JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koirapuistolle olisi Tohmajärvellä paikka entisen toimintakeskuksen maisemissa ja rahatkin sen rakentamiseen löytyisivät. Puuttuu vain vastuutaho, joka pitäisi valmiista koirapuistosta huolta.

Koirapuistolle olisi Tohmajärvellä paikka entisen toimintakeskuksen maisemissa ja rahatkin sen rakentamiseen löytyisivät. Puuttuu vain vastuutaho, joka pitäisi valmiista koirapuistosta huolta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 20.28

Koirapuistolle on paikka ja rahat löytyy, mutta ylläpitäjä puuttuu

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­tol­la oli maa­nan­tai­na hy­väk­syt­tä­vä­nään pit­kä lis­ta kä­sit­te­lys­sä ol­lei­ta aloit­tei­ta. Pari aloi­tet­ta sai­vat ai­kaan pi­dem­män kes­kus­te­lun kun­nan roo­lis­ta.

Hämärätorista on muotoutunut jo perinne.

Hämärätorista on muotoutunut jo perinne.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2021 15.45

Kummitukset valtasivat Hämärätorin

Tä­män vuo­den Hä­mä­rä­to­ril­la näh­tiin kum­mi­tuk­sia ul­ko­na ja si­sä­ti­lois­sa. Kum­mi­tus­jah­tiin Ny­ma­nin mu­se­oa­lu­eel­le saa­pui­kin en­nä­ty­sy­lei­sö ihas­te­le­maan il­lan hä­mys­sä alu­een va­lais­tus­ta ja naut­ti­maan to­ri­tun­nel­mas­ta.

Hämärätorista on muotoutunut jo perinne.

Hämärätorista on muotoutunut jo perinne.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2021 15.45

Kummitukset valtasivat Hämärätorin

Tä­män vuo­den Hä­mä­rä­to­ril­la näh­tiin kum­mi­tuk­sia ul­ko­na ja si­sä­ti­lois­sa. Kum­mi­tus­jah­tiin Ny­ma­nin mu­se­oa­lu­eel­le saa­pui­kin en­nä­ty­sy­lei­sö ihas­te­le­maan il­lan hä­mys­sä alu­een va­lais­tus­ta ja naut­ti­maan to­ri­tun­nel­mas­ta.

Tällaista en ole muualla nähnyt, kehui tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Sivistyskeskus Ahjon yläkoulun pesässä. Tilaan tutustui myös ministerin erityisavustaja Antti Varis.

Tällaista en ole muualla nähnyt, kehui tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Sivistyskeskus Ahjon yläkoulun pesässä. Tilaan tutustui myös ministerin erityisavustaja Antti Varis.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 13.51

Ministeri Kurvinen: Ahjo-investoinnissa on ollut kysymys tulevaisuuden uskosta

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon vih­ki­äi­siä juh­lit­tiin per­jan­tai­na en­sin kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­den ja myö­hem­min kai­ken kan­san kah­vi- ja tu­tus­tu­mis­ti­lai­suu­den mer­keis­sä. Kut­su­vie­ras­ti­lai­suut­ta kun­ni­oit­ti tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Ant­ti Kur­vi­nen tuo­den Toh­ma­jär­vel­le val­ti­o­val­lan ter­veh­dyk­sen.

Tällaista en ole muualla nähnyt, kehui tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Sivistyskeskus Ahjon yläkoulun pesässä. Tilaan tutustui myös ministerin erityisavustaja Antti Varis.

Tällaista en ole muualla nähnyt, kehui tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Sivistyskeskus Ahjon yläkoulun pesässä. Tilaan tutustui myös ministerin erityisavustaja Antti Varis.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 13.51

Ministeri Kurvinen: Ahjo-investoinnissa on ollut kysymys tulevaisuuden uskosta

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon vih­ki­äi­siä juh­lit­tiin per­jan­tai­na en­sin kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­den ja myö­hem­min kai­ken kan­san kah­vi- ja tu­tus­tu­mis­ti­lai­suu­den mer­keis­sä. Kut­su­vie­ras­ti­lai­suut­ta kun­ni­oit­ti tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Ant­ti Kur­vi­nen tuo­den Toh­ma­jär­vel­le val­ti­o­val­lan ter­veh­dyk­sen.

Kiteellä jatkuvat psyykkisesti sairastuneiden omaisryhmät. Vertaistukiryhmässä omaiset pääsevät luottamuksellisesti keskustelemaan ja jakamaan omia ajatuksia ja tunteita.

Kiteellä jatkuvat psyykkisesti sairastuneiden omaisryhmät. Vertaistukiryhmässä omaiset pääsevät luottamuksellisesti keskustelemaan ja jakamaan omia ajatuksia ja tunteita.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2021 11.52

Psyykkinen sairastuminen kuormittaa omaisia

Lä­hei­sen psyyk­ki­nen sai­ras­tu­mi­nen tai päih­de­on­gel­ma on krii­si koko per­heel­le. Lä­hei­sen sai­ras­tu­es­sa omai­set käy­vät läpi ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta sekä et­si­vät vas­tauk­sia ja sel­viy­ty­mis­kei­no­ja.

Kiteellä jatkuvat psyykkisesti sairastuneiden omaisryhmät. Vertaistukiryhmässä omaiset pääsevät luottamuksellisesti keskustelemaan ja jakamaan omia ajatuksia ja tunteita.

Kiteellä jatkuvat psyykkisesti sairastuneiden omaisryhmät. Vertaistukiryhmässä omaiset pääsevät luottamuksellisesti keskustelemaan ja jakamaan omia ajatuksia ja tunteita.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2021 11.52

Psyykkinen sairastuminen kuormittaa omaisia

Lä­hei­sen psyyk­ki­nen sai­ras­tu­mi­nen tai päih­de­on­gel­ma on krii­si koko per­heel­le. Lä­hei­sen sai­ras­tu­es­sa omai­set käy­vät läpi ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta sekä et­si­vät vas­tauk­sia ja sel­viy­ty­mis­kei­no­ja.

Keski-Karjalaa edustaa maakuntavaltuustossa yhteensä kuusi valtuutettua. Kitee menetti yhden paikan asukasmäärän laskun takia. Kuvituskuva.

Keski-Karjalaa edustaa maakuntavaltuustossa yhteensä kuusi valtuutettua. Kitee menetti yhden paikan asukasmäärän laskun takia. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 11.41

Maakuntavaltuuston jäsenet on valittu – Kitee menetti yhden paikan asukasmäärän laskun takia

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton jä­se­niä ovat kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan 13 kun­taa. Maa­kun­ta­lii­ton ylin pää­tös­val­ta on maa­kun­ta­val­tuus­tol­la.

Keski-Karjalaa edustaa maakuntavaltuustossa yhteensä kuusi valtuutettua. Kitee menetti yhden paikan asukasmäärän laskun takia. Kuvituskuva.

Keski-Karjalaa edustaa maakuntavaltuustossa yhteensä kuusi valtuutettua. Kitee menetti yhden paikan asukasmäärän laskun takia. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 11.41

Maakuntavaltuuston jäsenet on valittu – Kitee menetti yhden paikan asukasmäärän laskun takia

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton jä­se­niä ovat kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan 13 kun­taa. Maa­kun­ta­lii­ton ylin pää­tös­val­ta on maa­kun­ta­val­tuus­tol­la.

Arkimatkoja kävellään tai pyöräillään etenkin fyysisen kunnon ja terveyden kohentumisen takia. Kuvituskuva.

Arkimatkoja kävellään tai pyöräillään etenkin fyysisen kunnon ja terveyden kohentumisen takia. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 10.15

Keski-Karjalassa kävelyä ja pyöräilyä suositaan etenkin myönteisten terveysvaikutusten takia

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ja Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus käyn­nis­ti­vät ke­vääl­lä 2021 vii­saan liik­ku­mi­sen edis­tä­mis­suun­ni­tel­man, jos­sa mää­ri­tel­lään kä­ve­lyn ja pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sen ta­voit­teet vuo­del­le 2040 sekä toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mat kun­tiin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Työs­sä päi­vi­te­tään myös Kes­ki-Kar­ja­lan lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma.

Arkimatkoja kävellään tai pyöräillään etenkin fyysisen kunnon ja terveyden kohentumisen takia. Kuvituskuva.

Arkimatkoja kävellään tai pyöräillään etenkin fyysisen kunnon ja terveyden kohentumisen takia. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.9.2021 10.15

Keski-Karjalassa kävelyä ja pyöräilyä suositaan etenkin myönteisten terveysvaikutusten takia

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ja Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus käyn­nis­ti­vät ke­vääl­lä 2021 vii­saan liik­ku­mi­sen edis­tä­mis­suun­ni­tel­man, jos­sa mää­ri­tel­lään kä­ve­lyn ja pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sen ta­voit­teet vuo­del­le 2040 sekä toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mat kun­tiin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Työs­sä päi­vi­te­tään myös Kes­ki-Kar­ja­lan lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma.

Jääsudet esitteli kotiavauksessa uuden maalivahdin. Pömpeliä Antti Kojon takana vartioi Kiuruvedeltä tullut Mikko Humaloja.

Jääsudet esitteli kotiavauksessa uuden maalivahdin. Pömpeliä Antti Kojon takana vartioi Kiuruvedeltä tullut Mikko Humaloja.

Jouko Väistö

Urheilu
27.9.2021 10.00

Jääsusilla nihkeä kiekkokauden avaus

Jää­su­sien III-di­va­ri­kau­si on käyn­nis­ty­nyt nih­ke­äs­ti. Jouk­kue on pe­lan­nut kak­si pe­liä ja hä­vin­nyt ne mo­lem­mat.

Jääsudet esitteli kotiavauksessa uuden maalivahdin. Pömpeliä Antti Kojon takana vartioi Kiuruvedeltä tullut Mikko Humaloja.

Jääsudet esitteli kotiavauksessa uuden maalivahdin. Pömpeliä Antti Kojon takana vartioi Kiuruvedeltä tullut Mikko Humaloja.

Jouko Väistö

Urheilu
27.9.2021 10.00

Jääsusilla nihkeä kiekkokauden avaus

Jää­su­sien III-di­va­ri­kau­si on käyn­nis­ty­nyt nih­ke­äs­ti. Jouk­kue on pe­lan­nut kak­si pe­liä ja hä­vin­nyt ne mo­lem­mat.

Jere Ikonen ja Janne Keskinen pääsevät aloittamaan kalanjalostustoiminnan Paksuniemessä ensi viikolla.

Jere Ikonen ja Janne Keskinen pääsevät aloittamaan kalanjalostustoiminnan Paksuniemessä ensi viikolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2021 14.18

Kalanjalostamo aloittaa toimintansa

– So­si­aa­li­ti­lois­sa teh­dään vie­lä joi­tain pie­niä vii­meis­te­ly­jä, mut­ta lai­tos­puo­li on nyt val­mis. Ka­lan kä­sit­te­ly- ja vas­taa­not­to­ti­lat sekä kyl­miö ovat val­mii­na ja tors­tai­na ter­veys­tar­kas­ta­ja kävi te­ke­mäs­sä kat­sel­muk­sen ti­lois­sa, Kon­ti­on ka­lan Jere Iko­nen ku­vai­lee.

Jere Ikonen ja Janne Keskinen pääsevät aloittamaan kalanjalostustoiminnan Paksuniemessä ensi viikolla.

Jere Ikonen ja Janne Keskinen pääsevät aloittamaan kalanjalostustoiminnan Paksuniemessä ensi viikolla.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2021 14.18

Kalanjalostamo aloittaa toimintansa

– So­si­aa­li­ti­lois­sa teh­dään vie­lä joi­tain pie­niä vii­meis­te­ly­jä, mut­ta lai­tos­puo­li on nyt val­mis. Ka­lan kä­sit­te­ly- ja vas­taa­not­to­ti­lat sekä kyl­miö ovat val­mii­na ja tors­tai­na ter­veys­tar­kas­ta­ja kävi te­ke­mäs­sä kat­sel­muk­sen ti­lois­sa, Kon­ti­on ka­lan Jere Iko­nen ku­vai­lee.

Poliisi tutkii Rääkkylän liikenneonnettomuuteen johtaneita syitä. Kuvituskuva.

Poliisi tutkii Rääkkylän liikenneonnettomuuteen johtaneita syitä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
25.9.2021 9.40

Kolme autoa kolaroi Rääkkylässä - yksi kuljettajista loukkaantui vakavasti

Per­jan­tai-il­ta­na Rääk­ky­läs­sä ta­pah­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa oli osal­li­se­na seit­se­män hen­ki­löä kol­mes­sa eri hen­ki­lö­au­tos­sa. Yk­si kus­keis­ta louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, mui­den vam­mat oli­vat lie­vem­piä.

Poliisi tutkii Rääkkylän liikenneonnettomuuteen johtaneita syitä. Kuvituskuva.

Poliisi tutkii Rääkkylän liikenneonnettomuuteen johtaneita syitä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
25.9.2021 9.40

Kolme autoa kolaroi Rääkkylässä - yksi kuljettajista loukkaantui vakavasti

Per­jan­tai-il­ta­na Rääk­ky­läs­sä ta­pah­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa oli osal­li­se­na seit­se­män hen­ki­löä kol­mes­sa eri hen­ki­lö­au­tos­sa. Yk­si kus­keis­ta louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, mui­den vam­mat oli­vat lie­vem­piä.

Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Multanen pitelee käsissään seinäristiä, joka tänään luovutettiin kahden seurakunnan muistamisena Sivistyskeskus Ahjolle.

Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Multanen pitelee käsissään seinäristiä, joka tänään luovutettiin kahden seurakunnan muistamisena Sivistyskeskus Ahjolle.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.9.2021 13.52

Sivistyskeskus Ahjon juhlallisuudet alkoivat seinäristin luovutuksella

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon ava­jai­sia vie­te­tään tä­nään Toh­ma­jär­vel­lä. Juh­la­päi­vän ta­pah­tu­mat al­koi­vat jo puo­lil­ta päi­vin tai­tei­li­ja Na­ta­lia Pod­kol­zi­nan te­ke­män va­la­mo­lais­ten sei­nä­ris­tin luo­vu­tuk­sel­la si­vis­tys­kes­kuk­sel­le evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen ja or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan yh­tei­se­nä lah­ja­na.

Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Multanen pitelee käsissään seinäristiä, joka tänään luovutettiin kahden seurakunnan muistamisena Sivistyskeskus Ahjolle.

Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Multanen pitelee käsissään seinäristiä, joka tänään luovutettiin kahden seurakunnan muistamisena Sivistyskeskus Ahjolle.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.9.2021 13.52

Sivistyskeskus Ahjon juhlallisuudet alkoivat seinäristin luovutuksella

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon ava­jai­sia vie­te­tään tä­nään Toh­ma­jär­vel­lä. Juh­la­päi­vän ta­pah­tu­mat al­koi­vat jo puo­lil­ta päi­vin tai­tei­li­ja Na­ta­lia Pod­kol­zi­nan te­ke­män va­la­mo­lais­ten sei­nä­ris­tin luo­vu­tuk­sel­la si­vis­tys­kes­kuk­sel­le evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen ja or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan yh­tei­se­nä lah­ja­na.

Kiteellä ja Tohmajärvellä on sattunut syyskuun aikan useita susivahinkoja. Kuvituskuva lampolasta.

Kiteellä ja Tohmajärvellä on sattunut syyskuun aikan useita susivahinkoja. Kuvituskuva lampolasta.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
24.9.2021 13.46

Sudet tappoivat jälleen lampaita

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ta­pah­tui jo vii­des su­si­va­hin­ko tä­män kuun ai­ka­na, kun tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä su­det tap­poi­vat kuu­si lam­mas­ta Toh­ma­jär­vel­lä ai­van Si­ni­sen­tien vie­res­sä.

Kiteellä ja Tohmajärvellä on sattunut syyskuun aikan useita susivahinkoja. Kuvituskuva lampolasta.

Kiteellä ja Tohmajärvellä on sattunut syyskuun aikan useita susivahinkoja. Kuvituskuva lampolasta.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
24.9.2021 13.46

Sudet tappoivat jälleen lampaita

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ta­pah­tui jo vii­des su­si­va­hin­ko tä­män kuun ai­ka­na, kun tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä su­det tap­poi­vat kuu­si lam­mas­ta Toh­ma­jär­vel­lä ai­van Si­ni­sen­tien vie­res­sä.

Kellonsoittajan päiväkodissa on altistunut 13 henkilöä koronalle. Kuvituskuva.

Kellonsoittajan päiväkodissa on altistunut 13 henkilöä koronalle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.9.2021 9.45

Korona-altistuminen päiväkodissa Kiteellä

Ki­teen Kel­lon­soit­ta­jan­tien päi­vä­ko­dis­sa 13 hen­ki­löä on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tiis­tai­na 21.9. Kak­si hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ja lo­put al­tis­tu­neet oh­jat­tu oi­re­seu­ran­taan. Päi­vä­ko­ti on tie­dot­ta­nut asi­as­ta omis­sa ka­na­vis­saan ja Siun sote on suo­raan yh­tey­des­sä ka­ran­tee­niin ase­tet­tui­hin.

Kellonsoittajan päiväkodissa on altistunut 13 henkilöä koronalle. Kuvituskuva.

Kellonsoittajan päiväkodissa on altistunut 13 henkilöä koronalle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.9.2021 9.45

Korona-altistuminen päiväkodissa Kiteellä

Ki­teen Kel­lon­soit­ta­jan­tien päi­vä­ko­dis­sa 13 hen­ki­löä on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tiis­tai­na 21.9. Kak­si hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ja lo­put al­tis­tu­neet oh­jat­tu oi­re­seu­ran­taan. Päi­vä­ko­ti on tie­dot­ta­nut asi­as­ta omis­sa ka­na­vis­saan ja Siun sote on suo­raan yh­tey­des­sä ka­ran­tee­niin ase­tet­tui­hin.

Urheilu
23.9.2021 10.53

Kauden maastojuoksucup päättyi

Rääk­ky­län Kisa-Veik­ko­jen jär­jes­tä­mä Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cup on päät­ty­nyt täl­tä kau­del­ta.

Urheilu
23.9.2021 10.53

Kauden maastojuoksucup päättyi

Rääk­ky­län Kisa-Veik­ko­jen jär­jes­tä­mä Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cup on päät­ty­nyt täl­tä kau­del­ta.

Kiteen puunkuormausalueelle johtava liittymätie on torstaina saanut uuden päällysteen. Myös koko urakka valmistuu tämän viikon aikana. Kuva: Päivi Lievonen

Kiteen puunkuormausalueelle johtava liittymätie on torstaina saanut uuden päällysteen. Myös koko urakka valmistuu tämän viikon aikana. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Uutiset
23.9.2021 10.49

Puunkuormausalueen parantamistyöt valmistumassa

Ki­teen raa­ka­puun kuor­mau­sa­lu­een pa­ran­ta­mis­hank­kees­sa teh­dään tei­den ja va­ras­to­a­lu­een kan­ta­vuu­den sekä kui­va­tuk­seen liit­ty­viä töi­tä.

Kiteen puunkuormausalueelle johtava liittymätie on torstaina saanut uuden päällysteen. Myös koko urakka valmistuu tämän viikon aikana. Kuva: Päivi Lievonen

Kiteen puunkuormausalueelle johtava liittymätie on torstaina saanut uuden päällysteen. Myös koko urakka valmistuu tämän viikon aikana. Kuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Uutiset
23.9.2021 10.49

Puunkuormausalueen parantamistyöt valmistumassa

Ki­teen raa­ka­puun kuor­mau­sa­lu­een pa­ran­ta­mis­hank­kees­sa teh­dään tei­den ja va­ras­to­a­lu­een kan­ta­vuu­den sekä kui­va­tuk­seen liit­ty­viä töi­tä.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Urheiluseurat tarvitsevat valmentajia

Val­men­ta­jat ja muut ur­hei­lu­ryh­mien ve­tä­jät ovat tär­kei­tä ur­hei­lu­seu­ro­jen toi­min­nal­le. Tä­män vii­kon lau­an­tai­na val­men­ta­jien ja hei­dän te­ke­män­sä työn kun­ni­ak­si vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta val­men­ta­jien päi­vää.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

KiU:n jalkapallojaoston treenit siirtyvät talvikaudeksi ulkokentältä sisätiloihin. Jaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen uskoo VesPelin liikuntasalin uusitun lattian antavan lisäkannustusta talven treeneihin.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Urheiluseurat tarvitsevat valmentajia

Val­men­ta­jat ja muut ur­hei­lu­ryh­mien ve­tä­jät ovat tär­kei­tä ur­hei­lu­seu­ro­jen toi­min­nal­le. Tä­män vii­kon lau­an­tai­na val­men­ta­jien ja hei­dän te­ke­män­sä työn kun­ni­ak­si vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta val­men­ta­jien päi­vää.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Muista kiittää valmentajaasi

Syys­kuun 25. päi­vä­nä vie­te­tään val­men­ta­jan päi­vää, jon­ka ide­a­na on tuo­da esil­le ur­hei­lu­val­men­ta­jien ar­vo­kas­ta toi­min­taa.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Syyskuun 25. päivä vietetään valmentajan päivää, jonka tarkoituksena on esitellä urheiluvalmentajien arvokasta työtä.

Tuija Marienberg

Urheilu
23.9.2021 9.37

Muista kiittää valmentajaasi

Syys­kuun 25. päi­vä­nä vie­te­tään val­men­ta­jan päi­vää, jon­ka ide­a­na on tuo­da esil­le ur­hei­lu­val­men­ta­jien ar­vo­kas­ta toi­min­taa.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Jouko Väistö

Urheilu
23.9.2021 9.35

Tyylikkäästi lentoon

Kaik­ki läh­tee ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta. Mitä enem­män mä­ki­hyp­pyyn ja yh­dis­tet­tyyn saa­daan har­ras­ta­jia, sitä to­den­nä­köi­sem­min Ant­ti Aal­to, Ilk­ka He­ro­la ja kump­pa­nit saa­vat seu­raa­jia, jot­ka läh­te­vät tyy­lik­kääs­ti len­toon koh­ti kan­sain­vä­lis­tä huip­pua.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Tästä se nuoren mäkimiehen taival kohti huippua alkaa. Polku ylös ja lentoon -kiertueen vetäjinä toimivat Tero Koponen ja taustalla tarkkaileva Kimmo Yliriesto pitävät huolen siitä, että hyppytekniikka saadaan alusta pitäen kuntoon.

Jouko Väistö

Urheilu
23.9.2021 9.35

Tyylikkäästi lentoon

Kaik­ki läh­tee ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta. Mitä enem­män mä­ki­hyp­pyyn ja yh­dis­tet­tyyn saa­daan har­ras­ta­jia, sitä to­den­nä­köi­sem­min Ant­ti Aal­to, Ilk­ka He­ro­la ja kump­pa­nit saa­vat seu­raa­jia, jot­ka läh­te­vät tyy­lik­kääs­ti len­toon koh­ti kan­sain­vä­lis­tä huip­pua.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.9.2021 9.31

Kulttuuria tuodaan hoivakoteihin

Osi­ris-te­at­te­rin Lois­ke En­semb­le-ryh­mä to­teut­taa uut­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua Vah­va ja hel­lä - ikä ja yh­teys-han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue al­koi tiis­tai­na Ki­teen Hoi­va­ko­dis­sa, jos­sa Vah­va ja hel­lä-esi­tys toi ikäih­mis­ten ar­keen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ria. Myös ylei­sö pää­si osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen silk­ki­nau­ho­ja pi­del­len.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Riikka Siiralan tanssi osallisti myös yleisöä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.9.2021 9.31

Kulttuuria tuodaan hoivakoteihin

Osi­ris-te­at­te­rin Lois­ke En­semb­le-ryh­mä to­teut­taa uut­ta ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua Vah­va ja hel­lä - ikä ja yh­teys-han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kier­tue al­koi tiis­tai­na Ki­teen Hoi­va­ko­dis­sa, jos­sa Vah­va ja hel­lä-esi­tys toi ikäih­mis­ten ar­keen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ria. Myös ylei­sö pää­si osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen silk­ki­nau­ho­ja pi­del­len.

 Poliittinen seurantaryhmä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Kuvituskuva.

Poliittinen seurantaryhmä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
23.9.2021 9.26

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een po­liit­ti­nen seu­ran­ta­ryh­mä ko­koon­tui en­sim­mäis­tä ker­taa maa­nan­tai­na 20.9.2021. Po­liit­ti­nen seu­ran­ta­ryh­mä toi­mii vä­li­ai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men tu­ke­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nan ja hal­lin­non käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Sen teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta sote- ja pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­sen toi­meen­pa­noa ja tu­kea vä­li­ai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men val­mis­te­lu­työ­tä. Po­liit­ti­sen seu­ran­ta­ryh­män teh­tä­vä­nä on myös vä­lit­tää po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­on nä­ke­myk­siä val­mis­te­luun ja vies­tiä val­mis­te­lus­ta omiin po­liit­ti­siin ryh­miin.

 Poliittinen seurantaryhmä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Kuvituskuva.

Poliittinen seurantaryhmä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
23.9.2021 9.26

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een po­liit­ti­nen seu­ran­ta­ryh­mä ko­koon­tui en­sim­mäis­tä ker­taa maa­nan­tai­na 20.9.2021. Po­liit­ti­nen seu­ran­ta­ryh­mä toi­mii vä­li­ai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men tu­ke­na hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nan ja hal­lin­non käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Sen teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta sote- ja pe­las­tus­toi­men uu­dis­tuk­sen toi­meen­pa­noa ja tu­kea vä­li­ai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men val­mis­te­lu­työ­tä. Po­liit­ti­sen seu­ran­ta­ryh­män teh­tä­vä­nä on myös vä­lit­tää po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­on nä­ke­myk­siä val­mis­te­luun ja vies­tiä val­mis­te­lus­ta omiin po­liit­ti­siin ryh­miin.

Rääkkylässä on aluevaaleissakin vain yksi äänestysalue.

Rääkkylässä on aluevaaleissakin vain yksi äänestysalue.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.9.2021 15.50

Kunnanhallitus päätti aluevaalien äänestyspaikat

Tam­mi­kuus­sa toi­mi­tet­ta­vien alu­e­vaa­lien ää­nes­tys­paik­ka sekä en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä et­tä var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä on Rääk­ky­läs­sä tut­tuun ta­paan kun­nan­vi­ras­to, sil­lä pi­tä­jäs­sä on vain yk­si ää­nes­ty­sa­lue. Hoi­va- ja pal­ve­lu­ko­tien asu­mi­syk­si­köis­sä en­nak­ko­ää­nes­tä­mi­nen jär­jes­te­tään myös alu­e­vaa­leis­sa.

Rääkkylässä on aluevaaleissakin vain yksi äänestysalue.

Rääkkylässä on aluevaaleissakin vain yksi äänestysalue.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.9.2021 15.50

Kunnanhallitus päätti aluevaalien äänestyspaikat

Tam­mi­kuus­sa toi­mi­tet­ta­vien alu­e­vaa­lien ää­nes­tys­paik­ka sekä en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä et­tä var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä on Rääk­ky­läs­sä tut­tuun ta­paan kun­nan­vi­ras­to, sil­lä pi­tä­jäs­sä on vain yk­si ää­nes­ty­sa­lue. Hoi­va- ja pal­ve­lu­ko­tien asu­mi­syk­si­köis­sä en­nak­ko­ää­nes­tä­mi­nen jär­jes­te­tään myös alu­e­vaa­leis­sa.

Siun sote valmistelee kolmatta rokotusta lyhyellä rokotusvälillä rokotetuille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Siun sote valmistelee kolmatta rokotusta lyhyellä rokotusvälillä rokotetuille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.9.2021 15.30

Kolmas koronarokotusannos lyhyellä rokotusvälillä rokotetuille ja voimakkaasti immuuni­puut­teisille

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on tar­ken­ta­nut kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ro­ko­tus­ryh­miä. Siun sote käyn­nis­tää kol­man­net ro­ko­tuk­set oh­jei­den mu­kai­ses­ti 1. ja 2. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 3–4 vii­kon ro­ko­tus­vä­lil­lä saa­neil­le hen­ki­löil­le, joi­den 2. ro­ko­te­an­nok­ses­ta on vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta sekä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le, joi­den 2. ro­ko­te­an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.

Siun sote valmistelee kolmatta rokotusta lyhyellä rokotusvälillä rokotetuille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Siun sote valmistelee kolmatta rokotusta lyhyellä rokotusvälillä rokotetuille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.9.2021 15.30

Kolmas koronarokotusannos lyhyellä rokotusvälillä rokotetuille ja voimakkaasti immuuni­puut­teisille

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on tar­ken­ta­nut kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ro­ko­tus­ryh­miä. Siun sote käyn­nis­tää kol­man­net ro­ko­tuk­set oh­jei­den mu­kai­ses­ti 1. ja 2. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 3–4 vii­kon ro­ko­tus­vä­lil­lä saa­neil­le hen­ki­löil­le, joi­den 2. ro­ko­te­an­nok­ses­ta on vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta sekä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le, joi­den 2. ro­ko­te­an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.

Ville Haapasalo on tottunut poseeraamaan. Olga Makkonen sai toivomansa yhteiskuvan hatsapuria ostaessaan.

Ville Haapasalo on tottunut poseeraamaan. Olga Makkonen sai toivomansa yhteiskuvan hatsapuria ostaessaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.9.2021 14.17

Haapasalo ja hatsapurit kiinnostivat - myös kamerat räpsyivät tiuhaan

Ki­tee ei teh­nyt poik­keus­ta vuo­den 2020 ke­säs­tä al­ka­nee­seen, koko maan laa­jui­seen hat­sa­pu­ri-il­mi­öön. Min­ne Vil­le Haa­pa­sa­lon luot­saa­ma Haa­pa­sa­lon hat­sa­pu­ri on ran­tau­tu­nut, on pai­kal­le ker­ty­nyt jo­noa.

Ville Haapasalo on tottunut poseeraamaan. Olga Makkonen sai toivomansa yhteiskuvan hatsapuria ostaessaan.

Ville Haapasalo on tottunut poseeraamaan. Olga Makkonen sai toivomansa yhteiskuvan hatsapuria ostaessaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.9.2021 14.17

Haapasalo ja hatsapurit kiinnostivat - myös kamerat räpsyivät tiuhaan

Ki­tee ei teh­nyt poik­keus­ta vuo­den 2020 ke­säs­tä al­ka­nee­seen, koko maan laa­jui­seen hat­sa­pu­ri-il­mi­öön. Min­ne Vil­le Haa­pa­sa­lon luot­saa­ma Haa­pa­sa­lon hat­sa­pu­ri on ran­tau­tu­nut, on pai­kal­le ker­ty­nyt jo­noa.

Janne Kuittisen kotimyymäläksi pystyttämästä RC-autokaupasta löytyy tarjottavaa pienempään ja isompaan tarpeeseen.

Janne Kuittisen kotimyymäläksi pystyttämästä RC-autokaupasta löytyy tarjottavaa pienempään ja isompaan tarpeeseen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.9.2021 12.57

Jannen RC-harrastuksesta kasvoi alan autokauppa

Vuo­si sit­ten tou­ko­kuus­sa en­sim­mäi­sen oman RC-au­ton hank­ki­neel­le Jan­ne Kuit­ti­sel­le on käy­nyt, ku­ten mo­nel­le mu­ka­vaa te­ke­mis­tä kek­si­neel­le: Har­ras­tus on vie­nyt men­nes­sään. Ke­säl­lä 2020 ker­roim­me Koti-Kar­ja­las­sa, et­tä mie­hel­lä on ta­ka­pi­hal­la RC-au­toil­le rata, jos­sa hän tes­tai­lee omia au­to­jaan ja jär­jes­tää avoi­mia kil­pai­lu­ja. Rata siel­lä on edel­leen. Nyt Jan­ne on pys­tyt­tä­nyt ko­tiin­sa maa­kun­nan ai­no­an RC-au­to­ja myy­vän ja huol­ta­van liik­keen.

Janne Kuittisen kotimyymäläksi pystyttämästä RC-autokaupasta löytyy tarjottavaa pienempään ja isompaan tarpeeseen.

Janne Kuittisen kotimyymäläksi pystyttämästä RC-autokaupasta löytyy tarjottavaa pienempään ja isompaan tarpeeseen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.9.2021 12.57

Jannen RC-harrastuksesta kasvoi alan autokauppa

Vuo­si sit­ten tou­ko­kuus­sa en­sim­mäi­sen oman RC-au­ton hank­ki­neel­le Jan­ne Kuit­ti­sel­le on käy­nyt, ku­ten mo­nel­le mu­ka­vaa te­ke­mis­tä kek­si­neel­le: Har­ras­tus on vie­nyt men­nes­sään. Ke­säl­lä 2020 ker­roim­me Koti-Kar­ja­las­sa, et­tä mie­hel­lä on ta­ka­pi­hal­la RC-au­toil­le rata, jos­sa hän tes­tai­lee omia au­to­jaan ja jär­jes­tää avoi­mia kil­pai­lu­ja. Rata siel­lä on edel­leen. Nyt Jan­ne on pys­tyt­tä­nyt ko­tiin­sa maa­kun­nan ai­no­an RC-au­to­ja myy­vän ja huol­ta­van liik­keen.

Jättipeikonlehden kukka.

Jättipeikonlehden kukka.

Aune Paakkunainen

Uutiset
22.9.2021 11.28

Yli 60-vuotias peikonlehti innostui kukkimaan

Pei­kon­leh­ti on yk­si suo­si­tuim­mis­ta vi­her­kas­veis­ta, mut­ta har­va tie­tää, et­tä suo­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa van­ha pei­kon­leh­ti voi myös kuk­kia ja kas­vat­taa he­del­miä.

Jättipeikonlehden kukka.

Jättipeikonlehden kukka.

Aune Paakkunainen

Uutiset
22.9.2021 11.28

Yli 60-vuotias peikonlehti innostui kukkimaan

Pei­kon­leh­ti on yk­si suo­si­tuim­mis­ta vi­her­kas­veis­ta, mut­ta har­va tie­tää, et­tä suo­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa van­ha pei­kon­leh­ti voi myös kuk­kia ja kas­vat­taa he­del­miä.

Huonekasvi, joka viihtyy, palkitsee toisinaan hoitajansa mukavalla yllätyksellä.

Huonekasvi, joka viihtyy, palkitsee toisinaan hoitajansa mukavalla yllätyksellä.

Aune Paakkunainen

Uutiset
22.9.2021 11.21

Valitse huonekasvi rakkaudella

Par­hail­laan vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta huo­ne­kas­vi­viik­koa. Syk­syi­sen tee­ma­vii­kon jär­jes­tä­vät 20.–26.9.2021 Huo­ne­kas­vi­seu­ra ja Puu­tar­ha­liit­to.

Huonekasvi, joka viihtyy, palkitsee toisinaan hoitajansa mukavalla yllätyksellä.

Huonekasvi, joka viihtyy, palkitsee toisinaan hoitajansa mukavalla yllätyksellä.

Aune Paakkunainen

Uutiset
22.9.2021 11.21

Valitse huonekasvi rakkaudella

Par­hail­laan vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta huo­ne­kas­vi­viik­koa. Syk­syi­sen tee­ma­vii­kon jär­jes­tä­vät 20.–26.9.2021 Huo­ne­kas­vi­seu­ra ja Puu­tar­ha­liit­to.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.9.2021 10.11

Pohjois-Karjalan rakennus­pe­rin­tö­a­vus­tukset haussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­ses­ta ja Mu­se­o­vi­ras­tos­ta voi ha­kea har­kin­nan­va­rai­sia avus­tuk­sia ra­ken­nus­pe­rin­nön ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö­koh­tei­den hoi­toon. Avus­tuk­sia voi­daan esi­mer­kik­si myön­tää his­to­ri­al­li­sen ra­ken­nuk­sen omis­ta­jal­le kor­jauk­siin, joil­la edis­te­tään ar­vok­kaan ra­ken­nus­pe­rin­nön vaa­li­mis­ta ja tu­e­taan ra­ken­nus­res­tau­roin­nin työ­ta­po­jen säi­ly­mis­tä. Täl­lai­sia kor­jaus­koh­tei­ta voi­vat ol­la muun mu­as­sa ve­si­ka­ton, run­gon ja ul­ko­sei­nien, pe­rus­tus­ten, ik­ku­noi­den ja ovien tai tu­li­si­jo­jen kun­nos­ta­mi­nen.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon. Kuvituskuva.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.9.2021 10.11

Pohjois-Karjalan rakennus­pe­rin­tö­a­vus­tukset haussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­ses­ta ja Mu­se­o­vi­ras­tos­ta voi ha­kea har­kin­nan­va­rai­sia avus­tuk­sia ra­ken­nus­pe­rin­nön ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö­koh­tei­den hoi­toon. Avus­tuk­sia voi­daan esi­mer­kik­si myön­tää his­to­ri­al­li­sen ra­ken­nuk­sen omis­ta­jal­le kor­jauk­siin, joil­la edis­te­tään ar­vok­kaan ra­ken­nus­pe­rin­nön vaa­li­mis­ta ja tu­e­taan ra­ken­nus­res­tau­roin­nin työ­ta­po­jen säi­ly­mis­tä. Täl­lai­sia kor­jaus­koh­tei­ta voi­vat ol­la muun mu­as­sa ve­si­ka­ton, run­gon ja ul­ko­sei­nien, pe­rus­tus­ten, ik­ku­noi­den ja ovien tai tu­li­si­jo­jen kun­nos­ta­mi­nen.

Uutiset
22.9.2021 10.10

Pidä huolta -kampanjalla kerätään rahaa nuorten mielen­ter­veys­työhön

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt nuor­ten pa­hoin­voin­tia ja ah­dis­tu­nei­suut­ta, mikä nä­kyy ma­ta­lan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen ruuh­kau­tu­mi­se­na myös Itä-Suo­mes­sa. Toi­von Kär­ki ry:n ja MIE­LI ry:n yh­tei­sen Pidä Huol­ta -hy­vän­te­ke­väi­syys­haas­teen avul­la ke­rä­tään ra­haa nuor­ten mie­len­ter­veys­työ­hön yli 70 suo­ma­lai­sen ar­tis­tin voi­min.

Uutiset
22.9.2021 10.10

Pidä huolta -kampanjalla kerätään rahaa nuorten mielen­ter­veys­työhön

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt nuor­ten pa­hoin­voin­tia ja ah­dis­tu­nei­suut­ta, mikä nä­kyy ma­ta­lan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen ruuh­kau­tu­mi­se­na myös Itä-Suo­mes­sa. Toi­von Kär­ki ry:n ja MIE­LI ry:n yh­tei­sen Pidä Huol­ta -hy­vän­te­ke­väi­syys­haas­teen avul­la ke­rä­tään ra­haa nuor­ten mie­len­ter­veys­työ­hön yli 70 suo­ma­lai­sen ar­tis­tin voi­min.

Uutiset
22.9.2021 9.30

Maakunnan työttömien määrä laski elokuussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen alu­eel­la oli elo­kuun lo­pus­sa 9 390 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Työt­tö­mien mää­rä oli las­ke­nut 14 % (1 559 hen­ki­löä) vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Mää­rän las­kus­ta 57 % ai­heu­tui lo­mau­tus­ten vä­he­ne­mi­ses­tä. Lo­mau­tet­tu­ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa oli elo­kuun lo­pus­sa 421 hen­ki­löä.

Uutiset
22.9.2021 9.30

Maakunnan työttömien määrä laski elokuussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen alu­eel­la oli elo­kuun lo­pus­sa 9 390 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Työt­tö­mien mää­rä oli las­ke­nut 14 % (1 559 hen­ki­löä) vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Mää­rän las­kus­ta 57 % ai­heu­tui lo­mau­tus­ten vä­he­ne­mi­ses­tä. Lo­mau­tet­tu­ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa oli elo­kuun lo­pus­sa 421 hen­ki­löä.

Lanit kiinnostaa, kun saa pelata toisten kanssa yhdessä.

Lanit kiinnostaa, kun saa pelata toisten kanssa yhdessä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.9.2021 8.39

Yhteisötalon lanit nuorten toivomuksesta

Yh­tei­sö­ta­lon sali oli lau­an­tai­na il­ta­yh­dek­säl­tä muut­tu­nut hä­myi­säk­si pe­li­hal­lik­si, jos­sa kym­men­kun­ta nuor­ta pe­la­si ko­neil­laan ja joku käyt­ti val­ko­kan­gas­ta näyt­tö­nä. Nuo­ret oli­vat il­lan suus­sa kan­ta­neet ta­lol­le omat tie­to­ko­neen­sa pe­li­va­rus­tei­neen ja jot­kut jopa omat pe­li­tuo­lin­sa. Va­paa­seu­ra­kun­ta päät­ti nyt toi­sen ker­ran vas­ta­ta nuor­ten toi­vee­seen. Oli al­ka­mas­sa lä­hi­verk­ko­ta­pah­tu­ma, tut­ta­val­li­sem­min la­nit.

Lanit kiinnostaa, kun saa pelata toisten kanssa yhdessä.

Lanit kiinnostaa, kun saa pelata toisten kanssa yhdessä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.9.2021 8.39

Yhteisötalon lanit nuorten toivomuksesta

Yh­tei­sö­ta­lon sali oli lau­an­tai­na il­ta­yh­dek­säl­tä muut­tu­nut hä­myi­säk­si pe­li­hal­lik­si, jos­sa kym­men­kun­ta nuor­ta pe­la­si ko­neil­laan ja joku käyt­ti val­ko­kan­gas­ta näyt­tö­nä. Nuo­ret oli­vat il­lan suus­sa kan­ta­neet ta­lol­le omat tie­to­ko­neen­sa pe­li­va­rus­tei­neen ja jot­kut jopa omat pe­li­tuo­lin­sa. Va­paa­seu­ra­kun­ta päät­ti nyt toi­sen ker­ran vas­ta­ta nuor­ten toi­vee­seen. Oli al­ka­mas­sa lä­hi­verk­ko­ta­pah­tu­ma, tut­ta­val­li­sem­min la­nit.

Uutiset
21.9.2021 15.05

”Hyvää elämää muistiys­tä­väl­lisessä yhteiskunnassa” – viikolla 38 vietetään Muistiviikkoa

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Muis­ti­vii­kol­la ja 21.9. vie­tet­tä­väl­lä kan­sain­vä­li­sel­lä muis­ti­päi­väl­lä ha­lu­taan tänä vuon­na nos­taa esiin eri­tyi­ses­ti läs­nä­o­lon ja lä­hei­syy­den mer­ki­tys­tä. Koh­taa­mi­ses­sa ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tar­vi­taan myös kuu­lo­ais­tia.

Uutiset
21.9.2021 15.05

”Hyvää elämää muistiys­tä­väl­lisessä yhteiskunnassa” – viikolla 38 vietetään Muistiviikkoa

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Muis­ti­vii­kol­la ja 21.9. vie­tet­tä­väl­lä kan­sain­vä­li­sel­lä muis­ti­päi­väl­lä ha­lu­taan tänä vuon­na nos­taa esiin eri­tyi­ses­ti läs­nä­o­lon ja lä­hei­syy­den mer­ki­tys­tä. Koh­taa­mi­ses­sa ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tar­vi­taan myös kuu­lo­ais­tia.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.9.2021 11.22

Hanhipaimenten työ jatkuu syysmuuton aikana

Han­hi­pel­to- ja han­hi­pai­men­ko­kei­lu on­nis­tui ke­vääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa eri­no­mai­ses­ti, jo­ten han­hien kar­ko­tus­toi­men­pi­teet jat­ku­vat myös val­ko­pos­ki­han­hien syys­muu­ton ai­kaan.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.9.2021 11.22

Hanhipaimenten työ jatkuu syysmuuton aikana

Han­hi­pel­to- ja han­hi­pai­men­ko­kei­lu on­nis­tui ke­vääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa eri­no­mai­ses­ti, jo­ten han­hien kar­ko­tus­toi­men­pi­teet jat­ku­vat myös val­ko­pos­ki­han­hien syys­muu­ton ai­kaan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.9.2021 10.00

Vapaaehtoistyö antaa molemminpuolista virkistäytymistä

Va­paa­eh­tois­työ on Mar­juk­ka Kont­ti­nen-Lap­pa­lai­sel­le har­ras­tus, jo­hon hän pa­nos­taa vii­kos­sa use­am­man päi­vän.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.9.2021 10.00

Vapaaehtoistyö antaa molemminpuolista virkistäytymistä

Va­paa­eh­tois­työ on Mar­juk­ka Kont­ti­nen-Lap­pa­lai­sel­le har­ras­tus, jo­hon hän pa­nos­taa vii­kos­sa use­am­man päi­vän.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
21.9.2021 8.02

KiPan puheenjohtaja Pentti Lipsanen: Vielä niitä hedelmiäkin saadaan

Ki­teen Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Lip­sa­nen jou­tui vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pi­de­tyis­sä pe­sis­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä to­te­a­maan, et­tä seu­ran edus­tus­jouk­kue jou­tui juh­la­vas­ti su­ju­neen vii­me kau­den jäl­keen po­te­maan pien­tä kra­pu­lan poi­kas­ta. Me­nes­tys ei ol­lut odo­tus­ten mu­kais­ta.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
21.9.2021 8.02

KiPan puheenjohtaja Pentti Lipsanen: Vielä niitä hedelmiäkin saadaan

Ki­teen Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Lip­sa­nen jou­tui vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pi­de­tyis­sä pe­sis­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä to­te­a­maan, et­tä seu­ran edus­tus­jouk­kue jou­tui juh­la­vas­ti su­ju­neen vii­me kau­den jäl­keen po­te­maan pien­tä kra­pu­lan poi­kas­ta. Me­nes­tys ei ol­lut odo­tus­ten mu­kais­ta.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Joonas Väistö

Urheilu
20.9.2021 16.17

Reuter lensi kaksivetoisten mestariksi

Kai­nuun Moot­to­ri­ker­hoa edus­ta­va Vil­le Reu­ter oli no­pein kak­si­ve­tois­ten ja Mänt­sä­län Moot­to­ri­ker­hon Tuuk­ka Hal­li­la ne­li­ve­tois­ten kul­jet­ta­ja vii­me lau­an­tai­na Ki­teen Ai­mon ral­lisp­rint-ra­dal­la aje­tus­sa tä­män kau­den kol­man­nes­sa SM-osa­kil­pai­lus­sa.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Joonas Väistö

Urheilu
20.9.2021 16.17

Reuter lensi kaksivetoisten mestariksi

Kai­nuun Moot­to­ri­ker­hoa edus­ta­va Vil­le Reu­ter oli no­pein kak­si­ve­tois­ten ja Mänt­sä­län Moot­to­ri­ker­hon Tuuk­ka Hal­li­la ne­li­ve­tois­ten kul­jet­ta­ja vii­me lau­an­tai­na Ki­teen Ai­mon ral­lisp­rint-ra­dal­la aje­tus­sa tä­män kau­den kol­man­nes­sa SM-osa­kil­pai­lus­sa.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.9.2021 14.25

Hallinto-oikeus kumosi ympäris­tö­lau­ta­kunnan päätöksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on ku­mon­nut Ki­teen ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa te­ke­män pää­tök­sen Pu­ru­ve­den ran­ta­o­sa­y­leis­kaa­van alu­eel­la si­jait­se­vis­ta lu­vat­to­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Asia pa­lau­tuu lau­ta­kun­nal­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.9.2021 14.25

Hallinto-oikeus kumosi ympäris­tö­lau­ta­kunnan päätöksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on ku­mon­nut Ki­teen ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa te­ke­män pää­tök­sen Pu­ru­ve­den ran­ta­o­sa­y­leis­kaa­van alu­eel­la si­jait­se­vis­ta lu­vat­to­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Asia pa­lau­tuu lau­ta­kun­nal­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Uutiset
20.9.2021 14.05

Pohjois-Karjalan kehittämisen arvopaperi lausun­to­kier­rokselle

Maa­nan­tai­na 20.9. vii­meis­tä ker­taa ny­kyi­sel­lä ko­koon­pa­nol­la ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti lä­het­tää Maa­kun­ta­oh­jel­ma PO­KAT 2025:n luon­nok­sen si­dos­ryh­mil­le lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Luon­nos tu­lee avoi­mes­ti näh­tä­vil­le ja kom­men­toi­ta­vak­si ajal­le 21.9.– 3.11. Maa­kun­ta­oh­jel­man luon­nok­seen voi tu­tus­ta maa­kun­ta­lii­ton verk­ko­si­vuil­la. Si­vuil­la on myös mah­dol­li­suus kom­men­toi­da luon­nos­ta.

Uutiset
20.9.2021 14.05

Pohjois-Karjalan kehittämisen arvopaperi lausun­to­kier­rokselle

Maa­nan­tai­na 20.9. vii­meis­tä ker­taa ny­kyi­sel­lä ko­koon­pa­nol­la ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti lä­het­tää Maa­kun­ta­oh­jel­ma PO­KAT 2025:n luon­nok­sen si­dos­ryh­mil­le lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Luon­nos tu­lee avoi­mes­ti näh­tä­vil­le ja kom­men­toi­ta­vak­si ajal­le 21.9.– 3.11. Maa­kun­ta­oh­jel­man luon­nok­seen voi tu­tus­ta maa­kun­ta­lii­ton verk­ko­si­vuil­la. Si­vuil­la on myös mah­dol­li­suus kom­men­toi­da luon­nos­ta.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Uutiset
20.9.2021 11.12

Farmasiaviikko korostaa lääkehoidon seurannan merkitystä

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Far­ma­si­a­vii­kol­la ha­lu­taan sy­ven­tää ym­mär­rys­tä ap­tee­kin am­mat­ti­lais­ten roo­lis­ta lää­ke­hoi­don seu­ran­nas­sa. Ap­teek­ka­ri­lii­ton toi­mes­ta jär­jes­tet­tä­vää tee­ma­viik­koa vie­te­tään nyt nel­jät­tä ker­taa.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Uutiset
20.9.2021 11.12

Farmasiaviikko korostaa lääkehoidon seurannan merkitystä

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Far­ma­si­a­vii­kol­la ha­lu­taan sy­ven­tää ym­mär­rys­tä ap­tee­kin am­mat­ti­lais­ten roo­lis­ta lää­ke­hoi­don seu­ran­nas­sa. Ap­teek­ka­ri­lii­ton toi­mes­ta jär­jes­tet­tä­vää tee­ma­viik­koa vie­te­tään nyt nel­jät­tä ker­taa.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Uutiset
20.9.2021 10.50

Koti TV saa jatkoa Pohjois-Karjalassa

Siun sote on teh­nyt so­pi­muk­sen Koti TV -etä­kun­tou­tus­ka­na­van jat­kos­ta 31.12.2021 saak­ka. TV-pal­ve­lu käyn­nis­tyi jou­lu­kuus­sa 2020. Ka­na­val­la esi­te­tään joka ar­ki­päi­vä klo 11 – 13 ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua kun­tout­ta­vaa ja kult­tuu­ri­pai­not­teis­ta oh­jel­maa.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Uutiset
20.9.2021 10.50

Koti TV saa jatkoa Pohjois-Karjalassa

Siun sote on teh­nyt so­pi­muk­sen Koti TV -etä­kun­tou­tus­ka­na­van jat­kos­ta 31.12.2021 saak­ka. TV-pal­ve­lu käyn­nis­tyi jou­lu­kuus­sa 2020. Ka­na­val­la esi­te­tään joka ar­ki­päi­vä klo 11 – 13 ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua kun­tout­ta­vaa ja kult­tuu­ri­pai­not­teis­ta oh­jel­maa.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 10.20

Arviointimenettely alkoi

Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön alul­le lait­ta­ma Rääk­ky­län ar­vi­oin­ti­me­net­te­ly al­koi ja en­sim­mäi­nen ar­vi­oin­ti­ryh­män ko­kous on jo pi­det­ty­nä. Sel­vi­tys­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii so­si­o­no­mi ja Lap­peen­ran­nan en­ti­nen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kor­ki­a­kos­ki, Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön edus­ta­jat ovat Vil­le Sa­lo­nen, Anu Her­nes­nie­mi ja Pasi Lep­pä­nen.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 10.20

Arviointimenettely alkoi

Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön alul­le lait­ta­ma Rääk­ky­län ar­vi­oin­ti­me­net­te­ly al­koi ja en­sim­mäi­nen ar­vi­oin­ti­ryh­män ko­kous on jo pi­det­ty­nä. Sel­vi­tys­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii so­si­o­no­mi ja Lap­peen­ran­nan en­ti­nen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kor­ki­a­kos­ki, Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön edus­ta­jat ovat Vil­le Sa­lo­nen, Anu Her­nes­nie­mi ja Pasi Lep­pä­nen.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

PolkuVisuals

Uutiset
20.9.2021 9.40

Piia Hirvonen tavoittelee Kurvikuningattaren titteliä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Piia Hir­vo­nen kil­pai­lee fi­naa­li­kym­me­ni­kös­sä Kur­vi­ku­nin­ga­tar-tit­te­lis­tä. Kil­pai­lun fi­naa­li jär­jes­te­tään lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä Ii­sal­mes­sa.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

PolkuVisuals

Uutiset
20.9.2021 9.40

Piia Hirvonen tavoittelee Kurvikuningattaren titteliä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Piia Hir­vo­nen kil­pai­lee fi­naa­li­kym­me­ni­kös­sä Kur­vi­ku­nin­ga­tar-tit­te­lis­tä. Kil­pai­lun fi­naa­li jär­jes­te­tään lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä Ii­sal­mes­sa.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.32

Reserviup­see­ri­liiton kolme kultaista ansiomitalia Kiteelle

Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry juh­lii 70 -vuo­tis­ta tai­val­taan tu­le­va­na per­jan­tai­na. Juh­la­päi­vän pal­kit­se­mi­sis­sa Suo­men Re­ser­viup­see­ri­liit­to ja Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry ja­ka­vat muun mu­as­sa kol­me Re­ser­viup­see­ri­lii­ton kul­tais­ta an­si­o­mi­ta­lia. Mi­ta­lit saa­vat ki­tee­läi­set Heik­ki Pi­ri­nen, Ka­ler­vo Rin­ne ja Sa­ka­ri Ta­ka­la.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.32

Reserviup­see­ri­liiton kolme kultaista ansiomitalia Kiteelle

Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry juh­lii 70 -vuo­tis­ta tai­val­taan tu­le­va­na per­jan­tai­na. Juh­la­päi­vän pal­kit­se­mi­sis­sa Suo­men Re­ser­viup­see­ri­liit­to ja Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry ja­ka­vat muun mu­as­sa kol­me Re­ser­viup­see­ri­lii­ton kul­tais­ta an­si­o­mi­ta­lia. Mi­ta­lit saa­vat ki­tee­läi­set Heik­ki Pi­ri­nen, Ka­ler­vo Rin­ne ja Sa­ka­ri Ta­ka­la.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Marko Turunen

Urheilu
20.9.2021 9.15

Kukkovaaraa valloitetaan jälleen

Värt­si­län Kisa jär­jes­tää syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na lii­kun­nal­li­sen, koko per­heen Kuk­ko­vaa­ran juok­su -ta­pah­tu­man Värt­si­läs­sä. Ta­voit­tee­na on koko per­heen iloi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi juos­ta, kä­vel­lä tai pyö­räil­lä.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Marko Turunen

Urheilu
20.9.2021 9.15

Kukkovaaraa valloitetaan jälleen

Värt­si­län Kisa jär­jes­tää syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na lii­kun­nal­li­sen, koko per­heen Kuk­ko­vaa­ran juok­su -ta­pah­tu­man Värt­si­läs­sä. Ta­voit­tee­na on koko per­heen iloi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi juos­ta, kä­vel­lä tai pyö­räil­lä.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 9.04

Kalevalainen jäsenkorjaus keventää oloa

Osa-ai­kai­nen yrit­tä­jyys näyt­tää vuo­den lop­puun men­nes­sä, kan­taa­ko lii­kei­dea ko­ko­päi­väi­sek­si toi­mek­si. Al­ku näyt­tää lu­paa­val­ta, sil­lä syys­kuun alus­sa toi­mi­ni­mel­lä aloit­ta­nut Kep­pee keho on löy­tä­mäs­sä asi­a­kas­kun­taan­sa.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 9.04

Kalevalainen jäsenkorjaus keventää oloa

Osa-ai­kai­nen yrit­tä­jyys näyt­tää vuo­den lop­puun men­nes­sä, kan­taa­ko lii­kei­dea ko­ko­päi­väi­sek­si toi­mek­si. Al­ku näyt­tää lu­paa­val­ta, sil­lä syys­kuun alus­sa toi­mi­ni­mel­lä aloit­ta­nut Kep­pee keho on löy­tä­mäs­sä asi­a­kas­kun­taan­sa.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.00

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan

Siun sote val­mis­te­lee par­hail­laan kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti hen­ki­löil­le, joi­den im­muu­ni­vas­te on voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai sen hoi­don vuok­si. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ja hoi­to­ja ovat muun mu­as­sa elin­siir­to, kan­ta­so­lu­siir­to, vai­kea tai kes­ki­vai­kea syn­nyn­näi­nen im­muu­ni­puu­tos, im­mu­no­sup­p­res­sii­vi­nen syö­pä­hoi­to, di­a­lyy­si ja vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta ja pit­käl­le eden­nyt tai hoi­ta­ma­ton HIV. Li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta THL:n tie­dot­tees­sa.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.00

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan

Siun sote val­mis­te­lee par­hail­laan kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti hen­ki­löil­le, joi­den im­muu­ni­vas­te on voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai sen hoi­don vuok­si. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ja hoi­to­ja ovat muun mu­as­sa elin­siir­to, kan­ta­so­lu­siir­to, vai­kea tai kes­ki­vai­kea syn­nyn­näi­nen im­muu­ni­puu­tos, im­mu­no­sup­p­res­sii­vi­nen syö­pä­hoi­to, di­a­lyy­si ja vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta ja pit­käl­le eden­nyt tai hoi­ta­ma­ton HIV. Li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta THL:n tie­dot­tees­sa.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 8.27

Tietävän, Oppivan ja Taitotalon myyntitoimet jatkuvat

Syys­kuun puo­li­vä­liin jat­ket­tu huu­to­kaup­pa Tie­tä­väi­sen kou­lun kah­des­ta ra­ken­nuk­ses­ta sekä Tai­to­ta­los­ta (ent. Lää­kä­rin­ta­lo) ei tuot­ta­nut yh­tään tar­jous­ta. Myyn­nis­sä oli­vat A-ra­ken­nus, jos­sa ovat ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si mm. kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li ja van­hat kir­jas­to­ti­lat sekä B-ra­ken­nus, jos­sa on ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si, au­di­to­rio ja keit­ti­ö­ti­lat.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 8.27

Tietävän, Oppivan ja Taitotalon myyntitoimet jatkuvat

Syys­kuun puo­li­vä­liin jat­ket­tu huu­to­kaup­pa Tie­tä­väi­sen kou­lun kah­des­ta ra­ken­nuk­ses­ta sekä Tai­to­ta­los­ta (ent. Lää­kä­rin­ta­lo) ei tuot­ta­nut yh­tään tar­jous­ta. Myyn­nis­sä oli­vat A-ra­ken­nus, jos­sa ovat ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si mm. kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li ja van­hat kir­jas­to­ti­lat sekä B-ra­ken­nus, jos­sa on ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si, au­di­to­rio ja keit­ti­ö­ti­lat.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Tuija Marienberg

Uutiset
18.9.2021 18.20

Teollistuminen nosti kiteeläisten elintasoa

– Ih­mis­ten va­ral­li­suu­des­ta ker­to­vat hy­vin­kin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti van­hat pe­run­kir­jat, to­te­si Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa his­to­ri­an opin­to­jaan vii­meis­te­le­vä Vil­le Aho­kas, joka lu­en­noi Ki­tee-Seu­ran vie­raa­na, osa­na maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­ma­sar­jaa.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Tuija Marienberg

Uutiset
18.9.2021 18.20

Teollistuminen nosti kiteeläisten elintasoa

– Ih­mis­ten va­ral­li­suu­des­ta ker­to­vat hy­vin­kin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti van­hat pe­run­kir­jat, to­te­si Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa his­to­ri­an opin­to­jaan vii­meis­te­le­vä Vil­le Aho­kas, joka lu­en­noi Ki­tee-Seu­ran vie­raa­na, osa­na maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­ma­sar­jaa.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.9.2021 17.28

Koivikon Elomarkkinat veti väkeä

Elo­mark­ki­na­pe­rin­ne pää­si Koi­vi­kol­la jat­ku­maan tä­nään mu­ka­vis­sa mer­keis­sä. ta­va­ra teki kaup­paan­sa ja eri­tyi­ses­ti lap­sil­la näyt­ti ole­van mie­len­kiin­tois­ta puu­hai­lua kii­pei­lys­tä po­ni­rat­sas­tuk­seen ja as­kar­te­luun.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.9.2021 17.28

Koivikon Elomarkkinat veti väkeä

Elo­mark­ki­na­pe­rin­ne pää­si Koi­vi­kol­la jat­ku­maan tä­nään mu­ka­vis­sa mer­keis­sä. ta­va­ra teki kaup­paan­sa ja eri­tyi­ses­ti lap­sil­la näyt­ti ole­van mie­len­kiin­tois­ta puu­hai­lua kii­pei­lys­tä po­ni­rat­sas­tuk­seen ja as­kar­te­luun.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 16.33

Hevibändin mukaan nimetyt tulppaanit loppuivat alkuunsa

Ki­teen Hank­ki­jal­la ei­vät liki mus­tan­sä­vyi­sin ku­kin kuk­ki­vat tulp­paa­nin­mu­ku­lat kau­aa hyl­lys­sä py­sy­neet, kun asi­ak­kaat haa­li­vat Night­wish-ni­meä kan­ta­van eri­koi­se­rän ko­ti­pi­hoil­leen kas­va­maan.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 16.33

Hevibändin mukaan nimetyt tulppaanit loppuivat alkuunsa

Ki­teen Hank­ki­jal­la ei­vät liki mus­tan­sä­vyi­sin ku­kin kuk­ki­vat tulp­paa­nin­mu­ku­lat kau­aa hyl­lys­sä py­sy­neet, kun asi­ak­kaat haa­li­vat Night­wish-ni­meä kan­ta­van eri­koi­se­rän ko­ti­pi­hoil­leen kas­va­maan.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 15.57

Haapasalo saapuu Kiteelle hatsapureineen

Näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo tuo jo hi­tik­si nous­seen, ge­or­gi­a­lais­ta eri­kois­herk­kua hat­sa­pu­ria myy­vän to­ri­vau­nun­sa Kes­ki-Kar­ja­laan ja saa­puu it­se­kin pis­täy­ty­mään paik­ka­kun­nal­la. Puu­ma­lan sa­ta­mas­ta ke­säl­lä 2020 al­kun­sa saa­nut hat­sa­pu­ri-kier­tue ran­tau­tuu Ki­teel­le K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­seen en­si vii­kon lo­pul­la.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 15.57

Haapasalo saapuu Kiteelle hatsapureineen

Näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo tuo jo hi­tik­si nous­seen, ge­or­gi­a­lais­ta eri­kois­herk­kua hat­sa­pu­ria myy­vän to­ri­vau­nun­sa Kes­ki-Kar­ja­laan ja saa­puu it­se­kin pis­täy­ty­mään paik­ka­kun­nal­la. Puu­ma­lan sa­ta­mas­ta ke­säl­lä 2020 al­kun­sa saa­nut hat­sa­pu­ri-kier­tue ran­tau­tuu Ki­teel­le K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­seen en­si vii­kon lo­pul­la.

Lisää aiheesta

Kysely