viä jo nel­jän vuo­si­kym­me­nen ajan. Kun­ni­a­mai­nin­ta Lä­til­le myön­net­tiin van­hus­ten­vii­kon pää­juh­las­sa lau­an­tai­na.

Saimi Lätti asuu yksin omakotitalossa ja nauttii luonnonläheisestä elämästä. Syksyn tullen ilahduttavat kukkivat huonekasvit.

Saimi Lätti asuu yksin omakotitalossa ja nauttii luonnonläheisestä elämästä. Syksyn tullen ilahduttavat kukkivat huonekasvit.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.10.2021 13.05

Luonto antaa voimaa vuoden seniorille

Rääk­ky­län vuo­den se­ni­o­ri­na pal­kit­tu Sai­mi Lät­ti on viet­tä­nyt vir­kei­tä elä­ke­päi­viä jo nel­jän vuo­si­kym­me­nen ajan. Kun­ni­a­mai­nin­ta Lä­til­le myön­net­tiin van­hus­ten­vii­kon pää­juh­las­sa lau­an­tai­na.

Jussi Silvennoisen watercross-kelkka on oman kehittelyn tulosta.

Jussi Silvennoisen watercross-kelkka on oman kehittelyn tulosta.

Päivi Lievonen

Urheilu
8.10.2021 19.37

Kaasu pohjassa vetten päällä

Moot­to­ri­kelk­kai­lu miel­le­tään pel­käk­si lu­mi­la­jik­si, mut­ta Jus­si Sil­ven­noi­sen kelk­kai­lu­har­ras­tus muut­tui tal­ven har­ras­tees­ta ke­sä­a­jan ki­saa­mi­sek­si.

Jussi Silvennoisen watercross-kelkka on oman kehittelyn tulosta.

Jussi Silvennoisen watercross-kelkka on oman kehittelyn tulosta.

Päivi Lievonen

Urheilu
8.10.2021 19.37

Kaasu pohjassa vetten päällä

Moot­to­ri­kelk­kai­lu miel­le­tään pel­käk­si lu­mi­la­jik­si, mut­ta Jus­si Sil­ven­noi­sen kelk­kai­lu­har­ras­tus muut­tui tal­ven har­ras­tees­ta ke­sä­a­jan ki­saa­mi­sek­si.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.10.2021 16.25

Korona­ro­ko­tu­saikoja jälleen varattavaksi – alle 30-vuotiaiden miesten rokotuksiin uusia ohjeita

Uu­sia ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na klo 12 ja maa­nan­tai­na klo 8. Jos ai­kaa ei ole mah­dol­lis­ta va­ra­ta ver­kon kaut­ta, voi ajan va­ra­ta maa­nan­tai­sin klo 8–9 pu­he­lin­pal­ve­lus­ta nu­me­ros­ta 013 330 2131.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.10.2021 16.25

Korona­ro­ko­tu­saikoja jälleen varattavaksi – alle 30-vuotiaiden miesten rokotuksiin uusia ohjeita

Uu­sia ro­ko­tu­sai­ko­ja avau­tuu va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na klo 12 ja maa­nan­tai­na klo 8. Jos ai­kaa ei ole mah­dol­lis­ta va­ra­ta ver­kon kaut­ta, voi ajan va­ra­ta maa­nan­tai­sin klo 8–9 pu­he­lin­pal­ve­lus­ta nu­me­ros­ta 013 330 2131.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.10.2021 15.57

Oikeusasiamies: Susilife-eräpartio ei rikkonut lakia

Hel­mi­kuus­sa 2021 edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies sai kan­te­lun Su­si­li­fe-hank­keen erä­par­ti­on toi­min­nas­ta erä­val­von­nan ai­ka­na. Kan­te­li­ja pyy­si oi­keu­sa­si­a­mies­tä tut­ki­maan, oli­vat­ko erä­par­ti­on jä­se­net toi­mi­neet vas­toin la­kia tai vi­ra­no­mais­ten toi­min­ta­oh­jei­ta suo­rit­ta­es­saan tar­kas­tuk­sia erä­val­von­nas­sa. Hä­nen mu­kaan­sa erä­par­tio teki et­sin­nän erään hen­ki­lön au­toon ja uh­ka­si tätä ko­tiet­sin­näl­lä il­man näyt­töä ri­kok­ses­ta. Kan­te­li­jan mu­kaan myös lail­lis­ta met­säs­tys­tä on tie­toi­ses­ti häi­rit­ty, ja eräs hen­ki­lö on ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä py­säy­tet­ty usei­ta ker­to­ja tar­kas­tus­ta var­ten ko­tin­sa lä­hel­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.10.2021 15.57

Oikeusasiamies: Susilife-eräpartio ei rikkonut lakia

Hel­mi­kuus­sa 2021 edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies sai kan­te­lun Su­si­li­fe-hank­keen erä­par­ti­on toi­min­nas­ta erä­val­von­nan ai­ka­na. Kan­te­li­ja pyy­si oi­keu­sa­si­a­mies­tä tut­ki­maan, oli­vat­ko erä­par­ti­on jä­se­net toi­mi­neet vas­toin la­kia tai vi­ra­no­mais­ten toi­min­ta­oh­jei­ta suo­rit­ta­es­saan tar­kas­tuk­sia erä­val­von­nas­sa. Hä­nen mu­kaan­sa erä­par­tio teki et­sin­nän erään hen­ki­lön au­toon ja uh­ka­si tätä ko­tiet­sin­näl­lä il­man näyt­töä ri­kok­ses­ta. Kan­te­li­jan mu­kaan myös lail­lis­ta met­säs­tys­tä on tie­toi­ses­ti häi­rit­ty, ja eräs hen­ki­lö on ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä py­säy­tet­ty usei­ta ker­to­ja tar­kas­tus­ta var­ten ko­tin­sa lä­hel­lä.

Kiteen Iso-Pappila. Kuva: Kiteen seurakunta.

Kiteen Iso-Pappila. Kuva: Kiteen seurakunta.

Kiteen seurakunta

Uutiset
8.10.2021 15.44

Pappilan ja Romolan myynti uusiksi

Lu­kuis­ten val­mis­te­lus­sa ta­pah­tu­vien puut­tei­den vuok­si Ki­teen kirk­ko­neu­vos­to jou­tui käyn­nis­tä­mään Iso-Pap­pi­lan ja Ro­mo­lan myyn­tip­ro­ses­sin ko­ko­nai­suu­des­saan uu­del­leen. Ai­em­min elo­kuus­sa kirk­ko­val­tuus­to pa­laut­ti ky­seis­ten kiin­teis­tö­jen myyn­tiä kos­ke­van asi­an kirk­ko­neu­vos­tol­le uu­del­leen­val­mis­te­luun.

Kiteen Iso-Pappila. Kuva: Kiteen seurakunta.

Kiteen Iso-Pappila. Kuva: Kiteen seurakunta.

Kiteen seurakunta

Uutiset
8.10.2021 15.44

Pappilan ja Romolan myynti uusiksi

Lu­kuis­ten val­mis­te­lus­sa ta­pah­tu­vien puut­tei­den vuok­si Ki­teen kirk­ko­neu­vos­to jou­tui käyn­nis­tä­mään Iso-Pap­pi­lan ja Ro­mo­lan myyn­tip­ro­ses­sin ko­ko­nai­suu­des­saan uu­del­leen. Ai­em­min elo­kuus­sa kirk­ko­val­tuus­to pa­laut­ti ky­seis­ten kiin­teis­tö­jen myyn­tiä kos­ke­van asi­an kirk­ko­neu­vos­tol­le uu­del­leen­val­mis­te­luun.

Ensimmäisille kunnan ja yrittäjien yhteisille päiväkahveille istuttiin kunnanhallituksen pöydän ääreen.

Ensimmäisille kunnan ja yrittäjien yhteisille päiväkahveille istuttiin kunnanhallituksen pöydän ääreen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.10.2021 13.52

Hankinta-asioilla alkuun yhteistyön tiivistämisessä

Kun­nan ja yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä ha­lu­taan tii­vis­tää Toh­ma­jär­vel­lä. En­sim­mäi­nen as­kel otet­tiin lo­ka­kuun alus­sa yh­tei­sil­lä päi­vä­kah­veil­la. Yh­tei­sen pöy­dän ää­reen on pyr­ki­mys ko­koon­tua jat­kos­sa kuu­kau­sit­tain.

Ensimmäisille kunnan ja yrittäjien yhteisille päiväkahveille istuttiin kunnanhallituksen pöydän ääreen.

Ensimmäisille kunnan ja yrittäjien yhteisille päiväkahveille istuttiin kunnanhallituksen pöydän ääreen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.10.2021 13.52

Hankinta-asioilla alkuun yhteistyön tiivistämisessä

Kun­nan ja yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä ha­lu­taan tii­vis­tää Toh­ma­jär­vel­lä. En­sim­mäi­nen as­kel otet­tiin lo­ka­kuun alus­sa yh­tei­sil­lä päi­vä­kah­veil­la. Yh­tei­sen pöy­dän ää­reen on pyr­ki­mys ko­koon­tua jat­kos­sa kuu­kau­sit­tain.

Maidon laatua tarkkaillaan tuotantotiloilla jatkuvasti. Arkistokuva.

Maidon laatua tarkkaillaan tuotantotiloilla jatkuvasti. Arkistokuva.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
8.10.2021 12.32

Keski-Karjalaan neljälle tilalle palkinto huippuluokan maidosta

Wal­ter Ehrst­rö­min sää­tiö pal­kit­si 126 mai­don­tuot­ta­jaa 25 vuo­den kes­key­ty­mät­tö­mäs­tä kor­keim­man laa­tu­luo­kan mai­don tuot­ta­mi­ses­ta. Pal­kin­nois­ta nel­jä tuli Kes­ki-Kar­ja­laan. Pal­ki­tut ovat Ar­la Oy Itä-Suo­mel­le tuot­ta­va Tar­mo ja Sir­pa Suik­ka­nen Ki­teel­tä ja Osuus­kun­ta Mai­to­suo­mel­le tuot­ta­vat Is­mo Ma­ti­kai­nen, Ki­tee sekä Han­nu Kemp­pai­nen, Toh­ma­jär­vi ja Han­ne Si­mo­nen Toh­ma­jär­vi.

Maidon laatua tarkkaillaan tuotantotiloilla jatkuvasti. Arkistokuva.

Maidon laatua tarkkaillaan tuotantotiloilla jatkuvasti. Arkistokuva.

Koti-Karjala, arkisto

Uutiset
8.10.2021 12.32

Keski-Karjalaan neljälle tilalle palkinto huippuluokan maidosta

Wal­ter Ehrst­rö­min sää­tiö pal­kit­si 126 mai­don­tuot­ta­jaa 25 vuo­den kes­key­ty­mät­tö­mäs­tä kor­keim­man laa­tu­luo­kan mai­don tuot­ta­mi­ses­ta. Pal­kin­nois­ta nel­jä tuli Kes­ki-Kar­ja­laan. Pal­ki­tut ovat Ar­la Oy Itä-Suo­mel­le tuot­ta­va Tar­mo ja Sir­pa Suik­ka­nen Ki­teel­tä ja Osuus­kun­ta Mai­to­suo­mel­le tuot­ta­vat Is­mo Ma­ti­kai­nen, Ki­tee sekä Han­nu Kemp­pai­nen, Toh­ma­jär­vi ja Han­ne Si­mo­nen Toh­ma­jär­vi.

Viivi Klemm-Gröhn

Uutiset
8.10.2021 9.23

Erityisesti rokottamattomien on edelleen syytä harkita kasvomaskin käyttöä

Tors­tai­na ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päi­vit­ti alu­eel­la voi­mas­sa ole­vaa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa on pal­jon ih­mi­siä lä­hel­lä toi­si­aan. Kou­lu­jen mas­ki­suo­si­tus­ta jat­ke­taan syys­lo­man lop­puun saak­ka, jol­loin myös nuo­rem­pien ikä­luok­kien on ol­lut mah­dol­lis­ta saa­da mo­lem­mat ro­ko­tuk­set. Li­säk­si hen­ki­löi­den, joil­la on puut­teel­li­nen suo­ja ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, kan­nat­taa har­ki­ta kas­vo­mas­kin käyt­töä muu­toin­kin.

Viivi Klemm-Gröhn

Uutiset
8.10.2021 9.23

Erityisesti rokottamattomien on edelleen syytä harkita kasvomaskin käyttöä

Tors­tai­na ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päi­vit­ti alu­eel­la voi­mas­sa ole­vaa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa on pal­jon ih­mi­siä lä­hel­lä toi­si­aan. Kou­lu­jen mas­ki­suo­si­tus­ta jat­ke­taan syys­lo­man lop­puun saak­ka, jol­loin myös nuo­rem­pien ikä­luok­kien on ol­lut mah­dol­lis­ta saa­da mo­lem­mat ro­ko­tuk­set. Li­säk­si hen­ki­löi­den, joil­la on puut­teel­li­nen suo­ja ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, kan­nat­taa har­ki­ta kas­vo­mas­kin käyt­töä muu­toin­kin.

Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevat Jaana Saukkonen ja Marjo Kohonen näyttävät, kuinka Anna Luostarinen autetaan ylös vuoteesta ergonomisesti oikein.

Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevat Jaana Saukkonen ja Marjo Kohonen näyttävät, kuinka Anna Luostarinen autetaan ylös vuoteesta ergonomisesti oikein.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.10.2021 8.19

Oppisopimus helpottaa työntekijän rekrytointia

Op­pi­so­pi­mus­vii­kon kun­ni­ak­si Ri­ve­ri­an Ki­teen toi­mi­pis­teel­lä oli tiis­tai­na op­pi­so­pi­muk­sen avoi­met ovet. Tuol­loin pai­kal­le pys­tyi tu­le­maan ja seu­raa­maan so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ope­tus­ta il­man en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevat Jaana Saukkonen ja Marjo Kohonen näyttävät, kuinka Anna Luostarinen autetaan ylös vuoteesta ergonomisesti oikein.

Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevat Jaana Saukkonen ja Marjo Kohonen näyttävät, kuinka Anna Luostarinen autetaan ylös vuoteesta ergonomisesti oikein.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.10.2021 8.19

Oppisopimus helpottaa työntekijän rekrytointia

Op­pi­so­pi­mus­vii­kon kun­ni­ak­si Ri­ve­ri­an Ki­teen toi­mi­pis­teel­lä oli tiis­tai­na op­pi­so­pi­muk­sen avoi­met ovet. Tuol­loin pai­kal­le pys­tyi tu­le­maan ja seu­raa­maan so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ope­tus­ta il­man en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.10.2021 10.18

Meijerin ikkunoista näkyy historian havinaa

Myl­ly­ran­nan van­han mei­je­rin ik­ku­na-au­kot ovat saa­neet pei­tok­seen alu­een his­to­ri­as­ta ker­to­via va­lo­ku­via. En­sim­mäi­set ku­vat sei­niin il­maan­tui­vat vii­me vii­kol­la, ja li­sää ku­via il­maan­tuu ku­lu­van vii­kon ai­ka­na.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Petri Timonen ja Martti Vuolle-Apiala asensivat tiistaina uusia kuvia meijerin ikkuna-aukkoihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
7.10.2021 10.18

Meijerin ikkunoista näkyy historian havinaa

Myl­ly­ran­nan van­han mei­je­rin ik­ku­na-au­kot ovat saa­neet pei­tok­seen alu­een his­to­ri­as­ta ker­to­via va­lo­ku­via. En­sim­mäi­set ku­vat sei­niin il­maan­tui­vat vii­me vii­kol­la, ja li­sää ku­via il­maan­tuu ku­lu­van vii­kon ai­ka­na.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksien oikeellisuutta ratkottiin taas Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksien oikeellisuutta ratkottiin taas Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.10.2021 9.10

Päivisen valitus hylättiin

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si Jou­ko Päi­vi­sen (SDP) te­ke­män kun­nal­lis­va­li­tuk­sen, joka kä­sit­te­li Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­tä ku­lu­van vuo­den maa­lis­kuul­ta. Päi­vi­nen vaa­ti pää­tök­sen ku­mo­a­mis­ta ja täy­tän­töön­pa­non kiel­tä­mis­tä.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksien oikeellisuutta ratkottiin taas Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Rääkkylän kunnanvaltuuston päätöksien oikeellisuutta ratkottiin taas Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.10.2021 9.10

Päivisen valitus hylättiin

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si Jou­ko Päi­vi­sen (SDP) te­ke­män kun­nal­lis­va­li­tuk­sen, joka kä­sit­te­li Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­tä ku­lu­van vuo­den maa­lis­kuul­ta. Päi­vi­nen vaa­ti pää­tök­sen ku­mo­a­mis­ta ja täy­tän­töön­pa­non kiel­tä­mis­tä.

Kiteen lukion hyvät teot -puun pinkit laput kertovat oppilaiden toisille tekemistä hyvistä teoista, oranssit ja siniset oppilaan saamasta hyvästä ja hyvän mielen tuoneesta teosta, ja vihreille lapuille sai kirjoittaa jotain toisten päivää piristävää.

Kiteen lukion hyvät teot -puun pinkit laput kertovat oppilaiden toisille tekemistä hyvistä teoista, oranssit ja siniset oppilaan saamasta hyvästä ja hyvän mielen tuoneesta teosta, ja vihreille lapuille sai kirjoittaa jotain toisten päivää piristävää.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.10.2021 8.52

Hyvien tekojen viikko näkyy kouluilla

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to kut­sui kaik­ki maa­kun­nan kou­lut mu­kaan huo­men­na päät­ty­vään hy­vien te­ko­jen tee­ma­viik­koon. Tämä hy­vän mie­len kam­pan­ja kuu­luu Poh­jois-Kar­ja­la 300 vuot­ta -juh­la­vuo­teen ja se suun­nat­tiin kai­kil­le maa­kun­nan ala- ja ylä­kou­luil­le sekä toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sil­le. Kes­ki-Kar­ja­las­sa­kin kou­lut ot­ti­vat kat­ta­vas­ti ko­pin maa­kun­ta­lii­ton kam­pan­jas­ta.

Kiteen lukion hyvät teot -puun pinkit laput kertovat oppilaiden toisille tekemistä hyvistä teoista, oranssit ja siniset oppilaan saamasta hyvästä ja hyvän mielen tuoneesta teosta, ja vihreille lapuille sai kirjoittaa jotain toisten päivää piristävää.

Kiteen lukion hyvät teot -puun pinkit laput kertovat oppilaiden toisille tekemistä hyvistä teoista, oranssit ja siniset oppilaan saamasta hyvästä ja hyvän mielen tuoneesta teosta, ja vihreille lapuille sai kirjoittaa jotain toisten päivää piristävää.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.10.2021 8.52

Hyvien tekojen viikko näkyy kouluilla

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to kut­sui kaik­ki maa­kun­nan kou­lut mu­kaan huo­men­na päät­ty­vään hy­vien te­ko­jen tee­ma­viik­koon. Tämä hy­vän mie­len kam­pan­ja kuu­luu Poh­jois-Kar­ja­la 300 vuot­ta -juh­la­vuo­teen ja se suun­nat­tiin kai­kil­le maa­kun­nan ala- ja ylä­kou­luil­le sekä toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sil­le. Kes­ki-Kar­ja­las­sa­kin kou­lut ot­ti­vat kat­ta­vas­ti ko­pin maa­kun­ta­lii­ton kam­pan­jas­ta.

Partiossa voi tehdä ja oppia yhdessä. Kiteen Rajasamoojien partiolippukunnan kausi käynnistyi syksyisessä luonnossa Kiteen erä- ja riistapolulla.

Partiossa voi tehdä ja oppia yhdessä. Kiteen Rajasamoojien partiolippukunnan kausi käynnistyi syksyisessä luonnossa Kiteen erä- ja riistapolulla.

Tuija Marienberg

Uutiset
7.10.2021 8.44

Rajasamoojien lippukunta avasi partiokauden

Hui­vi­kau­lai­sia, ret­kei­ly­hen­ki­siä ih­mi­siä is­tu­mas­sa nuo­ti­on ää­rel­lä, taus­tal­laan hä­mär­ty­vä met­sä. Täl­lai­nen on mo­nen mie­li­ku­va par­ti­o­lais­ten koh­taa­mi­ses­ta.

Partiossa voi tehdä ja oppia yhdessä. Kiteen Rajasamoojien partiolippukunnan kausi käynnistyi syksyisessä luonnossa Kiteen erä- ja riistapolulla.

Partiossa voi tehdä ja oppia yhdessä. Kiteen Rajasamoojien partiolippukunnan kausi käynnistyi syksyisessä luonnossa Kiteen erä- ja riistapolulla.

Tuija Marienberg

Uutiset
7.10.2021 8.44

Rajasamoojien lippukunta avasi partiokauden

Hui­vi­kau­lai­sia, ret­kei­ly­hen­ki­siä ih­mi­siä is­tu­mas­sa nuo­ti­on ää­rel­lä, taus­tal­laan hä­mär­ty­vä met­sä. Täl­lai­nen on mo­nen mie­li­ku­va par­ti­o­lais­ten koh­taa­mi­ses­ta.

Maataloudessa nähdään tulevan vuoden aikana taloudellisesti kriittisiä aikoja. Kuvituskuva.

Maataloudessa nähdään tulevan vuoden aikana taloudellisesti kriittisiä aikoja. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.10.2021 14.51

Maatalouden talouskriisi uhkaa voimakkaasti Keski-Karjalaa

Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­liit­to MTK on täl­lä vii­kol­la tie­dot­ta­nut maa­ta­lou­den ajau­tu­mi­ses­ta vaa­ral­li­seen ta­lousk­rii­siin. MTK to­te­aa, et­tä Maa­ta­lou­den tuo­tan­to­pa­nos­ten, ku­ten lan­noit­tei­den, re­hu­jen ja ener­gi­an hin­nat ovat tänä vuon­na nous­seet no­pe­as­ti ja en­nal­ta-ar­vaa­mat­to­mas­ti ja ke­sän kui­vuus on pie­nen­tä­nyt sa­toa pai­koin ka­tast­ro­faa­li­ses­ti.

Maataloudessa nähdään tulevan vuoden aikana taloudellisesti kriittisiä aikoja. Kuvituskuva.

Maataloudessa nähdään tulevan vuoden aikana taloudellisesti kriittisiä aikoja. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.10.2021 14.51

Maatalouden talouskriisi uhkaa voimakkaasti Keski-Karjalaa

Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­liit­to MTK on täl­lä vii­kol­la tie­dot­ta­nut maa­ta­lou­den ajau­tu­mi­ses­ta vaa­ral­li­seen ta­lousk­rii­siin. MTK to­te­aa, et­tä Maa­ta­lou­den tuo­tan­to­pa­nos­ten, ku­ten lan­noit­tei­den, re­hu­jen ja ener­gi­an hin­nat ovat tänä vuon­na nous­seet no­pe­as­ti ja en­nal­ta-ar­vaa­mat­to­mas­ti ja ke­sän kui­vuus on pie­nen­tä­nyt sa­toa pai­koin ka­tast­ro­faa­li­ses­ti.

Puhoksen mylly on jo saanut uuden maalipinnan. Seuraavaksi kunnostetaan ikkunoita ja vaihdetaan kattomateriaalit.

Puhoksen mylly on jo saanut uuden maalipinnan. Seuraavaksi kunnostetaan ikkunoita ja vaihdetaan kattomateriaalit.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.10.2021 13.38

Puhoksen myllyä kunnostetaan - kesäkahvila voisi olla käyttötarkoitus tulevaisuudessa

Pu­hok­sen myl­lyn kat­toa ja jul­ki­si­vua re­mon­toi­daan par­hail­laan, kor­jaus­työt val­mis­tu­vat jou­lu­kuus­sa. Myl­ly­ra­ken­nuk­sen ve­si­kat­to uu­si­taan, jul­ki­si­vut ja ik­ku­nat kun­nos­te­taan sekä vau­ri­oi­tu­nut­ta run­koa kor­ja­taan. Re­mon­tin tar­koi­tuk­se­na on kun­nos­taa ra­ken­nus tu­le­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si.

Puhoksen mylly on jo saanut uuden maalipinnan. Seuraavaksi kunnostetaan ikkunoita ja vaihdetaan kattomateriaalit.

Puhoksen mylly on jo saanut uuden maalipinnan. Seuraavaksi kunnostetaan ikkunoita ja vaihdetaan kattomateriaalit.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.10.2021 13.38

Puhoksen myllyä kunnostetaan - kesäkahvila voisi olla käyttötarkoitus tulevaisuudessa

Pu­hok­sen myl­lyn kat­toa ja jul­ki­si­vua re­mon­toi­daan par­hail­laan, kor­jaus­työt val­mis­tu­vat jou­lu­kuus­sa. Myl­ly­ra­ken­nuk­sen ve­si­kat­to uu­si­taan, jul­ki­si­vut ja ik­ku­nat kun­nos­te­taan sekä vau­ri­oi­tu­nut­ta run­koa kor­ja­taan. Re­mon­tin tar­koi­tuk­se­na on kun­nos­taa ra­ken­nus tu­le­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si.

KS

Uutiset
6.10.2021 11.08

Kiteen Kennelkerhon omaisuutta vahingoitettiin

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, et­tä vii­mei­sen kuu­kau­den ai­ka­na on Ki­teen Ken­nel­ker­ho Ry:n ti­loi­hin koh­dis­tu­nut il­ki­val­taa. Va­hin­got huo­mat­tiin tiis­tai­na 5.10. Ken­nel­ker­hon ka­na­verk­ko­ai­to­ja on tal­lot­tu maa­han ja ri­kot­tu sen ylä­lin­jaa tolp­pien koh­dal­la. Myös puu­ceen si­sus­tus oli ko­ke­nut il­ki­val­taa. Ken­nel­ker­hon ti­lat on ai­dat­tu ja sen si­säl­lä on eril­li­nen ai­taus. Ul­ko­ai­dan por­tin saa au­ki vain koo­dil­la.

KS

Uutiset
6.10.2021 11.08

Kiteen Kennelkerhon omaisuutta vahingoitettiin

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, et­tä vii­mei­sen kuu­kau­den ai­ka­na on Ki­teen Ken­nel­ker­ho Ry:n ti­loi­hin koh­dis­tu­nut il­ki­val­taa. Va­hin­got huo­mat­tiin tiis­tai­na 5.10. Ken­nel­ker­hon ka­na­verk­ko­ai­to­ja on tal­lot­tu maa­han ja ri­kot­tu sen ylä­lin­jaa tolp­pien koh­dal­la. Myös puu­ceen si­sus­tus oli ko­ke­nut il­ki­val­taa. Ken­nel­ker­hon ti­lat on ai­dat­tu ja sen si­säl­lä on eril­li­nen ai­taus. Ul­ko­ai­dan por­tin saa au­ki vain koo­dil­la.

Vain neljä prosenttia kyselyn vastaajista olisi valmis vuokraamaan mökki-idylliään muille. Kuvituskuva.

Vain neljä prosenttia kyselyn vastaajista olisi valmis vuokraamaan mökki-idylliään muille. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.10.2021 10.33

Jopa neljännes mökkiläisistä on harkinnut muuttoa seutukunnalle

Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n teet­tä­mäs­tä mök­ki­läis­ky­se­lys­tä il­me­nee, et­tä va­paa-ajan asun­toi­hin ol­laan hy­vin kiin­ty­nei­tä, seu­tu­kun­nal­la viih­dy­tään ja pal­ve­lun­tar­jon­ta ko­e­taan pää­piir­teis­sään hy­väk­si. Mö­keil­lä myös työs­ken­nel­lään pal­jon etä­nä. Va­paa-ajan asun­nut ha­lu­taan pi­tää vain omas­sa käy­tös­sä, ja jopa nel­jän­nes vas­taa­jis­ta on har­kin­nut muut­ta­van­sa py­sy­väs­ti Kes­ki-Kar­ja­laan. Vain nel­jä pro­sent­tia vas­taa­jis­ta voi­si har­ki­ta omis­ta­man­sa mö­kin vuok­raa­mis­ta asu­mi­seen tai mat­kai­li­joi­den käyt­töön, vaik­ka vuok­raus teh­täi­siin hel­pok­si ja tur­val­li­sek­si.

Vain neljä prosenttia kyselyn vastaajista olisi valmis vuokraamaan mökki-idylliään muille. Kuvituskuva.

Vain neljä prosenttia kyselyn vastaajista olisi valmis vuokraamaan mökki-idylliään muille. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
6.10.2021 10.33

Jopa neljännes mökkiläisistä on harkinnut muuttoa seutukunnalle

Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n teet­tä­mäs­tä mök­ki­läis­ky­se­lys­tä il­me­nee, et­tä va­paa-ajan asun­toi­hin ol­laan hy­vin kiin­ty­nei­tä, seu­tu­kun­nal­la viih­dy­tään ja pal­ve­lun­tar­jon­ta ko­e­taan pää­piir­teis­sään hy­väk­si. Mö­keil­lä myös työs­ken­nel­lään pal­jon etä­nä. Va­paa-ajan asun­nut ha­lu­taan pi­tää vain omas­sa käy­tös­sä, ja jopa nel­jän­nes vas­taa­jis­ta on har­kin­nut muut­ta­van­sa py­sy­väs­ti Kes­ki-Kar­ja­laan. Vain nel­jä pro­sent­tia vas­taa­jis­ta voi­si har­ki­ta omis­ta­man­sa mö­kin vuok­raa­mis­ta asu­mi­seen tai mat­kai­li­joi­den käyt­töön, vaik­ka vuok­raus teh­täi­siin hel­pok­si ja tur­val­li­sek­si.

Keski-Karjalan Perinnekoneyhdistyksen tämän syksyn ruska-ajelun vierailukohteena oli Ylämyllyn Automuseo.

Keski-Karjalan Perinnekoneyhdistyksen tämän syksyn ruska-ajelun vierailukohteena oli Ylämyllyn Automuseo.

Tuomo Flinkman

Uutiset
6.10.2021 9.40

Perinteinen ruska-ajelu suuntautui Ylämyllylle

Kes­ki-Kar­ja­lan Pe­rin­ne­ko­neyh­dis­tys jär­jes­ti syys­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na pe­rin­tei­sen rus­ka-aje­lun Ylä­myl­lyn Au­to­mu­se­ol­le. Syk­syi­nen keli oli erit­täin hyvä van­hoil­la au­toil­la­kin ajaa.

Keski-Karjalan Perinnekoneyhdistyksen tämän syksyn ruska-ajelun vierailukohteena oli Ylämyllyn Automuseo.

Keski-Karjalan Perinnekoneyhdistyksen tämän syksyn ruska-ajelun vierailukohteena oli Ylämyllyn Automuseo.

Tuomo Flinkman

Uutiset
6.10.2021 9.40

Perinteinen ruska-ajelu suuntautui Ylämyllylle

Kes­ki-Kar­ja­lan Pe­rin­ne­ko­neyh­dis­tys jär­jes­ti syys­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na pe­rin­tei­sen rus­ka-aje­lun Ylä­myl­lyn Au­to­mu­se­ol­le. Syk­syi­nen keli oli erit­täin hyvä van­hoil­la au­toil­la­kin ajaa.

Lisää aiheesta

Kysely