JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Virpi (Johanna Rannasalo) ja Mikko Paasonen (Wesku Raninen) ihailemassa uutta hankintaansa, Helunaa (Anneli Hurskainen).

Virpi (Johanna Rannasalo) ja Mikko Paasonen (Wesku Raninen) ihailemassa uutta hankintaansa, Helunaa (Anneli Hurskainen).

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
20.6.2024 15.55

Värtsilän kesäteatteri luottaa perinteiseen komediaan

Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin tä­män ke­sän näyt­tä­mö­kap­pa­le Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta on Ma­ri­ta Kärk­käi­sen kä­si­kir­joit­ta­ma maa­lais­ko­me­dia, jon­ka läh­tö­koh­ta­na on pe­rin­tei­nen naa­pu­ri­ka­teus. Niin­pä Värt­si­län Na­ve­tan vin­til­lä saa­daan seu­ra­ta Sap­pi­sen ja Paa­so­sen pa­ris­kun­tien naa­pu­ruus­suh­teen ete­ne­mis­tä vai­he vai­heel­ta.

Hyvät kaverit ovat mäkihypyssäkin tärkeitä. Tässä Alisa (oikealla) on kipuamassa kohti tornia yhdessä Topias Ikosen ja Enonkoskelta KiU:n harjoituksissa käyvän Jenna Noposen kanssa.

Hyvät kaverit ovat mäkihypyssäkin tärkeitä. Tässä Alisa (oikealla) on kipuamassa kohti tornia yhdessä Topias Ikosen ja Enonkoskelta KiU:n harjoituksissa käyvän Jenna Noposen kanssa.

Jouyko Väistö

Urheilu
20.6.2024 14.33

Alisa hyppää jo Hutsin suurimmasta mäestä

– Kyl­lä­hän sii­nä alus­sa hie­man jän­ni­tys­tä oli, mut­ta ei mi­nua juu­ri­kaan pe­lot­ta­nut. Yri­tin kes­kit­tyä ja pi­tää mie­les­sä val­men­ta­jil­ta saa­ma­ni neu­vot, Ki­teen Ur­hei­li­joi­den Ali­sa Kart­tu­nen ku­vai­lee tun­te­muk­si­aan en­sim­mäi­sen Hut­sin suu­rim­mas­ta mä­es­tä hyp­pää­män­sä hy­pyn jäl­keen.

Hyvät kaverit ovat mäkihypyssäkin tärkeitä. Tässä Alisa (oikealla) on kipuamassa kohti tornia yhdessä Topias Ikosen ja Enonkoskelta KiU:n harjoituksissa käyvän Jenna Noposen kanssa.

Hyvät kaverit ovat mäkihypyssäkin tärkeitä. Tässä Alisa (oikealla) on kipuamassa kohti tornia yhdessä Topias Ikosen ja Enonkoskelta KiU:n harjoituksissa käyvän Jenna Noposen kanssa.

Jouyko Väistö

Urheilu
20.6.2024 14.33

Alisa hyppää jo Hutsin suurimmasta mäestä

– Kyl­lä­hän sii­nä alus­sa hie­man jän­ni­tys­tä oli, mut­ta ei mi­nua juu­ri­kaan pe­lot­ta­nut. Yri­tin kes­kit­tyä ja pi­tää mie­les­sä val­men­ta­jil­ta saa­ma­ni neu­vot, Ki­teen Ur­hei­li­joi­den Ali­sa Kart­tu­nen ku­vai­lee tun­te­muk­si­aan en­sim­mäi­sen Hut­sin suu­rim­mas­ta mä­es­tä hyp­pää­män­sä hy­pyn jäl­keen.

Marjanviljelijä Pekka Mutikaisen mukaan hänellä on tällä hetkellä pellossa seitsemää eri mansikkalajiketta. Mutikaisen marjat kasvavat avomaalla.

Marjanviljelijä Pekka Mutikaisen mukaan hänellä on tällä hetkellä pellossa seitsemää eri mansikkalajiketta. Mutikaisen marjat kasvavat avomaalla.

Miikka Kivinen

Uutiset
20.6.2024 13.46

Pekka Mutikaisella vuoden pohjoiskarjalainen marjatila

He­del­män- ja Mar­jan­vil­je­li­jäin Lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri on vuo­des­ta 2003 va­lin­nut vuo­den mar­jan­vil­je­ly­ti­lan. Tänä vuon­na tun­nus­tuk­sen me­nes­tyk­sek­kääs­tä yri­tys­toi­min­nas­ta sai toi­sen pol­ven vil­je­li­jä Pek­ka Mu­ti­kai­nen Ke­sä­lah­del­ta. Ti­lal­la tuo­te­taan man­sik­kaa, va­del­maa sekä mus­ta- ja pu­na­he­ru­koi­ta. Kaik­ki mar­jat ke­rä­tään kä­sin. Pää­sa­to­kas­vi Mu­ti­kai­sel­la on man­sik­ka.

Marjanviljelijä Pekka Mutikaisen mukaan hänellä on tällä hetkellä pellossa seitsemää eri mansikkalajiketta. Mutikaisen marjat kasvavat avomaalla.

Marjanviljelijä Pekka Mutikaisen mukaan hänellä on tällä hetkellä pellossa seitsemää eri mansikkalajiketta. Mutikaisen marjat kasvavat avomaalla.

Miikka Kivinen

Uutiset
20.6.2024 13.46

Pekka Mutikaisella vuoden pohjoiskarjalainen marjatila

He­del­män- ja Mar­jan­vil­je­li­jäin Lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri on vuo­des­ta 2003 va­lin­nut vuo­den mar­jan­vil­je­ly­ti­lan. Tänä vuon­na tun­nus­tuk­sen me­nes­tyk­sek­kääs­tä yri­tys­toi­min­nas­ta sai toi­sen pol­ven vil­je­li­jä Pek­ka Mu­ti­kai­nen Ke­sä­lah­del­ta. Ti­lal­la tuo­te­taan man­sik­kaa, va­del­maa sekä mus­ta- ja pu­na­he­ru­koi­ta. Kaik­ki mar­jat ke­rä­tään kä­sin. Pää­sa­to­kas­vi Mu­ti­kai­sel­la on man­sik­ka.

Jasperi Purmonen kumautti kunnarin tyhjään kenttään ja sen lisäksi kunnostautui myös etenijänä tuoden viisi juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Jasperi Purmonen kumautti kunnarin tyhjään kenttään ja sen lisäksi kunnostautui myös etenijänä tuoden viisi juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.6.2024 10.31

KiPa opetti Akatemian poikia

Jo­en­suun Mai­lan Aka­te­mi­al­la on vie­lä pal­jon opit­ta­vaa pe­sä­pal­lon ja­los­sa tai­dos­sa. Se on osoit­tau­tu­nut suo­men­sar­jan itä­loh­kon pis­te­au­to­maa­tik­si. Ki­Pan II-jouk­ku­e­kin on ot­ta­nut au­to­maa­tis­ta oman osan­sa, kol­mes­ta pe­lis­tä yh­teen­sä kah­dek­san pis­tet­tä.

Jasperi Purmonen kumautti kunnarin tyhjään kenttään ja sen lisäksi kunnostautui myös etenijänä tuoden viisi juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Jasperi Purmonen kumautti kunnarin tyhjään kenttään ja sen lisäksi kunnostautui myös etenijänä tuoden viisi juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.6.2024 10.31

KiPa opetti Akatemian poikia

Jo­en­suun Mai­lan Aka­te­mi­al­la on vie­lä pal­jon opit­ta­vaa pe­sä­pal­lon ja­los­sa tai­dos­sa. Se on osoit­tau­tu­nut suo­men­sar­jan itä­loh­kon pis­te­au­to­maa­tik­si. Ki­Pan II-jouk­ku­e­kin on ot­ta­nut au­to­maa­tis­ta oman osan­sa, kol­mes­ta pe­lis­tä yh­teen­sä kah­dek­san pis­tet­tä.

Pilvi Hurri pelasi keskiviikkona ykköspalkinnon arvoisen pelin. Tilille kertyi kolme lyötyä ja kaksi tuotua juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Pilvi Hurri pelasi keskiviikkona ykköspalkinnon arvoisen pelin. Tilille kertyi kolme lyötyä ja kaksi tuotua juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.6.2024 10.27

Avausjakson hyvä lyöntipeli toi kipattarille pisteen

Ki­Pan nais­ten suo­men­sar­jan jouk­kue pa­la­si pis­te­po­lul­le heti en­sim­mäi­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­saan tap­pi­ol­li­sen Poh­jan­maan reis­sun jäl­keen. Seit­se­mäs sar­ja­pin­na na­pat­tiin kes­ki­viik­ko­na Ran­ta­ken­täl­lä vie­rail­leel­ta Jo­en­suun Mai­lal­ta.

Pilvi Hurri pelasi keskiviikkona ykköspalkinnon arvoisen pelin. Tilille kertyi kolme lyötyä ja kaksi tuotua juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Pilvi Hurri pelasi keskiviikkona ykköspalkinnon arvoisen pelin. Tilille kertyi kolme lyötyä ja kaksi tuotua juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
20.6.2024 10.27

Avausjakson hyvä lyöntipeli toi kipattarille pisteen

Ki­Pan nais­ten suo­men­sar­jan jouk­kue pa­la­si pis­te­po­lul­le heti en­sim­mäi­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­saan tap­pi­ol­li­sen Poh­jan­maan reis­sun jäl­keen. Seit­se­mäs sar­ja­pin­na na­pat­tiin kes­ki­viik­ko­na Ran­ta­ken­täl­lä vie­rail­leel­ta Jo­en­suun Mai­lal­ta.

Christer ja Riitta Lindroos tulivat East End Cruisingiin Uukuniemeltä.

Christer ja Riitta Lindroos tulivat East End Cruisingiin Uukuniemeltä.

Miikka Kivinen

Uutiset
20.6.2024 10.20

East End Cruisingissa jopa 2 000 kävijää

East End Crui­sing -har­ras­te­a­jo­neu­vo­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na Pu­hok­sen Van­han Myl­lyn ja Pe­rin­ne­na­ve­tan ym­pä­ris­tös­sä. Nyt tois­ta ker­taa jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma ko­ko­si jär­jes­tä­jien mu­kaan jopa noin 2 000 kä­vi­jää. Har­ras­te­a­jo­neu­vo­ja oli noin 130 ja moot­to­ri­pyö­riä noin 110 kap­pa­let­ta.

Christer ja Riitta Lindroos tulivat East End Cruisingiin Uukuniemeltä.

Christer ja Riitta Lindroos tulivat East End Cruisingiin Uukuniemeltä.

Miikka Kivinen

Uutiset
20.6.2024 10.20

East End Cruisingissa jopa 2 000 kävijää

East End Crui­sing -har­ras­te­a­jo­neu­vo­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na Pu­hok­sen Van­han Myl­lyn ja Pe­rin­ne­na­ve­tan ym­pä­ris­tös­sä. Nyt tois­ta ker­taa jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma ko­ko­si jär­jes­tä­jien mu­kaan jopa noin 2 000 kä­vi­jää. Har­ras­te­a­jo­neu­vo­ja oli noin 130 ja moot­to­ri­pyö­riä noin 110 kap­pa­let­ta.

Aitan ulkoseinälle patalapuista muovaillut kukkaset houkuttelevat vierailemaan näyttelyssä.

Aitan ulkoseinälle patalapuista muovaillut kukkaset houkuttelevat vierailemaan näyttelyssä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
20.6.2024 10.10

Kästekosen aitasta paljastuu käsitöiden aarrearkku

Kun Käs­te­ko­sen ait­taan as­tuu si­säl­le, on kuin pu­jah­tai­si aar­re­ark­kuun. Kit­teen Kä­sik­käi­den kä­si­työ- ja tai­de­näyt­te­ly Kä­sil­lä ja sy­dä­mel­lä si­säl­tää mo­nen­lais­ta ja mo­nel­la tek­nii­kal­la teh­tyä kat­sel­ta­vaa. Tämä on sa­mal­la myös tänä vuon­na 20 vuot­ta täyt­tä­vän yh­dis­tyk­sen juh­la­näyt­te­ly.

Aitan ulkoseinälle patalapuista muovaillut kukkaset houkuttelevat vierailemaan näyttelyssä.

Aitan ulkoseinälle patalapuista muovaillut kukkaset houkuttelevat vierailemaan näyttelyssä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
20.6.2024 10.10

Kästekosen aitasta paljastuu käsitöiden aarrearkku

Kun Käs­te­ko­sen ait­taan as­tuu si­säl­le, on kuin pu­jah­tai­si aar­re­ark­kuun. Kit­teen Kä­sik­käi­den kä­si­työ- ja tai­de­näyt­te­ly Kä­sil­lä ja sy­dä­mel­lä si­säl­tää mo­nen­lais­ta ja mo­nel­la tek­nii­kal­la teh­tyä kat­sel­ta­vaa. Tämä on sa­mal­la myös tänä vuon­na 20 vuot­ta täyt­tä­vän yh­dis­tyk­sen juh­la­näyt­te­ly.

Potipäivien ohjelmassa on monenlaista liikuntaa ja kulttuuria. Arkistokuva Potsijuoksusta vuodelta 2016.

Potipäivien ohjelmassa on monenlaista liikuntaa ja kulttuuria. Arkistokuva Potsijuoksusta vuodelta 2016.

Riitta Hakulinen

Uutiset
19.6.2024 7.20

Potseja jo puoli vuosisataa

Toh­ma­jär­ven Pot­si­päi­vät käyn­nis­ty­vät en­si maa­nan­tai­na. Ke­sä­ta­pah­tu­ma on uu­dis­tu­nut 50-vuo­tis­juh­la­vuo­te­naan, mut­ta oh­jel­mas­sa on säi­ly­tet­ty myös van­haa ja pe­rin­tei­käs­tä. Al­ku­vii­kon ta­pah­tu­mat kut­su­vat lii­kun­nan ja kult­tuu­rin pa­riin.

Potipäivien ohjelmassa on monenlaista liikuntaa ja kulttuuria. Arkistokuva Potsijuoksusta vuodelta 2016.

Potipäivien ohjelmassa on monenlaista liikuntaa ja kulttuuria. Arkistokuva Potsijuoksusta vuodelta 2016.

Riitta Hakulinen

Uutiset
19.6.2024 7.20

Potseja jo puoli vuosisataa

Toh­ma­jär­ven Pot­si­päi­vät käyn­nis­ty­vät en­si maa­nan­tai­na. Ke­sä­ta­pah­tu­ma on uu­dis­tu­nut 50-vuo­tis­juh­la­vuo­te­naan, mut­ta oh­jel­mas­sa on säi­ly­tet­ty myös van­haa ja pe­rin­tei­käs­tä. Al­ku­vii­kon ta­pah­tu­mat kut­su­vat lii­kun­nan ja kult­tuu­rin pa­riin.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen valittiin Kokoomuksen puoluekokouksessa jatkokaudelle puoluevaltuustoon.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen valittiin Kokoomuksen puoluekokouksessa jatkokaudelle puoluevaltuustoon.

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.6.2024 15.56

Tommi Pesonen jatkaa Kokoomuksen puoluevaltuustossa

Toh­ma­jär­ven Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tom­mi Pe­so­nen jat­kaa Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­val­tuus­ton jä­se­ne­nä. Hä­net va­lit­tiin kol­man­nel­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Tam­pe­reel­la vii­kon­vaih­tees­sa, tie­dot­taa Toh­ma­jär­ven Ko­koo­mus.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen valittiin Kokoomuksen puoluekokouksessa jatkokaudelle puoluevaltuustoon.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen valittiin Kokoomuksen puoluekokouksessa jatkokaudelle puoluevaltuustoon.

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.6.2024 15.56

Tommi Pesonen jatkaa Kokoomuksen puoluevaltuustossa

Toh­ma­jär­ven Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tom­mi Pe­so­nen jat­kaa Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­val­tuus­ton jä­se­ne­nä. Hä­net va­lit­tiin kol­man­nel­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Tam­pe­reel­la vii­kon­vaih­tees­sa, tie­dot­taa Toh­ma­jär­ven Ko­koo­mus.

Kulttuuri
18.6.2024 14.12

Kihaus Folk alkaa ensi viikolla

Ki­haus Folk -viik­ko käyn­nis­tyy en­si vii­kon maa­nan­tai­na Rääk­ky­läs­sä. Pent­ti Oja­jär­ven ve­tä­mä pe­li­man­ni­lei­ri al­kaa maa­nan­tai­na ja pe­li­man­nit kon­ser­toi­vat kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na. Ki­haus-kah­vio puo­les­taan pal­ve­lee to­ril­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.

Kulttuuri
18.6.2024 14.12

Kihaus Folk alkaa ensi viikolla

Ki­haus Folk -viik­ko käyn­nis­tyy en­si vii­kon maa­nan­tai­na Rääk­ky­läs­sä. Pent­ti Oja­jär­ven ve­tä­mä pe­li­man­ni­lei­ri al­kaa maa­nan­tai­na ja pe­li­man­nit kon­ser­toi­vat kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na. Ki­haus-kah­vio puo­les­taan pal­ve­lee to­ril­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.

Tilaisuudessa oli esillä palkintokristalli, jonka Tohmajärvi sai Helsingissä pidetyssä palkintogaalassa tunnustuksena avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta.

Tilaisuudessa oli esillä palkintokristalli, jonka Tohmajärvi sai Helsingissä pidetyssä palkintogaalassa tunnustuksena avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta.

Miikka Kivinen

Uutiset
18.6.2024 12.03

Juhlakahvit Tohmajärven kunnanvirastossa

Maa­nan­tai­na en­nen kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan­vi­ras­tos­sa jär­jes­tet­tiin kun­ta­lais­kah­vit Eu­ro­pe­an La­bel of Go­ver­nan­ce Ex­cel­len­ce -tun­nus­tuk­sen vuok­si.

Tilaisuudessa oli esillä palkintokristalli, jonka Tohmajärvi sai Helsingissä pidetyssä palkintogaalassa tunnustuksena avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta.

Tilaisuudessa oli esillä palkintokristalli, jonka Tohmajärvi sai Helsingissä pidetyssä palkintogaalassa tunnustuksena avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta.

Miikka Kivinen

Uutiset
18.6.2024 12.03

Juhlakahvit Tohmajärven kunnanvirastossa

Maa­nan­tai­na en­nen kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta Toh­ma­jär­ven kun­nan­vi­ras­tos­sa jär­jes­tet­tiin kun­ta­lais­kah­vit Eu­ro­pe­an La­bel of Go­ver­nan­ce Ex­cel­len­ce -tun­nus­tuk­sen vuok­si.

LC Keisarinnan Sirkka-Liisa Hannukainen odottaa työvuoroa LC Ilmarisen Mauno Rautiaisen vieressä.

LC Keisarinnan Sirkka-Liisa Hannukainen odottaa työvuoroa LC Ilmarisen Mauno Rautiaisen vieressä.

Niilo Hirvonen

Uutiset
18.6.2024 10.43

Kymmenen lehtikuusipenkkiä Kiteen hautausmaalla vieraileville

Ki­tee­läi­set Li­ons-klu­bit LC Ki­tee, LC Ki­tee/Il­ma­ri­nen ja LC Ki­tee/Kei­sa­rin­na yh­des­sä Ki­tee-seu­ran ja Ki­teen mies­kuo­ron kans­sa luo­vut­ti­vat kym­me­nen vank­kaa leh­ti­kuu­ses­ta Ke­sä­lah­del­la teh­tyä penk­kiä Ki­teen hau­taus­mail­le. Ko­eis­tu­mi­sen pe­rus­teel­la yh­teen­sä vii­si­kym­men­tä ih­mis­tä voi yh­tä ai­kaa hui­la­ta jal­ko­jaan hau­taus­mail­la vie­rail­les­saan.

LC Keisarinnan Sirkka-Liisa Hannukainen odottaa työvuoroa LC Ilmarisen Mauno Rautiaisen vieressä.

LC Keisarinnan Sirkka-Liisa Hannukainen odottaa työvuoroa LC Ilmarisen Mauno Rautiaisen vieressä.

Niilo Hirvonen

Uutiset
18.6.2024 10.43

Kymmenen lehtikuusipenkkiä Kiteen hautausmaalla vieraileville

Ki­tee­läi­set Li­ons-klu­bit LC Ki­tee, LC Ki­tee/Il­ma­ri­nen ja LC Ki­tee/Kei­sa­rin­na yh­des­sä Ki­tee-seu­ran ja Ki­teen mies­kuo­ron kans­sa luo­vut­ti­vat kym­me­nen vank­kaa leh­ti­kuu­ses­ta Ke­sä­lah­del­la teh­tyä penk­kiä Ki­teen hau­taus­mail­le. Ko­eis­tu­mi­sen pe­rus­teel­la yh­teen­sä vii­si­kym­men­tä ih­mis­tä voi yh­tä ai­kaa hui­la­ta jal­ko­jaan hau­taus­mail­la vie­rail­les­saan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
18.6.2024 10.01

Tohmajärven kunnanvaltuusto hyväksyi säästöpaketin

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­li maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan ta­lou­den sääs­tö­pa­ket­tia. Vuo­sil­le 2025 – 2027 suun­nat­tu sääs­tö­pa­ket­ti si­säl­tää ta­lou­den so­peu­tus­ta noin 163 000 eu­ron ver­ran vuo­den 2024 ta­lou­sar­vi­oon näh­den. Kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä oli seit­se­män koh­ta ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si. Näi­tä oli­vat muun mu­as­sa val­tuus­ton koon pie­nen­tä­mi­nen, yh­dis­ty­sa­vus­tus­ten pie­nen­tä­mi­nen, jäte- ja ve­si­mak­su­jen ko­rot­ta­mi­nen ja kyy­ti­ta­kuu­kyy­tien uu­del­leen or­ga­ni­soi­mi­nen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
18.6.2024 10.01

Tohmajärven kunnanvaltuusto hyväksyi säästöpaketin

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­li maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan ta­lou­den sääs­tö­pa­ket­tia. Vuo­sil­le 2025 – 2027 suun­nat­tu sääs­tö­pa­ket­ti si­säl­tää ta­lou­den so­peu­tus­ta noin 163 000 eu­ron ver­ran vuo­den 2024 ta­lou­sar­vi­oon näh­den. Kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä oli seit­se­män koh­ta ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si. Näi­tä oli­vat muun mu­as­sa val­tuus­ton koon pie­nen­tä­mi­nen, yh­dis­ty­sa­vus­tus­ten pie­nen­tä­mi­nen, jäte- ja ve­si­mak­su­jen ko­rot­ta­mi­nen ja kyy­ti­ta­kuu­kyy­tien uu­del­leen or­ga­ni­soi­mi­nen.

Tästä Joona Lehtisen linkusta ja Patrik Wahlstenin lyöntiyrityksestä käynnistyi tilanne, josta Kopla sai avausjakson kyseenalaisen tasoitusjuoksun ja sen päälle Lehtinen ja pelijohtaja Sami Partanen keltaisen kortin. Kuva: Niilo Hirvonen

Tästä Joona Lehtisen linkusta ja Patrik Wahlstenin lyöntiyrityksestä käynnistyi tilanne, josta Kopla sai avausjakson kyseenalaisen tasoitusjuoksun ja sen päälle Lehtinen ja pelijohtaja Sami Partanen keltaisen kortin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.6.2024 9.13

Makea voitto tuli, yksi pinna meni

Ki­Pan su­per­pe­si­syh­dek­sik­kö jär­jes­ti Kari Su­ti­sel­le mie­lui­san synt­tä­ri­lah­jan. Voit­to Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jis­tä oli var­mas­ti sitä, mitä Sut­ki juh­la­ot­te­lul­taan toi­voi. Ihan täy­del­li­sek­si ilon juh­lak­si ot­te­lu ei kui­ten­kaan muo­dos­tu­nut. Ilon pi­laa­jan roo­liin aset­tui­vat jy­väs­ky­lä­läi­set tuo­ma­rit. He vei­vät ko­ti­jouk­ku­eel­ta kol­man­nen sar­ja­pis­teen.

Tästä Joona Lehtisen linkusta ja Patrik Wahlstenin lyöntiyrityksestä käynnistyi tilanne, josta Kopla sai avausjakson kyseenalaisen tasoitusjuoksun ja sen päälle Lehtinen ja pelijohtaja Sami Partanen keltaisen kortin. Kuva: Niilo Hirvonen

Tästä Joona Lehtisen linkusta ja Patrik Wahlstenin lyöntiyrityksestä käynnistyi tilanne, josta Kopla sai avausjakson kyseenalaisen tasoitusjuoksun ja sen päälle Lehtinen ja pelijohtaja Sami Partanen keltaisen kortin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.6.2024 9.13

Makea voitto tuli, yksi pinna meni

Ki­Pan su­per­pe­si­syh­dek­sik­kö jär­jes­ti Kari Su­ti­sel­le mie­lui­san synt­tä­ri­lah­jan. Voit­to Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jis­tä oli var­mas­ti sitä, mitä Sut­ki juh­la­ot­te­lul­taan toi­voi. Ihan täy­del­li­sek­si ilon juh­lak­si ot­te­lu ei kui­ten­kaan muo­dos­tu­nut. Ilon pi­laa­jan roo­liin aset­tui­vat jy­väs­ky­lä­läi­set tuo­ma­rit. He vei­vät ko­ti­jouk­ku­eel­ta kol­man­nen sar­ja­pis­teen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.6.2024 7.51

Talouskuri ja hyvinvointiasiat puheissa Rääkkylän tilinpää­tös­val­tuustossa

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi vuo­den 2023 ti­lin­pää­tök­sen, joka on 639 422 eu­roa yli­jää­mäi­nen. Kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen ki­teyt­ti, et­tä kun­ta on jäl­leen pin­nal­la (ai­na­kin het­ken).

Päivi Lievonen

Uutiset
18.6.2024 7.51

Talouskuri ja hyvinvointiasiat puheissa Rääkkylän tilinpää­tös­val­tuustossa

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi vuo­den 2023 ti­lin­pää­tök­sen, joka on 639 422 eu­roa yli­jää­mäi­nen. Kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen ki­teyt­ti, et­tä kun­ta on jäl­leen pin­nal­la (ai­na­kin het­ken).

Kiteentielle valmistuvat uudet hallintotilat parantavat entisestään henkilöstön hyvinvointia, ennakoitiin maanantain kaupunginvaltuustossa. Arkistokuva

Kiteentielle valmistuvat uudet hallintotilat parantavat entisestään henkilöstön hyvinvointia, ennakoitiin maanantain kaupunginvaltuustossa. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.6.2024 7.34

Kiteen talous vahvistunut kymmenen vuotta - valtuusto tyytyväinen

Kym­me­nen vuot­ta pe­räk­käin vah­vis­tu­neet Ki­teen kau­pun­gin ta­lous­lu­vut otet­tiin tyy­ty­väi­si­nä vas­taan Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ti­lin­pää­tös­kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na.

Kiteentielle valmistuvat uudet hallintotilat parantavat entisestään henkilöstön hyvinvointia, ennakoitiin maanantain kaupunginvaltuustossa. Arkistokuva

Kiteentielle valmistuvat uudet hallintotilat parantavat entisestään henkilöstön hyvinvointia, ennakoitiin maanantain kaupunginvaltuustossa. Arkistokuva

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.6.2024 7.34

Kiteen talous vahvistunut kymmenen vuotta - valtuusto tyytyväinen

Kym­me­nen vuot­ta pe­räk­käin vah­vis­tu­neet Ki­teen kau­pun­gin ta­lous­lu­vut otet­tiin tyy­ty­väi­si­nä vas­taan Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ti­lin­pää­tös­kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na.

Urheilu
17.6.2024 12.33

Naiset jäivät pisteittä Pohjanmaan reissulla

Nais­ten suo­men­sar­jas­sa län­si­loh­kos­ta itä­loh­koon täk­si kau­dek­si siir­re­tyt Kan­nuk­sen Ura ja Haa­pa­jär­ven Pesä-Kii­lat ovat osoit­tau­tu­neet ko­van luo­kan po­ru­koik­si.

Urheilu
17.6.2024 12.33

Naiset jäivät pisteittä Pohjanmaan reissulla

Nais­ten suo­men­sar­jas­sa län­si­loh­kos­ta itä­loh­koon täk­si kau­dek­si siir­re­tyt Kan­nuk­sen Ura ja Haa­pa­jär­ven Pesä-Kii­lat ovat osoit­tau­tu­neet ko­van luo­kan po­ru­koik­si.

Urheilu
17.6.2024 12.25

Juho kariutti JoMa Akatemian pistehaaveen

Ki­teen Pal­lon II-jouk­kue pa­la­si sun­nun­tai­na voit­to­jen tiel­le kah­den tap­pi­ol­li­sen vie­ras­pe­lin jäl­keen. Kurs­si kään­tyi Jo­en­suus­sa, mis­sä JoMa Aka­te­mia jou­tui tai­pu­maan lu­ke­min 0-1 (4-6, 4-4).

Urheilu
17.6.2024 12.25

Juho kariutti JoMa Akatemian pistehaaveen

Ki­teen Pal­lon II-jouk­kue pa­la­si sun­nun­tai­na voit­to­jen tiel­le kah­den tap­pi­ol­li­sen vie­ras­pe­lin jäl­keen. Kurs­si kään­tyi Jo­en­suus­sa, mis­sä JoMa Aka­te­mia jou­tui tai­pu­maan lu­ke­min 0-1 (4-6, 4-4).

Päivänliljat kukkivat Kotikummun puutarhassa.

Päivänliljat kukkivat Kotikummun puutarhassa.

Miikka Kivinen

Uutiset
17.6.2024 12.15

Kotikumpu osallistui Avoimet puutarhat -tapahtumaan

Ke­sä­kuun 16. päi­vä jär­jes­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met puu­tar­hat -ta­pah­tu­ma, jon­ka ai­ka­na vie­raat pää­si­vät tu­tus­tu­maan niin yk­si­tyi­siin puu­tar­hoi­hin, siir­to­la­puu­tar­hoi­hin kuin puu­tar­ha­näh­tä­vyyk­siin­kin.

Päivänliljat kukkivat Kotikummun puutarhassa.

Päivänliljat kukkivat Kotikummun puutarhassa.

Miikka Kivinen

Uutiset
17.6.2024 12.15

Kotikumpu osallistui Avoimet puutarhat -tapahtumaan

Ke­sä­kuun 16. päi­vä jär­jes­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met puu­tar­hat -ta­pah­tu­ma, jon­ka ai­ka­na vie­raat pää­si­vät tu­tus­tu­maan niin yk­si­tyi­siin puu­tar­hoi­hin, siir­to­la­puu­tar­hoi­hin kuin puu­tar­ha­näh­tä­vyyk­siin­kin.

Uutiset
17.6.2024 12.15

Valmistuneita

Lu­ku­vuon­na 2023-2324 Ki­teen Evan­ke­li­ses­ta Kan­sa­no­pis­tos­ta suo­rit­ti tut­kin­non vii­del­tä eri opin­to­lon­jal­ta kaik­ki­aan 39 opis­ke­li­jaa.

Uutiset
17.6.2024 12.15

Valmistuneita

Lu­ku­vuon­na 2023-2324 Ki­teen Evan­ke­li­ses­ta Kan­sa­no­pis­tos­ta suo­rit­ti tut­kin­non vii­del­tä eri opin­to­lon­jal­ta kaik­ki­aan 39 opis­ke­li­jaa.

Uutiset
17.6.2024 9.35

Vanha aittarakennus tuhoutui Kiteellä

Per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä, heti puo­le­nyön jäl­keen 1800 lu­vun lo­pul­la ra­ken­net­tu ait­ta­ra­ken­nus pa­loi maan ta­sal­le Ki­teen Sa­vi­kon­tiel­lä. Pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­es­sa pai­kal­le ait­ta­ra­ken­nus oli täy­den pa­lon vai­hees­sa. Pe­las­tus­lai­tos pys­tyi es­tä­mään pa­lon le­vi­ä­mi­sen vie­rei­siin ra­ken­nuk­siin. Po­lii­si tut­kii pa­lon syt­ty­mis­syy­tä.

Uutiset
17.6.2024 9.35

Vanha aittarakennus tuhoutui Kiteellä

Per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä, heti puo­le­nyön jäl­keen 1800 lu­vun lo­pul­la ra­ken­net­tu ait­ta­ra­ken­nus pa­loi maan ta­sal­le Ki­teen Sa­vi­kon­tiel­lä. Pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­es­sa pai­kal­le ait­ta­ra­ken­nus oli täy­den pa­lon vai­hees­sa. Pe­las­tus­lai­tos pys­tyi es­tä­mään pa­lon le­vi­ä­mi­sen vie­rei­siin ra­ken­nuk­siin. Po­lii­si tut­kii pa­lon syt­ty­mis­syy­tä.

Erityisen ruudikasta Kempeleen sateessa oli Jiri Pippolan lyöntipeli. Hän kumautti viisi juoksua, yhden enemmän kuin kotijoukkueen lyöjäjokerit yhteensä. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on kuluneella viikolla pelatusta Tahko-pelistä.

Erityisen ruudikasta Kempeleen sateessa oli Jiri Pippolan lyöntipeli. Hän kumautti viisi juoksua, yhden enemmän kuin kotijoukkueen lyöjäjokerit yhteensä. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on kuluneella viikolla pelatusta Tahko-pelistä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
15.6.2024 11.57

KiPan ruuti kuivaa Kempeleen sateessa

Odo­tel­ta­es­sa Kari Sut­ki Su­ti­sen synt­tä­rien kun­ni­ak­si jär­jes­tet­tä­vää juh­la­ot­te­lua KiPa pis­ti Kem­pe­lees­sä kol­me vuo­ro­kaut­ta en­nen h-het­keä pys­tyyn ilo­tu­li­tuk­sen, jos­ta ei sä­ke­nöin­tiä puut­tu­nut. Pe­lin päät­ty­es­sä tu­los­tau­lul­la ko­mei­li­vat 0-1 (4-4, 2-8) lop­pu­lu­ke­mat.

Erityisen ruudikasta Kempeleen sateessa oli Jiri Pippolan lyöntipeli. Hän kumautti viisi juoksua, yhden enemmän kuin kotijoukkueen lyöjäjokerit yhteensä. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on kuluneella viikolla pelatusta Tahko-pelistä.

Erityisen ruudikasta Kempeleen sateessa oli Jiri Pippolan lyöntipeli. Hän kumautti viisi juoksua, yhden enemmän kuin kotijoukkueen lyöjäjokerit yhteensä. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on kuluneella viikolla pelatusta Tahko-pelistä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
15.6.2024 11.57

KiPan ruuti kuivaa Kempeleen sateessa

Odo­tel­ta­es­sa Kari Sut­ki Su­ti­sen synt­tä­rien kun­ni­ak­si jär­jes­tet­tä­vää juh­la­ot­te­lua KiPa pis­ti Kem­pe­lees­sä kol­me vuo­ro­kaut­ta en­nen h-het­keä pys­tyyn ilo­tu­li­tuk­sen, jos­ta ei sä­ke­nöin­tiä puut­tu­nut. Pe­lin päät­ty­es­sä tu­los­tau­lul­la ko­mei­li­vat 0-1 (4-4, 2-8) lop­pu­lu­ke­mat.

Katri Tirkkonen (vas.) ja kirjastotoimenjohtaja Kirsi Neuvonen Kiteen kaupunginkirjastossa. Taustalla Tirkkosen maalauksia.

Katri Tirkkonen (vas.) ja kirjastotoimenjohtaja Kirsi Neuvonen Kiteen kaupunginkirjastossa. Taustalla Tirkkosen maalauksia.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
14.6.2024 15.21

Kiteen kirjastolla penkojaiset ja näyttelyitä

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa al­koi ke­sä­kuus­sa pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set, jos­sa on tar­jol­la run­saas­ti pois­to- ja lah­joi­tus­kir­jo­ja kir­jas­ton ko­ko­el­mis­ta.

Katri Tirkkonen (vas.) ja kirjastotoimenjohtaja Kirsi Neuvonen Kiteen kaupunginkirjastossa. Taustalla Tirkkosen maalauksia.

Katri Tirkkonen (vas.) ja kirjastotoimenjohtaja Kirsi Neuvonen Kiteen kaupunginkirjastossa. Taustalla Tirkkosen maalauksia.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
14.6.2024 15.21

Kiteen kirjastolla penkojaiset ja näyttelyitä

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa al­koi ke­sä­kuus­sa pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set, jos­sa on tar­jol­la run­saas­ti pois­to- ja lah­joi­tus­kir­jo­ja kir­jas­ton ko­ko­el­mis­ta.

Päivätoimintakeskus Palokin asiakkaat Veijo (vas.), Henna, Vesa ja Juha-Pekka olivat mukana tekemässä mosaiikkiliskoa Näyttelykeskus Kiteen näyttelyyn. 

Päivätoimintakeskus Palokin asiakkaat Veijo (vas.), Henna, Vesa ja Juha-Pekka olivat mukana tekemässä mosaiikkiliskoa Näyttelykeskus Kiteen näyttelyyn. 

Miikka Kivinen

Uutiset
14.6.2024 14.28

Päiväkeskus Palokissa opiskellaan arjen taitoja

Kel­lo on hie­man yli puo­len päi­vän, ja päi­vä­toi­min­ta­kes­kus Pa­lo­kin asi­ak­kaat ovat ko­koon­tu­neet ruo­ka­lan pöy­dän ää­reen te­ke­mään läm­pi­miä voi­lei­piä. Nuo­ri mies le­vit­tää ket­sup­pia lei­vän pääl­le.

Päivätoimintakeskus Palokin asiakkaat Veijo (vas.), Henna, Vesa ja Juha-Pekka olivat mukana tekemässä mosaiikkiliskoa Näyttelykeskus Kiteen näyttelyyn. 

Päivätoimintakeskus Palokin asiakkaat Veijo (vas.), Henna, Vesa ja Juha-Pekka olivat mukana tekemässä mosaiikkiliskoa Näyttelykeskus Kiteen näyttelyyn. 

Miikka Kivinen

Uutiset
14.6.2024 14.28

Päiväkeskus Palokissa opiskellaan arjen taitoja

Kel­lo on hie­man yli puo­len päi­vän, ja päi­vä­toi­min­ta­kes­kus Pa­lo­kin asi­ak­kaat ovat ko­koon­tu­neet ruo­ka­lan pöy­dän ää­reen te­ke­mään läm­pi­miä voi­lei­piä. Nuo­ri mies le­vit­tää ket­sup­pia lei­vän pääl­le.

Kim Parviainen pelasi Mantulla ykköspalkinnon arvoisen pelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Kim Parviainen pelasi Mantulla ykköspalkinnon arvoisen pelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
14.6.2024 12.24

KiPa II haki pinnan itälohkoa johtavalta Mantun miehistöltä

Ki­teen Pal­lon nuo­ri II-jouk­kue on vii­me ai­koi­na kään­tä­nyt ta­sai­set pe­lit eduk­seen ko­val­la lop­pu­ki­ril­lä. Sii­lin­jär­vel­lä tors­tai­na pe­la­tus­sa suo­men­sar­jan ot­te­lus­sa vii­meis­ten vuo­ro­jen juok­sui­lot­te­lua ei näh­ty.

Kim Parviainen pelasi Mantulla ykköspalkinnon arvoisen pelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Kim Parviainen pelasi Mantulla ykköspalkinnon arvoisen pelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
14.6.2024 12.24

KiPa II haki pinnan itälohkoa johtavalta Mantun miehistöltä

Ki­teen Pal­lon nuo­ri II-jouk­kue on vii­me ai­koi­na kään­tä­nyt ta­sai­set pe­lit eduk­seen ko­val­la lop­pu­ki­ril­lä. Sii­lin­jär­vel­lä tors­tai­na pe­la­tus­sa suo­men­sar­jan ot­te­lus­sa vii­meis­ten vuo­ro­jen juok­sui­lot­te­lua ei näh­ty.

Ennen esitystä on hyvä harjoitella myös loppukumarruksia. Lavalla vasemmassa reunassa leirin pääohjaaja Tarja Matikainen ja selin kameraan apuohjaajana toiminut Elvi Ratilainen.

Ennen esitystä on hyvä harjoitella myös loppukumarruksia. Lavalla vasemmassa reunassa leirin pääohjaaja Tarja Matikainen ja selin kameraan apuohjaajana toiminut Elvi Ratilainen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.6.2024 12.07

Rasivaarassa leireiltiin luovasti vesiteemassa

– Hai ha­lu­aa ha­lin, levä lais­kot­te­lee lai­tu­ril­la, mus­te­ka­la mais­te­lee ma­ka­ro­nia, ih­mi­set ih­met­te­lee iti­koi­ta!

Ennen esitystä on hyvä harjoitella myös loppukumarruksia. Lavalla vasemmassa reunassa leirin pääohjaaja Tarja Matikainen ja selin kameraan apuohjaajana toiminut Elvi Ratilainen.

Ennen esitystä on hyvä harjoitella myös loppukumarruksia. Lavalla vasemmassa reunassa leirin pääohjaaja Tarja Matikainen ja selin kameraan apuohjaajana toiminut Elvi Ratilainen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.6.2024 12.07

Rasivaarassa leireiltiin luovasti vesiteemassa

– Hai ha­lu­aa ha­lin, levä lais­kot­te­lee lai­tu­ril­la, mus­te­ka­la mais­te­lee ma­ka­ro­nia, ih­mi­set ih­met­te­lee iti­koi­ta!

Hovintien saneeraus kestää arviolta syyskuun loppuun.

Hovintien saneeraus kestää arviolta syyskuun loppuun.

Miikka Kivinen

Uutiset
14.6.2024 10.44

Hovintien saneeraus alkoi Kiteellä

Ki­teen kau­pun­gin tek­ni­nen kes­kus ra­ken­nut­taa Ho­vin­tien sa­nee­rauk­sen ke­säl­lä 2024. Työt al­koi­vat 10. ke­sä­kuu­ta ja kes­tä­vät ar­vi­ol­ta syys­kuun lop­puun. Työt ai­heut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä urak­ka-alu­eel­la.

Hovintien saneeraus kestää arviolta syyskuun loppuun.

Hovintien saneeraus kestää arviolta syyskuun loppuun.

Miikka Kivinen

Uutiset
14.6.2024 10.44

Hovintien saneeraus alkoi Kiteellä

Ki­teen kau­pun­gin tek­ni­nen kes­kus ra­ken­nut­taa Ho­vin­tien sa­nee­rauk­sen ke­säl­lä 2024. Työt al­koi­vat 10. ke­sä­kuu­ta ja kes­tä­vät ar­vi­ol­ta syys­kuun lop­puun. Työt ai­heut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä urak­ka-alu­eel­la.

Kesälahden kulttuuritoimijoiden joukko ennätti yhteiseen kuvaan ennen vilkkaan kulttuurikesän starttaamista.

Kesälahden kulttuuritoimijoiden joukko ennätti yhteiseen kuvaan ennen vilkkaan kulttuurikesän starttaamista.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.6.2024 9.00

Kulttuurikesä jatkuu Kesälahdella

Ke­sä­kuus­sa käyn­tiin pol­kais­tu Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­ke­sä jat­kuu kiih­ty­väl­lä tah­dil­la hei­nä-elo­kuus­sa. Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat ja­kau­tu­vat So­vin­to­laan ja sen ym­pä­ris­töön, mu­se­oa­lu­eel­le ja Män­ty­nie­meen. Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat So­vin­to­la yh­dis­tys, Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra, Ke­sä­lah­ti-Seu­ra ja Pro Ke­sä­lah­ti, Män­ty­nie­men Kar­ta­no sekä jouk­ko yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja Ke­sä­lah­den asuk­kai­ta.

Kesälahden kulttuuritoimijoiden joukko ennätti yhteiseen kuvaan ennen vilkkaan kulttuurikesän starttaamista.

Kesälahden kulttuuritoimijoiden joukko ennätti yhteiseen kuvaan ennen vilkkaan kulttuurikesän starttaamista.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.6.2024 9.00

Kulttuurikesä jatkuu Kesälahdella

Ke­sä­kuus­sa käyn­tiin pol­kais­tu Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­ke­sä jat­kuu kiih­ty­väl­lä tah­dil­la hei­nä-elo­kuus­sa. Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat ja­kau­tu­vat So­vin­to­laan ja sen ym­pä­ris­töön, mu­se­oa­lu­eel­le ja Män­ty­nie­meen. Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat So­vin­to­la yh­dis­tys, Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra, Ke­sä­lah­ti-Seu­ra ja Pro Ke­sä­lah­ti, Män­ty­nie­men Kar­ta­no sekä jouk­ko yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja Ke­sä­lah­den asuk­kai­ta.

Onnistunut ilta takana. Nuorisovaltuuston väellä ja illan pääesiintyjä bilebänsdi Roviolla on aika tuulettaa.

Onnistunut ilta takana. Nuorisovaltuuston väellä ja illan pääesiintyjä bilebänsdi Roviolla on aika tuulettaa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
13.6.2024 17.34

Nuoret järjestivät hienon lavatans­si­ta­pahtuman - yleisöä oli vähänlaisesti

Lep­poi­sa ke­säil­ta hä­mär­tyy Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin kul­mil­la. Il­ta­päi­vän to­ri­ta­pah­tu­ma on juu­ri päät­ty­nyt, mut­ta ruo­ka­telt­ta jää vie­lä il­lak­si. Myös kah­via tar­jol­la. Alu­eel­la liik­kuu vi­o­le­teis­sa NUVA-hup­pa­reis­sa nuo­ria kii­rei­sin as­ke­lin. Na­ve­tan vin­til­tä al­kaa kuu­lua en­sim­mäi­siä ryt­me­jä. Au­li Kem­pas ja Jou­ni Pen­na­nen siel­lä vi­rit­te­le­vät tans­si­kurs­sia al­ka­maan. Kol­mes­sa var­tis­sa väki pää­see ot­ta­maan tun­tu­maa tär­keim­piin il­lan ai­ka­na tar­vit­ta­viin as­ke­liin.

Onnistunut ilta takana. Nuorisovaltuuston väellä ja illan pääesiintyjä bilebänsdi Roviolla on aika tuulettaa.

Onnistunut ilta takana. Nuorisovaltuuston väellä ja illan pääesiintyjä bilebänsdi Roviolla on aika tuulettaa.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
13.6.2024 17.34

Nuoret järjestivät hienon lavatans­si­ta­pahtuman - yleisöä oli vähänlaisesti

Lep­poi­sa ke­säil­ta hä­mär­tyy Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin kul­mil­la. Il­ta­päi­vän to­ri­ta­pah­tu­ma on juu­ri päät­ty­nyt, mut­ta ruo­ka­telt­ta jää vie­lä il­lak­si. Myös kah­via tar­jol­la. Alu­eel­la liik­kuu vi­o­le­teis­sa NUVA-hup­pa­reis­sa nuo­ria kii­rei­sin as­ke­lin. Na­ve­tan vin­til­tä al­kaa kuu­lua en­sim­mäi­siä ryt­me­jä. Au­li Kem­pas ja Jou­ni Pen­na­nen siel­lä vi­rit­te­le­vät tans­si­kurs­sia al­ka­maan. Kol­mes­sa var­tis­sa väki pää­see ot­ta­maan tun­tu­maa tär­keim­piin il­lan ai­ka­na tar­vit­ta­viin as­ke­liin.

Uutiset
13.6.2024 15.34

Tohmajärvelle aurinkopuisto Luxemburgin rahoittamalla tuella

Seit­se­mäl­le au­rin­ko­puis­to­hank­keel­le Suo­mes­sa on myön­net­ty yh­teen­sä 27,5 mil­joo­naa eu­roa EU:n uu­siu­tu­van ener­gi­an ra­hoi­tus­me­ka­nis­min (RE­NEWFM) kaut­ta. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön tie­do­te sel­vit­tää, et­tä me­ka­nis­mis­sa Suo­meen ra­ken­ne­taan au­rin­ko­voi­maa Lu­xem­bur­gin ra­hoit­ta­ma­na. Jär­jes­te­ly vah­vis­taa ja mo­ni­puo­lis­taa uu­siu­tu­van ener­gi­an tuo­tan­toa Suo­mes­sa sa­mal­la, kun se edis­tää uu­siu­tu­van ener­gi­an kan­sal­lis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta Lu­xem­bur­gis­sa.

Uutiset
13.6.2024 15.34

Tohmajärvelle aurinkopuisto Luxemburgin rahoittamalla tuella

Seit­se­mäl­le au­rin­ko­puis­to­hank­keel­le Suo­mes­sa on myön­net­ty yh­teen­sä 27,5 mil­joo­naa eu­roa EU:n uu­siu­tu­van ener­gi­an ra­hoi­tus­me­ka­nis­min (RE­NEWFM) kaut­ta. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön tie­do­te sel­vit­tää, et­tä me­ka­nis­mis­sa Suo­meen ra­ken­ne­taan au­rin­ko­voi­maa Lu­xem­bur­gin ra­hoit­ta­ma­na. Jär­jes­te­ly vah­vis­taa ja mo­ni­puo­lis­taa uu­siu­tu­van ener­gi­an tuo­tan­toa Suo­mes­sa sa­mal­la, kun se edis­tää uu­siu­tu­van ener­gi­an kan­sal­lis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta Lu­xem­bur­gis­sa.

Sovintolan galleriassa juhlittiin viikko sitten perjantaina kesänäyttelyn avajaisia.

Sovintolan galleriassa juhlittiin viikko sitten perjantaina kesänäyttelyn avajaisia.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
13.6.2024 15.13

Sovintolan kesänäyttelyt avautuivat

Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan gal­le­ri­an ke­sä­näyt­te­lyk­si avau­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na Si­pos­sa asu­van Tero An­na­nol­lin Kuk­ki­va kesä.

Sovintolan galleriassa juhlittiin viikko sitten perjantaina kesänäyttelyn avajaisia.

Sovintolan galleriassa juhlittiin viikko sitten perjantaina kesänäyttelyn avajaisia.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
13.6.2024 15.13

Sovintolan kesänäyttelyt avautuivat

Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan gal­le­ri­an ke­sä­näyt­te­lyk­si avau­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na Si­pos­sa asu­van Tero An­na­nol­lin Kuk­ki­va kesä.

Seppo Kärkkäinen esitteli Keslan historiaa, joka alkoi Rantasalmelta Antti Kärkkäisen keksimästä Kivi-Antista.

Seppo Kärkkäinen esitteli Keslan historiaa, joka alkoi Rantasalmelta Antti Kärkkäisen keksimästä Kivi-Antista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2024 11.39

Kesla tuli Kesälahdelle 50 vuotta sitten

Pil­vi­pou­tai­nen sää, muu­ta­ma heik­ko sa­de­kuu­ro loi­vat puit­teet Kes­lan Ke­sä­lah­den teh­taan 50-vuo­tis­juh­la­päi­väl­le kes­ki­viik­ko­na. Teh­da­sa­lu­eel­la oli mark­ki­na­mei­nin­kiä, jos­ta oli tul­lut naut­ti­maan pal­jon myös en­ti­siä kes­la­lai­si­a­kin. Tar­jol­la oli kone-esit­te­lyä, tuo­tan­to­kier­ros­ta sekä myös sop­pa­tar­joi­lua alu­een täyt­tä­väl­le mark­ki­na­kan­sal­le. Juh­la­päi­vän päät­ti eri­tyi­ses­ti ko­ne­mie­hiä kou­kut­ta­nut pe­rin­tei­nen Kes­lan huu­to­kaup­pa, joka oli en­sim­mäis­tä ker­taa Ke­sä­lah­del­la.

Seppo Kärkkäinen esitteli Keslan historiaa, joka alkoi Rantasalmelta Antti Kärkkäisen keksimästä Kivi-Antista.

Seppo Kärkkäinen esitteli Keslan historiaa, joka alkoi Rantasalmelta Antti Kärkkäisen keksimästä Kivi-Antista.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2024 11.39

Kesla tuli Kesälahdelle 50 vuotta sitten

Pil­vi­pou­tai­nen sää, muu­ta­ma heik­ko sa­de­kuu­ro loi­vat puit­teet Kes­lan Ke­sä­lah­den teh­taan 50-vuo­tis­juh­la­päi­väl­le kes­ki­viik­ko­na. Teh­da­sa­lu­eel­la oli mark­ki­na­mei­nin­kiä, jos­ta oli tul­lut naut­ti­maan pal­jon myös en­ti­siä kes­la­lai­si­a­kin. Tar­jol­la oli kone-esit­te­lyä, tuo­tan­to­kier­ros­ta sekä myös sop­pa­tar­joi­lua alu­een täyt­tä­väl­le mark­ki­na­kan­sal­le. Juh­la­päi­vän päät­ti eri­tyi­ses­ti ko­ne­mie­hiä kou­kut­ta­nut pe­rin­tei­nen Kes­lan huu­to­kaup­pa, joka oli en­sim­mäis­tä ker­taa Ke­sä­lah­del­la.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.6.2024 16.25

Kiteen kirjastolla monipuolinen kesän avaus

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tol­la aloi­tet­tiin ke­säi­nen viik­ko mo­ni­puo­li­ses­ti. Pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set oli ka­tet­tu esiin. Tar­jol­la on suu­ri mää­rä il­mai­sek­si mu­kaan läh­te­vää ma­te­ri­aa­lia kir­jois­ta c-ka­set­tei­hin.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Kiteen kirjaston penkojaisissa oli valinnanvaraa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
12.6.2024 16.25

Kiteen kirjastolla monipuolinen kesän avaus

Ki­teen kau­pun­gin­kir­jas­tol­la aloi­tet­tiin ke­säi­nen viik­ko mo­ni­puo­li­ses­ti. Pe­rin­tei­set pen­ko­jai­set oli ka­tet­tu esiin. Tar­jol­la on suu­ri mää­rä il­mai­sek­si mu­kaan läh­te­vää ma­te­ri­aa­lia kir­jois­ta c-ka­set­tei­hin.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2024 15.43

Moninainen mennyt aika kansien väliin

Ta­pah­tui Rääk­ky­läs­sä – his­to­riik­kien kir­joi­tus­pii­ris­sä ah­ke­roi­tiin jäl­leen ku­lu­neel­la opin­to­kau­del­la. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­nut­ta ryh­mää on oh­jan­nut Er­ja Moo­re.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Serkukset Marjatta Karkkulainen ja Tellervo Hurskainen tekivät historiatutkimusta tahoillaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2024 15.43

Moninainen mennyt aika kansien väliin

Ta­pah­tui Rääk­ky­läs­sä – his­to­riik­kien kir­joi­tus­pii­ris­sä ah­ke­roi­tiin jäl­leen ku­lu­neel­la opin­to­kau­del­la. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­nut­ta ryh­mää on oh­jan­nut Er­ja Moo­re.

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Teemu Liakka / Euphoria Film

Kulttuuri
12.6.2024 14.17

Havumetsän lapset -elokuvaa kuvattiin Kiteen Valkiajärvellä

Ke­vääl­lä sai en­si-il­tan­sa oh­jaa­ja Vir­pi Suu­ta­rin met­sis­tä ja met­sien suo­je­lus­ta ker­to­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ha­vu­met­sän lap­set. Sen nuo­ret pää­hen­ki­löt Ida, Min­ka, Ot­to, Vil­le ja Ot­so ha­lu­a­vat pe­las­taa Suo­men met­sät. Vas­tas­saan heil­lä on met­sä­te­ol­li­suus ja kan­sal­li­nen ide­o­lo­gia met­sis­tä ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Ovat­ko nuo­ret san­ka­rei­ta vai isän­maan pet­tu­rei­ta puo­lus­ta­es­saan jä­kä­liä ja ka­to­a­mas­sa ole­via hö­mö­ti­ai­sia, ky­sy­tään elo­ku­van leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Havumetsän lapset -dokumentti kertoo metsistä ja metsien suojelusta. Kuva: Teemu Liakka / Euphoria Film

Teemu Liakka / Euphoria Film

Kulttuuri
12.6.2024 14.17

Havumetsän lapset -elokuvaa kuvattiin Kiteen Valkiajärvellä

Ke­vääl­lä sai en­si-il­tan­sa oh­jaa­ja Vir­pi Suu­ta­rin met­sis­tä ja met­sien suo­je­lus­ta ker­to­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va Ha­vu­met­sän lap­set. Sen nuo­ret pää­hen­ki­löt Ida, Min­ka, Ot­to, Vil­le ja Ot­so ha­lu­a­vat pe­las­taa Suo­men met­sät. Vas­tas­saan heil­lä on met­sä­te­ol­li­suus ja kan­sal­li­nen ide­o­lo­gia met­sis­tä ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na. Ovat­ko nuo­ret san­ka­rei­ta vai isän­maan pet­tu­rei­ta puo­lus­ta­es­saan jä­kä­liä ja ka­to­a­mas­sa ole­via hö­mö­ti­ai­sia, ky­sy­tään elo­ku­van leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa.

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.6.2024 11.41

Tappio tuntui voitolta

Ur­hei­lus­sa tap­pio tun­tuu har­voin voi­tol­ta. Tiis­tai­na näin pää­si käy­mään. Ki­teen Pal­lon Hy­vin­kään Tah­kol­le Ran­ta­ken­täl­lä kär­si­mäs­tä 1-2 -tap­pi­os­ta ei jää­nyt kat­ke­ra maku. Yk­si sar­ja­pis­te mais­tui har­vi­nai­sen ma­ke­al­ta.

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Samu Vainikainen tälläsi samalla lyöntivuorolla kaksi kertaa peräkkäin kakkosrajaan. Ensimmäisen vedon kakkosvahti Valentin Ikonen onnistui torjumaan, mutta ei enää toista. Sillä tuli juhlan aihetta kunnarin ja kahden tavallisen juoksun arvoisesti. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.6.2024 11.41

Tappio tuntui voitolta

Ur­hei­lus­sa tap­pio tun­tuu har­voin voi­tol­ta. Tiis­tai­na näin pää­si käy­mään. Ki­teen Pal­lon Hy­vin­kään Tah­kol­le Ran­ta­ken­täl­lä kär­si­mäs­tä 1-2 -tap­pi­os­ta ei jää­nyt kat­ke­ra maku. Yk­si sar­ja­pis­te mais­tui har­vi­nai­sen ma­ke­al­ta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.6.2024 11.07

Nuoriso­ri­kol­li­suuden ennaltaehkäisyssä olennaisinta moniammatillinen yhteistyö

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­lik­kö Samp­pa Ho­lo­pai­nen ja ri­kos­ko­mi­sa­rio Tuo­mo Le­po­la taus­toit­ti­vat me­di­an edus­ta­jil­le nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­den ti­laa.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Samppa Holopainen korostaa virkamiesyhteistyötä yhtenä tärkeimpänä tekijänä nuorisorikollisuuteen puuttumisessa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.6.2024 11.07

Nuoriso­ri­kol­li­suuden ennaltaehkäisyssä olennaisinta moniammatillinen yhteistyö

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­lik­kö Samp­pa Ho­lo­pai­nen ja ri­kos­ko­mi­sa­rio Tuo­mo Le­po­la taus­toit­ti­vat me­di­an edus­ta­jil­le nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­den ti­laa.

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2024 10.23

Sitkeydestä tuli jälleen makea palkinto

Ki­Pan B-poi­kien jouk­kue on sit­keä po­ruk­ka. Se ei an­na hel­pol­la pe­rik­si. Vii­me sun­nun­tai­na se nou­si Ran­ta­ken­täl­lä JoMa -pe­lis­sä avaus­jak­sol­la nel­jän juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta ta­sa­pe­liin ja lo­pul­ta 1-0 -ot­te­lu­voit­toon.

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Roope Puittinen palkittiin KiPan parhaana niin viime sunnuntain JoMa -pelissä kuin päivää myöhemmin Oulussakin. Kummassakin ottelussa hän todisti olevansa kovan luokan ratkaisija. Lyöntivoimasta kertoo paljon se, että hän on tällä hetkellä poikien superpesiksen lyöjätilaston kärjessä lyötyään yhdeksässä pelissä 4+23 juoksua. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2024 10.23

Sitkeydestä tuli jälleen makea palkinto

Ki­Pan B-poi­kien jouk­kue on sit­keä po­ruk­ka. Se ei an­na hel­pol­la pe­rik­si. Vii­me sun­nun­tai­na se nou­si Ran­ta­ken­täl­lä JoMa -pe­lis­sä avaus­jak­sol­la nel­jän juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta ta­sa­pe­liin ja lo­pul­ta 1-0 -ot­te­lu­voit­toon.

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Nilo Hirvonen

Uutiset
11.6.2024 10.00

Sutkin synttärien kunniaksi kunnon paukku

Kari Sut­ki Su­ti­nen tun­ne­taan isän­maal­li­se­na ur­hei­lu­mie­he­nä. Tätä taus­taa vas­ten on luon­te­vaa, et­tä hä­nen 80-vuo­tis­päi­vä­nään pe­lat­ta­van Ki­teen Pal­lon ja Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien su­per­pe­si­sot­te­lun al­ka­jai­sik­si Ran­ta­ken­täl­lä kuul­laan kun­non pauk­ku.

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Urheilumies nauttii nuorten menestyksestä. Tämä kuva on Rantakentällä kuluvan kuun alussa pelatun KiPa – PattU -pelin jälkimainingeista. Sutkin onniteltavana huippupelin pelannut Samu-Kalle Varonen. Kuva: Niilo Hirvonen

Nilo Hirvonen

Uutiset
11.6.2024 10.00

Sutkin synttärien kunniaksi kunnon paukku

Kari Sut­ki Su­ti­nen tun­ne­taan isän­maal­li­se­na ur­hei­lu­mie­he­nä. Tätä taus­taa vas­ten on luon­te­vaa, et­tä hä­nen 80-vuo­tis­päi­vä­nään pe­lat­ta­van Ki­teen Pal­lon ja Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien su­per­pe­si­sot­te­lun al­ka­jai­sik­si Ran­ta­ken­täl­lä kuul­laan kun­non pauk­ku.

Urheilu
10.6.2024 14.20

KiPa II kävi Kouvolassa kuittaamassa toukokuun kotitappionsa

Ki­Pan II-jouk­kue nap­pa­si vii­me lau­an­tai­na tä­män kau­den toi­sen voit­ton­sa ku­kis­tet­tu­aan Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien suo­men­sar­ja­mie­his­tön tä­män ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-2 (1-2, 3-4).

Urheilu
10.6.2024 14.20

KiPa II kävi Kouvolassa kuittaamassa toukokuun kotitappionsa

Ki­Pan II-jouk­kue nap­pa­si vii­me lau­an­tai­na tä­män kau­den toi­sen voit­ton­sa ku­kis­tet­tu­aan Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien suo­men­sar­ja­mie­his­tön tä­män ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-2 (1-2, 3-4).

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.6.2024 14.14

Kuuden juoksun lyöntivuoro käänsi paikallisderbyn KiPalle

Vii­me vii­kon­lop­puun as­ti Poi­kien Su­per­pe­sik­ses­sä B-loh­kos­sa oli vain kak­si tap­pi­o­ton­ta jouk­ku­et­ta. Nyt nii­tä on enää yk­si: Ki­teen Pal­lo. Ki­Pan ta­voin al­ku­kau­den hä­vi­öit­tä pors­kut­ta­neen Jo­en­suun Mai­lan tap­pi­o­sa­rak­kee­seen tuli en­sim­mäi­nen mer­kin­tä sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. Lop­pu­nu­me­rot pai­kal­lis­der­bys­sä oli­vat 1-0 (6-6, 4-0).

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

KiPalla oli ottelussa myös oma onnen tuoja. Hänkin halusi tulla estradille syöttölautasen ääreen. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.6.2024 14.14

Kuuden juoksun lyöntivuoro käänsi paikallisderbyn KiPalle

Vii­me vii­kon­lop­puun as­ti Poi­kien Su­per­pe­sik­ses­sä B-loh­kos­sa oli vain kak­si tap­pi­o­ton­ta jouk­ku­et­ta. Nyt nii­tä on enää yk­si: Ki­teen Pal­lo. Ki­Pan ta­voin al­ku­kau­den hä­vi­öit­tä pors­kut­ta­neen Jo­en­suun Mai­lan tap­pi­o­sa­rak­kee­seen tuli en­sim­mäi­nen mer­kin­tä sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. Lop­pu­nu­me­rot pai­kal­lis­der­bys­sä oli­vat 1-0 (6-6, 4-0).

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 11.20

Tohmajärvi tutuksi tarinallisin keinoin

Heti ke­sä­kuun alus­sa kou­lun tyh­jen­nyt­tyä op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta sen val­ta­si­vat Suso Iip­po­nen ja Simo Kä­mä­räi­nen. Niin on ni­met­ty roo­li­hah­mot, joi­den ta­ka­na ovat Mer­vi Ve­nä­läi­nen ja Tee­mu Jaa­ti­nen. Ky­sees­sä on Ah­jon ta­ri­nal­li­nen esit­te­ly, jota oli ku­vaa­mas­sa Han­nu Put­ku­ri Ka­re­li­an Kai­ta­fil­mi Pro­duk­ti­os­ta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Simo kertoo Susolle muun muassa Ahjon erikoisuudesta, omatoimikirjastosta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 11.20

Tohmajärvi tutuksi tarinallisin keinoin

Heti ke­sä­kuun alus­sa kou­lun tyh­jen­nyt­tyä op­pi­lais­ta ja opet­ta­jis­ta sen val­ta­si­vat Suso Iip­po­nen ja Simo Kä­mä­räi­nen. Niin on ni­met­ty roo­li­hah­mot, joi­den ta­ka­na ovat Mer­vi Ve­nä­läi­nen ja Tee­mu Jaa­ti­nen. Ky­sees­sä on Ah­jon ta­ri­nal­li­nen esit­te­ly, jota oli ku­vaa­mas­sa Han­nu Put­ku­ri Ka­re­li­an Kai­ta­fil­mi Pro­duk­ti­os­ta.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
10.6.2024 10.48

Maakun­ta­mu­se­o­päivät Kiteellä

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa maa­kun­ta­mu­se­o­päi­vät. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on, Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­tee-seu­ran yh­des­sä jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli ko­koon­tu­nut noin kol­me­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Maakuntamuseopäivät järjestettiin Näyttelykeskus Kiteessä toukokuussa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
10.6.2024 10.48

Maakun­ta­mu­se­o­päivät Kiteellä

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa maa­kun­ta­mu­se­o­päi­vät. Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on, Ki­teen kau­pun­gin ja Ki­tee-seu­ran yh­des­sä jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen oli ko­koon­tu­nut noin kol­me­kym­men­tä hen­keä eri puo­lil­ta Poh­jois-Kar­ja­laa.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.6.2024 10.48

Tohmajärven vanhin asukas täyttää tänään 105 vuotta

– Sa­taan vuo­teen as­ti mie­les­tä­ni olin hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta tämä toi­nen sata on ru­ven­nut jo sot­ke­maan muis­tia ja men­nyt jal­koi­hin, rol­laat­to­rin kans­sa liik­ku­va päi­vän­san­ka­ri har­mit­te­lee.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Hilkka Hirvonen on korkeasta iästä huolimatta pirteä juttukaveri. Värikkäitä villasukkia syntyy yhä taitavista käsistä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.6.2024 10.48

Tohmajärven vanhin asukas täyttää tänään 105 vuotta

– Sa­taan vuo­teen as­ti mie­les­tä­ni olin hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta tämä toi­nen sata on ru­ven­nut jo sot­ke­maan muis­tia ja men­nyt jal­koi­hin, rol­laat­to­rin kans­sa liik­ku­va päi­vän­san­ka­ri har­mit­te­lee.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2024 10.30

Elsi Katainen ainoana läpi Savo-Karjalasta

Eu­ro­vaa­lien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus las­ki edel­li­sis­tä eu­ro­vaa­leis­ta. Val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli nyt 42,4 kun se oli edel­li­sen ker­ran 42,7. Vilk­kaim­min ää­nes­tet­tiin Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 55,8. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä uur­nil­la käy­tiin lais­kim­min. Ää­nen­sä an­toi 35,8 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Edel­li­sis­sä eu­ro­vaa­leis­sa Savo-Kar­ja­lan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 36,4.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Keskustan Elsi Katainen meni ainoana Savo-Karjalan ehdokkaana läpi EU-vaaleissa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2024 10.30

Elsi Katainen ainoana läpi Savo-Karjalasta

Eu­ro­vaa­lien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus las­ki edel­li­sis­tä eu­ro­vaa­leis­ta. Val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli nyt 42,4 kun se oli edel­li­sen ker­ran 42,7. Vilk­kaim­min ää­nes­tet­tiin Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 55,8. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä uur­nil­la käy­tiin lais­kim­min. Ää­nen­sä an­toi 35,8 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Edel­li­sis­sä eu­ro­vaa­leis­sa Savo-Kar­ja­lan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 36,4.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 9.02

Kamarimusiikkia Havolassa jo juhannuk­se­na­lus­viikolla

Kah­te­na il­ta­na ju­han­nuk­se­na­lus­vii­kol­la Ha­vo­las­sa Ki­teen­jär­ven ran­nal­la pää­see naut­ti­maan ka­ma­ri­mu­sii­kis­ta. Kon­ser­tit on yh­teen­sat­tu­mien vuok­si tänä vuon­na si­joi­tet­tu sa­mal­le vii­kol­le, tiis­tail­le ja tors­tail­le.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Hannu-Heikki Hakulinen kehottaa varaamaan konserttilipun istumapaikan varmistamiseksi.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.6.2024 9.02

Kamarimusiikkia Havolassa jo juhannuk­se­na­lus­viikolla

Kah­te­na il­ta­na ju­han­nuk­se­na­lus­vii­kol­la Ha­vo­las­sa Ki­teen­jär­ven ran­nal­la pää­see naut­ti­maan ka­ma­ri­mu­sii­kis­ta. Kon­ser­tit on yh­teen­sat­tu­mien vuok­si tänä vuon­na si­joi­tet­tu sa­mal­le vii­kol­le, tiis­tail­le ja tors­tail­le.

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Vesa Rinkinen

Kulttuuri
10.6.2024 8.59

Sari Rinkisen uudet maalaukset näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa

Pol­kua pit­kin -ni­mel­lä kul­ke­va Sari Rin­ki­sen näyt­te­ly avau­tui 3.6. Itä­ra­jan Hel­men van­has­sa ai­tas­sa. Se on avoin­na elo­kuun lop­puun saak­ka. Näyt­te­ly on koot­tu piha-ait­taan, jon­ka pie­ni in­tii­mi ja jopa hä­mä­rä tila so­pii töil­le, jois­sa on vah­va vä­ri­maa­il­ma. Työt on kaik­ki maa­lat­tu ak­ryy­li­vä­rein, ja mo­nis­sa niis­sä väl­keh­tii leh­ti­kul­taa.

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Sari Rinkisen ja Riitta Okkosen yhteistyö on paljon muutakin kuin tilan järjestäminen kesänäyttelylle. Kuva Vesa Rinkinen

Vesa Rinkinen

Kulttuuri
10.6.2024 8.59

Sari Rinkisen uudet maalaukset näyttelyssä tunnelmallisessa aitassa

Pol­kua pit­kin -ni­mel­lä kul­ke­va Sari Rin­ki­sen näyt­te­ly avau­tui 3.6. Itä­ra­jan Hel­men van­has­sa ai­tas­sa. Se on avoin­na elo­kuun lop­puun saak­ka. Näyt­te­ly on koot­tu piha-ait­taan, jon­ka pie­ni in­tii­mi ja jopa hä­mä­rä tila so­pii töil­le, jois­sa on vah­va vä­ri­maa­il­ma. Työt on kaik­ki maa­lat­tu ak­ryy­li­vä­rein, ja mo­nis­sa niis­sä väl­keh­tii leh­ti­kul­taa.

Uutiset
9.6.2024 20.24

Pelastajat auttoivat sorsapoikueen pinteestä

Pe­las­tus­lai­tos sai tä­nään il­ta­päi­väl­lä il­moi­tuk­sen Ki­teen Ke­re­tin­tiel­lä avo­nai­seen lie­te­al­taa­seen pu­don­nees­ta sor­sa­poi­ku­ees­ta.

Uutiset
9.6.2024 20.24

Pelastajat auttoivat sorsapoikueen pinteestä

Pe­las­tus­lai­tos sai tä­nään il­ta­päi­väl­lä il­moi­tuk­sen Ki­teen Ke­re­tin­tiel­lä avo­nai­seen lie­te­al­taa­seen pu­don­nees­ta sor­sa­poi­ku­ees­ta.

Uutiset
9.6.2024 20.04

Useita varkauksia Tohmajärven alueella alkukesästä - poliisi pyytää havaintoja

Tou­ko­kuun lo­pun ja ke­sä­kuun alun ai­ka­na on po­lii­sil­le on tul­lut ly­hy­el­le ai­kaa tie­toon use­am­pi var­kaus­ri­kos Toh­ma­jär­vel­lä. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan epäil­lyt ri­kok­set ovat ta­pah­tu­neet Kau­ri­la – Jä­nis­vaa­ra alu­eel­la.

Uutiset
9.6.2024 20.04

Useita varkauksia Tohmajärven alueella alkukesästä - poliisi pyytää havaintoja

Tou­ko­kuun lo­pun ja ke­sä­kuun alun ai­ka­na on po­lii­sil­le on tul­lut ly­hy­el­le ai­kaa tie­toon use­am­pi var­kaus­ri­kos Toh­ma­jär­vel­lä. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan epäil­lyt ri­kok­set ovat ta­pah­tu­neet Kau­ri­la – Jä­nis­vaa­ra alu­eel­la.

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.6.2024 12.27

KiPa kaatui Sotkamossa yhteen mieheen

Ki­teen Pal­lon su­pe­rin mie­his­tön plak­ka­riin tuli ku­lu­neen vii­kon si­säl­lä yh­teen­sä seit­se­män pis­tet­tä. Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jois­ta ja Imat­ran Pal­lo-Vei­kois­ta na­pat­tu­jen kol­men pis­teen voit­to­jen jat­kok­si jouk­kue haki per­jan­tai-il­ta­na yh­den pin­nan Sot­ka­mos­ta. Se tuli avaus­jak­son 1-2 -voi­tol­la.

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Tähän 43-vuotiaaseen mieheen KiPa Sotkamossa kaatui. Roope Korhonen löi varsinaisella peliajalla 1+5 juoksua ja sen päälle vielä kotarin avausjuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.6.2024 12.27

KiPa kaatui Sotkamossa yhteen mieheen

Ki­teen Pal­lon su­pe­rin mie­his­tön plak­ka­riin tuli ku­lu­neen vii­kon si­säl­lä yh­teen­sä seit­se­män pis­tet­tä. Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­jois­ta ja Imat­ran Pal­lo-Vei­kois­ta na­pat­tu­jen kol­men pis­teen voit­to­jen jat­kok­si jouk­kue haki per­jan­tai-il­ta­na yh­den pin­nan Sot­ka­mos­ta. Se tuli avaus­jak­son 1-2 -voi­tol­la.

Lisää aiheesta

Kysely