JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Williamsburgissa Virginiassa nykyisin asuva Antero Havolan esikoistytär Kerttu, nyk. Trudi Arnold pistäytyi toissa viikonloppuna ihastelemassa rakkaita lapsuusajan maisemia Pajarinmäellä. Samalla tarjoutui tilaisuus tavata läheisiä sukulaisia. Kuvassamme hän on muistelemassa menneitä serkkunsa Erika Hakulisen kanssa.

Williamsburgissa Virginiassa nykyisin asuva Antero Havolan esikoistytär Kerttu, nyk. Trudi Arnold pistäytyi toissa viikonloppuna ihastelemassa rakkaita lapsuusajan maisemia Pajarinmäellä. Samalla tarjoutui tilaisuus tavata läheisiä sukulaisia. Kuvassamme hän on muistelemassa menneitä serkkunsa Erika Hakulisen kanssa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.8.2022 11.35

Antero Havolan elämässä riittää muisteltavaa

Sota jät­tää ai­na jäl­ken­sä. Ison jäl­jen se jät­ti myös Ki­teen ni­mis­mie­he­nä pit­kään toi­mi­neen Il­ma­ri Ha­vo­lan vel­jen An­te­ron ja hä­nen per­heen­sä elä­mään.

Metsästäjäliitto on huolissaan syksyn karhujahdin onnistumisesta. Kuvituskuva.

Metsästäjäliitto on huolissaan syksyn karhujahdin onnistumisesta. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
11.8.2022 10.45

Metsästäjäliiton mukaan syksyn karhujahti voi olla uhattuna

Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si täl­le syk­syl­le po­ron­hoi­to­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le kar­hul­le 197 poik­keus­lu­paa. Use­as­ta poik­keus­lu­vas­ta on äs­ket­täin va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keuk­siin. Va­li­tuk­set kos­ke­vat 111 poik­keus­lu­paa, jois­ta 92 on myön­net­ty Poh­jois-Kar­ja­laan. Met­säs­tä­jä­liit­to pel­kää, et­tä hal­lin­to-oi­keu­det saat­ta­vat aset­taa poik­keus­lu­vat pi­kai­seen toi­meen­pa­no­kiel­toon, mikä käy­tän­nös­sä es­täi­si ky­seis­ten lu­pien käyt­tä­mi­sen ku­lu­va­na syk­sy­nä.

Metsästäjäliitto on huolissaan syksyn karhujahdin onnistumisesta. Kuvituskuva.

Metsästäjäliitto on huolissaan syksyn karhujahdin onnistumisesta. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
11.8.2022 10.45

Metsästäjäliiton mukaan syksyn karhujahti voi olla uhattuna

Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si täl­le syk­syl­le po­ron­hoi­to­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le kar­hul­le 197 poik­keus­lu­paa. Use­as­ta poik­keus­lu­vas­ta on äs­ket­täin va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keuk­siin. Va­li­tuk­set kos­ke­vat 111 poik­keus­lu­paa, jois­ta 92 on myön­net­ty Poh­jois-Kar­ja­laan. Met­säs­tä­jä­liit­to pel­kää, et­tä hal­lin­to-oi­keu­det saat­ta­vat aset­taa poik­keus­lu­vat pi­kai­seen toi­meen­pa­no­kiel­toon, mikä käy­tän­nös­sä es­täi­si ky­seis­ten lu­pien käyt­tä­mi­sen ku­lu­va­na syk­sy­nä.

Viilinkissä voi treenata lihaskunnon lisäksi aerobista kuntoa. Kuvassa Miika Karhapää juoksumatolla, Tintta Lintumäki-Karhapää porraskoneella ja Aki Halttunen kuntopyörällä.

Viilinkissä voi treenata lihaskunnon lisäksi aerobista kuntoa. Kuvassa Miika Karhapää juoksumatolla, Tintta Lintumäki-Karhapää porraskoneella ja Aki Halttunen kuntopyörällä.

Merja Maukonen

Uutiset
11.8.2022 9.00

Liikunta on satsaus elämänlaatuun ja terveyteen

Li­has­kun­to al­kaa hei­ke­tä kes­ki-ikäi­se­nä, el­lei li­has­kun­toa har­joi­te­ta. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen aloit­ta­mal­la voi ko­hen­taa elä­män­laa­tu­aan ja pa­nos­taa ter­vey­teen­sä.

Viilinkissä voi treenata lihaskunnon lisäksi aerobista kuntoa. Kuvassa Miika Karhapää juoksumatolla, Tintta Lintumäki-Karhapää porraskoneella ja Aki Halttunen kuntopyörällä.

Viilinkissä voi treenata lihaskunnon lisäksi aerobista kuntoa. Kuvassa Miika Karhapää juoksumatolla, Tintta Lintumäki-Karhapää porraskoneella ja Aki Halttunen kuntopyörällä.

Merja Maukonen

Uutiset
11.8.2022 9.00

Liikunta on satsaus elämänlaatuun ja terveyteen

Li­has­kun­to al­kaa hei­ke­tä kes­ki-ikäi­se­nä, el­lei li­has­kun­toa har­joi­te­ta. Lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen aloit­ta­mal­la voi ko­hen­taa elä­män­laa­tu­aan ja pa­nos­taa ter­vey­teen­sä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.8.2022 8.30

Yli 60-vuotiaiden neljänsien koronarokotusten ajanvaraus käynnistyy lauantaina

Lau­an­tais­ta 13.8. klo 12 al­ka­en ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat va­ra­ta kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat ja yli 18-vuo­ti­aat lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt. Ai­ka suo­si­tel­laan va­rat­ta­van en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Pu­he­li­na­jan­va­raus pal­ve­lee maa­nan­tai­sin klo 8–9 nu­me­ros­sa 013 330 2131. Mui­na ai­koi­na nu­me­roon voi jät­tää ta­kai­sin soit­to­pyyn­nön.

Mervi Venäläinen

Uutiset
11.8.2022 8.30

Yli 60-vuotiaiden neljänsien koronarokotusten ajanvaraus käynnistyy lauantaina

Lau­an­tais­ta 13.8. klo 12 al­ka­en ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat va­ra­ta kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat ja yli 18-vuo­ti­aat lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt. Ai­ka suo­si­tel­laan va­rat­ta­van en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Pu­he­li­na­jan­va­raus pal­ve­lee maa­nan­tai­sin klo 8–9 nu­me­ros­sa 013 330 2131. Mui­na ai­koi­na nu­me­roon voi jät­tää ta­kai­sin soit­to­pyyn­nön.

Sari Nousiaisella on suunnitteilla useita uusia kädentaitoihin liittyviä kursseja.

Sari Nousiaisella on suunnitteilla useita uusia kädentaitoihin liittyviä kursseja.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 14.00

Sari Nousiainen aloittaa entisöinnin opettajana

Sa­von­lin­na­lai­nen Sari Nou­si­ai­nen aloit­taa tänä syk­sy­nä En­ti­söin­ti, ver­hoi­lu ja kä­den­tai­dot -kou­lu­tuk­sen opet­ta­ja­na Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la.

Sari Nousiaisella on suunnitteilla useita uusia kädentaitoihin liittyviä kursseja.

Sari Nousiaisella on suunnitteilla useita uusia kädentaitoihin liittyviä kursseja.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 14.00

Sari Nousiainen aloittaa entisöinnin opettajana

Sa­von­lin­na­lai­nen Sari Nou­si­ai­nen aloit­taa tänä syk­sy­nä En­ti­söin­ti, ver­hoi­lu ja kä­den­tai­dot -kou­lu­tuk­sen opet­ta­ja­na Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la.

Maiju Lassilan koulun rehtori Mona Lotta Savinainen aloittaa syksyllä myös Tohmajärven lukion rehtorin työt.

Maiju Lassilan koulun rehtori Mona Lotta Savinainen aloittaa syksyllä myös Tohmajärven lukion rehtorin työt.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 11.00

Rehtori Mona Lotta Savinainen kulkee oppilaiden rinnalla koko koulutaipaleen

Reh­to­ri Mona Lot­ta Sa­vi­nai­sen lu­ku­vuo­si on käyn­nis­ty­mäs­sä uu­sien teh­tä­vien pa­ris­sa. Mai­ju Las­si­lan kou­lun reh­to­ri­na toi­mi­va Sa­vi­nai­nen aloit­taa myös Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­ri­na.

Maiju Lassilan koulun rehtori Mona Lotta Savinainen aloittaa syksyllä myös Tohmajärven lukion rehtorin työt.

Maiju Lassilan koulun rehtori Mona Lotta Savinainen aloittaa syksyllä myös Tohmajärven lukion rehtorin työt.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 11.00

Rehtori Mona Lotta Savinainen kulkee oppilaiden rinnalla koko koulutaipaleen

Reh­to­ri Mona Lot­ta Sa­vi­nai­sen lu­ku­vuo­si on käyn­nis­ty­mäs­sä uu­sien teh­tä­vien pa­ris­sa. Mai­ju Las­si­lan kou­lun reh­to­ri­na toi­mi­va Sa­vi­nai­nen aloit­taa myös Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­ri­na.

Tokaluokan aloittava Konsta Karila on jo odottanut koulun alkamista.

Tokaluokan aloittava Konsta Karila on jo odottanut koulun alkamista.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 10.57

Parasta koulussa ovat kaverit

Kou­lut al­koi­vat tä­nään Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä. Rääk­ky­läs­sä syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan huo­men­na.

Tokaluokan aloittava Konsta Karila on jo odottanut koulun alkamista.

Tokaluokan aloittava Konsta Karila on jo odottanut koulun alkamista.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 10.57

Parasta koulussa ovat kaverit

Kou­lut al­koi­vat tä­nään Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä. Rääk­ky­läs­sä syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan huo­men­na.

Riikka Tervonen pitää monipuolisesta työstä Kiteen lukion koulusihteerinä. Kuva: Sirpa Kostamo.

Riikka Tervonen pitää monipuolisesta työstä Kiteen lukion koulusihteerinä. Kuva: Sirpa Kostamo.

Sirpa Kostamo

Uutiset
10.8.2022 10.45

Ihannetyöpaikasta toiseen

Riik­ka Ter­vo­nen on Ki­teen lu­ki­on uu­si kou­lu­sih­tee­ri. Hän on pa­lan­nut omaan opi­nah­joon­sa, sil­lä hän on ko­toi­sin Ke­sä­lah­del­ta ja käy­nyt lu­ki­on Ki­teel­lä.

Riikka Tervonen pitää monipuolisesta työstä Kiteen lukion koulusihteerinä. Kuva: Sirpa Kostamo.

Riikka Tervonen pitää monipuolisesta työstä Kiteen lukion koulusihteerinä. Kuva: Sirpa Kostamo.

Sirpa Kostamo

Uutiset
10.8.2022 10.45

Ihannetyöpaikasta toiseen

Riik­ka Ter­vo­nen on Ki­teen lu­ki­on uu­si kou­lu­sih­tee­ri. Hän on pa­lan­nut omaan opi­nah­joon­sa, sil­lä hän on ko­toi­sin Ke­sä­lah­del­ta ja käy­nyt lu­ki­on Ki­teel­lä.

Poliisi muistuttaa, että koulujen lähellä tulee keventää kaasujalkaa. Arkistokuva, Koti-Karjala

Poliisi muistuttaa, että koulujen lähellä tulee keventää kaasujalkaa. Arkistokuva, Koti-Karjala

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 10.39

Ajonopeudet kuriin koulujen läheisyydessä

Po­lii­si val­voo seu­raa­van kah­den vii­kon ajan taa­ja­ma­lii­ken­net­tä eri­tyi­ses­ti kou­lu­jen lä­hei­syyk­sis­sä. Po­lii­si ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä jak­son ai­ka­na tark­kai­lun al­la ovat muun mu­as­sa ajo­no­peu­det, pu­nai­sia päin ajo ja suo­ja­tie­sään­nök­sien nou­dat­ta­mi­nen

Poliisi muistuttaa, että koulujen lähellä tulee keventää kaasujalkaa. Arkistokuva, Koti-Karjala

Poliisi muistuttaa, että koulujen lähellä tulee keventää kaasujalkaa. Arkistokuva, Koti-Karjala

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 10.39

Ajonopeudet kuriin koulujen läheisyydessä

Po­lii­si val­voo seu­raa­van kah­den vii­kon ajan taa­ja­ma­lii­ken­net­tä eri­tyi­ses­ti kou­lu­jen lä­hei­syyk­sis­sä. Po­lii­si ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä jak­son ai­ka­na tark­kai­lun al­la ovat muun mu­as­sa ajo­no­peu­det, pu­nai­sia päin ajo ja suo­ja­tie­sään­nök­sien nou­dat­ta­mi­nen

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 10.09

Näköislehti jälleen kaikille avoinna

Koti-Kar­ja­la tu­lee tä­nään jo­kai­seen ko­tiin Kes­ki-kar­ja­las­sa. Nä­köis­leh­ti on myös mak­sut­ta lu­et­ta­vis­sa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 10.09

Näköislehti jälleen kaikille avoinna

Koti-Kar­ja­la tu­lee tä­nään jo­kai­seen ko­tiin Kes­ki-kar­ja­las­sa. Nä­köis­leh­ti on myös mak­sut­ta lu­et­ta­vis­sa.

Vielä alkuviikosta tyhjälle koulukeskuksen piha-alueelle ilmestyi vilskettä, kun 650 oppilasta ja opiskelijaa palasi aloittamaan uutta lukuvuotta.

Vielä alkuviikosta tyhjälle koulukeskuksen piha-alueelle ilmestyi vilskettä, kun 650 oppilasta ja opiskelijaa palasi aloittamaan uutta lukuvuotta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.8.2022 9.10

Uusi lukuvuosi käyntiin lievemmin rajoituksin

Ki­teen kau­pun­gin si­vis­tys­joh­ta­ja Ma­ti­as Va­lo­a­ho pa­laa vie­lä vii­me ke­vät­lu­ku­kau­teen.

Vielä alkuviikosta tyhjälle koulukeskuksen piha-alueelle ilmestyi vilskettä, kun 650 oppilasta ja opiskelijaa palasi aloittamaan uutta lukuvuotta.

Vielä alkuviikosta tyhjälle koulukeskuksen piha-alueelle ilmestyi vilskettä, kun 650 oppilasta ja opiskelijaa palasi aloittamaan uutta lukuvuotta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.8.2022 9.10

Uusi lukuvuosi käyntiin lievemmin rajoituksin

Ki­teen kau­pun­gin si­vis­tys­joh­ta­ja Ma­ti­as Va­lo­a­ho pa­laa vie­lä vii­me ke­vät­lu­ku­kau­teen.

Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja Petri Pasanen ja henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen uskovat sivistyskeskus Ahjon olevan yksi kunnan vetovoimaisuutta lisäävä tekijä.

Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja Petri Pasanen ja henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen uskovat sivistyskeskus Ahjon olevan yksi kunnan vetovoimaisuutta lisäävä tekijä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.8.2022 9.10

Tohmajärven kunnan henkilöstössä muutoksia syyskauden alkaessa

Ke­vään ja ke­sän ai­ka­na Toh­ma­jär­vel­lä on ta­pah­tu­nut hen­ki­lö­vaih­dok­sia useis­sa kes­kei­sis­sä teh­tä­vis­sä.

Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja Petri Pasanen ja henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen uskovat sivistyskeskus Ahjon olevan yksi kunnan vetovoimaisuutta lisäävä tekijä.

Tohmajärven sivistys- ja hyvinvointijohtaja Petri Pasanen ja henkilöstösihteeri Arja Kuosmanen uskovat sivistyskeskus Ahjon olevan yksi kunnan vetovoimaisuutta lisäävä tekijä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.8.2022 9.10

Tohmajärven kunnan henkilöstössä muutoksia syyskauden alkaessa

Ke­vään ja ke­sän ai­ka­na Toh­ma­jär­vel­lä on ta­pah­tu­nut hen­ki­lö­vaih­dok­sia useis­sa kes­kei­sis­sä teh­tä­vis­sä.

Lehtori Anja Sivonen ohjaa uusia merkonomiopiskelijoita opintojen alkuun.

Lehtori Anja Sivonen ohjaa uusia merkonomiopiskelijoita opintojen alkuun.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.8.2022 9.05

Riverian Kiteen koulutusyksikössä hyvä opiskelijatilanne

Ri­ve­ri­an Ki­teen kou­lu­tu­syk­si­kön pääl­lik­kö Ol­li Löt­jö­nen ker­too, et­tä lu­ku­vuo­si aloi­te­taan hy­vil­lä mie­lin. Kou­lu­tus­pai­kat ovat täyt­ty­neet mu­ka­vas­ti. Kou­lu­tu­sa­lo­ja on Ki­teel­lä kah­dek­san. Lu­ku­vuo­den on aloit­ta­nut 22 maa­ta­lou­sa­lan, 12 ra­vin­to­la- ja ca­te­ring-alan, 12 säh­kö­a­lan, kuu­si lii­ke­toi­min­ta-alan, kol­me me­tal­li­a­lan, vii­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan, 18 ra­ken­nu­sa­lan ja kol­me TU­VAn opis­ke­li­jaa. TUVA, tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va kou­lu­tus, on näis­tä ni­mik­kee­nä mel­ko uu­si ja vas­taa ai­em­paa Val­ma-kou­lu­tus­ta.

Lehtori Anja Sivonen ohjaa uusia merkonomiopiskelijoita opintojen alkuun.

Lehtori Anja Sivonen ohjaa uusia merkonomiopiskelijoita opintojen alkuun.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.8.2022 9.05

Riverian Kiteen koulutusyksikössä hyvä opiskelijatilanne

Ri­ve­ri­an Ki­teen kou­lu­tu­syk­si­kön pääl­lik­kö Ol­li Löt­jö­nen ker­too, et­tä lu­ku­vuo­si aloi­te­taan hy­vil­lä mie­lin. Kou­lu­tus­pai­kat ovat täyt­ty­neet mu­ka­vas­ti. Kou­lu­tu­sa­lo­ja on Ki­teel­lä kah­dek­san. Lu­ku­vuo­den on aloit­ta­nut 22 maa­ta­lou­sa­lan, 12 ra­vin­to­la- ja ca­te­ring-alan, 12 säh­kö­a­lan, kuu­si lii­ke­toi­min­ta-alan, kol­me me­tal­li­a­lan, vii­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan, 18 ra­ken­nu­sa­lan ja kol­me TU­VAn opis­ke­li­jaa. TUVA, tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va kou­lu­tus, on näis­tä ni­mik­kee­nä mel­ko uu­si ja vas­taa ai­em­paa Val­ma-kou­lu­tus­ta.

Rehtori Eeva Nygren kertoo, että Kiteen Evankelisella Kansanopistolla on alkavana lukuvuonna sekä uusia että entuudestaan tuttuja koulutuksia.

Rehtori Eeva Nygren kertoo, että Kiteen Evankelisella Kansanopistolla on alkavana lukuvuonna sekä uusia että entuudestaan tuttuja koulutuksia.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 9.00

Kiteen Evankelisella Kansanopistolla alkamassa monipuolinen lukuvuosi

Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyy elo­kuun lop­pu­puo­lis­kol­la. Pi­den­ne­tyn op­pi­vel­vol­li­suu­den myö­tä muut­tu­nut nuor­ten kou­lu­tus on huo­mi­oi­tu al­ka­van lu­ku­vuo­den ope­tus­tar­jon­nas­sa.

Rehtori Eeva Nygren kertoo, että Kiteen Evankelisella Kansanopistolla on alkavana lukuvuonna sekä uusia että entuudestaan tuttuja koulutuksia.

Rehtori Eeva Nygren kertoo, että Kiteen Evankelisella Kansanopistolla on alkavana lukuvuonna sekä uusia että entuudestaan tuttuja koulutuksia.

Merja Maukonen

Uutiset
10.8.2022 9.00

Kiteen Evankelisella Kansanopistolla alkamassa monipuolinen lukuvuosi

Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton lu­ku­vuo­si käyn­nis­tyy elo­kuun lop­pu­puo­lis­kol­la. Pi­den­ne­tyn op­pi­vel­vol­li­suu­den myö­tä muut­tu­nut nuor­ten kou­lu­tus on huo­mi­oi­tu al­ka­van lu­ku­vuo­den ope­tus­tar­jon­nas­sa.

Rääkkyläläinen Satu Pennanen opettaa Hutsin koulun ekaluokkalaisia. Lisäsksi hän toimii koulun vararehtorina.

Rääkkyläläinen Satu Pennanen opettaa Hutsin koulun ekaluokkalaisia. Lisäsksi hän toimii koulun vararehtorina.

Päivi Lievonen

Uutiset
10.8.2022 9.00

Ekaluokan ope iloitsee jatkuvasta oppimisesta

Hut­sin kou­lun en­sim­mäis­tä luok­kaa luot­saa­va Satu Pen­na­nen kan­nus­taa van­hem­pia lu­ke­maan lap­sil­le ko­to­na mah­dol­li­sim­man pal­jon, mut­ta kou­luun me­ni­jän lu­ku­tai­dot­to­muus muut­tuu tai­don op­pi­mi­sek­si var­mas­ti syk­syn ai­ka­na.

Rääkkyläläinen Satu Pennanen opettaa Hutsin koulun ekaluokkalaisia. Lisäsksi hän toimii koulun vararehtorina.

Rääkkyläläinen Satu Pennanen opettaa Hutsin koulun ekaluokkalaisia. Lisäsksi hän toimii koulun vararehtorina.

Päivi Lievonen

Uutiset
10.8.2022 9.00

Ekaluokan ope iloitsee jatkuvasta oppimisesta

Hut­sin kou­lun en­sim­mäis­tä luok­kaa luot­saa­va Satu Pen­na­nen kan­nus­taa van­hem­pia lu­ke­maan lap­sil­le ko­to­na mah­dol­li­sim­man pal­jon, mut­ta kou­luun me­ni­jän lu­ku­tai­dot­to­muus muut­tuu tai­don op­pi­mi­sek­si var­mas­ti syk­syn ai­ka­na.

Yliluutnantti Eetu Multanen on luotsannut Niiralan rajatarkastusasemaa heinäkuun alusta alkaen.

Yliluutnantti Eetu Multanen on luotsannut Niiralan rajatarkastusasemaa heinäkuun alusta alkaen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 8.32

Monipuolinen työ houkutteli rajavartiostoon

Yli­luut­nant­ti Ee­tu Mul­ta­nen on luot­san­nut Nii­ra­lan ra­ja­tar­kas­tu­sa­se­man toi­min­taa osal­ta hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en. Teh­tä­vään Mul­ta­nen siir­tyi Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton esi­kun­nan ra­ja­toi­mis­tos­ta toi­mis­toup­see­rin va­kans­sil­ta. Ai­em­min Nii­ra­lan ra­ja­tar­kas­tu­sa­se­man pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut kap­tee­ni Art­tu Maa­ra­nen siir­tyi Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen esi­kun­taan toi­siin teh­tä­viin.

Yliluutnantti Eetu Multanen on luotsannut Niiralan rajatarkastusasemaa heinäkuun alusta alkaen.

Yliluutnantti Eetu Multanen on luotsannut Niiralan rajatarkastusasemaa heinäkuun alusta alkaen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 8.32

Monipuolinen työ houkutteli rajavartiostoon

Yli­luut­nant­ti Ee­tu Mul­ta­nen on luot­san­nut Nii­ra­lan ra­ja­tar­kas­tu­sa­se­man toi­min­taa osal­ta hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en. Teh­tä­vään Mul­ta­nen siir­tyi Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton esi­kun­nan ra­ja­toi­mis­tos­ta toi­mis­toup­see­rin va­kans­sil­ta. Ai­em­min Nii­ra­lan ra­ja­tar­kas­tu­sa­se­man pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut kap­tee­ni Art­tu Maa­ra­nen siir­tyi Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen esi­kun­taan toi­siin teh­tä­viin.

Siun sote muistuttaa käyttämään maksuttomat kohdunkaulan syövän seulonta-ajat.

Siun sote muistuttaa käyttämään maksuttomat kohdunkaulan syövän seulonta-ajat.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.8.2022 8.21

Iso osa kohdunkaulan syövän seulonta-aikoja käyttämättä

Siun sote tar­jo­aa koh­dun­kau­lan syö­vän seu­lon­ta­näyt­tee­not­toa kai­kil­le vuon­na 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 tai 1992 syn­ty­neil­le nai­sil­le. Mak­su­ton­ta seu­lon­taa tar­jo­taan vii­den vuo­den vä­lein kai­kil­le 30–65-vuo­ti­ail­le nai­sil­le.

Siun sote muistuttaa käyttämään maksuttomat kohdunkaulan syövän seulonta-ajat.

Siun sote muistuttaa käyttämään maksuttomat kohdunkaulan syövän seulonta-ajat.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.8.2022 8.21

Iso osa kohdunkaulan syövän seulonta-aikoja käyttämättä

Siun sote tar­jo­aa koh­dun­kau­lan syö­vän seu­lon­ta­näyt­tee­not­toa kai­kil­le vuon­na 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 tai 1992 syn­ty­neil­le nai­sil­le. Mak­su­ton­ta seu­lon­taa tar­jo­taan vii­den vuo­den vä­lein kai­kil­le 30–65-vuo­ti­ail­le nai­sil­le.

Mieleinen koulureppu löytyi helposti.

Mieleinen koulureppu löytyi helposti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.8.2022 7.55

Eskarista ensimmäiselle luokalle hyvillä mielin

Rei­lu viik­ko en­nen kou­lun al­ka­mis­ta toh­ma­jär­ve­läis­tä Sii­ri Kar­vis­ta vä­hän jän­nit­tää.

Mieleinen koulureppu löytyi helposti.

Mieleinen koulureppu löytyi helposti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.8.2022 7.55

Eskarista ensimmäiselle luokalle hyvillä mielin

Rei­lu viik­ko en­nen kou­lun al­ka­mis­ta toh­ma­jär­ve­läis­tä Sii­ri Kar­vis­ta vä­hän jän­nit­tää.

Keski-Karjalan kansalaisopiston opinto-ohjelmaa selaavat Eija Mujunen, Auli Partio, Markku Hyvönen, Kaisa Turunen ja Matias Valoaho toteavat tarjolla olevan monipuolista tekemistä niin talvikauteen kuin kesäänkin.

Keski-Karjalan kansalaisopiston opinto-ohjelmaa selaavat Eija Mujunen, Auli Partio, Markku Hyvönen, Kaisa Turunen ja Matias Valoaho toteavat tarjolla olevan monipuolista tekemistä niin talvikauteen kuin kesäänkin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 4.25

Uusia kasvoja ja uudenlaista tarjontaa kansalaisopistolla

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton hal­lin­to­vä­ki ja opet­ta­jat esit­te­le­vät tu­le­van kau­den oh­jel­maa. Ti­lai­suu­des­sa is­tu­vat vie­rek­käin syys­kuun lo­pus­sa elä­ke­päi­vil­le siir­ty­vä suun­nit­te­li­ja­o­pet­ta­ja Mark­ku Hy­vö­nen ja sa­maan teh­tä­vään tou­ko­kuun alus­ta al­ka­en vih­kiy­ty­nyt Au­li Par­tio. Vas­tuu on vaih­tu­mas­sa ja tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa­kin pu­heen­vuo­rot siir­ty­vät su­ju­vas­ti Hy­vö­sel­tä Par­ti­ol­le.

Keski-Karjalan kansalaisopiston opinto-ohjelmaa selaavat Eija Mujunen, Auli Partio, Markku Hyvönen, Kaisa Turunen ja Matias Valoaho toteavat tarjolla olevan monipuolista tekemistä niin talvikauteen kuin kesäänkin.

Keski-Karjalan kansalaisopiston opinto-ohjelmaa selaavat Eija Mujunen, Auli Partio, Markku Hyvönen, Kaisa Turunen ja Matias Valoaho toteavat tarjolla olevan monipuolista tekemistä niin talvikauteen kuin kesäänkin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.8.2022 4.25

Uusia kasvoja ja uudenlaista tarjontaa kansalaisopistolla

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton hal­lin­to­vä­ki ja opet­ta­jat esit­te­le­vät tu­le­van kau­den oh­jel­maa. Ti­lai­suu­des­sa is­tu­vat vie­rek­käin syys­kuun lo­pus­sa elä­ke­päi­vil­le siir­ty­vä suun­nit­te­li­ja­o­pet­ta­ja Mark­ku Hy­vö­nen ja sa­maan teh­tä­vään tou­ko­kuun alus­ta al­ka­en vih­kiy­ty­nyt Au­li Par­tio. Vas­tuu on vaih­tu­mas­sa ja tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa­kin pu­heen­vuo­rot siir­ty­vät su­ju­vas­ti Hy­vö­sel­tä Par­ti­ol­le.

Pallo lähti pienten pelissä välillä vauhdikkaastikin.

Pallo lähti pienten pelissä välillä vauhdikkaastikin.

Kari Sarkkinen

Urheilu
9.8.2022 16.11

Pienet pallonlyöjät pelaava JunnuSuperissa

Toh­ma­jär­ven Li­kas­ten ken­tän park­ki­paik­ka oli maa­nan­tai-il­ta­na täy­si kuin en­ti­seen ai­kaan. Tun­nel­ma­kin ken­täl­lä oli kuin kun­non ur­hei­lu­juh­las­sa. Gril­li­mak­ka­ra tuok­sui, kan­nus­tuk­set kai­kui­vat ja oh­jei­ta huu­del­tiin. Ken­täl­lä tuo­ma­rit vi­hel­si­vät rai­ta­pai­dois­saan kuin kun­non pe­sä­pal­lo-ot­te­lus­sa kuu­luu­kin.

Pallo lähti pienten pelissä välillä vauhdikkaastikin.

Pallo lähti pienten pelissä välillä vauhdikkaastikin.

Kari Sarkkinen

Urheilu
9.8.2022 16.11

Pienet pallonlyöjät pelaava JunnuSuperissa

Toh­ma­jär­ven Li­kas­ten ken­tän park­ki­paik­ka oli maa­nan­tai-il­ta­na täy­si kuin en­ti­seen ai­kaan. Tun­nel­ma­kin ken­täl­lä oli kuin kun­non ur­hei­lu­juh­las­sa. Gril­li­mak­ka­ra tuok­sui, kan­nus­tuk­set kai­kui­vat ja oh­jei­ta huu­del­tiin. Ken­täl­lä tuo­ma­rit vi­hel­si­vät rai­ta­pai­dois­saan kuin kun­non pe­sä­pal­lo-ot­te­lus­sa kuu­luu­kin.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Emmi Järvinen

Kulttuuri
9.8.2022 14.11

Lassi Eronen on tehnyt musiikkia lapsesta saakka

Toh­ma­jär­ven Jär­ven­tauk­ses­ta läh­töi­sin ole­val­le Las­si Ero­sel­le, 35, mu­sii­kin te­ke­mi­nen on ol­lut tär­keä osa elä­mää lap­ses­ta saak­ka. Tuk­hol­mas­sa asu­van Ero­sen ja tam­pe­re­lai­sen Pyry Sep­pi­sen yh­tye Maa­il­ma­nal­ku jul­kai­see täl­lä vii­kol­la en­sim­mäi­sen ko­ko­pit­kän al­bu­min­sa.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Pyry Seppisen ja Lassi Erosen yhtyeen Maailmanalun musiikin keskiössä ovat laululyriikat.

Emmi Järvinen

Kulttuuri
9.8.2022 14.11

Lassi Eronen on tehnyt musiikkia lapsesta saakka

Toh­ma­jär­ven Jär­ven­tauk­ses­ta läh­töi­sin ole­val­le Las­si Ero­sel­le, 35, mu­sii­kin te­ke­mi­nen on ol­lut tär­keä osa elä­mää lap­ses­ta saak­ka. Tuk­hol­mas­sa asu­van Ero­sen ja tam­pe­re­lai­sen Pyry Sep­pi­sen yh­tye Maa­il­ma­nal­ku jul­kai­see täl­lä vii­kol­la en­sim­mäi­sen ko­ko­pit­kän al­bu­min­sa.

Terävä kärki samalla tiivistää maan jotta se ei sorru jo lyötyyn reikään.

Terävä kärki samalla tiivistää maan jotta se ei sorru jo lyötyyn reikään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.8.2022 13.13

Kimmo kehitti kangen aurausviittojen pystytykseen

Kuka on pys­tyt­tä­nyt kä­si­pe­lis­sä au­raus­viit­to­ja, on var­mas­ti miet­ti­nyt, sai­si­ko pys­ty­tys­rei­kää syn­ty­mään mi­ten­kään kä­te­väm­min. Ta­val­li­nen rau­ta­kan­ki on tur­han jä­reä, jo­ten moni on ra­ken­ta­nut it­se eri­lai­sia put­ki­vi­ri­tyk­siä. Li­säk­si ta­val­lis­ta kan­kea käyt­tä­mäl­lä rei­kä saat­toi täyt­tyä hie­kas­ta, osu­ma­tark­kuus heit­ti is­ku­jen vä­lil­lä tai rei­kä jäi lii­an ma­ta­lak­si ja vii­tat kaa­tui­vat.

Terävä kärki samalla tiivistää maan jotta se ei sorru jo lyötyyn reikään.

Terävä kärki samalla tiivistää maan jotta se ei sorru jo lyötyyn reikään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.8.2022 13.13

Kimmo kehitti kangen aurausviittojen pystytykseen

Kuka on pys­tyt­tä­nyt kä­si­pe­lis­sä au­raus­viit­to­ja, on var­mas­ti miet­ti­nyt, sai­si­ko pys­ty­tys­rei­kää syn­ty­mään mi­ten­kään kä­te­väm­min. Ta­val­li­nen rau­ta­kan­ki on tur­han jä­reä, jo­ten moni on ra­ken­ta­nut it­se eri­lai­sia put­ki­vi­ri­tyk­siä. Li­säk­si ta­val­lis­ta kan­kea käyt­tä­mäl­lä rei­kä saat­toi täyt­tyä hie­kas­ta, osu­ma­tark­kuus heit­ti is­ku­jen vä­lil­lä tai rei­kä jäi lii­an ma­ta­lak­si ja vii­tat kaa­tui­vat.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Kulttuuri
9.8.2022 11.55

Pianokonsertti Mäntyniemessä lauantaina

Pi­a­nis­ti Ju­ha­ni La­gers­petz kon­ser­toi en­sim­mäi­siä ker­to­ja Ke­sä­lah­del­la pa­ri­kymp­pi­se­nä nuo­re­na tai­tei­li­ja­lu­pauk­se­na 1980-lu­vun alus­sa, ja lu­mo­si kuu­li­ja­kun­tan­sa jo sil­loin tai­tu­ri­mai­sin, vai­vat­to­min ja pu­hut­te­le­vin esi­tyk­sin. Hän esiin­tyy jäl­leen tu­le­va­na lau­an­tai­na kah­des­sa sa­man­si­säl­töi­ses­sä kon­ser­tis­sa Män­ty­nie­men kar­ta­non van­han pää­ra­ken­nuk­sen tun­nel­mal­li­ses­sa sa­lis­sa.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Pianisti Juhani Lagerspetz konsertoi Mäntyniemessä lauantaina.

Kulttuuri
9.8.2022 11.55

Pianokonsertti Mäntyniemessä lauantaina

Pi­a­nis­ti Ju­ha­ni La­gers­petz kon­ser­toi en­sim­mäi­siä ker­to­ja Ke­sä­lah­del­la pa­ri­kymp­pi­se­nä nuo­re­na tai­tei­li­ja­lu­pauk­se­na 1980-lu­vun alus­sa, ja lu­mo­si kuu­li­ja­kun­tan­sa jo sil­loin tai­tu­ri­mai­sin, vai­vat­to­min ja pu­hut­te­le­vin esi­tyk­sin. Hän esiin­tyy jäl­leen tu­le­va­na lau­an­tai­na kah­des­sa sa­man­si­säl­töi­ses­sä kon­ser­tis­sa Män­ty­nie­men kar­ta­non van­han pää­ra­ken­nuk­sen tun­nel­mal­li­ses­sa sa­lis­sa.

Rääkkylän kunnanhallitus kokousti kesäkauden jälkeen. Arkistokuva.

Rääkkylän kunnanhallitus kokousti kesäkauden jälkeen. Arkistokuva.

Talous
9.8.2022 11.15

Rääkkylä hakee korotusta valtionosuuteen

Rääk­ky­lä ha­kee 500 000 eu­ron har­kin­nan­va­rai­sen val­ti­o­no­suu­den ko­ro­tus­ta. Poik­keuk­sel­li­si­na syi­nä kun­ta ve­to­aa Poh­jois-Kar­ja­lan tie­to­verk­ko-osuus­kun­nan lai­no­jen ta­kaus­vas­tui­den re­a­li­soi­tu­mi­sen tuo­miin vai­keuk­siin sekä Siun So­ten ali­jää­mien kat­ta­mi­seen ja palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­oon. Kun­nan­hal­li­tus ve­to­aa ky­seis­ten me­no­e­rien poik­keuk­sel­li­suu­teen ja ker­ta­luon­tei­suu­teen. Kun­nan­hal­li­tuk­sen mu­kaan pe­rus­te­luis­sa to­teu­tu­vat myös eh­dot pai­kal­li­sis­ta eri­tyi­so­lo­suh­teis­ta.

Rääkkylän kunnanhallitus kokousti kesäkauden jälkeen. Arkistokuva.

Rääkkylän kunnanhallitus kokousti kesäkauden jälkeen. Arkistokuva.

Talous
9.8.2022 11.15

Rääkkylä hakee korotusta valtionosuuteen

Rääk­ky­lä ha­kee 500 000 eu­ron har­kin­nan­va­rai­sen val­ti­o­no­suu­den ko­ro­tus­ta. Poik­keuk­sel­li­si­na syi­nä kun­ta ve­to­aa Poh­jois-Kar­ja­lan tie­to­verk­ko-osuus­kun­nan lai­no­jen ta­kaus­vas­tui­den re­a­li­soi­tu­mi­sen tuo­miin vai­keuk­siin sekä Siun So­ten ali­jää­mien kat­ta­mi­seen ja palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­oon. Kun­nan­hal­li­tus ve­to­aa ky­seis­ten me­no­e­rien poik­keuk­sel­li­suu­teen ja ker­ta­luon­tei­suu­teen. Kun­nan­hal­li­tuk­sen mu­kaan pe­rus­te­luis­sa to­teu­tu­vat myös eh­dot pai­kal­li­sis­ta eri­tyi­so­lo­suh­teis­ta.

Petri Jokela

Uutiset
9.8.2022 10.40

Hyvinvointialueen asukaskysely vastattavissa 15. elokuuta saakka

Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kai­ta kut­su­taan vas­taa­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­aan liit­ty­vään ky­se­lyyn, joka on käyn­nis­sä maa­nan­tai­hin 15. elo­kuu­ta saak­ka. Ky­se­lyn kaut­ta asuk­kaat voi­vat ker­toa nä­ke­myk­sen­sä sii­tä, mil­lai­sia asi­oi­ta he pai­not­ta­vat tu­le­vas­sa stra­te­gi­as­sa. Nyt teh­tä­vän ky­se­lyn tu­lok­sia käy­te­tään osal­taan poh­ja­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton stra­te­gi­a­työl­le.

Petri Jokela

Uutiset
9.8.2022 10.40

Hyvinvointialueen asukaskysely vastattavissa 15. elokuuta saakka

Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kai­ta kut­su­taan vas­taa­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­aan liit­ty­vään ky­se­lyyn, joka on käyn­nis­sä maa­nan­tai­hin 15. elo­kuu­ta saak­ka. Ky­se­lyn kaut­ta asuk­kaat voi­vat ker­toa nä­ke­myk­sen­sä sii­tä, mil­lai­sia asi­oi­ta he pai­not­ta­vat tu­le­vas­sa stra­te­gi­as­sa. Nyt teh­tä­vän ky­se­lyn tu­lok­sia käy­te­tään osal­taan poh­ja­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton stra­te­gi­a­työl­le.

Parasta koulukyytien ajamisessa ovat matkustajat, sanoo Teemu Jaatinen.

Parasta koulukyytien ajamisessa ovat matkustajat, sanoo Teemu Jaatinen.

Merja Maukonen

Uutiset
9.8.2022 9.53

Yhtä huimia koko porukka

Toh­ma­jär­ve­läi­sel­lä Tee­mu Jaa­ti­sel­la on käyn­nis­ty­mäs­sä vii­des lu­ku­vuo­si kou­lu­kyy­tien kul­jet­ta­ja­na Sa­von­lin­jal­la.

Parasta koulukyytien ajamisessa ovat matkustajat, sanoo Teemu Jaatinen.

Parasta koulukyytien ajamisessa ovat matkustajat, sanoo Teemu Jaatinen.

Merja Maukonen

Uutiset
9.8.2022 9.53

Yhtä huimia koko porukka

Toh­ma­jär­ve­läi­sel­lä Tee­mu Jaa­ti­sel­la on käyn­nis­ty­mäs­sä vii­des lu­ku­vuo­si kou­lu­kyy­tien kul­jet­ta­ja­na Sa­von­lin­jal­la.

Mestiksen kärkijoukkueisiin kuuluvat Joensuun Kiekko-Pojat ja Imatran Ketterä tarjoavat kiekkoviihdettä Kiteellä tämän viikon torstaina. Kuvituskuva.

Mestiksen kärkijoukkueisiin kuuluvat Joensuun Kiekko-Pojat ja Imatran Ketterä tarjoavat kiekkoviihdettä Kiteellä tämän viikon torstaina. Kuvituskuva.

Pixabay

Urheilu
9.8.2022 9.46

Kiekko-Pojat ja Ketterä pelaavat ylihuomenna Kiteellä

Ki­teen jää­hal­lis­sa on yli­huo­men­na tors­tai­na tar­jol­la ta­so­kas­ta kiek­ko­viih­det­tä. Sitä esit­tä­vät Mes­tik­sen kär­ki­jouk­ku­ei­siin kuu­lu­vat Jo­en­suun Kiek­ko-Po­jat ja Imat­ran Ket­te­rä. Men­neel­lä kau­del­la Ket­te­rä oli Mes­tik­sen pa­ras jouk­kue ja Kiek­ko-Po­jat si­joit­tui run­ko­sar­jas­sa kol­man­nek­si.

Mestiksen kärkijoukkueisiin kuuluvat Joensuun Kiekko-Pojat ja Imatran Ketterä tarjoavat kiekkoviihdettä Kiteellä tämän viikon torstaina. Kuvituskuva.

Mestiksen kärkijoukkueisiin kuuluvat Joensuun Kiekko-Pojat ja Imatran Ketterä tarjoavat kiekkoviihdettä Kiteellä tämän viikon torstaina. Kuvituskuva.

Pixabay

Urheilu
9.8.2022 9.46

Kiekko-Pojat ja Ketterä pelaavat ylihuomenna Kiteellä

Ki­teen jää­hal­lis­sa on yli­huo­men­na tors­tai­na tar­jol­la ta­so­kas­ta kiek­ko­viih­det­tä. Sitä esit­tä­vät Mes­tik­sen kär­ki­jouk­ku­ei­siin kuu­lu­vat Jo­en­suun Kiek­ko-Po­jat ja Imat­ran Ket­te­rä. Men­neel­lä kau­del­la Ket­te­rä oli Mes­tik­sen pa­ras jouk­kue ja Kiek­ko-Po­jat si­joit­tui run­ko­sar­jas­sa kol­man­nek­si.

pelastuslaitos

Uutiset
9.8.2022 8.35

Henkilöauto ajautui kaiteeseen

Ki­teel­lä Pu­hok­sen­tie­tä Ki­teen suun­taan aja­nut hen­ki­lö­au­to ajau­tui rau­ta­tie­sil­lan kai­tee­seen maa­nan­tai-il­ta­na, kun vas­taan tul­lut au­to ajoi kah­del­la kais­tal­la. Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja jou­tui väis­tä­mään si­ten, et­tä au­ton oi­kea kyl­ki osui sil­lan kai­tee­seen. Au­toon tuli vau­ri­oi­ta, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin. Kah­del­la kais­tal­la aja­nut ajo­neu­vo ei py­säh­ty­nyt on­net­to­muus­pai­kal­le.

pelastuslaitos

Uutiset
9.8.2022 8.35

Henkilöauto ajautui kaiteeseen

Ki­teel­lä Pu­hok­sen­tie­tä Ki­teen suun­taan aja­nut hen­ki­lö­au­to ajau­tui rau­ta­tie­sil­lan kai­tee­seen maa­nan­tai-il­ta­na, kun vas­taan tul­lut au­to ajoi kah­del­la kais­tal­la. Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja jou­tui väis­tä­mään si­ten, et­tä au­ton oi­kea kyl­ki osui sil­lan kai­tee­seen. Au­toon tuli vau­ri­oi­ta, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin. Kah­del­la kais­tal­la aja­nut ajo­neu­vo ei py­säh­ty­nyt on­net­to­muus­pai­kal­le.

Uutiset
8.8.2022 15.40

Pohjois-Karjalan vaihemaa­kun­ta­kaavasta tehtiin yksi valitus

Maa­kun­ta­val­tuus­to hy­väk­syi Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­kaa­va 2040, 1. vai­heen kaa­va­kar­tan, mer­kin­nät ja mää­räyk­set sekä kaa­va­se­los­tuk­sen liit­tei­neen ko­kouk­ses­saan 13. ke­sä­kuu­ta.

Uutiset
8.8.2022 15.40

Pohjois-Karjalan vaihemaa­kun­ta­kaavasta tehtiin yksi valitus

Maa­kun­ta­val­tuus­to hy­väk­syi Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­kaa­va 2040, 1. vai­heen kaa­va­kar­tan, mer­kin­nät ja mää­räyk­set sekä kaa­va­se­los­tuk­sen liit­tei­neen ko­kouk­ses­saan 13. ke­sä­kuu­ta.

Elmeri Purmosen mailapeli sujui kummassakin tappiollisessa ottelussa mallikkaasti. Imatralla onnistumisprosentti oli 89 ja Vimpelissä 100. Kuva: Niilo Hirvonen.

Elmeri Purmosen mailapeli sujui kummassakin tappiollisessa ottelussa mallikkaasti. Imatralla onnistumisprosentti oli 89 ja Vimpelissä 100. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.8.2022 14.52

Paljon jäi petrattavaa

Ki­teen Pal­lon edus­tus­mie­his­tö jät­ti it­ses­tään val­jun ku­van vie­rail­les­saan vii­me sun­nun­tai­na Vim­pe­lin Saa­ri­ken­täl­lä. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot 2-0 (5-1, 7-0) ei­vät va­leh­te­le. Ne ker­to­vat omaa kiel­tään Ve­don pa­rem­muu­des­ta.

Elmeri Purmosen mailapeli sujui kummassakin tappiollisessa ottelussa mallikkaasti. Imatralla onnistumisprosentti oli 89 ja Vimpelissä 100. Kuva: Niilo Hirvonen.

Elmeri Purmosen mailapeli sujui kummassakin tappiollisessa ottelussa mallikkaasti. Imatralla onnistumisprosentti oli 89 ja Vimpelissä 100. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.8.2022 14.52

Paljon jäi petrattavaa

Ki­teen Pal­lon edus­tus­mie­his­tö jät­ti it­ses­tään val­jun ku­van vie­rail­les­saan vii­me sun­nun­tai­na Vim­pe­lin Saa­ri­ken­täl­lä. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot 2-0 (5-1, 7-0) ei­vät va­leh­te­le. Ne ker­to­vat omaa kiel­tään Ve­don pa­rem­muu­des­ta.

Rajalla on ollut heinäkuussakin suhteellisen rauhallista. Arkistokuva.

Rajalla on ollut heinäkuussakin suhteellisen rauhallista. Arkistokuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.8.2022 13.20

Kaksi turvapaikan hakijaa ylitti valtakunnan rajan luvattomasti heinäkuussa

Val­ta­kun­nan ra­jal­la ti­lan­ne säi­lyi hei­nä­kuus­sa suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja va­kaa­na. Kak­si hen­ki­löä ylit­ti maas­to­ra­jan lu­vat­to­mas­ti 13.7. Ve­nä­jäl­tä Suo­meen. Hen­ki­löt ha­ki­vat tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta. Ta­pah­tu­man joh­dos­ta ra­ja­var­ti­os­to on ol­lut yh­tey­des­sä Ve­nä­jän Suo­jär­ven alu­een ra­ja­val­tuu­tet­tuun.

Rajalla on ollut heinäkuussakin suhteellisen rauhallista. Arkistokuva.

Rajalla on ollut heinäkuussakin suhteellisen rauhallista. Arkistokuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.8.2022 13.20

Kaksi turvapaikan hakijaa ylitti valtakunnan rajan luvattomasti heinäkuussa

Val­ta­kun­nan ra­jal­la ti­lan­ne säi­lyi hei­nä­kuus­sa suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja va­kaa­na. Kak­si hen­ki­löä ylit­ti maas­to­ra­jan lu­vat­to­mas­ti 13.7. Ve­nä­jäl­tä Suo­meen. Hen­ki­löt ha­ki­vat tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta. Ta­pah­tu­man joh­dos­ta ra­ja­var­ti­os­to on ol­lut yh­tey­des­sä Ve­nä­jän Suo­jär­ven alu­een ra­ja­val­tuu­tet­tuun.

PKS:n vika- ja häiriökartoilla näkyi paljon punaista Toimi-myräkän jäljiltä. Arkistokuva.

PKS:n vika- ja häiriökartoilla näkyi paljon punaista Toimi-myräkän jäljiltä. Arkistokuva.

PKS

Uutiset
8.8.2022 13.08

Toimi-myrskyn aiheuttamat viat pääosin korjattu PKS Sähkönsiirron verkkoalueella

Lau­an­tai­na maa­kun­nan yli kul­ke­neen Toi­mi-myrs­kyn ai­heut­ta­mat kes­ki­jän­ni­te­ver­kon viat on PKS Säh­kön­siir­ron verk­ko­a­lu­eel­la kor­jat­tu. Kor­jat­ta­va­na on vie­lä joi­ta­kin yk­sit­täis­ten ta­louk­sien säh­kön­ja­ke­luun vai­kut­ta­via pien­jän­ni­te­ver­kon vi­ko­ja, PKS Säh­kön­siir­ros­ta tie­do­te­taan.

PKS:n vika- ja häiriökartoilla näkyi paljon punaista Toimi-myräkän jäljiltä. Arkistokuva.

PKS:n vika- ja häiriökartoilla näkyi paljon punaista Toimi-myräkän jäljiltä. Arkistokuva.

PKS

Uutiset
8.8.2022 13.08

Toimi-myrskyn aiheuttamat viat pääosin korjattu PKS Sähkönsiirron verkkoalueella

Lau­an­tai­na maa­kun­nan yli kul­ke­neen Toi­mi-myrs­kyn ai­heut­ta­mat kes­ki­jän­ni­te­ver­kon viat on PKS Säh­kön­siir­ron verk­ko­a­lu­eel­la kor­jat­tu. Kor­jat­ta­va­na on vie­lä joi­ta­kin yk­sit­täis­ten ta­louk­sien säh­kön­ja­ke­luun vai­kut­ta­via pien­jän­ni­te­ver­kon vi­ko­ja, PKS Säh­kön­siir­ros­ta tie­do­te­taan.

Kansallispukujen tuulettamisen lomassa nautittiin mansikoita ja virvokkeita.

Kansallispukujen tuulettamisen lomassa nautittiin mansikoita ja virvokkeita.

Merja Maukonen

Uutiset
8.8.2022 9.36

Kansallispukujen tuuletuspäivää vietettiin helteisessä säässä

Suo­men kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vää ja kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tus­päi­vää juh­lis­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na Ki­teen puis­tos­sa.

Kansallispukujen tuulettamisen lomassa nautittiin mansikoita ja virvokkeita.

Kansallispukujen tuulettamisen lomassa nautittiin mansikoita ja virvokkeita.

Merja Maukonen

Uutiset
8.8.2022 9.36

Kansallispukujen tuuletuspäivää vietettiin helteisessä säässä

Suo­men kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vää ja kan­sal­lis­pu­ku­jen tuu­le­tus­päi­vää juh­lis­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na Ki­teen puis­tos­sa.

Perttu Hyvärinen pistäytyi viime viikolla Kiteellä vaihtamassa kuulumisia tukijansa Veikko Vanhasen kanssa. Samalla järjestyi tilaisuus vesijetteilyyn Pyhäjärvellä.

Perttu Hyvärinen pistäytyi viime viikolla Kiteellä vaihtamassa kuulumisia tukijansa Veikko Vanhasen kanssa. Samalla järjestyi tilaisuus vesijetteilyyn Pyhäjärvellä.

Jouko Väistö

Urheilu
8.8.2022 9.15

Vesijetteilystä mukavaa vaihtelua hiihto­har­joit­teluun

Pert­tu Hy­vä­ri­nen tun­ne­taan mie­he­nä, joka liik­kuu vauh­dik­kaas­ti hiih­to­la­dul­la. Vii­me vii­kol­la hän liik­kui vauh­dik­kaas­ti ve­den pääl­lä Py­hä­jär­vel­lä. Suk­sien si­jas­ta al­la oli Veik­ko Van­ha­sen ve­si­jet­ti.

Perttu Hyvärinen pistäytyi viime viikolla Kiteellä vaihtamassa kuulumisia tukijansa Veikko Vanhasen kanssa. Samalla järjestyi tilaisuus vesijetteilyyn Pyhäjärvellä.

Perttu Hyvärinen pistäytyi viime viikolla Kiteellä vaihtamassa kuulumisia tukijansa Veikko Vanhasen kanssa. Samalla järjestyi tilaisuus vesijetteilyyn Pyhäjärvellä.

Jouko Väistö

Urheilu
8.8.2022 9.15

Vesijetteilystä mukavaa vaihtelua hiihto­har­joit­teluun

Pert­tu Hy­vä­ri­nen tun­ne­taan mie­he­nä, joka liik­kuu vauh­dik­kaas­ti hiih­to­la­dul­la. Vii­me vii­kol­la hän liik­kui vauh­dik­kaas­ti ve­den pääl­lä Py­hä­jär­vel­lä. Suk­sien si­jas­ta al­la oli Veik­ko Van­ha­sen ve­si­jet­ti.

Liisa Hirvonen, Hannu Schreck ja Aira Nygrén muistelivat Finnvaate Oy:n historiaa.

Liisa Hirvonen, Hannu Schreck ja Aira Nygrén muistelivat Finnvaate Oy:n historiaa.

Merja Maukonen

Uutiset
5.8.2022 15.34

Finnvaatteen entiset työntekijät kokoontuivat Kiteellä

Ki­teen ke­sä­a­suk­kaan Han­nu Schrec­kin va­paa-ajan asun­nol­la ko­koon­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na muu­ta­mia kym­me­niä Fin­n­vaa­te Oy:n en­ti­siä työn­te­ki­jöi­tä. Schrec­kin hu­vi­la He­te­ran­ta on ra­ken­net­tu su­ku­ti­lan ton­til­le Pa­ja­rin­se­län ran­nal­le.

Liisa Hirvonen, Hannu Schreck ja Aira Nygrén muistelivat Finnvaate Oy:n historiaa.

Liisa Hirvonen, Hannu Schreck ja Aira Nygrén muistelivat Finnvaate Oy:n historiaa.

Merja Maukonen

Uutiset
5.8.2022 15.34

Finnvaatteen entiset työntekijät kokoontuivat Kiteellä

Ki­teen ke­sä­a­suk­kaan Han­nu Schrec­kin va­paa-ajan asun­nol­la ko­koon­tui vii­me kes­ki­viik­ko­na muu­ta­mia kym­me­niä Fin­n­vaa­te Oy:n en­ti­siä työn­te­ki­jöi­tä. Schrec­kin hu­vi­la He­te­ran­ta on ra­ken­net­tu su­ku­ti­lan ton­til­le Pa­ja­rin­se­län ran­nal­le.

Lauantaille on luvassa ukkosmyräkkää. Kuvituskuva: Pixabay.

Lauantaille on luvassa ukkosmyräkkää. Kuvituskuva: Pixabay.

Pixabay

Uutiset
5.8.2022 14.30

PKS varautuu lauantaiksi ennustettuihin ukkosiin

Il­ma­tie­teen­lai­tos on en­nus­ta­nut Itä-Suo­men alu­eel­le lau­an­tai-il­ta­päi­väk­si ja il­lak­si mah­dol­li­sia uk­kos­puus­kia. En­nus­tei­den mu­kaan kyse on yk­sit­täi­sis­tä ja pai­kal­li­sis­ta uk­kos­kuu­rois­ta, jot­ka voi­vat ol­la voi­mak­kai­ta. Puus­kis­sa tuu­len no­peus voi ol­la jopa 25 met­riä se­kun­nis­sa.

Lauantaille on luvassa ukkosmyräkkää. Kuvituskuva: Pixabay.

Lauantaille on luvassa ukkosmyräkkää. Kuvituskuva: Pixabay.

Pixabay

Uutiset
5.8.2022 14.30

PKS varautuu lauantaiksi ennustettuihin ukkosiin

Il­ma­tie­teen­lai­tos on en­nus­ta­nut Itä-Suo­men alu­eel­le lau­an­tai-il­ta­päi­väk­si ja il­lak­si mah­dol­li­sia uk­kos­puus­kia. En­nus­tei­den mu­kaan kyse on yk­sit­täi­sis­tä ja pai­kal­li­sis­ta uk­kos­kuu­rois­ta, jot­ka voi­vat ol­la voi­mak­kai­ta. Puus­kis­sa tuu­len no­peus voi ol­la jopa 25 met­riä se­kun­nis­sa.

Kiteen lukiosta vuonna 1971 kirjoittaneet ylioppilaat kokoontuivat Koivikon Kartanolla.

Kiteen lukiosta vuonna 1971 kirjoittaneet ylioppilaat kokoontuivat Koivikon Kartanolla.

Merja Maukonen

Uutiset
5.8.2022 13.55

Vuoden 1971 ylioppilaat kokoontuivat Koivikon Kartanolla

Ki­teen lu­ki­os­ta vuon­na 1971 kir­joit­ta­neet yli­op­pi­laat ta­pa­si­vat tä­nään luok­ka­ko­kouk­ses­sa Koi­vi­kon Kar­ta­nol­la. Pai­kal­le saa­pui 11 osal­lis­tu­jaa.

Kiteen lukiosta vuonna 1971 kirjoittaneet ylioppilaat kokoontuivat Koivikon Kartanolla.

Kiteen lukiosta vuonna 1971 kirjoittaneet ylioppilaat kokoontuivat Koivikon Kartanolla.

Merja Maukonen

Uutiset
5.8.2022 13.55

Vuoden 1971 ylioppilaat kokoontuivat Koivikon Kartanolla

Ki­teen lu­ki­os­ta vuon­na 1971 kir­joit­ta­neet yli­op­pi­laat ta­pa­si­vat tä­nään luok­ka­ko­kouk­ses­sa Koi­vi­kon Kar­ta­nol­la. Pai­kal­le saa­pui 11 osal­lis­tu­jaa.

Historian ensimmäistä sopimuspalokuntaviikkoa vietetään 22.-28.8.2022. Arkistokuva.

Historian ensimmäistä sopimuspalokuntaviikkoa vietetään 22.-28.8.2022. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
5.8.2022 11.35

Historian ensimmäinen sopimus­pa­lo­kun­ta­viikko 22.-28.8.2022

So­pi­mus­pa­lo­kun­tien elin­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­nen har­va-alu­eel­la -han­ke jär­jes­tää his­to­ri­an en­sim­mäi­sen So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­vii­kon 22.-28.8.2022. Val­ta­kun­nal­li­sen vii­kon ai­ka­na ha­lu­taan tuo­da esil­le so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­suut­ta ja so­pi­mus­pa­lo­kun­tien eri osas­to­jen toi­min­taa sekä ma­dal­taa kyn­nys­tä liit­tyä so­pi­mus­pa­lo­kun­taan.

Historian ensimmäistä sopimuspalokuntaviikkoa vietetään 22.-28.8.2022. Arkistokuva.

Historian ensimmäistä sopimuspalokuntaviikkoa vietetään 22.-28.8.2022. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
5.8.2022 11.35

Historian ensimmäinen sopimus­pa­lo­kun­ta­viikko 22.-28.8.2022

So­pi­mus­pa­lo­kun­tien elin­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­nen har­va-alu­eel­la -han­ke jär­jes­tää his­to­ri­an en­sim­mäi­sen So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­vii­kon 22.-28.8.2022. Val­ta­kun­nal­li­sen vii­kon ai­ka­na ha­lu­taan tuo­da esil­le so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­suut­ta ja so­pi­mus­pa­lo­kun­tien eri osas­to­jen toi­min­taa sekä ma­dal­taa kyn­nys­tä liit­tyä so­pi­mus­pa­lo­kun­taan.

Lapsen on hyvä oppia arkiliikuntaan mahdollisimman varhain. Kuvituskuva: Pixabay.

Lapsen on hyvä oppia arkiliikuntaan mahdollisimman varhain. Kuvituskuva: Pixabay.

Pixabay

Uutiset
5.8.2022 9.10

Koulumat­ka­pyö­räilystä on hyötyä lapsille

Suo­ma­lai­sis­ta 7–12-vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta noin puo­let liik­kuu suo­si­tus­ten mu­kai­sen tun­nin ver­ran päi­väs­sä, ja 13–15-vuo­ti­ais­ta sa­man ver­ran päi­väs­sä liik­kuu enää noin vii­den­nes suo­ma­lais­nuo­ris­ta. Pyö­rä­liit­to ry ha­lu­aa­kin kou­lu­jen al­ka­es­sa muis­tut­taa kou­lu­mat­ka­pyö­räi­lyn hyö­dyis­tä.

Lapsen on hyvä oppia arkiliikuntaan mahdollisimman varhain. Kuvituskuva: Pixabay.

Lapsen on hyvä oppia arkiliikuntaan mahdollisimman varhain. Kuvituskuva: Pixabay.

Pixabay

Uutiset
5.8.2022 9.10

Koulumat­ka­pyö­räilystä on hyötyä lapsille

Suo­ma­lai­sis­ta 7–12-vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta noin puo­let liik­kuu suo­si­tus­ten mu­kai­sen tun­nin ver­ran päi­väs­sä, ja 13–15-vuo­ti­ais­ta sa­man ver­ran päi­väs­sä liik­kuu enää noin vii­den­nes suo­ma­lais­nuo­ris­ta. Pyö­rä­liit­to ry ha­lu­aa­kin kou­lu­jen al­ka­es­sa muis­tut­taa kou­lu­mat­ka­pyö­räi­lyn hyö­dyis­tä.

Tommi Tihtarisen lavarunoteoksessa matkattiin jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan.

Tommi Tihtarisen lavarunoteoksessa matkattiin jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan.

Merja Maukonen

Uutiset
4.8.2022 15.02

Tommi Tihtarisen lavarunoteos vie matkalle maakuntaan

Ru­noi­li­ja ja te­at­te­rin­te­ki­jä Tom­mi Tih­ta­ri­nen esit­ti la­va­ru­no­te­ok­sen­sa Gee­nit muis­ta­vat met­säs­tä­jät tä­nään Ki­teen kir­jas­tos­sa.

Tommi Tihtarisen lavarunoteoksessa matkattiin jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan.

Tommi Tihtarisen lavarunoteoksessa matkattiin jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan.

Merja Maukonen

Uutiset
4.8.2022 15.02

Tommi Tihtarisen lavarunoteos vie matkalle maakuntaan

Ru­noi­li­ja ja te­at­te­rin­te­ki­jä Tom­mi Tih­ta­ri­nen esit­ti la­va­ru­no­te­ok­sen­sa Gee­nit muis­ta­vat met­säs­tä­jät tä­nään Ki­teen kir­jas­tos­sa.

Huuhon perhe urheilee ja liikkuu aktiivisesti. Kuvassa edessä Jasmin, keskellä vanhemmat Anne ja Mika ja takana Janna ja Jimi.

Huuhon perhe urheilee ja liikkuu aktiivisesti. Kuvassa edessä Jasmin, keskellä vanhemmat Anne ja Mika ja takana Janna ja Jimi.

Merja Maukonen

Uutiset
4.8.2022 14.18

Urheilulliselle Huuhon perheelle liikunta on elämäntapa

Ki­tee­läi­sen Huu­hon per­heen kaik­ki jä­se­net ovat ol­leet lii­kun­nal­li­sia koko ikän­sä. Per­hee­seen kuu­lu­vat van­hem­mat An­ne ja Mika Huu­ho sekä lap­set Jimi Huu­ho, 21, Jan­na Huu­ho, 17 ja Jas­min Huu­ho, 14.

Huuhon perhe urheilee ja liikkuu aktiivisesti. Kuvassa edessä Jasmin, keskellä vanhemmat Anne ja Mika ja takana Janna ja Jimi.

Huuhon perhe urheilee ja liikkuu aktiivisesti. Kuvassa edessä Jasmin, keskellä vanhemmat Anne ja Mika ja takana Janna ja Jimi.

Merja Maukonen

Uutiset
4.8.2022 14.18

Urheilulliselle Huuhon perheelle liikunta on elämäntapa

Ki­tee­läi­sen Huu­hon per­heen kaik­ki jä­se­net ovat ol­leet lii­kun­nal­li­sia koko ikän­sä. Per­hee­seen kuu­lu­vat van­hem­mat An­ne ja Mika Huu­ho sekä lap­set Jimi Huu­ho, 21, Jan­na Huu­ho, 17 ja Jas­min Huu­ho, 14.

Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaiksi rankkasateita ja ukkosia. Kuvituskuva.

Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaiksi rankkasateita ja ukkosia. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
4.8.2022 13.10

Säärintama tuomassa lauantaiksi ukkosia ja rankkasateita

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen en­nus­teen mu­kaan huo­mi­sek­si per­jan­taik­si län­nes­tä vir­taa läm­min­tä ja kos­te­aa il­maa Suo­meen ai­na Ete­lä-Lap­pia myö­ten. Sa­mal­la lä­hes­tyy sää­rin­ta­ma, jon­ka etu­puo­lel­le län­teen ja poh­joi­seen voi ke­hit­tyä voi­mak­kai­ta uk­kos­kuu­ro­ja ja run­sai­ta sa­tei­ta.

Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaiksi rankkasateita ja ukkosia. Kuvituskuva.

Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaiksi rankkasateita ja ukkosia. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
4.8.2022 13.10

Säärintama tuomassa lauantaiksi ukkosia ja rankkasateita

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen en­nus­teen mu­kaan huo­mi­sek­si per­jan­taik­si län­nes­tä vir­taa läm­min­tä ja kos­te­aa il­maa Suo­meen ai­na Ete­lä-Lap­pia myö­ten. Sa­mal­la lä­hes­tyy sää­rin­ta­ma, jon­ka etu­puo­lel­le län­teen ja poh­joi­seen voi ke­hit­tyä voi­mak­kai­ta uk­kos­kuu­ro­ja ja run­sai­ta sa­tei­ta.

Kyltti 9-tien varrella Niiralassa.

Kyltti 9-tien varrella Niiralassa.

Pirkko Löppönen

Uutiset
4.8.2022 11.34

Ukrainan sodasta kertovia kylttejä ilmestynyt Niiralassa valtatie 9:n varrelle

Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan lä­hei­syy­des­sä val­ta­tie 9:n var­rel­le on tä­män het­kis­ten tie­to­jen mu­kaan ei­li­sen ai­ka­na pys­ty­tet­ty kuu­si kylt­tiä, jois­sa on ku­via muun mu­as­sa pom­mi­te­tuis­ta kau­pun­geis­ta.

Kyltti 9-tien varrella Niiralassa.

Kyltti 9-tien varrella Niiralassa.

Pirkko Löppönen

Uutiset
4.8.2022 11.34

Ukrainan sodasta kertovia kylttejä ilmestynyt Niiralassa valtatie 9:n varrelle

Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan lä­hei­syy­des­sä val­ta­tie 9:n var­rel­le on tä­män het­kis­ten tie­to­jen mu­kaan ei­li­sen ai­ka­na pys­ty­tet­ty kuu­si kylt­tiä, jois­sa on ku­via muun mu­as­sa pom­mi­te­tuis­ta kau­pun­geis­ta.

Katalysaattorivarkaudet ovat työllistäneet poliisia Itä-Suomessa viimeisen vuoden aikana. Arkistokuva.

Katalysaattorivarkaudet ovat työllistäneet poliisia Itä-Suomessa viimeisen vuoden aikana. Arkistokuva.

Uutiset
3.8.2022 15.56

Poliisi antaa neuvoja kataly­saat­to­ri­var­kauksien varalle

Itä-Suo­mes­sa on teh­ty vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na 221 ri­ko­sil­moi­tus­ta ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sis­ta, Itä-Suo­men po­lii­sis­ta ker­ro­taan. Ka­ta­ly­saat­to­rei­ta anas­te­taan nii­den si­säl­tä­mien ja­lo­me­tal­lien vuok­si. Suo­si­tuim­mat var­kauk­sien koh­tee­na ole­vat au­to­mer­kit ovat Hon­da, To­yo­ta, Vol­vo ja Opel.

Katalysaattorivarkaudet ovat työllistäneet poliisia Itä-Suomessa viimeisen vuoden aikana. Arkistokuva.

Katalysaattorivarkaudet ovat työllistäneet poliisia Itä-Suomessa viimeisen vuoden aikana. Arkistokuva.

Uutiset
3.8.2022 15.56

Poliisi antaa neuvoja kataly­saat­to­ri­var­kauksien varalle

Itä-Suo­mes­sa on teh­ty vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na 221 ri­ko­sil­moi­tus­ta ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sis­ta, Itä-Suo­men po­lii­sis­ta ker­ro­taan. Ka­ta­ly­saat­to­rei­ta anas­te­taan nii­den si­säl­tä­mien ja­lo­me­tal­lien vuok­si. Suo­si­tuim­mat var­kauk­sien koh­tee­na ole­vat au­to­mer­kit ovat Hon­da, To­yo­ta, Vol­vo ja Opel.

Rattijuopumuksesta epäilty mies kieltäytyi puhaltamasta alkometriin Tohmajärvellä. Kuvituskuva.

Rattijuopumuksesta epäilty mies kieltäytyi puhaltamasta alkometriin Tohmajärvellä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
3.8.2022 12.15

Rattijuo­pu­mu­sepäily Tohmajärvellä

Hä­tä­kes­kus sai myö­hään tiis­tai-il­ta­na il­moi­tuk­sen, jon­ka mu­kaan hen­ki­lö­au­toi­li­ja oli tör­män­nyt toi­sen au­ton pe­rään ta­hal­laan Toh­ma­jär­vel­lä Kaa­ti­on­tiel­lä. Po­lii­si ta­voit­ti epäil­lyn kul­jet­ta­jan, joka kiel­täy­tyi pu­hal­ta­maan al­ko­met­riin, jo­ten hä­net kul­je­tet­tiin ve­ri­ko­kei­siin. Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen.

Rattijuopumuksesta epäilty mies kieltäytyi puhaltamasta alkometriin Tohmajärvellä. Kuvituskuva.

Rattijuopumuksesta epäilty mies kieltäytyi puhaltamasta alkometriin Tohmajärvellä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
3.8.2022 12.15

Rattijuo­pu­mu­sepäily Tohmajärvellä

Hä­tä­kes­kus sai myö­hään tiis­tai-il­ta­na il­moi­tuk­sen, jon­ka mu­kaan hen­ki­lö­au­toi­li­ja oli tör­män­nyt toi­sen au­ton pe­rään ta­hal­laan Toh­ma­jär­vel­lä Kaa­ti­on­tiel­lä. Po­lii­si ta­voit­ti epäil­lyn kul­jet­ta­jan, joka kiel­täy­tyi pu­hal­ta­maan al­ko­met­riin, jo­ten hä­net kul­je­tet­tiin ve­ri­ko­kei­siin. Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen.

Siun sotessa kehitetään ikääntyvien pohjoiskarjalaisten asumista. Hankkeeseen liittyvät kyselyt ikääntyville ja heidän läheisilleen on avattu. Kyselyihin voi vastata 21. elokuuta saakka Siun soten verkkosivuilla.

Siun sotessa kehitetään ikääntyvien pohjoiskarjalaisten asumista. Hankkeeseen liittyvät kyselyt ikääntyville ja heidän läheisilleen on avattu. Kyselyihin voi vastata 21. elokuuta saakka Siun soten verkkosivuilla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.8.2022 11.20

Siun sote kehittää ikääntyvien asumista

Siun sote on avan­nut ky­se­lyn, jos­sa kar­toi­te­taan poh­jois­kar­ja­lais­ten ikään­ty­vien ih­mis­ten asu­mis­tar­pei­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta 21. elo­kuu­ta saak­ka. Ikään­ty­väl­le hen­ki­löl­le tar­koi­tet­tu ky­se­ly löy­tyy tääl­tä. Ikään­ty­vän lä­hei­nen voi puo­les­taan vas­ta­ta ky­se­lyyn tääl­lä.

Siun sotessa kehitetään ikääntyvien pohjoiskarjalaisten asumista. Hankkeeseen liittyvät kyselyt ikääntyville ja heidän läheisilleen on avattu. Kyselyihin voi vastata 21. elokuuta saakka Siun soten verkkosivuilla.

Siun sotessa kehitetään ikääntyvien pohjoiskarjalaisten asumista. Hankkeeseen liittyvät kyselyt ikääntyville ja heidän läheisilleen on avattu. Kyselyihin voi vastata 21. elokuuta saakka Siun soten verkkosivuilla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.8.2022 11.20

Siun sote kehittää ikääntyvien asumista

Siun sote on avan­nut ky­se­lyn, jos­sa kar­toi­te­taan poh­jois­kar­ja­lais­ten ikään­ty­vien ih­mis­ten asu­mis­tar­pei­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta 21. elo­kuu­ta saak­ka. Ikään­ty­väl­le hen­ki­löl­le tar­koi­tet­tu ky­se­ly löy­tyy tääl­tä. Ikään­ty­vän lä­hei­nen voi puo­les­taan vas­ta­ta ky­se­lyyn tääl­lä.

Vauhti Speed Oy:n hallin rakennustyömaalla on tekemisen meininki. Töiden sujumista tarkkailevat oikealla vastaava mestari Marko Heiskanen ja projektipäällikkö Anssi Toivainen.

Vauhti Speed Oy:n hallin rakennustyömaalla on tekemisen meininki. Töiden sujumista tarkkailevat oikealla vastaava mestari Marko Heiskanen ja projektipäällikkö Anssi Toivainen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.8.2022 8.49

Suksivoidetuotanto käynnistyy syyskuun alussa

Kun Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy lu­pa­si vii­me tam­mi­kuus­sa ra­ken­taa Tik­ka­laan toi­mi­ti­lat suk­si­voi­de­val­mis­ta­ja Vauh­ti Speed Oy:lle niin, et­tä tuo­tan­to käyn­nis­tyy elo-syys­kuun vaih­tees­sa, luo­tiin hank­keel­le to­del­la tiuk­ka ai­ka­tau­lu.

Vauhti Speed Oy:n hallin rakennustyömaalla on tekemisen meininki. Töiden sujumista tarkkailevat oikealla vastaava mestari Marko Heiskanen ja projektipäällikkö Anssi Toivainen.

Vauhti Speed Oy:n hallin rakennustyömaalla on tekemisen meininki. Töiden sujumista tarkkailevat oikealla vastaava mestari Marko Heiskanen ja projektipäällikkö Anssi Toivainen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.8.2022 8.49

Suksivoidetuotanto käynnistyy syyskuun alussa

Kun Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy lu­pa­si vii­me tam­mi­kuus­sa ra­ken­taa Tik­ka­laan toi­mi­ti­lat suk­si­voi­de­val­mis­ta­ja Vauh­ti Speed Oy:lle niin, et­tä tuo­tan­to käyn­nis­tyy elo-syys­kuun vaih­tees­sa, luo­tiin hank­keel­le to­del­la tiuk­ka ai­ka­tau­lu.

Siun sote tiedottaa 4. koronarokotusten toteutumisesta.

Siun sote tiedottaa 4. koronarokotusten toteutumisesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.8.2022 8.45

Yli 70-vuotiaiden 4. koronarokotusten Walk in -tilaisuus Joensuussa 6.8. – riskiryhmien 4. rokotusten ajanvaraus käynnistyy lauantaina

Siun sote jär­jes­tää yli 70-vuo­ti­ail­le walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­den lau­an­tai­na 6. elo­kuu­ta Jo­en­suus­sa osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9 klo 9-16. Tar­jol­la on 400 Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää, kui­ten­kin ai­na­kin klo 16 saak­ka.

Siun sote tiedottaa 4. koronarokotusten toteutumisesta.

Siun sote tiedottaa 4. koronarokotusten toteutumisesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.8.2022 8.45

Yli 70-vuotiaiden 4. koronarokotusten Walk in -tilaisuus Joensuussa 6.8. – riskiryhmien 4. rokotusten ajanvaraus käynnistyy lauantaina

Siun sote jär­jes­tää yli 70-vuo­ti­ail­le walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­den lau­an­tai­na 6. elo­kuu­ta Jo­en­suus­sa osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9 klo 9-16. Tar­jol­la on 400 Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää, kui­ten­kin ai­na­kin klo 16 saak­ka.

Uutiset
3.8.2022 8.35

Henkilöauto ja karhu kolaroivat Kiteellä

Hen­ki­lö­au­to tör­mä­si kar­huun 6-tiel­lä Ki­teel­lä tiis­tai­na hie­man en­nen puol­ta­yö­tä. Ki­teen suun­taan ajet­ta­es­sa, hie­man en­nen Ma­to­lam­pea, va­sem­mal­ta puo­lel­ta tie­tä oli tul­lut täy­si­ko­koi­nen kar­hu, joka osui au­ton keu­laan ja sii­tä edel­leen tuu­li­la­siin. Osu­man jäl­keen kar­hu oli jat­ka­nut mat­kaan­sa tien oi­ke­al­le puo­lel­le koh­ti kirk­ko­suo­ta.

Uutiset
3.8.2022 8.35

Henkilöauto ja karhu kolaroivat Kiteellä

Hen­ki­lö­au­to tör­mä­si kar­huun 6-tiel­lä Ki­teel­lä tiis­tai­na hie­man en­nen puol­ta­yö­tä. Ki­teen suun­taan ajet­ta­es­sa, hie­man en­nen Ma­to­lam­pea, va­sem­mal­ta puo­lel­ta tie­tä oli tul­lut täy­si­ko­koi­nen kar­hu, joka osui au­ton keu­laan ja sii­tä edel­leen tuu­li­la­siin. Osu­man jäl­keen kar­hu oli jat­ka­nut mat­kaan­sa tien oi­ke­al­le puo­lel­le koh­ti kirk­ko­suo­ta.

Suopäivät Karjalan koeasemalla 1922. Kuva kirjasta "Sata vuotta suotutkimusta ja viljelyneuvontaa"

Suopäivät Karjalan koeasemalla 1922. Kuva kirjasta "Sata vuotta suotutkimusta ja viljelyneuvontaa"

Suoviljely-yhdistysen arkistot

Uutiset
2.8.2022 11.27

Suotalo perustettiin Tohmajärvelle yli sata vuotta sitten

Toh­ma­jär­ven Ase­man­tien var­rel­la, van­han kou­lu­kes­kuk­sen vas­ta­pää­tä si­jait­see Suo­ta­lo-ni­mi­nen tila. Ny­ky­ään Suo­ta­lon ti­lois­sa toi­mii päih­de­on­gel­mai­sil­le nai­sil­le kun­tou­tus­ta an­ta­va Hoi­to­ko­ti Tuh­ki­mo. Sitä en­nen kiin­teis­tö on ol­lut muun mu­as­sa Luo­vin kou­lu­tus­käy­tös­sä. Mut­ta Suo­ta­lo-nimi vie mei­dät yli sa­dan vuo­den pää­hän.

Suopäivät Karjalan koeasemalla 1922. Kuva kirjasta "Sata vuotta suotutkimusta ja viljelyneuvontaa"

Suopäivät Karjalan koeasemalla 1922. Kuva kirjasta "Sata vuotta suotutkimusta ja viljelyneuvontaa"

Suoviljely-yhdistysen arkistot

Uutiset
2.8.2022 11.27

Suotalo perustettiin Tohmajärvelle yli sata vuotta sitten

Toh­ma­jär­ven Ase­man­tien var­rel­la, van­han kou­lu­kes­kuk­sen vas­ta­pää­tä si­jait­see Suo­ta­lo-ni­mi­nen tila. Ny­ky­ään Suo­ta­lon ti­lois­sa toi­mii päih­de­on­gel­mai­sil­le nai­sil­le kun­tou­tus­ta an­ta­va Hoi­to­ko­ti Tuh­ki­mo. Sitä en­nen kiin­teis­tö on ol­lut muun mu­as­sa Luo­vin kou­lu­tus­käy­tös­sä. Mut­ta Suo­ta­lo-nimi vie mei­dät yli sa­dan vuo­den pää­hän.

Lisää aiheesta

Kysely