JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kerttu Mäkipää laittoi pojat ahtaalle X30 Junior -luokassa. Hänen edellään ruutulipulle kaasutti vain Savonlinnan Urheiluautoilijoiden Peetu Malmstedt.

Kerttu Mäkipää laittoi pojat ahtaalle X30 Junior -luokassa. Hänen edellään ruutulipulle kaasutti vain Savonlinnan Urheiluautoilijoiden Peetu Malmstedt.

Jouko Väsitö

Urheilu
17.7.2024 12.27

Kerttu, Valtteri, Veikko ja Ville kaasuttivat podiumille

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den nuo­ret kar­ting­kul­jet­ta­jat saa­vut­ti­vat nel­jä po­dium­si­jaa vii­me sun­nun­tai­na ko­ti­ra­dal­la käy­dys­sä Savo-Kar­ja­la Cu­pin osa­kil­pai­lus­sa.

Uutiset
17.7.2024 11.43

Kesälahden terveysasema auki kolmena päivänä viikossa

Ke­sä­lah­den ter­vey­sa­se­ma on lop­pu­vuo­den ajan avoin­na kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Au­ki­o­lo­päi­vät ovat maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai.

Uutiset
17.7.2024 11.43

Kesälahden terveysasema auki kolmena päivänä viikossa

Ke­sä­lah­den ter­vey­sa­se­ma on lop­pu­vuo­den ajan avoin­na kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Au­ki­o­lo­päi­vät ovat maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai.

Harjoittelija Sofia Pietarinen (vas.) ja projektityöntekijä Jenni Hyttinen Livohka-hankkeesta pakopelin lanseeraustilaisuudessa Puhoksen perinnepäivillä.

Harjoittelija Sofia Pietarinen (vas.) ja projektityöntekijä Jenni Hyttinen Livohka-hankkeesta pakopelin lanseeraustilaisuudessa Puhoksen perinnepäivillä.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
17.7.2024 10.37

Pakopeli avattiin Puhoksen Perinnenavetalle

Pu­hok­sen pe­rin­ne­päi­vien yh­tey­des­sä Pu­hok­sen Pe­rin­ne­na­ve­tas­sa lan­see­rat­tiin ki­tee­läis­ten nuor­ten ide­oi­ma ja to­teut­ta­ma Pe­rin­tö­jah­ti-pa­ko­pe­li.

Harjoittelija Sofia Pietarinen (vas.) ja projektityöntekijä Jenni Hyttinen Livohka-hankkeesta pakopelin lanseeraustilaisuudessa Puhoksen perinnepäivillä.

Harjoittelija Sofia Pietarinen (vas.) ja projektityöntekijä Jenni Hyttinen Livohka-hankkeesta pakopelin lanseeraustilaisuudessa Puhoksen perinnepäivillä.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
17.7.2024 10.37

Pakopeli avattiin Puhoksen Perinnenavetalle

Pu­hok­sen pe­rin­ne­päi­vien yh­tey­des­sä Pu­hok­sen Pe­rin­ne­na­ve­tas­sa lan­see­rat­tiin ki­tee­läis­ten nuor­ten ide­oi­ma ja to­teut­ta­ma Pe­rin­tö­jah­ti-pa­ko­pe­li.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.7.2024 6.10

Värtsiläpäivillä perinteistä ja uutta ohjelmaa

Värt­si­lä­päi­vät käyn­nis­ty­vät jo huo­men­na tors­tai­na Värt­si­län Ki­san jär­jes­tä­mäl­lä kyyk­kä­ot­te­lul­la il­lal­la Pat­so­lan ur­hei­lu­ken­täl­lä ja jat­ku­vat per­jan­tai-il­ta­na Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta -esi­tyk­sel­lä Na­ve­tan vin­til­lä.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Värtsiläpäivien kohokohta on perinteisesti lauantain myyntitori. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.7.2024 6.10

Värtsiläpäivillä perinteistä ja uutta ohjelmaa

Värt­si­lä­päi­vät käyn­nis­ty­vät jo huo­men­na tors­tai­na Värt­si­län Ki­san jär­jes­tä­mäl­lä kyyk­kä­ot­te­lul­la il­lal­la Pat­so­lan ur­hei­lu­ken­täl­lä ja jat­ku­vat per­jan­tai-il­ta­na Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin Leh­män­mai­toa ja man­si­koi­ta -esi­tyk­sel­lä Na­ve­tan vin­til­lä.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.7.2024 15.40

Saunominen Jounin juttu

Moni suo­ma­lai­nen van­noo sau­no­mi­sen ni­miin. Har­va on kui­ten­kaan yh­tä ah­ke­ra sau­no­ja kuin Ki­teen Juu­ri­kas­sa asu­va Jou­ni Pö­lö­nen, 65. Hän sau­noo joka päi­vä. Ra­ken­nuk­sil­la pit­kän työ­u­ran teh­nyt Pö­lö­nen ko­kee sekä ruu­miin et­tä mie­len ren­tou­tu­van sau­no­es­sa.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Pihasaunan terassilla Jouni Pölönen vilvoittelee löylyjen välissä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.7.2024 15.40

Saunominen Jounin juttu

Moni suo­ma­lai­nen van­noo sau­no­mi­sen ni­miin. Har­va on kui­ten­kaan yh­tä ah­ke­ra sau­no­ja kuin Ki­teen Juu­ri­kas­sa asu­va Jou­ni Pö­lö­nen, 65. Hän sau­noo joka päi­vä. Ra­ken­nuk­sil­la pit­kän työ­u­ran teh­nyt Pö­lö­nen ko­kee sekä ruu­miin et­tä mie­len ren­tou­tu­van sau­no­es­sa.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.7.2024 13.35

Kolme vuosikymmentä valtakunnan politiikan ytimessä

Toh­ma­jär­ve­läi­nen He­le­na Pa­ka­ri­nen on teh­nyt pit­kän uran val­ta­kun­nan po­li­tii­kan yti­mes­sä. Lä­hes 33 vuot­ta Suo­men Kes­kus­tan pal­ve­luk­ses­sa ol­lut Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja mo­nes­sa mu­ka­na ole­va puu­ha­nai­nen siir­tyy eläk­keel­le lop­pu­ke­säs­tä.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Helena Pakarisella on tulevaisuuden varalle mietinnässä paljon kaikenlaista, ehkä koiran hankintakin on ajankohtaista. Ulkoiluttajiensa kanssa paikalle sattunut Niilo-terrieri hyppäsi kuvaan Helenan syliin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.7.2024 13.35

Kolme vuosikymmentä valtakunnan politiikan ytimessä

Toh­ma­jär­ve­läi­nen He­le­na Pa­ka­ri­nen on teh­nyt pit­kän uran val­ta­kun­nan po­li­tii­kan yti­mes­sä. Lä­hes 33 vuot­ta Suo­men Kes­kus­tan pal­ve­luk­ses­sa ol­lut Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja mo­nes­sa mu­ka­na ole­va puu­ha­nai­nen siir­tyy eläk­keel­le lop­pu­ke­säs­tä.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
16.7.2024 12.02

Kari Antikainen palasi Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtajaksi

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to ry sai tou­ko­kuun lo­pul­la uu­den pu­heen­joh­ta­jan pit­kään bi­o­lo­gi­an opet­ta­ja­na toi­mi­nees­ta ki­tee­läi­ses­tä Kari An­ti­kai­ses­ta.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Kari Antikainen (oik.) vetämässä luonnonkukkienpäivän retkeä Kesälahden Hiekkapellon niityllä kesäkuussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
16.7.2024 12.02

Kari Antikainen palasi Keski-Karjalan Luonto ry:n puheenjohtajaksi

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton pai­kal­li­syh­dis­tys Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­to ry sai tou­ko­kuun lo­pul­la uu­den pu­heen­joh­ta­jan pit­kään bi­o­lo­gi­an opet­ta­ja­na toi­mi­nees­ta ki­tee­läi­ses­tä Kari An­ti­kai­ses­ta.

Urheilu
16.7.2024 8.47

Ankkurit näytti voiman poikien pelissä

Ki­teen Pal­lon nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue ei ol­lut en­nen vii­me vii­kon­lop­pua jää­nyt yh­des­sä­kään ot­te­lus­sa il­man pis­tei­tä. Sun­nun­tai­na puh­das 0-2 -tap­pio lo­pul­ta tuli, kun jouk­kue sai Ran­ta­ken­täl­lä vie­raak­seen ko­va­lyön­tien Ala­jär­ven Ank­ku­rien mie­his­tön.

Urheilu
16.7.2024 8.47

Ankkurit näytti voiman poikien pelissä

Ki­teen Pal­lon nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue ei ol­lut en­nen vii­me vii­kon­lop­pua jää­nyt yh­des­sä­kään ot­te­lus­sa il­man pis­tei­tä. Sun­nun­tai­na puh­das 0-2 -tap­pio lo­pul­ta tuli, kun jouk­kue sai Ran­ta­ken­täl­lä vie­raak­seen ko­va­lyön­tien Ala­jär­ven Ank­ku­rien mie­his­tön.

Tohmajärvi-Seura tarjoaa Renkituvalla kotiseutukahvit muisteloiden kera. Arkistokuva.

Tohmajärvi-Seura tarjoaa Renkituvalla kotiseutukahvit muisteloiden kera. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
16.7.2024 7.00

Pohjois-Karjalan kotiseutupäivä näkyy Keski-Karjalassa

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­ten liit­to jär­jes­tää jä­se­nyh­dis­tys­ten­sä kans­sa ko­ti­seu­tu­päi­vän lau­an­tai­na 20.7.2024. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vän ko­ti­seu­tupäi­vän ta­voit­tee­na on tuo­da esil­le maa­kun­nan mo­ni­nais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä, kiin­nos­ta­via ra­ken­nuk­sia, mai­se­mia sekä ta­po­ja ja ta­ri­noi­ta. Ko­ti­seu­tu­päi­vänä 11 maa­kun­nas­sa toi­mi­vaa ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­tä tar­jo­aa il­mais­ta oh­jel­maa ja esit­te­lee mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taan­sa ko­ti­seu­tun­sa hy­väk­si.

Tohmajärvi-Seura tarjoaa Renkituvalla kotiseutukahvit muisteloiden kera. Arkistokuva.

Tohmajärvi-Seura tarjoaa Renkituvalla kotiseutukahvit muisteloiden kera. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
16.7.2024 7.00

Pohjois-Karjalan kotiseutupäivä näkyy Keski-Karjalassa

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­ten liit­to jär­jes­tää jä­se­nyh­dis­tys­ten­sä kans­sa ko­ti­seu­tu­päi­vän lau­an­tai­na 20.7.2024. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vän ko­ti­seu­tupäi­vän ta­voit­tee­na on tuo­da esil­le maa­kun­nan mo­ni­nais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä, kiin­nos­ta­via ra­ken­nuk­sia, mai­se­mia sekä ta­po­ja ja ta­ri­noi­ta. Ko­ti­seu­tu­päi­vänä 11 maa­kun­nas­sa toi­mi­vaa ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys­tä tar­jo­aa il­mais­ta oh­jel­maa ja esit­te­lee mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taan­sa ko­ti­seu­tun­sa hy­väk­si.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 16.54

”Rajatilanne vakaa, mutta ei normaali”

Vii­me lau­an­tai­na pi­det­tyyn Ki­teen Ra­ja­kil­lan ran­ta­ka­lail­taan Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton ter­veh­dyk­sen tuo­nut apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Sa­mu­li Mur­to­nen toi­voi ra­ja­seu­dun asuk­kai­den soit­ta­van pi­kai­ses­ti PKR:n joh­to­kes­kuk­seen tai hä­tä­kes­kuk­seen, mi­kä­li näil­lä on he­rän­nyt pie­ni­kin epäi­lys lu­vat­to­mas­ta ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Rantakalalla päästiin tutustumaan rajapartioiden käytössä olevaan kalustoon. Kuvassamme sitä ovat esittelemässä Heikki Tiippana ja Frontexin kautta Espanjasta Pohjois-Karjalaan rajaa vartiomaan tullut, Suomea kovasti rakastava Francisco Uceda.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 16.54

”Rajatilanne vakaa, mutta ei normaali”

Vii­me lau­an­tai­na pi­det­tyyn Ki­teen Ra­ja­kil­lan ran­ta­ka­lail­taan Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton ter­veh­dyk­sen tuo­nut apu­lais­ko­men­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Sa­mu­li Mur­to­nen toi­voi ra­ja­seu­dun asuk­kai­den soit­ta­van pi­kai­ses­ti PKR:n joh­to­kes­kuk­seen tai hä­tä­kes­kuk­seen, mi­kä­li näil­lä on he­rän­nyt pie­ni­kin epäi­lys lu­vat­to­mas­ta ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä.

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Matti Laukkanen

Uutiset
15.7.2024 15.37

Siistissä saunassa kelpaa rentoutua

Sau­no­mi­nen on iät ja ajat kuu­lu­nut suo­ma­lai­seen elä­män­me­noon. Se on tär­keä, luon­nol­li­nen osa elä­mää. Sau­naan men­nään hi­koi­le­maan ja pe­sey­ty­mään, ren­tou­tu­maan ja viih­ty­mään.

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Uutuuttaan hohtavat seinät ja lauteet, tornikiuas, kiviseinä sen takana ja tunnelmavalaistus... kylläpä kelpaa mennä saunomaan. Kuva: Matti Laukkanen

Matti Laukkanen

Uutiset
15.7.2024 15.37

Siistissä saunassa kelpaa rentoutua

Sau­no­mi­nen on iät ja ajat kuu­lu­nut suo­ma­lai­seen elä­män­me­noon. Se on tär­keä, luon­nol­li­nen osa elä­mää. Sau­naan men­nään hi­koi­le­maan ja pe­sey­ty­mään, ren­tou­tu­maan ja viih­ty­mään.

Uutiset
15.7.2024 14.23

Risteyskolari Kemiessä

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui maa­nan­tai­na puo­lil­ta päi­vin kah­den hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ri Jär­ne­fel­tin­tien ja Tal­luk­sen­tien ris­teyk­ses­sä Ke­mien taa­ja­nas­sa.

Uutiset
15.7.2024 14.23

Risteyskolari Kemiessä

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui maa­nan­tai­na puo­lil­ta päi­vin kah­den hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ri Jär­ne­fel­tin­tien ja Tal­luk­sen­tien ris­teyk­ses­sä Ke­mien taa­ja­nas­sa.

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 12.01

”Naapuri ei ole muuttunut runsaan 300 vuoden aikana”

Mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa me eläm­me vuon­na 2024? Mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä me nyt oi­ke­as­ti eläm­me?

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Kunnallisneuvos Jaakko Pukkinen korosti puheessaan medialukutaidon tärkeyttä. Turvallisuutta on rakennettava niin, että hybridivaikuttamiselle ei ole sijaa, hän sanoi.

Jouko Väistö

Uutiset
15.7.2024 12.01

”Naapuri ei ole muuttunut runsaan 300 vuoden aikana”

Mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa me eläm­me vuon­na 2024? Mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä me nyt oi­ke­as­ti eläm­me?

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.7.2024 10.15

”Maailman ihanimmat löylyt” – Jänisjoen tupien rantasauna on kenties 100-vuotias

Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa Ki­teel­tä läh­töi­sin ole­va Heli Ha­ri­nen toi­mi Kuo­pi­os­sa yrit­tä­jä­nä. Hän kui­ten­kin haa­vei­li pa­luus­ta ko­ti­seu­dul­leen. Suun­ni­tel­mis­sa oli pe­rus­taa Ki­teen suun­nal­le ma­joi­tu­sa­lan yri­tys.

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Vanha rantasauna on mahdollisesti 100-vuotias.

Miikka Kivinen

Uutiset
15.7.2024 10.15

”Maailman ihanimmat löylyt” – Jänisjoen tupien rantasauna on kenties 100-vuotias

Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa Ki­teel­tä läh­töi­sin ole­va Heli Ha­ri­nen toi­mi Kuo­pi­os­sa yrit­tä­jä­nä. Hän kui­ten­kin haa­vei­li pa­luus­ta ko­ti­seu­dul­leen. Suun­ni­tel­mis­sa oli pe­rus­taa Ki­teen suun­nal­le ma­joi­tu­sa­lan yri­tys.

-Jokkainen meilä ratkaisee vuorollaan pelejä. Nyt ol miun vuoro, Lassi Vasarainen iloitsi voiton tuoneet juoksut lyötyään. Kuva: Niilo Hirvonen.

-Jokkainen meilä ratkaisee vuorollaan pelejä. Nyt ol miun vuoro, Lassi Vasarainen iloitsi voiton tuoneet juoksut lyötyään. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.7.2024 10.59

Lassi nosti KiPan sillasta

It­se­luot­ta­mus­ta uh­ku­va jouk­kue ei vä­häs­tä hät­käh­dä. Ei hät­käh­tä­nyt Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­mie­his­tö­kään tors­tai­na Jo­en­suus­sa kau­den en­nä­ty­sy­lei­sön (yli 3 000 kat­so­jaa) edes­sä. Se oli ot­te­lun lop­pu­het­kil­lä jo mel­koi­ses­sa sil­las­sa, mut­ta nou­si kuin nou­si­kin kah­den pis­teen voit­toon lu­ke­min 0-1 (4-4, 4-5).

-Jokkainen meilä ratkaisee vuorollaan pelejä. Nyt ol miun vuoro, Lassi Vasarainen iloitsi voiton tuoneet juoksut lyötyään. Kuva: Niilo Hirvonen.

-Jokkainen meilä ratkaisee vuorollaan pelejä. Nyt ol miun vuoro, Lassi Vasarainen iloitsi voiton tuoneet juoksut lyötyään. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.7.2024 10.59

Lassi nosti KiPan sillasta

It­se­luot­ta­mus­ta uh­ku­va jouk­kue ei vä­häs­tä hät­käh­dä. Ei hät­käh­tä­nyt Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­mie­his­tö­kään tors­tai­na Jo­en­suus­sa kau­den en­nä­ty­sy­lei­sön (yli 3 000 kat­so­jaa) edes­sä. Se oli ot­te­lun lop­pu­het­kil­lä jo mel­koi­ses­sa sil­las­sa, mut­ta nou­si kuin nou­si­kin kah­den pis­teen voit­toon lu­ke­min 0-1 (4-4, 4-5).

Kiteen toimipisteen sulkemispäätöksestä tiedotteessa kertova myyntijohtaja Mikko Koponen (oik.) esitteli Koneosapalvelu Oy:n tuotevalikoimaa yhdessä myyntijohtaja Mika Alirannan kanssa toukokuussa 2023 Kiteen markkinapäivässä.

Kiteen toimipisteen sulkemispäätöksestä tiedotteessa kertova myyntijohtaja Mikko Koponen (oik.) esitteli Koneosapalvelu Oy:n tuotevalikoimaa yhdessä myyntijohtaja Mika Alirannan kanssa toukokuussa 2023 Kiteen markkinapäivässä.

Kari Sarkkinen

Talous
11.7.2024 11.20

Koneosapalvelu sulkee Kiteen toimipisteen

Ki­teen Niit­ty­tiel­lä vuo­den 2023 alus­ta Ko­ne­o­sa­pal­ve­lu Oy:n ni­mel­lä toi­mi­nut, ai­em­min Kit­hyd­ro Oy:n toi­mi­pis­te sul­kee oven­sa. Yri­tyk­sen tie­dot­teen mu­kaan liik­keen vii­mei­nen au­ki­o­lo­päi­vä on 27. syys­kuu­ta. Li­säk­si lii­ke on sul­jet­tu 22. hei­nä­kuu­ta al­ka­en 16. elo­kuu­ta saak­ka.

Kiteen toimipisteen sulkemispäätöksestä tiedotteessa kertova myyntijohtaja Mikko Koponen (oik.) esitteli Koneosapalvelu Oy:n tuotevalikoimaa yhdessä myyntijohtaja Mika Alirannan kanssa toukokuussa 2023 Kiteen markkinapäivässä.

Kiteen toimipisteen sulkemispäätöksestä tiedotteessa kertova myyntijohtaja Mikko Koponen (oik.) esitteli Koneosapalvelu Oy:n tuotevalikoimaa yhdessä myyntijohtaja Mika Alirannan kanssa toukokuussa 2023 Kiteen markkinapäivässä.

Kari Sarkkinen

Talous
11.7.2024 11.20

Koneosapalvelu sulkee Kiteen toimipisteen

Ki­teen Niit­ty­tiel­lä vuo­den 2023 alus­ta Ko­ne­o­sa­pal­ve­lu Oy:n ni­mel­lä toi­mi­nut, ai­em­min Kit­hyd­ro Oy:n toi­mi­pis­te sul­kee oven­sa. Yri­tyk­sen tie­dot­teen mu­kaan liik­keen vii­mei­nen au­ki­o­lo­päi­vä on 27. syys­kuu­ta. Li­säk­si lii­ke on sul­jet­tu 22. hei­nä­kuu­ta al­ka­en 16. elo­kuu­ta saak­ka.

Särkijärveä oli kesyttämässä runsas joukko juoksijoita. Kuva: Tikkalan Veikot.

Särkijärveä oli kesyttämässä runsas joukko juoksijoita. Kuva: Tikkalan Veikot.

Tikkalan Veikot

Urheilu
11.7.2024 9.12

Särkijärvi tuli kesytetyksi

Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuun en­sim­mäi­se­nä lau­an­tai­na jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut juok­su­ta­pah­tu­ma Sär­ki­jär­ven ke­sy­tys. Jär­jes­tä­jä­nä toi­mi jäl­leen ur­hei­lu­seu­ra Tik­ka­lan Vei­kot. Jär­jes­tä­jät iloit­se­vat run­saas­ta osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä ja toi­vo­vat osal­lis­tu­jil­ta pa­lau­tet­ta ta­pah­tu­mas­ta.

Särkijärveä oli kesyttämässä runsas joukko juoksijoita. Kuva: Tikkalan Veikot.

Särkijärveä oli kesyttämässä runsas joukko juoksijoita. Kuva: Tikkalan Veikot.

Tikkalan Veikot

Urheilu
11.7.2024 9.12

Särkijärvi tuli kesytetyksi

Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuun en­sim­mäi­se­nä lau­an­tai­na jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut juok­su­ta­pah­tu­ma Sär­ki­jär­ven ke­sy­tys. Jär­jes­tä­jä­nä toi­mi jäl­leen ur­hei­lu­seu­ra Tik­ka­lan Vei­kot. Jär­jes­tä­jät iloit­se­vat run­saas­ta osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä ja toi­vo­vat osal­lis­tu­jil­ta pa­lau­tet­ta ta­pah­tu­mas­ta.

Julia Krishtapovych on iloinen saadessaan kuvansa esille näyttelyyn.

Julia Krishtapovych on iloinen saadessaan kuvansa esille näyttelyyn.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.7.2024 16.18

Ukraina ennen sotaa täynnä iloa ja toivoa

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen vaih­tu­vien näyt­te­lyi­den sei­näl­lä on elo­kuun lop­puun saak­ka esil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly Uk­rai­na en­nen so­taa.

Julia Krishtapovych on iloinen saadessaan kuvansa esille näyttelyyn.

Julia Krishtapovych on iloinen saadessaan kuvansa esille näyttelyyn.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
10.7.2024 16.18

Ukraina ennen sotaa täynnä iloa ja toivoa

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­teen vaih­tu­vien näyt­te­lyi­den sei­näl­lä on elo­kuun lop­puun saak­ka esil­lä va­lo­ku­va­näyt­te­ly Uk­rai­na en­nen so­taa.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.7.2024 15.39

Kiteellä ensimmäinen kesäasu­kas­ta­pahtuma

Ki­teen kau­pun­gin jär­jes­tä­mään en­sim­mäi­seen ke­sä­a­su­kas­ta­pah­tu­maan oli il­moit­tau­tu­nut 40 osal­lis­tu­jaa, mut­ta pai­kal­le hei­tä saa­pui hie­man vä­hem­män. Ti­lai­suus aloi­tet­tiin kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen ja elin­kei­no­pääl­lik­kö Ris­to Hil­tu­sen pu­heen­vuo­roil­la.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Steely Wonder tarjoili aitoa kiteeläistä, kun päätti osuutensa Nightwishin Amaranth -kappaleeseen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
10.7.2024 15.39

Kiteellä ensimmäinen kesäasu­kas­ta­pahtuma

Ki­teen kau­pun­gin jär­jes­tä­mään en­sim­mäi­seen ke­sä­a­su­kas­ta­pah­tu­maan oli il­moit­tau­tu­nut 40 osal­lis­tu­jaa, mut­ta pai­kal­le hei­tä saa­pui hie­man vä­hem­män. Ti­lai­suus aloi­tet­tiin kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen ja elin­kei­no­pääl­lik­kö Ris­to Hil­tu­sen pu­heen­vuo­roil­la.

Urheilu
10.7.2024 14.02

Alku hyvin, loppu vähän heikommin

Ki­pat­ta­ret jäi­vät toi­ses­sa­kin Vii­ni­jär­ven Ur­hei­li­joi­ta vas­taan pe­laa­mas­saan ot­te­lus­sa pis­teit­tä. Tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pe­la­tus­sa ot­te­lus­sa Vin­kun voit­to­nu­me­rot oli­vat 0-2 (3-12, 3-7).

Urheilu
10.7.2024 14.02

Alku hyvin, loppu vähän heikommin

Ki­pat­ta­ret jäi­vät toi­ses­sa­kin Vii­ni­jär­ven Ur­hei­li­joi­ta vas­taan pe­laa­mas­saan ot­te­lus­sa pis­teit­tä. Tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pe­la­tus­sa ot­te­lus­sa Vin­kun voit­to­nu­me­rot oli­vat 0-2 (3-12, 3-7).

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.7.2024 13.38

Kesän 2024 päällystystyöt jatkuvat

Pou­ta­säät ovat suo­si­neet al­ku­ke­sän ai­ka­na pääl­lys­tys­töi­den to­teu­tus­ta Itä-Suo­mes­sa ja työt ovat eden­neet hy­vin.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Tämän kesän päällystystyöt Keski-Karjalassa. Kuva rajattu ely-keskuksen kartasta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.7.2024 13.38

Kesän 2024 päällystystyöt jatkuvat

Pou­ta­säät ovat suo­si­neet al­ku­ke­sän ai­ka­na pääl­lys­tys­töi­den to­teu­tus­ta Itä-Suo­mes­sa ja työt ovat eden­neet hy­vin.

Uutiset
10.7.2024 11.04

Kiteen etsintä: Kadonnut henkilö on löytynyt

Päi­vi­tys klo 15.20: Ka­don­nut hen­ki­lö Ku­ren­rin­teen­tiel­lä on löy­ty­nyt. Pois­tet­tu hen­ki­lön kuva uu­ti­ses­ta.

Uutiset
10.7.2024 11.04

Kiteen etsintä: Kadonnut henkilö on löytynyt

Päi­vi­tys klo 15.20: Ka­don­nut hen­ki­lö Ku­ren­rin­teen­tiel­lä on löy­ty­nyt. Pois­tet­tu hen­ki­lön kuva uu­ti­ses­ta.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.31

Uusin voimin uutta kohti

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tys ry on saa­nut uu­den hal­li­tuk­sen. Pu­heen­joh­ta­ja­na yh­dis­tys­tä ve­tää Jaa­na Iko­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Mar­jo To­ro­pai­nen ja sih­tee­ri­nä Mari Jek­ko­nen. Muut hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat Tan­ja Pa­sa­nen, Hei­di Ha­ku­li­nen, Kat­ja Aho­kas ja Kati Kark­ku­lai­nen.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

MLL:n leikkipuistotreffit alkoivat liikennepuistosta. Vasemmalla huristelevat Eetu ja Inna, oikealla Jiri. Lasten vauhdissa yrittävät pysyä Mari Jekkonen (selin kameraan) ja Jaana Ikonen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.31

Uusin voimin uutta kohti

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tys ry on saa­nut uu­den hal­li­tuk­sen. Pu­heen­joh­ta­ja­na yh­dis­tys­tä ve­tää Jaa­na Iko­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Mar­jo To­ro­pai­nen ja sih­tee­ri­nä Mari Jek­ko­nen. Muut hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat Tan­ja Pa­sa­nen, Hei­di Ha­ku­li­nen, Kat­ja Aho­kas ja Kati Kark­ku­lai­nen.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.26

75-vuotias Pälkjärven pitäjäseura juhli Tohmajärvellä

Pälk­jär­ven pi­tä­jä­seu­ra viet­ti 75-vuo­tis­juh­li­aan Toh­ma­jär­vel­lä hei­nä­kuun alus­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä pal­jas­tet­tiin kun­nos­tet­tu va­paus­so­dan san­ka­ri­muis­to­merk­ki Toh­ma­jär­ven kirk­ko­puis­tos­sa.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Pälkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta seuraa sivusta, kun Perttu Kivivuori laulaa muistomerkin paljastustilaisuudessa Kirkkoniemessä. Kunniavartiossa muistomerkin molemmin puolin seisovat Raino Lipponen ja Jussi Raerinne.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.7.2024 9.26

75-vuotias Pälkjärven pitäjäseura juhli Tohmajärvellä

Pälk­jär­ven pi­tä­jä­seu­ra viet­ti 75-vuo­tis­juh­li­aan Toh­ma­jär­vel­lä hei­nä­kuun alus­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä pal­jas­tet­tiin kun­nos­tet­tu va­paus­so­dan san­ka­ri­muis­to­merk­ki Toh­ma­jär­ven kirk­ko­puis­tos­sa.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.7.2024 11.02

Määrätietoinen työ toi Maistuva maaseutu -tunnustuksen Akselin Herkkupaja Oy:lle

Hei­nä­kuun alus­sa Sei­nä­jo­el­la jär­jes­te­tys­sä Far­ma­ri-maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä myön­net­tiin Mais­tu­va maa­seu­tu -tun­nus­tuk­sia, joil­la ha­lu­taan nos­taa esil­le maa­seu­dun ma­ku­ja, raa­ka-ai­nei­ta ja ruo­ka­y­ri­tyk­siä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tun­nus­tuk­sen sai toh­ma­jär­ve­läi­nen yri­tys Ak­se­lin Herk­ku­pa­ja Oy.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Riikka ja Kalle Tervonen ovat mielissään Maistuva maaseutu -tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.7.2024 11.02

Määrätietoinen työ toi Maistuva maaseutu -tunnustuksen Akselin Herkkupaja Oy:lle

Hei­nä­kuun alus­sa Sei­nä­jo­el­la jär­jes­te­tys­sä Far­ma­ri-maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä myön­net­tiin Mais­tu­va maa­seu­tu -tun­nus­tuk­sia, joil­la ha­lu­taan nos­taa esil­le maa­seu­dun ma­ku­ja, raa­ka-ai­nei­ta ja ruo­ka­y­ri­tyk­siä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tun­nus­tuk­sen sai toh­ma­jär­ve­läi­nen yri­tys Ak­se­lin Herk­ku­pa­ja Oy.

Urheilu
9.7.2024 9.04

KiPa II voittoon Imatrasta tutulla pelisapluunalla

Ki­teen Pal­lon nuo­ri II-jouk­kue on täl­lä het­kel­lä sekä suo­men­sar­jan itä­loh­kon et­tä nuor­ten su­per­pe­sik­sen B-loh­kon piik­ki­pai­kal­la. Ihan täyt­tä to­tuut­ta tä­män­het­ki­nen sar­ja­ti­lan­ne ei to­sin ker­ro, sil­lä kai­kil­la kär­ki­jouk­ku­eil­la ei ole ta­ka­na sa­man ver­ran ot­te­lu­ja.

Urheilu
9.7.2024 9.04

KiPa II voittoon Imatrasta tutulla pelisapluunalla

Ki­teen Pal­lon nuo­ri II-jouk­kue on täl­lä het­kel­lä sekä suo­men­sar­jan itä­loh­kon et­tä nuor­ten su­per­pe­sik­sen B-loh­kon piik­ki­pai­kal­la. Ihan täyt­tä to­tuut­ta tä­män­het­ki­nen sar­ja­ti­lan­ne ei to­sin ker­ro, sil­lä kai­kil­la kär­ki­jouk­ku­eil­la ei ole ta­ka­na sa­man ver­ran ot­te­lu­ja.

Urheilu
9.7.2024 8.36

Kipattarien ulkopeli sirvahtelevaa

Pe­sä­pal­lo-ot­te­lua on vai­kea voit­taa, jos vas­tus­ta­jal­le an­ne­taan 40 pro­sent­tia juok­suis­ta rä­py­lä­vir­heil­lä. Tämä tuli näy­te­tyk­si to­teen vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pe­la­tus­sa nais­ten suo­men­sar­jan ot­te­lus­sa, jos­sa Ki­Pan vas­tus­ta­ja­na oli Haa­pa­jär­ven Pesä-Kii­lat.

Urheilu
9.7.2024 8.36

Kipattarien ulkopeli sirvahtelevaa

Pe­sä­pal­lo-ot­te­lua on vai­kea voit­taa, jos vas­tus­ta­jal­le an­ne­taan 40 pro­sent­tia juok­suis­ta rä­py­lä­vir­heil­lä. Tämä tuli näy­te­tyk­si to­teen vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pe­la­tus­sa nais­ten suo­men­sar­jan ot­te­lus­sa, jos­sa Ki­Pan vas­tus­ta­ja­na oli Haa­pa­jär­ven Pesä-Kii­lat.

Pave Maijasen sanat "Lähtisitkö silloin kanssani järvelle. Sulle sukeltaisin helmen valkoisen..." luo tunnelmaa maalauksen "Lähtisitkö?" esittelytekstissä. Teos on nimikkotaulu Nina Makkosen näyttelyssä, jonka innoittajana on ollut myös toinen kuuluisan kesälahtelaisen runoilijan Unto Kupiaisen tekstit.

Pave Maijasen sanat "Lähtisitkö silloin kanssani järvelle. Sulle sukeltaisin helmen valkoisen..." luo tunnelmaa maalauksen "Lähtisitkö?" esittelytekstissä. Teos on nimikkotaulu Nina Makkosen näyttelyssä, jonka innoittajana on ollut myös toinen kuuluisan kesälahtelaisen runoilijan Unto Kupiaisen tekstit.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
8.7.2024 16.45

"Kuppiisen" ja "Paven" lyriikat kuvina Nina Makkosen maalauksissa

Maan kuu­lu­jen ru­noi­li­ja Un­to Ku­pi­ai­sen ja muu­sik­ko Pave Mai­ja­sen ins­pi­raa­ti­ot ja ly­rii­kat oli­vat in­noit­ta­ji­na, kun Hum­mo­vaa­ras­ta ko­toi­sin ole­va Nina Mak­ko­nen toi vä­rik­käät te­ok­sen­sa Ke­sä­lah­del­le. Ku­pi­ai­sen ja Mai­ja­sen tuo­tan­to oli muo­dos­tu­nut Mak­ko­sel­le lä­hei­sek­si ja hän sa­noo­kin sen ole­van sik­si kiin­nos­ta­va ai­he.

Pave Maijasen sanat "Lähtisitkö silloin kanssani järvelle. Sulle sukeltaisin helmen valkoisen..." luo tunnelmaa maalauksen "Lähtisitkö?" esittelytekstissä. Teos on nimikkotaulu Nina Makkosen näyttelyssä, jonka innoittajana on ollut myös toinen kuuluisan kesälahtelaisen runoilijan Unto Kupiaisen tekstit.

Pave Maijasen sanat "Lähtisitkö silloin kanssani järvelle. Sulle sukeltaisin helmen valkoisen..." luo tunnelmaa maalauksen "Lähtisitkö?" esittelytekstissä. Teos on nimikkotaulu Nina Makkosen näyttelyssä, jonka innoittajana on ollut myös toinen kuuluisan kesälahtelaisen runoilijan Unto Kupiaisen tekstit.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
8.7.2024 16.45

"Kuppiisen" ja "Paven" lyriikat kuvina Nina Makkosen maalauksissa

Maan kuu­lu­jen ru­noi­li­ja Un­to Ku­pi­ai­sen ja muu­sik­ko Pave Mai­ja­sen ins­pi­raa­ti­ot ja ly­rii­kat oli­vat in­noit­ta­ji­na, kun Hum­mo­vaa­ras­ta ko­toi­sin ole­va Nina Mak­ko­nen toi vä­rik­käät te­ok­sen­sa Ke­sä­lah­del­le. Ku­pi­ai­sen ja Mai­ja­sen tuo­tan­to oli muo­dos­tu­nut Mak­ko­sel­le lä­hei­sek­si ja hän sa­noo­kin sen ole­van sik­si kiin­nos­ta­va ai­he.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.7.2024 14.35

Vapaa-ajan asukkaat rantakalalla Kivisalmen lavalla

Hei­nä­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­na ta­sai­nen au­to­jen vir­ta li­pui koh­ti Ki­vi­sal­men la­vaa, jon­ne Rääk­ky­län kun­ta oli kut­su­nut va­paa-ajan asuk­kai­ta ja kun­ta­lai­sia yh­tei­seen il­lan viet­toon. Park­ki­pai­kal­le saak­ka la­van suun­nas­ta kuu­lui mu­ka­va pu­heen­so­ri­na ja pe­rem­mäl­le hou­kut­te­li myös her­kul­li­nen ran­ta­ka­lan tuok­su. Va­paa-ajan asu­kas­ta­paa­mi­nen sai pai­kal­le mu­ka­vas­ti vä­keä kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia tut­tu­jen kes­ken.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Rantakalajono kiemurteli lavan reunoilla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.7.2024 14.35

Vapaa-ajan asukkaat rantakalalla Kivisalmen lavalla

Hei­nä­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­na ta­sai­nen au­to­jen vir­ta li­pui koh­ti Ki­vi­sal­men la­vaa, jon­ne Rääk­ky­län kun­ta oli kut­su­nut va­paa-ajan asuk­kai­ta ja kun­ta­lai­sia yh­tei­seen il­lan viet­toon. Park­ki­pai­kal­le saak­ka la­van suun­nas­ta kuu­lui mu­ka­va pu­heen­so­ri­na ja pe­rem­mäl­le hou­kut­te­li myös her­kul­li­nen ran­ta­ka­lan tuok­su. Va­paa-ajan asu­kas­ta­paa­mi­nen sai pai­kal­le mu­ka­vas­ti vä­keä kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia tut­tu­jen kes­ken.

Tästä lähti ottelun lopullinen ratkaisu. Samu Vainikaisen viiltävä leikkuri kakkosrajaan toisen jakson toisessa vuorossa tuotti kunnarin ja kaksi tavallista juoksua ja KiPalle 5-1 johdon. Kuva: Niilo Hirvonen

Tästä lähti ottelun lopullinen ratkaisu. Samu Vainikaisen viiltävä leikkuri kakkosrajaan toisen jakson toisessa vuorossa tuotti kunnarin ja kaksi tavallista juoksua ja KiPalle 5-1 johdon. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.7.2024 12.36

”Iso voitto meille ja myös kyläläisille”

Ki­teen Pal­lo ei ole pa­riin vuo­teen pääs­syt JoMa -pe­leis­sä juh­li­maan. Edel­li­set kol­men pis­teen voi­tot ovat kah­den vuo­den ta­kaa hei­nä­kuul­ta, jol­loin nii­tä saa­tiin vii­kon si­säl­lä kak­si. Vii­me ke­sä­nä jo­en­suu­lai­sil­ta on­nis­tut­tiin nel­jäs­sä run­ko­sar­jan pe­lis­sä nap­paa­maan vain yk­si pis­te.

Tästä lähti ottelun lopullinen ratkaisu. Samu Vainikaisen viiltävä leikkuri kakkosrajaan toisen jakson toisessa vuorossa tuotti kunnarin ja kaksi tavallista juoksua ja KiPalle 5-1 johdon. Kuva: Niilo Hirvonen

Tästä lähti ottelun lopullinen ratkaisu. Samu Vainikaisen viiltävä leikkuri kakkosrajaan toisen jakson toisessa vuorossa tuotti kunnarin ja kaksi tavallista juoksua ja KiPalle 5-1 johdon. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
8.7.2024 12.36

”Iso voitto meille ja myös kyläläisille”

Ki­teen Pal­lo ei ole pa­riin vuo­teen pääs­syt JoMa -pe­leis­sä juh­li­maan. Edel­li­set kol­men pis­teen voi­tot ovat kah­den vuo­den ta­kaa hei­nä­kuul­ta, jol­loin nii­tä saa­tiin vii­kon si­säl­lä kak­si. Vii­me ke­sä­nä jo­en­suu­lai­sil­ta on­nis­tut­tiin nel­jäs­sä run­ko­sar­jan pe­lis­sä nap­paa­maan vain yk­si pis­te.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Uutiset
8.7.2024 12.27

Kiteen Oiti -kunnianimi Sirkka-Liisa Hannukaiselle

Sirk­ka-Lii­sa Han­nu­kai­nen on Ki­teen vuo­den 2024 kun­ni­a­hen­ki­lö. Han­nu­kai­nen sai Ki­teen Oi­ti -kun­ni­a­ni­men sun­nun­tai­sen pe­sä­pal­lo-ot­te­lun yh­tey­des­sä. Vii­mek­si vas­taa­vaa Ki­teen Pa­ja­ri -kun­ni­a­ni­meä on kan­ta­nut Han­nu-Heik­ki Ha­ku­li­nen vuo­des­ta 2022 läh­tien.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Vuonna 2022 Kiteen Pajari -kunnianimen saanut Hannu-Heikki Hakulinen pukee Oitin viitan Sirkka-Liisa Hannukaiselle. Kuva:Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Uutiset
8.7.2024 12.27

Kiteen Oiti -kunnianimi Sirkka-Liisa Hannukaiselle

Sirk­ka-Lii­sa Han­nu­kai­nen on Ki­teen vuo­den 2024 kun­ni­a­hen­ki­lö. Han­nu­kai­nen sai Ki­teen Oi­ti -kun­ni­a­ni­men sun­nun­tai­sen pe­sä­pal­lo-ot­te­lun yh­tey­des­sä. Vii­mek­si vas­taa­vaa Ki­teen Pa­ja­ri -kun­ni­a­ni­meä on kan­ta­nut Han­nu-Heik­ki Ha­ku­li­nen vuo­des­ta 2022 läh­tien.

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Outi Hännikäinen

Uutiset
8.7.2024 11.09

Rääkkylä-ravit viihdytti ensikertalaisia

Vii­me vii­kol­la tors­tai-il­ta­na Jo­en­suun Ra­vi­ra­dal­la ajet­tiin Rääk­ky­lä-ra­vit. Rääk­ky­lä-ra­veis­sa juh­lis­tet­tiin niin Rääk­ky­län He­vo­sys­tä­väin­seu­ran 90 vuo­tis­ta tai­val­ta kuin 150 vuot­ta täyt­tä­vää Rääk­ky­län kun­taa.

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Rääkkylän kunnan juhlalähdössä numerolla 9 kilpaillut Mari Rautiaisen rääkkyläläinen ori Rapsodi, tarjosi jännitystä loppusuoralle asti. Kuva: Outi Hännikäinen

Outi Hännikäinen

Uutiset
8.7.2024 11.09

Rääkkylä-ravit viihdytti ensikertalaisia

Vii­me vii­kol­la tors­tai-il­ta­na Jo­en­suun Ra­vi­ra­dal­la ajet­tiin Rääk­ky­lä-ra­vit. Rääk­ky­lä-ra­veis­sa juh­lis­tet­tiin niin Rääk­ky­län He­vo­sys­tä­väin­seu­ran 90 vuo­tis­ta tai­val­ta kuin 150 vuot­ta täyt­tä­vää Rääk­ky­län kun­taa.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.7.2024 10.50

Mukavaa tekemistä ikään katsomatta

Sun­nun­tai­na jo aa­mu­päi­väl­lä Ki­teen kes­kus­tas­sa oli har­vi­nai­sen pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Eri-iki­siä ih­mi­siä saa­pui Lin­kin ym­pä­ris­töön pait­si au­toil­la, myös huo­mat­ta­van pal­jon jal­kai­sin ja pol­ku­pyö­ril­lä. Ja mi­kä­pä sen pa­rem­pi osoi­tus sii­tä, et­tä seik­kai­lu­puis­to ko­e­taan tar­peel­li­sek­si ja toi­mi­vak­si.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Linkin Parkin avajaiset kokosivat satoja kävijöitä seikkailu- ja tunnetaitopuiston alueelle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
8.7.2024 10.50

Mukavaa tekemistä ikään katsomatta

Sun­nun­tai­na jo aa­mu­päi­väl­lä Ki­teen kes­kus­tas­sa oli har­vi­nai­sen pal­jon kan­saa liik­keel­lä. Eri-iki­siä ih­mi­siä saa­pui Lin­kin ym­pä­ris­töön pait­si au­toil­la, myös huo­mat­ta­van pal­jon jal­kai­sin ja pol­ku­pyö­ril­lä. Ja mi­kä­pä sen pa­rem­pi osoi­tus sii­tä, et­tä seik­kai­lu­puis­to ko­e­taan tar­peel­li­sek­si ja toi­mi­vak­si.

Itärajan Ponnistus pelasi mustapunaisissa asuissa.

Itärajan Ponnistus pelasi mustapunaisissa asuissa.

Miikka Kivinen

Urheilu
8.7.2024 10.16

Itärajan Ponnistus juhli synttäreitään paikallisottelun merkeissä

Ki­teen Pal­lon maa­kun­ta­sar­jan jouk­kue Itä­ra­jan Pon­nis­tus viet­ti lau­an­tai­na 10-vuo­tis­juh­li­aan pai­kal­li­sot­te­lun mer­keis­sä, kun jouk­kue sai vie­raak­seen Juu­ri­kan va­paa-ai­ka­kes­kuk­sen ken­täl­le Ke­sä­lah­den Ur­hei­li­jat.

Itärajan Ponnistus pelasi mustapunaisissa asuissa.

Itärajan Ponnistus pelasi mustapunaisissa asuissa.

Miikka Kivinen

Urheilu
8.7.2024 10.16

Itärajan Ponnistus juhli synttäreitään paikallisottelun merkeissä

Ki­teen Pal­lon maa­kun­ta­sar­jan jouk­kue Itä­ra­jan Pon­nis­tus viet­ti lau­an­tai­na 10-vuo­tis­juh­li­aan pai­kal­li­sot­te­lun mer­keis­sä, kun jouk­kue sai vie­raak­seen Juu­ri­kan va­paa-ai­ka­kes­kuk­sen ken­täl­le Ke­sä­lah­den Ur­hei­li­jat.

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Miikka Kivinen

Uutiset
8.7.2024 9.16

Perinnepäivillä saattoi seurata vaikka pärekaton tekoa

Vii­me vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tiin Ki­teen Van­has­sa Pu­hok­ses­sa jäl­leen pe­rin­ne­päi­vät. Vuo­den 2024 tee­ma­na oli ra­ken­ta­mi­nen, ja ta­pah­tu­ma-alu­eel­la Pe­rin­ne­na­ve­tan ja Van­han Myl­lyn ym­pä­ris­tös­sä saat­toi tu­tus­tua eri­lai­siin pe­rin­ne­ra­ken­ta­mi­sen ta­poi­hin.

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Isä opetti aikoinaan pärekaton tekemisen Vesa Sairaselle

Miikka Kivinen

Uutiset
8.7.2024 9.16

Perinnepäivillä saattoi seurata vaikka pärekaton tekoa

Vii­me vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tiin Ki­teen Van­has­sa Pu­hok­ses­sa jäl­leen pe­rin­ne­päi­vät. Vuo­den 2024 tee­ma­na oli ra­ken­ta­mi­nen, ja ta­pah­tu­ma-alu­eel­la Pe­rin­ne­na­ve­tan ja Van­han Myl­lyn ym­pä­ris­tös­sä saat­toi tu­tus­tua eri­lai­siin pe­rin­ne­ra­ken­ta­mi­sen ta­poi­hin.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Jouko Väistö

Uutiset
8.7.2024 9.15

75 vuotta työn ja harrastusten täyttämää elämää

Ki­tee­läi­nen Rai­mo Ti­mos­kai­nen on tu­los­sa mer­kit­tä­väl­le ra­ja­paa­lul­le. Hän täyt­tää en­si lau­an­tai­na 75 vuot­ta. Sa­maan ai­kaan lop­puu 32,5 vuot­ta jat­ku­nut yri­tys­toi­min­ta. Merk­ki­päi­vään­sä hän juh­lii lä­heis­ten­sä kans­sa.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Raimo Timoskaisen harrastuksiin kuuluvat myös marjastus, sienestys ja kalastus. Pikapuolin tämäkin vene olisi tarkoitus laskea vesille, hän tuumii.

Jouko Väistö

Uutiset
8.7.2024 9.15

75 vuotta työn ja harrastusten täyttämää elämää

Ki­tee­läi­nen Rai­mo Ti­mos­kai­nen on tu­los­sa mer­kit­tä­väl­le ra­ja­paa­lul­le. Hän täyt­tää en­si lau­an­tai­na 75 vuot­ta. Sa­maan ai­kaan lop­puu 32,5 vuot­ta jat­ku­nut yri­tys­toi­min­ta. Merk­ki­päi­vään­sä hän juh­lii lä­heis­ten­sä kans­sa.

Urheilu
5.7.2024 11.38

ViU juhli KiPan kustannuksella

Ki­Pan nais­ten jouk­kue pää­si kes­ki­viik­ko­na pe­laa­maan van­haa seu­raa vas­taan. Vas­tas­sa oli tänä vuon­na 110 vuot­ta täyt­tä­vän Vii­ni­jär­ven Ur­hei­li­joi­den jouk­kue.

Urheilu
5.7.2024 11.38

ViU juhli KiPan kustannuksella

Ki­Pan nais­ten jouk­kue pää­si kes­ki­viik­ko­na pe­laa­maan van­haa seu­raa vas­taan. Vas­tas­sa oli tänä vuon­na 110 vuot­ta täyt­tä­vän Vii­ni­jär­ven Ur­hei­li­joi­den jouk­kue.

Urheilu
5.7.2024 11.32

KiPan pojille ensimmäinen tappio 12. pelissä

Men­nyt viik­ko oli Ki­teen Pal­lol­le put­kien kat­ke­a­mi­sen ai­kaa. En­sin kat­ke­si seu­ran edus­tus­mie­his­tön yh­dek­sän ot­te­lun mit­tai­nen pis­te­put­ki vii­me per­jan­tai­na Tam­pe­reel­la ja sen jat­kok­si myös poi­kien su­per­pe­sis­jouk­ku­een pit­kä voit­to­put­ki rap­sah­ti poik­ki.

Urheilu
5.7.2024 11.32

KiPan pojille ensimmäinen tappio 12. pelissä

Men­nyt viik­ko oli Ki­teen Pal­lol­le put­kien kat­ke­a­mi­sen ai­kaa. En­sin kat­ke­si seu­ran edus­tus­mie­his­tön yh­dek­sän ot­te­lun mit­tai­nen pis­te­put­ki vii­me per­jan­tai­na Tam­pe­reel­la ja sen jat­kok­si myös poi­kien su­per­pe­sis­jouk­ku­een pit­kä voit­to­put­ki rap­sah­ti poik­ki.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.7.2024 11.25

Tarinarastit kertovat Rääkkylän historiasta

Rääk­ky­län kun­ta ja Rääk­ky­lä-Seu­ra ovat koon­neet Ta­ri­na­ras­tit, joi­den avul­la teh­dään kun­taa ja eri­tyi­ses­ti sen his­to­ri­aa tu­tuk­si niin kun­ta­lai­sil­le, mök­ki­läi­sil­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin. Ras­ti­tus ta­ri­noi­neen kuu­luu kun­nan 150-vuo­tis­ta­pah­tu­miin.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Rastikysymyksiin voi vastata ja kilpailuun osallistua myös sähköisesti, kun skannaa kartan takana olevasta kyselylomakkeessa olevan QR-koodin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.7.2024 11.25

Tarinarastit kertovat Rääkkylän historiasta

Rääk­ky­län kun­ta ja Rääk­ky­lä-Seu­ra ovat koon­neet Ta­ri­na­ras­tit, joi­den avul­la teh­dään kun­taa ja eri­tyi­ses­ti sen his­to­ri­aa tu­tuk­si niin kun­ta­lai­sil­le, mök­ki­läi­sil­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin. Ras­ti­tus ta­ri­noi­neen kuu­luu kun­nan 150-vuo­tis­ta­pah­tu­miin.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
5.7.2024 9.25

”Tuntui, että olen jossain satumaisessa kesäidyllissä”

Ke­vääl­lä Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024 va­lit­tu Pu­hos he­rät­ti jo ha­ke­muk­sel­laan myön­teis­tä huo­mi­o­ta, ker­toi Suo­men Ky­lät Ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na vie­lä tuol­loin toi­mi­nut Alek­si Koi­vis­to vie­rail­lees­saan Pu­hok­ses­sa ke­sä­kuun alus­sa.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Aleksi Koivisto vieraili Puhoksessa kesäkuun alussa.

Miikka Kivinen

Uutiset
5.7.2024 9.25

”Tuntui, että olen jossain satumaisessa kesäidyllissä”

Ke­vääl­lä Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024 va­lit­tu Pu­hos he­rät­ti jo ha­ke­muk­sel­laan myön­teis­tä huo­mi­o­ta, ker­toi Suo­men Ky­lät Ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na vie­lä tuol­loin toi­mi­nut Alek­si Koi­vis­to vie­rail­lees­saan Pu­hok­ses­sa ke­sä­kuun alus­sa.

Uutiset
5.7.2024 9.04

Metsäkone paloi Kiteen Ratapihantiellä

Met­sä­ko­ne pa­loi Ki­teen rau­ta­tie­a­se­man puun­las­tau­sa­lu­eel­la tors­tai­na kel­lo 17 jäl­keen. Ko­neen kul­jet­ta­ja oli huo­man­nut ko­pin al­ta nou­se­van sa­vua ja pois­tu­nut ulos kat­so­maan tar­kem­min ti­lan­net­ta. Kul­jet­ta­ja huo­ma­si ko­neen ko­pin ala­puo­lel­ta nou­se­van liek­ke­jä ja aloit­ti vä­lit­tö­mäs­ti al­ku­sam­mu­tus­toi­men­pi­teet jau­he­sam­mut­ti­mel­la. Jau­he­sam­mut­ti­mes­ta ei ol­lut apua liek­kien sam­mut­ta­mi­seen tai ra­joit­ta­mi­seen, jo­ten kul­jet­ta­ja soit­ti 112.

Uutiset
5.7.2024 9.04

Metsäkone paloi Kiteen Ratapihantiellä

Met­sä­ko­ne pa­loi Ki­teen rau­ta­tie­a­se­man puun­las­tau­sa­lu­eel­la tors­tai­na kel­lo 17 jäl­keen. Ko­neen kul­jet­ta­ja oli huo­man­nut ko­pin al­ta nou­se­van sa­vua ja pois­tu­nut ulos kat­so­maan tar­kem­min ti­lan­net­ta. Kul­jet­ta­ja huo­ma­si ko­neen ko­pin ala­puo­lel­ta nou­se­van liek­ke­jä ja aloit­ti vä­lit­tö­mäs­ti al­ku­sam­mu­tus­toi­men­pi­teet jau­he­sam­mut­ti­mel­la. Jau­he­sam­mut­ti­mes­ta ei ol­lut apua liek­kien sam­mut­ta­mi­seen tai ra­joit­ta­mi­seen, jo­ten kul­jet­ta­ja soit­ti 112.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.7.2024 13.17

Kesäkuussa ei yhtään laitonta rajanylitystä

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton val­vo­mal­la maas­to­ra­jal­la ei ke­sä­kuun ai­ka­na ha­vait­tu yh­tään lai­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä. Ra­ja­var­ti­os­to kui­ten­kin to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la val­lit­se­vaan ti­lan­tee­seen liit­ty­en on mah­dol­lis­ta, et­tä il­miö laa­je­ni­si myös maas­to­ra­jal­le. Ra­ja­var­ti­os­to on va­rau­tu­nut myös täl­lai­seen ti­lan­ne­ke­hi­tyk­seen. Ra­jaa val­vo­taan muun mu­as­sa par­ti­oin­nil­la, tek­ni­sel­lä val­von­nal­la ja val­von­ta­len­noil­la.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.7.2024 13.17

Kesäkuussa ei yhtään laitonta rajanylitystä

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton val­vo­mal­la maas­to­ra­jal­la ei ke­sä­kuun ai­ka­na ha­vait­tu yh­tään lai­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä. Ra­ja­var­ti­os­to kui­ten­kin to­te­aa tie­dot­tees­saan, et­tä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la val­lit­se­vaan ti­lan­tee­seen liit­ty­en on mah­dol­lis­ta, et­tä il­miö laa­je­ni­si myös maas­to­ra­jal­le. Ra­ja­var­ti­os­to on va­rau­tu­nut myös täl­lai­seen ti­lan­ne­ke­hi­tyk­seen. Ra­jaa val­vo­taan muun mu­as­sa par­ti­oin­nil­la, tek­ni­sel­lä val­von­nal­la ja val­von­ta­len­noil­la.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Miikka Kivinen

Uutiset
4.7.2024 13.16

Hautaus­maa­kä­velyllä tutustuttiin historiaan

Ke­sä­kuun lop­pu­puo­lel­la jär­jes­tet­tiin Toh­ma­jär­ven kirk­ko­maal­la ja van­hal­la hau­taus­maal­la ro­vas­ti Mik­ko Lap­pa­lai­sen opas­ta­mat hau­taus­maa­kä­ve­lyt. Ke­vääl­lä eläk­keel­le jää­nyt Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Lap­pa­lai­nen ar­vi­oi, et­tä ky­sees­sä oli nel­jäs ker­ta, kun hän veti kä­ve­lyi­tä. En­sim­mäi­nen hau­taus­maa­kä­ve­ly jär­jes­tet­tiin 2016.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Rovasti Mikko Lappalainen opasti hautausmaakävelyillä.

Miikka Kivinen

Uutiset
4.7.2024 13.16

Hautaus­maa­kä­velyllä tutustuttiin historiaan

Ke­sä­kuun lop­pu­puo­lel­la jär­jes­tet­tiin Toh­ma­jär­ven kirk­ko­maal­la ja van­hal­la hau­taus­maal­la ro­vas­ti Mik­ko Lap­pa­lai­sen opas­ta­mat hau­taus­maa­kä­ve­lyt. Ke­vääl­lä eläk­keel­le jää­nyt Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Lap­pa­lai­nen ar­vi­oi, et­tä ky­sees­sä oli nel­jäs ker­ta, kun hän veti kä­ve­lyi­tä. En­sim­mäi­nen hau­taus­maa­kä­ve­ly jär­jes­tet­tiin 2016.

Samu-Kalle Varonen löi kaksi juoksua kahdesta yrityksestä, millä irtosi ykköspalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen

Samu-Kalle Varonen löi kaksi juoksua kahdesta yrityksestä, millä irtosi ykköspalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
4.7.2024 10.23

Ankkureilta kolme pistettä rutiinipelillä

Ki­teen Pal­lon su­per­sar­jan mie­his­töl­le riit­ti ru­tii­ni­suo­ri­tus täy­den pis­te­po­tin ot­ta­mi­seen Ala­jär­ven Ank­ku­reil­ta. Tä­män kau­den vii­des kol­men pis­teen voit­to ir­to­si Kit­rol­la sa­teen sä­vyt­tä­mäs­sä pe­lis­sä jak­soin 0-3, 1-2.

Samu-Kalle Varonen löi kaksi juoksua kahdesta yrityksestä, millä irtosi ykköspalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen

Samu-Kalle Varonen löi kaksi juoksua kahdesta yrityksestä, millä irtosi ykköspalkinto. Kuva: Niilo Hirvonen

Niilo Hirvonen

Urheilu
4.7.2024 10.23

Ankkureilta kolme pistettä rutiinipelillä

Ki­teen Pal­lon su­per­sar­jan mie­his­töl­le riit­ti ru­tii­ni­suo­ri­tus täy­den pis­te­po­tin ot­ta­mi­seen Ala­jär­ven Ank­ku­reil­ta. Tä­män kau­den vii­des kol­men pis­teen voit­to ir­to­si Kit­rol­la sa­teen sä­vyt­tä­mäs­sä pe­lis­sä jak­soin 0-3, 1-2.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
4.7.2024 8.57

Elisa osti Kaisanet Oy:n valokui­tu­lii­ke­toi­minnan

Eli­sa tuo va­lo­kui­tu­verk­kon­sa yhä use­am­man asi­ak­kaan saa­ta­vil­le os­ta­mal­la Kai­sa­ne­tin va­lo­kui­tu­ver­kon Poh­jois-Kar­ja­las­sa sekä Kuu­sa­mon alu­eel­la toi­mi­van Koil­lis­net Oy:n ja sen va­lo­kui­tu­lii­ke­toi­min­nan. Kau­pat tu­li­vat voi­maan 3.7.2024. Muu­tos ei täs­sä koh­taa vaa­di asi­ak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Rääkkylässä Kaisanet vuokrasi vuoden 2022 maaliskuussa Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan eli Valopiuhan valokuituverkon kymmeneksi vuodeksi.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
4.7.2024 8.57

Elisa osti Kaisanet Oy:n valokui­tu­lii­ke­toi­minnan

Eli­sa tuo va­lo­kui­tu­verk­kon­sa yhä use­am­man asi­ak­kaan saa­ta­vil­le os­ta­mal­la Kai­sa­ne­tin va­lo­kui­tu­ver­kon Poh­jois-Kar­ja­las­sa sekä Kuu­sa­mon alu­eel­la toi­mi­van Koil­lis­net Oy:n ja sen va­lo­kui­tu­lii­ke­toi­min­nan. Kau­pat tu­li­vat voi­maan 3.7.2024. Muu­tos ei täs­sä koh­taa vaa­di asi­ak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.7.2024 15.21

Sovintolan terassi avattiin Kesälahti-päivän yhteydessä

Kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäis­tä Ke­sä­lah­ti-päi­vää vie­tet­tiin So­vin­to­las­sa tiis­tai­na. Ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä avat­tiin vi­ral­li­ses­ti myös ke­sä­kuus­sa val­mis­tu­nut So­vin­to­lan te­ras­si.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Sovintolan uutta terassia pääsi testaamaan Kesälahti-päivänä.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.7.2024 15.21

Sovintolan terassi avattiin Kesälahti-päivän yhteydessä

Kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäis­tä Ke­sä­lah­ti-päi­vää vie­tet­tiin So­vin­to­las­sa tiis­tai­na. Ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä avat­tiin vi­ral­li­ses­ti myös ke­sä­kuus­sa val­mis­tu­nut So­vin­to­lan te­ras­si.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
3.7.2024 14.18

Kihaus Folk jatkuu – Rääkkylä Folk ry sai uuden hallituksen

Vii­kon­lop­pu­na 33. ker­ran jär­jes­te­tyn Ki­haus Fol­kin taus­tal­la toi­mi­va Rääk­ky­lä Folk ry sai ei­len tiis­tai­na uu­den hal­li­tuk­sen. Tämä tar­koit­taa, et­tä fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään myös jat­kos­sa.

Miikka Kivinen

Kulttuuri
3.7.2024 14.18

Kihaus Folk jatkuu – Rääkkylä Folk ry sai uuden hallituksen

Vii­kon­lop­pu­na 33. ker­ran jär­jes­te­tyn Ki­haus Fol­kin taus­tal­la toi­mi­va Rääk­ky­lä Folk ry sai ei­len tiis­tai­na uu­den hal­li­tuk­sen. Tämä tar­koit­taa, et­tä fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään myös jat­kos­sa.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Helmi Jumppanen

Uutiset
3.7.2024 13.26

Graffiteja ja glitteriä työväentalolla

Toh­ma­jär­ven työ­vä­en­ta­lo heh­kui per­jan­tai-il­ta­na ne­on­vä­reis­tä Nuor­ten Pot­siet­ko­jen mer­keis­sä. Päih­teet­tö­mäs­sä ta­pah­tu­mas­sa nuo­ret pää­si­vät ko­kei­le­maan esi­mer­kik­si tis­ki­juk­ka­na työs­ken­te­lyä. Tar­jol­la oli myös eri­lai­sia työ­pa­jo­ja, tans­si­mis­ta, uv-kas­vo­maa­lauk­sia ja glit­te­riä, mock­tail-baa­ri, sekä pi­hal­la tau­lui­hin pää­si maa­lai­le­maan graf­fi­te­ja.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Työväentalon seiniä koristivat UV-valot ja koristeelliset kankaat.

Helmi Jumppanen

Uutiset
3.7.2024 13.26

Graffiteja ja glitteriä työväentalolla

Toh­ma­jär­ven työ­vä­en­ta­lo heh­kui per­jan­tai-il­ta­na ne­on­vä­reis­tä Nuor­ten Pot­siet­ko­jen mer­keis­sä. Päih­teet­tö­mäs­sä ta­pah­tu­mas­sa nuo­ret pää­si­vät ko­kei­le­maan esi­mer­kik­si tis­ki­juk­ka­na työs­ken­te­lyä. Tar­jol­la oli myös eri­lai­sia työ­pa­jo­ja, tans­si­mis­ta, uv-kas­vo­maa­lauk­sia ja glit­te­riä, mock­tail-baa­ri, sekä pi­hal­la tau­lui­hin pää­si maa­lai­le­maan graf­fi­te­ja.

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aisti

Uutiset
3.7.2024 12.00

Aisti varmisti merkittävät rahoittajat tehdasin­ves­toin­nilleen Kiteelle

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä akus­tiik­ka­le­vy­jä val­mis­ta­va jy­väs­ky­lä­läi­nen Ais­ti ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se sai ra­hoi­tus­kier­rok­sel­leen po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, kun se var­mis­ti uu­sien si­joit­ta­jien mu­kaan­tu­lon 25. ke­sä­kuu­ta sol­mi­tul­la si­joi­tus­so­pi­muk­sel­la.

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aistin perustajat Petri Jetsu, Mikko Paananen ja Antti Fredrikson esittelivät viime vuoden lopulla suunnitelmiaan tehtaan rakentamisesta Puhoshalliin Kiteelle. Arkistokuva

Aisti

Uutiset
3.7.2024 12.00

Aisti varmisti merkittävät rahoittajat tehdasin­ves­toin­nilleen Kiteelle

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä akus­tiik­ka­le­vy­jä val­mis­ta­va jy­väs­ky­lä­läi­nen Ais­ti ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se sai ra­hoi­tus­kier­rok­sel­leen po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, kun se var­mis­ti uu­sien si­joit­ta­jien mu­kaan­tu­lon 25. ke­sä­kuu­ta sol­mi­tul­la si­joi­tus­so­pi­muk­sel­la.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Anu Kastikainen

Uutiset
3.7.2024 11.27

Kaikki saivat saalista kalaleirillä

Vil­la­lan ka­la­ve­den osa­kas­kun­ta jär­jes­ti hei­nä­kuun alus­sa kou­lui­käi­sil­le suun­na­tun ka­la­lei­rin. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty päi­vä­lei­ri in­nos­ti mu­kaan 13 lei­ri­läis­tä lä­hi­a­lu­eel­ta. Iäl­tään osal­lis­tu­jat oli­vat 8 – 14-vuo­ti­ai­ta.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Leiriläiset asettautuivat yhteiskuvaan mukavan leiripäivän päätteeksi. Kuva: Anu Kastikainen.

Anu Kastikainen

Uutiset
3.7.2024 11.27

Kaikki saivat saalista kalaleirillä

Vil­la­lan ka­la­ve­den osa­kas­kun­ta jär­jes­ti hei­nä­kuun alus­sa kou­lui­käi­sil­le suun­na­tun ka­la­lei­rin. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty päi­vä­lei­ri in­nos­ti mu­kaan 13 lei­ri­läis­tä lä­hi­a­lu­eel­ta. Iäl­tään osal­lis­tu­jat oli­vat 8 – 14-vuo­ti­ai­ta.

Lisää aiheesta

Kysely