JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vilja Hirvonen sommitteli tuomaansa metallinpalaa kohdalleen kierrätystaideteoksen kylkeen.

Vilja Hirvonen sommitteli tuomaansa metallinpalaa kohdalleen kierrätystaideteoksen kylkeen.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.10.2023 15.58

Rasivaaran kierrätystaideteos valmistumassa - taideryhmän oppilaat toivat oman palansa teokseen

La­pi­o­rul­la­ä­keen osat, he­vo­sen­ken­gät ja -kuo­lai­met, ta­li­kon ja la­pi­on te­rät, ja­lus­ti­met, sak­set ja mo­net muut me­tal­lin­ke­räyk­seen ta­val­li­ses­ti pää­ty­vät ka­pis­tuk­set ovat ja­los­tu­neet mo­sai­ik­ki­tai­tei­li­ja­na tun­ne­tun Pat­rick War­din kä­sis­sä luon­nol­lis­ta ko­ko­aan suu­rem­mak­si rau­ta­he­vo­sek­si, jota on vii­mei­sim­män kuu­kau­den ajan ra­ken­net­tu Hy­vä­ri­sen Pa­jan hal­lis­sa Ra­si­vaa­ras­sa.

Valkoposkihanhien päämuuton arvioidaan olevan ohi tältä syksyltä.

Valkoposkihanhien päämuuton arvioidaan olevan ohi tältä syksyltä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
3.10.2023 14.56

Valkoposkihanhien päämuutto tapahtui maanantaina

Poh­jois-Kar­ja­lan Ely-kes­kus tie­dot­taa val­ko­pos­ki­han­hien pää­muu­ton ta­pah­tu­neen vii­väs­tyk­sien jäl­keen ei­len maa­nan­tai­na. Muut­toa oli vii­väs­tyt­tä­nyt pit­kään jat­ku­neet vas­ta­tuu­let sekä sa­de­a­lu­eet.

Valkoposkihanhien päämuuton arvioidaan olevan ohi tältä syksyltä.

Valkoposkihanhien päämuuton arvioidaan olevan ohi tältä syksyltä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
3.10.2023 14.56

Valkoposkihanhien päämuutto tapahtui maanantaina

Poh­jois-Kar­ja­lan Ely-kes­kus tie­dot­taa val­ko­pos­ki­han­hien pää­muu­ton ta­pah­tu­neen vii­väs­tyk­sien jäl­keen ei­len maa­nan­tai­na. Muut­toa oli vii­väs­tyt­tä­nyt pit­kään jat­ku­neet vas­ta­tuu­let sekä sa­de­a­lu­eet.

Koulutoiminta Taipaleella päättyi vuonna 2005, sen jälkeen rakennus on ollut kyläyhdistyksen hallussa. Arkistokuva kesältä 2023.

Koulutoiminta Taipaleella päättyi vuonna 2005, sen jälkeen rakennus on ollut kyläyhdistyksen hallussa. Arkistokuva kesältä 2023.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.10.2023 12.12

Taipaleen kyläyhdistys lakkautetaan

Yli 15 vuo­den ajan ky­lä­ta­lo­na toi­mi­nut Tai­pa­leen en­ti­nen kou­lu on pa­lau­tu­mas­sa Ki­teen kau­pun­gil­le, sil­lä ky­läyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on päät­ty­mäs­sä.

Koulutoiminta Taipaleella päättyi vuonna 2005, sen jälkeen rakennus on ollut kyläyhdistyksen hallussa. Arkistokuva kesältä 2023.

Koulutoiminta Taipaleella päättyi vuonna 2005, sen jälkeen rakennus on ollut kyläyhdistyksen hallussa. Arkistokuva kesältä 2023.

Päivi Lievonen

Uutiset
3.10.2023 12.12

Taipaleen kyläyhdistys lakkautetaan

Yli 15 vuo­den ajan ky­lä­ta­lo­na toi­mi­nut Tai­pa­leen en­ti­nen kou­lu on pa­lau­tu­mas­sa Ki­teen kau­pun­gil­le, sil­lä ky­läyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on päät­ty­mäs­sä.

Kaisa Lehtipuro ohjaa Keski-Karjalan kansalaisopiston Qigong-kurssia. Kuva: Kaisa Lehtipuro.

Kaisa Lehtipuro ohjaa Keski-Karjalan kansalaisopiston Qigong-kurssia. Kuva: Kaisa Lehtipuro.

Kaisa Jussila

Urheilu
3.10.2023 11.06

Mieltä ja kehoa tasapainottava kurssi alkaa perjantaina

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­tos­sa al­kaa per­jan­tai­na qi­gong-kurs­sien sar­ja, joka täh­tää ke­hon rau­hoit­ta­mi­seen ja hoi­vaa­mi­seen peh­meil­lä lii­ke­sar­joil­la.

Kaisa Lehtipuro ohjaa Keski-Karjalan kansalaisopiston Qigong-kurssia. Kuva: Kaisa Lehtipuro.

Kaisa Lehtipuro ohjaa Keski-Karjalan kansalaisopiston Qigong-kurssia. Kuva: Kaisa Lehtipuro.

Kaisa Jussila

Urheilu
3.10.2023 11.06

Mieltä ja kehoa tasapainottava kurssi alkaa perjantaina

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­tos­sa al­kaa per­jan­tai­na qi­gong-kurs­sien sar­ja, joka täh­tää ke­hon rau­hoit­ta­mi­seen ja hoi­vaa­mi­seen peh­meil­lä lii­ke­sar­joil­la.

Elli Pelkonen jälleeen mitaleilla. Arkistokuva veteraanien MM-rasteilta vuodelta 2021. Kuva: Päivi Pelkonen

Elli Pelkonen jälleeen mitaleilla. Arkistokuva veteraanien MM-rasteilta vuodelta 2021. Kuva: Päivi Pelkonen

Kari Sarkkinen

Urheilu
3.10.2023 9.58

Elli suunnisti SM-hopeaa

El­li Pel­ko­sen hyvä suun­nis­tus­vi­re säi­lyi kau­den lop­puun as­ti. Tuo­rein näyt­tö täs­tä tuli vii­me vii­kon­lop­pu­na Tai­pal­saa­rel­la jär­jes­te­tyis­sä yö­suun­nis­tuk­sen SM-ki­sois­sa, mis­sä hän saa­vut­ti ho­pei­sen mi­ta­lin.

Elli Pelkonen jälleeen mitaleilla. Arkistokuva veteraanien MM-rasteilta vuodelta 2021. Kuva: Päivi Pelkonen

Elli Pelkonen jälleeen mitaleilla. Arkistokuva veteraanien MM-rasteilta vuodelta 2021. Kuva: Päivi Pelkonen

Kari Sarkkinen

Urheilu
3.10.2023 9.58

Elli suunnisti SM-hopeaa

El­li Pel­ko­sen hyvä suun­nis­tus­vi­re säi­lyi kau­den lop­puun as­ti. Tuo­rein näyt­tö täs­tä tuli vii­me vii­kon­lop­pu­na Tai­pal­saa­rel­la jär­jes­te­tyis­sä yö­suun­nis­tuk­sen SM-ki­sois­sa, mis­sä hän saa­vut­ti ho­pei­sen mi­ta­lin.

Riikka Tolosen (vas.) tanssitunnille Kiteen Yhteisötalossa osallistuivat Taikatuulia Toropainen, Meea Korhonen sekä Linda Tiainen.

Riikka Tolosen (vas.) tanssitunnille Kiteen Yhteisötalossa osallistuivat Taikatuulia Toropainen, Meea Korhonen sekä Linda Tiainen.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.10.2023 8.50

Tanssia Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Ki­teen Yh­tei­sö­ta­lon va­loi­sas­sa sa­lis­sa soi bas­so­voit­toi­nen, af­rik­ka­lais­vai­kut­tei­nen mu­siik­ki. Pai­kal­le ko­koon­tu­neet yh­dek­sän las­ta ja nuor­ta al­ka­vat tans­sia kol­men ryh­mis­sä hal­ki sa­lin. Vä­lil­lä hy­pä­tään il­maan.

Riikka Tolosen (vas.) tanssitunnille Kiteen Yhteisötalossa osallistuivat Taikatuulia Toropainen, Meea Korhonen sekä Linda Tiainen.

Riikka Tolosen (vas.) tanssitunnille Kiteen Yhteisötalossa osallistuivat Taikatuulia Toropainen, Meea Korhonen sekä Linda Tiainen.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.10.2023 8.50

Tanssia Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Ki­teen Yh­tei­sö­ta­lon va­loi­sas­sa sa­lis­sa soi bas­so­voit­toi­nen, af­rik­ka­lais­vai­kut­tei­nen mu­siik­ki. Pai­kal­le ko­koon­tu­neet yh­dek­sän las­ta ja nuor­ta al­ka­vat tans­sia kol­men ryh­mis­sä hal­ki sa­lin. Vä­lil­lä hy­pä­tään il­maan.

Poliisin mukaan ikäihmisten taloudellisen kaltoin kohtelun tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta kaikilta. Kuvituskuva.

Poliisin mukaan ikäihmisten taloudellisen kaltoin kohtelun tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta kaikilta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.10.2023 8.42

Poliisilta ajateltavaa vanhustenviikkoon

Van­hus­työn kes­kus­liit­to jär­jes­tää Van­hus­ten viik­ko -tee­ma­vii­kon 1. - 8.10.2023. Po­lii­si an­taa tä­män vii­kon ai­ka­na tie­toa ja vink­ke­jä ikään­ty­vien ar­jen tur­val­li­suu­teen liit­ty­en en­nal­ta es­tä­vän työn nä­kö­kul­mas­ta.

Poliisin mukaan ikäihmisten taloudellisen kaltoin kohtelun tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta kaikilta. Kuvituskuva.

Poliisin mukaan ikäihmisten taloudellisen kaltoin kohtelun tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta kaikilta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.10.2023 8.42

Poliisilta ajateltavaa vanhustenviikkoon

Van­hus­työn kes­kus­liit­to jär­jes­tää Van­hus­ten viik­ko -tee­ma­vii­kon 1. - 8.10.2023. Po­lii­si an­taa tä­män vii­kon ai­ka­na tie­toa ja vink­ke­jä ikään­ty­vien ar­jen tur­val­li­suu­teen liit­ty­en en­nal­ta es­tä­vän työn nä­kö­kul­mas­ta.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet-elokuvassa näyttelevä Janne Hyytiäinen vieraili syyskuussa Kiteellä.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet-elokuvassa näyttelevä Janne Hyytiäinen vieraili syyskuussa Kiteellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.10.2023 16.18

"Näytteleminen on tapa katsoa maailmaa ja tapahtumia"

Näyt­te­li­jä Jan­ne Hyy­ti­äi­sel­le kiin­nos­tus tai­teen te­ke­mi­seen syt­tyi jo lap­se­na. Mie­lui­sim­mat roo­lit an­ta­vat aja­tuk­sil­le ti­laa myös kat­so­jal­le ja ka­ris­maat­ti­suu­des­taan tun­net­tu mies ar­vos­taa vil­pit­tö­myyt­tä ja herk­kyyt­tä. Täl­lä het­kel­lä elä­mäs­sä on me­neil­lään vai­he, jos­sa kil­pai­lu­viet­ti suun­tau­tuu am­ma­til­li­suu­den si­jaan har­ras­tuk­siin.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet-elokuvassa näyttelevä Janne Hyytiäinen vieraili syyskuussa Kiteellä.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet-elokuvassa näyttelevä Janne Hyytiäinen vieraili syyskuussa Kiteellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
2.10.2023 16.18

"Näytteleminen on tapa katsoa maailmaa ja tapahtumia"

Näyt­te­li­jä Jan­ne Hyy­ti­äi­sel­le kiin­nos­tus tai­teen te­ke­mi­seen syt­tyi jo lap­se­na. Mie­lui­sim­mat roo­lit an­ta­vat aja­tuk­sil­le ti­laa myös kat­so­jal­le ja ka­ris­maat­ti­suu­des­taan tun­net­tu mies ar­vos­taa vil­pit­tö­myyt­tä ja herk­kyyt­tä. Täl­lä het­kel­lä elä­mäs­sä on me­neil­lään vai­he, jos­sa kil­pai­lu­viet­ti suun­tau­tuu am­ma­til­li­suu­den si­jaan har­ras­tuk­siin.

Katriina Tenhosen kuvaamat maatähdet olivat syyskuun puolivälissä täydessä loistossaan.

Katriina Tenhosen kuvaamat maatähdet olivat syyskuun puolivälissä täydessä loistossaan.

Katriina Tenhonen

Uutiset
2.10.2023 15.55

Harvinaista maatähteä myös Tohmajärvellä

Sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen uu­ti­soi vii­me kes­ki­viik­ko­na Höy­ti­äi­sen lä­his­töl­lä löy­ty­neis­tä eri­koi­sen nä­köi­sis­tä sie­nis­tä, jot­ka sit­tem­min tun­nis­tet­tiin har­vi­nai­sik­si uur­re­maa­täh­dik­si.

Katriina Tenhosen kuvaamat maatähdet olivat syyskuun puolivälissä täydessä loistossaan.

Katriina Tenhosen kuvaamat maatähdet olivat syyskuun puolivälissä täydessä loistossaan.

Katriina Tenhonen

Uutiset
2.10.2023 15.55

Harvinaista maatähteä myös Tohmajärvellä

Sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen uu­ti­soi vii­me kes­ki­viik­ko­na Höy­ti­äi­sen lä­his­töl­lä löy­ty­neis­tä eri­koi­sen nä­köi­sis­tä sie­nis­tä, jot­ka sit­tem­min tun­nis­tet­tiin har­vi­nai­sik­si uur­re­maa­täh­dik­si.

Tuusulan Moottorikerhoa edustava Eero Remes karkasi kilpakumppaneilta heti lähtöpaukusta ja piti piikkipaikan helposti ruutulipulle asti.

Tuusulan Moottorikerhoa edustava Eero Remes karkasi kilpakumppaneilta heti lähtöpaukusta ja piti piikkipaikan helposti ruutulipulle asti.

Jouko Väistö

Urheilu
2.10.2023 15.45

Remes jatkoi voittokulkuaan MC Kiteen Cross Countryssa

Men­neen vuo­si­kym­me­nen puo­lel­la kol­mes­ti en­du­ron MM-kul­taa voit­ta­nut Tuu­su­lan Moot­to­ri­ker­hon Ee­ro Re­mes ete­nee vauh­dik­kaas­ti myös Kar­ja­lan kan­kail­la. Hän oli vii­me vuo­den ta­paan no­pein kul­jet­ta­ja Ki­teen moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin lau­an­tai­na Ai­mon alu­eel­la jär­jes­tä­mäs­sä SM Cross Count­ry -kil­pai­lus­sa.

Tuusulan Moottorikerhoa edustava Eero Remes karkasi kilpakumppaneilta heti lähtöpaukusta ja piti piikkipaikan helposti ruutulipulle asti.

Tuusulan Moottorikerhoa edustava Eero Remes karkasi kilpakumppaneilta heti lähtöpaukusta ja piti piikkipaikan helposti ruutulipulle asti.

Jouko Väistö

Urheilu
2.10.2023 15.45

Remes jatkoi voittokulkuaan MC Kiteen Cross Countryssa

Men­neen vuo­si­kym­me­nen puo­lel­la kol­mes­ti en­du­ron MM-kul­taa voit­ta­nut Tuu­su­lan Moot­to­ri­ker­hon Ee­ro Re­mes ete­nee vauh­dik­kaas­ti myös Kar­ja­lan kan­kail­la. Hän oli vii­me vuo­den ta­paan no­pein kul­jet­ta­ja Ki­teen moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin lau­an­tai­na Ai­mon alu­eel­la jär­jes­tä­mäs­sä SM Cross Count­ry -kil­pai­lus­sa.

Veekmas Oy:n perustaja ja Kiteen yrittäjien pitkäaikainen puheenjohtaja Esa Halttunen menehtyi viime perjantaina.

Veekmas Oy:n perustaja ja Kiteen yrittäjien pitkäaikainen puheenjohtaja Esa Halttunen menehtyi viime perjantaina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 15.35

Veekmasin perustaja menehtyi

Veek­mas Oy:n pe­rus­ta­ja Esa Halt­tu­nen me­neh­tyi vii­me per­jan­tai­na pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den uu­vut­ta­ma­na.

Veekmas Oy:n perustaja ja Kiteen yrittäjien pitkäaikainen puheenjohtaja Esa Halttunen menehtyi viime perjantaina.

Veekmas Oy:n perustaja ja Kiteen yrittäjien pitkäaikainen puheenjohtaja Esa Halttunen menehtyi viime perjantaina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 15.35

Veekmasin perustaja menehtyi

Veek­mas Oy:n pe­rus­ta­ja Esa Halt­tu­nen me­neh­tyi vii­me per­jan­tai­na pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den uu­vut­ta­ma­na.

Tohmajärven helluntaiseurakunnan pastori ja lähetystyöntekijä Markku Ollikainen tuli syyskuun lopussa Japanista Suomeen.

Tohmajärven helluntaiseurakunnan pastori ja lähetystyöntekijä Markku Ollikainen tuli syyskuun lopussa Japanista Suomeen.

Miikka Kivinen

Uutiset
2.10.2023 15.26

Tohmajärven hellun­tai­seu­rakunta 40 vuotta

Toh­ma­jär­ven hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta viet­tää vii­kon­lop­pu­na 40-vuo­tis­juh­li­aan. Pa­ri­sen viik­koa en­nen juh­laa Ja­pa­nis­ta ta­voi­tet­tu Toh­ma­jär­ven hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan pas­to­ri ja lä­he­tys­työn­te­ki­jä Mark­ku Ol­li­kai­nen ker­too, et­tä eräs tär­keä syy juh­lan jär­jes­tä­mi­seen on se, et­tä mo­net toh­ma­jär­ve­läi­set osal­lis­tui­vat kir­kon ra­ken­nus­tal­koi­siin 40 vuot­ta sit­ten.

Tohmajärven helluntaiseurakunnan pastori ja lähetystyöntekijä Markku Ollikainen tuli syyskuun lopussa Japanista Suomeen.

Tohmajärven helluntaiseurakunnan pastori ja lähetystyöntekijä Markku Ollikainen tuli syyskuun lopussa Japanista Suomeen.

Miikka Kivinen

Uutiset
2.10.2023 15.26

Tohmajärven hellun­tai­seu­rakunta 40 vuotta

Toh­ma­jär­ven hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta viet­tää vii­kon­lop­pu­na 40-vuo­tis­juh­li­aan. Pa­ri­sen viik­koa en­nen juh­laa Ja­pa­nis­ta ta­voi­tet­tu Toh­ma­jär­ven hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan pas­to­ri ja lä­he­tys­työn­te­ki­jä Mark­ku Ol­li­kai­nen ker­too, et­tä eräs tär­keä syy juh­lan jär­jes­tä­mi­seen on se, et­tä mo­net toh­ma­jär­ve­läi­set osal­lis­tui­vat kir­kon ra­ken­nus­tal­koi­siin 40 vuot­ta sit­ten.

Jatkossa junien nopeus Syrjäsalmen vanhalla sillalla putoaa kymmeneen kilometriin tunnissa.

Jatkossa junien nopeus Syrjäsalmen vanhalla sillalla putoaa kymmeneen kilometriin tunnissa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 14.27

Syrjäsalmen uusi silta uuteen paikkaan

Syr­jä­sal­men uu­den rau­ta­tie­sil­lan ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy ai­na­kin vuo­teen 2025. Uu­si sil­ta teh­dään 45 met­rin pää­hän van­has­ta sil­las­ta ja ra­ken­nus­töi­den ar­vi­oi­daan vie­vän ai­kaa vuo­den ver­ran. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä uu­si sil­ta on val­mis 3– 5 vuo­den pääs­tä.

Jatkossa junien nopeus Syrjäsalmen vanhalla sillalla putoaa kymmeneen kilometriin tunnissa.

Jatkossa junien nopeus Syrjäsalmen vanhalla sillalla putoaa kymmeneen kilometriin tunnissa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 14.27

Syrjäsalmen uusi silta uuteen paikkaan

Syr­jä­sal­men uu­den rau­ta­tie­sil­lan ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy ai­na­kin vuo­teen 2025. Uu­si sil­ta teh­dään 45 met­rin pää­hän van­has­ta sil­las­ta ja ra­ken­nus­töi­den ar­vi­oi­daan vie­vän ai­kaa vuo­den ver­ran. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä uu­si sil­ta on val­mis 3– 5 vuo­den pääs­tä.

Kiteentien ja Kehätien välillä on päästy jo liikenteenjakajien kivien asentamiseen.

Kiteentien ja Kehätien välillä on päästy jo liikenteenjakajien kivien asentamiseen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 14.12

Tieraken­nus­hankkeet valmistumassa Kiteellä

Ki­teel­lä, ai­van kes­kus­taa­ja­man tun­tu­mas­sa on ke­sän ai­ka­na ol­lut työn al­la ke­vy­en lii­ken­teen väy­län ra­ken­nus­han­ke Ki­teen­tien ja Ke­hä­tien vä­lil­lä ja Ky­tän­nie­men sil­lan pe­rus­kor­jaus.

Kiteentien ja Kehätien välillä on päästy jo liikenteenjakajien kivien asentamiseen.

Kiteentien ja Kehätien välillä on päästy jo liikenteenjakajien kivien asentamiseen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 14.12

Tieraken­nus­hankkeet valmistumassa Kiteellä

Ki­teel­lä, ai­van kes­kus­taa­ja­man tun­tu­mas­sa on ke­sän ai­ka­na ol­lut työn al­la ke­vy­en lii­ken­teen väy­län ra­ken­nus­han­ke Ki­teen­tien ja Ke­hä­tien vä­lil­lä ja Ky­tän­nie­men sil­lan pe­rus­kor­jaus.

Sudet tappoivat viime viikolla pienlampolan eläimistä yli puolet. Kuvituskuvan lampaat eivät liity tapaukseen.

Sudet tappoivat viime viikolla pienlampolan eläimistä yli puolet. Kuvituskuvan lampaat eivät liity tapaukseen.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
2.10.2023 11.55

Muljulan susihyökkäyksessä vahingoittuneita lampaita lopetettiin - kadonnut lammas löytyi syötynä naapurin pihasta

Mul­ju­las­sa vii­me vii­kon alus­sa ta­pah­tu­nees­sa su­sien hyök­käyk­ses­sä me­ne­tet­ty­jen lam­pai­den lu­ku­mää­rä nou­si vii­des­tä kah­dek­saan uu­heen.

Sudet tappoivat viime viikolla pienlampolan eläimistä yli puolet. Kuvituskuvan lampaat eivät liity tapaukseen.

Sudet tappoivat viime viikolla pienlampolan eläimistä yli puolet. Kuvituskuvan lampaat eivät liity tapaukseen.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
2.10.2023 11.55

Muljulan susihyökkäyksessä vahingoittuneita lampaita lopetettiin - kadonnut lammas löytyi syötynä naapurin pihasta

Mul­ju­las­sa vii­me vii­kon alus­sa ta­pah­tu­nees­sa su­sien hyök­käyk­ses­sä me­ne­tet­ty­jen lam­pai­den lu­ku­mää­rä nou­si vii­des­tä kah­dek­saan uu­heen.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 11.18

Keski-Karjalassa potentiaalia tuottaa materiaalia turpeettomiin kasvualustoihin ja kuivikkeiksi

Tur­ve on Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin kas­vu­a­lus­ta- ja kui­vi­ke­ma­te­ri­aa­li. Tur­peen myyn­ti­mää­rien en­nus­te­taan kui­ten­kin puo­lit­tu­van seu­raa­vien vii­den vuo­den ai­ka­na. Mi­kä­li en­nus­te to­teu­tuu, uu­sia tur­vet­ta kor­vaa­via ja täy­den­tä­viä ma­te­ri­aa­le­ja tar­vi­taan kii­rees­ti täyt­tä­mään tämä vaje.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 11.18

Keski-Karjalassa potentiaalia tuottaa materiaalia turpeettomiin kasvualustoihin ja kuivikkeiksi

Tur­ve on Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin kas­vu­a­lus­ta- ja kui­vi­ke­ma­te­ri­aa­li. Tur­peen myyn­ti­mää­rien en­nus­te­taan kui­ten­kin puo­lit­tu­van seu­raa­vien vii­den vuo­den ai­ka­na. Mi­kä­li en­nus­te to­teu­tuu, uu­sia tur­vet­ta kor­vaa­via ja täy­den­tä­viä ma­te­ri­aa­le­ja tar­vi­taan kii­rees­ti täyt­tä­mään tämä vaje.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
2.10.2023 11.06

Tohmajärvelle myönnetty yksi sudentappolupa -reunaehdot ovat niin tiukat, että jahdin onnistumista pidetään epätodennäköisenä

Suo­men Riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt yh­den poik­keus­lu­van Toh­ma­jär­vel­le hait­taa tuot­ta­van su­den pois­toon. Su­det ovat ai­heut­ta­neet Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä usei­ta va­hin­ko­ja ko­tie­läi­mil­le ku­lu­van syk­syn ai­ka­na.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
2.10.2023 11.06

Tohmajärvelle myönnetty yksi sudentappolupa -reunaehdot ovat niin tiukat, että jahdin onnistumista pidetään epätodennäköisenä

Suo­men Riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt yh­den poik­keus­lu­van Toh­ma­jär­vel­le hait­taa tuot­ta­van su­den pois­toon. Su­det ovat ai­heut­ta­neet Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä usei­ta va­hin­ko­ja ko­tie­läi­mil­le ku­lu­van syk­syn ai­ka­na.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Tuija Marienberg

Uutiset
2.10.2023 8.00

Kesälahden vanhempainyhdistys: kouluverk­ko­selvitys olisi tullut aloittaa lapsivaikutusten arvioinnilla

Ke­sä­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä suu­rin huo­li on kou­lu­mat­ko­jen pi­tuus. Van­hem­pai­nyh­dis­tys to­te­aa, et­tä kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oli­si tul­lut aloit­taa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­neil­la, joi­ta ol­laan nyt vas­ta aloit­ta­mas­sa. Lau­sun­non mu­kaan jo nyt 10 ki­lo­met­rin kou­lu­mat­kan tait­ta­mi­seen voi pi­sim­mil­lään ku­lua 2,5 tun­tia päi­vit­täin.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Tuija Marienberg

Uutiset
2.10.2023 8.00

Kesälahden vanhempainyhdistys: kouluverk­ko­selvitys olisi tullut aloittaa lapsivaikutusten arvioinnilla

Ke­sä­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä suu­rin huo­li on kou­lu­mat­ko­jen pi­tuus. Van­hem­pai­nyh­dis­tys to­te­aa, et­tä kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oli­si tul­lut aloit­taa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­neil­la, joi­ta ol­laan nyt vas­ta aloit­ta­mas­sa. Lau­sun­non mu­kaan jo nyt 10 ki­lo­met­rin kou­lu­mat­kan tait­ta­mi­seen voi pi­sim­mil­lään ku­lua 2,5 tun­tia päi­vit­täin.

Ville Vatanen ei jää tapahtunutta liikaa harmittelemaan. Kuluneella kaudella SM-sarjasta on saatu roppakaupalla kokemusta ja ensi kaudella ajojen on tarkoitus jatkua samassa sarjassa. Arkistokuva.

Ville Vatanen ei jää tapahtunutta liikaa harmittelemaan. Kuluneella kaudella SM-sarjasta on saatu roppakaupalla kokemusta ja ensi kaudella ajojen on tarkoitus jatkua samassa sarjassa. Arkistokuva.

Ville Vatanen

Urheilu
1.10.2023 20.20

Ulosajo pudotti Vatasen podiumilta

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­ta edus­ta­van Vil­le Va­ta­sen SM-ho­pea ka­riu­tui ulo­sa­joon Kok­ko­la Ral­lis­sa vii­kon­lop­pu­na.

Ville Vatanen ei jää tapahtunutta liikaa harmittelemaan. Kuluneella kaudella SM-sarjasta on saatu roppakaupalla kokemusta ja ensi kaudella ajojen on tarkoitus jatkua samassa sarjassa. Arkistokuva.

Ville Vatanen ei jää tapahtunutta liikaa harmittelemaan. Kuluneella kaudella SM-sarjasta on saatu roppakaupalla kokemusta ja ensi kaudella ajojen on tarkoitus jatkua samassa sarjassa. Arkistokuva.

Ville Vatanen

Urheilu
1.10.2023 20.20

Ulosajo pudotti Vatasen podiumilta

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­ta edus­ta­van Vil­le Va­ta­sen SM-ho­pea ka­riu­tui ulo­sa­joon Kok­ko­la Ral­lis­sa vii­kon­lop­pu­na.

Rääkkylän tori täyttyi katuviestin alkuverryttelijöistä.

Rääkkylän tori täyttyi katuviestin alkuverryttelijöistä.

Päivi Lievonen

Urheilu
29.9.2023 13.55

Katuviestissä yläkoululaiset voitokkaina

Rääk­ky­län syk­syi­seen sa­don­kor­juu­ta­pah­tu­man ka­tu­vies­tiin osal­lis­tui täl­lä ker­taa 18 kou­lu­lais­jouk­ku­et­ta, kä­ve­ly­sar­jas­sa oli mu­ka­na kak­si ai­kuis­ten jouk­ku­et­ta.

Rääkkylän tori täyttyi katuviestin alkuverryttelijöistä.

Rääkkylän tori täyttyi katuviestin alkuverryttelijöistä.

Päivi Lievonen

Urheilu
29.9.2023 13.55

Katuviestissä yläkoululaiset voitokkaina

Rääk­ky­län syk­syi­seen sa­don­kor­juu­ta­pah­tu­man ka­tu­vies­tiin osal­lis­tui täl­lä ker­taa 18 kou­lu­lais­jouk­ku­et­ta, kä­ve­ly­sar­jas­sa oli mu­ka­na kak­si ai­kuis­ten jouk­ku­et­ta.

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Päivi Lievonen

Uutiset
29.9.2023 11.58

Maa- ja metsäta­lous­mi­nisteriö aloittaa susiasetuksen valmistelun - tavoitteena kannanhoidollisen metsästyksen aloitus tammikuussa

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö tie­dot­ti tä­nään per­jan­tai­na aloit­ta­van­sa su­si­a­se­tuk­sen val­mis­te­lun. Su­den ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on tar­koi­tus aloit­taa en­si vuo­den alus­ta.

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Päivi Lievonen

Uutiset
29.9.2023 11.58

Maa- ja metsäta­lous­mi­nisteriö aloittaa susiasetuksen valmistelun - tavoitteena kannanhoidollisen metsästyksen aloitus tammikuussa

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö tie­dot­ti tä­nään per­jan­tai­na aloit­ta­van­sa su­si­a­se­tuk­sen val­mis­te­lun. Su­den ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on tar­koi­tus aloit­taa en­si vuo­den alus­ta.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 18.10

Kiteen kaupunki muutti hallintosäännön pykälää - yhdistysten hankkeiden tilapäisrahoitus päätöksen taustalla

Ki­teen kau­pun­gin val­tuus­to päät­ti vuo­den kol­man­nes­sa ko­kouk­ses­saan muut­taa hal­lin­to­sään­nön py­kä­lää, joka kos­kee an­to­lai­no­jen myön­tä­mis­tä yh­tei­söil­le avus­tus­ra­hoit­teis­ten hank­kei­den ti­la­päi­sen ra­hoit­ta­mi­sen osal­ta. Pää­tök­sen ta­ka­na on käy­tän­nön tar­ve.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 18.10

Kiteen kaupunki muutti hallintosäännön pykälää - yhdistysten hankkeiden tilapäisrahoitus päätöksen taustalla

Ki­teen kau­pun­gin val­tuus­to päät­ti vuo­den kol­man­nes­sa ko­kouk­ses­saan muut­taa hal­lin­to­sään­nön py­kä­lää, joka kos­kee an­to­lai­no­jen myön­tä­mis­tä yh­tei­söil­le avus­tus­ra­hoit­teis­ten hank­kei­den ti­la­päi­sen ra­hoit­ta­mi­sen osal­ta. Pää­tök­sen ta­ka­na on käy­tän­nön tar­ve.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 13.58

Kirjastossa hiottiin digitaitoja

Rääk­ky­län kir­jas­toon ko­koon­nut­tiin Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Savo-Kar­ja­lan pii­rin ESR Yh­des­sä kul­kien-hank­keen tii­moil­ta jär­jes­tet­tyyn di­gi­neu­von­ta­päi­vään, jos­sa tar­jol­la oli di­gi­tai­to­jen har­joi­tus­ta eri­tyi­ses­ti opis­ke­lu- tai työ­paik­kaa et­si­vil­le.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 13.58

Kirjastossa hiottiin digitaitoja

Rääk­ky­län kir­jas­toon ko­koon­nut­tiin Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Savo-Kar­ja­lan pii­rin ESR Yh­des­sä kul­kien-hank­keen tii­moil­ta jär­jes­tet­tyyn di­gi­neu­von­ta­päi­vään, jos­sa tar­jol­la oli di­gi­tai­to­jen har­joi­tus­ta eri­tyi­ses­ti opis­ke­lu- tai työ­paik­kaa et­si­vil­le.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.9.2023 13.25

Kunnanhallitus kutsui Onkamon ja Tikkalan asukkaat keskus­te­lu­ti­lai­suuteen

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kut­sui On­ka­mon ja Tik­ka­lan asuk­kaat yh­tei­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen. Tik­ka­lan kou­lun ruo­ka­la täyt­tyi­kin ky­lä­läi­sis­tä ää­ri­ään myö­ten, mikä ilah­dut­ti pai­kal­la ol­lei­ta vi­ran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.9.2023 13.25

Kunnanhallitus kutsui Onkamon ja Tikkalan asukkaat keskus­te­lu­ti­lai­suuteen

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kut­sui On­ka­mon ja Tik­ka­lan asuk­kaat yh­tei­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen. Tik­ka­lan kou­lun ruo­ka­la täyt­tyi­kin ky­lä­läi­sis­tä ää­ri­ään myö­ten, mikä ilah­dut­ti pai­kal­la ol­lei­ta vi­ran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Mika Piiroinen

Uutiset
28.9.2023 11.53

Sudet tekivät jälleen tuhoja Keski-Karjalassa - tappoivat naudan viime yönä Murtoilla

Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui jo vii­des su­sien ai­heut­ta­ma ko­tie­läin­va­hin­ko kah­den kuu­kau­den si­sään, kun su­det tap­poi­vat ja söi­vät nuo­ren nau­dan lai­tu­mel­la Mur­tois­sa kes­ki­vii­kon ja tors­tain vas­tai­se­na yö­nä.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Mika Piiroinen

Uutiset
28.9.2023 11.53

Sudet tekivät jälleen tuhoja Keski-Karjalassa - tappoivat naudan viime yönä Murtoilla

Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui jo vii­des su­sien ai­heut­ta­ma ko­tie­läin­va­hin­ko kah­den kuu­kau­den si­sään, kun su­det tap­poi­vat ja söi­vät nuo­ren nau­dan lai­tu­mel­la Mur­tois­sa kes­ki­vii­kon ja tors­tain vas­tai­se­na yö­nä.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
28.9.2023 10.45

Karjalan Pyhäjärven ympärillä hyvä pöhinä

Ki­teen Neu­la­nie­men hir­si­nen pää­ra­ken­nus täyt­tyi ää­ri­ään myö­ten, kun sin­ne ko­koon­nut­tiin Py­hä­jär­vi-il­taan kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan alu­eel­le tär­ke­än ve­sis­tö­ko­ko­nai­suu­den tu­le­vai­suu­des­ta.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
28.9.2023 10.45

Karjalan Pyhäjärven ympärillä hyvä pöhinä

Ki­teen Neu­la­nie­men hir­si­nen pää­ra­ken­nus täyt­tyi ää­ri­ään myö­ten, kun sin­ne ko­koon­nut­tiin Py­hä­jär­vi-il­taan kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan alu­eel­le tär­ke­än ve­sis­tö­ko­ko­nai­suu­den tu­le­vai­suu­des­ta.

Uutiset
28.9.2023 8.40

Siun sote liittyi Mielenturvaa-verkostoon

Siun sote on liit­ty­nyt mu­kaan val­ta­kun­nal­li­seen Mie­len­tur­vaa-ver­kos­toon, jon­ka ta­voit­tee­na on teh­dä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­vää työ­pai­koil­la ja tor­jua työ­e­lä­män mie­len­ter­veysk­rii­siä. Siun sote si­tou­tuu sa­mal­la toi­mi­maan mie­liys­tä­väl­li­se­nä työ­nan­ta­ja­na te­ke­mäl­lä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­väm­pää ja pois­taa ai­heen ym­pä­ril­lä ole­vaa hä­pe­ää. Mie­len­ter­veys­haas­teet ha­lu­taan tun­nis­taa var­hai­ses­sa vai­hees­sa ja re­a­goi­da nii­hin tar­peen mu­kaan.

Uutiset
28.9.2023 8.40

Siun sote liittyi Mielenturvaa-verkostoon

Siun sote on liit­ty­nyt mu­kaan val­ta­kun­nal­li­seen Mie­len­tur­vaa-ver­kos­toon, jon­ka ta­voit­tee­na on teh­dä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­vää työ­pai­koil­la ja tor­jua työ­e­lä­män mie­len­ter­veysk­rii­siä. Siun sote si­tou­tuu sa­mal­la toi­mi­maan mie­liys­tä­väl­li­se­nä työ­nan­ta­ja­na te­ke­mäl­lä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­väm­pää ja pois­taa ai­heen ym­pä­ril­lä ole­vaa hä­pe­ää. Mie­len­ter­veys­haas­teet ha­lu­taan tun­nis­taa var­hai­ses­sa vai­hees­sa ja re­a­goi­da nii­hin tar­peen mu­kaan.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.27

Kuparikaapelia varastettu Kiteellä

Ki­teen Säh­kö­tiel­lä si­jait­se­vas­ta Ener­ke Oy:n toi­mi­pis­tees­tä on va­ras­tet­tu 4.9.-27.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na huo­mat­ta­va mää­rä kaa­pe­li­ke­loil­la ol­lut­ta ku­pa­ri­kaa­pe­lia. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä var­kau­te­na. Po­lii­si pyy­tää il­moit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta ha­vain­nois­ta ar­ki­sin po­lii­si­päi­vys­tyk­seen nu­me­roon 0295 415 455 tai 0295415 320 tai säh­kö­pos­til­la vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.27

Kuparikaapelia varastettu Kiteellä

Ki­teen Säh­kö­tiel­lä si­jait­se­vas­ta Ener­ke Oy:n toi­mi­pis­tees­tä on va­ras­tet­tu 4.9.-27.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na huo­mat­ta­va mää­rä kaa­pe­li­ke­loil­la ol­lut­ta ku­pa­ri­kaa­pe­lia. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä var­kau­te­na. Po­lii­si pyy­tää il­moit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta ha­vain­nois­ta ar­ki­sin po­lii­si­päi­vys­tyk­seen nu­me­roon 0295 415 455 tai 0295415 320 tai säh­kö­pos­til­la vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.00

Pro Kesälahti lausui kouluverk­ko­suun­ni­telmasta

Pro Ke­sä­lah­ti ry on Ki­teen kau­pun­gin pyyn­nös­tä an­ta­nut lau­sun­ton­sa kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten al­le­kir­joit­ta­mas­sa lau­sun­nos­sa to­de­taan kou­lu­rat­kai­sun ole­van tär­kein Ke­sä­lah­tea ja sen tu­le­vai­suut­ta kos­ke­va asia.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.00

Pro Kesälahti lausui kouluverk­ko­suun­ni­telmasta

Pro Ke­sä­lah­ti ry on Ki­teen kau­pun­gin pyyn­nös­tä an­ta­nut lau­sun­ton­sa kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten al­le­kir­joit­ta­mas­sa lau­sun­nos­sa to­de­taan kou­lu­rat­kai­sun ole­van tär­kein Ke­sä­lah­tea ja sen tu­le­vai­suut­ta kos­ke­va asia.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.9.2023 13.15

Kaivolla tarjolla maksutonta digineuvontaa

Kai­vol­la jär­jes­te­tään kah­des­ti vii­kos­sa mak­su­ton­ta di­gi­neu­von­taa, jos­sa tar­jo­taan opas­tus­ta ikäih­mi­sil­le äly­lait­tei­den käy­tös­sä esi­mer­kik­si asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa. Di­gi­oh­jaa­ji­na vuo­rot­te­le­vat Pirk­ko Löp­pö­nen ja Sei­ja Par­ta­nen.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.9.2023 13.15

Kaivolla tarjolla maksutonta digineuvontaa

Kai­vol­la jär­jes­te­tään kah­des­ti vii­kos­sa mak­su­ton­ta di­gi­neu­von­taa, jos­sa tar­jo­taan opas­tus­ta ikäih­mi­sil­le äly­lait­tei­den käy­tös­sä esi­mer­kik­si asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa. Di­gi­oh­jaa­ji­na vuo­rot­te­le­vat Pirk­ko Löp­pö­nen ja Sei­ja Par­ta­nen.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Miikka Kivinen

Uutiset
27.9.2023 12.48

Punainen Risti avasi hyvinvointipisteen Tohmajärvellä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­to ava­si syys­kuus­sa Kirk­ko­tiel­lä hy­vin­voin­ti­pis­teen. SPR:n Toh­ma­jär­ven osas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­jat­ta Heik­ki­lä ker­too, et­tä sa­mois­sa ti­lois­sa toi­mii ny­kyi­sin myös SPR:n toi­mis­to. Jär­jes­tö jou­tui muut­ta­maan pois Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­ta­lol­ta siel­lä al­ku­ke­säs­tä ha­vai­tun sie­ni­kas­vus­ton vuok­si.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Miikka Kivinen

Uutiset
27.9.2023 12.48

Punainen Risti avasi hyvinvointipisteen Tohmajärvellä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­to ava­si syys­kuus­sa Kirk­ko­tiel­lä hy­vin­voin­ti­pis­teen. SPR:n Toh­ma­jär­ven osas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­jat­ta Heik­ki­lä ker­too, et­tä sa­mois­sa ti­lois­sa toi­mii ny­kyi­sin myös SPR:n toi­mis­to. Jär­jes­tö jou­tui muut­ta­maan pois Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­ta­lol­ta siel­lä al­ku­ke­säs­tä ha­vai­tun sie­ni­kas­vus­ton vuok­si.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.30

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut täydentyvät

Siun so­ten asi­a­kas voi täs­tä eteen­päin va­ra­ta ajan säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta luo­men ja ihon oi­rei­den ar­vi­oin­tiin sekä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, ku­ten hen­gi­tys­tie­in­fek­tio, mig­ree­ni, ri­pu­li, ok­sen­nus­tau­ti ja sai­raan lap­sen hoi­to­va­paa­to­dis­tus. Siun sote oh­jeis­taa, et­tä säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta voi va­ra­ta so­pi­vim­man ajan, jol­loin sai­raan­hoi­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.30

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut täydentyvät

Siun so­ten asi­a­kas voi täs­tä eteen­päin va­ra­ta ajan säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta luo­men ja ihon oi­rei­den ar­vi­oin­tiin sekä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, ku­ten hen­gi­tys­tie­in­fek­tio, mig­ree­ni, ri­pu­li, ok­sen­nus­tau­ti ja sai­raan lap­sen hoi­to­va­paa­to­dis­tus. Siun sote oh­jeis­taa, et­tä säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta voi va­ra­ta so­pi­vim­man ajan, jol­loin sai­raan­hoi­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
27.9.2023 11.17

Sukututkimuksen aineisto ja työkalut pitkälti digitaalisia

Poh­jois-Kar­ja­lan su­ku­tut­ki­jat ry:n kir­jas­to­kier­ros pyö­räh­ti Ki­teel­lä maa­nan­tai­na 25.9. Ta­pah­tu­ma ke­rä­si kir­jas­toon pa­ri­sen kym­men­tä asi­as­ta kiin­nos­tu­nut­ta, jois­ta osa oli asi­an har­ras­ta­jia jo pit­käl­tä ai­kaa.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
27.9.2023 11.17

Sukututkimuksen aineisto ja työkalut pitkälti digitaalisia

Poh­jois-Kar­ja­lan su­ku­tut­ki­jat ry:n kir­jas­to­kier­ros pyö­räh­ti Ki­teel­lä maa­nan­tai­na 25.9. Ta­pah­tu­ma ke­rä­si kir­jas­toon pa­ri­sen kym­men­tä asi­as­ta kiin­nos­tu­nut­ta, jois­ta osa oli asi­an har­ras­ta­jia jo pit­käl­tä ai­kaa.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.10

Kotikuljetuksia toimittavaan yritykseen on kohdistunut tietomurto – voi koskea myös Siun soten asiakkaita

Siun sote tie­dot­taa, et­tä in­kon­ti­nens­si­suo­jien ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lus­ta vas­taa­va West­log Oy on jou­tu­nut tie­to­mur­ron koh­teek­si. Tie­to­tur­va­louk­kaus voi kos­kea myös asi­ak­kai­ta, jot­ka ti­laa­vat Tena-tuot­tei­ta Es­si­ty Oy:n ko­ti­ja­ke­lu­jär­jes­tel­män kaut­ta. Es­si­ty Oy on Sun so­ten so­pi­mus­toi­mit­ta­ja, jon­ka ali­hank­ki­ja­na West­log Oy toi­mii.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.10

Kotikuljetuksia toimittavaan yritykseen on kohdistunut tietomurto – voi koskea myös Siun soten asiakkaita

Siun sote tie­dot­taa, et­tä in­kon­ti­nens­si­suo­jien ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lus­ta vas­taa­va West­log Oy on jou­tu­nut tie­to­mur­ron koh­teek­si. Tie­to­tur­va­louk­kaus voi kos­kea myös asi­ak­kai­ta, jot­ka ti­laa­vat Tena-tuot­tei­ta Es­si­ty Oy:n ko­ti­ja­ke­lu­jär­jes­tel­män kaut­ta. Es­si­ty Oy on Sun so­ten so­pi­mus­toi­mit­ta­ja, jon­ka ali­hank­ki­ja­na West­log Oy toi­mii.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Uutiset
27.9.2023 10.55

Kesälahden Aukeasuolle suojelualue

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus ja Tor­na­tor Oy ovat so­pi­neet yli 60 heh­taa­rin laa­jui­sen suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta Ke­sä­lah­del­le. Au­ke­a­suol­le pe­rus­tet­ta­va suo­je­lu­a­lue kuu­luu soi­den­suo­je­lun täy­den­ny­seh­do­tus­koh­tei­siin ja on osa suu­rem­paa suo­je­luoh­jel­ma­ko­ko­nai­suut­ta ja Hel­mi-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­maa. Hel­mi-oh­jel­man toi­mia ovat mm. soi­den suo­je­lu ja en­nal­lis­ta­mi­nen.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Uutiset
27.9.2023 10.55

Kesälahden Aukeasuolle suojelualue

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus ja Tor­na­tor Oy ovat so­pi­neet yli 60 heh­taa­rin laa­jui­sen suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta Ke­sä­lah­del­le. Au­ke­a­suol­le pe­rus­tet­ta­va suo­je­lu­a­lue kuu­luu soi­den­suo­je­lun täy­den­ny­seh­do­tus­koh­tei­siin ja on osa suu­rem­paa suo­je­luoh­jel­ma­ko­ko­nai­suut­ta ja Hel­mi-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­maa. Hel­mi-oh­jel­man toi­mia ovat mm. soi­den suo­je­lu ja en­nal­lis­ta­mi­nen.

Minea Hyvärinen torjuu alkavalla kaudella kiekkoja sekä Jääsusien U14 joukkueen että Kontiolahden tyttöjen joukkueen maalin suulla.

Minea Hyvärinen torjuu alkavalla kaudella kiekkoja sekä Jääsusien U14 joukkueen että Kontiolahden tyttöjen joukkueen maalin suulla.

Jouko Väistö

Urheilu
27.9.2023 9.30

U14 joukkueella puolustettavana lohkovoitto

Jää­su­sien U14 jouk­kue an­toi men­neel­lä kau­del­la va­kuut­ta­van näy­tön kiek­ko­tai­dois­taan. Jouk­kue oli ko­vas­sa is­kus­sa koko kau­den. Jo syys­kier­rok­sel­la se voit­ti Savo-Kar­ja­lan AA-loh­kon na­pat­tu­aan 12 pe­lis­tä 10 voit­toa.

Minea Hyvärinen torjuu alkavalla kaudella kiekkoja sekä Jääsusien U14 joukkueen että Kontiolahden tyttöjen joukkueen maalin suulla.

Minea Hyvärinen torjuu alkavalla kaudella kiekkoja sekä Jääsusien U14 joukkueen että Kontiolahden tyttöjen joukkueen maalin suulla.

Jouko Väistö

Urheilu
27.9.2023 9.30

U14 joukkueella puolustettavana lohkovoitto

Jää­su­sien U14 jouk­kue an­toi men­neel­lä kau­del­la va­kuut­ta­van näy­tön kiek­ko­tai­dois­taan. Jouk­kue oli ko­vas­sa is­kus­sa koko kau­den. Jo syys­kier­rok­sel­la se voit­ti Savo-Kar­ja­lan AA-loh­kon na­pat­tu­aan 12 pe­lis­tä 10 voit­toa.

Susiladyt on naisporukka, jossa jäällä harrastetaan rennosti ja tarpeen tullen myös tuuletetaan riehakkaasti.  Kuva: Susiladyjen arkisto

Susiladyt on naisporukka, jossa jäällä harrastetaan rennosti ja tarpeen tullen myös tuuletetaan riehakkaasti. Kuva: Susiladyjen arkisto

Susiladyjen arkisto

Urheilu
27.9.2023 9.00

Susiladyihin kaivataan uusia pelaajia

Jää­su­sien alai­suu­des­sa toi­mi­va Su­si­la­dyt on nais­ten har­ras­ta­ja­po­ruk­ka, jon­ka ri­veis­sä oli­si ti­laa uu­sil­le­kin pe­laa­jil­le.

Susiladyt on naisporukka, jossa jäällä harrastetaan rennosti ja tarpeen tullen myös tuuletetaan riehakkaasti.  Kuva: Susiladyjen arkisto

Susiladyt on naisporukka, jossa jäällä harrastetaan rennosti ja tarpeen tullen myös tuuletetaan riehakkaasti. Kuva: Susiladyjen arkisto

Susiladyjen arkisto

Urheilu
27.9.2023 9.00

Susiladyihin kaivataan uusia pelaajia

Jää­su­sien alai­suu­des­sa toi­mi­va Su­si­la­dyt on nais­ten har­ras­ta­ja­po­ruk­ka, jon­ka ri­veis­sä oli­si ti­laa uu­sil­le­kin pe­laa­jil­le.

Kitee pyrkii sopeuttamaan talouttaan ennakoivasti lähivuosina verorahoituksen laskun vuoksi. Kuvituskuva.

Kitee pyrkii sopeuttamaan talouttaan ennakoivasti lähivuosina verorahoituksen laskun vuoksi. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Talous
27.9.2023 8.50

Kitee tavoittelee ensi vuoden talousarviossa nollatulosta

Ku­lu­van vuo­den ti­li­kau­den yli­jää­män ar­vi­oi­daan ole­van Ki­teel­lä noin 3,1 mil­joo­naa eu­roa. Vah­vaan tu­lok­seen vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa sote-uu­dis­tuk­seen liit­ty­vät ker­ta­te­ki­jät. Toi­saal­ta juu­ri sote-uu­dis­tuk­sen ta­kia Ki­tee on ta­lou­den osal­ta ti­lan­tees­sa, jos­sa ta­lout­ta on pys­tyt­tä­vä lä­hi­vuo­si­na so­peut­ta­maan ve­ro­ra­hoi­tuk­sen las­kun vuok­si.

Kitee pyrkii sopeuttamaan talouttaan ennakoivasti lähivuosina verorahoituksen laskun vuoksi. Kuvituskuva.

Kitee pyrkii sopeuttamaan talouttaan ennakoivasti lähivuosina verorahoituksen laskun vuoksi. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Talous
27.9.2023 8.50

Kitee tavoittelee ensi vuoden talousarviossa nollatulosta

Ku­lu­van vuo­den ti­li­kau­den yli­jää­män ar­vi­oi­daan ole­van Ki­teel­lä noin 3,1 mil­joo­naa eu­roa. Vah­vaan tu­lok­seen vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa sote-uu­dis­tuk­seen liit­ty­vät ker­ta­te­ki­jät. Toi­saal­ta juu­ri sote-uu­dis­tuk­sen ta­kia Ki­tee on ta­lou­den osal­ta ti­lan­tees­sa, jos­sa ta­lout­ta on pys­tyt­tä­vä lä­hi­vuo­si­na so­peut­ta­maan ve­ro­ra­hoi­tuk­sen las­kun vuok­si.

Satu Käyhkö-Lehmukselalla on menossa ensimmäinen vuosi Jääsusien puheenjohtajana. Jäälajien pariin hän päätyi lastensa Saimin ja Akselin (kuvassa taustalla) harrastusten kautta.

Satu Käyhkö-Lehmukselalla on menossa ensimmäinen vuosi Jääsusien puheenjohtajana. Jäälajien pariin hän päätyi lastensa Saimin ja Akselin (kuvassa taustalla) harrastusten kautta.

Mervi Venäläinen

Urheilu
27.9.2023 8.25

Kaikki pääsevät jäälle

Satu Käyh­kö-Leh­muk­se­lal­la pyö­räh­ti käyn­tiin en­sim­mäi­nen kau­si Ki­teen Jää­su­det ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na. Hä­nel­le Jää­su­sien slo­gan "Seu­ra, jos­sa kaik­ki pe­laa" on sy­dä­men asia.

Satu Käyhkö-Lehmukselalla on menossa ensimmäinen vuosi Jääsusien puheenjohtajana. Jäälajien pariin hän päätyi lastensa Saimin ja Akselin (kuvassa taustalla) harrastusten kautta.

Satu Käyhkö-Lehmukselalla on menossa ensimmäinen vuosi Jääsusien puheenjohtajana. Jäälajien pariin hän päätyi lastensa Saimin ja Akselin (kuvassa taustalla) harrastusten kautta.

Mervi Venäläinen

Urheilu
27.9.2023 8.25

Kaikki pääsevät jäälle

Satu Käyh­kö-Leh­muk­se­lal­la pyö­räh­ti käyn­tiin en­sim­mäi­nen kau­si Ki­teen Jää­su­det ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na. Hä­nel­le Jää­su­sien slo­gan "Seu­ra, jos­sa kaik­ki pe­laa" on sy­dä­men asia.

PeTon maalivahdiksi viime tammikuussa siirtynyt Jaakko Murtonen saa pelata alkavalla kaudella III-divisioonan kotipelit kotoisessa Kiteen jäähallissa. Myöskään treenien takia hänen ei tarvitse matkustaa Joensuuhun. Riittävän kovaan kiekkosateeseen hän pääsee Kiteen harrasteporukoissa.

PeTon maalivahdiksi viime tammikuussa siirtynyt Jaakko Murtonen saa pelata alkavalla kaudella III-divisioonan kotipelit kotoisessa Kiteen jäähallissa. Myöskään treenien takia hänen ei tarvitse matkustaa Joensuuhun. Riittävän kovaan kiekkosateeseen hän pääsee Kiteen harrasteporukoissa.

Jouko Väistö

Urheilu
27.9.2023 8.15

Jaakko torjuu nyt kiekkoja kotikaukalossa PeTo-paidassa

Ki­teen jää­hal­lis­sa ei men­neel­lä kau­del­la pe­lat­tu di­va­ri­kiek­koa. Al­ka­val­la kau­del­la pe­la­taan, kun jo­en­suu­lai­nen PeTo tuo ko­ti­pe­lin­sä Ki­teel­le. En­sim­mäi­sen pe­lin­sä PeTo pe­laa Hut­sin­kaa­res­sa vii­kon pääs­tä lau­an­tai­na Nur­mek­sen Sep­po­ja vas­taan.

PeTon maalivahdiksi viime tammikuussa siirtynyt Jaakko Murtonen saa pelata alkavalla kaudella III-divisioonan kotipelit kotoisessa Kiteen jäähallissa. Myöskään treenien takia hänen ei tarvitse matkustaa Joensuuhun. Riittävän kovaan kiekkosateeseen hän pääsee Kiteen harrasteporukoissa.

PeTon maalivahdiksi viime tammikuussa siirtynyt Jaakko Murtonen saa pelata alkavalla kaudella III-divisioonan kotipelit kotoisessa Kiteen jäähallissa. Myöskään treenien takia hänen ei tarvitse matkustaa Joensuuhun. Riittävän kovaan kiekkosateeseen hän pääsee Kiteen harrasteporukoissa.

Jouko Väistö

Urheilu
27.9.2023 8.15

Jaakko torjuu nyt kiekkoja kotikaukalossa PeTo-paidassa

Ki­teen jää­hal­lis­sa ei men­neel­lä kau­del­la pe­lat­tu di­va­ri­kiek­koa. Al­ka­val­la kau­del­la pe­la­taan, kun jo­en­suu­lai­nen PeTo tuo ko­ti­pe­lin­sä Ki­teel­le. En­sim­mäi­sen pe­lin­sä PeTo pe­laa Hut­sin­kaa­res­sa vii­kon pääs­tä lau­an­tai­na Nur­mek­sen Sep­po­ja vas­taan.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
26.9.2023 16.18

Sudet tappoivat viisi lammasta pihaan Muljulassa - yksi lammas yhä kateissa

Maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­se­nä yö­nä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui kol­mas lam­mas­ti­lal­la sat­tu­nut su­si­va­hin­ko ku­lu­val­le syk­syl­le.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
26.9.2023 16.18

Sudet tappoivat viisi lammasta pihaan Muljulassa - yksi lammas yhä kateissa

Maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­se­nä yö­nä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui kol­mas lam­mas­ti­lal­la sat­tu­nut su­si­va­hin­ko ku­lu­val­le syk­syl­le.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Miikka Kivinen

Uutiset
26.9.2023 14.18

Rautatien ylittävä silta päällystetty uudestaan Onkamossa

Rau­ta­tien ylit­tä­vä sil­ta Val­ta­tie 6:ssa On­ka­mon koh­dal­la on pääl­lys­tet­ty tä­nään uu­des­taan. Har­ri Vest­man Peab Oy:sta ker­too, et­tä myös toi­nen kais­ta sil­lan koh­dal­la on käy­tös­sä tä­nään tiis­tai­na noin kel­lo 15.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Miikka Kivinen

Uutiset
26.9.2023 14.18

Rautatien ylittävä silta päällystetty uudestaan Onkamossa

Rau­ta­tien ylit­tä­vä sil­ta Val­ta­tie 6:ssa On­ka­mon koh­dal­la on pääl­lys­tet­ty tä­nään uu­des­taan. Har­ri Vest­man Peab Oy:sta ker­too, et­tä myös toi­nen kais­ta sil­lan koh­dal­la on käy­tös­sä tä­nään tiis­tai­na noin kel­lo 15.

Täältä tullaan. Nuorimmat palkitut olivat G-ikäisiä. Heistä lyöjätykkinä palkittiin Erno Eskelinen, vasemmalla, ja näppitaikurina Niklas Sutinen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Täältä tullaan. Nuorimmat palkitut olivat G-ikäisiä. Heistä lyöjätykkinä palkittiin Erno Eskelinen, vasemmalla, ja näppitaikurina Niklas Sutinen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.9.2023 13.00

KiPalla riittää palkittavia jokaiseen ikäluokkaan

Ku­lu­neen ke­sän ai­ka­na on saa­tu yh­te­nään naut­tia Ki­teen Pal­lon juo­ni­o­ri­työn he­del­mis­tä. Me­nes­tys­tä on tul­lut rop­pa­kau­pal­la. Hyvä näy­te toi­min­nan laa­juu­des­ta ja laa­duk­kuu­des­ta saa­tiin myös vii­me vii­kon tors­tai­na, kun Ran­ta­ken­täl­lä jär­jes­tet­tiin ju­ni­o­ri­kau­den päät­tä­jäi­set.

Täältä tullaan. Nuorimmat palkitut olivat G-ikäisiä. Heistä lyöjätykkinä palkittiin Erno Eskelinen, vasemmalla, ja näppitaikurina Niklas Sutinen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Täältä tullaan. Nuorimmat palkitut olivat G-ikäisiä. Heistä lyöjätykkinä palkittiin Erno Eskelinen, vasemmalla, ja näppitaikurina Niklas Sutinen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.9.2023 13.00

KiPalla riittää palkittavia jokaiseen ikäluokkaan

Ku­lu­neen ke­sän ai­ka­na on saa­tu yh­te­nään naut­tia Ki­teen Pal­lon juo­ni­o­ri­työn he­del­mis­tä. Me­nes­tys­tä on tul­lut rop­pa­kau­pal­la. Hyvä näy­te toi­min­nan laa­juu­des­ta ja laa­duk­kuu­des­ta saa­tiin myös vii­me vii­kon tors­tai­na, kun Ran­ta­ken­täl­lä jär­jes­tet­tiin ju­ni­o­ri­kau­den päät­tä­jäi­set.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun  näkymästä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun näkymästä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.9.2023 9.25

Niemisen romuautopiha edelleen sotkuinen - kunta voi laskuttaa asukasta siivouksesta

Tois­tu­vat huo­mau­tuk­set ei­vät ole saa­neet Nie­mi­ses­sä asu­vaa hen­ki­löä siis­ti­mään pi­haan­sa van­hois­ta au­tois­ta ja muus­ta ro­mus­ta.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun  näkymästä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun näkymästä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.9.2023 9.25

Niemisen romuautopiha edelleen sotkuinen - kunta voi laskuttaa asukasta siivouksesta

Tois­tu­vat huo­mau­tuk­set ei­vät ole saa­neet Nie­mi­ses­sä asu­vaa hen­ki­löä siis­ti­mään pi­haan­sa van­hois­ta au­tois­ta ja muus­ta ro­mus­ta.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 20.17

Rääkkylän huolena pitkäa­i­kais­työt­tömien määrä - sakkomaksu jopa 700 euroa kuukaudessa henkilöä kohden

Rääk­ky­län kun­nan työl­lis­tä­mi­sen vuo­tui­set palk­ka­kus­tan­nuk­set oli­vat vii­me vuon­na si­vu­ku­lui­neen 362 218 eu­roa.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 20.17

Rääkkylän huolena pitkäa­i­kais­työt­tömien määrä - sakkomaksu jopa 700 euroa kuukaudessa henkilöä kohden

Rääk­ky­län kun­nan työl­lis­tä­mi­sen vuo­tui­set palk­ka­kus­tan­nuk­set oli­vat vii­me vuon­na si­vu­ku­lui­neen 362 218 eu­roa.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 15.49

Rahoitus­pää­töksestä tehty valitus raukesi

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä teh­ty va­li­tus rau­ke­si Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 15.49

Rahoitus­pää­töksestä tehty valitus raukesi

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä teh­ty va­li­tus rau­ke­si Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

pelastuslaitos

Uutiset
25.9.2023 12.47

Kolareita Kiteellä

Hen­ki­lö­au­to suis­tui tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä tien oi­ke­an­puo­lei­seen ojaan Ki­teel­lä Kei­sa­rin­ku­jal­la maa­nan­tai­aa­mu­päi­väs­tä. Ojas­ta au­to pää­tyi tie­liit­ty­män kaut­ta ta­lon pi­ha­nur­mi­kol­le. Pe­las­tus­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö teki ajo­neu­von jän­nit­teet­tö­mäk­si ja siir­si pois pi­has­ta. Kul­jet­ta­ja kul­je­tet­tiin ter­vey­sa­se­mal­le.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

pelastuslaitos

Uutiset
25.9.2023 12.47

Kolareita Kiteellä

Hen­ki­lö­au­to suis­tui tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä tien oi­ke­an­puo­lei­seen ojaan Ki­teel­lä Kei­sa­rin­ku­jal­la maa­nan­tai­aa­mu­päi­väs­tä. Ojas­ta au­to pää­tyi tie­liit­ty­män kaut­ta ta­lon pi­ha­nur­mi­kol­le. Pe­las­tus­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö teki ajo­neu­von jän­nit­teet­tö­mäk­si ja siir­si pois pi­has­ta. Kul­jet­ta­ja kul­je­tet­tiin ter­vey­sa­se­mal­le.

 Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
25.9.2023 10.50

Mölkkyturnaus kokosi Keski-Karjalan yrittäjiä

Ki­teen Yrit­tä­jät tem­pai­si­vat pys­tyyn mölk­ky­tur­nauk­sen ke­sä­kau­den päät­ty­mi­sen mer­keis­sä. Ki­saan kut­sut­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja mui­ta yh­teis­työ­ta­ho­ja.

 Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
25.9.2023 10.50

Mölkkyturnaus kokosi Keski-Karjalan yrittäjiä

Ki­teen Yrit­tä­jät tem­pai­si­vat pys­tyyn mölk­ky­tur­nauk­sen ke­sä­kau­den päät­ty­mi­sen mer­keis­sä. Ki­saan kut­sut­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja mui­ta yh­teis­työ­ta­ho­ja.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Kaisa Gröhn

Uutiset
25.9.2023 10.35

Poliisi pyytää havaintoja

Po­lii­si pyy­tää ha­vain­to­ja Ke­sä­lah­del­la teh­dyis­tä oma­ko­ti­ta­lo­mur­rois­ta. Rat­su­mes­ta­rin­tiel­lä ja Kaar­na­tiel­lä si­jait­se­viin oma­ko­ti­ta­loi­hin on mur­tau­dut­tu to­den­nä­köi­ses­ti 19. - 21.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na. Mo­lem­piin ta­loi­hin oli pääs­ty si­sään ta­ka­o­vi vään­tä­mäl­lä.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Kaisa Gröhn

Uutiset
25.9.2023 10.35

Poliisi pyytää havaintoja

Po­lii­si pyy­tää ha­vain­to­ja Ke­sä­lah­del­la teh­dyis­tä oma­ko­ti­ta­lo­mur­rois­ta. Rat­su­mes­ta­rin­tiel­lä ja Kaar­na­tiel­lä si­jait­se­viin oma­ko­ti­ta­loi­hin on mur­tau­dut­tu to­den­nä­köi­ses­ti 19. - 21.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na. Mo­lem­piin ta­loi­hin oli pääs­ty si­sään ta­ka­o­vi vään­tä­mäl­lä.

Vili Toivanen vauhdissa Kiteen Aimon motocrossradalla.

Vili Toivanen vauhdissa Kiteen Aimon motocrossradalla.

Miikka Kivinen

Urheilu
25.9.2023 10.30

Motocrosskoulu Kiteen Aimolla

Itä-Suo­men Mo­ni­toi­mi­kes­kuk­ses­sa eli Ki­teen Ai­mol­la käy ai­ka­moi­nen pä­ri­nä, kun nuo­ret mo­toc­ros­s­har­ras­ta­jat kaa­sut­ta­vat ym­pä­ri hiek­kais­ta mo­toc­ros­s­ra­taa. Me­neil­lään on Ki­teen moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin, eli MC Ki­teen jär­jes­tä­mä mo­toc­ros­s­kou­lu. Oh­jaa­ja­na toi­mi­va Sami Toi­va­nen ker­too, et­tä mo­toc­ros­s­kou­luun on täl­lä ker­taa saa­pu­nut kym­men­kun­ta las­ta ja nuor­ta van­hem­pi­neen.

Vili Toivanen vauhdissa Kiteen Aimon motocrossradalla.

Vili Toivanen vauhdissa Kiteen Aimon motocrossradalla.

Miikka Kivinen

Urheilu
25.9.2023 10.30

Motocrosskoulu Kiteen Aimolla

Itä-Suo­men Mo­ni­toi­mi­kes­kuk­ses­sa eli Ki­teen Ai­mol­la käy ai­ka­moi­nen pä­ri­nä, kun nuo­ret mo­toc­ros­s­har­ras­ta­jat kaa­sut­ta­vat ym­pä­ri hiek­kais­ta mo­toc­ros­s­ra­taa. Me­neil­lään on Ki­teen moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin, eli MC Ki­teen jär­jes­tä­mä mo­toc­ros­s­kou­lu. Oh­jaa­ja­na toi­mi­va Sami Toi­va­nen ker­too, et­tä mo­toc­ros­s­kou­luun on täl­lä ker­taa saa­pu­nut kym­men­kun­ta las­ta ja nuor­ta van­hem­pi­neen.

Lisää aiheesta

Kysely