JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 12.55

Kolmekymppisille kolmas rokotus

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Siun so­tes­sa hy­vää vauh­tia. Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vaa ryh­mää laa­jen­ne­taan seu­raa­vak­si yli 30-vuo­ti­ai­siin.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava  vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 12.39

Järjes­tö­a­vus­tuksista kunnan maksettavana säilyisi vain ohjauspalkkio

Rääk­ky­län lii­kun­ta- ja va­paa-ai­ka­toi­mes­sa suun­ni­tel­laan en­si vuo­den osal­le kar­sin­taa jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin, ja yh­dis­tyk­siä oh­ja­taan ha­ke­maan tu­kea jat­kos­sa Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Aja­tuk­se­na on, et­tä yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vain ker­ho­jen oh­jaus­palk­ki­o­ta voi­si ha­kea kun­nan laa­ris­ta, esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­te­ly­kus­tan­nus­ten, pi­tä­jäs­sä pi­det­tä­vien lei­rien ja muu­al­le suun­taa­vien ret­kien tuet anot­tai­siin vuo­des­ta 2023 al­ka­en Je­ti­nal­ta.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava  vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 12.39

Järjes­tö­a­vus­tuksista kunnan maksettavana säilyisi vain ohjauspalkkio

Rääk­ky­län lii­kun­ta- ja va­paa-ai­ka­toi­mes­sa suun­ni­tel­laan en­si vuo­den osal­le kar­sin­taa jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin, ja yh­dis­tyk­siä oh­ja­taan ha­ke­maan tu­kea jat­kos­sa Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Aja­tuk­se­na on, et­tä yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vain ker­ho­jen oh­jaus­palk­ki­o­ta voi­si ha­kea kun­nan laa­ris­ta, esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­te­ly­kus­tan­nus­ten, pi­tä­jäs­sä pi­det­tä­vien lei­rien ja muu­al­le suun­taa­vien ret­kien tuet anot­tai­siin vuo­des­ta 2023 al­ka­en Je­ti­nal­ta.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.1.2022 9.53

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Ki­teen vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va syn­tyi Mari ja Simo Jek­ko­sel­le. Tyt­tö­vau­va näki päi­vän­va­lon las­ket­tu­na päi­vä­nä 5. tam­mi­kuu­ta. Odo­tu­sai­ka ja syn­ny­tys su­jui­vat hy­vin, ei­kä ras­kau­sa­jan di­a­be­tes­kaan ai­heut­ta­nut mur­hei­ta 33-vuo­ti­aal­le äi­dil­le. Per­heen kol­me poi­kaa, 10-vuo­ti­as Jiri, 8-vuo­ti­as Nooa ja 4-vuo­ti­as Ee­tu ovat ot­ta­neet Niis­ku­nei­dik­si ni­me­tyn pik­ku­sis­kon läm­pi­mäs­ti vas­taan.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.1.2022 9.53

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Ki­teen vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va syn­tyi Mari ja Simo Jek­ko­sel­le. Tyt­tö­vau­va näki päi­vän­va­lon las­ket­tu­na päi­vä­nä 5. tam­mi­kuu­ta. Odo­tu­sai­ka ja syn­ny­tys su­jui­vat hy­vin, ei­kä ras­kau­sa­jan di­a­be­tes­kaan ai­heut­ta­nut mur­hei­ta 33-vuo­ti­aal­le äi­dil­le. Per­heen kol­me poi­kaa, 10-vuo­ti­as Jiri, 8-vuo­ti­as Nooa ja 4-vuo­ti­as Ee­tu ovat ot­ta­neet Niis­ku­nei­dik­si ni­me­tyn pik­ku­sis­kon läm­pi­mäs­ti vas­taan.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 9.19

Koronavirus jatkaa leviämistään – viralliset luvut eivät enää kerro koko totuutta

Tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Maa­kun­ta on ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 9.19

Koronavirus jatkaa leviämistään – viralliset luvut eivät enää kerro koko totuutta

Tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Maa­kun­ta on ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 8.29

Risteyskolari Kiteellä

Tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä sat­tui Ki­teel­lä kah­den hen­ki­lö­au­ton vä­li­nen ko­la­ri ris­tey­sa­lu­eel­la. Toh­ma­jär­ven­tie­tä eden­nyt ajo­neu­vo tör­mä­si etuo­sas­taan si­vu­tiel­tä tul­leen ajo­neu­von etuo­saan ja kyl­keen. Tör­mäyk­sen seu­rauk­se­na toi­nen ajo­neu­vo ajau­tui penk­kaan ja toi­nen jäi ajo­tiel­le.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 8.29

Risteyskolari Kiteellä

Tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä sat­tui Ki­teel­lä kah­den hen­ki­lö­au­ton vä­li­nen ko­la­ri ris­tey­sa­lu­eel­la. Toh­ma­jär­ven­tie­tä eden­nyt ajo­neu­vo tör­mä­si etuo­sas­taan si­vu­tiel­tä tul­leen ajo­neu­von etuo­saan ja kyl­keen. Tör­mäyk­sen seu­rauk­se­na toi­nen ajo­neu­vo ajau­tui penk­kaan ja toi­nen jäi ajo­tiel­le.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 9.02

Koulukuraattori on oppilashuollon moniottelija

Vir­pi Lap­pa­lai­nen aloit­ti mar­ras­kuun puo­les­sa vä­lis­sä kou­lu­ku­raat­to­ri­na Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä. Tois­tai­sek­si pes­ti Ka­ro­lii­na Oh­va­nai­sen si­jai­se­na kes­tää ku­lu­van vuo­den lop­puun. Vir­pi Lap­pa­lai­nen on ta­vat­ta­vis­sa Toh­ma­jär­vel­lä Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa sekä yh­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa Tik­ka­lan ala­kou­lus­sa ja Rääk­ky­län yh­te­näis­kou­lus­sa.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 9.02

Koulukuraattori on oppilashuollon moniottelija

Vir­pi Lap­pa­lai­nen aloit­ti mar­ras­kuun puo­les­sa vä­lis­sä kou­lu­ku­raat­to­ri­na Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä. Tois­tai­sek­si pes­ti Ka­ro­lii­na Oh­va­nai­sen si­jai­se­na kes­tää ku­lu­van vuo­den lop­puun. Vir­pi Lap­pa­lai­nen on ta­vat­ta­vis­sa Toh­ma­jär­vel­lä Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa sekä yh­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa Tik­ka­lan ala­kou­lus­sa ja Rääk­ky­län yh­te­näis­kou­lus­sa.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 7.30

Matamin Lumon Kahvikammari avautui Sovintolaan

Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri ava­si oven­sa Ke­sä­lah­den So­vin­to­las­sa tam­mi­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la. Tun­nel­mal­li­nen kah­vi­la si­jait­see en­ti­sis­sä Ke­sä­lah­den Mart­to­jen Mart­ta­kam­ma­rin ti­lois­sa. Tal­vi­ai­ka­na Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri on avoin­na mui­na päi­vi­nä pait­si lau­an­tai­sin, jol­loin So­vin­to­la-yh­dis­tys pi­tää omaa kah­vi­laan­sa ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa pää­dys­sä.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 7.30

Matamin Lumon Kahvikammari avautui Sovintolaan

Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri ava­si oven­sa Ke­sä­lah­den So­vin­to­las­sa tam­mi­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la. Tun­nel­mal­li­nen kah­vi­la si­jait­see en­ti­sis­sä Ke­sä­lah­den Mart­to­jen Mart­ta­kam­ma­rin ti­lois­sa. Tal­vi­ai­ka­na Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri on avoin­na mui­na päi­vi­nä pait­si lau­an­tai­sin, jol­loin So­vin­to­la-yh­dis­tys pi­tää omaa kah­vi­laan­sa ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa pää­dys­sä.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.1.2022 15.49

Useita onnettomuuksia liikenteessä Pohjois-Karjalassa - pelastus­lai­tokselta kelivaroitus

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­taa, et­tä maa­kun­nan alu­eel­la ajo­ke­li on vaih­te­le­va. Pe­las­tus­lai­tos huo­maut­taa pi­tä­mään tur­va­vä­lit kun­nos­sa ja kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta ajo­no­peu­teen, joka tu­lee so­vit­taa ke­lin mu­kai­sek­si.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.1.2022 15.49

Useita onnettomuuksia liikenteessä Pohjois-Karjalassa - pelastus­lai­tokselta kelivaroitus

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­taa, et­tä maa­kun­nan alu­eel­la ajo­ke­li on vaih­te­le­va. Pe­las­tus­lai­tos huo­maut­taa pi­tä­mään tur­va­vä­lit kun­nos­sa ja kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta ajo­no­peu­teen, joka tu­lee so­vit­taa ke­lin mu­kai­sek­si.

Aladar Bayer

Uutiset
19.1.2022 14.51

Riveriasta joulukuussa valmistuneita

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui jou­lu­kuus­sa 2021 yh­teen­sä 230 tut­kin­non­suo­rit­ta­jaa. Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä val­mis­tui­vat seu­raa­vat opis­ke­li­jat:

Aladar Bayer

Uutiset
19.1.2022 14.51

Riveriasta joulukuussa valmistuneita

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui jou­lu­kuus­sa 2021 yh­teen­sä 230 tut­kin­non­suo­rit­ta­jaa. Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä val­mis­tui­vat seu­raa­vat opis­ke­li­jat:

Päivi Lievonen

Uutiset
18.1.2022 15.10

Muutoksia koronaohjeisiin Pohjois-Karjalassa

Siun sote on päi­vit­tä­nyt ko­ro­naan liit­ty­viä toi­min­ta­oh­jei­taan lau­an­tais­ta 15.1. al­ka­en. Siun sote tie­dot­ti asi­as­ta tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.1.2022 15.10

Muutoksia koronaohjeisiin Pohjois-Karjalassa

Siun sote on päi­vit­tä­nyt ko­ro­naan liit­ty­viä toi­min­ta­oh­jei­taan lau­an­tais­ta 15.1. al­ka­en. Siun sote tie­dot­ti asi­as­ta tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Jussi Virratvuori

Uutiset
18.1.2022 12.59

Kuuteille kolattiin kinoksia

Run­sas­lu­mi­ses­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta va­paa­eh­toi­set ko­la­si­vat apu­ki­nok­sia Jä­nis­se­läl­le sai­maan­nor­pan pe­sin­tää ede­saut­ta­maan.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Jussi Virratvuori

Uutiset
18.1.2022 12.59

Kuuteille kolattiin kinoksia

Run­sas­lu­mi­ses­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta va­paa­eh­toi­set ko­la­si­vat apu­ki­nok­sia Jä­nis­se­läl­le sai­maan­nor­pan pe­sin­tää ede­saut­ta­maan.

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Henni Hyvärinen

Kulttuuri
17.1.2022 21.27

Ilona Chevakova sai Kiteeltä hyvät eväät näyttelijäntyöhön

Te­at­te­ri Po­len­toa ai­ka­naan seu­ran­neet voi­vat nyt hy­väl­lä syyl­lä to­de­ta, et­tä jo­han Ilo­na Che­va­ko­van ky­vyt ja mah­dol­li­suu­det näh­tiin ai­koi­naan Ki­tee­sa­lin näyt­tä­möl­lä.

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Henni Hyvärinen

Kulttuuri
17.1.2022 21.27

Ilona Chevakova sai Kiteeltä hyvät eväät näyttelijäntyöhön

Te­at­te­ri Po­len­toa ai­ka­naan seu­ran­neet voi­vat nyt hy­väl­lä syyl­lä to­de­ta, et­tä jo­han Ilo­na Che­va­ko­van ky­vyt ja mah­dol­li­suu­det näh­tiin ai­koi­naan Ki­tee­sa­lin näyt­tä­möl­lä.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Uutiset
17.1.2022 20.54

Pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvoin­ti­a­lueelle

Pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­nen siir­re­tään kun­tien vas­tuul­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le vuo­den 2023 alus­ta läh­tien. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jät vas­taa­vat pe­las­tus­toi­men pal­ve­lui­den ta­sos­ta sekä riit­tä­vis­tä hen­ki­lö­re­surs­seis­ta ja ta­lou­des­ta.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Uutiset
17.1.2022 20.54

Pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvoin­ti­a­lueelle

Pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­nen siir­re­tään kun­tien vas­tuul­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le vuo­den 2023 alus­ta läh­tien. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jät vas­taa­vat pe­las­tus­toi­men pal­ve­lui­den ta­sos­ta sekä riit­tä­vis­tä hen­ki­lö­re­surs­seis­ta ja ta­lou­des­ta.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.1.2022 16.45

Itä-Suomen AVI käynnistänyt uusien koronapäätösten arvioinnin

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on käyn­nis­tä­nyt ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ten uu­sien pää­tös­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Ar­vi­oin­ti kos­kee pää­tök­siä, joi­den voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tam­mi­kuus­sa 2022.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.1.2022 16.45

Itä-Suomen AVI käynnistänyt uusien koronapäätösten arvioinnin

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on käyn­nis­tä­nyt ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ten uu­sien pää­tös­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Ar­vi­oin­ti kos­kee pää­tök­siä, joi­den voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tam­mi­kuus­sa 2022.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Aladar Bayer

Uutiset
17.1.2022 16.34

Kiteellä viime vuonna 19 rakennuspaloa - kolmanneksi eniten maakunnassa

Pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­teh­tä­vien mää­rä las­ki hie­man vuo­den 2021 ai­ka­na. Tu­li­pa­lo­jen ja eten­kin ra­ken­nus­pa­lo­jen mää­rä kui­ten­kin kas­voi mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Aladar Bayer

Uutiset
17.1.2022 16.34

Kiteellä viime vuonna 19 rakennuspaloa - kolmanneksi eniten maakunnassa

Pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­teh­tä­vien mää­rä las­ki hie­man vuo­den 2021 ai­ka­na. Tu­li­pa­lo­jen ja eten­kin ra­ken­nus­pa­lo­jen mää­rä kui­ten­kin kas­voi mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 16.00

Rajaliikenne väheni vielä lähes puolella

Vuon­na 2021 ra­jan ylit­ti Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta 184 402 hen­ki­löä. Vuon­na 2020 ra­ja­ny­lit­tä­jiä oli noin 0,3 mil­joo­naa. Ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­ne oli 43 pro­sent­tia (139 449 hen­ki­löä) vä­häi­sem­pää kuin vuon­na 2020.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 16.00

Rajaliikenne väheni vielä lähes puolella

Vuon­na 2021 ra­jan ylit­ti Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta 184 402 hen­ki­löä. Vuon­na 2020 ra­ja­ny­lit­tä­jiä oli noin 0,3 mil­joo­naa. Ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­ne oli 43 pro­sent­tia (139 449 hen­ki­löä) vä­häi­sem­pää kuin vuon­na 2020.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.1.2022 15.50

Tohmajärvi rakennuttaa Tikkalaan toimitilat Vauhti Speed Oy:lle

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 4,5 mil­joo­nan eu­ron oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen kun­nan omis­ta­man Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy:n lai­nal­le. Ta­kaus on voi­mas­sa 25 vuot­ta. Lai­nal­la Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy ra­ken­taa Toh­ma­jär­ven Tik­ka­laan toi­mi­ti­lat kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­val­le Vauh­ti Speed Oy:lle. Täs­sä vai­hees­sa toi­mi­ti­lo­jen kook­si ar­vi­oi­daan pari tu­hat­ta ne­li­ö­tä. Suk­si­voi­tei­ta val­mis­ta­van Vauh­ti Speed Oy:n on tar­koi­tus aloit­taa toi­min­tan­sa uu­sis­sa ti­lois­sa syk­syl­lä 2022.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.1.2022 15.50

Tohmajärvi rakennuttaa Tikkalaan toimitilat Vauhti Speed Oy:lle

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 4,5 mil­joo­nan eu­ron oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen kun­nan omis­ta­man Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy:n lai­nal­le. Ta­kaus on voi­mas­sa 25 vuot­ta. Lai­nal­la Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy ra­ken­taa Toh­ma­jär­ven Tik­ka­laan toi­mi­ti­lat kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­val­le Vauh­ti Speed Oy:lle. Täs­sä vai­hees­sa toi­mi­ti­lo­jen kook­si ar­vi­oi­daan pari tu­hat­ta ne­li­ö­tä. Suk­si­voi­tei­ta val­mis­ta­van Vauh­ti Speed Oy:n on tar­koi­tus aloit­taa toi­min­tan­sa uu­sis­sa ti­lois­sa syk­syl­lä 2022.

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Vatanen Racing

Urheilu
17.1.2022 11.47

K-KUA:n Ville Vataselle ylivoimainen voitto Artic Lapland Rallysta

K-KUA:n ral­li­lu­paus Vil­le Va­ta­nen näyt­ti tun­tu­reil­la ral­lin tah­tia ja nap­pa­si kart­tu­ri-se­tän­sä Sami Va­ta­sen kans­sa yli­voi­mai­sen luok­ka­voi­ton nuo­ris­sa. Maa­lis­sa eroa kak­ko­sek­si tul­lee­seen oli yli 10 mi­nuut­tia! Myös ju­ni­o­rei­den yleis­kil­pai­lus­sa Va­ta­nen si­joit­tui no­peim­pien jouk­koon.

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Vatanen Racing

Urheilu
17.1.2022 11.47

K-KUA:n Ville Vataselle ylivoimainen voitto Artic Lapland Rallysta

K-KUA:n ral­li­lu­paus Vil­le Va­ta­nen näyt­ti tun­tu­reil­la ral­lin tah­tia ja nap­pa­si kart­tu­ri-se­tän­sä Sami Va­ta­sen kans­sa yli­voi­mai­sen luok­ka­voi­ton nuo­ris­sa. Maa­lis­sa eroa kak­ko­sek­si tul­lee­seen oli yli 10 mi­nuut­tia! Myös ju­ni­o­rei­den yleis­kil­pai­lus­sa Va­ta­nen si­joit­tui no­peim­pien jouk­koon.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Riitta Mikkonen

Uutiset
17.1.2022 11.31

Monien mahdollisuuksien kiinteistö myynnissä Värtsilässä

Päi­vi Kor­ho­nen ha­lu­aa oi­kais­ta heti aluk­si: Ma­ja­ta­lo Raja ei ole myyn­nis­sä. Myyn­nis­sä Värt­si­län ky­läl­lä on ma­ja­ta­lon käy­tös­sä ol­lut Ho­pe­a­kal­li­on­tiel­lä si­jait­se­va kiin­teis­tö, jon­ka omis­taa PDGE Pro­ject De­ve­lo­pe­ment Group Eu­ro­pe Oy.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Riitta Mikkonen

Uutiset
17.1.2022 11.31

Monien mahdollisuuksien kiinteistö myynnissä Värtsilässä

Päi­vi Kor­ho­nen ha­lu­aa oi­kais­ta heti aluk­si: Ma­ja­ta­lo Raja ei ole myyn­nis­sä. Myyn­nis­sä Värt­si­län ky­läl­lä on ma­ja­ta­lon käy­tös­sä ol­lut Ho­pe­a­kal­li­on­tiel­lä si­jait­se­va kiin­teis­tö, jon­ka omis­taa PDGE Pro­ject De­ve­lo­pe­ment Group Eu­ro­pe Oy.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Heli Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 8.37

Eläkkeellä olevat hoitajat ovat tärkeä sijaisresurssi

Hoi­to­a­lan hen­ki­lös­tö­pu­la ja rek­ry­toin­ti­haas­teet ovat ko­ros­tu­neet ko­ro­na-ai­ka­na koko maas­sa, myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Yk­si tär­keä re­surs­si toi­si­naan akuut­ti­a­kin hen­ki­lös­tö­va­jet­ta paik­kaa­maan, ovat eläk­keel­lä ole­vat hoi­ta­jat. Tä­män tie­tä­vät ko­ke­muk­ses­ta Ki­teen hoi­va­ko­din pal­ve­lu­e­si­mies Hen­na Hä­mä­läi­nen sekä Rääk­ky­läs­sä si­jait­se­van pal­ve­lu­ko­ti Vi­her­po­lun joh­ta­ja Heli Sark­ki­nen. Mo­lem­mat yk­si­köt tar­jo­a­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lu­a­su­mis­ta ikäih­mi­sil­le.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Heli Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 8.37

Eläkkeellä olevat hoitajat ovat tärkeä sijaisresurssi

Hoi­to­a­lan hen­ki­lös­tö­pu­la ja rek­ry­toin­ti­haas­teet ovat ko­ros­tu­neet ko­ro­na-ai­ka­na koko maas­sa, myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Yk­si tär­keä re­surs­si toi­si­naan akuut­ti­a­kin hen­ki­lös­tö­va­jet­ta paik­kaa­maan, ovat eläk­keel­lä ole­vat hoi­ta­jat. Tä­män tie­tä­vät ko­ke­muk­ses­ta Ki­teen hoi­va­ko­din pal­ve­lu­e­si­mies Hen­na Hä­mä­läi­nen sekä Rääk­ky­läs­sä si­jait­se­van pal­ve­lu­ko­ti Vi­her­po­lun joh­ta­ja Heli Sark­ki­nen. Mo­lem­mat yk­si­köt tar­jo­a­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lu­a­su­mis­ta ikäih­mi­sil­le.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 17.59

Rääkkylässä maan kolmanneksi korkein ennakko­ää­nes­tysp­ro­sentti

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la in­nok­kaim­mat alu­e­vaa­leis­sa ää­nes­tä­jät ovat ol­leet kol­men en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän ajan Rääk­ky­läs­sä. Pi­tä­jän en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä jo 20,6. Lu­ke­ma on liki kak­sin­ker­tai­nen maa­kun­nan kes­ki­mää­räi­seen en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­tiin ver­rat­tu­na.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 17.59

Rääkkylässä maan kolmanneksi korkein ennakko­ää­nes­tysp­ro­sentti

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la in­nok­kaim­mat alu­e­vaa­leis­sa ää­nes­tä­jät ovat ol­leet kol­men en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän ajan Rääk­ky­läs­sä. Pi­tä­jän en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä jo 20,6. Lu­ke­ma on liki kak­sin­ker­tai­nen maa­kun­nan kes­ki­mää­räi­seen en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­tiin ver­rat­tu­na.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.1.2022 16.18

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset jatkuvat Itä-Suomessa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt pää­tök­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ja si­sä­ti­lois­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia. Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat koko Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­et­ta.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.1.2022 16.18

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset jatkuvat Itä-Suomessa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt pää­tök­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ja si­sä­ti­lois­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia. Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat koko Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­et­ta.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.1.2022 16.07

Luonto ja paikallisuus esillä kirjaston taideteoksissa

Vii­me syk­sy­nä to­teu­te­tun tai­de­te­os­kil­pai­lun tu­lok­se­na kol­men poh­jois­kar­ja­lai­sen tai­tei­li­jan tai­de­te­ok­set ko­ris­ta­vat nyt Toh­ma­jär­ven kir­jas­ton ti­lo­ja. Las­te­no­sas­ton sei­näl­lä me­loo kol­me kar­hua Tuu­li Me­ri­läi­sen Seik­kai­lu -ni­mi­ses­sä, ak­ryy­li­maa­leil­la suo­raan sei­nään maa­la­tus­sa te­ok­ses­sa. Ylä­ker­taan joh­dat­ta­van por­tai­kon sei­nää vä­rit­tää Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­min huo­vu­tet­tu teos Ky­län rai­til­la, ja Jo­han­na Alan­gon ka­tos­ta roik­ku­va, pii­rak­ka­pu­li­kois­ta koos­tu­va Pu­lik­ka -ti­la­tai­de­te­os aset­tuu kah­den ker­rok­sen vä­lil­le ai­kuis­te­no­sas­tol­le.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.1.2022 16.07

Luonto ja paikallisuus esillä kirjaston taideteoksissa

Vii­me syk­sy­nä to­teu­te­tun tai­de­te­os­kil­pai­lun tu­lok­se­na kol­men poh­jois­kar­ja­lai­sen tai­tei­li­jan tai­de­te­ok­set ko­ris­ta­vat nyt Toh­ma­jär­ven kir­jas­ton ti­lo­ja. Las­te­no­sas­ton sei­näl­lä me­loo kol­me kar­hua Tuu­li Me­ri­läi­sen Seik­kai­lu -ni­mi­ses­sä, ak­ryy­li­maa­leil­la suo­raan sei­nään maa­la­tus­sa te­ok­ses­sa. Ylä­ker­taan joh­dat­ta­van por­tai­kon sei­nää vä­rit­tää Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­min huo­vu­tet­tu teos Ky­län rai­til­la, ja Jo­han­na Alan­gon ka­tos­ta roik­ku­va, pii­rak­ka­pu­li­kois­ta koos­tu­va Pu­lik­ka -ti­la­tai­de­te­os aset­tuu kah­den ker­rok­sen vä­lil­le ai­kuis­te­no­sas­tol­le.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.1.2022 16.03

Kolmas rokote jo liki 40 prosentilla yli 12-vuotiaista pohjois­kar­ja­laisista

Siun so­tes­sa on an­net­tu tä­hän men­nes­sä kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta noin 62 500 an­nos­ta. Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan kol­man­nen an­nok­sen on näin ol­len saa­nut liki 40 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.1.2022 16.03

Kolmas rokote jo liki 40 prosentilla yli 12-vuotiaista pohjois­kar­ja­laisista

Siun so­tes­sa on an­net­tu tä­hän men­nes­sä kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta noin 62 500 an­nos­ta. Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan kol­man­nen an­nok­sen on näin ol­len saa­nut liki 40 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 12.11

Vaikut­ta­mis­toi­mie­limiin valitaan edustajia joka kunnasta

Alu­e­vaa­leil­la va­lit­ta­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le pe­rus­te­taan myös uu­sia vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­miä, joi­hin va­li­taan edus­ta­jia alu­een ai­em­mis­ta, kun­ta­koh­tai­sis­ta vas­taa­vis­ta toi­mi­jois­ta.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 12.11

Vaikut­ta­mis­toi­mie­limiin valitaan edustajia joka kunnasta

Alu­e­vaa­leil­la va­lit­ta­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le pe­rus­te­taan myös uu­sia vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­miä, joi­hin va­li­taan edus­ta­jia alu­een ai­em­mis­ta, kun­ta­koh­tai­sis­ta vas­taa­vis­ta toi­mi­jois­ta.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Antero Pesonen

Kulttuuri
14.1.2022 11.41

Valokuvakisan ykkössija jaettiin kolmelle kuvalle

Rääk­ky­lä-Seu­ran va­lo­ku­va­kil­pai­lu Rääk­ky­lä Nyt! on rat­ken­nut. Vii­me vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la jär­jes­te­tyn kil­pai­lun raa­ti pää­tyi tu­lok­seen, jon­ka mu­kaan kol­me ku­vaa va­lit­tiin ta­sa­vä­ki­ses­ti yk­kös­si­jal­le. Li­säk­si kuu­si ku­vaa sai kun­ni­a­mai­nin­nan. Yh­teen­sä ki­saan osal­lis­tui 25 ku­vaa.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Antero Pesonen

Kulttuuri
14.1.2022 11.41

Valokuvakisan ykkössija jaettiin kolmelle kuvalle

Rääk­ky­lä-Seu­ran va­lo­ku­va­kil­pai­lu Rääk­ky­lä Nyt! on rat­ken­nut. Vii­me vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la jär­jes­te­tyn kil­pai­lun raa­ti pää­tyi tu­lok­seen, jon­ka mu­kaan kol­me ku­vaa va­lit­tiin ta­sa­vä­ki­ses­ti yk­kös­si­jal­le. Li­säk­si kuu­si ku­vaa sai kun­ni­a­mai­nin­nan. Yh­teen­sä ki­saan osal­lis­tui 25 ku­vaa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.1.2022 9.44

Jumiutuneesta jarrusta palonalku

Tors­tai­na kel­lo 17.30 ai­koi­hin ajo­neu­von ju­miu­tu­nut ta­ka­jar­ru syt­tyi ajon jäl­keen pa­la­maan Ki­teen Suo­ran­nan­tiel­lä. Kul­jet­ta­ja sai lu­mel­la sam­mu­tet­tua pa­lo­na­lun ja soit­ti pe­las­tus­lai­tok­sen var­mis­ta­maan ajo­neu­von mah­dol­li­sen uu­del­leen­syt­ty­mi­sen vuok­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.1.2022 9.44

Jumiutuneesta jarrusta palonalku

Tors­tai­na kel­lo 17.30 ai­koi­hin ajo­neu­von ju­miu­tu­nut ta­ka­jar­ru syt­tyi ajon jäl­keen pa­la­maan Ki­teen Suo­ran­nan­tiel­lä. Kul­jet­ta­ja sai lu­mel­la sam­mu­tet­tua pa­lo­na­lun ja soit­ti pe­las­tus­lai­tok­sen var­mis­ta­maan ajo­neu­von mah­dol­li­sen uu­del­leen­syt­ty­mi­sen vuok­si.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.1.2022 17.26

Pohjois-Karjalan koronatilanne on huonontunut entisestään

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­kuor­mi­tus ovat jat­ka­neet kas­vu­aan, ja vii­me vii­kon tar­tun­ta­lu­vut oli­vat jäl­leen koko epi­de­mia-ajan kor­keim­mat. Tar­tun­ta­mää­rät ovat edel­leen jyr­käs­sä kas­vus­sa, tie­dot­taa Siun sote.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.1.2022 17.26

Pohjois-Karjalan koronatilanne on huonontunut entisestään

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­kuor­mi­tus ovat jat­ka­neet kas­vu­aan, ja vii­me vii­kon tar­tun­ta­lu­vut oli­vat jäl­leen koko epi­de­mia-ajan kor­keim­mat. Tar­tun­ta­mää­rät ovat edel­leen jyr­käs­sä kas­vus­sa, tie­dot­taa Siun sote.

Uutiset
13.1.2022 16.08

Piispa Jolkkosella koronatartunta

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen on saa­nut 13.1.2022 po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li tie­dot­ta, et­tä piis­pa on saa­nut tar­tun­nan tam­mi­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la, mah­dol­li­ses­ti lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Uutiset
13.1.2022 16.08

Piispa Jolkkosella koronatartunta

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen on saa­nut 13.1.2022 po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li tie­dot­ta, et­tä piis­pa on saa­nut tar­tun­nan tam­mi­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la, mah­dol­li­ses­ti lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Uutiset
13.1.2022 15.52

Kiteellä joulukuun alussa tapahtuneen väkivaltarikosten kokonaisuuden esitutkinta on valmistunut

Po­lii­si on saa­nut val­miik­si Ki­teel­lä 3.12.2020 ta­pah­tu­nei­den vä­ki­val­ta­ri­kos­ten esi­tut­kin­nan. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä esi­tut­kin­nas­sa oli kyse kah­des­ta tör­ke­äs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä, yh­des­tä tör­ke­än pa­hoin­pi­te­lyn yri­tyk­ses­tä, ryös­tön yri­tyk­ses­tä, pa­hoin­pi­te­lys­tä sekä va­hin­gon­te­os­ta.

Uutiset
13.1.2022 15.52

Kiteellä joulukuun alussa tapahtuneen väkivaltarikosten kokonaisuuden esitutkinta on valmistunut

Po­lii­si on saa­nut val­miik­si Ki­teel­lä 3.12.2020 ta­pah­tu­nei­den vä­ki­val­ta­ri­kos­ten esi­tut­kin­nan. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä esi­tut­kin­nas­sa oli kyse kah­des­ta tör­ke­äs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä, yh­des­tä tör­ke­än pa­hoin­pi­te­lyn yri­tyk­ses­tä, ryös­tön yri­tyk­ses­tä, pa­hoin­pi­te­lys­tä sekä va­hin­gon­te­os­ta.

Lasten aluevaaliehdokkaiden vaalinumerot arvotaan maanantaihin 17. tammikuuta mennessä.

Lasten aluevaaliehdokkaiden vaalinumerot arvotaan maanantaihin 17. tammikuuta mennessä.

Siun sote

Uutiset
13.1.2022 15.35

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue järjestää lasten aluevaalit

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la jär­jes­te­tään alu­e­vaa­lien var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän al­la 17.1.  – 23.1. las­ten alu­e­vaa­lit. Kun­ta­liit­to, Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry ja Po­rin kau­pun­ki ovat ai­em­min kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä jär­jes­tä­neet val­ta­kun­nal­li­set Las­ten vaa­lit, joi­den esi­mer­kin in­noit­ta­ma­na lap­set ovat ky­sel­leet mah­dol­li­suut­ta ää­nes­tää myös alu­e­vaa­leis­sa.

Lasten aluevaaliehdokkaiden vaalinumerot arvotaan maanantaihin 17. tammikuuta mennessä.

Lasten aluevaaliehdokkaiden vaalinumerot arvotaan maanantaihin 17. tammikuuta mennessä.

Siun sote

Uutiset
13.1.2022 15.35

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue järjestää lasten aluevaalit

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la jär­jes­te­tään alu­e­vaa­lien var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän al­la 17.1.  – 23.1. las­ten alu­e­vaa­lit. Kun­ta­liit­to, Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry ja Po­rin kau­pun­ki ovat ai­em­min kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä jär­jes­tä­neet val­ta­kun­nal­li­set Las­ten vaa­lit, joi­den esi­mer­kin in­noit­ta­ma­na lap­set ovat ky­sel­leet mah­dol­li­suut­ta ää­nes­tää myös alu­e­vaa­leis­sa.

Auli Kauppinen siirtyy VisitKarelian toimitusjohtajan paikalta muihin tehtäviin.

Auli Kauppinen siirtyy VisitKarelian toimitusjohtajan paikalta muihin tehtäviin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.1.2022 11.27

Auli Kauppisen työsuhde VisitKarelia Oy:n toimitusjohtajana päättyy

Vi­sit­Ka­re­lia Oy:n hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Au­li Kaup­pi­nen ovat yh­tei­ses­ti so­pi­neet toi­mi­tus­joh­ta­jan työ­suh­teen päät­tä­mi­ses­tä. Vi­sit­Ka­re­lia Oy ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä työ­suh­de päät­tyy 13.1.2022 Kaup­pi­sen siir­ty­es­sä mui­hin teh­tä­viin.

Auli Kauppinen siirtyy VisitKarelian toimitusjohtajan paikalta muihin tehtäviin.

Auli Kauppinen siirtyy VisitKarelian toimitusjohtajan paikalta muihin tehtäviin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.1.2022 11.27

Auli Kauppisen työsuhde VisitKarelia Oy:n toimitusjohtajana päättyy

Vi­sit­Ka­re­lia Oy:n hal­li­tus ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Au­li Kaup­pi­nen ovat yh­tei­ses­ti so­pi­neet toi­mi­tus­joh­ta­jan työ­suh­teen päät­tä­mi­ses­tä. Vi­sit­Ka­re­lia Oy ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä työ­suh­de päät­tyy 13.1.2022 Kaup­pi­sen siir­ty­es­sä mui­hin teh­tä­viin.

Henri ja Ona Makkosen vauva on tämän vuoden ensimmäinen Rääkkylässä. Kuva: Makkosten kotialbumi.

Henri ja Ona Makkosen vauva on tämän vuoden ensimmäinen Rääkkylässä. Kuva: Makkosten kotialbumi.

Makkosten kotialbumi

Uutiset
13.1.2022 10.51

Vuoden ensimmäinen vauva on pieni ja reipas

Rääk­ky­län vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va syn­tyi tam­mi­kuun kol­man­te­na päi­vä­nä. Ona ja Hen­ri Mak­ko­sel­le lap­si on en­sim­mäi­nen. Syn­ty­mä­pai­nok­si kir­jat­tiin 3,18 ki­loa ja pi­tuu­dek­si 51,5 sent­tiä.

Henri ja Ona Makkosen vauva on tämän vuoden ensimmäinen Rääkkylässä. Kuva: Makkosten kotialbumi.

Henri ja Ona Makkosen vauva on tämän vuoden ensimmäinen Rääkkylässä. Kuva: Makkosten kotialbumi.

Makkosten kotialbumi

Uutiset
13.1.2022 10.51

Vuoden ensimmäinen vauva on pieni ja reipas

Rääk­ky­län vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va syn­tyi tam­mi­kuun kol­man­te­na päi­vä­nä. Ona ja Hen­ri Mak­ko­sel­le lap­si on en­sim­mäi­nen. Syn­ty­mä­pai­nok­si kir­jat­tiin 3,18 ki­loa ja pi­tuu­dek­si 51,5 sent­tiä.

Aluevaltuustoilla on päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Kuva: Siun sote

Aluevaltuustoilla on päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Kuva: Siun sote

Siun sote

Uutiset
13.1.2022 10.30

Siun sote listaa 10 asiaa, jotka kannattaa tietää aluevaaleista

Siun sote lis­ta­si tie­dot­tee­seen­sa kym­me­nen asi­aa, jot­ka kan­nat­taa tie­tää tu­e­vis­ta alu­e­vaa­leis­ta.

Aluevaltuustoilla on päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Kuva: Siun sote

Aluevaltuustoilla on päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Kuva: Siun sote

Siun sote

Uutiset
13.1.2022 10.30

Siun sote listaa 10 asiaa, jotka kannattaa tietää aluevaaleista

Siun sote lis­ta­si tie­dot­tee­seen­sa kym­me­nen asi­aa, jot­ka kan­nat­taa tie­tää tu­e­vis­ta alu­e­vaa­leis­ta.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän ma. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen näkevät hyvinvointialueiden käynnistämisen tuovat kunnille riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Arkistokuva kuntajohtajien yhteistyöpalaverista viime elokuulta.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän ma. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen näkevät hyvinvointialueiden käynnistämisen tuovat kunnille riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Arkistokuva kuntajohtajien yhteistyöpalaverista viime elokuulta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.1.2022 10.25

Miltä sote-uudistus ja hyvinvointialue näyttää kuntajohtajan näkökulmasta?

Esi­tim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jil­le kol­me ky­sy­mys­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­seen liit­ty­en. Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen, Rääk­ky­län ma. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­nen ja Toh­ma­jär­ven vs. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen sai­vat vas­ta­ta.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän ma. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen näkevät hyvinvointialueiden käynnistämisen tuovat kunnille riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Arkistokuva kuntajohtajien yhteistyöpalaverista viime elokuulta.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän ma. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen näkevät hyvinvointialueiden käynnistämisen tuovat kunnille riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Arkistokuva kuntajohtajien yhteistyöpalaverista viime elokuulta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.1.2022 10.25

Miltä sote-uudistus ja hyvinvointialue näyttää kuntajohtajan näkökulmasta?

Esi­tim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jil­le kol­me ky­sy­mys­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­seen liit­ty­en. Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen, Rääk­ky­län ma. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­nen ja Toh­ma­jär­ven vs. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen sai­vat vas­ta­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.1.2022 9.17

Koti-Karjalan näköislehti luettavissa maksutta

Koti-Kar­ja­lan mo­ni­puo­li­nen alu­e­vaa­li­leh­ti on lu­et­ta­vis­sa en­si tiis­tai­hin saak­ka mak­sut­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.1.2022 9.17

Koti-Karjalan näköislehti luettavissa maksutta

Koti-Kar­ja­lan mo­ni­puo­li­nen alu­e­vaa­li­leh­ti on lu­et­ta­vis­sa en­si tiis­tai­hin saak­ka mak­sut­ta.

Heikki Räisänen ja Olli Korkeakoski aloittivat maastopyöräilyosuutensa kirkonmäeltä.

Heikki Räisänen ja Olli Korkeakoski aloittivat maastopyöräilyosuutensa kirkonmäeltä.

Riitta Mikkonen

Urheilu
13.1.2022 8.59

Seikkailuakin kannattaa harjoitella

Seik­kai­lu-ur­hei­lu vaa­tii har­joit­te­lua sii­nä mikä ta­han­sa laji, jos mei­naa pär­jä­tä kil­pai­lus­sa.

Heikki Räisänen ja Olli Korkeakoski aloittivat maastopyöräilyosuutensa kirkonmäeltä.

Heikki Räisänen ja Olli Korkeakoski aloittivat maastopyöräilyosuutensa kirkonmäeltä.

Riitta Mikkonen

Urheilu
13.1.2022 8.59

Seikkailuakin kannattaa harjoitella

Seik­kai­lu-ur­hei­lu vaa­tii har­joit­te­lua sii­nä mikä ta­han­sa laji, jos mei­naa pär­jä­tä kil­pai­lus­sa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.1.2022 8.39

PKS: Sähkökatkoja odotetusti, korjaustyöt etenevät

Lauh­tu­va sää, lu­mi­sa­teet ja kova tuu­li ovat ai­heut­ta­neet usei­ta säh­kö­kat­ko­ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yö­nä. Säh­kö­kat­ko­ja on ol­lut kes­ki­viik­koil­las­ta al­ka­en. Säh­kö­kat­ko­jen mää­rä al­koi nous­ta tors­tai­na aa­mu­yös­tä nel­jän ai­koi­hin, kun sää läm­pe­ni plus­sal­le ja li­sä­si puis­sa ole­van tyk­ky­lu­men pai­noa. Näi­tä vi­ko­ja sel­vi­te­tään ja kor­ja­taan pa­ras­ta ai­kaa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.1.2022 8.39

PKS: Sähkökatkoja odotetusti, korjaustyöt etenevät

Lauh­tu­va sää, lu­mi­sa­teet ja kova tuu­li ovat ai­heut­ta­neet usei­ta säh­kö­kat­ko­ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yö­nä. Säh­kö­kat­ko­ja on ol­lut kes­ki­viik­koil­las­ta al­ka­en. Säh­kö­kat­ko­jen mää­rä al­koi nous­ta tors­tai­na aa­mu­yös­tä nel­jän ai­koi­hin, kun sää läm­pe­ni plus­sal­le ja li­sä­si puis­sa ole­van tyk­ky­lu­men pai­noa. Näi­tä vi­ko­ja sel­vi­te­tään ja kor­ja­taan pa­ras­ta ai­kaa.

Jouni Honkasen kodissa on paljon viherkasveja, joista kiitos kuuluu puolisolle. Lauantaina juhlitaan pienen lähipiirin kesken.

Jouni Honkasen kodissa on paljon viherkasveja, joista kiitos kuuluu puolisolle. Lauantaina juhlitaan pienen lähipiirin kesken.

Riitta Mikkonen

Uutiset
13.1.2022 8.30

"Avoimuus auttaa käsittelemään asioita"

Koi­raa ul­koi­lut­ta­va Jou­ni Hon­ka­nen on tut­tu vas­taan­tu­li­ja Rääk­ky­län kir­kon­ky­län rai­til­la. Ke­sä­ai­kaan hä­net voi ta­va­ta Pak­su­nie­men sa­ta­ma­ra­vin­to­las­sa, tai ai­na­kin näh­dä vi­lauk­sel­ta siel­lä keit­ti­ös­sä puu­haa­mas­sa.

Jouni Honkasen kodissa on paljon viherkasveja, joista kiitos kuuluu puolisolle. Lauantaina juhlitaan pienen lähipiirin kesken.

Jouni Honkasen kodissa on paljon viherkasveja, joista kiitos kuuluu puolisolle. Lauantaina juhlitaan pienen lähipiirin kesken.

Riitta Mikkonen

Uutiset
13.1.2022 8.30

"Avoimuus auttaa käsittelemään asioita"

Koi­raa ul­koi­lut­ta­va Jou­ni Hon­ka­nen on tut­tu vas­taan­tu­li­ja Rääk­ky­län kir­kon­ky­län rai­til­la. Ke­sä­ai­kaan hä­net voi ta­va­ta Pak­su­nie­men sa­ta­ma­ra­vin­to­las­sa, tai ai­na­kin näh­dä vi­lauk­sel­ta siel­lä keit­ti­ös­sä puu­haa­mas­sa.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Kuvituskuva.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.1.2022 8.12

Tilojen sulkupäätös jatkuu Pohjois-Karjalassa – lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on jat­ka­nut ti­lo­jen sul­ke­mi­seen vel­voit­ta­vaa mää­räys­tä Ete­lä-Sa­von, Itä-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eil­la 27. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­va mää­räys päät­tyy, sil­lä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set edel­ly­tyk­set sul­ku­pää­tök­sel­le ei­vät täl­lä het­kel­lä täy­ty.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Kuvituskuva.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.1.2022 8.12

Tilojen sulkupäätös jatkuu Pohjois-Karjalassa – lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on jat­ka­nut ti­lo­jen sul­ke­mi­seen vel­voit­ta­vaa mää­räys­tä Ete­lä-Sa­von, Itä-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eil­la 27. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­va mää­räys päät­tyy, sil­lä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set edel­ly­tyk­set sul­ku­pää­tök­sel­le ei­vät täl­lä het­kel­lä täy­ty.

Yrittäjä Kirsi Laakkonen korostaa paikallisuuden merkitystä sotepalvelujen asiakaslähtöisyydelle. Kuva: Kirsi Laakkonen/Hoitokoti Aatos.

Yrittäjä Kirsi Laakkonen korostaa paikallisuuden merkitystä sotepalvelujen asiakaslähtöisyydelle. Kuva: Kirsi Laakkonen/Hoitokoti Aatos.

Kirsi Laakkonen

Uutiset
13.1.2022 8.00

Kuntien herättävä pitämään puoliaan

Hoi­va­ko­tiy­rit­tä­jä toi­voo, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­toon ää­nes­te­tään pai­kal­li­suut­ta ja asi­an­tun­te­mus­ta.

Yrittäjä Kirsi Laakkonen korostaa paikallisuuden merkitystä sotepalvelujen asiakaslähtöisyydelle. Kuva: Kirsi Laakkonen/Hoitokoti Aatos.

Yrittäjä Kirsi Laakkonen korostaa paikallisuuden merkitystä sotepalvelujen asiakaslähtöisyydelle. Kuva: Kirsi Laakkonen/Hoitokoti Aatos.

Kirsi Laakkonen

Uutiset
13.1.2022 8.00

Kuntien herättävä pitämään puoliaan

Hoi­va­ko­tiy­rit­tä­jä toi­voo, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­toon ää­nes­te­tään pai­kal­li­suut­ta ja asi­an­tun­te­mus­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.1.2022 16.31

Massaro­ko­tus­ti­laisuus Joensuussa lauantaina

Jo­en­suus­sa jär­jes­te­tään il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­va mas­sa­ro­ko­tus­päi­vä lau­an­tai­na 15.1.2022 klo 10–16 osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9. Tar­jol­la on 600 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan klo 16 as­ti tai sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.1.2022 16.31

Massaro­ko­tus­ti­laisuus Joensuussa lauantaina

Jo­en­suus­sa jär­jes­te­tään il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­va mas­sa­ro­ko­tus­päi­vä lau­an­tai­na 15.1.2022 klo 10–16 osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9. Tar­jol­la on 600 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan klo 16 as­ti tai sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.1.2022 16.18

Rääkkylässä maakunnan innokkaimmat äänestäjät - torikahveja tavoitellaan

Rääk­ky­lä­läi­set ovat kun­nos­tau­tu­neet alu­e­vaa­leis­sa­kin maa­kun­nan in­nok­kaim­pi­na ää­nes­tä­ji­nä. Jo en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä uur­nal­le ehät­ti 7,0 pro­sent­tia rääk­ky­lä­läi­sis­tä ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta, ja lu­ke­ma on maa­kun­nan kor­kein. Mie­het ovat ol­leet hie­man nai­sia ak­tii­vi­sem­pia ää­nen an­ta­jia kun­nas­sa.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.1.2022 16.18

Rääkkylässä maakunnan innokkaimmat äänestäjät - torikahveja tavoitellaan

Rääk­ky­lä­läi­set ovat kun­nos­tau­tu­neet alu­e­vaa­leis­sa­kin maa­kun­nan in­nok­kaim­pi­na ää­nes­tä­ji­nä. Jo en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä uur­nal­le ehät­ti 7,0 pro­sent­tia rääk­ky­lä­läi­sis­tä ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta, ja lu­ke­ma on maa­kun­nan kor­kein. Mie­het ovat ol­leet hie­man nai­sia ak­tii­vi­sem­pia ää­nen an­ta­jia kun­nas­sa.

Minna Heinonen oli ensimmäisten joukossa äänestämässä Tohmajärvellä. Vaalitoimitsija Arja Saukkonen työskentelee pleksin takana.

Minna Heinonen oli ensimmäisten joukossa äänestämässä Tohmajärvellä. Vaalitoimitsija Arja Saukkonen työskentelee pleksin takana.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.1.2022 11.10

Ennakkoäänestys alkoi Keski-Karjalassa

Alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi 12. tam­mi­kuu­ta, ja jat­kuu 18. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Minna Heinonen oli ensimmäisten joukossa äänestämässä Tohmajärvellä. Vaalitoimitsija Arja Saukkonen työskentelee pleksin takana.

Minna Heinonen oli ensimmäisten joukossa äänestämässä Tohmajärvellä. Vaalitoimitsija Arja Saukkonen työskentelee pleksin takana.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.1.2022 11.10

Ennakkoäänestys alkoi Keski-Karjalassa

Alu­e­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi 12. tam­mi­kuu­ta, ja jat­kuu 18. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.1.2022 17.31

Sää lämpenee, PKS varautuu sähkökatkoihin

Ko­vien pak­kas­ten en­nus­te­taan lauh­tu­van kes­ki­vii­kon ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Tors­tail­le on odo­tet­ta­vis­sa jopa plu­sas­tei­ta. Sään lauh­tu­mi­nen sekä sen yh­tey­des­sä odo­tet­ta­vis­sa ole­va tuu­li ja lu­mi­sa­de tu­le­vat ai­heut­ta­maan suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä säh­kö­kat­ko­ja PKS Säh­kön­siir­to Oy:n verk­ko­a­lu­eel­la. Säh­kö­kat­ko­ja on odo­tet­ta­vis­sa kes­ki­viik­koil­las­ta al­ka­en, tie­dot­taa PKS Säh­kön­siir­to Oy.

Kari Sarkkinen

Uutiset
11.1.2022 17.31

Sää lämpenee, PKS varautuu sähkökatkoihin

Ko­vien pak­kas­ten en­nus­te­taan lauh­tu­van kes­ki­vii­kon ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Tors­tail­le on odo­tet­ta­vis­sa jopa plu­sas­tei­ta. Sään lauh­tu­mi­nen sekä sen yh­tey­des­sä odo­tet­ta­vis­sa ole­va tuu­li ja lu­mi­sa­de tu­le­vat ai­heut­ta­maan suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä säh­kö­kat­ko­ja PKS Säh­kön­siir­to Oy:n verk­ko­a­lu­eel­la. Säh­kö­kat­ko­ja on odo­tet­ta­vis­sa kes­ki­viik­koil­las­ta al­ka­en, tie­dot­taa PKS Säh­kön­siir­to Oy.

Urheilu
11.1.2022 14.46

Mirolle kaksi SM-mitalia, Pertulle uran paras sijoitus

Ki­tee­läis­läh­töi­set Miro Karp­pa­nen ja Pert­tu Re­po­nen yl­si­vät vii­me vii­kon­lop­pu­na tä­hä­nas­ti­sen ur­hei­lu-uran­sa par­hai­siin saa­vu­tuk­siin.

Urheilu
11.1.2022 14.46

Mirolle kaksi SM-mitalia, Pertulle uran paras sijoitus

Ki­tee­läis­läh­töi­set Miro Karp­pa­nen ja Pert­tu Re­po­nen yl­si­vät vii­me vii­kon­lop­pu­na tä­hä­nas­ti­sen ur­hei­lu-uran­sa par­hai­siin saa­vu­tuk­siin.

Kiteen kaupungin karttapalvelulle on ollut tarvetta. Kuvakaappaus kitee.fi-sivulta.

Kiteen kaupungin karttapalvelulle on ollut tarvetta. Kuvakaappaus kitee.fi-sivulta.

kitee.fi

Uutiset
11.1.2022 14.29

Peili luvassa Asematien liittymään

Ki­tee­läi­set käyt­tä­vät ah­ke­ras­ti kart­ta­pa­lau­te­pal­ve­lua, jon­ka kaut­ta voi ne­tis­sä jät­tää vies­tiä esi­mer­kik­si kun­ta­tek­niik­kaan liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Ajan­koh­tai­nen asia on au­raus.

Kiteen kaupungin karttapalvelulle on ollut tarvetta. Kuvakaappaus kitee.fi-sivulta.

Kiteen kaupungin karttapalvelulle on ollut tarvetta. Kuvakaappaus kitee.fi-sivulta.

kitee.fi

Uutiset
11.1.2022 14.29

Peili luvassa Asematien liittymään

Ki­tee­läi­set käyt­tä­vät ah­ke­ras­ti kart­ta­pa­lau­te­pal­ve­lua, jon­ka kaut­ta voi ne­tis­sä jät­tää vies­tiä esi­mer­kik­si kun­ta­tek­niik­kaan liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Ajan­koh­tai­nen asia on au­raus.

Kaarlo Holopainen täytti lauantaina 90 vuotta. Kuva: Hannu Holopainen.

Kaarlo Holopainen täytti lauantaina 90 vuotta. Kuva: Hannu Holopainen.

Hannu Holopainen

Uutiset
11.1.2022 14.17

Teatteriharrastus piti Kaarlon otteessaan läpi aikuisiän

Vii­me lau­an­tai­na När­säk­kä­läs­sä täyt­ti 90 vuot­ta Kaar­lo Ho­lo­pai­nen, joka on elä­nyt koko ikän­sä jo­ta­kuin­kin sa­moil­la si­joil­la.

Kaarlo Holopainen täytti lauantaina 90 vuotta. Kuva: Hannu Holopainen.

Kaarlo Holopainen täytti lauantaina 90 vuotta. Kuva: Hannu Holopainen.

Hannu Holopainen

Uutiset
11.1.2022 14.17

Teatteriharrastus piti Kaarlon otteessaan läpi aikuisiän

Vii­me lau­an­tai­na När­säk­kä­läs­sä täyt­ti 90 vuot­ta Kaar­lo Ho­lo­pai­nen, joka on elä­nyt koko ikän­sä jo­ta­kuin­kin sa­moil­la si­joil­la.

Natasha Podkolzinan rakentaman suomalaisen lumiukon ulkoasun valitsi Moskovan kaupunginjohtaja. Kuva: Natasha Podkolzinan albumi.

Natasha Podkolzinan rakentaman suomalaisen lumiukon ulkoasun valitsi Moskovan kaupunginjohtaja. Kuva: Natasha Podkolzinan albumi.

Natasha Podkolzinan albumi.

Uutiset
11.1.2022 11.26

Natasha rakensi jättimäisen lumiukon Gorkin puistoon Moskovaan

Toh­ma­jär­ve­läi­nen Puun Sie­lus­ta tun­ne­tuk­si tul­lut tai­tei­li­ja Na­tas­ha Pod­kol­zi­na ra­ken­si suo­ma­lai­sen jät­ti­lu­miu­kon Mos­ko­van Lumi ja jää -ta­pah­tu­mas­sa Gor­kin puis­tos­sa. Ta­pah­tu­mas­sa ve­nä­läi­set ja ul­ko­mai­set veis­tä­jät ra­ken­ta­vat yh­teen­sä yli 50 jää- ja lu­mi­te­os­ta. Vi­sit­Ka­re­lia ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä te­ok­set va­lais­taan ja ne ovat mak­sut­ta ylei­sön näh­tä­vil­lä hel­mi­kuun lop­puun saak­ka.

Natasha Podkolzinan rakentaman suomalaisen lumiukon ulkoasun valitsi Moskovan kaupunginjohtaja. Kuva: Natasha Podkolzinan albumi.

Natasha Podkolzinan rakentaman suomalaisen lumiukon ulkoasun valitsi Moskovan kaupunginjohtaja. Kuva: Natasha Podkolzinan albumi.

Natasha Podkolzinan albumi.

Uutiset
11.1.2022 11.26

Natasha rakensi jättimäisen lumiukon Gorkin puistoon Moskovaan

Toh­ma­jär­ve­läi­nen Puun Sie­lus­ta tun­ne­tuk­si tul­lut tai­tei­li­ja Na­tas­ha Pod­kol­zi­na ra­ken­si suo­ma­lai­sen jät­ti­lu­miu­kon Mos­ko­van Lumi ja jää -ta­pah­tu­mas­sa Gor­kin puis­tos­sa. Ta­pah­tu­mas­sa ve­nä­läi­set ja ul­ko­mai­set veis­tä­jät ra­ken­ta­vat yh­teen­sä yli 50 jää- ja lu­mi­te­os­ta. Vi­sit­Ka­re­lia ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä te­ok­set va­lais­taan ja ne ovat mak­sut­ta ylei­sön näh­tä­vil­lä hel­mi­kuun lop­puun saak­ka.

Musiikkiopiston oppilaspaikkoihin suunnitellaan Rääkkylässä viiden paikan vähenemistä muutamien lähivuosien ajalle. Kuvituskuva Roosa Sallinen.

Musiikkiopiston oppilaspaikkoihin suunnitellaan Rääkkylässä viiden paikan vähenemistä muutamien lähivuosien ajalle. Kuvituskuva Roosa Sallinen.

Roosa Sallinen

Uutiset
11.1.2022 9.40

Säästösuunnitelmaa toteutetaan enimmäkseen ensi vuodesta alkaen

Rääk­ky­län kun­nan ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si laa­dit­tua sääs­tö­oh­jel­maa ai­o­taan to­teut­taa val­ta­o­sal­taan vas­ta en­si vuo­des­ta al­ka­en. Kaik­ki­aan ku­lu­ja ku­ri­te­taan noin 370 000 eu­ron edes­tä.

Musiikkiopiston oppilaspaikkoihin suunnitellaan Rääkkylässä viiden paikan vähenemistä muutamien lähivuosien ajalle. Kuvituskuva Roosa Sallinen.

Musiikkiopiston oppilaspaikkoihin suunnitellaan Rääkkylässä viiden paikan vähenemistä muutamien lähivuosien ajalle. Kuvituskuva Roosa Sallinen.

Roosa Sallinen

Uutiset
11.1.2022 9.40

Säästösuunnitelmaa toteutetaan enimmäkseen ensi vuodesta alkaen

Rääk­ky­län kun­nan ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si laa­dit­tua sääs­tö­oh­jel­maa ai­o­taan to­teut­taa val­ta­o­sal­taan vas­ta en­si vuo­des­ta al­ka­en. Kaik­ki­aan ku­lu­ja ku­ri­te­taan noin 370 000 eu­ron edes­tä.

Lisää aiheesta

Kysely