JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.5.2022 10.51

Värtsilän rauhaan vainoa pakoon

Kun Po­li­na Kuz­net­so­va, 32, vie­lä asui Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, hän pel­kä­si esi­mer­kik­si sitä, et­tä hä­nen lap­sen­sa käyt­täi­si­vät kou­lus­sa Uk­rai­nan ta­pah­tu­mis­ta sa­naa ”sota”. Hän oli jo en­nes­tään tark­kai­lun alai­se­na, kos­ka oli ot­ta­nut osaa mie­le­no­soi­tuk­siin.

Superpesiksen lyöjätilastoa 19 juoksulla  johtava Roope Korhonen oli kentän kingi sunnuntaina Rantakentällä. Sormi nousi pystyyn viisi kertaa juoksun merkiksi. Kuva: Niilo Hirvonen.

Superpesiksen lyöjätilastoa 19 juoksulla johtava Roope Korhonen oli kentän kingi sunnuntaina Rantakentällä. Sormi nousi pystyyn viisi kertaa juoksun merkiksi. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
23.5.2022 9.51

Tahko-pelin hurmio vaihtui pettymykseen

Ki­teen Pal­lon lii­to lo­pah­ti ty­lys­ti lois­tok­kaas­ti su­ju­neen Tah­ko -pe­lin jäl­keen. Vii­me tors­tain vie­ras­pe­lis­tä Kou­vo­las­sa ja sun­nun­tain ko­ti­ot­te­lus­ta Sot­ka­moa vas­taan ei ir­ron­nut pis­tet­tä­kään.

Superpesiksen lyöjätilastoa 19 juoksulla  johtava Roope Korhonen oli kentän kingi sunnuntaina Rantakentällä. Sormi nousi pystyyn viisi kertaa juoksun merkiksi. Kuva: Niilo Hirvonen.

Superpesiksen lyöjätilastoa 19 juoksulla johtava Roope Korhonen oli kentän kingi sunnuntaina Rantakentällä. Sormi nousi pystyyn viisi kertaa juoksun merkiksi. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
23.5.2022 9.51

Tahko-pelin hurmio vaihtui pettymykseen

Ki­teen Pal­lon lii­to lo­pah­ti ty­lys­ti lois­tok­kaas­ti su­ju­neen Tah­ko -pe­lin jäl­keen. Vii­me tors­tain vie­ras­pe­lis­tä Kou­vo­las­sa ja sun­nun­tain ko­ti­ot­te­lus­ta Sot­ka­moa vas­taan ei ir­ron­nut pis­tet­tä­kään.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Jouko Väistö

Uutiset
20.5.2022 17.58

Koivikon Kartanolta hyvät eväät Karelian ja Riverian opiskelijoille

– Am­mat­ti­tai­toi­sen ja so­pi­van työ­voi­man saan­ti ei ole ny­ky­ään help­poa. Yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä työ ja te­ki­jä koh­taa­vat toi­sen­sa ja oi­ke­at ih­mi­set saa­daan te­ke­mään töi­tä oi­ke­aan paik­kaan ja et­tä rek­ry­toi­ta­vat työn­te­ki­jät ajat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la ko­ko­nais­val­tai­ses­ti kuin yrit­tä­jä it­se.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Pekka Partasen tarinat Koivikon kartanon yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä kävivät hyvästä oppitunnista Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Y-Akatemian opiskelijoille.

Jouko Väistö

Uutiset
20.5.2022 17.58

Koivikon Kartanolta hyvät eväät Karelian ja Riverian opiskelijoille

– Am­mat­ti­tai­toi­sen ja so­pi­van työ­voi­man saan­ti ei ole ny­ky­ään help­poa. Yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä työ ja te­ki­jä koh­taa­vat toi­sen­sa ja oi­ke­at ih­mi­set saa­daan te­ke­mään töi­tä oi­ke­aan paik­kaan ja et­tä rek­ry­toi­ta­vat työn­te­ki­jät ajat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la ko­ko­nais­val­tai­ses­ti kuin yrit­tä­jä it­se.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 16.03

Veikko Riikonen palkittiin vuoden mehiläistarhaajana

60-lu­vul­ta läh­tien me­hi­läi­siä har­ras­ta­nut Veik­ko Rii­ko­nen sai Poh­jois-Kar­ja­lan me­hi­läis­hoi­ta­jat Ry:ltä vuo­den me­hi­läis­tar­haa­ja-tun­nus­tuk­sen.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Pohjois-Karjalan vuoden 2022 mehiläistarhaajana palkittu Veikko Riikonen on harrastanut mehiläistenhoitoa yli viisi vuosikymmentä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 16.03

Veikko Riikonen palkittiin vuoden mehiläistarhaajana

60-lu­vul­ta läh­tien me­hi­läi­siä har­ras­ta­nut Veik­ko Rii­ko­nen sai Poh­jois-Kar­ja­lan me­hi­läis­hoi­ta­jat Ry:ltä vuo­den me­hi­läis­tar­haa­ja-tun­nus­tuk­sen.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 15.38

Mehiläispäivänä tutustuttiin hunajantuotantoon

Tä­nään vie­tet­tä­vä­nä maa­il­man me­hi­läis­päi­vä­nä muis­tu­te­taan pö­lyt­tä­jien tär­key­des­tä. Mai­ju Las­si­lan kou­lun eka­luok­ka­lai­set kä­vi­vät tee­ma­päi­vän kun­ni­ak­si ih­met­te­le­mäs­sä me­hi­läis­ten­hoi­toa Veik­ko Rii­ko­sen luo­na. Kaik­ki­aan täl­lä vii­kol­la Rii­ko­sen tar­hal­la pii­pah­ti sa­ta­kun­ta kou­lun op­pi­las­ta pe­reh­ty­mäs­sä pör­ri­äis­ten maa­il­maan.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Sara Matsson ja Elsi Tiainen kurkistivat mehiläispesään Veikko Riikosen opastamana.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 15.38

Mehiläispäivänä tutustuttiin hunajantuotantoon

Tä­nään vie­tet­tä­vä­nä maa­il­man me­hi­läis­päi­vä­nä muis­tu­te­taan pö­lyt­tä­jien tär­key­des­tä. Mai­ju Las­si­lan kou­lun eka­luok­ka­lai­set kä­vi­vät tee­ma­päi­vän kun­ni­ak­si ih­met­te­le­mäs­sä me­hi­läis­ten­hoi­toa Veik­ko Rii­ko­sen luo­na. Kaik­ki­aan täl­lä vii­kol­la Rii­ko­sen tar­hal­la pii­pah­ti sa­ta­kun­ta kou­lun op­pi­las­ta pe­reh­ty­mäs­sä pör­ri­äis­ten maa­il­maan.

Rääkkylän kunta myy metsiään maapohjineen taloutensa tasapainottamiseksi.

Rääkkylän kunta myy metsiään maapohjineen taloutensa tasapainottamiseksi.

Päivi Lievonen

Talous
20.5.2022 14.52

Kunnan metsämaan myynti alkamassa Rääkkylässä

Ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn jou­tu­mi­sen jäl­kei­seen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­maan kuu­luu liki 1,2 mil­joo­nan ar­voi­set met­sä­kau­pat. Kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa on yh­teen­sä noin 200 heh­taa­rin mää­rä­a­lat, jot­ka ai­o­taan myy­dä tar­jous­kau­pal­la kor­keim­man tar­jouk­sen teh­neel­le.

Rääkkylän kunta myy metsiään maapohjineen taloutensa tasapainottamiseksi.

Rääkkylän kunta myy metsiään maapohjineen taloutensa tasapainottamiseksi.

Päivi Lievonen

Talous
20.5.2022 14.52

Kunnan metsämaan myynti alkamassa Rääkkylässä

Ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn jou­tu­mi­sen jäl­kei­seen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­maan kuu­luu liki 1,2 mil­joo­nan ar­voi­set met­sä­kau­pat. Kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa on yh­teen­sä noin 200 heh­taa­rin mää­rä­a­lat, jot­ka ai­o­taan myy­dä tar­jous­kau­pal­la kor­keim­man tar­jouk­sen teh­neel­le.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 14.26

Rääkkylän kunnanjohtajan johtajasopimus kunnan­hal­li­tuksessa maanantaina

Huh­ti­kuus­sa Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­na aloit­ta­neen Es­ko Rau­ti­ai­sen joh­ta­ja­so­pi­mus on kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä tu­le­van maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Rääkkylän kunnanjohtajaksi valittu Esko Rautiainen aloitti pestiinsä perehtymisen jo ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.5.2022 14.26

Rääkkylän kunnanjohtajan johtajasopimus kunnan­hal­li­tuksessa maanantaina

Huh­ti­kuus­sa Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja­na aloit­ta­neen Es­ko Rau­ti­ai­sen joh­ta­ja­so­pi­mus on kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä tu­le­van maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa.

Uutiset
20.5.2022 13.29

PKO:n tuloksesta omistajille 9 miljoonaa euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa (PKO) osuus­kau­pan omis­ta­jil­le mak­se­taan yli­jää­män­pa­lau­tuk­se­na 2,4 pro­sent­tia vuo­den 2021 ai­ka­na PKO:n toi­mi­pai­kois­ta teh­dyis­tä bo­nu­sos­tois­ta (7,8 M€) ja osuus­mak­sul­le mak­se­taan 12 pro­sen­tin kor­ko (1,2 M€). Yli­jää­män­pa­lau­tus ja osuus­mak­sun kor­ko on mak­set­tu osuus­kun­nan omis­ta­jien ti­leil­le S-Pank­kiin tä­nään.

Uutiset
20.5.2022 13.29

PKO:n tuloksesta omistajille 9 miljoonaa euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa (PKO) osuus­kau­pan omis­ta­jil­le mak­se­taan yli­jää­män­pa­lau­tuk­se­na 2,4 pro­sent­tia vuo­den 2021 ai­ka­na PKO:n toi­mi­pai­kois­ta teh­dyis­tä bo­nu­sos­tois­ta (7,8 M€) ja osuus­mak­sul­le mak­se­taan 12 pro­sen­tin kor­ko (1,2 M€). Yli­jää­män­pa­lau­tus ja osuus­mak­sun kor­ko on mak­set­tu osuus­kun­nan omis­ta­jien ti­leil­le S-Pank­kiin tä­nään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.5.2022 10.40

Kalastus­vä­li­nekatos ja veneitä paloi Kiteellä

Ka­las­tus­vä­li­ne­ka­tos sekä ve­nei­tä tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa tors­tai-il­ta­päi­väl­lä Ki­teen Mus­to­lan­tiel­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.5.2022 10.40

Kalastus­vä­li­nekatos ja veneitä paloi Kiteellä

Ka­las­tus­vä­li­ne­ka­tos sekä ve­nei­tä tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa tors­tai-il­ta­päi­väl­lä Ki­teen Mus­to­lan­tiel­lä.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.44

Koronatilanne menossa rauhallisempaan suuntaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa en­ti­ses­tään, tie­dot­taa Siun sote. Ter­vey­den­huol­los­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti. Ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta ker­too myös se, et­tä jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on ol­lut las­ku­suun­nas­sa.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.44

Koronatilanne menossa rauhallisempaan suuntaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa en­ti­ses­tään, tie­dot­taa Siun sote. Ter­vey­den­huol­los­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti. Ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta ker­too myös se, et­tä jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on ol­lut las­ku­suun­nas­sa.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.28

Hanhituhoja tulossa ennätysvuoden verran - lintuja karkotetaan drooneilla Valkeasuolla

Toh­ma­jär­vel­lä ko­keil­laan val­ko­pos­ki­han­hien kar­kot­ta­mis­ta it­ses­tään liik­ku­vien droo­nien avul­la. Ko­kei­lu to­teu­te­taan osa­na Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen han­hi­pel­to­tut­ki­mus­ta yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen kans­sa.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Mikko Partanen esitteli hanhien karkottamiseen käytettävän droonin ominaisuuksia Valkeasuolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2022 16.28

Hanhituhoja tulossa ennätysvuoden verran - lintuja karkotetaan drooneilla Valkeasuolla

Toh­ma­jär­vel­lä ko­keil­laan val­ko­pos­ki­han­hien kar­kot­ta­mis­ta it­ses­tään liik­ku­vien droo­nien avul­la. Ko­kei­lu to­teu­te­taan osa­na Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen han­hi­pel­to­tut­ki­mus­ta yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen kans­sa.

Markku Komulainen.

Markku Komulainen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.5.2022 13.20

Markku Komulaiselle rovastin arvonimi

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen on myön­tä­nyt jul­ki­sen ar­vo­nan­non osoi­tuk­se­na ro­vas­tin ar­vo­ni­men vii­del­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin 19. tou­ko­kuu­ta pi­de­tyn juh­lais­tun­non yh­tey­des­sä ro­vas­tin ar­vo­ni­men saa muun mu­as­sa Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen. Hä­net on vi­hit­ty pa­pik­si Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nas­sa 18.9.1991. Hän on hoi­ta­nut Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaa vuo­des­ta 2020.

Markku Komulainen.

Markku Komulainen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.5.2022 13.20

Markku Komulaiselle rovastin arvonimi

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen on myön­tä­nyt jul­ki­sen ar­vo­nan­non osoi­tuk­se­na ro­vas­tin ar­vo­ni­men vii­del­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin 19. tou­ko­kuu­ta pi­de­tyn juh­lais­tun­non yh­tey­des­sä ro­vas­tin ar­vo­ni­men saa muun mu­as­sa Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen. Hä­net on vi­hit­ty pa­pik­si Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nas­sa 18.9.1991. Hän on hoi­ta­nut Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaa vuo­des­ta 2020.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 17.14

Kiteen kirkkokuoro juhlisti yhdeksää vuosikymmentään

90 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti vuo­si­kym­me­ni­ään vii­me sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­des­sä lau­lu­ryh­mä Lee­nan En­ke­lien ja lap­si­kuo­ro­lais­ten kans­sa. Kuo­ron ke­vään vii­mei­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maan kuu­lui juh­la­lou­nas ja an­si­o­merk­kien jako. Kuo­ro juh­li 90 vuot­taan ker­taal­leen jo pal­mu­sun­nun­tai­na Ki­teel­lä toi­mi­vien kuo­ro­jen kans­sa pi­de­tys­sä yh­tei­ses­sä kon­ser­tis­sa.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 17.14

Kiteen kirkkokuoro juhlisti yhdeksää vuosikymmentään

90 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti vuo­si­kym­me­ni­ään vii­me sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­des­sä lau­lu­ryh­mä Lee­nan En­ke­lien ja lap­si­kuo­ro­lais­ten kans­sa. Kuo­ron ke­vään vii­mei­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maan kuu­lui juh­la­lou­nas ja an­si­o­merk­kien jako. Kuo­ro juh­li 90 vuot­taan ker­taal­leen jo pal­mu­sun­nun­tai­na Ki­teel­lä toi­mi­vien kuo­ro­jen kans­sa pi­de­tys­sä yh­tei­ses­sä kon­ser­tis­sa.

Marianne Hoppu  on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n  tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Marianne Hoppu on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Aladár Bayer

Uutiset
18.5.2022 15.00

Liikeideakilpailun Kitee-palkinto ksylito­li­man­sik­ka­hillolle ja -jauheelle

Ki­tee­läi­nen Nars­kut­te­lu Oy on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suun jär­jes­tä­män Start­MeUp-lii­kei­de­a­kil­pai­lun Ki­tee-pal­kin­non. Nars­kut­te­lu Oy osal­lis­tui lii­kei­de­a­kil­pai­luun kah­del­la eri ide­al­la, jois­ta mo­lem­mat nou­si­vat 16 par­haan jouk­koon laa­jas­sa ar­vi­oin­nis­sa, joka kä­sit­ti kaik­ki Start­MeUp -lii­kei­de­a­kil­pai­luun saa­pu­neet ide­at. Nars­kut­te­lun ide­oi­mat ksy­li­to­li­man­sik­ka­hil­lo ja -jau­he pal­kit­tiin vain ki­tee­läi­sil­le yri­tyk­sil­le suun­na­tul­la 5 000 eu­ron eri­kois­pal­kin­nol­la.

Marianne Hoppu  on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n  tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Marianne Hoppu on yksi Puhoshallilla toimivan Narskuttelu Oy:n tuotekehittelijöistä. Arkistokuva: Aladár Bayer

Aladár Bayer

Uutiset
18.5.2022 15.00

Liikeideakilpailun Kitee-palkinto ksylito­li­man­sik­ka­hillolle ja -jauheelle

Ki­tee­läi­nen Nars­kut­te­lu Oy on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suun jär­jes­tä­män Start­MeUp-lii­kei­de­a­kil­pai­lun Ki­tee-pal­kin­non. Nars­kut­te­lu Oy osal­lis­tui lii­kei­de­a­kil­pai­luun kah­del­la eri ide­al­la, jois­ta mo­lem­mat nou­si­vat 16 par­haan jouk­koon laa­jas­sa ar­vi­oin­nis­sa, joka kä­sit­ti kaik­ki Start­MeUp -lii­kei­de­a­kil­pai­luun saa­pu­neet ide­at. Nars­kut­te­lun ide­oi­mat ksy­li­to­li­man­sik­ka­hil­lo ja -jau­he pal­kit­tiin vain ki­tee­läi­sil­le yri­tyk­sil­le suun­na­tul­la 5 000 eu­ron eri­kois­pal­kin­nol­la.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.5.2022 14.59

Kunnanjohtaja kutsui yrittäjät aamukahville

Rääk­ky­län yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja ai­o­taan jär­jes­tää jat­kos­sa sään­nöl­li­ses­ti muu­ta­mia ker­to­ja vuo­teen.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kokee Paksuniemen olevan vajaakäytöllä ja hän näkee järviseudun matkailussa olevan potentiaalia yritystoiminnalle nykyistä enemmän.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.5.2022 14.59

Kunnanjohtaja kutsui yrittäjät aamukahville

Rääk­ky­län yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja ai­o­taan jär­jes­tää jat­kos­sa sään­nöl­li­ses­ti muu­ta­mia ker­to­ja vuo­teen.

Urheilu
18.5.2022 11.20

Suomensarjalaiset avasivat pesiskautensa Imatralla

Suo­men­sar­jaan pa­lan­nut Ki­teen Pal­lon II-jouk­kue aloit­ti sar­ja­pe­lin­sä vii­me lau­an­tai­na Imat­ral­la. Pis­tei­tä avau­sot­te­lus­ta ei vie­lä ir­ron­nut. Ne jäi­vät Ukon­nie­men isän­nil­le lu­ke­min 2-0 (6-4, 7-5).

Urheilu
18.5.2022 11.20

Suomensarjalaiset avasivat pesiskautensa Imatralla

Suo­men­sar­jaan pa­lan­nut Ki­teen Pal­lon II-jouk­kue aloit­ti sar­ja­pe­lin­sä vii­me lau­an­tai­na Imat­ral­la. Pis­tei­tä avau­sot­te­lus­ta ei vie­lä ir­ron­nut. Ne jäi­vät Ukon­nie­men isän­nil­le lu­ke­min 2-0 (6-4, 7-5).

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.5.2022 9.08

Kiteen keskustassa useita muinaisjäännöksiä

Ki­teel­lä asu­tus­ta on ol­lut, to­sin al­kuun hy­vin har­va­lu­kui­se­na, ki­vi­kau­del­ta läh­tien. Rau­ta­kau­del­la seu­dul­la liik­ku­nut väki koos­tui kam­pa­ke­raa­mi­ses­ta vä­es­tös­tä ja met­sä­lap­pa­lai­sis­ta, kun­nes sit­tem­min kar­ja­lai­set asut­ta­jat tu­li­vat paik­ka­kun­nal­le jää­däk­seen. Sa­lo­seu­duil­la met­säs­tel­lei­den erä­mies­ten jäl­keen vuo­ros­sa oli­vat kas­kea polt­ta­vat uu­di­sa­suk­kaat ja Ki­teen py­sy­vä asu­tus syn­tyi kes­ki­a­jan lo­pul­la. Var­hai­sim­mat mer­kit maan­vil­je­lyk­ses­tä ajoit­tu­vat 1400-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Lap­pa­lais- ja kar­ja­lais­kau­den ker­ros­tu­mat luon­nos­sa ovat vä­häi­siä ja enim­mäk­seen sat­tu­mal­ta maas­tos­ta löy­det­ty­jä esi­nei­tä.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.5.2022 9.08

Kiteen keskustassa useita muinaisjäännöksiä

Ki­teel­lä asu­tus­ta on ol­lut, to­sin al­kuun hy­vin har­va­lu­kui­se­na, ki­vi­kau­del­ta läh­tien. Rau­ta­kau­del­la seu­dul­la liik­ku­nut väki koos­tui kam­pa­ke­raa­mi­ses­ta vä­es­tös­tä ja met­sä­lap­pa­lai­sis­ta, kun­nes sit­tem­min kar­ja­lai­set asut­ta­jat tu­li­vat paik­ka­kun­nal­le jää­däk­seen. Sa­lo­seu­duil­la met­säs­tel­lei­den erä­mies­ten jäl­keen vuo­ros­sa oli­vat kas­kea polt­ta­vat uu­di­sa­suk­kaat ja Ki­teen py­sy­vä asu­tus syn­tyi kes­ki­a­jan lo­pul­la. Var­hai­sim­mat mer­kit maan­vil­je­lyk­ses­tä ajoit­tu­vat 1400-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Lap­pa­lais- ja kar­ja­lais­kau­den ker­ros­tu­mat luon­nos­sa ovat vä­häi­siä ja enim­mäk­seen sat­tu­mal­ta maas­tos­ta löy­det­ty­jä esi­nei­tä.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 8.58

Kansanopistolla tulossa elämyksellinen esitte­ly­vii­konloppu

Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sen li­säk­si, et­tä opis­tol­la vie­te­tään hen­gel­lis­tä vii­kon­lop­pua on siel­lä myös kak­si­päi­väi­nen Avoi­mien ovien vii­kon­lop­pu.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 8.58

Kansanopistolla tulossa elämyksellinen esitte­ly­vii­konloppu

Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sen li­säk­si, et­tä opis­tol­la vie­te­tään hen­gel­lis­tä vii­kon­lop­pua on siel­lä myös kak­si­päi­väi­nen Avoi­mien ovien vii­kon­lop­pu.

Leo katselee rauhallisesti vierestä, kun Tarja ja Esa treenaavat.

Leo katselee rauhallisesti vierestä, kun Tarja ja Esa treenaavat.

Mervi Venäläinen

Urheilu
18.5.2022 8.25

Koko perhe tatamilla

Vii­me ke­sä­nä Ilo­mant­sis­ta Ki­teel­le muut­ta­nei­den Tar­ja ja Esa Ko­leh­mai­sen tie kun­to­ju­don pa­riin vei per­heen po­jan, 11-vuo­ti­aan Jiri Hil­tu­sen in­noit­ta­ma­na. Jiri aloit­ti ju­do­har­ras­tuk­sen Kip­po­nis­sa vii­me syk­sy­nä, ja sii­tä läh­tien per­heen va­paa-ai­ka on ku­lu­nut enem­män tai vä­hem­män ta­ta­mil­la.

Leo katselee rauhallisesti vierestä, kun Tarja ja Esa treenaavat.

Leo katselee rauhallisesti vierestä, kun Tarja ja Esa treenaavat.

Mervi Venäläinen

Urheilu
18.5.2022 8.25

Koko perhe tatamilla

Vii­me ke­sä­nä Ilo­mant­sis­ta Ki­teel­le muut­ta­nei­den Tar­ja ja Esa Ko­leh­mai­sen tie kun­to­ju­don pa­riin vei per­heen po­jan, 11-vuo­ti­aan Jiri Hil­tu­sen in­noit­ta­ma­na. Jiri aloit­ti ju­do­har­ras­tuk­sen Kip­po­nis­sa vii­me syk­sy­nä, ja sii­tä läh­tien per­heen va­paa-ai­ka on ku­lu­nut enem­män tai vä­hem­män ta­ta­mil­la.

Tuija Heikkinen (vasemmalla) ja Sini Hukka ottelivat veteraanijudokoitten SM-kilpailuissa toukokuun alussa. Kuva: Sini Hukka.

Tuija Heikkinen (vasemmalla) ja Sini Hukka ottelivat veteraanijudokoitten SM-kilpailuissa toukokuun alussa. Kuva: Sini Hukka.

Sini Hukka

Urheilu
18.5.2022 8.20

Kipponissa judon pariin pääsemisen kynnys on matala

Isän­sä Ter­ho Hu­kan ja­lan­jäl­jis­sä ju­don pa­riin pää­ty­nyt Sini Huk­ka seu­ra­si vuo­sien ajan isän­sä ak­tii­vis­ta toi­min­taa ju­don pa­ris­sa har­ras­ta­ja­na, kil­pai­li­ja­na, oh­jaa­ja­na, tuo­ma­ri­na ja la­jin ke­hit­tä­jä­nä. 6-vuo­ti­aa­na vi­ral­li­ses­ti ju­do­har­ras­tuk­sen aloit­ta­neen Si­nin as­ke­leet ovat vuo­sien mit­taan käy­neet Ter­ho-isän kans­sa sa­mo­ja pol­ku­ja. Myös Si­nis­tä on kas­va­nut elä­män­ta­pa­ju­doi­li­ja: hän kil­pai­lee, val­men­taa, tuo­ma­roi ja ke­hit­tää la­jia jat­ku­vas­ti.

Tuija Heikkinen (vasemmalla) ja Sini Hukka ottelivat veteraanijudokoitten SM-kilpailuissa toukokuun alussa. Kuva: Sini Hukka.

Tuija Heikkinen (vasemmalla) ja Sini Hukka ottelivat veteraanijudokoitten SM-kilpailuissa toukokuun alussa. Kuva: Sini Hukka.

Sini Hukka

Urheilu
18.5.2022 8.20

Kipponissa judon pariin pääsemisen kynnys on matala

Isän­sä Ter­ho Hu­kan ja­lan­jäl­jis­sä ju­don pa­riin pää­ty­nyt Sini Huk­ka seu­ra­si vuo­sien ajan isän­sä ak­tii­vis­ta toi­min­taa ju­don pa­ris­sa har­ras­ta­ja­na, kil­pai­li­ja­na, oh­jaa­ja­na, tuo­ma­ri­na ja la­jin ke­hit­tä­jä­nä. 6-vuo­ti­aa­na vi­ral­li­ses­ti ju­do­har­ras­tuk­sen aloit­ta­neen Si­nin as­ke­leet ovat vuo­sien mit­taan käy­neet Ter­ho-isän kans­sa sa­mo­ja pol­ku­ja. Myös Si­nis­tä on kas­va­nut elä­män­ta­pa­ju­doi­li­ja: hän kil­pai­lee, val­men­taa, tuo­ma­roi ja ke­hit­tää la­jia jat­ku­vas­ti.

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Iisa Vaine

Kulttuuri
18.5.2022 7.45

Kirjakarnevaalilla huikean monipuolinen ohjelma

Kir­ja­kar­ne­vaa­li on koko per­heen iloi­nen kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­del­la ja Ki­teel­lä 27.5.–28.5. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret, toi­min­ta suun­na­taan per­jan­tai­na kou­luil­le. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­kes­kus So­vin­to­la Ke­sä­lah­del­la sekä Ki­tee­sa­li Ki­teel­lä.

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Iisa Vaine

Kulttuuri
18.5.2022 7.45

Kirjakarnevaalilla huikean monipuolinen ohjelma

Kir­ja­kar­ne­vaa­li on koko per­heen iloi­nen kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­del­la ja Ki­teel­lä 27.5.–28.5. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret, toi­min­ta suun­na­taan per­jan­tai­na kou­luil­le. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­kes­kus So­vin­to­la Ke­sä­lah­del­la sekä Ki­tee­sa­li Ki­teel­lä.

Uutiset
17.5.2022 15.12

Jetinalta Leader-tukea yli 217 000 euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Le­a­der-ryh­mien hal­li­tuk­set ovat teh­neet myön­tei­siä han­ke-esi­tyk­siä. Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven alu­eel­la toi­mi­van Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nan alu­eel­la uu­dis­te­taan paik­ko­ja, teh­dään ta­pah­tu­ma ja kää­ri­tään hi­hat tee­ma­hank­kei­den pa­ris­sa. Nel­jää tee­ma­han­ket­ta to­teut­taa yh­teen­sä 42 toi­mi­jaa. Tee­ma­hank­keil­la in­ves­toi­daan, ke­hi­te­tään ja pal­ka­taan nuo­ria ke­sä­töi­hin. Jul­ki­sen tuen li­säk­si hank­keis­sa on ha­ki­joi­den omaa, yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta ja tal­koo­työ­tä.

Uutiset
17.5.2022 15.12

Jetinalta Leader-tukea yli 217 000 euroa

Poh­jois-Kar­ja­lan Le­a­der-ryh­mien hal­li­tuk­set ovat teh­neet myön­tei­siä han­ke-esi­tyk­siä. Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven alu­eel­la toi­mi­van Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nan alu­eel­la uu­dis­te­taan paik­ko­ja, teh­dään ta­pah­tu­ma ja kää­ri­tään hi­hat tee­ma­hank­kei­den pa­ris­sa. Nel­jää tee­ma­han­ket­ta to­teut­taa yh­teen­sä 42 toi­mi­jaa. Tee­ma­hank­keil­la in­ves­toi­daan, ke­hi­te­tään ja pal­ka­taan nuo­ria ke­sä­töi­hin. Jul­ki­sen tuen li­säk­si hank­keis­sa on ha­ki­joi­den omaa, yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta ja tal­koo­työ­tä.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Kitee-Seura

Kulttuuri
17.5.2022 11.52

Historian tuntemuksella kohti juurtumista ja yhteisöllisyyttä

Riit­ta Ha­ku­li­nen kiin­nos­tui Ki­teen Kei­sa­rin­ku­jan his­to­ri­as­ta jo muu­tet­tu­aan ”ku­jal­le” asu­maan 16 vuot­ta sit­ten. Kol­men ki­lo­met­rin pi­tui­nen, vuon­na 1937 val­mis­tu­nut tie kaik­ki­ne si­vu­haa­roi­neen si­säl­tää mo­nen mon­ta ta­ri­naa, joi­ta Riit­ta on ke­rän­nyt tal­teen.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Kitee-Seura

Kulttuuri
17.5.2022 11.52

Historian tuntemuksella kohti juurtumista ja yhteisöllisyyttä

Riit­ta Ha­ku­li­nen kiin­nos­tui Ki­teen Kei­sa­rin­ku­jan his­to­ri­as­ta jo muu­tet­tu­aan ”ku­jal­le” asu­maan 16 vuot­ta sit­ten. Kol­men ki­lo­met­rin pi­tui­nen, vuon­na 1937 val­mis­tu­nut tie kaik­ki­ne si­vu­haa­roi­neen si­säl­tää mo­nen mon­ta ta­ri­naa, joi­ta Riit­ta on ke­rän­nyt tal­teen.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Roosa Sallinen

Uutiset
17.5.2022 11.20

Keski-Karjalan lukioiden ylioppilaat 2022

Ki­teen lu­ki­os­sa yli­op­pi­las­la­kin saa tänä ke­vää­nä pai­naa pää­hän­sä 33 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa yli­op­pi­laak­si kir­joit­ti 11 opis­ke­li­jaa.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Keski-Karjalan lukioista valmistuu tänä keväänä 44 uutta ylioppilasta. Arkistokuva.

Roosa Sallinen

Uutiset
17.5.2022 11.20

Keski-Karjalan lukioiden ylioppilaat 2022

Ki­teen lu­ki­os­sa yli­op­pi­las­la­kin saa tänä ke­vää­nä pai­naa pää­hän­sä 33 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa yli­op­pi­laak­si kir­joit­ti 11 opis­ke­li­jaa.

Jiri Pippola on ollut kauden avauspeleissä hyvässä iskussa. Sarjakauden ensimmäisessä ottelussa Kempeleessä hän löi perjantaina yhden juoksun ja kaksi päivää myöhemmin Tahko-pelissä Rantakentällä niitä tuli neljä lisää. Kuva: Niilo Hirvonen.

Jiri Pippola on ollut kauden avauspeleissä hyvässä iskussa. Sarjakauden ensimmäisessä ottelussa Kempeleessä hän löi perjantaina yhden juoksun ja kaksi päivää myöhemmin Tahko-pelissä Rantakentällä niitä tuli neljä lisää. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.5.2022 8.04

KiPalla nautinnollinen sarja-avaus

Ki­teen Pal­lo sai su­per­pe­sis­kau­teen lois­ta­van star­tin, sa­man­lai­sen kuin kak­si vuot­ta sit­ten. Kah­des­ta en­sim­mäi­ses­tä pe­lis­tä ir­to­si vii­si pis­tet­tä, kun Kem­pe­le kaa­tui per­jan­tai­na ko­ti­ken­täl­lään 1-2 (2-0, 1-4, 0-2) ja Hy­vin­kään Tah­ko Ran­ta­ken­tän ko­ti­a­vauk­ses­sa puh­taas­ti 2-0 (3-0, 4-2).

Jiri Pippola on ollut kauden avauspeleissä hyvässä iskussa. Sarjakauden ensimmäisessä ottelussa Kempeleessä hän löi perjantaina yhden juoksun ja kaksi päivää myöhemmin Tahko-pelissä Rantakentällä niitä tuli neljä lisää. Kuva: Niilo Hirvonen.

Jiri Pippola on ollut kauden avauspeleissä hyvässä iskussa. Sarjakauden ensimmäisessä ottelussa Kempeleessä hän löi perjantaina yhden juoksun ja kaksi päivää myöhemmin Tahko-pelissä Rantakentällä niitä tuli neljä lisää. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
17.5.2022 8.04

KiPalla nautinnollinen sarja-avaus

Ki­teen Pal­lo sai su­per­pe­sis­kau­teen lois­ta­van star­tin, sa­man­lai­sen kuin kak­si vuot­ta sit­ten. Kah­des­ta en­sim­mäi­ses­tä pe­lis­tä ir­to­si vii­si pis­tet­tä, kun Kem­pe­le kaa­tui per­jan­tai­na ko­ti­ken­täl­lään 1-2 (2-0, 1-4, 0-2) ja Hy­vin­kään Tah­ko Ran­ta­ken­tän ko­ti­a­vauk­ses­sa puh­taas­ti 2-0 (3-0, 4-2).

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2022 7.21

Neljäs koronarokote yli 70-vuotiaille

Siun sote on päät­tä­nyt laa­jen­taa 4. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ro­ko­tus­ryh­mää. Ro­ko­tu­sa­jan ovat voi­neet maa­nan­tais­ta 16.5. al­ka­en va­ra­ta tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat hen­ki­löt, joil­la on pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia ja toi­min­ta­ky­ky­haas­tei­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2022 7.21

Neljäs koronarokote yli 70-vuotiaille

Siun sote on päät­tä­nyt laa­jen­taa 4. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ro­ko­tus­ryh­mää. Ro­ko­tu­sa­jan ovat voi­neet maa­nan­tais­ta 16.5. al­ka­en va­ra­ta tänä vuon­na 70 vuot­ta täyt­tä­vät tai sitä van­hem­mat hen­ki­löt, joil­la on pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sia ja toi­min­ta­ky­ky­haas­tei­ta.

Aladar Bayer

Talous
16.5.2022 19.13

Kiteen ja muidenkin kuntien taloudessa näkyvissä tiukat ajat

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kau­pun­kist­ra­te­gi­an täl­le val­tuus­to­kau­del­le kii­tok­sin. Val­tuus­ton kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le stra­te­gi­a­työn huo­lel­li­suus ja jopa tun­teel­la te­ke­mi­nen. Pro­ses­si on val­tuu­tet­tu­jen mu­kaan ol­lut myös osal­lis­ta­va.

Aladar Bayer

Talous
16.5.2022 19.13

Kiteen ja muidenkin kuntien taloudessa näkyvissä tiukat ajat

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kau­pun­kist­ra­te­gi­an täl­le val­tuus­to­kau­del­le kii­tok­sin. Val­tuus­ton kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le stra­te­gi­a­työn huo­lel­li­suus ja jopa tun­teel­la te­ke­mi­nen. Pro­ses­si on val­tuu­tet­tu­jen mu­kaan ol­lut myös osal­lis­ta­va.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
16.5.2022 11.40

Tunteita herättävä Kunnallistalo

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä kes­kei­sel­lä pai­kal­la ul­jaas­ti sei­so­va kel­tai­nen talo, van­ha Kun­nal­lis­ta­lo, ja­kaa aja­tuk­sia. Osan mie­les­tä ru­mi­lus jou­tai­si maan ta­sal­le, kun taas toi­set ha­lu­ai­si­vat kun­nos­taa his­to­ri­al­li­sen maa­mer­kin vii­mei­sen pääl­le.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
16.5.2022 11.40

Tunteita herättävä Kunnallistalo

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä kes­kei­sel­lä pai­kal­la ul­jaas­ti sei­so­va kel­tai­nen talo, van­ha Kun­nal­lis­ta­lo, ja­kaa aja­tuk­sia. Osan mie­les­tä ru­mi­lus jou­tai­si maan ta­sal­le, kun taas toi­set ha­lu­ai­si­vat kun­nos­taa his­to­ri­al­li­sen maa­mer­kin vii­mei­sen pääl­le.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.5.2022 11.30

Kiteen kivikirkko – maamerkki ja menneiden polvien uhrauksien sinetti

Ki­teen nel­jän­nen kir­kon ra­ken­ta­mi­nen sai al­kun­sa ke­säl­lä 1876, kun sa­mal­la pai­kal­la ol­lut, vuon­na 1761 ra­ken­net­tu Ul­riik­ka Ele­o­noo­ran kirk­ko pa­loi. Pie­ta­rin leh­den seu­raa­va­na päi­vä­nä kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin mu­kaan vain kel­lo­ta­pu­li jäi pa­la­mat­ta. Ar­tik­ke­lin tie­to­jen mu­kaan palo sai al­kun­sa tu­pak­ka­pii­pus­ta.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.5.2022 11.30

Kiteen kivikirkko – maamerkki ja menneiden polvien uhrauksien sinetti

Ki­teen nel­jän­nen kir­kon ra­ken­ta­mi­nen sai al­kun­sa ke­säl­lä 1876, kun sa­mal­la pai­kal­la ol­lut, vuon­na 1761 ra­ken­net­tu Ul­riik­ka Ele­o­noo­ran kirk­ko pa­loi. Pie­ta­rin leh­den seu­raa­va­na päi­vä­nä kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin mu­kaan vain kel­lo­ta­pu­li jäi pa­la­mat­ta. Ar­tik­ke­lin tie­to­jen mu­kaan palo sai al­kun­sa tu­pak­ka­pii­pus­ta.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2022 10.57

Onnea ja iloa, monta sataa kiloa!

Ki­teel­lä oli maa­nan­tai­päi­väl­lä hy­vää miel­tä tar­jol­la oi­kein rop­pa­kau­pal­la. Jo mel­kein pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen Hy­vän mie­len mie­le­no­soi­tuk­sen tar­jo­si­vat jäl­leen Hut­sin es­ka­rit, Pu­hok­sen es­ka­rit ja Met­sä­es­ka­rit.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Hyvä mieli jyllää, kun männään pitkin kyllää kaikui, kun väki ylitti Kiteentietä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2022 10.57

Onnea ja iloa, monta sataa kiloa!

Ki­teel­lä oli maa­nan­tai­päi­väl­lä hy­vää miel­tä tar­jol­la oi­kein rop­pa­kau­pal­la. Jo mel­kein pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen Hy­vän mie­len mie­le­no­soi­tuk­sen tar­jo­si­vat jäl­leen Hut­sin es­ka­rit, Pu­hok­sen es­ka­rit ja Met­sä­es­ka­rit.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.55

Talo, joka sai nimensä isäntänsä ammatista

Arp­pen­tien ku­pees­sa si­jait­se­va Toh­to­ri­la, joka myös Ti­kan ti­la­na tun­ne­taan, on yk­si Ki­teen kes­kus­tan mer­kit­tä­vim­mis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.55

Talo, joka sai nimensä isäntänsä ammatista

Arp­pen­tien ku­pees­sa si­jait­se­va Toh­to­ri­la, joka myös Ti­kan ti­la­na tun­ne­taan, on yk­si Ki­teen kes­kus­tan mer­kit­tä­vim­mis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.39

Postitalo on Kiteentien vanhin asuintalo

Van­hin säi­ly­nyt asuin­ta­lo Ki­teen­tien var­rel­la on lii­ken­neym­py­rän ku­pees­sa si­jait­se­van Win­te­rin talo, jon­ka al­ku­tai­val kie­tou­tuu pos­ti­lai­tok­sen ran­tau­tu­mi­seen Ki­teel­le.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.39

Postitalo on Kiteentien vanhin asuintalo

Van­hin säi­ly­nyt asuin­ta­lo Ki­teen­tien var­rel­la on lii­ken­neym­py­rän ku­pees­sa si­jait­se­van Win­te­rin talo, jon­ka al­ku­tai­val kie­tou­tuu pos­ti­lai­tok­sen ran­tau­tu­mi­seen Ki­teel­le.

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Yrjö Tolvanen

Uutiset
15.5.2022 21.04

Puhdas Tohmajärven auringon­kuk­ka­tem­pauksella tukea Ukrainalle

Puh­das Toh­ma­jär­vi ry päät­ti koh­dis­taa tä­män ke­sä­kau­den tem­pauk­sen­sa Uk­rai­nan hy­väk­si.

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Tämä kukkapenkki kasvoi viime vuonna Peijonniemessä linnunsiemenistä. Kuva Yrjö Tolvanen

Yrjö Tolvanen

Uutiset
15.5.2022 21.04

Puhdas Tohmajärven auringon­kuk­ka­tem­pauksella tukea Ukrainalle

Puh­das Toh­ma­jär­vi ry päät­ti koh­dis­taa tä­män ke­sä­kau­den tem­pauk­sen­sa Uk­rai­nan hy­väk­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 20.24

Hakkuujätteet syttyivät Kesälahdella

Ke­sä­lah­den Tuk­hol­man­tien var­res­sa ole­van hak­kuu­a­lu­een hak­kuu­jä­te­ka­sa syt­tyi pa­la­maan tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä lau­an­tai-il­ta­na kel­lo 18 ai­koi­hin. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti ha­vain­nos­taan hä­tä­kes­kuk­seen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 20.24

Hakkuujätteet syttyivät Kesälahdella

Ke­sä­lah­den Tuk­hol­man­tien var­res­sa ole­van hak­kuu­a­lu­een hak­kuu­jä­te­ka­sa syt­tyi pa­la­maan tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä lau­an­tai-il­ta­na kel­lo 18 ai­koi­hin. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti ha­vain­nos­taan hä­tä­kes­kuk­seen.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 16.37

Värtsilän rompepäivä kiinnosti kauempaakin

Pi­a­no, Höy­lä­penk­kix3, ke­lo­pe­li, kan­nelx5, bon­go­rum­mut, tau­u­lux5, kir­ja­hyl­ly, ope­tus­ku­va­tau­lu­ja, kä­si­töi­tä, ke­sä­kuk­kia sekä suo­lais­ta ja ma­ke­aa suu­hun­pan­ta­vaa. Kruu­nuk­si vie­lä hie­no au­rin­koi­nen sää. Sel­lais­ta oli Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä rom­pe­päi­väs­sä.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Ulla Karhunen valikoi Kaisu Kiiskisen kesäkukkia ja ostotapahtumaa seurasi myös Vesa Raninen järjestyksenvalvojaliiveissään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 16.37

Värtsilän rompepäivä kiinnosti kauempaakin

Pi­a­no, Höy­lä­penk­kix3, ke­lo­pe­li, kan­nelx5, bon­go­rum­mut, tau­u­lux5, kir­ja­hyl­ly, ope­tus­ku­va­tau­lu­ja, kä­si­töi­tä, ke­sä­kuk­kia sekä suo­lais­ta ja ma­ke­aa suu­hun­pan­ta­vaa. Kruu­nuk­si vie­lä hie­no au­rin­koi­nen sää. Sel­lais­ta oli Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä rom­pe­päi­väs­sä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 15.26

Hanhi sytytti maastopalon Värtsilässä

Värt­si­läs­sä Kau­ri­lan­tiel­lä len­si tä­nään klo 13 jäl­keen han­hi pel­lon yli kul­ke­vaan säh­kö­lin­jaan ja syt­tyi tu­leen. Pa­la­van han­hen pu­dot­tua oras­pel­lol­le maas­to­pa­lo sai al­kun­sa. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen ta­pah­tu­mas­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2022 15.26

Hanhi sytytti maastopalon Värtsilässä

Värt­si­läs­sä Kau­ri­lan­tiel­lä len­si tä­nään klo 13 jäl­keen han­hi pel­lon yli kul­ke­vaan säh­kö­lin­jaan ja syt­tyi tu­leen. Pa­la­van han­hen pu­dot­tua oras­pel­lol­le maas­to­pa­lo sai al­kun­sa. Ohi­kul­ki­ja il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen ta­pah­tu­mas­ta.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 18.02

Nuorisoseuran lahjoittamat pleikka vitoset Kiteen ja Kesälahden nuorten iloksi

Ki­teen Lin­kin ja Ke­sä­lah­den nuo­ri­so­ti­lois­sa on tä­nään näh­ty ta­val­lis­ta­kin iloi­sem­pia il­mei­tä ai­na­kin pe­li­har­ras­ta­jien naa­moil­la. Mo­lem­pien nuo­ri­so­ti­lo­jen pe­li­pöy­dil­le oli näyt­tö­jen jat­kok­si il­mes­ty­neet vii­mei­sin­tä mal­lia ole­vat Pla­ys­ta­ti­on 5 kon­so­lit maus­tet­tui­na uu­sim­mil­la jää­kiek­ko- ja ral­li­pe­leil­lä.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Nuorisotyöntekijä Henrik Saari otti lahjoituksen vastaan Kiteen Nuorisoseuran Tuomo Suoniselta. Torstai-iltana kosolit pidettiin vielä piilossa perjantain julkaisua varten.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 18.02

Nuorisoseuran lahjoittamat pleikka vitoset Kiteen ja Kesälahden nuorten iloksi

Ki­teen Lin­kin ja Ke­sä­lah­den nuo­ri­so­ti­lois­sa on tä­nään näh­ty ta­val­lis­ta­kin iloi­sem­pia il­mei­tä ai­na­kin pe­li­har­ras­ta­jien naa­moil­la. Mo­lem­pien nuo­ri­so­ti­lo­jen pe­li­pöy­dil­le oli näyt­tö­jen jat­kok­si il­mes­ty­neet vii­mei­sin­tä mal­lia ole­vat Pla­ys­ta­ti­on 5 kon­so­lit maus­tet­tui­na uu­sim­mil­la jää­kiek­ko- ja ral­li­pe­leil­lä.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 16.35

Kiteen kaupunki täyttää tänä vuonna 30 vuotta

Ki­teen kau­pun­ki juh­lis­taa kau­pun­ki­lai­suut­taan eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la, muis­te­lee pai­kal­lis­leh­den kans­sa hie­man men­nei­tä, mut­ta kat­se jo tu­le­vas­sa.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 16.35

Kiteen kaupunki täyttää tänä vuonna 30 vuotta

Ki­teen kau­pun­ki juh­lis­taa kau­pun­ki­lai­suut­taan eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la, muis­te­lee pai­kal­lis­leh­den kans­sa hie­man men­nei­tä, mut­ta kat­se jo tu­le­vas­sa.

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Niko Nyrhinen

Uutiset
13.5.2022 16.17

Lähiruoan tuottajien mietteitä kevättöille lähdettäessä

Oma­va­rai­suus ja ruo­an­tuo­tan­non krii­si ovat mo­lem­mat ylei­siä pu­hee­nai­hei­ta. Vaa­di­taan, et­tä jo­kai­nen pel­to­tilk­ku Suo­mes­sa pi­täi­si saa­da ruo­an tuo­tan­toon. Toi­saal­ta vil­je­li­jöi­den ta­lou­sah­din­ko on jo nyt niin paha, et­tä vaa­ti­mus on koh­tuu­ton. Kun polt­to­ai­neen, lan­noit­tei­den ja sie­men­ten hin­nat ovat nous­seet huip­pu­lu­kui­hin, sii­hen ei enää ole va­raa.

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Pellolla pölypilvessä möyrivä traktori on monelle varma kevään merkki. Mutta miten vahva on maahenki tämän kevään peltotöille lähdettäessä? (Kuva Niko Nyrhinen)

Niko Nyrhinen

Uutiset
13.5.2022 16.17

Lähiruoan tuottajien mietteitä kevättöille lähdettäessä

Oma­va­rai­suus ja ruo­an­tuo­tan­non krii­si ovat mo­lem­mat ylei­siä pu­hee­nai­hei­ta. Vaa­di­taan, et­tä jo­kai­nen pel­to­tilk­ku Suo­mes­sa pi­täi­si saa­da ruo­an tuo­tan­toon. Toi­saal­ta vil­je­li­jöi­den ta­lou­sah­din­ko on jo nyt niin paha, et­tä vaa­ti­mus on koh­tuu­ton. Kun polt­to­ai­neen, lan­noit­tei­den ja sie­men­ten hin­nat ovat nous­seet huip­pu­lu­kui­hin, sii­hen ei enää ole va­raa.

Rally-tokoa voivat harrastaa kaikenikäiset ja kaiken kokoiset koirat ja ihmiset. Tärkeintä radalla ja treeneissä on iloinen kontakti. Liikkeet suoritetaan hymyssä suin. Viivi, Iita, Linnea ja Milja kuljettavat Irmeliä tottunein ottein.

Rally-tokoa voivat harrastaa kaikenikäiset ja kaiken kokoiset koirat ja ihmiset. Tärkeintä radalla ja treeneissä on iloinen kontakti. Liikkeet suoritetaan hymyssä suin. Viivi, Iita, Linnea ja Milja kuljettavat Irmeliä tottunein ottein.

Mirja Hurskainen

Urheilu
13.5.2022 15.55

Koiraharrastukseen tukea kerhosta

Hut­sin kou­lun pi­hal­la ko­e­taan iloi­nen het­ki, kun Kat­ja Toh­mon Ir­me­li-koi­ra ta­paa taas tau­on jäl­keen koi­ra­ker­ho­lai­set. Ir­me­li on 14-vuo­ti­as jack­rus­sel­lin­ter­rie­ri, ja se suh­tau­tuu nuo­riin kou­lut­ta­jiin­sa luot­ta­vai­ses­ti. Ker­ho on ko­koon­tu­nut tors­tai­sin syk­sys­tä läh­tien ja suun­ni­tel­mat en­si vuo­del­le ovat jo val­mii­na.

Rally-tokoa voivat harrastaa kaikenikäiset ja kaiken kokoiset koirat ja ihmiset. Tärkeintä radalla ja treeneissä on iloinen kontakti. Liikkeet suoritetaan hymyssä suin. Viivi, Iita, Linnea ja Milja kuljettavat Irmeliä tottunein ottein.

Rally-tokoa voivat harrastaa kaikenikäiset ja kaiken kokoiset koirat ja ihmiset. Tärkeintä radalla ja treeneissä on iloinen kontakti. Liikkeet suoritetaan hymyssä suin. Viivi, Iita, Linnea ja Milja kuljettavat Irmeliä tottunein ottein.

Mirja Hurskainen

Urheilu
13.5.2022 15.55

Koiraharrastukseen tukea kerhosta

Hut­sin kou­lun pi­hal­la ko­e­taan iloi­nen het­ki, kun Kat­ja Toh­mon Ir­me­li-koi­ra ta­paa taas tau­on jäl­keen koi­ra­ker­ho­lai­set. Ir­me­li on 14-vuo­ti­as jack­rus­sel­lin­ter­rie­ri, ja se suh­tau­tuu nuo­riin kou­lut­ta­jiin­sa luot­ta­vai­ses­ti. Ker­ho on ko­koon­tu­nut tors­tai­sin syk­sys­tä läh­tien ja suun­ni­tel­mat en­si vuo­del­le ovat jo val­mii­na.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.34

Liiketoi­min­ta­ym­pä­ristöjen kehittämisellä uutta vauhtia Keski-Karjalaan

Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan, sii­tä joh­tu­vat mo­net pa­kot­teet ja yh­teis­työn lop­pu­mi­nen ra­jan yli muut­ti­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­ten toi­min­ta­ym­pä­ris­töä Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ve­nä­jän mark­ki­nat ja ra­jan lä­hei­syys ei­vät ole­kaan enää valt­ti­kort­ti vaik­ka­pa yri­tys­han­kin­nas­sa, jo­ten re­surs­se­ja on suun­nat­ta­va uu­sien ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­den, kil­pai­lu­ky­vyn ja kär­ki­a­lo­jen sel­vit­tä­mi­seen sekä sel­lais­ten yri­tys­ten hou­kut­te­luun, jot­ka ei­vät kai­paa Ve­nä­jä-yh­teyk­siä.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

KETI on lähtenyt hallinnoimaan liiketoimintaympäristöjen kehittämishanketta. Taustalla on Venäjän tilanteen muutoksen vaikutukset Keski-Karjalaan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.34

Liiketoi­min­ta­ym­pä­ristöjen kehittämisellä uutta vauhtia Keski-Karjalaan

Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan, sii­tä joh­tu­vat mo­net pa­kot­teet ja yh­teis­työn lop­pu­mi­nen ra­jan yli muut­ti­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­ten toi­min­ta­ym­pä­ris­töä Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ve­nä­jän mark­ki­nat ja ra­jan lä­hei­syys ei­vät ole­kaan enää valt­ti­kort­ti vaik­ka­pa yri­tys­han­kin­nas­sa, jo­ten re­surs­se­ja on suun­nat­ta­va uu­sien ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­den, kil­pai­lu­ky­vyn ja kär­ki­a­lo­jen sel­vit­tä­mi­seen sekä sel­lais­ten yri­tys­ten hou­kut­te­luun, jot­ka ei­vät kai­paa Ve­nä­jä-yh­teyk­siä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.10

4. koronarokotukset käynnistyvät yli 75-vuotiaille, joiden terveydentila on heikentynyt

Siun sote käyn­nis­tää en­si vii­kol­la 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le hen­ki­löil­le, joi­den ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­ky­ky ovat hei­ken­ty­neet. 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi ot­taa, kun 3. ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2022 15.10

4. koronarokotukset käynnistyvät yli 75-vuotiaille, joiden terveydentila on heikentynyt

Siun sote käyn­nis­tää en­si vii­kol­la 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le hen­ki­löil­le, joi­den ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­ky­ky ovat hei­ken­ty­neet. 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi ot­taa, kun 3. ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 14.32

Päätyeenlahdella yleisöpäivä - kunnostustoimia esitellään

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää 21. tou­ko­kuu­ta Pää­ty­een­lah­del­la ylei­sö­ti­lai­suu­den, jos­sa kat­sel­laan vii­me syk­sy­nä alu­eel­la teh­ty­jen kun­nos­tus­toi­mien tu­lok­sia ja tark­kail­laan koh­teen lin­nus­toa.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Saara Koffert, Imelda Takala ja Risto Takala tarkkailivat Päätyeenlahden linnustoa kunnostetulla kosteikolla kevätmuuton aikaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 14.32

Päätyeenlahdella yleisöpäivä - kunnostustoimia esitellään

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää 21. tou­ko­kuu­ta Pää­ty­een­lah­del­la ylei­sö­ti­lai­suu­den, jos­sa kat­sel­laan vii­me syk­sy­nä alu­eel­la teh­ty­jen kun­nos­tus­toi­mien tu­lok­sia ja tark­kail­laan koh­teen lin­nus­toa.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Kuvituskuva.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Talous
13.5.2022 12.56

Rahoitusta harrastamisen Suomen mallille Kiteelle ja Tohmajärvelle

Ki­teel­le ja Toh­ma­jär­vel­le on myön­net­ty tu­kea har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin to­teut­ta­mi­seen lu­ku­vuo­del­le 2022-2023. Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li Kit­teel­lä saa 55 000, To­lok­kua toi­min­taa Toh­ma­jär­vel­lä 30 000 eu­roa.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Kuvituskuva.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Talous
13.5.2022 12.56

Rahoitusta harrastamisen Suomen mallille Kiteelle ja Tohmajärvelle

Ki­teel­le ja Toh­ma­jär­vel­le on myön­net­ty tu­kea har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin to­teut­ta­mi­seen lu­ku­vuo­del­le 2022-2023. Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li Kit­teel­lä saa 55 000, To­lok­kua toi­min­taa Toh­ma­jär­vel­lä 30 000 eu­roa.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 12.34

Naista ammuttiin käteen Kiteellä

Ki­teel­lä haja-asu­tu­sa­lu­eel­la mies oli am­pu­nut nais­ta koh­ti il­ma­ki­vää­ril­lä myö­hään tors­tai-il­ta­na. Yk­si lau­kauk­sis­ta oli osu­nut kä­teen. Va­ka­via vam­mo­ja ei tul­lut.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Poliisi tutkii torstain tapahtumia pahoinpitelyn yrityksenä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.5.2022 12.34

Naista ammuttiin käteen Kiteellä

Ki­teel­lä haja-asu­tu­sa­lu­eel­la mies oli am­pu­nut nais­ta koh­ti il­ma­ki­vää­ril­lä myö­hään tors­tai-il­ta­na. Yk­si lau­kauk­sis­ta oli osu­nut kä­teen. Va­ka­via vam­mo­ja ei tul­lut.

Uutiset
13.5.2022 10.51

Hyvinvointialueen johtajahaussa haastatellut jatkavat henkilöarviointiin

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä haas­ta­tel­tiin tors­tai­na nel­jä jat­koon eden­nyt­tä ha­ki­jaa, tie­dot­taa Siun sote. Kaik­ki ha­ki­jat eli Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let jat­ka­vat haas­tat­te­lu­jen jäl­keen hen­ki­lö­ar­vi­oin­ti­vai­hee­seen.

Uutiset
13.5.2022 10.51

Hyvinvointialueen johtajahaussa haastatellut jatkavat henkilöarviointiin

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä haas­ta­tel­tiin tors­tai­na nel­jä jat­koon eden­nyt­tä ha­ki­jaa, tie­dot­taa Siun sote. Kaik­ki ha­ki­jat eli Suo­men so­si­aa­li- ja ter­veys ry SOS­TE:n joh­ta­ja An­ne Knaa­pi, Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin han­ke­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen sekä Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Jan Tol­let jat­ka­vat haas­tat­te­lu­jen jäl­keen hen­ki­lö­ar­vi­oin­ti­vai­hee­seen.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.5.2022 10.36

Monien tarinoiden tupa - paikka jossa päätettiin niin osuusmeijerin kuin suojeluskunnankin perustamisesta

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kir­kon­ky­läs­sä si­jait­se­val­la Kin­nu­lan ti­lal­la on pit­kä his­to­ria, jota tun­ne­taan 1600-lu­vul­le saak­ka.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.5.2022 10.36

Monien tarinoiden tupa - paikka jossa päätettiin niin osuusmeijerin kuin suojeluskunnankin perustamisesta

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kir­kon­ky­läs­sä si­jait­se­val­la Kin­nu­lan ti­lal­la on pit­kä his­to­ria, jota tun­ne­taan 1600-lu­vul­le saak­ka.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 10.25

Avustuksia rakennusperinnön korjauksiin

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, Mu­se­o­vi­ras­to ja Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to myön­si­vät yli kol­mel­le­kym­me­nel­le his­to­ri­al­li­sel­le ra­ken­nuk­sel­le tai ra­ken­nus­ryh­mäl­le tu­kea re­mon­toin­tiin.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Törrölän tilan vanha päärakennus Kutsussa on yksi Museoviraston tukemista kunnostuskohteista.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.5.2022 10.25

Avustuksia rakennusperinnön korjauksiin

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, Mu­se­o­vi­ras­to ja Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to myön­si­vät yli kol­mel­le­kym­me­nel­le his­to­ri­al­li­sel­le ra­ken­nuk­sel­le tai ra­ken­nus­ryh­mäl­le tu­kea re­mon­toin­tiin.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 9.36

Kesälahden hautausmaalla voi nyt istahtaa lehtikuu­si­pen­keille

Pro Ke­sä­lah­ti luo­vut­ti Ke­sä­lah­den kap­pe­li­seu­ra­kun­nal­le kuu­si jy­ke­vää leh­ti­kuu­si­penk­kiä, jot­ka si­joi­tet­tiin Ke­sä­lah­den hau­taus­maal­le. Aja­tus syn­tyi hau­taus­maa­vie­rai­lul­la.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Penkit todettiin koeistujien toimesta tukeviksi ja turvallisiksi istua.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 9.36

Kesälahden hautausmaalla voi nyt istahtaa lehtikuu­si­pen­keille

Pro Ke­sä­lah­ti luo­vut­ti Ke­sä­lah­den kap­pe­li­seu­ra­kun­nal­le kuu­si jy­ke­vää leh­ti­kuu­si­penk­kiä, jot­ka si­joi­tet­tiin Ke­sä­lah­den hau­taus­maal­le. Aja­tus syn­tyi hau­taus­maa­vie­rai­lul­la.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 8.00

Susanna jatkaa Pirjon työtä Tohmajärven kunnassa

Yli 40 vuot­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt Pir­jo Miet­ti­nen saa­tel­laan tä­nään työ­ka­ve­rei­den kes­ken lo­ma­päi­vil­le, joil­ta so­lah­taa su­ju­vas­ti eläk­keel­le lo­ka­kuun alus­sa. Pir­jon toi­men­ku­vaa on run­saan kuu­kau­den ajan opis­kel­lut si­vis­tys­toi­men osas­to­sih­tee­rin teh­tä­vis­tä tut­tu Su­san­na Ran­na­sa­lo. Muu­tok­sen myö­tä kes­kus­hal­lin­non sih­tee­rin ni­mi­ke muut­tuu hal­lin­to­sih­tee­rik­si.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Susanna Rannasalo (vasemmalla) on ottanut Pirjo Miettisen tehtäväkenttää haltuun runsaan kuukauden ajan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2022 8.00

Susanna jatkaa Pirjon työtä Tohmajärven kunnassa

Yli 40 vuot­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt Pir­jo Miet­ti­nen saa­tel­laan tä­nään työ­ka­ve­rei­den kes­ken lo­ma­päi­vil­le, joil­ta so­lah­taa su­ju­vas­ti eläk­keel­le lo­ka­kuun alus­sa. Pir­jon toi­men­ku­vaa on run­saan kuu­kau­den ajan opis­kel­lut si­vis­tys­toi­men osas­to­sih­tee­rin teh­tä­vis­tä tut­tu Su­san­na Ran­na­sa­lo. Muu­tok­sen myö­tä kes­kus­hal­lin­non sih­tee­rin ni­mi­ke muut­tuu hal­lin­to­sih­tee­rik­si.

Lisää aiheesta

Kysely