JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhos palkittiin viime vuonna maakunnan Vuoden Kylänä.

Puhos palkittiin viime vuonna maakunnan Vuoden Kylänä.

Roosa Sallinen

Uutiset
17.4.2024 17.00

Puhos on valittu Suomen Vuoden Kyläksi

Ki­teen Pu­hos on va­lit­tu Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024. Van­han Pu­hok­sen alu­eel­la vie­rai­li ar­vi­ol­ta 11 000 ih­mis­tä mo­lem­pi­na vuo­si­na 2022 ja 2023.

K-Rautakauppias Minna Hurri on työskennellyt alalla vuosikymmeniä.

K-Rautakauppias Minna Hurri on työskennellyt alalla vuosikymmeniä.

Miikka Kivinen

Uutiset
17.4.2024 13.49

Minna Hurri tuntee itäsuomalaisten sisustusmaun: ”On siellä rohkeitakin sisustajia”

K-Rau­ta­kaup­pi­as Min­na Hur­ri on teh­nyt pit­kän uran kau­pan alal­la. Per­hey­ri­tys K-Rau­ta Hur­ri Ky aloit­ti vuon­na 1977, ja Hur­ri it­se­kin on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä jo vuo­des­ta 2000.

K-Rautakauppias Minna Hurri on työskennellyt alalla vuosikymmeniä.

K-Rautakauppias Minna Hurri on työskennellyt alalla vuosikymmeniä.

Miikka Kivinen

Uutiset
17.4.2024 13.49

Minna Hurri tuntee itäsuomalaisten sisustusmaun: ”On siellä rohkeitakin sisustajia”

K-Rau­ta­kaup­pi­as Min­na Hur­ri on teh­nyt pit­kän uran kau­pan alal­la. Per­hey­ri­tys K-Rau­ta Hur­ri Ky aloit­ti vuon­na 1977, ja Hur­ri it­se­kin on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä jo vuo­des­ta 2000.

Uutiset
17.4.2024 13.33

Puruveden Laulun kevätkonsertti Puruvesisalissa

Pu­ru­ve­den Lau­lun ke­vät­kon­sert­ti jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­den Pu­ru­ve­si­sa­lis­sa kes­ki­viik­ko­na 24. huh­ti­kuu­ta. Pu­ru­ve­den Lau­lun pu­heen­joh­ta­ja Rai­mo Oks­man ker­too, et­tä ky­sees­sä on kuo­ron kau­den lo­pet­ta­jais­kon­sert­ti. Hän muis­te­lee, et­tä ke­vät­kon­sert­ti on jär­jes­tet­ty lä­hes joka vuo­si.

Uutiset
17.4.2024 13.33

Puruveden Laulun kevätkonsertti Puruvesisalissa

Pu­ru­ve­den Lau­lun ke­vät­kon­sert­ti jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­den Pu­ru­ve­si­sa­lis­sa kes­ki­viik­ko­na 24. huh­ti­kuu­ta. Pu­ru­ve­den Lau­lun pu­heen­joh­ta­ja Rai­mo Oks­man ker­too, et­tä ky­sees­sä on kuo­ron kau­den lo­pet­ta­jais­kon­sert­ti. Hän muis­te­lee, et­tä ke­vät­kon­sert­ti on jär­jes­tet­ty lä­hes joka vuo­si.

Miljoona roskapussia -kampanjassa kansalaisia haastetaan keräämään roskia omasta lähiympäristöstään. Kuva: Yle.

Miljoona roskapussia -kampanjassa kansalaisia haastetaan keräämään roskia omasta lähiympäristöstään. Kuva: Yle.

Yle

Uutiset
17.4.2024 11.50

Miljoona roskapussia -kampanja alkoi jälleen

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia -kam­pan­jas­sa py­ri­tään ke­rää­mään ni­men­sä mu­kai­ses­ti mil­joo­na ros­ka­pus­sia. Val­ta­kun­nal­li­ses­sa kam­pan­jas­sa pääs­tiin vii­me vuon­na yli 200 000 ros­ka­pus­siin ja nyt ta­voi­tet­ta on nos­tet­tu reip­paas­ti. Huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä al­ka­nei­siin sii­vous­tal­koi­siin on jo lu­pau­tu­nut yli 180 kun­taa sekä jouk­ko jär­jes­tö­jä ja yh­tei­sö­jä. Kam­pan­jan kum­mi­na toi­mii vii­me vuo­den ta­paan Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la. Kam­pan­ja päät­tyy Maa­il­man ym­pä­ris­tö­päi­vä­nä 5.6.2024.

Miljoona roskapussia -kampanjassa kansalaisia haastetaan keräämään roskia omasta lähiympäristöstään. Kuva: Yle.

Miljoona roskapussia -kampanjassa kansalaisia haastetaan keräämään roskia omasta lähiympäristöstään. Kuva: Yle.

Yle

Uutiset
17.4.2024 11.50

Miljoona roskapussia -kampanja alkoi jälleen

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia -kam­pan­jas­sa py­ri­tään ke­rää­mään ni­men­sä mu­kai­ses­ti mil­joo­na ros­ka­pus­sia. Val­ta­kun­nal­li­ses­sa kam­pan­jas­sa pääs­tiin vii­me vuon­na yli 200 000 ros­ka­pus­siin ja nyt ta­voi­tet­ta on nos­tet­tu reip­paas­ti. Huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä al­ka­nei­siin sii­vous­tal­koi­siin on jo lu­pau­tu­nut yli 180 kun­taa sekä jouk­ko jär­jes­tö­jä ja yh­tei­sö­jä. Kam­pan­jan kum­mi­na toi­mii vii­me vuo­den ta­paan Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la. Kam­pan­ja päät­tyy Maa­il­man ym­pä­ris­tö­päi­vä­nä 5.6.2024.

Kiteentie 9-11 -osoitteeseen valmistuu ensi syksyyn mennessä modernit ja viihtyisät tilat kaupungintalon työntekijöille ja palvelupisteillä asioiville.

Kiteentie 9-11 -osoitteeseen valmistuu ensi syksyyn mennessä modernit ja viihtyisät tilat kaupungintalon työntekijöille ja palvelupisteillä asioiville.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2024 11.46

Kaupungintalon muutostöihin 350 000 euron lisämääräraha

Uu­siin ti­loi­hin Ki­teen­tie 9-11 siir­ty­vän kau­pun­gin­ta­lon muu­tos­töi­tä var­ten tar­vi­taan 350 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­ha, jota kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si. Hank­keel­le on ta­lou­sar­vi­on in­ves­toin­ti­o­saan vuo­del­le 2024 va­rat­tu 600 000 eu­ron mää­rä­ra­ha.

Kiteentie 9-11 -osoitteeseen valmistuu ensi syksyyn mennessä modernit ja viihtyisät tilat kaupungintalon työntekijöille ja palvelupisteillä asioiville.

Kiteentie 9-11 -osoitteeseen valmistuu ensi syksyyn mennessä modernit ja viihtyisät tilat kaupungintalon työntekijöille ja palvelupisteillä asioiville.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2024 11.46

Kaupungintalon muutostöihin 350 000 euron lisämääräraha

Uu­siin ti­loi­hin Ki­teen­tie 9-11 siir­ty­vän kau­pun­gin­ta­lon muu­tos­töi­tä var­ten tar­vi­taan 350 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­ha, jota kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si. Hank­keel­le on ta­lou­sar­vi­on in­ves­toin­ti­o­saan vuo­del­le 2024 va­rat­tu 600 000 eu­ron mää­rä­ra­ha.

Kesälahden yläkoulun lakkauttaminen on uudelleen esillä ensi maanantain valtuustossa.

Kesälahden yläkoulun lakkauttaminen on uudelleen esillä ensi maanantain valtuustossa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2024 11.38

Kaupunginhallitus äänesti Kesälahden yläkouluasiassa

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la oli kä­sit­te­lys­sä hel­mi­kuus­sa jä­te­tyt Ke­sä­lah­den ylä­kou­lua kos­ke­vat kun­ta­lais- ja val­tuus­to­a­loit­teet. Mo­lem­mat aloit­teet kos­ke­vat Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun eli vuo­si­luok­kien 7-9 Arp­pen kou­luun siir­toa kos­ke­via pää­tök­siä.

Kesälahden yläkoulun lakkauttaminen on uudelleen esillä ensi maanantain valtuustossa.

Kesälahden yläkoulun lakkauttaminen on uudelleen esillä ensi maanantain valtuustossa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.4.2024 11.38

Kaupunginhallitus äänesti Kesälahden yläkouluasiassa

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la oli kä­sit­te­lys­sä hel­mi­kuus­sa jä­te­tyt Ke­sä­lah­den ylä­kou­lua kos­ke­vat kun­ta­lais- ja val­tuus­to­a­loit­teet. Mo­lem­mat aloit­teet kos­ke­vat Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun eli vuo­si­luok­kien 7-9 Arp­pen kou­luun siir­toa kos­ke­via pää­tök­siä.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.4.2024 9.40

Sedät viihteellä -konsertti kokoaa neljä perinteikästä mieskuoroa Kiteelle

Nel­jän lä­hi­seu­dun mies­kuo­ron yh­tei­nen Se­dät viih­teel­lä kuo­ro­ta­pah­tu­ma tuo kan­sal­li­seen ve­te­raa­ni­päi­vään so­pi­vaa oh­jel­maa lau­an­tai­na 27. huh­ti­kuu­ta Ki­tee­sa­liin. La­val­le nou­se­vat Ke­ri­mä­en Mies­lau­la­jat, Ki­teen Mies­kuo­ro, Sa­von­lin­nan Mies­lau­la­jat ja Sul­ka­van Mies­lau­la­jat.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kerimäen, Kiteen, Sulkavan ja Savonlinnan kuorojen johtohenkilöt toivottavat kuulijat tervetulleeksi veteraanipäivän konserttiin Kiteesaliin.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
16.4.2024 9.40

Sedät viihteellä -konsertti kokoaa neljä perinteikästä mieskuoroa Kiteelle

Nel­jän lä­hi­seu­dun mies­kuo­ron yh­tei­nen Se­dät viih­teel­lä kuo­ro­ta­pah­tu­ma tuo kan­sal­li­seen ve­te­raa­ni­päi­vään so­pi­vaa oh­jel­maa lau­an­tai­na 27. huh­ti­kuu­ta Ki­tee­sa­liin. La­val­le nou­se­vat Ke­ri­mä­en Mies­lau­la­jat, Ki­teen Mies­kuo­ro, Sa­von­lin­nan Mies­lau­la­jat ja Sul­ka­van Mies­lau­la­jat.

Rääkkylän kunnanhallitus myönsi Rääkkylä-Seuralle 7000 euroa tukea historiakirjan painatuskuluihin. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnanhallitus myönsi Rääkkylä-Seuralle 7000 euroa tukea historiakirjan painatuskuluihin. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.4.2024 8.00

Kunnalta tukea Rääkkylä-Seuralle

Rääk­ky­län kun­ta tu­kee Rääk­ky­lä-Seu­raa kun­nan his­to­ri­a­te­ok­sen val­miik­si saat­ta­mi­ses­sa. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti myön­tää kir­jan pai­na­tus­ku­lui­hin 7 000 eu­roa. Vas­ti­neek­si seu­ra lah­joit­taa kun­nal­le 40 kir­jaa.

Rääkkylän kunnanhallitus myönsi Rääkkylä-Seuralle 7000 euroa tukea historiakirjan painatuskuluihin. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnanhallitus myönsi Rääkkylä-Seuralle 7000 euroa tukea historiakirjan painatuskuluihin. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.4.2024 8.00

Kunnalta tukea Rääkkylä-Seuralle

Rääk­ky­län kun­ta tu­kee Rääk­ky­lä-Seu­raa kun­nan his­to­ri­a­te­ok­sen val­miik­si saat­ta­mi­ses­sa. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti myön­tää kir­jan pai­na­tus­ku­lui­hin 7 000 eu­roa. Vas­ti­neek­si seu­ra lah­joit­taa kun­nal­le 40 kir­jaa.

Vilho Mikkonen kertoo Lahdenjoen latvapuroilla nähneensä kalojen nousun Tohmajärvestä kutemaan Aseman kylän savihautoihin.

Vilho Mikkonen kertoo Lahdenjoen latvapuroilla nähneensä kalojen nousun Tohmajärvestä kutemaan Aseman kylän savihautoihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.4.2024 15.58

Neovan turvetuo­tan­to­suun­ni­telmat huolestuttavat Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­vel­lä ovat Ne­o­va Oy:n suun­ni­tel­mat aloit­taa tur­ve­tuo­tan­to osin luon­non­ti­lai­sil­la Tee­ri­suol­la sekä Riu­ku­suol­la ovat he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa. Asia nou­si esiin, kun Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jul­kai­si Ne­o­van jät­tä­mää tur­ve­tuo­tan­to­lu­paa kos­ke­van kuu­lu­tuk­sen maa­lis­kuus­sa. Ne­o­van suun­ni­tel­mat tur­ve­tuo­tan­nos­ta yl­lät­ti­vät pai­kal­li­set asuk­kaat. Tä­hän as­ti tie­dos­sa ol­leet suun­ni­tel­mat Ne­o­van toi­mis­ta Tee­ri­suol­la kos­ke­vat sen au­rin­ko­voi­ma­la­han­ket­ta.

Vilho Mikkonen kertoo Lahdenjoen latvapuroilla nähneensä kalojen nousun Tohmajärvestä kutemaan Aseman kylän savihautoihin.

Vilho Mikkonen kertoo Lahdenjoen latvapuroilla nähneensä kalojen nousun Tohmajärvestä kutemaan Aseman kylän savihautoihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.4.2024 15.58

Neovan turvetuo­tan­to­suun­ni­telmat huolestuttavat Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­vel­lä ovat Ne­o­va Oy:n suun­ni­tel­mat aloit­taa tur­ve­tuo­tan­to osin luon­non­ti­lai­sil­la Tee­ri­suol­la sekä Riu­ku­suol­la ovat he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa. Asia nou­si esiin, kun Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jul­kai­si Ne­o­van jät­tä­mää tur­ve­tuo­tan­to­lu­paa kos­ke­van kuu­lu­tuk­sen maa­lis­kuus­sa. Ne­o­van suun­ni­tel­mat tur­ve­tuo­tan­nos­ta yl­lät­ti­vät pai­kal­li­set asuk­kaat. Tä­hän as­ti tie­dos­sa ol­leet suun­ni­tel­mat Ne­o­van toi­mis­ta Tee­ri­suol­la kos­ke­vat sen au­rin­ko­voi­ma­la­han­ket­ta.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 15.15

Sukututkimus herätti kiinnostuksen ja laittoi mielikuvituksen liikkeelle

Mer­ja Mo­no­sen, 66, esi­kois­kir­jan­sa An­na ja Jo­han jul­kais­tiin huh­ti­kuun alus­sa. Mo­no­ses­ta ei pi­tä­nyt kos­kaan tul­la kir­jai­li­jaa.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Merja Mononen on helpottunut, kun kirja on valmis vuosien työn jälkeen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 15.15

Sukututkimus herätti kiinnostuksen ja laittoi mielikuvituksen liikkeelle

Mer­ja Mo­no­sen, 66, esi­kois­kir­jan­sa An­na ja Jo­han jul­kais­tiin huh­ti­kuun alus­sa. Mo­no­ses­ta ei pi­tä­nyt kos­kaan tul­la kir­jai­li­jaa.

Johanna Latvala kertoi teemaviikolla Kiteen lukion opiskelijoille työstään Ihmisoikeusliitossa. Kuva: Milka Alanen.

Johanna Latvala kertoi teemaviikolla Kiteen lukion opiskelijoille työstään Ihmisoikeusliitossa. Kuva: Milka Alanen.

Milka Alanen

Uutiset
15.4.2024 15.00

Johanna Latvala asiantuntijana lainsäädäntötyössä

Jo­han­na Lat­va­la toi­mii asi­an­tun­ti­ja­na Ih­mi­soi­keus­lii­tos­sa. Hä­nen osaa­mi­sa­lu­een­sa on su­ku­puo­lis­tu­neen vä­ki­val­lan vas­tai­nen työ. Lat­va­la työs­ken­te­lee eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen su­ku­e­lin­ten sil­po­mi­sen ja kun­ni­aan liit­ty­vän vä­ki­val­lan tor­ju­mi­sek­si. Ki­teen lu­ki­on tee­ma­vii­kol­la opis­ke­li­jat sai­vat etäyh­tey­del­lä kuul­la täs­tä tär­ke­äs­tä ja ajan­koh­tai­ses­ta ai­hees­ta.

Johanna Latvala kertoi teemaviikolla Kiteen lukion opiskelijoille työstään Ihmisoikeusliitossa. Kuva: Milka Alanen.

Johanna Latvala kertoi teemaviikolla Kiteen lukion opiskelijoille työstään Ihmisoikeusliitossa. Kuva: Milka Alanen.

Milka Alanen

Uutiset
15.4.2024 15.00

Johanna Latvala asiantuntijana lainsäädäntötyössä

Jo­han­na Lat­va­la toi­mii asi­an­tun­ti­ja­na Ih­mi­soi­keus­lii­tos­sa. Hä­nen osaa­mi­sa­lu­een­sa on su­ku­puo­lis­tu­neen vä­ki­val­lan vas­tai­nen työ. Lat­va­la työs­ken­te­lee eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen su­ku­e­lin­ten sil­po­mi­sen ja kun­ni­aan liit­ty­vän vä­ki­val­lan tor­ju­mi­sek­si. Ki­teen lu­ki­on tee­ma­vii­kol­la opis­ke­li­jat sai­vat etäyh­tey­del­lä kuul­la täs­tä tär­ke­äs­tä ja ajan­koh­tai­ses­ta ai­hees­ta.

Puheenjohtaja Teuvo Karjalainen (vas.) toivotti vieraat tervetulleeksi.

Puheenjohtaja Teuvo Karjalainen (vas.) toivotti vieraat tervetulleeksi.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.4.2024 11.21

Rääkkylän Sydänyhdistys vieraili Tohmajärvellä

Rääk­ky­län Sy­dä­nyh­dis­tys Ry kävi huh­ti­kuun alus­sa Toh­ma­jär­vi-Värt­si­län Sy­dä­nyh­dis­tys Ry:n vie­raa­na. Oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa sy­dä­nis­ku­ri­kou­lu­tus­ta, Toh­ma­jär­ven yh­dis­tyk­sen esit­te­lyä sekä yh­des­sä­o­loa.

Puheenjohtaja Teuvo Karjalainen (vas.) toivotti vieraat tervetulleeksi.

Puheenjohtaja Teuvo Karjalainen (vas.) toivotti vieraat tervetulleeksi.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.4.2024 11.21

Rääkkylän Sydänyhdistys vieraili Tohmajärvellä

Rääk­ky­län Sy­dä­nyh­dis­tys Ry kävi huh­ti­kuun alus­sa Toh­ma­jär­vi-Värt­si­län Sy­dä­nyh­dis­tys Ry:n vie­raa­na. Oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa sy­dä­nis­ku­ri­kou­lu­tus­ta, Toh­ma­jär­ven yh­dis­tyk­sen esit­te­lyä sekä yh­des­sä­o­loa.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.25

Värien ja muotojen rikkautta Sovintolan näyttelyssä

So­vin­to­lan gal­le­ri­an sei­nät ovat täyt­ty­neet piir­rok­sis­ta, maa­lauk­sis­ta ja kä­si­töis­tä. Ne on to­teu­tet­tu Ke­sä­lah­den ylä­kou­lus­sa Han­na Ro­ti­sen ja Jor­ma Pa­lon ja ala­kou­lus­sa Lei­la Luuk­kai­sen ja Hel­mi Hä­mä­läi­sen op­pi­tun­neil­la.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

4. luokan taidokkaat vesivärityöt muodostavat hienon kokonaisuuden.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.25

Värien ja muotojen rikkautta Sovintolan näyttelyssä

So­vin­to­lan gal­le­ri­an sei­nät ovat täyt­ty­neet piir­rok­sis­ta, maa­lauk­sis­ta ja kä­si­töis­tä. Ne on to­teu­tet­tu Ke­sä­lah­den ylä­kou­lus­sa Han­na Ro­ti­sen ja Jor­ma Pa­lon ja ala­kou­lus­sa Lei­la Luuk­kai­sen ja Hel­mi Hä­mä­läi­sen op­pi­tun­neil­la.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.15

Ahti Koskinen palasi kirjoittamisen pariin

Ah­ti Kos­ki­nen pi­tää kir­joit­ta­mi­ses­ta. Ja mik­si­pä ei pi­täi­si, sil­lä nyt sil­le on myös ai­kaa. Hän jäi eläk­keel­le YLE:n Hel­sin­gin alu­e­toi­mi­tuk­ses­ta 2017. Hän eh­ti toi­mia pu­he­työ­läi­se­nä vuo­des­ta 1998, jol­loin hän aloit­ti YLE Ete­lä-Sa­von alu­e­toi­mi­tuk­ses­sa. Sitä en­nen Kos­ki­nen oli vuo­des­ta 1977 läh­tien eri leh­tien toi­mi­tuk­sis­sa sekä toi­mit­ta­ja­na et­tä pää­toi­mit­ta­ja­na.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Ahti Koskinen on historiasta kiinnostunut kirjailija, jolta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
15.4.2024 10.15

Ahti Koskinen palasi kirjoittamisen pariin

Ah­ti Kos­ki­nen pi­tää kir­joit­ta­mi­ses­ta. Ja mik­si­pä ei pi­täi­si, sil­lä nyt sil­le on myös ai­kaa. Hän jäi eläk­keel­le YLE:n Hel­sin­gin alu­e­toi­mi­tuk­ses­ta 2017. Hän eh­ti toi­mia pu­he­työ­läi­se­nä vuo­des­ta 1998, jol­loin hän aloit­ti YLE Ete­lä-Sa­von alu­e­toi­mi­tuk­ses­sa. Sitä en­nen Kos­ki­nen oli vuo­des­ta 1977 läh­tien eri leh­tien toi­mi­tuk­sis­sa sekä toi­mit­ta­ja­na et­tä pää­toi­mit­ta­ja­na.

Kiteellä ollaan tyytyväisiä bioterminaalihankkeen toteutumiseen parin seuraavan vuoden aikana. Arkistokuva: Niklas Niemi, AFRY Finland Oy.

Kiteellä ollaan tyytyväisiä bioterminaalihankkeen toteutumiseen parin seuraavan vuoden aikana. Arkistokuva: Niklas Niemi, AFRY Finland Oy.

Niklas Niemi, AFRY Finland Oy

Uutiset
15.4.2024 10.10

”Ei ole tullut tunnetta, että oltaisiin reuna-aluetta”

Ki­teen kau­pun­ki aloit­ti vii­me vuo­den alus­sa yh­des­sä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kans­sa yri­tys- ja elin­kei­no­pal­ve­lu­jen hank­ki­mi­sen Bu­si­ness Jo­en­suul­ta. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen mu­kaan yh­teis­työ on läh­te­nyt hy­vin käyn­tiin.

Kiteellä ollaan tyytyväisiä bioterminaalihankkeen toteutumiseen parin seuraavan vuoden aikana. Arkistokuva: Niklas Niemi, AFRY Finland Oy.

Kiteellä ollaan tyytyväisiä bioterminaalihankkeen toteutumiseen parin seuraavan vuoden aikana. Arkistokuva: Niklas Niemi, AFRY Finland Oy.

Niklas Niemi, AFRY Finland Oy

Uutiset
15.4.2024 10.10

”Ei ole tullut tunnetta, että oltaisiin reuna-aluetta”

Ki­teen kau­pun­ki aloit­ti vii­me vuo­den alus­sa yh­des­sä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kans­sa yri­tys- ja elin­kei­no­pal­ve­lu­jen hank­ki­mi­sen Bu­si­ness Jo­en­suul­ta. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen mu­kaan yh­teis­työ on läh­te­nyt hy­vin käyn­tiin.

Sinikka Musikka (vas.), Helmi Lappalainen ja Kaija Halttunen kutsuvat itseään Hyvinvointimessujen järjestelyjen työnyrkiksi.

Sinikka Musikka (vas.), Helmi Lappalainen ja Kaija Halttunen kutsuvat itseään Hyvinvointimessujen järjestelyjen työnyrkiksi.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.4.2024 8.18

Hyvinvointimessut Kiteellä

Ki­teen Ves­Pe­lis­sä jär­jes­te­tään huh­ti­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na Hy­vin­voin­ti­mes­sut. Ta­pah­tu­man suun­nit­te­lus­sa mu­ka­na ole­vat Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tys ry:n pu­heen­joh­ta­ja Hel­mi Lap­pa­lai­nen, sih­tee­ri Kai­ja Halt­tu­nen sekä Kes­ki-Kar­ja­lan Omais­hoi­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja Si­nik­ka Mu­sik­ka ker­to­vat, et­tä ta­pah­tu­ma on use­an jär­jes­tön yh­teis­työn tu­los. Jär­jes­te­lyis­sä on mu­ka­na po­ti­las­jär­jes­tö­jä sekä mui­ta yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, ku­ten Siun So­ten ja Ki­teen kau­pun­ki.

Sinikka Musikka (vas.), Helmi Lappalainen ja Kaija Halttunen kutsuvat itseään Hyvinvointimessujen järjestelyjen työnyrkiksi.

Sinikka Musikka (vas.), Helmi Lappalainen ja Kaija Halttunen kutsuvat itseään Hyvinvointimessujen järjestelyjen työnyrkiksi.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.4.2024 8.18

Hyvinvointimessut Kiteellä

Ki­teen Ves­Pe­lis­sä jär­jes­te­tään huh­ti­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na Hy­vin­voin­ti­mes­sut. Ta­pah­tu­man suun­nit­te­lus­sa mu­ka­na ole­vat Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tys ry:n pu­heen­joh­ta­ja Hel­mi Lap­pa­lai­nen, sih­tee­ri Kai­ja Halt­tu­nen sekä Kes­ki-Kar­ja­lan Omais­hoi­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja Si­nik­ka Mu­sik­ka ker­to­vat, et­tä ta­pah­tu­ma on use­an jär­jes­tön yh­teis­työn tu­los. Jär­jes­te­lyis­sä on mu­ka­na po­ti­las­jär­jes­tö­jä sekä mui­ta yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, ku­ten Siun So­ten ja Ki­teen kau­pun­ki.

Helena Pakarinen ja Niina Syrjänen ihastelivat Marttojen valmistamia vauvapeittoja. Peitot jaetaan kuntaan syntyneiden vauvojen perheille MLL:n vauvakasseissa.

Helena Pakarinen ja Niina Syrjänen ihastelivat Marttojen valmistamia vauvapeittoja. Peitot jaetaan kuntaan syntyneiden vauvojen perheille MLL:n vauvakasseissa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.4.2024 13.33

Lapsiperheiden etu on yhteinen asia

Ke­mien Mar­tat ovat vir­kan­neet ja neu­lo­neet vä­rik­käi­tä yl­lä­tyk­siä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Toh­ma­jär­ven yh­dis­tyk­sen pe­rin­tei­siin vau­va­kas­sei­hin.

Helena Pakarinen ja Niina Syrjänen ihastelivat Marttojen valmistamia vauvapeittoja. Peitot jaetaan kuntaan syntyneiden vauvojen perheille MLL:n vauvakasseissa.

Helena Pakarinen ja Niina Syrjänen ihastelivat Marttojen valmistamia vauvapeittoja. Peitot jaetaan kuntaan syntyneiden vauvojen perheille MLL:n vauvakasseissa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.4.2024 13.33

Lapsiperheiden etu on yhteinen asia

Ke­mien Mar­tat ovat vir­kan­neet ja neu­lo­neet vä­rik­käi­tä yl­lä­tyk­siä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Toh­ma­jär­ven yh­dis­tyk­sen pe­rin­tei­siin vau­va­kas­sei­hin.

Marja Tiittanen Ruokamatkailuillassa Villa Ruusulassa maaliskuussa.

Marja Tiittanen Ruokamatkailuillassa Villa Ruusulassa maaliskuussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
12.4.2024 10.21

Vastuullinen matkailu innostaa projektipäällikköä

– Tyk­kään täs­tä hank­kees­ta juu­ri sen ta­kia, et­tä täs­sä on vah­vas­ti mu­ka­na vas­tuul­li­nen mat­kai­lu, sa­noo Poh­joi­sen Sai­maan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen osa­na La­ke­lan­dia -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä hel­mi­kuus­sa aloit­ta­nut Mar­ja Tiit­ta­nen.

Marja Tiittanen Ruokamatkailuillassa Villa Ruusulassa maaliskuussa.

Marja Tiittanen Ruokamatkailuillassa Villa Ruusulassa maaliskuussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
12.4.2024 10.21

Vastuullinen matkailu innostaa projektipäällikköä

– Tyk­kään täs­tä hank­kees­ta juu­ri sen ta­kia, et­tä täs­sä on vah­vas­ti mu­ka­na vas­tuul­li­nen mat­kai­lu, sa­noo Poh­joi­sen Sai­maan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen osa­na La­ke­lan­dia -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä hel­mi­kuus­sa aloit­ta­nut Mar­ja Tiit­ta­nen.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.4.2024 10.00

Kansalaisopiston kurssilta konserttilavalle

Suun­na­ton on kak­si lu­ku­kaut­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­na mu­si­soi­nut ko­koon­pa­no, jo­hon pää­syk­ri­tee­ri­nä ei suin­kaan ole ol­lut soit­to­tai­to vaan halu op­pia. Tämä 10-jä­se­ni­nen me­lo­dis­ta pop­pia ja is­kel­mää soit­ta­va bän­di jär­jes­tää 16.4. kon­ser­tin Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen ti­lois­sa.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Konsertin jälkeen Suunnaton suuntaa kesätauolle, mutta toivoo harrastuksen jatkuvan taas ensi lukuvuonna.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.4.2024 10.00

Kansalaisopiston kurssilta konserttilavalle

Suun­na­ton on kak­si lu­ku­kaut­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­si­na mu­si­soi­nut ko­koon­pa­no, jo­hon pää­syk­ri­tee­ri­nä ei suin­kaan ole ol­lut soit­to­tai­to vaan halu op­pia. Tämä 10-jä­se­ni­nen me­lo­dis­ta pop­pia ja is­kel­mää soit­ta­va bän­di jär­jes­tää 16.4. kon­ser­tin Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen ti­lois­sa.

Tomi Kuikka ja Janne Heinonen sekä American Car Show´n yleisön suosikki drifting-auto BMW e30.

Tomi Kuikka ja Janne Heinonen sekä American Car Show´n yleisön suosikki drifting-auto BMW e30.

Kari Sarkkinen

Urheilu
12.4.2024 9.02

Tomi Kuikan hallilla syntyi American Car Show'n yleisön suosikki

Toh­ma­jär­vel­lä Tomi Kui­kan tal­lis­sa Ten­gan­tiel­lä ra­ken­tui al­ku­vuo­des­ta BMW E30, joka hur­ma­si pää­si­äi­se­nä Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­ses­sa pi­de­tyn Ame­ri­can Car Show'n ylei­sön. Tämä tu­bet­ta­ja ja mo­niy­rit­tä­jä, ala­här­mä­läi­sen Pau­li Laak­son omis­ta­ma drif­ting -au­to kar­siu­tui ylei­sön yk­kös­suo­si­kik­si kai­kis­ta noin 700 esil­lä ol­lees­ta au­tos­ta. Näyt­te­lys­sä erään Yo­u­Tu­be-vi­de­on ot­si­kon mu­kaan "Suo­men pu­hu­tuim­man drif­ting-au­ton" tii­mis­sä oli mu­ka­na myös kau­ha­jo­ke­lai­nen drif­ting -kus­ki Juha Kos­ki­nie­mi.

Tomi Kuikka ja Janne Heinonen sekä American Car Show´n yleisön suosikki drifting-auto BMW e30.

Tomi Kuikka ja Janne Heinonen sekä American Car Show´n yleisön suosikki drifting-auto BMW e30.

Kari Sarkkinen

Urheilu
12.4.2024 9.02

Tomi Kuikan hallilla syntyi American Car Show'n yleisön suosikki

Toh­ma­jär­vel­lä Tomi Kui­kan tal­lis­sa Ten­gan­tiel­lä ra­ken­tui al­ku­vuo­des­ta BMW E30, joka hur­ma­si pää­si­äi­se­nä Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­ses­sa pi­de­tyn Ame­ri­can Car Show'n ylei­sön. Tämä tu­bet­ta­ja ja mo­niy­rit­tä­jä, ala­här­mä­läi­sen Pau­li Laak­son omis­ta­ma drif­ting -au­to kar­siu­tui ylei­sön yk­kös­suo­si­kik­si kai­kis­ta noin 700 esil­lä ol­lees­ta au­tos­ta. Näyt­te­lys­sä erään Yo­u­Tu­be-vi­de­on ot­si­kon mu­kaan "Suo­men pu­hu­tuim­man drif­ting-au­ton" tii­mis­sä oli mu­ka­na myös kau­ha­jo­ke­lai­nen drif­ting -kus­ki Juha Kos­ki­nie­mi.

Syrjäsalmen uuden ratasillan rakentamisen suunnittelutyö etenee. Arkistokuva.

Syrjäsalmen uuden ratasillan rakentamisen suunnittelutyö etenee. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.4.2024 15.30

Syrjäsalmen ratasillan rakentamisen suunnittelu etenee

Väy­lä­vi­ras­ton mu­kaan Syr­jä­sal­men uu­den ra­ta­sil­lan ra­ken­ta­mi­seen vaa­dit­ta­va ra­ta­suun­ni­tel­ma ete­nee. Jot­ta ra­ken­ta­mi­nen voi­daan aloit­taa suun­ni­tel­lus­ti al­ku­vuo­des­ta 2025 on ha­et­ta­va myös uu­si ve­si­lu­pa, kos­ka ra­ken­net­ta­van ra­ta­sil­lan si­jain­ti muut­tui. Raju tal­vi han­ka­loit­ti val­mis­tel­ta­vien töi­den, ku­ten uu­den sil­ta­pai­kan maa­pe­rä­tut­ki­mus­ten suo­rit­ta­mis­ta.

Syrjäsalmen uuden ratasillan rakentamisen suunnittelutyö etenee. Arkistokuva.

Syrjäsalmen uuden ratasillan rakentamisen suunnittelutyö etenee. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.4.2024 15.30

Syrjäsalmen ratasillan rakentamisen suunnittelu etenee

Väy­lä­vi­ras­ton mu­kaan Syr­jä­sal­men uu­den ra­ta­sil­lan ra­ken­ta­mi­seen vaa­dit­ta­va ra­ta­suun­ni­tel­ma ete­nee. Jot­ta ra­ken­ta­mi­nen voi­daan aloit­taa suun­ni­tel­lus­ti al­ku­vuo­des­ta 2025 on ha­et­ta­va myös uu­si ve­si­lu­pa, kos­ka ra­ken­net­ta­van ra­ta­sil­lan si­jain­ti muut­tui. Raju tal­vi han­ka­loit­ti val­mis­tel­ta­vien töi­den, ku­ten uu­den sil­ta­pai­kan maa­pe­rä­tut­ki­mus­ten suo­rit­ta­mis­ta.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.4.2024 13.28

Kamerakerhon toiminnassa valokuvausretkiä ja yhdessäoloa

Ki­teen Ka­me­ra­ker­hol­le kuu­luu ny­ky­ään hy­vää. Vä­lil­lä ka­me­ra­ker­hon po­ruk­ka ko­koon­tui vain muu­ta­man hen­ki­lön voi­min. Nyt ko­koon­tu­mi­sis­sa ja ret­kil­lä voi käy­dä 12-13 osal­lis­tu­jaa, ja ta­sai­seen tah­tiin tu­lee uu­sia jä­se­niä.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kiteen Kamerakerhon puheenjohtaja Erkki Savolainen on innokas luontokuvaaja ja dokumentoija. Sihteeri Eija Muhosen kanssa on katselussa kuvia Rokkalan kylätalon poltosta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
11.4.2024 13.28

Kamerakerhon toiminnassa valokuvausretkiä ja yhdessäoloa

Ki­teen Ka­me­ra­ker­hol­le kuu­luu ny­ky­ään hy­vää. Vä­lil­lä ka­me­ra­ker­hon po­ruk­ka ko­koon­tui vain muu­ta­man hen­ki­lön voi­min. Nyt ko­koon­tu­mi­sis­sa ja ret­kil­lä voi käy­dä 12-13 osal­lis­tu­jaa, ja ta­sai­seen tah­tiin tu­lee uu­sia jä­se­niä.

Valmiit kuoret täytetään lämpimällä puurolla, ja sultsinat nautitaan mieluummin heti tuoreeltaan.

Valmiit kuoret täytetään lämpimällä puurolla, ja sultsinat nautitaan mieluummin heti tuoreeltaan.

Mirja Hurskainen

Uutiset
11.4.2024 12.26

Sultsinat haluttuja perinne­lei­von­naisia

Kar­ja­lan eva­koi­den myö­tä laa­jem­mal­le­kin Suo­meen le­vin­nyt, mut­ta eri­tyi­ses­ti poh­jois­kar­ja­lai­sek­si her­kuk­si miel­let­ty sult­si­na on He­le­na Avo­niuk­sel­le tär­keä lei­von­nai­nen. Hä­nen Ilo­mant­sis­ta ko­toi­sin ole­va äi­tin­sä teki nii­tä usein. Avo­nius ha­lu­aa pi­tää pe­rin­net­tä yl­lä lei­po­mal­la sult­si­noi­ta myös muil­le mais­tet­ta­vak­si.

Valmiit kuoret täytetään lämpimällä puurolla, ja sultsinat nautitaan mieluummin heti tuoreeltaan.

Valmiit kuoret täytetään lämpimällä puurolla, ja sultsinat nautitaan mieluummin heti tuoreeltaan.

Mirja Hurskainen

Uutiset
11.4.2024 12.26

Sultsinat haluttuja perinne­lei­von­naisia

Kar­ja­lan eva­koi­den myö­tä laa­jem­mal­le­kin Suo­meen le­vin­nyt, mut­ta eri­tyi­ses­ti poh­jois­kar­ja­lai­sek­si her­kuk­si miel­let­ty sult­si­na on He­le­na Avo­niuk­sel­le tär­keä lei­von­nai­nen. Hä­nen Ilo­mant­sis­ta ko­toi­sin ole­va äi­tin­sä teki nii­tä usein. Avo­nius ha­lu­aa pi­tää pe­rin­net­tä yl­lä lei­po­mal­la sult­si­noi­ta myös muil­le mais­tet­ta­vak­si.

Riitta Pennanen on työssäoppimisjaksolla toteuttanut esillepanon teemahyllyyn.

Riitta Pennanen on työssäoppimisjaksolla toteuttanut esillepanon teemahyllyyn.

Mirja Hurskainen

Uutiset
11.4.2024 12.18

Kiteeltä kaksi opiskelijaa Taitaja-kilpailun finaaliin

Kak­si Ri­ve­ri­an Ki­teen toi­mi­pis­teen opis­ke­li­jaa on saa­vut­ta­nut fi­naa­li­pai­kan 21.-23.5.2024 pi­det­tä­vis­sä Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa Kuo­pi­os­sa. Kol­mi­päi­väi­seen kil­pai­luun läh­de­tään hy­vin val­mis­tau­tu­nee­na ja val­men­tau­tu­nee­na opet­ta­jien kans­sa.

Riitta Pennanen on työssäoppimisjaksolla toteuttanut esillepanon teemahyllyyn.

Riitta Pennanen on työssäoppimisjaksolla toteuttanut esillepanon teemahyllyyn.

Mirja Hurskainen

Uutiset
11.4.2024 12.18

Kiteeltä kaksi opiskelijaa Taitaja-kilpailun finaaliin

Kak­si Ri­ve­ri­an Ki­teen toi­mi­pis­teen opis­ke­li­jaa on saa­vut­ta­nut fi­naa­li­pai­kan 21.-23.5.2024 pi­det­tä­vis­sä Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa Kuo­pi­os­sa. Kol­mi­päi­väi­seen kil­pai­luun läh­de­tään hy­vin val­mis­tau­tu­nee­na ja val­men­tau­tu­nee­na opet­ta­jien kans­sa.

Uutiset
11.4.2024 8.00

Huumeissa ratissa Tohmajärvellä

Po­lii­si sai hä­tä­kes­kuk­sel­ta teh­tä­vän kes­ki­viik­ko­na noin puo­li kah­den­tois­ta ai­kaan, jon­ka mu­kaan kais­toil­la sei­laa­va hen­ki­lö­au­to ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta Jo­en­suun­tiel­lä. Epäil­lys­ti huu­mau­sai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut mies oli vain het­keä ai­em­min kouk­kail­lut vaa­ral­li­ses­ti vas­taan­tu­le­vien kais­tal­la, ker­too Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­do­te.

Uutiset
11.4.2024 8.00

Huumeissa ratissa Tohmajärvellä

Po­lii­si sai hä­tä­kes­kuk­sel­ta teh­tä­vän kes­ki­viik­ko­na noin puo­li kah­den­tois­ta ai­kaan, jon­ka mu­kaan kais­toil­la sei­laa­va hen­ki­lö­au­to ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta Jo­en­suun­tiel­lä. Epäil­lys­ti huu­mau­sai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut mies oli vain het­keä ai­em­min kouk­kail­lut vaa­ral­li­ses­ti vas­taan­tu­le­vien kais­tal­la, ker­too Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­do­te.

Tohmajärven tilaa on parannettu muun muassa eroosiokunnostuksella, millä estetään maa-aineksen irtoaminen kulkeutuminen veden mukana Tohmajärveen. Arkistokuva vuodelta 2016 vedenpuhdistamon
 takaa Tohmajärven aseman lähellä.

Tohmajärven tilaa on parannettu muun muassa eroosiokunnostuksella, millä estetään maa-aineksen irtoaminen kulkeutuminen veden mukana Tohmajärveen. Arkistokuva vuodelta 2016 vedenpuhdistamon takaa Tohmajärven aseman lähellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.4.2024 13.34

Ympäris­tö­lau­takunta lausui reunaehdot Teerisuon turvetuo­tan­to­alueen perustamiselle - Mahdolliset vaikutukset purkuvesistöihin herättävät keskustelua kuntalaisten keskuudessa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to pyy­si Toh­ma­jär­ven kun­nal­ta lau­sun­toa Ne­o­va Oy:n ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­seen kos­kien uu­den 79 heh­taa­rin ko­koi­sen tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­een pe­rus­ta­mis­ta Tee­ri­suol­le. Suun­ni­tel­lus­sa tuo­tan­nos­sa teh­täi­siin jyr­sin­tur­vet­ta me­kaa­ni­sel­la ko­koo­ja­vau­nu­me­ne­tel­mäl­lä tuo­tet­tu­na. Tee­ri­suon hank­kees­sa ky­sy­mys on uu­den tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta ak­tii­vi­hii­len te­ol­li­ses­sa val­mis­ta­mi­ses­sa tar­peel­li­sen raa­ka-ai­neen tuot­ta­mi­sek­si.

Tohmajärven tilaa on parannettu muun muassa eroosiokunnostuksella, millä estetään maa-aineksen irtoaminen kulkeutuminen veden mukana Tohmajärveen. Arkistokuva vuodelta 2016 vedenpuhdistamon
 takaa Tohmajärven aseman lähellä.

Tohmajärven tilaa on parannettu muun muassa eroosiokunnostuksella, millä estetään maa-aineksen irtoaminen kulkeutuminen veden mukana Tohmajärveen. Arkistokuva vuodelta 2016 vedenpuhdistamon takaa Tohmajärven aseman lähellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.4.2024 13.34

Ympäris­tö­lau­takunta lausui reunaehdot Teerisuon turvetuo­tan­to­alueen perustamiselle - Mahdolliset vaikutukset purkuvesistöihin herättävät keskustelua kuntalaisten keskuudessa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to pyy­si Toh­ma­jär­ven kun­nal­ta lau­sun­toa Ne­o­va Oy:n ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­seen kos­kien uu­den 79 heh­taa­rin ko­koi­sen tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­een pe­rus­ta­mis­ta Tee­ri­suol­le. Suun­ni­tel­lus­sa tuo­tan­nos­sa teh­täi­siin jyr­sin­tur­vet­ta me­kaa­ni­sel­la ko­koo­ja­vau­nu­me­ne­tel­mäl­lä tuo­tet­tu­na. Tee­ri­suon hank­kees­sa ky­sy­mys on uu­den tur­ve­tuo­tan­to­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta ak­tii­vi­hii­len te­ol­li­ses­sa val­mis­ta­mi­ses­sa tar­peel­li­sen raa­ka-ai­neen tuot­ta­mi­sek­si.

Uutiset
10.4.2024 10.31

Kotitalousvähennys haetaan täydentämällä esitäytetty veroilmoitus

Ve­ro­hal­lin­non mu­kaan noin puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä on tänä ke­vää­nä ha­ke­mas­sa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä vuo­den 2023 ve­ro­tuk­ses­sa. Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ha­e­taan täy­den­tä­mäl­lä esi­täy­tet­tyä ve­roil­moi­tus­ta, jon­ka mää­rä­päi­vä on useim­mil­la joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Oma mää­rä­päi­vä sel­vi­ää esi­täy­te­tys­tä ve­roil­moi­tuk­ses­ta.

Uutiset
10.4.2024 10.31

Kotitalousvähennys haetaan täydentämällä esitäytetty veroilmoitus

Ve­ro­hal­lin­non mu­kaan noin puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä on tänä ke­vää­nä ha­ke­mas­sa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä vuo­den 2023 ve­ro­tuk­ses­sa. Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ha­e­taan täy­den­tä­mäl­lä esi­täy­tet­tyä ve­roil­moi­tus­ta, jon­ka mää­rä­päi­vä on useim­mil­la joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Oma mää­rä­päi­vä sel­vi­ää esi­täy­te­tys­tä ve­roil­moi­tuk­ses­ta.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka avataan hakuun Tohmajärvellä. Kunnanhallitus päätti myös valtuutettujen kehittämisrahojen käyttökohteista. Kuvituskuva.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka avataan hakuun Tohmajärvellä. Kunnanhallitus päätti myös valtuutettujen kehittämisrahojen käyttökohteista. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.4.2024 8.55

Sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan virka hakuun Tohmajärvellä

Maa­nan­tai­na ko­koon­tu­nut Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päät­ti lait­taa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran ha­kuun. Vi­ran ny­kyi­nen hal­ti­ja Pet­ri Pa­sa­nen ir­ti­sa­nou­tui teh­tä­väs­tä maa­lis­kuus­sa. Vi­ran­si­jai­suut­ta hoi­taa hei­nä­kuun lop­puun as­ti Sei­ja Ros­ti.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka avataan hakuun Tohmajärvellä. Kunnanhallitus päätti myös valtuutettujen kehittämisrahojen käyttökohteista. Kuvituskuva.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka avataan hakuun Tohmajärvellä. Kunnanhallitus päätti myös valtuutettujen kehittämisrahojen käyttökohteista. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.4.2024 8.55

Sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan virka hakuun Tohmajärvellä

Maa­nan­tai­na ko­koon­tu­nut Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päät­ti lait­taa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran ha­kuun. Vi­ran ny­kyi­nen hal­ti­ja Pet­ri Pa­sa­nen ir­ti­sa­nou­tui teh­tä­väs­tä maa­lis­kuus­sa. Vi­ran­si­jai­suut­ta hoi­taa hei­nä­kuun lop­puun as­ti Sei­ja Ros­ti.

Ekosysteemityö on hyvin laajaa yhteistyötä. Siihen kuuluvat kaikki kehittämisyhtiöt, kauppakamarit oppilaitokset, Kela, Siun sote sekä järjestöjä. Grafiikka: Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut

Ekosysteemityö on hyvin laajaa yhteistyötä. Siihen kuuluvat kaikki kehittämisyhtiöt, kauppakamarit oppilaitokset, Kela, Siun sote sekä järjestöjä. Grafiikka: Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut

Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut

Talous
9.4.2024 19.11

Kunnille siirtyvien työlli­syys­pal­ve­luiden ympärille rakentumassa laaja yhteistyöverkosto

Hal­li­tus teki vuon­na 2021 pää­tök­sen työl­li­syy­den­hoi­don siir­ty­mi­ses­tä val­ti­ol­ta kun­nil­le. Poh­jois-Kar­ja­las­sa siir­toa on val­mis­tel­tu vii­me vuo­den huh­ti­kuus­ta al­ka­en. Lo­ka­kuun lo­pus­sa kun­nat hy­väk­syi­vät jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­sen, jon­ka mu­kaan vuo­den 2025 alus­sa käyn­nis­tyy Poh­jois-Kar­ja­lan työl­li­syy­sa­lue, jon­ka vas­tuu­kun­ta­na toi­mii Jo­en­suu. Jär­jes­tä­mis­vas­tuu kos­kee työn­ha­ki­ja-asi­ak­kai­den ja yri­tys­ten la­ki­sää­tei­siä pal­ve­lui­ta.

Ekosysteemityö on hyvin laajaa yhteistyötä. Siihen kuuluvat kaikki kehittämisyhtiöt, kauppakamarit oppilaitokset, Kela, Siun sote sekä järjestöjä. Grafiikka: Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut

Ekosysteemityö on hyvin laajaa yhteistyötä. Siihen kuuluvat kaikki kehittämisyhtiöt, kauppakamarit oppilaitokset, Kela, Siun sote sekä järjestöjä. Grafiikka: Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut

Joensuun kaupunki, työllisyyspalvelut

Talous
9.4.2024 19.11

Kunnille siirtyvien työlli­syys­pal­ve­luiden ympärille rakentumassa laaja yhteistyöverkosto

Hal­li­tus teki vuon­na 2021 pää­tök­sen työl­li­syy­den­hoi­don siir­ty­mi­ses­tä val­ti­ol­ta kun­nil­le. Poh­jois-Kar­ja­las­sa siir­toa on val­mis­tel­tu vii­me vuo­den huh­ti­kuus­ta al­ka­en. Lo­ka­kuun lo­pus­sa kun­nat hy­väk­syi­vät jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­sen, jon­ka mu­kaan vuo­den 2025 alus­sa käyn­nis­tyy Poh­jois-Kar­ja­lan työl­li­syy­sa­lue, jon­ka vas­tuu­kun­ta­na toi­mii Jo­en­suu. Jär­jes­tä­mis­vas­tuu kos­kee työn­ha­ki­ja-asi­ak­kai­den ja yri­tys­ten la­ki­sää­tei­siä pal­ve­lui­ta.

Imatran Urheilijoita edustava Miro Karppanen saavutti ensimmäisenä Kiteen Urheilijoiden kasvattina mitalin SM-hiihtojen kuninkuusmatkalla sunnuntaina. Arkistokuva.

Imatran Urheilijoita edustava Miro Karppanen saavutti ensimmäisenä Kiteen Urheilijoiden kasvattina mitalin SM-hiihtojen kuninkuusmatkalla sunnuntaina. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
9.4.2024 8.25

Miro hiihti historiallisen pronssin kuninkuusmatkalla

Imat­ran Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va Miro Karp­pa­nen teki vii­me sun­nun­tai­na ki­tee­läis­tä ur­hei­lu­his­to­ri­aa. Hän saa­vut­ti en­sim­mäi­se­nä Ki­teen Ur­hei­li­joi­den kas­vat­ti­na mi­ta­lin SM-hiih­to­jen ku­nin­kuus­mat­kal­la.

Imatran Urheilijoita edustava Miro Karppanen saavutti ensimmäisenä Kiteen Urheilijoiden kasvattina mitalin SM-hiihtojen kuninkuusmatkalla sunnuntaina. Arkistokuva.

Imatran Urheilijoita edustava Miro Karppanen saavutti ensimmäisenä Kiteen Urheilijoiden kasvattina mitalin SM-hiihtojen kuninkuusmatkalla sunnuntaina. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Urheilu
9.4.2024 8.25

Miro hiihti historiallisen pronssin kuninkuusmatkalla

Imat­ran Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va Miro Karp­pa­nen teki vii­me sun­nun­tai­na ki­tee­läis­tä ur­hei­lu­his­to­ri­aa. Hän saa­vut­ti en­sim­mäi­se­nä Ki­teen Ur­hei­li­joi­den kas­vat­ti­na mi­ta­lin SM-hiih­to­jen ku­nin­kuus­mat­kal­la.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.4.2024 8.15

Siun soten digitaaliset palvelut avautuivat

Siun so­ten di­gi­taa­li­nen pal­ve­lu­a­lus­ta avau­tui asi­ak­kai­den käyt­töön ei­len 9.4.2024. Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut täy­den­tä­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­een lä­hi­pal­ve­lui­ta ja so­vel­tu­vat Siun so­ten mu­kaan kor­vaa­maan esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se teh­tä­viä yh­tey­de­not­to­ja tai muu­ta etä­a­si­oin­tia. Di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin pää­see Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa www.siun­so­te.fi/digi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.4.2024 8.15

Siun soten digitaaliset palvelut avautuivat

Siun so­ten di­gi­taa­li­nen pal­ve­lu­a­lus­ta avau­tui asi­ak­kai­den käyt­töön ei­len 9.4.2024. Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut täy­den­tä­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­een lä­hi­pal­ve­lui­ta ja so­vel­tu­vat Siun so­ten mu­kaan kor­vaa­maan esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se teh­tä­viä yh­tey­de­not­to­ja tai muu­ta etä­a­si­oin­tia. Di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin pää­see Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa www.siun­so­te.fi/digi.

Pelastuslaitoksen savusukeltajat valmistautuvat huolellisesti päivän harjoitukseen.

Pelastuslaitoksen savusukeltajat valmistautuvat huolellisesti päivän harjoitukseen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.4.2024 13.31

Kylämaisemasta poistui rakennus näkyvältä paikalta

Ki­teen Rok­ka­lan ky­läs­sä ko­et­tiin tors­tai­na 4.4. poik­keuk­sel­li­nen ta­pah­tu­ma, kun ky­lä­tien var­res­sa ai­ti­o­pai­kal­la ol­lut ky­läyh­dis­tyk­sen omis­ta­ma ky­lä­ta­lo pol­tet­tiin. Vaik­ka lat­ti­a­sie­nen vai­vaa­man ta­lon koh­ta­lo on jo pit­kään ol­lut sel­vil­lä, tun­tuu ky­lä­mai­se­ma nyt pal­jaal­ta – kuin ham­mas­ri­vi il­man etu­ham­mas­ta.

Pelastuslaitoksen savusukeltajat valmistautuvat huolellisesti päivän harjoitukseen.

Pelastuslaitoksen savusukeltajat valmistautuvat huolellisesti päivän harjoitukseen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.4.2024 13.31

Kylämaisemasta poistui rakennus näkyvältä paikalta

Ki­teen Rok­ka­lan ky­läs­sä ko­et­tiin tors­tai­na 4.4. poik­keuk­sel­li­nen ta­pah­tu­ma, kun ky­lä­tien var­res­sa ai­ti­o­pai­kal­la ol­lut ky­läyh­dis­tyk­sen omis­ta­ma ky­lä­ta­lo pol­tet­tiin. Vaik­ka lat­ti­a­sie­nen vai­vaa­man ta­lon koh­ta­lo on jo pit­kään ol­lut sel­vil­lä, tun­tuu ky­lä­mai­se­ma nyt pal­jaal­ta – kuin ham­mas­ri­vi il­man etu­ham­mas­ta.

Kunnanjohtaja Mikko Löppönen ja Keltaisen talon portailla -tapahtumaa koonnut Anne-Maarit Hyttinen laskevat tyytyväisinä tapahtuman tuottoa.

Kunnanjohtaja Mikko Löppönen ja Keltaisen talon portailla -tapahtumaa koonnut Anne-Maarit Hyttinen laskevat tyytyväisinä tapahtuman tuottoa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.4.2024 12.44

Tapahtumalla lähes 800 euroa Keltaisen talon hyväksi

Toh­ma­jär­ve­läi­sen kult­tuu­ri­vä­en pal­mu­sun­nun­tai­na jär­jes­tä­mä Kel­tai­sen ta­lon por­tail­la -ta­pah­tu­ma tuot­ti kun­nos­tuk­sen koh­tee­na ole­van Kun­nal­lis­ta­lon tai Kel­tai­sen ta­lon ke­hit­tä­mi­seen tar­kal­leen 786,40 eu­roa. Näin las­ki­vat ta­pah­tu­maa puu­han­nut An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen ja Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen tar­kas­tet­tu­aan ta­pah­tu­man si­sään­tu­los­sa ol­lee­seen hat­tuun ker­ty­neet se­te­lit ja ko­li­kot.

Kunnanjohtaja Mikko Löppönen ja Keltaisen talon portailla -tapahtumaa koonnut Anne-Maarit Hyttinen laskevat tyytyväisinä tapahtuman tuottoa.

Kunnanjohtaja Mikko Löppönen ja Keltaisen talon portailla -tapahtumaa koonnut Anne-Maarit Hyttinen laskevat tyytyväisinä tapahtuman tuottoa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.4.2024 12.44

Tapahtumalla lähes 800 euroa Keltaisen talon hyväksi

Toh­ma­jär­ve­läi­sen kult­tuu­ri­vä­en pal­mu­sun­nun­tai­na jär­jes­tä­mä Kel­tai­sen ta­lon por­tail­la -ta­pah­tu­ma tuot­ti kun­nos­tuk­sen koh­tee­na ole­van Kun­nal­lis­ta­lon tai Kel­tai­sen ta­lon ke­hit­tä­mi­seen tar­kal­leen 786,40 eu­roa. Näin las­ki­vat ta­pah­tu­maa puu­han­nut An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen ja Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen tar­kas­tet­tu­aan ta­pah­tu­man si­sään­tu­los­sa ol­lee­seen hat­tuun ker­ty­neet se­te­lit ja ko­li­kot.

Yrittäjäpaneelissa vastatattiin oppilaiden kysymyksiin. Vuorossa Kirsi Muhonen MaitoKarelialta.

Yrittäjäpaneelissa vastatattiin oppilaiden kysymyksiin. Vuorossa Kirsi Muhonen MaitoKarelialta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.4.2024 9.57

Yrittäjyyden teemaviikolta tietoa ja kokemuksia

Arp­pen ja Hut­sin kou­luis­sa jär­jes­tet­tiin huh­ti­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la mo­ni­muo­tois­ta tee­mal­lis­ta ope­tus­ta. Kou­lu yh­dis­ti­vät voi­man­sa kä­sit­te­le­mään yrit­tä­jyy­den tee­maa. Mu­kaan saa­tiin myös iso jouk­ko kes­ki­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä.

Yrittäjäpaneelissa vastatattiin oppilaiden kysymyksiin. Vuorossa Kirsi Muhonen MaitoKarelialta.

Yrittäjäpaneelissa vastatattiin oppilaiden kysymyksiin. Vuorossa Kirsi Muhonen MaitoKarelialta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.4.2024 9.57

Yrittäjyyden teemaviikolta tietoa ja kokemuksia

Arp­pen ja Hut­sin kou­luis­sa jär­jes­tet­tiin huh­ti­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la mo­ni­muo­tois­ta tee­mal­lis­ta ope­tus­ta. Kou­lu yh­dis­ti­vät voi­man­sa kä­sit­te­le­mään yrit­tä­jyy­den tee­maa. Mu­kaan saa­tiin myös iso jouk­ko kes­ki­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä.

Veekmas FG 2428 on yhtiön järein ja painavin tiehöylä. Kuva: Veekmas Oy

Veekmas FG 2428 on yhtiön järein ja painavin tiehöylä. Kuva: Veekmas Oy

Veekmas Oy

Uutiset
8.4.2024 9.00

Veekmas Oy luovutti Joensuun kaupungille tiehöylän

Veek­mas Oy luo­vut­ti maa­lis­kuun lo­pul­la tie­höy­län Jo­en­suun kau­pun­gil­le. Luo­vu­tus ta­pah­tui Jo­en­suus­sa. Sa­mal­la pi­det­tiin ko­neen käyt­tö­kou­lu­tus.

Veekmas FG 2428 on yhtiön järein ja painavin tiehöylä. Kuva: Veekmas Oy

Veekmas FG 2428 on yhtiön järein ja painavin tiehöylä. Kuva: Veekmas Oy

Veekmas Oy

Uutiset
8.4.2024 9.00

Veekmas Oy luovutti Joensuun kaupungille tiehöylän

Veek­mas Oy luo­vut­ti maa­lis­kuun lo­pul­la tie­höy­län Jo­en­suun kau­pun­gil­le. Luo­vu­tus ta­pah­tui Jo­en­suus­sa. Sa­mal­la pi­det­tiin ko­neen käyt­tö­kou­lu­tus.

Jääsusien U14 joukkue pääsi toisena keväänä peräkkäin juhlimaan Savo-Karjalan AA sarjan mestaruutta, kun  Warkis/SuKiKa kaatui finaaliottelussa maalein 6-3. Kuva: Niilo Hirvonen.

Jääsusien U14 joukkue pääsi toisena keväänä peräkkäin juhlimaan Savo-Karjalan AA sarjan mestaruutta, kun Warkis/SuKiKa kaatui finaaliottelussa maalein 6-3. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.4.2024 8.56

Jääsudet ylsi toiseen mestaruuteen

Ki­teen Jää­su­sien U14 jouk­kue jär­jes­ti lau­an­tai­na nau­tin­nol­li­sen jää­kiek­ko­kau­den pää­tös­kamp­pai­lun. Se uu­si Savo-Kar­ja­lan AA-sar­jan vii­me­vuo­ti­sen voit­ton­sa ku­kis­ta­mal­la fii­naa­li­ot­te­lus­sa suo­nen­jo­ke­lai­sen War­kis/Su­Ki­Kan maa­lein 6-3.

Jääsusien U14 joukkue pääsi toisena keväänä peräkkäin juhlimaan Savo-Karjalan AA sarjan mestaruutta, kun  Warkis/SuKiKa kaatui finaaliottelussa maalein 6-3. Kuva: Niilo Hirvonen.

Jääsusien U14 joukkue pääsi toisena keväänä peräkkäin juhlimaan Savo-Karjalan AA sarjan mestaruutta, kun Warkis/SuKiKa kaatui finaaliottelussa maalein 6-3. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.4.2024 8.56

Jääsudet ylsi toiseen mestaruuteen

Ki­teen Jää­su­sien U14 jouk­kue jär­jes­ti lau­an­tai­na nau­tin­nol­li­sen jää­kiek­ko­kau­den pää­tös­kamp­pai­lun. Se uu­si Savo-Kar­ja­lan AA-sar­jan vii­me­vuo­ti­sen voit­ton­sa ku­kis­ta­mal­la fii­naa­li­ot­te­lus­sa suo­nen­jo­ke­lai­sen War­kis/Su­Ki­Kan maa­lein 6-3.

Joensuun steinerkoulun Valmu Linjama, Mirka-Mailis Hyvärinen ja Alma Enters pohtivat, millaista sammutusvälinettä pitää käyttää, kun kännykkä, rasvakattila, mopo tai jäteastia palaa.

Joensuun steinerkoulun Valmu Linjama, Mirka-Mailis Hyvärinen ja Alma Enters pohtivat, millaista sammutusvälinettä pitää käyttää, kun kännykkä, rasvakattila, mopo tai jäteastia palaa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.4.2024 15.43

Kahdek­sas­luok­ka­laiset kilpailivat pelastustaidoista Rääkkylässä

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ki­sa­si­vat tors­tai­na Nou­Hä­tä!-pe­las­tus­tai­to­kam­pan­jan Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­kil­pai­luis­sa Rääk­ky­läs­sä.

Joensuun steinerkoulun Valmu Linjama, Mirka-Mailis Hyvärinen ja Alma Enters pohtivat, millaista sammutusvälinettä pitää käyttää, kun kännykkä, rasvakattila, mopo tai jäteastia palaa.

Joensuun steinerkoulun Valmu Linjama, Mirka-Mailis Hyvärinen ja Alma Enters pohtivat, millaista sammutusvälinettä pitää käyttää, kun kännykkä, rasvakattila, mopo tai jäteastia palaa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.4.2024 15.43

Kahdek­sas­luok­ka­laiset kilpailivat pelastustaidoista Rääkkylässä

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ki­sa­si­vat tors­tai­na Nou­Hä­tä!-pe­las­tus­tai­to­kam­pan­jan Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­kil­pai­luis­sa Rääk­ky­läs­sä.

Uutiset
5.4.2024 11.27

Riveriasta valmistuneet

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui maa­lis­kuus­sa 154 tut­kin­non suo­rit­ta­jaa. Kes­ki-Kar­ja­las­ta val­mis­tui­vat:

Uutiset
5.4.2024 11.27

Riveriasta valmistuneet

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui maa­lis­kuus­sa 154 tut­kin­non suo­rit­ta­jaa. Kes­ki-Kar­ja­las­ta val­mis­tui­vat:

RESTO-kilpailun voittajajoukkue suorittamassa kisatehtävää Ahlströmin Ruukin alueella Noormarkussa. Vasemmalta oikealle Sofia Majuri, Sohvi Majanlahti, Sofia Vatka ja Pihla Vartiainen. Kuva: Erika Sirén.

RESTO-kilpailun voittajajoukkue suorittamassa kisatehtävää Ahlströmin Ruukin alueella Noormarkussa. Vasemmalta oikealle Sofia Majuri, Sohvi Majanlahti, Sofia Vatka ja Pihla Vartiainen. Kuva: Erika Sirén.

Erika Sirén

Uutiset
5.4.2024 10.20

Rääkky­lä­läis­läh­töinen restono­mi­o­pis­kelija voitokkaassa joukkueessa

Rääk­ky­läs­tä läh­töi­sin ole­va res­to­no­mi­o­pis­ke­li­ja Pih­la Var­ti­ai­nen oli mu­ka­na Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun jouk­ku­ees­sa, joka voit­ti Po­ris­sa maa­lis­kuus­sa jär­jes­te­tyt val­ta­kun­nal­li­set RES­TO-tie­to­tai­to­kil­pai­lut.

RESTO-kilpailun voittajajoukkue suorittamassa kisatehtävää Ahlströmin Ruukin alueella Noormarkussa. Vasemmalta oikealle Sofia Majuri, Sohvi Majanlahti, Sofia Vatka ja Pihla Vartiainen. Kuva: Erika Sirén.

RESTO-kilpailun voittajajoukkue suorittamassa kisatehtävää Ahlströmin Ruukin alueella Noormarkussa. Vasemmalta oikealle Sofia Majuri, Sohvi Majanlahti, Sofia Vatka ja Pihla Vartiainen. Kuva: Erika Sirén.

Erika Sirén

Uutiset
5.4.2024 10.20

Rääkky­lä­läis­läh­töinen restono­mi­o­pis­kelija voitokkaassa joukkueessa

Rääk­ky­läs­tä läh­töi­sin ole­va res­to­no­mi­o­pis­ke­li­ja Pih­la Var­ti­ai­nen oli mu­ka­na Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun jouk­ku­ees­sa, joka voit­ti Po­ris­sa maa­lis­kuus­sa jär­jes­te­tyt val­ta­kun­nal­li­set RES­TO-tie­to­tai­to­kil­pai­lut.

Suomen itäraja pysyy kiinni toistaiseksi. Arkistokuva.

Suomen itäraja pysyy kiinni toistaiseksi. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
5.4.2024 8.45

Itäraja pysyy kiinni

Val­ti­o­neu­vos­to on päät­tä­nyt is­tun­nos­saan 4.4.2024, et­tä Suo­men ja Ve­nä­jän maa­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­kat py­sy­vät sul­jet­tui­na 15.4.2024 al­ka­en. Li­säk­si Haa­pa­saa­ren, Nui­ja­maan sa­ta­man ja San­ti­on ve­si­lii­ken­teen ra­ja­ny­li­tys­pai­kat sul­je­taan hu­vi­a­lus­lii­ken­teel­tä 15.4. al­ka­en.

Suomen itäraja pysyy kiinni toistaiseksi. Arkistokuva.

Suomen itäraja pysyy kiinni toistaiseksi. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
5.4.2024 8.45

Itäraja pysyy kiinni

Val­ti­o­neu­vos­to on päät­tä­nyt is­tun­nos­saan 4.4.2024, et­tä Suo­men ja Ve­nä­jän maa­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­kat py­sy­vät sul­jet­tui­na 15.4.2024 al­ka­en. Li­säk­si Haa­pa­saa­ren, Nui­ja­maan sa­ta­man ja San­ti­on ve­si­lii­ken­teen ra­ja­ny­li­tys­pai­kat sul­je­taan hu­vi­a­lus­lii­ken­teel­tä 15.4. al­ka­en.

Sari Kaasisen mukaan Kulttuuriperintökeskus Värttinä tarjoaisi oven vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen aikana alueella vaikuttaneeseen kulttuuriin.

Sari Kaasisen mukaan Kulttuuriperintökeskus Värttinä tarjoaisi oven vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen aikana alueella vaikuttaneeseen kulttuuriin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.4.2024 15.51

Värtti­nä­kes­kushanke uuteen vauhtiin - Uuskarjalaista kulttuuria elävästi

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nä on ol­lut Rääk­ky­läs­sä suun­nit­teil­la noin kol­men vuo­den ajan. Ta­voit­tee­na on ol­lut saa­da Rääk­ky­läs­sä vuo­si­kym­men­ten, jopa vuo­si­sa­to­jen ai­ka­na ker­ty­nyt kult­tuu­ri­pe­rin­ne nä­ky­väk­si niin pai­kal­li­sia kuin mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­val­la ta­val­la. Esi­sel­vi­tyk­sis­sä teh­ty­jen ky­se­ly­jen pe­rus­teel­la Rääk­ky­läs­sä näh­dään tar­peel­li­se­na ar­vok­kaan kult­tuu­ri­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mi­nen ja esil­le tuo­mi­nen.

Sari Kaasisen mukaan Kulttuuriperintökeskus Värttinä tarjoaisi oven vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen aikana alueella vaikuttaneeseen kulttuuriin.

Sari Kaasisen mukaan Kulttuuriperintökeskus Värttinä tarjoaisi oven vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen aikana alueella vaikuttaneeseen kulttuuriin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.4.2024 15.51

Värtti­nä­kes­kushanke uuteen vauhtiin - Uuskarjalaista kulttuuria elävästi

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­kes­kus Värt­ti­nä on ol­lut Rääk­ky­läs­sä suun­nit­teil­la noin kol­men vuo­den ajan. Ta­voit­tee­na on ol­lut saa­da Rääk­ky­läs­sä vuo­si­kym­men­ten, jopa vuo­si­sa­to­jen ai­ka­na ker­ty­nyt kult­tuu­ri­pe­rin­ne nä­ky­väk­si niin pai­kal­li­sia kuin mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­val­la ta­val­la. Esi­sel­vi­tyk­sis­sä teh­ty­jen ky­se­ly­jen pe­rus­teel­la Rääk­ky­läs­sä näh­dään tar­peel­li­se­na ar­vok­kaan kult­tuu­ri­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mi­nen ja esil­le tuo­mi­nen.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.4.2024 15.48

Kuvien takana toive tietoisuuden lisääntymisestä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Kris­ta Toi­va­nen on koos­ta­nut huh­ti­kuun ajak­si Näyt­te­ly­kes­kuk­seen näyt­te­lyn uha­na­lai­sis­ta eläi­mis­tä. Yh­teis­työs­sä Kor­ke­a­saa­ren eläin­tar­han kans­sa koos­te­tus­sa näyt­te­lys­sä on esil­lä kym­me­nen uhan­lais­ta eläin­tä.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Krista Toivanen on koostanut Näyttelykeskukseen näyttelyn uhanalaisista eläimistä yhteistyössä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
4.4.2024 15.48

Kuvien takana toive tietoisuuden lisääntymisestä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Kris­ta Toi­va­nen on koos­ta­nut huh­ti­kuun ajak­si Näyt­te­ly­kes­kuk­seen näyt­te­lyn uha­na­lai­sis­ta eläi­mis­tä. Yh­teis­työs­sä Kor­ke­a­saa­ren eläin­tar­han kans­sa koos­te­tus­sa näyt­te­lys­sä on esil­lä kym­me­nen uhan­lais­ta eläin­tä.

Joanna, Eevi, Minessa, Aino (takana), Janna, Taikatuulia ja Miira pohtivat, että toimittajalla kuluu muistiinpanoihin paljon paperia.

Joanna, Eevi, Minessa, Aino (takana), Janna, Taikatuulia ja Miira pohtivat, että toimittajalla kuluu muistiinpanoihin paljon paperia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
4.4.2024 13.52

Arppen koulun 5-luokkalaiset kävivät kylässä

Ki­teen Arp­pen kou­lun 5-luok­ka­lai­set tu­tus­tui­vat Koti-Kar­ja­lan toi­mi­tuk­seen osa­na kou­lun yrit­tä­jyys-tee­ma­viik­koa.

Joanna, Eevi, Minessa, Aino (takana), Janna, Taikatuulia ja Miira pohtivat, että toimittajalla kuluu muistiinpanoihin paljon paperia.

Joanna, Eevi, Minessa, Aino (takana), Janna, Taikatuulia ja Miira pohtivat, että toimittajalla kuluu muistiinpanoihin paljon paperia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
4.4.2024 13.52

Arppen koulun 5-luokkalaiset kävivät kylässä

Ki­teen Arp­pen kou­lun 5-luok­ka­lai­set tu­tus­tui­vat Koti-Kar­ja­lan toi­mi­tuk­seen osa­na kou­lun yrit­tä­jyys-tee­ma­viik­koa.

Uutiset
4.4.2024 12.19

PKO:n edustajisto on valittu

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan uu­si edus­ta­jis­to on va­lit­tu. Edus­ta­jis­toon va­lit­tiin 50 hen­ki­löä, 33 nais­ta ja 17 mies­tä. Eh­dol­la oli kaik­ki­aan 251 hen­ki­löä.

Uutiset
4.4.2024 12.19

PKO:n edustajisto on valittu

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan uu­si edus­ta­jis­to on va­lit­tu. Edus­ta­jis­toon va­lit­tiin 50 hen­ki­löä, 33 nais­ta ja 17 mies­tä. Eh­dol­la oli kaik­ki­aan 251 hen­ki­löä.

Pikkutytöstä lähtien pilkkikisoissa käyneelle Saara Silvennoiselle on ehtinyt kertyä jo komea palkintokaappi.

Pikkutytöstä lähtien pilkkikisoissa käyneelle Saara Silvennoiselle on ehtinyt kertyä jo komea palkintokaappi.

Kari Sarkkinen

Urheilu
4.4.2024 8.43

Pohjoismaiden paras pilkkijänainen

Ki­tee­läi­nen, tänä vuon­na 26 täyt­tä­vä Saa­ra Sil­ven­noi­nen on ve­tä­nyt rop­pa­kau­pal­la pilk­ki­ki­so­jen mi­ta­li­si­jo­ja tä­män­kin tal­ven ai­ka­na. Kaik­kien ai­ko­jen ko­mein mi­ta­li Sil­ven­noi­sen ko­ko­el­maan tuli maa­lis­kuun 16. Nor­jan Stors­jö­e­nis­sä pi­de­tyis­tä ki­sois­ta, jos­ta hä­nel­lä oli tuo­mi­si­naan Poh­jois­mai­den mes­ta­ruu­det sekä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta et­tä jouk­ku­e­kil­pai­lus­ta.

Pikkutytöstä lähtien pilkkikisoissa käyneelle Saara Silvennoiselle on ehtinyt kertyä jo komea palkintokaappi.

Pikkutytöstä lähtien pilkkikisoissa käyneelle Saara Silvennoiselle on ehtinyt kertyä jo komea palkintokaappi.

Kari Sarkkinen

Urheilu
4.4.2024 8.43

Pohjoismaiden paras pilkkijänainen

Ki­tee­läi­nen, tänä vuon­na 26 täyt­tä­vä Saa­ra Sil­ven­noi­nen on ve­tä­nyt rop­pa­kau­pal­la pilk­ki­ki­so­jen mi­ta­li­si­jo­ja tä­män­kin tal­ven ai­ka­na. Kaik­kien ai­ko­jen ko­mein mi­ta­li Sil­ven­noi­sen ko­ko­el­maan tuli maa­lis­kuun 16. Nor­jan Stors­jö­e­nis­sä pi­de­tyis­tä ki­sois­ta, jos­ta hä­nel­lä oli tuo­mi­si­naan Poh­jois­mai­den mes­ta­ruu­det sekä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta et­tä jouk­ku­e­kil­pai­lus­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.4.2024 15.55

Siun soten tilikausi 22,7 miljoonaa euroa alijäämäinen

Siun so­ten vuo­den 2023 ti­li­kau­si on 22,7 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na ta­lou­den ali­jää­mä on maan pie­nin, jo­ten hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­sen mu­kaan en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si kes­tää kan­sal­li­sen ver­tai­lun.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.4.2024 15.55

Siun soten tilikausi 22,7 miljoonaa euroa alijäämäinen

Siun so­ten vuo­den 2023 ti­li­kau­si on 22,7 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na ta­lou­den ali­jää­mä on maan pie­nin, jo­ten hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­sen mu­kaan en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si kes­tää kan­sal­li­sen ver­tai­lun.

Uutiset
3.4.2024 15.30

Hankkeella täsmällisempää tukea perheille

Siun so­tes­sa käyn­nis­tyi maa­lis­kuun alus­sa ne­li­vuo­ti­nen Tur­va­verk­ko­ja Poh­jois-Kar­ja­lan nuor­ten tu­le­vai­suu­teen -han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on luo­da uu­den­lai­sia pal­ve­lu­ja per­hei­den ar­jen tu­ek­si. Hank­kees­sa pi­lo­toi­daan uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja las­ten­suo­je­lun lai­to­syk­si­kös­sä ja so­si­aa­li­työs­sä osa­na Siun so­ten nor­maa­lia toi­min­taa.

Uutiset
3.4.2024 15.30

Hankkeella täsmällisempää tukea perheille

Siun so­tes­sa käyn­nis­tyi maa­lis­kuun alus­sa ne­li­vuo­ti­nen Tur­va­verk­ko­ja Poh­jois-Kar­ja­lan nuor­ten tu­le­vai­suu­teen -han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on luo­da uu­den­lai­sia pal­ve­lu­ja per­hei­den ar­jen tu­ek­si. Hank­kees­sa pi­lo­toi­daan uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja las­ten­suo­je­lun lai­to­syk­si­kös­sä ja so­si­aa­li­työs­sä osa­na Siun so­ten nor­maa­lia toi­min­taa.

Niiralan rajanylityspaikka on suljettuna voimassa olevan päätöksen mukaisesti 14.4.2024 saakka. Arkistokuva.

Niiralan rajanylityspaikka on suljettuna voimassa olevan päätöksen mukaisesti 14.4.2024 saakka. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.4.2024 14.05

Välineellistetyn maahantulon ilmiön laajenemiseen on varauduttu

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­to tie­dot­taa, et­tä maas­to­ra­jal­la ei ole maa­lis­kuun ai­ka­na ha­vait­tu yh­tään lai­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä, mut­ta ra­ja­var­ti­os­to on va­rau­tu­nut myös sii­hen mah­dol­li­suu­teen, et­tä sään­tö­jen vas­tai­nen maa­han­tu­lon il­miö voi laa­jen­tua maas­to­ra­jal­le ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen ol­les­sa sul­jet­tu­na. Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­ka oli sul­jet­tu­na koko maa­lis­kuun ajan osa­na vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon il­mi­ön py­säyt­tä­mis­tä. Voi­mas­sa ole­van pää­tök­sen mu­kai­ses­ti ra­ja­ny­li­tys­paik­ka on sul­jet­tu­na 14.4.2024 saak­ka.

Niiralan rajanylityspaikka on suljettuna voimassa olevan päätöksen mukaisesti 14.4.2024 saakka. Arkistokuva.

Niiralan rajanylityspaikka on suljettuna voimassa olevan päätöksen mukaisesti 14.4.2024 saakka. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.4.2024 14.05

Välineellistetyn maahantulon ilmiön laajenemiseen on varauduttu

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­to tie­dot­taa, et­tä maas­to­ra­jal­la ei ole maa­lis­kuun ai­ka­na ha­vait­tu yh­tään lai­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä, mut­ta ra­ja­var­ti­os­to on va­rau­tu­nut myös sii­hen mah­dol­li­suu­teen, et­tä sään­tö­jen vas­tai­nen maa­han­tu­lon il­miö voi laa­jen­tua maas­to­ra­jal­le ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen ol­les­sa sul­jet­tu­na. Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­ka oli sul­jet­tu­na koko maa­lis­kuun ajan osa­na vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon il­mi­ön py­säyt­tä­mis­tä. Voi­mas­sa ole­van pää­tök­sen mu­kai­ses­ti ra­ja­ny­li­tys­paik­ka on sul­jet­tu­na 14.4.2024 saak­ka.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Riikka Hurri

Kulttuuri
3.4.2024 8.40

Nahoissaan-monologi saapuu Kiteelle

Na­hois­saan-mo­no­lo­gi saa­puu Ki­tee­sa­liin 10. huh­ti­kuu­ta. Na­hois­saan on näyt­te­li­jä Mark­ku Maa­sil­lan lä­hes 50-vuo­ti­sen näyt­te­li­jä­nu­ran vä­li­ti­lin­pää­tös ja unel­mien täyt­ty­mys.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Nahoissaan on Markku Maasillan näyttelijänuran välitilinpäätös. Kuva: Riikka Hurri.

Riikka Hurri

Kulttuuri
3.4.2024 8.40

Nahoissaan-monologi saapuu Kiteelle

Na­hois­saan-mo­no­lo­gi saa­puu Ki­tee­sa­liin 10. huh­ti­kuu­ta. Na­hois­saan on näyt­te­li­jä Mark­ku Maa­sil­lan lä­hes 50-vuo­ti­sen näyt­te­li­jä­nu­ran vä­li­ti­lin­pää­tös ja unel­mien täyt­ty­mys.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.4.2024 12.34

Kansalaisopiston taide- ja taitoryhmien töitä esillä näytte­ly­kes­kuksessa

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ra­ken­si­vat tiis­tai­aa­mu­na Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen pai­kal­lis­ten sei­näl­le ja sen lä­hi­tun­tu­maan esit­te­lyä lu­ku­kau­den ai­ka­na ah­ke­roi­mis­taan töis­tä.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Sirkka Turtiainen esittelee kelloa, jonka maalaamiseen liittyy tarina: se tulee hänen aiemmin samasta aiheesta maalaaman 60 senttiä korkean maljakon rinnalle.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.4.2024 12.34

Kansalaisopiston taide- ja taitoryhmien töitä esillä näytte­ly­kes­kuksessa

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ra­ken­si­vat tiis­tai­aa­mu­na Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen pai­kal­lis­ten sei­näl­le ja sen lä­hi­tun­tu­maan esit­te­lyä lu­ku­kau­den ai­ka­na ah­ke­roi­mis­taan töis­tä.

Lisää aiheesta

Kysely