JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eila Koponen asioi pankissa viikottain. Laskujen maksamisen hän hoitaa maksukuorella.

Eila Koponen asioi pankissa viikottain. Laskujen maksamisen hän hoitaa maksukuorella.

Päivi Lievonen

Uutiset
1.2.2023 14.47

Laskujen maksaminen pankkitiskillä päättyy maaliskuun alussa Rääkkylässä

Las­ku­jen mak­sa­mi­nen pank­ki­tis­kil­lä ei ole enää mah­dol­lis­ta maa­lis­kuun alus­ta al­ka­en Rääk­ky­län Osuus­pan­kis­sa. Asi­ak­kai­ta oh­ja­taan käyt­tä­mään mui­ta las­kun­mak­su­ta­po­ja, ku­ten verk­ko­pank­ki­a­si­oin­tia, e-las­kua, suo­ra­mak­sua sekä mak­su­pal­ve­lua mak­su­kuor­ta käyt­tä­en.

Kiteen kaupunki hakee perintöä kiteeläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Arkistokuva.

Kiteen kaupunki hakee perintöä kiteeläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
1.2.2023 13.25

Kitee hakee perintöä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen

Ki­teen kau­pun­ki ha­kee vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa Ki­teel­lä kuol­leen hen­ki­lön omai­suut­ta val­ti­ol­ta. Pe­ru­kir­jan mu­kaan hen­ki­löl­tä ei jää­nyt pe­ri­mään oi­keu­tet­tu­ja su­ku­lai­sia ei­kä hän ol­lut teh­nyt tes­ta­ment­tia, jo­ten omai­suus on pää­ty­nyt val­ti­ol­le.

Kiteen kaupunki hakee perintöä kiteeläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Arkistokuva.

Kiteen kaupunki hakee perintöä kiteeläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
1.2.2023 13.25

Kitee hakee perintöä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen

Ki­teen kau­pun­ki ha­kee vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa Ki­teel­lä kuol­leen hen­ki­lön omai­suut­ta val­ti­ol­ta. Pe­ru­kir­jan mu­kaan hen­ki­löl­tä ei jää­nyt pe­ri­mään oi­keu­tet­tu­ja su­ku­lai­sia ei­kä hän ol­lut teh­nyt tes­ta­ment­tia, jo­ten omai­suus on pää­ty­nyt val­ti­ol­le.

Rääkkylän kirkon sokkelin ja sakastin korjaukseen sekä sisätilan muutoksiin on varattu 100 000 euron määräraha kuluvalle vuodelle.

Rääkkylän kirkon sokkelin ja sakastin korjaukseen sekä sisätilan muutoksiin on varattu 100 000 euron määräraha kuluvalle vuodelle.

Päivi Lievonen

Uutiset
1.2.2023 12.10

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kesälahden ja Rääkkylän kirkkojen muutossuunnitelmat

Ki­teen seu­ra­kun­ta kun­nos­taa ku­lu­va­na vuon­na sekä Ke­sä­lah­den et­tä Rääk­ky­län kirk­ko­ja. Ki­teen kir­kol­le suun­ni­tel­laan en­tis­tä mo­ni­muo­toi­sem­paa käyt­töä.

Rääkkylän kirkon sokkelin ja sakastin korjaukseen sekä sisätilan muutoksiin on varattu 100 000 euron määräraha kuluvalle vuodelle.

Rääkkylän kirkon sokkelin ja sakastin korjaukseen sekä sisätilan muutoksiin on varattu 100 000 euron määräraha kuluvalle vuodelle.

Päivi Lievonen

Uutiset
1.2.2023 12.10

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kesälahden ja Rääkkylän kirkkojen muutossuunnitelmat

Ki­teen seu­ra­kun­ta kun­nos­taa ku­lu­va­na vuon­na sekä Ke­sä­lah­den et­tä Rääk­ky­län kirk­ko­ja. Ki­teen kir­kol­le suun­ni­tel­laan en­tis­tä mo­ni­muo­toi­sem­paa käyt­töä.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 10.22

Kiteellä iso joukko palkittavia

Pal­kit­ta­vien lis­ta oli pit­kä, ikä­hai­ta­ri le­veä ja la­ji­kir­jo mo­ni­puo­li­nen, kun Ki­teen kau­pun­ki pal­kit­si vii­me kes­ki­viik­ko­na men­nee­nä vuon­na hy­vin me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­ta.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Stipendin saajia oli paljon, kun kaupunki järjesti viime keskiviikkona perinteisen menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 10.22

Kiteellä iso joukko palkittavia

Pal­kit­ta­vien lis­ta oli pit­kä, ikä­hai­ta­ri le­veä ja la­ji­kir­jo mo­ni­puo­li­nen, kun Ki­teen kau­pun­ki pal­kit­si vii­me kes­ki­viik­ko­na men­nee­nä vuon­na hy­vin me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­ta.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 8.26

Vireästä viisikymppisestä Kiteen vuoden liikuttaja

Tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vä ju­do­seu­ra Kip­pon pää­si aloit­ta­maan juh­la­vuo­ten­sa juh­la­vas­ti. Se pal­kit­tiin vii­me lau­an­tai­na Jo­en­suus­sa pi­de­tys­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ur­hei­lu­gaa­las­sa Ki­teen vuo­den 2022 lii­kut­ta­ja­na.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Pavel Avedeniy aloitti vuoden vaihteessa Kipponin kipparina. Hallinnollisten tehtävien ohella hänen vastuullaan on muksujen judoharjoitusten vetäminen.

Jouko Väistö

Urheilu
31.1.2023 8.26

Vireästä viisikymppisestä Kiteen vuoden liikuttaja

Tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vä ju­do­seu­ra Kip­pon pää­si aloit­ta­maan juh­la­vuo­ten­sa juh­la­vas­ti. Se pal­kit­tiin vii­me lau­an­tai­na Jo­en­suus­sa pi­de­tys­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ur­hei­lu­gaa­las­sa Ki­teen vuo­den 2022 lii­kut­ta­ja­na.

Matti Jaatinen on aktiivinen toimija Värtsilän kylällä. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Matti Jaatinen on aktiivinen toimija Värtsilän kylällä. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.1.2023 18.38

Yhdistystoiminta täyttää päivät

Yh­dis­tys­toi­min­ta on ol­lut värt­si­lä­läi­sel­le Mat­ti Jaa­ti­sel­le elä­ke­vuo­sien har­ras­tus, joka täyt­tää ar­jen te­hok­kaas­ti. Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le työl­lis­tä­mi­nen on yk­si tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta toi­min­nas­sa.

Matti Jaatinen on aktiivinen toimija Värtsilän kylällä. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Matti Jaatinen on aktiivinen toimija Värtsilän kylällä. Arkistokuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.1.2023 18.38

Yhdistystoiminta täyttää päivät

Yh­dis­tys­toi­min­ta on ol­lut värt­si­lä­läi­sel­le Mat­ti Jaa­ti­sel­le elä­ke­vuo­sien har­ras­tus, joka täyt­tää ar­jen te­hok­kaas­ti. Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le työl­lis­tä­mi­nen on yk­si tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta toi­min­nas­sa.

Pestuu-rekrytointikiertue alkaa ensi viikon keskiviikkona Kiteeltä. Arkistokuva Aladár Bayer.

Pestuu-rekrytointikiertue alkaa ensi viikon keskiviikkona Kiteeltä. Arkistokuva Aladár Bayer.

Aladár Bayer

Uutiset
30.1.2023 14.48

Pestuu-kiertue yhdistää jälleen työnhakijat ja työnantajat

Pes­tuu-rek­ry­toin­ti­kier­tue jär­jes­te­tään Poh­jois-Kar­ja­las­sa jäl­leen hel­mi­kuus­sa. Kier­tu­ee­seen kuu­luu vii­si ta­pah­tu­maa eri puo­lil­la maa­kun­taa sekä yk­si etä­ti­lai­suus myö­hem­min ke­vääl­lä. Kier­tue al­kaa 8. hel­mi­kuu­ta Ri­ve­ri­an Ki­teen yk­si­kös­tä. Ta­pah­tu­mat ovat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia, ei­kä nii­hin tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Pestuu-rekrytointikiertue alkaa ensi viikon keskiviikkona Kiteeltä. Arkistokuva Aladár Bayer.

Pestuu-rekrytointikiertue alkaa ensi viikon keskiviikkona Kiteeltä. Arkistokuva Aladár Bayer.

Aladár Bayer

Uutiset
30.1.2023 14.48

Pestuu-kiertue yhdistää jälleen työnhakijat ja työnantajat

Pes­tuu-rek­ry­toin­ti­kier­tue jär­jes­te­tään Poh­jois-Kar­ja­las­sa jäl­leen hel­mi­kuus­sa. Kier­tu­ee­seen kuu­luu vii­si ta­pah­tu­maa eri puo­lil­la maa­kun­taa sekä yk­si etä­ti­lai­suus myö­hem­min ke­vääl­lä. Kier­tue al­kaa 8. hel­mi­kuu­ta Ri­ve­ri­an Ki­teen yk­si­kös­tä. Ta­pah­tu­mat ovat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia, ei­kä nii­hin tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Markku Komulainen

Kulttuuri
30.1.2023 12.18

Keski-Karjalan historiakohteet kartalle

Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta. Eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus­his­to­ria, ja var­sin­kin ju­gend-tyy­li­set ra­ken­nuk­set ovat kieh­to­neet lap­ses­ta saak­ka. Lap­suu­sai­ka Nur­mek­ses­sa rik­kaan van­han ra­ken­nus­kan­nan kes­kel­lä tar­jo­si­kin herk­ku­ja his­to­ri­an­näl­käi­sel­le mie­hen alul­le.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Kästekosen talo on yksi Markku Komulaisen listaamista kohteista.

Markku Komulainen

Kulttuuri
30.1.2023 12.18

Keski-Karjalan historiakohteet kartalle

Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta. Eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus­his­to­ria, ja var­sin­kin ju­gend-tyy­li­set ra­ken­nuk­set ovat kieh­to­neet lap­ses­ta saak­ka. Lap­suu­sai­ka Nur­mek­ses­sa rik­kaan van­han ra­ken­nus­kan­nan kes­kel­lä tar­jo­si­kin herk­ku­ja his­to­ri­an­näl­käi­sel­le mie­hen alul­le.

Saimaannorppia pesii muun muassa Kiteen Heinsalmen ja Rääkkylän  Sampaan- ja Jäniselän alueilla. Kuvituskuva: Metsähallitus/Timo Seppäläinen

Saimaannorppia pesii muun muassa Kiteen Heinsalmen ja Rääkkylän Sampaan- ja Jäniselän alueilla. Kuvituskuva: Metsähallitus/Timo Seppäläinen

Metsähallitus/Timo Seppäläinen

Uutiset
30.1.2023 10.37

Norpille toivotaan pesimärauhaa

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus muis­tut­taa jääl­lä­liik­ku­jia huo­mi­oi­maan sai­maan­nor­pan pe­si­mä­rau­han.

Saimaannorppia pesii muun muassa Kiteen Heinsalmen ja Rääkkylän  Sampaan- ja Jäniselän alueilla. Kuvituskuva: Metsähallitus/Timo Seppäläinen

Saimaannorppia pesii muun muassa Kiteen Heinsalmen ja Rääkkylän Sampaan- ja Jäniselän alueilla. Kuvituskuva: Metsähallitus/Timo Seppäläinen

Metsähallitus/Timo Seppäläinen

Uutiset
30.1.2023 10.37

Norpille toivotaan pesimärauhaa

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus muis­tut­taa jääl­lä­liik­ku­jia huo­mi­oi­maan sai­maan­nor­pan pe­si­mä­rau­han.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.1.2023 10.31

Auto ja autoteltta tuhoutuivat palossa

Hen­ki­lö­au­to ja au­to­telt­ta pa­loi­vat sun­nun­tai­na puo­lil­ta päi­vin Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­tiel­lä. Palo sai pe­las­tus­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaa al­kun­sa, kun 10-15 mi­nuut­tia ai­kai­sem­min säh­kö­käyt­töi­seen sä­tei­ly­läm­mit­ti­meen läm­mi­tyk­seen lai­tet­tu die­sel­käyt­töi­nen hen­ki­lö­au­to syt­tyi au­to­tel­tas­sa pa­la­maan. Omis­ta­ja huo­ma­si pa­lon, il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen ja yrit­ti al­ku­sam­mu­tus­ta jau­he­sam­mut­ti­mel­la.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.1.2023 10.31

Auto ja autoteltta tuhoutuivat palossa

Hen­ki­lö­au­to ja au­to­telt­ta pa­loi­vat sun­nun­tai­na puo­lil­ta päi­vin Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­tiel­lä. Palo sai pe­las­tus­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaa al­kun­sa, kun 10-15 mi­nuut­tia ai­kai­sem­min säh­kö­käyt­töi­seen sä­tei­ly­läm­mit­ti­meen läm­mi­tyk­seen lai­tet­tu die­sel­käyt­töi­nen hen­ki­lö­au­to syt­tyi au­to­tel­tas­sa pa­la­maan. Omis­ta­ja huo­ma­si pa­lon, il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen ja yrit­ti al­ku­sam­mu­tus­ta jau­he­sam­mut­ti­mel­la.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.1.2023 10.06

Rekan perävaunu kaatui henkilöauton päälle

Ki­teel­lä Pu­hok­sen­tien ja Jo­en­suun­tien ris­teyk­ses­sä sat­tui lau­an­tai­na noin 16 ai­kaan hen­ki­lö­au­ton ja re­kan vä­li­nen lii­ken­ne­on­net­to­muus.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.1.2023 10.06

Rekan perävaunu kaatui henkilöauton päälle

Ki­teel­lä Pu­hok­sen­tien ja Jo­en­suun­tien ris­teyk­ses­sä sat­tui lau­an­tai­na noin 16 ai­kaan hen­ki­lö­au­ton ja re­kan vä­li­nen lii­ken­ne­on­net­to­muus.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Tellervo Hurskainen ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kertoivat hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivoselle Rääkkylän tarpeista sotepalveluiden suhteen.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Tellervo Hurskainen ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kertoivat hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivoselle Rääkkylän tarpeista sotepalveluiden suhteen.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.1.2023 19.50

Rääkkylän vuodeosaston toiminnan jatkuminen epävarmaa - yksi esitetty vaihtoehto on hoidon keskittäminen Kiteelle

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen kävi Rääk­ky­läs­sä tu­tus­tu­mas­sa paik­ka­kun­nan so­te­pal­ve­lui­den ti­lan­tee­seen ja tar­pei­siin.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Tellervo Hurskainen ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kertoivat hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivoselle Rääkkylän tarpeista sotepalveluiden suhteen.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Tellervo Hurskainen ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen kertoivat hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivoselle Rääkkylän tarpeista sotepalveluiden suhteen.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.1.2023 19.50

Rääkkylän vuodeosaston toiminnan jatkuminen epävarmaa - yksi esitetty vaihtoehto on hoidon keskittäminen Kiteelle

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen kävi Rääk­ky­läs­sä tu­tus­tu­mas­sa paik­ka­kun­nan so­te­pal­ve­lui­den ti­lan­tee­seen ja tar­pei­siin.

Pelastulaitos hälytettiin tapahtumapaikalle hieman ennen kello viittä iltapäivällä. Kuvituskuva.

Pelastulaitos hälytettiin tapahtumapaikalle hieman ennen kello viittä iltapäivällä. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.1.2023 18.43

Puhoksessa tie poikki kolarin takia - raivaustyöt jatkuvat iltaan

Re­kan ja hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa louk­kaan­tui yk­si hen­ki­lö lau­an­tai­na Pu­hok­ses­sa. Ko­la­ri ta­pah­tui il­ta­päi­väl­lä hie­man en­nen viit­tä Le­pi­kon ja Nii­ni­kum­mun vä­lil­lä 486-tiel­lä.

Pelastulaitos hälytettiin tapahtumapaikalle hieman ennen kello viittä iltapäivällä. Kuvituskuva.

Pelastulaitos hälytettiin tapahtumapaikalle hieman ennen kello viittä iltapäivällä. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.1.2023 18.43

Puhoksessa tie poikki kolarin takia - raivaustyöt jatkuvat iltaan

Re­kan ja hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa louk­kaan­tui yk­si hen­ki­lö lau­an­tai­na Pu­hok­ses­sa. Ko­la­ri ta­pah­tui il­ta­päi­väl­lä hie­man en­nen viit­tä Le­pi­kon ja Nii­ni­kum­mun vä­lil­lä 486-tiel­lä.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
28.1.2023 18.30

Tohmajärven vuoden liikuttaja Tikkalan Veikot panostaa erityisesti lasten liikuttamiseen

Voi­mis­te­lu- ja Ur­hei­lu­seu­ra Tik­ka­lan Vei­kot on vuo­den lii­kut­ta­ja Toh­ma­jär­vel­lä. Yli 100-vuo­ti­as ur­hei­lu­seu­ra lii­kut­taa ky­lä­läi­siä jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa, ur­hei­lu­ken­täl­lä ja kou­lun lii­kun­ta­ti­las­sa. Ke­säi­sin toi­min­ta laa­je­nee myös On­ka­moon nur­mi­ken­täl­le. Toi­min­nan pää­pai­no on las­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Tikkalan Veikkojen yksi toimipaikoista on jääkiekkokaukalo omalla kylällä. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
28.1.2023 18.30

Tohmajärven vuoden liikuttaja Tikkalan Veikot panostaa erityisesti lasten liikuttamiseen

Voi­mis­te­lu- ja Ur­hei­lu­seu­ra Tik­ka­lan Vei­kot on vuo­den lii­kut­ta­ja Toh­ma­jär­vel­lä. Yli 100-vuo­ti­as ur­hei­lu­seu­ra lii­kut­taa ky­lä­läi­siä jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa, ur­hei­lu­ken­täl­lä ja kou­lun lii­kun­ta­ti­las­sa. Ke­säi­sin toi­min­ta laa­je­nee myös On­ka­moon nur­mi­ken­täl­le. Toi­min­nan pää­pai­no on las­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Jouko Väistö

Urheilu
27.1.2023 10.41

Ajosimulaattorilla vauhtia autour­hei­lu­har­ras­tukseen

– Jos tä­män ajo­si­mu­laat­to­rin avul­la yk­si­kin nuo­ri kym­me­nes­tä saa­daan pois huo­no­jen har­ras­tus­ten pa­ris­ta, on lait­teis­to teh­nyt teh­tä­vän­sä ja ta­voi­te saa­vu­tet­tu. Näi­den sa­no­jen ta­ka­na on pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ris­to Pah­ka­la Over­po­wer Oy:stä.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Autourheilua voi nykyään harrastaa myös ilman autoa. Otso Hoppu oli yksi viime lauantaina pidetyn ajosimulaattorien esittelytilaisuuden nuorista kuljettajista.

Jouko Väistö

Urheilu
27.1.2023 10.41

Ajosimulaattorilla vauhtia autour­hei­lu­har­ras­tukseen

– Jos tä­män ajo­si­mu­laat­to­rin avul­la yk­si­kin nuo­ri kym­me­nes­tä saa­daan pois huo­no­jen har­ras­tus­ten pa­ris­ta, on lait­teis­to teh­nyt teh­tä­vän­sä ja ta­voi­te saa­vu­tet­tu. Näi­den sa­no­jen ta­ka­na on pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ris­to Pah­ka­la Over­po­wer Oy:stä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.1.2023 9.30

Päällä ollut sähkölevy kärysi

Pa­lo­va­roit­ti­men ää­ni ja käry ha­vah­dut­ti­vat il­taa is­tu­mas­sa ol­leen seu­ru­een tors­tai­na il­lan suus­sa Toh­ma­jär­vel­lä Mus­kon­tiel­lä. Hen­ki­löt soit­ti­vat hä­tä­kes­kuk­seen ja ker­toi­vat ta­pah­tu­nees­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.1.2023 9.30

Päällä ollut sähkölevy kärysi

Pa­lo­va­roit­ti­men ää­ni ja käry ha­vah­dut­ti­vat il­taa is­tu­mas­sa ol­leen seu­ru­een tors­tai­na il­lan suus­sa Toh­ma­jär­vel­lä Mus­kon­tiel­lä. Hen­ki­löt soit­ti­vat hä­tä­kes­kuk­seen ja ker­toi­vat ta­pah­tu­nees­ta.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti myydä metsäalueen Osuuskunta Lumimuutokselle.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti myydä metsäalueen Osuuskunta Lumimuutokselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.1.2023 9.25

Kunta myy metsäalueen Lumimuutokselle

Toh­ma­jär­ven kun­ta myy met­sä­a­lu­een Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sel­le. Osuus­kun­ta teki kun­nal­le os­to­tar­jouk­sen kah­des­ta eril­li­ses­tä Tie­tä­väi­sen kou­lun lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vas­ta met­sä­kiin­teis­tös­tä. Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos omis­taa osan van­has­ta kou­lu­kiin­teis­tös­tä.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti myydä metsäalueen Osuuskunta Lumimuutokselle.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti myydä metsäalueen Osuuskunta Lumimuutokselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.1.2023 9.25

Kunta myy metsäalueen Lumimuutokselle

Toh­ma­jär­ven kun­ta myy met­sä­a­lu­een Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tok­sel­le. Osuus­kun­ta teki kun­nal­le os­to­tar­jouk­sen kah­des­ta eril­li­ses­tä Tie­tä­väi­sen kou­lun lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vas­ta met­sä­kiin­teis­tös­tä. Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos omis­taa osan van­has­ta kou­lu­kiin­teis­tös­tä.

ViaDia Kitee ry:n toiminnanjohtaja Mirjam Pesonen on huolissaan ruoka-avun tulevaisuudesta. Tällä hetkellä ruokakasseja jaetaan kolmena päivänä viikossa.

ViaDia Kitee ry:n toiminnanjohtaja Mirjam Pesonen on huolissaan ruoka-avun tulevaisuudesta. Tällä hetkellä ruokakasseja jaetaan kolmena päivänä viikossa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.1.2023 8.27

Hävikkiruokaa päätyy entistä vähemmän ruoka-apuna jaettavaksi

Vi­a­Dia Ki­tee ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mir­jam Pe­so­nen esit­te­lee ruo­ka-apu­toi­min­nan vii­me vuo­sien ke­hi­tys­tä va­ka­va­na. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten ote­tut ku­vat not­ku­vi­ne hä­vik­ki­ruo­ka­pöy­ti­neen ei­vät vas­taa ny­kyis­tä ti­lan­net­ta, sil­lä ja­et­ta­van hä­vik­ki­ruu­an mää­rä on vä­hen­ty­nyt dra­maat­ti­ses­ti. Sa­maan ai­kaan avun­tar­vit­si­joi­den mää­rä li­sään­tyy.

ViaDia Kitee ry:n toiminnanjohtaja Mirjam Pesonen on huolissaan ruoka-avun tulevaisuudesta. Tällä hetkellä ruokakasseja jaetaan kolmena päivänä viikossa.

ViaDia Kitee ry:n toiminnanjohtaja Mirjam Pesonen on huolissaan ruoka-avun tulevaisuudesta. Tällä hetkellä ruokakasseja jaetaan kolmena päivänä viikossa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.1.2023 8.27

Hävikkiruokaa päätyy entistä vähemmän ruoka-apuna jaettavaksi

Vi­a­Dia Ki­tee ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mir­jam Pe­so­nen esit­te­lee ruo­ka-apu­toi­min­nan vii­me vuo­sien ke­hi­tys­tä va­ka­va­na. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten ote­tut ku­vat not­ku­vi­ne hä­vik­ki­ruo­ka­pöy­ti­neen ei­vät vas­taa ny­kyis­tä ti­lan­net­ta, sil­lä ja­et­ta­van hä­vik­ki­ruu­an mää­rä on vä­hen­ty­nyt dra­maat­ti­ses­ti. Sa­maan ai­kaan avun­tar­vit­si­joi­den mää­rä li­sään­tyy.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Riitta hakulinen

Kulttuuri
26.1.2023 19.45

Omatoimikirjasto Kesälahdelle helmikuussa

Hel­mi­kuun en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä al­ka­en Ke­sä­lah­den kir­jas­tos­sa on mah­dol­lis­ta asi­oi­da oma­toi­mi­kir­jas­tos­sa eli käyt­tö­so­pi­muk­sen teh­neet asi­ak­kaat voi­vat käyt­tää kir­jas­toa myös var­si­nais­ten au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Kesälahden kirjaston palveluvalikoima täydentyy omatoimikirjastolla helmikuun alusta alkaen. Arkistokuva.

Riitta hakulinen

Kulttuuri
26.1.2023 19.45

Omatoimikirjasto Kesälahdelle helmikuussa

Hel­mi­kuun en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä al­ka­en Ke­sä­lah­den kir­jas­tos­sa on mah­dol­lis­ta asi­oi­da oma­toi­mi­kir­jas­tos­sa eli käyt­tö­so­pi­muk­sen teh­neet asi­ak­kaat voi­vat käyt­tää kir­jas­toa myös var­si­nais­ten au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
26.1.2023 19.15

Tohmajärven suksikirjasto avautui

Toh­ma­jär­ven suk­si­kir­jas­to on avat­tu. Lai­nat­ta­va­na on suk­sia, mo­no­ja ja sau­vo­ja kai­ke­ni­käi­sil­le hiih­tä­jil­le. Lii­kun­ta­hal­lil­la toi­mi­va suk­si­kir­jas­to toi­mii osa­na Toh­ma­jär­ven kun­nan laa­jaa lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moa. Hiih­to­vä­li­nei­den li­säk­si mak­sut­ta saa lai­naan muun mu­as­sa lu­mi­ken­kiä, kä­ve­ly­sau­vo­ja ja fris­bee­golf­kiek­ko­ja. Li­säk­si kor­vaus­ta vas­taan voi vuok­ra­ta maas­to­pyö­riä, läs­ki­pyö­riä ja säh­kö­a­vus­tei­sia hyb­ri­di­pyö­riä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Arja Pirhonen, Esa Puukilainen, Mikko Löppönen ja Seija Rosti ihastelivat suksikirjaston komeaa suksirivistöä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
26.1.2023 19.15

Tohmajärven suksikirjasto avautui

Toh­ma­jär­ven suk­si­kir­jas­to on avat­tu. Lai­nat­ta­va­na on suk­sia, mo­no­ja ja sau­vo­ja kai­ke­ni­käi­sil­le hiih­tä­jil­le. Lii­kun­ta­hal­lil­la toi­mi­va suk­si­kir­jas­to toi­mii osa­na Toh­ma­jär­ven kun­nan laa­jaa lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moa. Hiih­to­vä­li­nei­den li­säk­si mak­sut­ta saa lai­naan muun mu­as­sa lu­mi­ken­kiä, kä­ve­ly­sau­vo­ja ja fris­bee­golf­kiek­ko­ja. Li­säk­si kor­vaus­ta vas­taan voi vuok­ra­ta maas­to­pyö­riä, läs­ki­pyö­riä ja säh­kö­a­vus­tei­sia hyb­ri­di­pyö­riä.

Kiteen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viime kesänä. Kuvituskuva.

Kiteen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viime kesänä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.1.2023 15.43

Kaavahankkeiden tiedotusta tehostetaan ja kaavasuunnitteluun toivotaan kuntalaisten näkemyksiä

Ki­teen kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sen ku­lu­van vuo­den ta­voit­tee­na on vie­dä eteen­päin To­lo­sen­mä­en osa­y­leis­kaa­va­han­ket­ta.

Kiteen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viime kesänä. Kuvituskuva.

Kiteen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viime kesänä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.1.2023 15.43

Kaavahankkeiden tiedotusta tehostetaan ja kaavasuunnitteluun toivotaan kuntalaisten näkemyksiä

Ki­teen kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sen ku­lu­van vuo­den ta­voit­tee­na on vie­dä eteen­päin To­lo­sen­mä­en osa­y­leis­kaa­va­han­ket­ta.

Sari Kaasinen valittiin Rääkkylän Yrittäjien puheenjohtajaksi.

Sari Kaasinen valittiin Rääkkylän Yrittäjien puheenjohtajaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.1.2023 8.23

Sari Kaasinen Rääkkylän yrittä­jäyh­dis­tyksen johtoon

Rääk­ky­län Yrit­tä­jät va­lit­si pu­heen­joh­ta­jak­seen vuo­del­le 2023 Sari Kaa­si­nen. Yrit­tä­jä­jär­jes­tön vuo­si­ko­kouk­ses­saan te­ke­mä va­lin­ta oli yk­si­mie­li­nen. Kaa­si­nen hoi­taa pu­heen­joh­ta­juu­den kak­si­vuo­tis­kau­den toi­sen puo­lis­kon Tero Ha­ri­sen jää­des­sä pois teh­tä­väs­tään kes­ken kau­den, Rääk­ky­län Yrit­tä­jät ker­too tie­dot­tees­saan.

Sari Kaasinen valittiin Rääkkylän Yrittäjien puheenjohtajaksi.

Sari Kaasinen valittiin Rääkkylän Yrittäjien puheenjohtajaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.1.2023 8.23

Sari Kaasinen Rääkkylän yrittä­jäyh­dis­tyksen johtoon

Rääk­ky­län Yrit­tä­jät va­lit­si pu­heen­joh­ta­jak­seen vuo­del­le 2023 Sari Kaa­si­nen. Yrit­tä­jä­jär­jes­tön vuo­si­ko­kouk­ses­saan te­ke­mä va­lin­ta oli yk­si­mie­li­nen. Kaa­si­nen hoi­taa pu­heen­joh­ta­juu­den kak­si­vuo­tis­kau­den toi­sen puo­lis­kon Tero Ha­ri­sen jää­des­sä pois teh­tä­väs­tään kes­ken kau­den, Rääk­ky­län Yrit­tä­jät ker­too tie­dot­tees­saan.

Saksan Elintarviketeollisuusliiton ja Elintarvikeyhdistyksen suurella osastolla Saksan keittiömestariyhdistyksen puheenjohtaja Daniel Schade valmistaa ruokia Metsämeden hunajasta ja Poikain parhaiden ja Akselin Herkkupajan pakastekuivatuista marjoista ja markkinoivat pohjoiskarjalaisia tuotteita. HR1-kanavan tähtimoderaattori Kai Völker juontaa. Kuva: Päivi Karhunen

Saksan Elintarviketeollisuusliiton ja Elintarvikeyhdistyksen suurella osastolla Saksan keittiömestariyhdistyksen puheenjohtaja Daniel Schade valmistaa ruokia Metsämeden hunajasta ja Poikain parhaiden ja Akselin Herkkupajan pakastekuivatuista marjoista ja markkinoivat pohjoiskarjalaisia tuotteita. HR1-kanavan tähtimoderaattori Kai Völker juontaa. Kuva: Päivi Karhunen

Päivi Karhunen

Uutiset
25.1.2023 20.53

Pohjoiskarjalaiset tuotteet kiinnostavat saksalaisia - Grüne Woche -messujen parasta antia ovat uudet verkostot ja kauppakumppanit

Maa­il­man suu­rin elin­tar­vi­ke­a­lan ta­pah­tu­ma Grüne Woc­he jat­kuu Ber­lii­nis­sä 29. tam­mi­kuu­ta as­ti. Poh­jois-Kar­ja­la on näyt­tä­väs­ti esil­lä Suo­men osas­tol­la.

Saksan Elintarviketeollisuusliiton ja Elintarvikeyhdistyksen suurella osastolla Saksan keittiömestariyhdistyksen puheenjohtaja Daniel Schade valmistaa ruokia Metsämeden hunajasta ja Poikain parhaiden ja Akselin Herkkupajan pakastekuivatuista marjoista ja markkinoivat pohjoiskarjalaisia tuotteita. HR1-kanavan tähtimoderaattori Kai Völker juontaa. Kuva: Päivi Karhunen

Saksan Elintarviketeollisuusliiton ja Elintarvikeyhdistyksen suurella osastolla Saksan keittiömestariyhdistyksen puheenjohtaja Daniel Schade valmistaa ruokia Metsämeden hunajasta ja Poikain parhaiden ja Akselin Herkkupajan pakastekuivatuista marjoista ja markkinoivat pohjoiskarjalaisia tuotteita. HR1-kanavan tähtimoderaattori Kai Völker juontaa. Kuva: Päivi Karhunen

Päivi Karhunen

Uutiset
25.1.2023 20.53

Pohjoiskarjalaiset tuotteet kiinnostavat saksalaisia - Grüne Woche -messujen parasta antia ovat uudet verkostot ja kauppakumppanit

Maa­il­man suu­rin elin­tar­vi­ke­a­lan ta­pah­tu­ma Grüne Woc­he jat­kuu Ber­lii­nis­sä 29. tam­mi­kuu­ta as­ti. Poh­jois-Kar­ja­la on näyt­tä­väs­ti esil­lä Suo­men osas­tol­la.

Visit Karelian toimitusjohtaja Annamari Kärki (vasemmalla) ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen (pöydän päässä) kannustivat matkailutoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön.

Visit Karelian toimitusjohtaja Annamari Kärki (vasemmalla) ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen (pöydän päässä) kannustivat matkailutoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.1.2023 15.14

Statuksen hyödyntäminen on kiinni toimijoista

Vi­sit Ka­re­li­an jär­jes­tä­mil­lä mat­kai­lu­toi­mi­joi­den aa­mu­kah­veil­la Koi­vi­kon Kie­va­ris­sa kuul­tiin ter­vei­siä Ber­lii­nis­sä jär­jes­tet­tä­vil­tä Grüne Woc­he -ruo­ka­mes­suil­ta. Suo­mea ja Kes­ki-Kar­ja­laa edus­ta­mas­sa ol­lut Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa Ma­na­ge­ment Pro­ject 2022-2023 han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen ker­toi etäyh­tey­del­lä, et­tä tuo­re Sai­maa Eu­ro­pe­an Re­gi­on on Gast­ro­no­my 2024 -sta­tus on he­rät­tä­nyt mes­suil­la kiin­nos­tus­ta.

Visit Karelian toimitusjohtaja Annamari Kärki (vasemmalla) ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen (pöydän päässä) kannustivat matkailutoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön.

Visit Karelian toimitusjohtaja Annamari Kärki (vasemmalla) ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen (pöydän päässä) kannustivat matkailutoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.1.2023 15.14

Statuksen hyödyntäminen on kiinni toimijoista

Vi­sit Ka­re­li­an jär­jes­tä­mil­lä mat­kai­lu­toi­mi­joi­den aa­mu­kah­veil­la Koi­vi­kon Kie­va­ris­sa kuul­tiin ter­vei­siä Ber­lii­nis­sä jär­jes­tet­tä­vil­tä Grüne Woc­he -ruo­ka­mes­suil­ta. Suo­mea ja Kes­ki-Kar­ja­laa edus­ta­mas­sa ol­lut Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa Ma­na­ge­ment Pro­ject 2022-2023 han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen ker­toi etäyh­tey­del­lä, et­tä tuo­re Sai­maa Eu­ro­pe­an Re­gi­on on Gast­ro­no­my 2024 -sta­tus on he­rät­tä­nyt mes­suil­la kiin­nos­tus­ta.

Sisäministeri Krista Mikkonen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen pääsivät maistamaan Nordic Meal Oy:n ja Akselin herkkupajan pakastekuivattuja tuotteita.

Sisäministeri Krista Mikkonen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen pääsivät maistamaan Nordic Meal Oy:n ja Akselin herkkupajan pakastekuivattuja tuotteita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.1.2023 14.10

Sisäministeri Krista Mikkonen vaikuttui pakastekuivauksen mahdollisuuksista

Si­sä­mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä vie­rail­len kum­mi­maa­ti­lal­laan Si­ro­lan luo­mu­lam­mas­ti­lal­la sekä tu­tus­tu­en Pu­hos­hal­liin pe­rus­tet­ta­vaan pa­kas­te­kui­vaus­lai­tok­seen ja sitä pyö­rit­tä­vän Nor­dic Free­ze Dry Oy:n toi­min­taan.

Sisäministeri Krista Mikkonen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen pääsivät maistamaan Nordic Meal Oy:n ja Akselin herkkupajan pakastekuivattuja tuotteita.

Sisäministeri Krista Mikkonen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen pääsivät maistamaan Nordic Meal Oy:n ja Akselin herkkupajan pakastekuivattuja tuotteita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.1.2023 14.10

Sisäministeri Krista Mikkonen vaikuttui pakastekuivauksen mahdollisuuksista

Si­sä­mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä vie­rail­len kum­mi­maa­ti­lal­laan Si­ro­lan luo­mu­lam­mas­ti­lal­la sekä tu­tus­tu­en Pu­hos­hal­liin pe­rus­tet­ta­vaan pa­kas­te­kui­vaus­lai­tok­seen ja sitä pyö­rit­tä­vän Nor­dic Free­ze Dry Oy:n toi­min­taan.

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
25.1.2023 13.47

Tullaan tutuiksi!

5. hel­mi­kuu­ta Jo­en­suus­sa SM-hal­li­sar­jan aloit­ta­va Ki­teen Pal­lo sai täk­si kau­dek­si omien kas­vat­tien li­säk­si ri­vei­hin­sä nel­jä uut­ta pe­laa­jaa: Ot­to Kaup­pi­sen, Aku Ket­tu­sen, Joo­na Leh­ti­sen ja Paa­vo Pel­lon.

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Otto Kauppinen lupaa tuoda yhdessä Aku Kettusen kanssa Kiteelle pomppupelin. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
25.1.2023 13.47

Tullaan tutuiksi!

5. hel­mi­kuu­ta Jo­en­suus­sa SM-hal­li­sar­jan aloit­ta­va Ki­teen Pal­lo sai täk­si kau­dek­si omien kas­vat­tien li­säk­si ri­vei­hin­sä nel­jä uut­ta pe­laa­jaa: Ot­to Kaup­pi­sen, Aku Ket­tu­sen, Joo­na Leh­ti­sen ja Paa­vo Pel­lon.

Viime syksynä piha-alueella oli autoja noin tusinan verran. Arkistokuva.

Viime syksynä piha-alueella oli autoja noin tusinan verran. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2023 13.46

Osa autoista siirretty pois pihalta Paksuniementien varrella

Rääk­ky­län kir­kon­ky­läs­sä, Pak­su­nie­men­tien var­rel­la si­jait­se­van Os­to­la-kiin­teis­tön piha-alue on siis­tiy­ty­nyt jon­kin ver­ran elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­ton aset­ta­man sii­vous­ke­ho­tuk­sen an­si­os­ta.

Viime syksynä piha-alueella oli autoja noin tusinan verran. Arkistokuva.

Viime syksynä piha-alueella oli autoja noin tusinan verran. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2023 13.46

Osa autoista siirretty pois pihalta Paksuniementien varrella

Rääk­ky­län kir­kon­ky­läs­sä, Pak­su­nie­men­tien var­rel­la si­jait­se­van Os­to­la-kiin­teis­tön piha-alue on siis­tiy­ty­nyt jon­kin ver­ran elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­ton aset­ta­man sii­vous­ke­ho­tuk­sen an­si­os­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2023 12.53

Näköislehti luettavissa maksutta

Koti-Kar­ja­lan tä­män vii­kon nu­me­ro kes­kit­tyy kier­rä­tyk­seen. Tee­ma­leh­tem­me di­gi­taa­li­nen nä­köis­ver­sio on lu­et­ta­vis­sa en­si tiis­tai­hin saak­ka mak­sut­ta osoit­tees­sa ko­ti­kar­ja­la.fi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2023 12.53

Näköislehti luettavissa maksutta

Koti-Kar­ja­lan tä­män vii­kon nu­me­ro kes­kit­tyy kier­rä­tyk­seen. Tee­ma­leh­tem­me di­gi­taa­li­nen nä­köis­ver­sio on lu­et­ta­vis­sa en­si tiis­tai­hin saak­ka mak­sut­ta osoit­tees­sa ko­ti­kar­ja­la.fi.

Paksuniemen sataman alueen läpi kulkevan tien laidoille rakennetaan uusia parkkipaikkoja. Kuvituskuva.

Paksuniemen sataman alueen läpi kulkevan tien laidoille rakennetaan uusia parkkipaikkoja. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2023 12.52

Lupajaostolta lausunto hallinto-oikeudelle Paksuniemen valituksista

Pak­su­nie­men lo­gis­tiik­kaa pa­ran­ta­van hank­keen toi­men­pi­teis­tä teh­ty­jen va­li­tus­ten tii­moil­ta Rääk­ky­län elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­to an­toi Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­ton­sa.

Paksuniemen sataman alueen läpi kulkevan tien laidoille rakennetaan uusia parkkipaikkoja. Kuvituskuva.

Paksuniemen sataman alueen läpi kulkevan tien laidoille rakennetaan uusia parkkipaikkoja. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2023 12.52

Lupajaostolta lausunto hallinto-oikeudelle Paksuniemen valituksista

Pak­su­nie­men lo­gis­tiik­kaa pa­ran­ta­van hank­keen toi­men­pi­teis­tä teh­ty­jen va­li­tus­ten tii­moil­ta Rääk­ky­län elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­to an­toi Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­ton­sa.

Merja Maukonen

Uutiset
25.1.2023 12.03

Kiteen kaupunki palkkaa ensi kesänä 44 nuorta

Ki­teen kau­pun­gin ke­sä­työ­ha­ku on nyt al­ka­nut. Tie­dot­teen­sa mu­kaan kau­pun­ki et­sii eri toi­mi­pis­tei­siin tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saak­ka yh­teen­sä 44 nuor­ta. Ha­ki­jan tu­lee ol­la 15 vuot­ta täyt­tä­nyt teh­tä­vän al­ka­es­sa. Osas­sa työ­pai­kois­ta on 18 vuo­den ikä­vaa­ti­mus. Jos ikää ei ol­la il­moi­tet­tu, pai­kat ovat ha­et­ta­vis­sa kai­kil­le.

Merja Maukonen

Uutiset
25.1.2023 12.03

Kiteen kaupunki palkkaa ensi kesänä 44 nuorta

Ki­teen kau­pun­gin ke­sä­työ­ha­ku on nyt al­ka­nut. Tie­dot­teen­sa mu­kaan kau­pun­ki et­sii eri toi­mi­pis­tei­siin tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saak­ka yh­teen­sä 44 nuor­ta. Ha­ki­jan tu­lee ol­la 15 vuot­ta täyt­tä­nyt teh­tä­vän al­ka­es­sa. Osas­sa työ­pai­kois­ta on 18 vuo­den ikä­vaa­ti­mus. Jos ikää ei ol­la il­moi­tet­tu, pai­kat ovat ha­et­ta­vis­sa kai­kil­le.

Paku-hanke taas tuo messuväen arvioitavaksi monenlaisia pakastekuivatuista raaka-aineista valmistettuja tuoteideoita.

Paku-hanke taas tuo messuväen arvioitavaksi monenlaisia pakastekuivatuista raaka-aineista valmistettuja tuoteideoita.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2023 8.45

Keski-Karjala näkyy Grüne Woche -messuilla Berliinissä

Maa­il­man suu­rim­mat ruo­ka­mes­sut ko­ro­na­tau­on jäl­keen ovat par­hail­laan me­nos­sa Ber­lii­nis­sä.

Paku-hanke taas tuo messuväen arvioitavaksi monenlaisia pakastekuivatuista raaka-aineista valmistettuja tuoteideoita.

Paku-hanke taas tuo messuväen arvioitavaksi monenlaisia pakastekuivatuista raaka-aineista valmistettuja tuoteideoita.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2023 8.45

Keski-Karjala näkyy Grüne Woche -messuilla Berliinissä

Maa­il­man suu­rim­mat ruo­ka­mes­sut ko­ro­na­tau­on jäl­keen ovat par­hail­laan me­nos­sa Ber­lii­nis­sä.

Mari Tiilikainen käy mielellään neulekahviloissa, ja toivoisi Kiteelläkin järjestettävän vastaavaa toimintaa.

Mari Tiilikainen käy mielellään neulekahviloissa, ja toivoisi Kiteelläkin järjestettävän vastaavaa toimintaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2023 19.36

Neulominen elämäntapana - kaikki alkoi mummon neuvomista lapasista

Neu­lon­ta on Mari Tii­li­kai­sel­le ra­kas har­ras­tus, jo­hon ku­luu hel­pos­ti kaik­ki va­paa-ai­ka. Puik­ko­jen pa­ris­sa ku­luu päi­vit­täin vä­hin­tään puo­les­ta tun­nis­ta tun­tiin.

Mari Tiilikainen käy mielellään neulekahviloissa, ja toivoisi Kiteelläkin järjestettävän vastaavaa toimintaa.

Mari Tiilikainen käy mielellään neulekahviloissa, ja toivoisi Kiteelläkin järjestettävän vastaavaa toimintaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2023 19.36

Neulominen elämäntapana - kaikki alkoi mummon neuvomista lapasista

Neu­lon­ta on Mari Tii­li­kai­sel­le ra­kas har­ras­tus, jo­hon ku­luu hel­pos­ti kaik­ki va­paa-ai­ka. Puik­ko­jen pa­ris­sa ku­luu päi­vit­täin vä­hin­tään puo­les­ta tun­nis­ta tun­tiin.

Marja Multanen valittiin yksimielisesti Tohmajärven kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.

Marja Multanen valittiin yksimielisesti Tohmajärven kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.1.2023 14.15

Multanen jatkaa Tohmajärven kirkkovaltuuston johdossa

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to va­lit­si kau­ten­sa en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si vuo­sil­le 2023 – 2024 yk­si­mie­li­ses­ti Mar­ja Mul­ta­sen. Va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Teu­vo Kar­ja­lai­nen.

Marja Multanen valittiin yksimielisesti Tohmajärven kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.

Marja Multanen valittiin yksimielisesti Tohmajärven kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.1.2023 14.15

Multanen jatkaa Tohmajärven kirkkovaltuuston johdossa

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to va­lit­si kau­ten­sa en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si vuo­sil­le 2023 – 2024 yk­si­mie­li­ses­ti Mar­ja Mul­ta­sen. Va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Teu­vo Kar­ja­lai­nen.

Rääkkylän terveyskeskusta ei olla sulkemassa, vakuuttaa kunnanjohtaja Esko Rautiainen tiedotteessaan.

Rääkkylän terveyskeskusta ei olla sulkemassa, vakuuttaa kunnanjohtaja Esko Rautiainen tiedotteessaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2023 11.15

Kunnanjohtaja kumoaa huhut Rääkkylän terveyskeskuksen sulkemisesta

Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen ku­mo­aa tie­dot­tees­saan jyr­käs­ti paik­ka­kun­nal­la liik­ku­vat hu­hut ter­veys­kes­kuk­sen sul­ke­mi­ses­ta.

Rääkkylän terveyskeskusta ei olla sulkemassa, vakuuttaa kunnanjohtaja Esko Rautiainen tiedotteessaan.

Rääkkylän terveyskeskusta ei olla sulkemassa, vakuuttaa kunnanjohtaja Esko Rautiainen tiedotteessaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2023 11.15

Kunnanjohtaja kumoaa huhut Rääkkylän terveyskeskuksen sulkemisesta

Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen ku­mo­aa tie­dot­tees­saan jyr­käs­ti paik­ka­kun­nal­la liik­ku­vat hu­hut ter­veys­kes­kuk­sen sul­ke­mi­ses­ta.

Seija Rostin mukaan hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja hän toivoo omalla esimerkillään aktivoivansa kuntalaisia osallistumaan.

Seija Rostin mukaan hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja hän toivoo omalla esimerkillään aktivoivansa kuntalaisia osallistumaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.1.2023 8.51

Tolokku ja toimelias tuntuu omalta

Vuo­den vaih­tees­sa Toh­ma­jär­ven si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na aloit­ta­nut Sei­ja Ros­ti tun­tee omak­seen kun­nan is­ku­lau­seen "to­lok­ku ja toi­me­li­as".

Seija Rostin mukaan hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja hän toivoo omalla esimerkillään aktivoivansa kuntalaisia osallistumaan.

Seija Rostin mukaan hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja hän toivoo omalla esimerkillään aktivoivansa kuntalaisia osallistumaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
24.1.2023 8.51

Tolokku ja toimelias tuntuu omalta

Vuo­den vaih­tees­sa Toh­ma­jär­ven si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na aloit­ta­nut Sei­ja Ros­ti tun­tee omak­seen kun­nan is­ku­lau­seen "to­lok­ku ja toi­me­li­as".

Rääkkylän kunnanhallitus kokoontui maanantai-iltana. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnanhallitus kokoontui maanantai-iltana. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.1.2023 20.16

Valtuutetun ja varavaltuutetun eropyyntöjä esitetään hyväksyttäväksi

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä val­tuus­to hy­väk­syi­si val­tuu­tet­tu Jou­ko Päi­vi­sen (sd.) ja va­ra­val­tuu­tet­tu Pet­te­ri Pa­ka­ri­sen (sd.) ero­pyyn­nöt. Päi­vi­nen ja Pa­ka­ri­nen ovat pyy­tä­neet eroa luot­ta­mus­toi­mis­taan kir­jeit­se jou­lu­kuus­sa.

Rääkkylän kunnanhallitus kokoontui maanantai-iltana. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnanhallitus kokoontui maanantai-iltana. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.1.2023 20.16

Valtuutetun ja varavaltuutetun eropyyntöjä esitetään hyväksyttäväksi

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä val­tuus­to hy­väk­syi­si val­tuu­tet­tu Jou­ko Päi­vi­sen (sd.) ja va­ra­val­tuu­tet­tu Pet­te­ri Pa­ka­ri­sen (sd.) ero­pyyn­nöt. Päi­vi­nen ja Pa­ka­ri­nen ovat pyy­tä­neet eroa luot­ta­mus­toi­mis­taan kir­jeit­se jou­lu­kuus­sa.

Tohmajärven esimerkilliset nuoret Onni Räsänen, Iita Hyttinen ja Ninja Nevalainen, ovat kunnostautuneet monissa nuorten tärkeiksi näkemissä hyvissä asioissa. Kuva: Kari Nenonen

Tohmajärven esimerkilliset nuoret Onni Räsänen, Iita Hyttinen ja Ninja Nevalainen, ovat kunnostautuneet monissa nuorten tärkeiksi näkemissä hyvissä asioissa. Kuva: Kari Nenonen

Kari Nenonen

Uutiset
23.1.2023 16.40

Hyvät asiat korostuvat Tohmajärven esimerkillisissä nuorissa

– On­ko sul­la mie­les­sä joku nuo­ri tyyp­pi, joka ois toi­mi­nut esi­mer­kil­li­ses­ti vuon­na 2022, ky­syi Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­pal­ve­lut ky­syi nuo­ril­taan lop­pu­syk­sys­tä.

Tohmajärven esimerkilliset nuoret Onni Räsänen, Iita Hyttinen ja Ninja Nevalainen, ovat kunnostautuneet monissa nuorten tärkeiksi näkemissä hyvissä asioissa. Kuva: Kari Nenonen

Tohmajärven esimerkilliset nuoret Onni Räsänen, Iita Hyttinen ja Ninja Nevalainen, ovat kunnostautuneet monissa nuorten tärkeiksi näkemissä hyvissä asioissa. Kuva: Kari Nenonen

Kari Nenonen

Uutiset
23.1.2023 16.40

Hyvät asiat korostuvat Tohmajärven esimerkillisissä nuorissa

– On­ko sul­la mie­les­sä joku nuo­ri tyyp­pi, joka ois toi­mi­nut esi­mer­kil­li­ses­ti vuon­na 2022, ky­syi Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­pal­ve­lut ky­syi nuo­ril­taan lop­pu­syk­sys­tä.

Pahvit paaliin ja Varkauteen, missä niistä valmistetaan erilaisia kartonkeja.

Pahvit paaliin ja Varkauteen, missä niistä valmistetaan erilaisia kartonkeja.

Jouko Väistö

Uutiset
23.1.2023 16.03

Jätteet tehokkaasti hyötykäyttöön

Jä­te­huol­to on Ki­teel­lä hoi­det­tu jo pit­kään hy­vin. Tääl­lä on ha­lut­tu kul­kea niin jät­tei­den ke­räi­lys­sä kuin nii­den kä­sit­te­lys­sä­kin kär­ki­jou­kois­sa, sa­noo So­pen­suon jä­te­a­se­mal­la am­ma­tik­seen jä­te­a­si­oi­ta hoi­ta­va Bir­git­ta Muuk­ko­nen.

Pahvit paaliin ja Varkauteen, missä niistä valmistetaan erilaisia kartonkeja.

Pahvit paaliin ja Varkauteen, missä niistä valmistetaan erilaisia kartonkeja.

Jouko Väistö

Uutiset
23.1.2023 16.03

Jätteet tehokkaasti hyötykäyttöön

Jä­te­huol­to on Ki­teel­lä hoi­det­tu jo pit­kään hy­vin. Tääl­lä on ha­lut­tu kul­kea niin jät­tei­den ke­räi­lys­sä kuin nii­den kä­sit­te­lys­sä­kin kär­ki­jou­kois­sa, sa­noo So­pen­suon jä­te­a­se­mal­la am­ma­tik­seen jä­te­a­si­oi­ta hoi­ta­va Bir­git­ta Muuk­ko­nen.

Katja Partanen

Uutiset
23.1.2023 15.57

Yrityksissä kierrätetään monipuolisesti

– Meil­lä on eril­li­set as­ti­at bio-, pah­vi-, pa­pe­ri-, ener­gia- ja se­ka­jät­teel­le. Kan­gas­jä­tet­tä meil­lä ei tule kun vii­mei­set pa­lat myy­dään yk­sit­täin, til­kut ja lan­gan­pät­kät me­ne­vät jat­ko­käyt­töön päi­vä­ko­dil­le. Kier­rä­tys on osa ar­kea; esi­mer­kik­si pak­kaus­muo­vit me­ne­vät ener­gi­a­jät­tee­seen ja se­ka­jä­tet­tä tu­lee tosi vä­hän, esi­mer­kik­si mus­te­pat­ruu­nois­sa. Vä­lil­lä vie­dään esi­mer­kik­si la­si­jä­tet­tä erik­seen ke­räys­pis­tee­seen, ker­too Kat­ja Par­ta­nen Bel­la­bi­tis­ta.

Katja Partanen

Uutiset
23.1.2023 15.57

Yrityksissä kierrätetään monipuolisesti

– Meil­lä on eril­li­set as­ti­at bio-, pah­vi-, pa­pe­ri-, ener­gia- ja se­ka­jät­teel­le. Kan­gas­jä­tet­tä meil­lä ei tule kun vii­mei­set pa­lat myy­dään yk­sit­täin, til­kut ja lan­gan­pät­kät me­ne­vät jat­ko­käyt­töön päi­vä­ko­dil­le. Kier­rä­tys on osa ar­kea; esi­mer­kik­si pak­kaus­muo­vit me­ne­vät ener­gi­a­jät­tee­seen ja se­ka­jä­tet­tä tu­lee tosi vä­hän, esi­mer­kik­si mus­te­pat­ruu­nois­sa. Vä­lil­lä vie­dään esi­mer­kik­si la­si­jä­tet­tä erik­seen ke­räys­pis­tee­seen, ker­too Kat­ja Par­ta­nen Bel­la­bi­tis­ta.

Kaupparinteen yrittäjä Harri Mikkonen keskusteli Business Joensuun yritysneuvoja Timo Hartikaisen kanssa yrittäjien aamukahvilla.

Kaupparinteen yrittäjä Harri Mikkonen keskusteli Business Joensuun yritysneuvoja Timo Hartikaisen kanssa yrittäjien aamukahvilla.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.1.2023 15.48

Yritysten toiveita kartoitettiin Rääkkylästä

Bu­si­ness Jo­en­suun Rääk­ky­län Mitä kuu­luu? -kam­pan­ja­viik­ko an­toi te­hok­kaan star­tin yri­tys­neu­von­nan ja pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien vä­lil­le.

Kaupparinteen yrittäjä Harri Mikkonen keskusteli Business Joensuun yritysneuvoja Timo Hartikaisen kanssa yrittäjien aamukahvilla.

Kaupparinteen yrittäjä Harri Mikkonen keskusteli Business Joensuun yritysneuvoja Timo Hartikaisen kanssa yrittäjien aamukahvilla.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.1.2023 15.48

Yritysten toiveita kartoitettiin Rääkkylästä

Bu­si­ness Jo­en­suun Rääk­ky­län Mitä kuu­luu? -kam­pan­ja­viik­ko an­toi te­hok­kaan star­tin yri­tys­neu­von­nan ja pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien vä­lil­le.

Aladar Bayer

Uutiset
23.1.2023 15.45

Törkeissä promilleissa ratissa

Mie­hen epäil­lään kul­jet­ta­neen au­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na Toh­ma­jär­vel­lä sun­nun­tai il­ta­na kel­lo kuu­den ai­koi­hin. Pu­hal­lus­ko­keen tu­los oli 2,64 pro­mil­lea. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä rat­ti­juo­pu­muk­se­na.

Aladar Bayer

Uutiset
23.1.2023 15.45

Törkeissä promilleissa ratissa

Mie­hen epäil­lään kul­jet­ta­neen au­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na Toh­ma­jär­vel­lä sun­nun­tai il­ta­na kel­lo kuu­den ai­koi­hin. Pu­hal­lus­ko­keen tu­los oli 2,64 pro­mil­lea. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä rat­ti­juo­pu­muk­se­na.

Maarit Svensk, Liisa Mäenpää ja Merja Susi muistuttavat, että Tohmajärven kansalaisopiston kevään kurssitarjonta löytyy kesällä jaossa olleesta esitteestä sekä internetistä.

Maarit Svensk, Liisa Mäenpää ja Merja Susi muistuttavat, että Tohmajärven kansalaisopiston kevään kurssitarjonta löytyy kesällä jaossa olleesta esitteestä sekä internetistä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.1.2023 14.22

Kansalaisopiston kursseilla on vielä tilaa

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton ke­vät­kau­si on käyn­nis­ty­nyt vilk­kaas­ti, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti ryh­miin vie­lä mah­tuu mu­kaan. Va­pai­ta paik­ko­ja kan­nat­taa tie­dus­tel­la, sil­lä osal­lis­tu­ja­mää­rä ja opis­ke­li­joi­den ti­lan­teet vaih­te­le­vat. Osa kurs­seis­ta to­teu­tuu vain ke­vät­kau­den kurs­sei­na, ku­ten esi­mer­kik­si Hat­ha­joo­ga.

Maarit Svensk, Liisa Mäenpää ja Merja Susi muistuttavat, että Tohmajärven kansalaisopiston kevään kurssitarjonta löytyy kesällä jaossa olleesta esitteestä sekä internetistä.

Maarit Svensk, Liisa Mäenpää ja Merja Susi muistuttavat, että Tohmajärven kansalaisopiston kevään kurssitarjonta löytyy kesällä jaossa olleesta esitteestä sekä internetistä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.1.2023 14.22

Kansalaisopiston kursseilla on vielä tilaa

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton ke­vät­kau­si on käyn­nis­ty­nyt vilk­kaas­ti, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti ryh­miin vie­lä mah­tuu mu­kaan. Va­pai­ta paik­ko­ja kan­nat­taa tie­dus­tel­la, sil­lä osal­lis­tu­ja­mää­rä ja opis­ke­li­joi­den ti­lan­teet vaih­te­le­vat. Osa kurs­seis­ta to­teu­tuu vain ke­vät­kau­den kurs­sei­na, ku­ten esi­mer­kik­si Hat­ha­joo­ga.

Rakennuksen lopputarkastuksen tilaaminen on kiinteistön omistajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla. Kuvituskuva: Pixabay.

Rakennuksen lopputarkastuksen tilaaminen on kiinteistön omistajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla. Kuvituskuva: Pixabay.

Pixabay

Uutiset
23.1.2023 12.01

Rakennusten lopputar­kas­tus­rästejä kaikissa Keski-Karjalan kunnissa

Uu­den ta­lon val­mis­tu­es­sa ra­ken­nut­ta­jan on pyy­det­tä­vä ra­ken­nus­tar­kas­ta­jaa te­ke­mään lop­pu­kat­sel­mus en­nen kiin­teis­tön käyt­töö­not­toa. Lop­pu­tar­kas­tus on teh­tä­vä vii­den vuo­den ku­lu­es­sa ra­ken­nus­lu­van saa­mi­ses­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa la­ki­sää­tei­siä lop­pu­tar­kas­tuk­sia on te­ke­mät­tä run­saas­ti.

Rakennuksen lopputarkastuksen tilaaminen on kiinteistön omistajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla. Kuvituskuva: Pixabay.

Rakennuksen lopputarkastuksen tilaaminen on kiinteistön omistajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla. Kuvituskuva: Pixabay.

Pixabay

Uutiset
23.1.2023 12.01

Rakennusten lopputar­kas­tus­rästejä kaikissa Keski-Karjalan kunnissa

Uu­den ta­lon val­mis­tu­es­sa ra­ken­nut­ta­jan on pyy­det­tä­vä ra­ken­nus­tar­kas­ta­jaa te­ke­mään lop­pu­kat­sel­mus en­nen kiin­teis­tön käyt­töö­not­toa. Lop­pu­tar­kas­tus on teh­tä­vä vii­den vuo­den ku­lu­es­sa ra­ken­nus­lu­van saa­mi­ses­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa la­ki­sää­tei­siä lop­pu­tar­kas­tuk­sia on te­ke­mät­tä run­saas­ti.

Aladar Bayer

Uutiset
23.1.2023 8.21

Rattijuoppo pakeni poliisia Kiteellä

Per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä puo­len yön ai­kaan po­lii­si­par­tio kään­tyi Ki­teen­tiel­lä To­lo­sen­mä­es­sä vas­taan tul­leen hen­ki­lö­au­ton pe­rään. Po­lii­sin tie­do­te ker­too, et­tä po­lii­si­au­ton kään­ty­mi­sen ha­vain­nut kul­jet­ta­ja läh­ti kiih­dyt­tä­mään Ki­teen suun­taan. Pa­ke­ni­ja ajoi po­lii­si­par­ti­on edes­sä noin 160 km tun­ti­vauh­dil­la tie­o­suuk­sil­la, jois­sa suu­rin sal­lit­tu no­peus on 80 km/h ja 60 km/h. Ki­teel­lä pa­ke­ni­ja kään­tyi Pu­hok­sen­tiel­le ja muu­ta­man ki­lo­met­rin ajon jäl­keen luo­pui pa­ko­ai­keis­taan.

Aladar Bayer

Uutiset
23.1.2023 8.21

Rattijuoppo pakeni poliisia Kiteellä

Per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä puo­len yön ai­kaan po­lii­si­par­tio kään­tyi Ki­teen­tiel­lä To­lo­sen­mä­es­sä vas­taan tul­leen hen­ki­lö­au­ton pe­rään. Po­lii­sin tie­do­te ker­too, et­tä po­lii­si­au­ton kään­ty­mi­sen ha­vain­nut kul­jet­ta­ja läh­ti kiih­dyt­tä­mään Ki­teen suun­taan. Pa­ke­ni­ja ajoi po­lii­si­par­ti­on edes­sä noin 160 km tun­ti­vauh­dil­la tie­o­suuk­sil­la, jois­sa suu­rin sal­lit­tu no­peus on 80 km/h ja 60 km/h. Ki­teel­lä pa­ke­ni­ja kään­tyi Pu­hok­sen­tiel­le ja muu­ta­man ki­lo­met­rin ajon jäl­keen luo­pui pa­ko­ai­keis­taan.

Myymälävastaava Paula Niskanen kurkistaa peiliin, joka on tehty kierrätysmateriaaleja yhdistellen.

Myymälävastaava Paula Niskanen kurkistaa peiliin, joka on tehty kierrätysmateriaaleja yhdistellen.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.1.2023 7.40

Työllistävä kierrätysmyymälä jatkaa tavaroiden tarinaa

Vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa Ki­teel­le avau­tu­nut, Poh­jois-Kar­ja­lan ai­no­an Good­will-myy­mä­län kes­kei­se­nä toi­min­ta-aja­tuk­se­na on toi­mia voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­ma­na kier­rä­tys­myy­mä­lä­nä, jon­ka tuo­toil­la val­men­ne­taan, kun­tou­te­taan ja työl­lis­te­tään pai­kal­li­sia ih­mi­siä koh­ti työ­e­lä­mää. Myy­mä­lä on osa Hon­ka­lam­pi­sää­ti­ön Kas­ki-val­men­nus­ta.

Myymälävastaava Paula Niskanen kurkistaa peiliin, joka on tehty kierrätysmateriaaleja yhdistellen.

Myymälävastaava Paula Niskanen kurkistaa peiliin, joka on tehty kierrätysmateriaaleja yhdistellen.

Päivi Lievonen

Uutiset
23.1.2023 7.40

Työllistävä kierrätysmyymälä jatkaa tavaroiden tarinaa

Vii­me vuo­den tou­ko­kuus­sa Ki­teel­le avau­tu­nut, Poh­jois-Kar­ja­lan ai­no­an Good­will-myy­mä­län kes­kei­se­nä toi­min­ta-aja­tuk­se­na on toi­mia voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­ma­na kier­rä­tys­myy­mä­lä­nä, jon­ka tuo­toil­la val­men­ne­taan, kun­tou­te­taan ja työl­lis­te­tään pai­kal­li­sia ih­mi­siä koh­ti työ­e­lä­mää. Myy­mä­lä on osa Hon­ka­lam­pi­sää­ti­ön Kas­ki-val­men­nus­ta.

Farkkukankaasta pala palalta syntynyt takki sai innoituksensa Paula Malleuksen Upcycling-valmennuksesta.

Farkkukankaasta pala palalta syntynyt takki sai innoituksensa Paula Malleuksen Upcycling-valmennuksesta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
23.1.2023 7.37

Merja antaa vanhoille tekstiileille uuden mahdollisuuden

Mer­ja Ku­pi­ai­sen työ­huo­nees­ta ma­te­ri­aa­lia tai­de- ja om­pe­lup­ro­jek­tei­hin löy­tyy joka läh­töön: kan­kai­ta, nah­kaa ja huo­vu­tuk­sis­ta jää­nei­tä pa­la­sia. Siis kaik­kea mah­dol­lis­ta, jota teks­tii­li­tai­tei­li­ja voi käyt­tää uu­den luo­mi­seen.

Farkkukankaasta pala palalta syntynyt takki sai innoituksensa Paula Malleuksen Upcycling-valmennuksesta.

Farkkukankaasta pala palalta syntynyt takki sai innoituksensa Paula Malleuksen Upcycling-valmennuksesta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
23.1.2023 7.37

Merja antaa vanhoille tekstiileille uuden mahdollisuuden

Mer­ja Ku­pi­ai­sen työ­huo­nees­ta ma­te­ri­aa­lia tai­de- ja om­pe­lup­ro­jek­tei­hin löy­tyy joka läh­töön: kan­kai­ta, nah­kaa ja huo­vu­tuk­sis­ta jää­nei­tä pa­la­sia. Siis kaik­kea mah­dol­lis­ta, jota teks­tii­li­tai­tei­li­ja voi käyt­tää uu­den luo­mi­seen.

Keittön maatuvista jätteistä saa muhevaa multaa kompostoimalla. Kuvituskuva: Pixabay.

Keittön maatuvista jätteistä saa muhevaa multaa kompostoimalla. Kuvituskuva: Pixabay.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.1.2023 18.20

Kompostoinnista tehtävä ilmoitus - velvoite ollut voimassa vuoden alusta alkaen

Keit­ti­ös­sä syn­ty­vän bi­o­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta on teh­tä­vä kir­jal­li­nen il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sel­le; käy­tän­nös­sä il­moi­tus toi­mi­te­taan asuin­kun­nan tek­ni­seen toi­meen. Kom­pos­toin­nin il­moi­tus­vel­vol­li­suus tuli voi­maan ku­lu­van vuo­den alus­ta al­ka­en la­ki­sää­tei­se­nä.

Keittön maatuvista jätteistä saa muhevaa multaa kompostoimalla. Kuvituskuva: Pixabay.

Keittön maatuvista jätteistä saa muhevaa multaa kompostoimalla. Kuvituskuva: Pixabay.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.1.2023 18.20

Kompostoinnista tehtävä ilmoitus - velvoite ollut voimassa vuoden alusta alkaen

Keit­ti­ös­sä syn­ty­vän bi­o­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta on teh­tä­vä kir­jal­li­nen il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sel­le; käy­tän­nös­sä il­moi­tus toi­mi­te­taan asuin­kun­nan tek­ni­seen toi­meen. Kom­pos­toin­nin il­moi­tus­vel­vol­li­suus tuli voi­maan ku­lu­van vuo­den alus­ta al­ka­en la­ki­sää­tei­se­nä.

Kaikissa Keski-Karjalan kunnissa on Rinki-kierrätyspisteet, joissa voi olla myös Ringin yhteistyökumppaneiden keräyslaatikoita.

Kaikissa Keski-Karjalan kunnissa on Rinki-kierrätyspisteet, joissa voi olla myös Ringin yhteistyökumppaneiden keräyslaatikoita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2023 6.30

Tarkkana kierrätyksessä

Ko­ti­ta­louk­sia kan­nus­te­taan kier­rät­tä­mään. Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n eko­pis­teet löy­ty­vät Kes­ki-Kar­ja­lan jo­kai­ses­ta kun­nas­ta. Li­säk­si kun­nis­sa on omat oh­jeen­sa muil­le kuin eko­pis­tei­siin toi­mi­tet­ta­val­le jät­teel­le. Osas­sa eko­pis­teis­sä voi ol­la myös Rin­gin yh­teis­työ­kump­pa­nin ke­räy­sas­ti­oi­ta.

Kaikissa Keski-Karjalan kunnissa on Rinki-kierrätyspisteet, joissa voi olla myös Ringin yhteistyökumppaneiden keräyslaatikoita.

Kaikissa Keski-Karjalan kunnissa on Rinki-kierrätyspisteet, joissa voi olla myös Ringin yhteistyökumppaneiden keräyslaatikoita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2023 6.30

Tarkkana kierrätyksessä

Ko­ti­ta­louk­sia kan­nus­te­taan kier­rät­tä­mään. Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n eko­pis­teet löy­ty­vät Kes­ki-Kar­ja­lan jo­kai­ses­ta kun­nas­ta. Li­säk­si kun­nis­sa on omat oh­jeen­sa muil­le kuin eko­pis­tei­siin toi­mi­tet­ta­val­le jät­teel­le. Osas­sa eko­pis­teis­sä voi ol­la myös Rin­gin yh­teis­työ­kump­pa­nin ke­räy­sas­ti­oi­ta.

Tekstiilijätteellä tarkoitetaan jatkojalostukseen tai kierrätykseen kelpaamattomia kodin tekstiilejä tai vaatteita, jotka kuitenkin voidaan vielä hyödyntää materiaalina. Kuvituskuva.

Tekstiilijätteellä tarkoitetaan jatkojalostukseen tai kierrätykseen kelpaamattomia kodin tekstiilejä tai vaatteita, jotka kuitenkin voidaan vielä hyödyntää materiaalina. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.1.2023 11.15

Tekstiilijätteen keräyksen järjestäminen vielä vaiheessa

Val­ti­o­neu­vos­to hy­väk­syi mar­ras­kuus­sa 2021 uu­det jä­te­a­se­tuk­set, jot­ka vel­voit­ta­vat en­tis­tä te­hok­kaam­paan jät­tei­den kier­rät­tä­mi­seen ja eril­lis­ke­räyk­seen. Jä­te­a­se­tuk­set ovat tuo­neet mu­ka­naan uu­sia vel­voit­tei­ta jä­te­huol­lol­le, kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, kun­nil­le kier­rä­tyk­seen ja ra­por­toin­tiin liit­ty­en. Uu­sil­la kir­jan­pi­to- ja ra­por­toin­ti­vel­voit­teil­la ha­lu­taan pa­ran­taa jä­te­vir­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyyt­tä ja jä­te­ti­las­to­tie­don laa­tua sekä te­hos­taa kier­rä­tys- ja hyö­dyn­tä­mis­ta­voit­tei­den ete­ne­mis­tä.

Tekstiilijätteellä tarkoitetaan jatkojalostukseen tai kierrätykseen kelpaamattomia kodin tekstiilejä tai vaatteita, jotka kuitenkin voidaan vielä hyödyntää materiaalina. Kuvituskuva.

Tekstiilijätteellä tarkoitetaan jatkojalostukseen tai kierrätykseen kelpaamattomia kodin tekstiilejä tai vaatteita, jotka kuitenkin voidaan vielä hyödyntää materiaalina. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.1.2023 11.15

Tekstiilijätteen keräyksen järjestäminen vielä vaiheessa

Val­ti­o­neu­vos­to hy­väk­syi mar­ras­kuus­sa 2021 uu­det jä­te­a­se­tuk­set, jot­ka vel­voit­ta­vat en­tis­tä te­hok­kaam­paan jät­tei­den kier­rät­tä­mi­seen ja eril­lis­ke­räyk­seen. Jä­te­a­se­tuk­set ovat tuo­neet mu­ka­naan uu­sia vel­voit­tei­ta jä­te­huol­lol­le, kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, kun­nil­le kier­rä­tyk­seen ja ra­por­toin­tiin liit­ty­en. Uu­sil­la kir­jan­pi­to- ja ra­por­toin­ti­vel­voit­teil­la ha­lu­taan pa­ran­taa jä­te­vir­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyyt­tä ja jä­te­ti­las­to­tie­don laa­tua sekä te­hos­taa kier­rä­tys- ja hyö­dyn­tä­mis­ta­voit­tei­den ete­ne­mis­tä.

Pinja Turunen tekee sosiaalisessa mediassa olevan Kiteen kierrätysryhmän ylläpitoa useimmiten kännykällään.

Pinja Turunen tekee sosiaalisessa mediassa olevan Kiteen kierrätysryhmän ylläpitoa useimmiten kännykällään.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2023 10.50

Somen lahjoituspalstalla tavarat vaihtavat nopeasti omistajaa

Ki­teen il­mai­set ros­kat ja aar­teet-ryh­mäs­sä Fa­ce­boo­kis­sa ta­va­ra vaih­taa omis­ta­jaa il­mai­sek­si ja usein myös hy­vin no­pe­as­ti. Ne­li­sen vuot­ta sit­ten pe­rus­tet­tu ryh­mä on ke­rän­nyt yli 2 500 jä­sen­tä.

Pinja Turunen tekee sosiaalisessa mediassa olevan Kiteen kierrätysryhmän ylläpitoa useimmiten kännykällään.

Pinja Turunen tekee sosiaalisessa mediassa olevan Kiteen kierrätysryhmän ylläpitoa useimmiten kännykällään.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2023 10.50

Somen lahjoituspalstalla tavarat vaihtavat nopeasti omistajaa

Ki­teen il­mai­set ros­kat ja aar­teet-ryh­mäs­sä Fa­ce­boo­kis­sa ta­va­ra vaih­taa omis­ta­jaa il­mai­sek­si ja usein myös hy­vin no­pe­as­ti. Ne­li­sen vuot­ta sit­ten pe­rus­tet­tu ryh­mä on ke­rän­nyt yli 2 500 jä­sen­tä.

Lisää aiheesta

Kysely