JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Alle 34-vuotiaiden keskuudessa alkoholinkäyttö on vähentynyt, mutta sitä vanhempien joukossa lisääntynyt. Kuvituskuva: Pixabay.

Alle 34-vuotiaiden keskuudessa alkoholinkäyttö on vähentynyt, mutta sitä vanhempien joukossa lisääntynyt. Kuvituskuva: Pixabay.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.2.2024 19.05

"Nuorisossa alle 34-vuotiailla alkoholinkäyttö on vähentynyt, mutta sitä vanhemmilla kulutus on kasvanut"

Ikäih­mis­ten al­ko­ho­lin­käy­tön ris­ki­ra­joi­na pi­de­tään kah­ta an­nos­ta ker­ral­laan tai enin­tään seit­se­mää an­nos­ta vii­kos­sa. Lä­hei­sen päih­tei­den käy­tös­tä he­rän­nyt huo­li voi ol­la han­ka­la ot­taa esil­le.

Kiteen Urheilijoiden jalkapallojaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen juttelee junnujen harjoituksessa Janika Silvennoisen ja Venla Hakulisen kanssa.

Kiteen Urheilijoiden jalkapallojaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen juttelee junnujen harjoituksessa Janika Silvennoisen ja Venla Hakulisen kanssa.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.2.2024 13.07

KiU:n futiskouluun tuli porukkaa kentän täydeltä, mutta sarjajoukkue puuttuu

Ves­Pe­lin sa­lil­la on lii­kun­nan iloa ja rie­mua pari ker­taa vii­kos­sa Ki­teen Ur­hei­li­joi­den jal­ka­pal­lo­ja­os­ton toi­mes­ta. Nuo­ret jal­ka­pal­loi­li­jan alut ovat ot­ta­mas­sa op­pia maa­il­man suo­si­tuim­man ur­hei­lu­la­jin sa­loi­hin iäs­tä riip­pu­en lii­kun­nal­li­sen lei­kin tai jo hie­man tek­ni­sem­män har­joit­te­lun kaut­ta.

Kiteen Urheilijoiden jalkapallojaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen juttelee junnujen harjoituksessa Janika Silvennoisen ja Venla Hakulisen kanssa.

Kiteen Urheilijoiden jalkapallojaoston puheenjohtaja Sami Piiroinen juttelee junnujen harjoituksessa Janika Silvennoisen ja Venla Hakulisen kanssa.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.2.2024 13.07

KiU:n futiskouluun tuli porukkaa kentän täydeltä, mutta sarjajoukkue puuttuu

Ves­Pe­lin sa­lil­la on lii­kun­nan iloa ja rie­mua pari ker­taa vii­kos­sa Ki­teen Ur­hei­li­joi­den jal­ka­pal­lo­ja­os­ton toi­mes­ta. Nuo­ret jal­ka­pal­loi­li­jan alut ovat ot­ta­mas­sa op­pia maa­il­man suo­si­tuim­man ur­hei­lu­la­jin sa­loi­hin iäs­tä riip­pu­en lii­kun­nal­li­sen lei­kin tai jo hie­man tek­ni­sem­män har­joit­te­lun kaut­ta.

Tauon jälkeen kuntopotkunyrkkeilyyn palanneet Jussi Laalahti ja Pavel Stepanov kehuvat lajia hienoksi kuntoiluksi.

Tauon jälkeen kuntopotkunyrkkeilyyn palanneet Jussi Laalahti ja Pavel Stepanov kehuvat lajia hienoksi kuntoiluksi.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.2.2024 13.05

Kuntopot­ku­nyrkkeily kasvattaa suosiotaan

Ryt­mi­käs mu­siik­ki an­taa tem­poa, hiki on pin­nas­sa ja vä­lil­lä lii­ke hil­je­nee, kun kon­gi ku­mah­taa tau­on mer­kik­si. On tors­tai-il­ta Ves­Pe­lin ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lan ta­ta­mil­la, jos­sa KiU:n kun­to­pot­ku­nyrk­kei­li­jät har­joit­te­le­vat. KiU:n esit­te­ly­teks­tis­sä ker­ro­taan, et­tä har­joi­tuk­set ei­vät kat­so su­ku­puol­ta, eli laji so­vel­tuu niin mie­hil­le kuin nai­sil­le­kin ja myös eri ikäi­sil­le. Al­le 18-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan osal­lis­tu­mi­seen van­hem­pien kir­jal­li­nen suos­tu­mus.

Tauon jälkeen kuntopotkunyrkkeilyyn palanneet Jussi Laalahti ja Pavel Stepanov kehuvat lajia hienoksi kuntoiluksi.

Tauon jälkeen kuntopotkunyrkkeilyyn palanneet Jussi Laalahti ja Pavel Stepanov kehuvat lajia hienoksi kuntoiluksi.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.2.2024 13.05

Kuntopot­ku­nyrkkeily kasvattaa suosiotaan

Ryt­mi­käs mu­siik­ki an­taa tem­poa, hiki on pin­nas­sa ja vä­lil­lä lii­ke hil­je­nee, kun kon­gi ku­mah­taa tau­on mer­kik­si. On tors­tai-il­ta Ves­Pe­lin ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lan ta­ta­mil­la, jos­sa KiU:n kun­to­pot­ku­nyrk­kei­li­jät har­joit­te­le­vat. KiU:n esit­te­ly­teks­tis­sä ker­ro­taan, et­tä har­joi­tuk­set ei­vät kat­so su­ku­puol­ta, eli laji so­vel­tuu niin mie­hil­le kuin nai­sil­le­kin ja myös eri ikäi­sil­le. Al­le 18-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan osal­lis­tu­mi­seen van­hem­pien kir­jal­li­nen suos­tu­mus.

Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry on aktiivinen yhdistystoimija. Arkistokuva vuodelta 2021.

Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry on aktiivinen yhdistystoimija. Arkistokuva vuodelta 2021.

Aladar Bayer

Uutiset
20.2.2024 11.10

Ajankohtaista tietoa, toimintaa ja vertaistukea potilas­jär­jes­tö­toi­minnasta

Kes­ki-Kar­ja­lan Reu­ma ja Tu­les ry:n pu­heen­joh­ta­ja Ei­ja Ha­ku­li­nen muis­tut­taa, et­tä ak­tii­vi­nen yh­dis­tys toi­mii koko Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la. Ki­tee­läi­nen Ha­ku­li­nen it­se vai­kut­taa myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä hän toi­mii Reu­ma­lii­ton val­tuus­ton jä­se­ne­nä jo tois­ta kaut­ta.

Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry on aktiivinen yhdistystoimija. Arkistokuva vuodelta 2021.

Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry on aktiivinen yhdistystoimija. Arkistokuva vuodelta 2021.

Aladar Bayer

Uutiset
20.2.2024 11.10

Ajankohtaista tietoa, toimintaa ja vertaistukea potilas­jär­jes­tö­toi­minnasta

Kes­ki-Kar­ja­lan Reu­ma ja Tu­les ry:n pu­heen­joh­ta­ja Ei­ja Ha­ku­li­nen muis­tut­taa, et­tä ak­tii­vi­nen yh­dis­tys toi­mii koko Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la. Ki­tee­läi­nen Ha­ku­li­nen it­se vai­kut­taa myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti, sil­lä hän toi­mii Reu­ma­lii­ton val­tuus­ton jä­se­ne­nä jo tois­ta kaut­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.2.2024 22.05

Valtuusto hyväksyi jäteve­si­puh­distamon toteutusvaiheen käynnistämisen

Toh­ma­jär­vel­lä si­jait­se­va Poh­jois-Kar­ja­lan van­hin jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mo ol­laan uu­si­mas­sa. Uu­den jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mon pi­täi­si ol­la toi­min­nas­sa vuo­sien 2026 ja 2027 vaih­teen tie­tä­mil­lä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.2.2024 22.05

Valtuusto hyväksyi jäteve­si­puh­distamon toteutusvaiheen käynnistämisen

Toh­ma­jär­vel­lä si­jait­se­va Poh­jois-Kar­ja­lan van­hin jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mo ol­laan uu­si­mas­sa. Uu­den jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mon pi­täi­si ol­la toi­min­nas­sa vuo­sien 2026 ja 2027 vaih­teen tie­tä­mil­lä.

Paksuniemen satamakahvilassa alkaa mittava remontti, sillä kunnanhallitus hyväksyi kunnostustoimiin varatut määrärahat. Arkistokuva.

Paksuniemen satamakahvilassa alkaa mittava remontti, sillä kunnanhallitus hyväksyi kunnostustoimiin varatut määrärahat. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.2.2024 20.33

Paksuniemen remont­ti­suun­nitelma sai valtuuston hyväksynnän - keittiötä uusitaan ja seinää puretaan

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi li­sä­lis­tal­ta kä­sit­te­lyyn nos­te­tun ja kii­reel­li­se­nä val­mis­tel­lun Pak­su­nie­men sa­ta­ma­kah­vi­lan re­mon­tin 40 000 eu­ron mää­rä­ra­ha­va­rauk­sen.

Paksuniemen satamakahvilassa alkaa mittava remontti, sillä kunnanhallitus hyväksyi kunnostustoimiin varatut määrärahat. Arkistokuva.

Paksuniemen satamakahvilassa alkaa mittava remontti, sillä kunnanhallitus hyväksyi kunnostustoimiin varatut määrärahat. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.2.2024 20.33

Paksuniemen remont­ti­suun­nitelma sai valtuuston hyväksynnän - keittiötä uusitaan ja seinää puretaan

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi li­sä­lis­tal­ta kä­sit­te­lyyn nos­te­tun ja kii­reel­li­se­nä val­mis­tel­lun Pak­su­nie­men sa­ta­ma­kah­vi­lan re­mon­tin 40 000 eu­ron mää­rä­ra­ha­va­rauk­sen.

Ravitsemusterapeutti kannustaa kokeilemaan, onnistuisiko viikon aikana syömään kolmeakymmentä erilaista kasvikunnan tuotetta. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto

Ravitsemusterapeutti kannustaa kokeilemaan, onnistuisiko viikon aikana syömään kolmeakymmentä erilaista kasvikunnan tuotetta. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
19.2.2024 14.16

Säännöllinen ateriarytmi antaa virkeyttä ikäihmisen arkeen

Ruo­ka on sekä ra­vin­non­läh­de et­tä vir­key­den tuo­ja. Ikä­vuo­sien kart­tu­es­sa ruo­ka­va­li­on mer­ki­tys ko­ros­tuu. Iän myö­tä ener­gi­an­tar­ve pie­ne­nee, li­has­mas­sa vä­he­nee, nä­län tun­ne lai­me­nee ja ma­ku­ais­ti­kin voi muut­tua.

Ravitsemusterapeutti kannustaa kokeilemaan, onnistuisiko viikon aikana syömään kolmeakymmentä erilaista kasvikunnan tuotetta. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto

Ravitsemusterapeutti kannustaa kokeilemaan, onnistuisiko viikon aikana syömään kolmeakymmentä erilaista kasvikunnan tuotetta. Kuvituskuva: Koti-Karjalan arkisto

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
19.2.2024 14.16

Säännöllinen ateriarytmi antaa virkeyttä ikäihmisen arkeen

Ruo­ka on sekä ra­vin­non­läh­de et­tä vir­key­den tuo­ja. Ikä­vuo­sien kart­tu­es­sa ruo­ka­va­li­on mer­ki­tys ko­ros­tuu. Iän myö­tä ener­gi­an­tar­ve pie­ne­nee, li­has­mas­sa vä­he­nee, nä­län tun­ne lai­me­nee ja ma­ku­ais­ti­kin voi muut­tua.

Uutiset
19.2.2024 13.50

Itä-Suomen neuvottelukunta vaatii toimenpiteitä Itä-Suomen hyväksi

Itä-Suo­men neu­vot­te­lu­kun­ta edel­lyt­tää Kar­ja­lan ja Sa­von ra­to­jen pa­ran­ta­mis­toi­mien käyn­nis­tä­mis­tä vä­lit­tö­mäs­ti. Neu­vot­te­lu­kun­ta kat­soo, et­tä rai­deyh­tey­det ovat elin­tär­kei­tä itäi­sen Suo­men elin­kei­no­e­lä­mäl­le, hen­ki­lö­lii­ken­teel­le ja ta­va­ra­vir­roil­le.

Uutiset
19.2.2024 13.50

Itä-Suomen neuvottelukunta vaatii toimenpiteitä Itä-Suomen hyväksi

Itä-Suo­men neu­vot­te­lu­kun­ta edel­lyt­tää Kar­ja­lan ja Sa­von ra­to­jen pa­ran­ta­mis­toi­mien käyn­nis­tä­mis­tä vä­lit­tö­mäs­ti. Neu­vot­te­lu­kun­ta kat­soo, et­tä rai­deyh­tey­det ovat elin­tär­kei­tä itäi­sen Suo­men elin­kei­no­e­lä­mäl­le, hen­ki­lö­lii­ken­teel­le ja ta­va­ra­vir­roil­le.

Uutiset
19.2.2024 13.35

Osaava henkilöstö yritysten suurin kilpailuetu

Lä­hes puo­let, 48 pro­sent­tia, poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta Kaup­pa­ka­ma­rin ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä ni­me­ää tär­keim­mäk­si kil­pai­lu­e­duk­si osaa­van työ­voi­man. Kil­pai­lu­e­tui­na vas­taa­jat ni­me­si­vät myös tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut. Lä­hes 30 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ko­kee am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saa­mi­sen ra­joit­ta­van yri­tyk­sen toi­min­taa.

Uutiset
19.2.2024 13.35

Osaava henkilöstö yritysten suurin kilpailuetu

Lä­hes puo­let, 48 pro­sent­tia, poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta Kaup­pa­ka­ma­rin ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä ni­me­ää tär­keim­mäk­si kil­pai­lu­e­duk­si osaa­van työ­voi­man. Kil­pai­lu­e­tui­na vas­taa­jat ni­me­si­vät myös tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut. Lä­hes 30 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ko­kee am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saa­mi­sen ra­joit­ta­van yri­tyk­sen toi­min­taa.

 Airi Löppönen ja Marjatta Heikkilä iloitsevat hyvinvointipisteen rauhallisesta tilasta.

Airi Löppönen ja Marjatta Heikkilä iloitsevat hyvinvointipisteen rauhallisesta tilasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.2.2024 13.13

SPR Tohmajärven toimipisteen avajaiset toimintaa esitellen

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­to viet­ti uu­sien toi­mi­ti­lo­jen­sa ava­jai­sia toi­min­taa esi­tel­len. Ti­lat löy­ty­vät nyt en­ti­sen vi­ras­to­ta­lon 2. ker­rok­ses­ta osoit­tees­ta Kirk­ko­tie 6. Ta­los­sa toi­mii his­si, jo­ten ti­loi­hin on es­tee­tön pää­sy.

 Airi Löppönen ja Marjatta Heikkilä iloitsevat hyvinvointipisteen rauhallisesta tilasta.

Airi Löppönen ja Marjatta Heikkilä iloitsevat hyvinvointipisteen rauhallisesta tilasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.2.2024 13.13

SPR Tohmajärven toimipisteen avajaiset toimintaa esitellen

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­to viet­ti uu­sien toi­mi­ti­lo­jen­sa ava­jai­sia toi­min­taa esi­tel­len. Ti­lat löy­ty­vät nyt en­ti­sen vi­ras­to­ta­lon 2. ker­rok­ses­ta osoit­tees­ta Kirk­ko­tie 6. Ta­los­sa toi­mii his­si, jo­ten ti­loi­hin on es­tee­tön pää­sy.

Matias Hakkarainen hallitsi hyvin kotiradan patikot. Hän kaasutti Semi Pro -luokan ykköseksi kumpanakin päivänä.

Matias Hakkarainen hallitsi hyvin kotiradan patikot. Hän kaasutti Semi Pro -luokan ykköseksi kumpanakin päivänä.

Jouko Väistö

Urheilu
19.2.2024 11.30

Kelkkailijat veivät haasteellisen SM-sprintin upeasti maaliin

Kes­ki-Kar­ja­lan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat sel­vi­si upe­as­ti SM-sprin­tin jär­jes­te­lyis­tään, vaik­ka il­mo­jen hal­ti­ja lait­toi sen ko­van haas­teen eteen tar­jo­a­mal­la vii­kon­lo­puk­si ka­hen­lais­ta ili­moo.

Matias Hakkarainen hallitsi hyvin kotiradan patikot. Hän kaasutti Semi Pro -luokan ykköseksi kumpanakin päivänä.

Matias Hakkarainen hallitsi hyvin kotiradan patikot. Hän kaasutti Semi Pro -luokan ykköseksi kumpanakin päivänä.

Jouko Väistö

Urheilu
19.2.2024 11.30

Kelkkailijat veivät haasteellisen SM-sprintin upeasti maaliin

Kes­ki-Kar­ja­lan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat sel­vi­si upe­as­ti SM-sprin­tin jär­jes­te­lyis­tään, vaik­ka il­mo­jen hal­ti­ja lait­toi sen ko­van haas­teen eteen tar­jo­a­mal­la vii­kon­lo­puk­si ka­hen­lais­ta ili­moo.

Heinäveden, Liperin ja Rääkkylän kuntien matkailuhankkeen vetäjät kokoontuivat tammikuussa Rääkkylässä. Arkistokuva.

Heinäveden, Liperin ja Rääkkylän kuntien matkailuhankkeen vetäjät kokoontuivat tammikuussa Rääkkylässä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.2.2024 9.45

Matkailuhankkeelle uusi projektipäällikkö

Poh­joi­sen Sai­maan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen osa­na La­ke­lan­dia -han­ke sai uu­den ve­tä­jän, kun Mar­ja Tiit­ta­nen aloit­ti pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Heinäveden, Liperin ja Rääkkylän kuntien matkailuhankkeen vetäjät kokoontuivat tammikuussa Rääkkylässä. Arkistokuva.

Heinäveden, Liperin ja Rääkkylän kuntien matkailuhankkeen vetäjät kokoontuivat tammikuussa Rääkkylässä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.2.2024 9.45

Matkailuhankkeelle uusi projektipäällikkö

Poh­joi­sen Sai­maan mat­kai­lu­a­lu­een ke­hit­tä­mi­nen osa­na La­ke­lan­dia -han­ke sai uu­den ve­tä­jän, kun Mar­ja Tiit­ta­nen aloit­ti pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Jos maksumuistutuksia tulee säännöllisesti eivätkä ei johdu vain laskun maksun unohtamisesta, hälytyskelojen pitäisi soida.

Jos maksumuistutuksia tulee säännöllisesti eivätkä ei johdu vain laskun maksun unohtamisesta, hälytyskelojen pitäisi soida.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.2.2024 8.54

Kun rahat ei riitä ja velkataakka kasvaa

Per­heen ta­lou­den ta­sa­pai­nos­sa pi­tä­mi­nen voi jos­kus ol­la yli­voi­mai­sen vai­ke­aa. On­gel­mien näyt­tä­es­sä merk­ke­jään, nii­tä ei kan­na­ta jää­dä yk­sin mu­reh­ti­maan. Mak­su­ton­ta neu­von­taa on saa­ta­vil­la oi­keu­sa­pu­toi­mis­tois­ta tai esi­mer­kik­si Ta­kuu­sää­ti­ös­tä.

Jos maksumuistutuksia tulee säännöllisesti eivätkä ei johdu vain laskun maksun unohtamisesta, hälytyskelojen pitäisi soida.

Jos maksumuistutuksia tulee säännöllisesti eivätkä ei johdu vain laskun maksun unohtamisesta, hälytyskelojen pitäisi soida.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.2.2024 8.54

Kun rahat ei riitä ja velkataakka kasvaa

Per­heen ta­lou­den ta­sa­pai­nos­sa pi­tä­mi­nen voi jos­kus ol­la yli­voi­mai­sen vai­ke­aa. On­gel­mien näyt­tä­es­sä merk­ke­jään, nii­tä ei kan­na­ta jää­dä yk­sin mu­reh­ti­maan. Mak­su­ton­ta neu­von­taa on saa­ta­vil­la oi­keu­sa­pu­toi­mis­tois­ta tai esi­mer­kik­si Ta­kuu­sää­ti­ös­tä.

Juvosten pitkän pöydän päähän mahtuu nykyään Riitan palapeli. Kasperi ja Hannu toimivat vain tarkkailijoina.

Juvosten pitkän pöydän päähän mahtuu nykyään Riitan palapeli. Kasperi ja Hannu toimivat vain tarkkailijoina.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.2.2024 8.35

Oma perhe arvokkainta elämässä

Riit­ta, 59, ja Han­nu, 59, Ju­vo­nen Ki­teen Enan­nie­mes­tä is­tu­vat pit­kän tu­van­pöy­dän ää­res­sä ja päi­vit­te­le­vät ta­los­sa val­lit­se­vaa hil­jai­suut­ta.

Juvosten pitkän pöydän päähän mahtuu nykyään Riitan palapeli. Kasperi ja Hannu toimivat vain tarkkailijoina.

Juvosten pitkän pöydän päähän mahtuu nykyään Riitan palapeli. Kasperi ja Hannu toimivat vain tarkkailijoina.

Mirja Hurskainen

Uutiset
19.2.2024 8.35

Oma perhe arvokkainta elämässä

Riit­ta, 59, ja Han­nu, 59, Ju­vo­nen Ki­teen Enan­nie­mes­tä is­tu­vat pit­kän tu­van­pöy­dän ää­res­sä ja päi­vit­te­le­vät ta­los­sa val­lit­se­vaa hil­jai­suut­ta.

pelastuslaitos

Uutiset
19.2.2024 8.20

Kahden henkilöauton nokkakolari

Kak­si hen­ki­lö­au­toa ko­la­roi­vat lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä Ke­sä­lah­del­la. Nok­ka­ko­la­ri ta­pah­tui 6-tiel­lä. Nel­jäs­tä ko­la­riin jou­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä kak­si louk­kaan­tui lie­väs­ti ja hei­dät kul­je­tet­tiin sai­raa­laan. Tie oli sul­jet­tu­na au­to­jen hi­nauk­sen ajan. Pe­las­tus­lai­tos rai­va­si on­net­to­muus­pai­kan ja po­lii­si oh­ja­si lii­ken­net­tä ta­pah­tu­ma­pai­kal­la. Lau­an­tai­na oli tie­lii­ken­tees­sä haas­ta­vat olo­suh­teet.

pelastuslaitos

Uutiset
19.2.2024 8.20

Kahden henkilöauton nokkakolari

Kak­si hen­ki­lö­au­toa ko­la­roi­vat lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä Ke­sä­lah­del­la. Nok­ka­ko­la­ri ta­pah­tui 6-tiel­lä. Nel­jäs­tä ko­la­riin jou­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä kak­si louk­kaan­tui lie­väs­ti ja hei­dät kul­je­tet­tiin sai­raa­laan. Tie oli sul­jet­tu­na au­to­jen hi­nauk­sen ajan. Pe­las­tus­lai­tos rai­va­si on­net­to­muus­pai­kan ja po­lii­si oh­ja­si lii­ken­net­tä ta­pah­tu­ma­pai­kal­la. Lau­an­tai­na oli tie­lii­ken­tees­sä haas­ta­vat olo­suh­teet.

Urheilu
19.2.2024 8.15

Ellille kultaa, Eevi Inkeri neljänneksi

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin El­li Pel­ko­nen liit­ti jäl­leen yh­den uu­den len­kin en­nes­tään­kin pit­kään mi­ta­li­ket­juun­sa. Hän voit­ti kul­taa vii­me vii­kon­lop­pu­na Imat­ran Ukon­nie­mes­sä pi­de­tyis­sä hiih­to­suun­nis­tuk­sen kes­ki­pit­kän mat­kan SM-ki­sois­sa.

Urheilu
19.2.2024 8.15

Ellille kultaa, Eevi Inkeri neljänneksi

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin El­li Pel­ko­nen liit­ti jäl­leen yh­den uu­den len­kin en­nes­tään­kin pit­kään mi­ta­li­ket­juun­sa. Hän voit­ti kul­taa vii­me vii­kon­lop­pu­na Imat­ran Ukon­nie­mes­sä pi­de­tyis­sä hiih­to­suun­nis­tuk­sen kes­ki­pit­kän mat­kan SM-ki­sois­sa.

Kesälahtelainen Riikka Partanen on aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Kesälahtelainen Riikka Partanen on aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Miikka Kivinen

Uutiset
19.2.2024 8.00

Maahan­muut­ta­jaäidit ja vapaaehtoiset kohtaavat MLL:n järjestämässä toiminnassa

Ke­sä­lah­te­lai­nen Riik­ka Par­ta­nen kou­lut­tau­tui muu­ta­ma vuo­si sit­ten va­paa­eh­toi­sek­si Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton (MLL) Ys­tä­väk­si maa­han­muut­ta­ja­äi­dil­le -toi­min­taan.

Kesälahtelainen Riikka Partanen on aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Kesälahtelainen Riikka Partanen on aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Miikka Kivinen

Uutiset
19.2.2024 8.00

Maahan­muut­ta­jaäidit ja vapaaehtoiset kohtaavat MLL:n järjestämässä toiminnassa

Ke­sä­lah­te­lai­nen Riik­ka Par­ta­nen kou­lut­tau­tui muu­ta­ma vuo­si sit­ten va­paa­eh­toi­sek­si Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton (MLL) Ys­tä­väk­si maa­han­muut­ta­ja­äi­dil­le -toi­min­taan.

Pelasta Itämeri -palkinnon 2024 voitti Kiteen Mato ja Multa / markkinointijohtaja Mika Rannanpää. Vasemmalta Ville Wahlberg, Harri Junttila, Mika Rannanpää, Ulla Rosenström ja Aija Kaski. Kuva: Messukeskus mediapankki.

Pelasta Itämeri -palkinnon 2024 voitti Kiteen Mato ja Multa / markkinointijohtaja Mika Rannanpää. Vasemmalta Ville Wahlberg, Harri Junttila, Mika Rannanpää, Ulla Rosenström ja Aija Kaski. Kuva: Messukeskus mediapankki.

Messukeskus mediapankki

Uutiset
19.2.2024 7.40

Mato ja Multa sai Pelasta Itämeri -palkinnon

Ki­tee­läi­nen Mato ja Mul­ta Oy pal­kit­tiin per­jan­tai­na Itä­me­ri-päi­vä­nä Vene 2024 Båt -mes­suil­la 20 000 eu­ron Pe­las­ta Itä­me­ri -pal­kin­nol­la. Pal­kit­se­mi­sen taus­tal­la on yri­tyk­sen pi­o­nee­ri­työ me­ri­ruo'on käyt­tä­mi­ses­sä kui­vik­kee­na ja kas­vu­a­lus­ta­na. Toi­min­ta vä­hen­tää ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta me­res­sä. Ruo­ko on no­pe­a­kas­vui­nen kas­vi, joka si­too te­hok­kaas­ti hiil­tä. Kun ruo­ko­poh­jai­sil­la tuot­teil­la voi­daan kor­va­ta tur­ve­poh­jai­sia tuot­tei­ta, käy­tön hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti. Sa­mal­la saa­daan ruo­ko­jen ra­vin­teet kier­toon.

Pelasta Itämeri -palkinnon 2024 voitti Kiteen Mato ja Multa / markkinointijohtaja Mika Rannanpää. Vasemmalta Ville Wahlberg, Harri Junttila, Mika Rannanpää, Ulla Rosenström ja Aija Kaski. Kuva: Messukeskus mediapankki.

Pelasta Itämeri -palkinnon 2024 voitti Kiteen Mato ja Multa / markkinointijohtaja Mika Rannanpää. Vasemmalta Ville Wahlberg, Harri Junttila, Mika Rannanpää, Ulla Rosenström ja Aija Kaski. Kuva: Messukeskus mediapankki.

Messukeskus mediapankki

Uutiset
19.2.2024 7.40

Mato ja Multa sai Pelasta Itämeri -palkinnon

Ki­tee­läi­nen Mato ja Mul­ta Oy pal­kit­tiin per­jan­tai­na Itä­me­ri-päi­vä­nä Vene 2024 Båt -mes­suil­la 20 000 eu­ron Pe­las­ta Itä­me­ri -pal­kin­nol­la. Pal­kit­se­mi­sen taus­tal­la on yri­tyk­sen pi­o­nee­ri­työ me­ri­ruo'on käyt­tä­mi­ses­sä kui­vik­kee­na ja kas­vu­a­lus­ta­na. Toi­min­ta vä­hen­tää ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta me­res­sä. Ruo­ko on no­pe­a­kas­vui­nen kas­vi, joka si­too te­hok­kaas­ti hiil­tä. Kun ruo­ko­poh­jai­sil­la tuot­teil­la voi­daan kor­va­ta tur­ve­poh­jai­sia tuot­tei­ta, käy­tön hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti. Sa­mal­la saa­daan ruo­ko­jen ra­vin­teet kier­toon.

Milloinkahan tuo kellomies antaa lähtöluvan?

Milloinkahan tuo kellomies antaa lähtöluvan?

Jouko Väistö

Urheilu
19.2.2024 7.20

”Ei ois Iivo pärjännyt tänään”

”Hie­noa, et­tä täl­lai­sia ta­pah­tu­mia jär­jes­tään. Voi­han ol­la, et­tä la­dul­la näh­dään tä­nään jon­kun tu­le­van Suo­men mes­ta­rin tai pe­rä­ti olym­pi­a­voit­ta­jan hiih­toa”.

Milloinkahan tuo kellomies antaa lähtöluvan?

Milloinkahan tuo kellomies antaa lähtöluvan?

Jouko Väistö

Urheilu
19.2.2024 7.20

”Ei ois Iivo pärjännyt tänään”

”Hie­noa, et­tä täl­lai­sia ta­pah­tu­mia jär­jes­tään. Voi­han ol­la, et­tä la­dul­la näh­dään tä­nään jon­kun tu­le­van Suo­men mes­ta­rin tai pe­rä­ti olym­pi­a­voit­ta­jan hiih­toa”.

Jimi, Neela, Stella, Tiina, Beea ja Miko Koffertin liikunnallinen elämäntapa yhdistyy luontevasti perhe-elämään ja yrittäjyyteen.

Jimi, Neela, Stella, Tiina, Beea ja Miko Koffertin liikunnallinen elämäntapa yhdistyy luontevasti perhe-elämään ja yrittäjyyteen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.2.2024 12.00

Perhe-elämän ja yrittäjyyden yhdistäminen liikunnalliseen arkeen vaatii organisointikykyä

Yrit­tä­jyy­den, har­ras­tus­ten ja per­he-elä­män yh­dis­tä­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­mal­li­suut­ta.

Jimi, Neela, Stella, Tiina, Beea ja Miko Koffertin liikunnallinen elämäntapa yhdistyy luontevasti perhe-elämään ja yrittäjyyteen.

Jimi, Neela, Stella, Tiina, Beea ja Miko Koffertin liikunnallinen elämäntapa yhdistyy luontevasti perhe-elämään ja yrittäjyyteen.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.2.2024 12.00

Perhe-elämän ja yrittäjyyden yhdistäminen liikunnalliseen arkeen vaatii organisointikykyä

Yrit­tä­jyy­den, har­ras­tus­ten ja per­he-elä­män yh­dis­tä­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­mal­li­suut­ta.

Hutsin notkossa kaikuivat laskijoiden riemunkiljahdukset.

Hutsin notkossa kaikuivat laskijoiden riemunkiljahdukset.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.2.2024 12.35

Laskiaistapahtuma yhdistetyin voimin

Rati-riti-ral­laa – liu­kas­ta las­ki­ais­ta ko­ko­si per­hei­tä ul­koi­lu- ja kirp­pu­to­ri­ta­pah­tu­maan Hut­siin lau­an­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta. Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä oli­vat voi­man­sa yh­dis­tä­neet Ki­teen van­hem­pai­nyh­dis­tys, Ki­teen Ra­ja­sa­moo­jat ja Ke­sä­lah­den Si­ni­vei­kot.

Hutsin notkossa kaikuivat laskijoiden riemunkiljahdukset.

Hutsin notkossa kaikuivat laskijoiden riemunkiljahdukset.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.2.2024 12.35

Laskiaistapahtuma yhdistetyin voimin

Rati-riti-ral­laa – liu­kas­ta las­ki­ais­ta ko­ko­si per­hei­tä ul­koi­lu- ja kirp­pu­to­ri­ta­pah­tu­maan Hut­siin lau­an­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta. Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä oli­vat voi­man­sa yh­dis­tä­neet Ki­teen van­hem­pai­nyh­dis­tys, Ki­teen Ra­ja­sa­moo­jat ja Ke­sä­lah­den Si­ni­vei­kot.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.2.2024 10.22

Liikkuvien lähipalveluiden sisältö osa Siun soten yhteis­toi­min­ta­neu­vot­teluja

Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­non suun­nit­te­lu on al­ka­nut. Tam­mi­kuus­sa al­ka­neis­sa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­sa on käy­ty läpi mm. uu­dis­tus­ten vai­ku­tuk­sia hen­ki­lös­töön.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.2.2024 10.22

Liikkuvien lähipalveluiden sisältö osa Siun soten yhteis­toi­min­ta­neu­vot­teluja

Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­non suun­nit­te­lu on al­ka­nut. Tam­mi­kuus­sa al­ka­neis­sa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­sa on käy­ty läpi mm. uu­dis­tus­ten vai­ku­tuk­sia hen­ki­lös­töön.

Urheilu
16.2.2024 8.36

Talvikisat siirtyivät

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den 73. tal­vi­ki­sat on jou­dut­tu siir­tä­mään kah­del­la vii­kol­la eteen­päin ki­sa­päi­väk­si en­nus­te­tun lu­mi­my­rä­kän ta­kia. Kil­pai­lut pi­de­tään 2. maa­lis­kuu­ta.

Urheilu
16.2.2024 8.36

Talvikisat siirtyivät

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den 73. tal­vi­ki­sat on jou­dut­tu siir­tä­mään kah­del­la vii­kol­la eteen­päin ki­sa­päi­väk­si en­nus­te­tun lu­mi­my­rä­kän ta­kia. Kil­pai­lut pi­de­tään 2. maa­lis­kuu­ta.

150-vuotisjuhlavuottaan viettävä Rääkkylän kunta on esittänyt vierailukutsun Alexander Stubbille. Arkistokuva.

150-vuotisjuhlavuottaan viettävä Rääkkylän kunta on esittänyt vierailukutsun Alexander Stubbille. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.2.2024 16.17

Rääkkylä kutsuu presidentin kylään

Rääk­ky­län kun­ta on esit­tä­nyt uu­del­le Ta­sa­val­lan Pre­si­den­til­le Ale­xan­der Stub­bil­le puo­li­soi­neen kut­sun saa­pua vie­rai­le­maan Rääk­ky­läs­sä ja Ki­haus Fol­kis­sa 29. ke­sä­kuu­ta.

150-vuotisjuhlavuottaan viettävä Rääkkylän kunta on esittänyt vierailukutsun Alexander Stubbille. Arkistokuva.

150-vuotisjuhlavuottaan viettävä Rääkkylän kunta on esittänyt vierailukutsun Alexander Stubbille. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.2.2024 16.17

Rääkkylä kutsuu presidentin kylään

Rääk­ky­län kun­ta on esit­tä­nyt uu­del­le Ta­sa­val­lan Pre­si­den­til­le Ale­xan­der Stub­bil­le puo­li­soi­neen kut­sun saa­pua vie­rai­le­maan Rääk­ky­läs­sä ja Ki­haus Fol­kis­sa 29. ke­sä­kuu­ta.

Yrittäjäaamukahveilla voi pienellä kynnyksellä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Yritystoimintaa suunnitteleva Stephanie Werner (keskellä) sai neuvoja Business Joensuun Marko Soikkelilta ja Heli Hirvoselta.

Yrittäjäaamukahveilla voi pienellä kynnyksellä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Yritystoimintaa suunnitteleva Stephanie Werner (keskellä) sai neuvoja Business Joensuun Marko Soikkelilta ja Heli Hirvoselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.2.2024 16.02

TE-palvelut, rekrytointi ja yhteistyön sujuminen esillä Business Joensuun aamukahveilla

Kes­ki-Kar­ja­lan osal­ta Rääk­ky­läs­tä al­ka­nut Bu­si­ness Jo­en­suun Mitä kuu­luu -yrit­tä­jä­kah­vi­kier­tue ete­ni tä­nään Ki­teel­le ja Ke­sä­lah­del­le. Ki­teen ta­paa­mi­ses­sa Bu­si­ness Jo­en­suul­ta oli­vat pai­kal­la kun­ta­vas­taa­vat Ka­ta­rii­na Es­ke­li­nen, Heli Hir­vo­nen ja di­gi­a­si­an­tun­ti­ja Mar­ko Soik­ke­li.

Yrittäjäaamukahveilla voi pienellä kynnyksellä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Yritystoimintaa suunnitteleva Stephanie Werner (keskellä) sai neuvoja Business Joensuun Marko Soikkelilta ja Heli Hirvoselta.

Yrittäjäaamukahveilla voi pienellä kynnyksellä keskustella asiantuntijoiden kanssa. Yritystoimintaa suunnitteleva Stephanie Werner (keskellä) sai neuvoja Business Joensuun Marko Soikkelilta ja Heli Hirvoselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.2.2024 16.02

TE-palvelut, rekrytointi ja yhteistyön sujuminen esillä Business Joensuun aamukahveilla

Kes­ki-Kar­ja­lan osal­ta Rääk­ky­läs­tä al­ka­nut Bu­si­ness Jo­en­suun Mitä kuu­luu -yrit­tä­jä­kah­vi­kier­tue ete­ni tä­nään Ki­teel­le ja Ke­sä­lah­del­le. Ki­teen ta­paa­mi­ses­sa Bu­si­ness Jo­en­suul­ta oli­vat pai­kal­la kun­ta­vas­taa­vat Ka­ta­rii­na Es­ke­li­nen, Heli Hir­vo­nen ja di­gi­a­si­an­tun­ti­ja Mar­ko Soik­ke­li.

Uutiset
15.2.2024 15.13

Valtuutus mahdollistaa puolesta asioinnin

Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mil­la voi 19. hel­mi­kuu­ta jäl­keen teh­dä val­tuu­tuk­sen, jol­la voi val­tuut­taa lä­hei­sen asi­oi­maan puo­les­taan ter­veys-, so­si­aa­li- ja ap­teek­ki­a­si­ois­sa. Val­tuu­tuk­sen voi teh­dä avus­te­tus­ti 26. huh­ti­kuu­ta saak­ka Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen toi­mi­pis­tei­den li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä Juu­an ter­vey­sa­se­mal­la. Val­tuu­tuk­sen an­ta­mi­nen edel­lyt­tää sil­loin val­tuut­ta­van hen­ki­lö­koh­tais­ta käyn­tiä pai­kan pääl­lä.

Uutiset
15.2.2024 15.13

Valtuutus mahdollistaa puolesta asioinnin

Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mil­la voi 19. hel­mi­kuu­ta jäl­keen teh­dä val­tuu­tuk­sen, jol­la voi val­tuut­taa lä­hei­sen asi­oi­maan puo­les­taan ter­veys-, so­si­aa­li- ja ap­teek­ki­a­si­ois­sa. Val­tuu­tuk­sen voi teh­dä avus­te­tus­ti 26. huh­ti­kuu­ta saak­ka Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen toi­mi­pis­tei­den li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä Juu­an ter­vey­sa­se­mal­la. Val­tuu­tuk­sen an­ta­mi­nen edel­lyt­tää sil­loin val­tuut­ta­van hen­ki­lö­koh­tais­ta käyn­tiä pai­kan pääl­lä.

Terveydenhoitaja Jetta Karjalainen selaa Heidi Silvennoisen ja Ville Hämäläisen kymmenkuisen pienokaisen, Elsen neuvolakorttia Kiteen neuvolassa. Heidillä on kokemuksia neuvolapalveluista 7-vuotiaan esikoisensa kanssa, ja hän kiittää palveluita hyviksi.

Terveydenhoitaja Jetta Karjalainen selaa Heidi Silvennoisen ja Ville Hämäläisen kymmenkuisen pienokaisen, Elsen neuvolakorttia Kiteen neuvolassa. Heidillä on kokemuksia neuvolapalveluista 7-vuotiaan esikoisensa kanssa, ja hän kiittää palveluita hyviksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.2.2024 11.03

Neuvolat tavoittavat hyvin asiakaskuntansa paitsi yli kolmekymppiset naiset

Neu­vo­la on tut­tu asia lä­hes kai­kil­le täl­lä het­kel­lä elä­vil­le ikä­luo­kil­le. Suo­ma­lai­sen neu­vo­la­toi­min­nan isä­nä pi­de­tään Ar­vo Ylp­pöä, jon­ka aloit­tees­ta en­sim­mäi­set neu­vo­lat pe­rus­tet­tiin 1920-lu­vul­la. Vuon­na 1944 an­net­tiin laki, jon­ka mu­kaan joka kun­taan oli vuo­teen 1949 men­nes­sä pe­rus­tet­ta­va äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­la.

Terveydenhoitaja Jetta Karjalainen selaa Heidi Silvennoisen ja Ville Hämäläisen kymmenkuisen pienokaisen, Elsen neuvolakorttia Kiteen neuvolassa. Heidillä on kokemuksia neuvolapalveluista 7-vuotiaan esikoisensa kanssa, ja hän kiittää palveluita hyviksi.

Terveydenhoitaja Jetta Karjalainen selaa Heidi Silvennoisen ja Ville Hämäläisen kymmenkuisen pienokaisen, Elsen neuvolakorttia Kiteen neuvolassa. Heidillä on kokemuksia neuvolapalveluista 7-vuotiaan esikoisensa kanssa, ja hän kiittää palveluita hyviksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.2.2024 11.03

Neuvolat tavoittavat hyvin asiakaskuntansa paitsi yli kolmekymppiset naiset

Neu­vo­la on tut­tu asia lä­hes kai­kil­le täl­lä het­kel­lä elä­vil­le ikä­luo­kil­le. Suo­ma­lai­sen neu­vo­la­toi­min­nan isä­nä pi­de­tään Ar­vo Ylp­pöä, jon­ka aloit­tees­ta en­sim­mäi­set neu­vo­lat pe­rus­tet­tiin 1920-lu­vul­la. Vuon­na 1944 an­net­tiin laki, jon­ka mu­kaan joka kun­taan oli vuo­teen 1949 men­nes­sä pe­rus­tet­ta­va äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­la.

Uutiset
15.2.2024 10.48

PKO:n edustajiston vaaleissa 251 ehdokasta

– On hie­no huo­ma­ta, et­tä omis­ta­jam­me eli ta­val­li­set poh­jois­kar­ja­lai­set ko­ke­vat vai­kut­ta­mi­sen edus­ta­jis­ton kaut­ta mie­lek­kääk­si. Edus­ta­jis­to käyt­tää PKO:n hal­lin­nos­sa ylin­tä pää­tös­val­taa ja sil­le kuu­lu­via asi­oi­ta ovat esi­mer­kik­si ti­lin­pää­tök­sen ja osuus­kau­pan voi­ton­ja­on vah­vis­ta­mi­nen sekä hal­lin­to­neu­vos­ton va­lin­ta. Li­säk­si edus­ta­jis­to toi­mii nä­kö­a­la­paik­ka­na osuus­kau­pan toi­min­taan sekä muo­dos­taa tär­ke­än kes­kus­te­lu­foo­ru­min osuus­kau­pan toi­mi­van joh­don ja omis­ta­jien, toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä to­te­aa PKO:n tie­dot­tees­sa.

Uutiset
15.2.2024 10.48

PKO:n edustajiston vaaleissa 251 ehdokasta

– On hie­no huo­ma­ta, et­tä omis­ta­jam­me eli ta­val­li­set poh­jois­kar­ja­lai­set ko­ke­vat vai­kut­ta­mi­sen edus­ta­jis­ton kaut­ta mie­lek­kääk­si. Edus­ta­jis­to käyt­tää PKO:n hal­lin­nos­sa ylin­tä pää­tös­val­taa ja sil­le kuu­lu­via asi­oi­ta ovat esi­mer­kik­si ti­lin­pää­tök­sen ja osuus­kau­pan voi­ton­ja­on vah­vis­ta­mi­nen sekä hal­lin­to­neu­vos­ton va­lin­ta. Li­säk­si edus­ta­jis­to toi­mii nä­kö­a­la­paik­ka­na osuus­kau­pan toi­min­taan sekä muo­dos­taa tär­ke­än kes­kus­te­lu­foo­ru­min osuus­kau­pan toi­mi­van joh­don ja omis­ta­jien, toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä to­te­aa PKO:n tie­dot­tees­sa.

 Sähkötupakoinnissa käytettävät tarvikkeet voivat muistuttaa ulkonäöltään esimerkiksi muistitikkua tai kynää.

Sähkötupakoinnissa käytettävät tarvikkeet voivat muistuttaa ulkonäöltään esimerkiksi muistitikkua tai kynää.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.2.2024 10.27

Arppen koululla havaintoja vapetuksesta päivittäin - vanhempien toivotaan puuttuvan ilmiöön nykyistä terävämmin

Va­pe­tus eli säh­kö­tu­pa­koin­ti on il­miö, jo­hon kou­lus­sa on haas­teel­lis­ta puut­tua. Ki­teel­lä ha­vain­not va­pe­tuk­ses­ta ovat päi­vit­täi­siä, ja opet­ta­jat ovat huo­lis­saan asi­as­ta.

 Sähkötupakoinnissa käytettävät tarvikkeet voivat muistuttaa ulkonäöltään esimerkiksi muistitikkua tai kynää.

Sähkötupakoinnissa käytettävät tarvikkeet voivat muistuttaa ulkonäöltään esimerkiksi muistitikkua tai kynää.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.2.2024 10.27

Arppen koululla havaintoja vapetuksesta päivittäin - vanhempien toivotaan puuttuvan ilmiöön nykyistä terävämmin

Va­pe­tus eli säh­kö­tu­pa­koin­ti on il­miö, jo­hon kou­lus­sa on haas­teel­lis­ta puut­tua. Ki­teel­lä ha­vain­not va­pe­tuk­ses­ta ovat päi­vit­täi­siä, ja opet­ta­jat ovat huo­lis­saan asi­as­ta.

Hevoset Karkki ja Vinni pääsivät kuvaan Karoliina ja Martta Ohvanaisen, Emilia Karvisen ja Nella Avoniuksen kanssa.

Hevoset Karkki ja Vinni pääsivät kuvaan Karoliina ja Martta Ohvanaisen, Emilia Karvisen ja Nella Avoniuksen kanssa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
15.2.2024 8.42

Perheille hyvinvointia luonnosta, hevosista ja yhdessä oppimisesta

Ku­pa­ri­hum­ma Oy on eläin- ja he­vo­sa­vus­tei­sia pal­ve­lui­ta, rat­sas­tus­lei­re­jä ja rat­sas­tus­tun­te­ja jär­jes­tä­vä yri­tys Ki­teen När­säk­kä­läs­sä. Yri­tys tar­jo­aa myös yk­si­lö- tai ryh­mä­muo­tois­ta rat­kai­su­kes­keis­tä neu­rop­sy­ki­at­ris­ta val­men­nus­ta. Yri­tys on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa syk­syl­lä 2022.

Hevoset Karkki ja Vinni pääsivät kuvaan Karoliina ja Martta Ohvanaisen, Emilia Karvisen ja Nella Avoniuksen kanssa.

Hevoset Karkki ja Vinni pääsivät kuvaan Karoliina ja Martta Ohvanaisen, Emilia Karvisen ja Nella Avoniuksen kanssa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
15.2.2024 8.42

Perheille hyvinvointia luonnosta, hevosista ja yhdessä oppimisesta

Ku­pa­ri­hum­ma Oy on eläin- ja he­vo­sa­vus­tei­sia pal­ve­lui­ta, rat­sas­tus­lei­re­jä ja rat­sas­tus­tun­te­ja jär­jes­tä­vä yri­tys Ki­teen När­säk­kä­läs­sä. Yri­tys tar­jo­aa myös yk­si­lö- tai ryh­mä­muo­tois­ta rat­kai­su­kes­keis­tä neu­rop­sy­ki­at­ris­ta val­men­nus­ta. Yri­tys on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa syk­syl­lä 2022.

Kiteen Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Otto Toropainen näkee yhdistyksensä toiminnan erittäin tärkeänä tukemassa eläkkeelle siirtymisen tuomaa elämänmuutosta.

Kiteen Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Otto Toropainen näkee yhdistyksensä toiminnan erittäin tärkeänä tukemassa eläkkeelle siirtymisen tuomaa elämänmuutosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.2.2024 15.59

Kiteen Eläkkeensaajat esitteli toimintaansa

Eläk­keen­saa­jan päi­vää vie­te­tään 18.2. Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­liit­to EKL ry:n yh­dis­tyk­sis­sä ym­pä­ri Suo­men. Päi­vä juh­lis­taa eläk­keen­saa­jien jä­se­nyyt­tä ja tuo iloi­sel­la ta­val­la esil­le eläk­keen­saa­jan elä­män va­loi­sia puo­lia sekä yh­dis­tyk­sen toi­min­taa. EKL kan­nus­ti jä­se­nyh­dis­tyk­si­ään jär­jes­tä­mään ta­pah­tu­mia ja muis­tut­ta­maan iloi­ses­ta yh­des­sä ole­mi­ses­ta ja te­ke­mi­ses­tä. Uu­sil­le eläk­keen­saa­jil­le päi­vän tar­koi­tuk­se­na on esi­tel­lä nii­tä mo­nen­moi­sia hy­vää miel­tä tuot­ta­via asi­oi­ta, jot­ka hei­tä odot­ta­vat elä­ke­päi­vien koit­ta­es­sa.

Kiteen Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Otto Toropainen näkee yhdistyksensä toiminnan erittäin tärkeänä tukemassa eläkkeelle siirtymisen tuomaa elämänmuutosta.

Kiteen Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Otto Toropainen näkee yhdistyksensä toiminnan erittäin tärkeänä tukemassa eläkkeelle siirtymisen tuomaa elämänmuutosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.2.2024 15.59

Kiteen Eläkkeensaajat esitteli toimintaansa

Eläk­keen­saa­jan päi­vää vie­te­tään 18.2. Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­liit­to EKL ry:n yh­dis­tyk­sis­sä ym­pä­ri Suo­men. Päi­vä juh­lis­taa eläk­keen­saa­jien jä­se­nyyt­tä ja tuo iloi­sel­la ta­val­la esil­le eläk­keen­saa­jan elä­män va­loi­sia puo­lia sekä yh­dis­tyk­sen toi­min­taa. EKL kan­nus­ti jä­se­nyh­dis­tyk­si­ään jär­jes­tä­mään ta­pah­tu­mia ja muis­tut­ta­maan iloi­ses­ta yh­des­sä ole­mi­ses­ta ja te­ke­mi­ses­tä. Uu­sil­le eläk­keen­saa­jil­le päi­vän tar­koi­tuk­se­na on esi­tel­lä nii­tä mo­nen­moi­sia hy­vää miel­tä tuot­ta­via asi­oi­ta, jot­ka hei­tä odot­ta­vat elä­ke­päi­vien koit­ta­es­sa.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.2.2024 14.22

Soitinesittelyä satumusikaalin keinoin

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­tää koko per­heel­le suun­na­tun Au­rin­ko ja tuu­li -mu­si­kaa­li­näy­tel­män Ki­tee­sa­lis­sa en­si vii­kon per­jan­tai­na. Ky­sees­sä on Ai­so­pok­sen Au­rin­ko ja Tuu­li -sa­tuun poh­jau­tu­va mu­sii­kil­li­nen näy­tel­mä, ja esiin­ty­mäs­sä on mu­siik­ki­o­pis­ton lah­jak­kai­ta op­pi­lai­ta ja opet­ta­jia.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Aurinko ja tuuli musikaalinäytelmässä esiintyy Keski-Karjalan musiikkiopiston lahjakas oppilas- ja opettajaryhmä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
14.2.2024 14.22

Soitinesittelyä satumusikaalin keinoin

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to jär­jes­tää koko per­heel­le suun­na­tun Au­rin­ko ja tuu­li -mu­si­kaa­li­näy­tel­män Ki­tee­sa­lis­sa en­si vii­kon per­jan­tai­na. Ky­sees­sä on Ai­so­pok­sen Au­rin­ko ja Tuu­li -sa­tuun poh­jau­tu­va mu­sii­kil­li­nen näy­tel­mä, ja esiin­ty­mäs­sä on mu­siik­ki­o­pis­ton lah­jak­kai­ta op­pi­lai­ta ja opet­ta­jia.

Ossi Pennanen toivoo, että viime hetken muutoksiin ei tarvitse turvautua Rajahiihdon latureitillä.

Ossi Pennanen toivoo, että viime hetken muutoksiin ei tarvitse turvautua Rajahiihdon latureitillä.

Mirja Hurskainen

Urheilu
14.2.2024 14.10

Rajahiihto osin muuttuneella reitillä

Ra­ja­hiih­to2024 si­va­koi­daan lau­an­tai­na 2.3. Rok­ka­lan ja Rii­hi­jär­ven mai­se­mis­sa pe­rin­tei­sen la­duil­la. Koko rei­tin pi­tuus on 32 ki­lo­met­riä, mut­ta ly­hy­em­pi­ä­kin mat­ko­ja on tar­jol­la. Läh­tö­pai­koil­la Mat­ka­par­kis­sa ja Rok­ka­lan ky­lä­ta­lol­la on hiih­tä­jil­le tar­jol­la keit­to­lou­nas sekä tau­ko­pai­koil­la juo­ta­vaa ja vä­li­pa­laa. Mat­ka­par­kis­sa on myös sau­no­mis­mah­dol­li­suus mut­ta ei avan­to­sau­naa.

Ossi Pennanen toivoo, että viime hetken muutoksiin ei tarvitse turvautua Rajahiihdon latureitillä.

Ossi Pennanen toivoo, että viime hetken muutoksiin ei tarvitse turvautua Rajahiihdon latureitillä.

Mirja Hurskainen

Urheilu
14.2.2024 14.10

Rajahiihto osin muuttuneella reitillä

Ra­ja­hiih­to2024 si­va­koi­daan lau­an­tai­na 2.3. Rok­ka­lan ja Rii­hi­jär­ven mai­se­mis­sa pe­rin­tei­sen la­duil­la. Koko rei­tin pi­tuus on 32 ki­lo­met­riä, mut­ta ly­hy­em­pi­ä­kin mat­ko­ja on tar­jol­la. Läh­tö­pai­koil­la Mat­ka­par­kis­sa ja Rok­ka­lan ky­lä­ta­lol­la on hiih­tä­jil­le tar­jol­la keit­to­lou­nas sekä tau­ko­pai­koil­la juo­ta­vaa ja vä­li­pa­laa. Mat­ka­par­kis­sa on myös sau­no­mis­mah­dol­li­suus mut­ta ei avan­to­sau­naa.

Uutiset
14.2.2024 11.30

Epävarmuus painaa yritysten suhdanneodotuksia

Tuo­reim­man pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mu­kaan suh­dan­ne­o­do­tuk­set ovat las­ke­neet vii­me syk­sys­tä. Taus­tal­la vai­kut­ta­vat kor­ko­jen nou­su, hei­kon ta­lous­ti­lan­teen jat­ku­mi­nen sekä Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan pit­kit­ty­mi­nen.

Uutiset
14.2.2024 11.30

Epävarmuus painaa yritysten suhdanneodotuksia

Tuo­reim­man pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mu­kaan suh­dan­ne­o­do­tuk­set ovat las­ke­neet vii­me syk­sys­tä. Taus­tal­la vai­kut­ta­vat kor­ko­jen nou­su, hei­kon ta­lous­ti­lan­teen jat­ku­mi­nen sekä Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan pit­kit­ty­mi­nen.

Urheilu
14.2.2024 9.15

KiU:lla vahva edustus 73. talvikisoissa

Ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat jat­ku­vat Hut­sis­sa tä­nään yli sata hiih­tä­jää ke­rää­vien Lei­jo­na­hiih­to­jen jäl­keen­kin. En­si lau­an­tai­na Hut­sin val­loit­ta­vat nuo­ret mä­ki­hyp­pää­jät ja yh­dis­te­tyn ur­hei­li­jat. Hei­tä on tu­los­sa Ki­teen Ur­hei­li­joi­den 73. tal­vi­ki­soi­hin yli 40.

Urheilu
14.2.2024 9.15

KiU:lla vahva edustus 73. talvikisoissa

Ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat jat­ku­vat Hut­sis­sa tä­nään yli sata hiih­tä­jää ke­rää­vien Lei­jo­na­hiih­to­jen jäl­keen­kin. En­si lau­an­tai­na Hut­sin val­loit­ta­vat nuo­ret mä­ki­hyp­pää­jät ja yh­dis­te­tyn ur­hei­li­jat. Hei­tä on tu­los­sa Ki­teen Ur­hei­li­joi­den 73. tal­vi­ki­soi­hin yli 40.

srva

Uutiset
14.2.2024 9.05

SRVA ja suurpedot puhuttivat riistan­hoi­to­yh­dis­tyksen kokouksessa

SRVA-toi­min­ta ja suur­pe­dot ai­heut­ti­vat kii­vaim­mat kes­kus­te­lut Kes­ki-Kar­ja­lan riis­ta­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa Ki­teel­lä. Lop­pu­tu­le­ma oli, et­tä SRVA-toi­min­ta jat­kuu ja suur­pe­to­jen met­säs­tyk­sen osal­ta ei ole juu­ri mi­tään teh­tä­vis­sä en­nen lain­sää­dän­nön muu­tos­ta EU:ssa.

srva

Uutiset
14.2.2024 9.05

SRVA ja suurpedot puhuttivat riistan­hoi­to­yh­dis­tyksen kokouksessa

SRVA-toi­min­ta ja suur­pe­dot ai­heut­ti­vat kii­vaim­mat kes­kus­te­lut Kes­ki-Kar­ja­lan riis­ta­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa Ki­teel­lä. Lop­pu­tu­le­ma oli, et­tä SRVA-toi­min­ta jat­kuu ja suur­pe­to­jen met­säs­tyk­sen osal­ta ei ole juu­ri mi­tään teh­tä­vis­sä en­nen lain­sää­dän­nön muu­tos­ta EU:ssa.

Tuomas Kiljunen aloittaa toiminnanohjaajana kuluvan kuun puolivälissä.

Tuomas Kiljunen aloittaa toiminnanohjaajana kuluvan kuun puolivälissä.

Jouko Väistö

Uutiset
14.2.2024 9.02

Kiljusesta riistan­hoi­to­yh­dis­tyksen toiminnanohjaaja

Kes­ki-Kar­ja­lan riis­ta­hoi­to­yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na vii­me vuon­na toi­mi­nut Tuo­mas Kil­ju­nen on va­lit­tu yh­dis­tyk­sen uu­dek­si toi­min­na­noh­jaa­jak­si. Va­lin­ta tuli ajan­koh­tai­sek­si, kun vuo­si sit­ten Han­nu Tah­va­nai­sen seu­raa­jak­si va­lit­tu Timo Ve­te­li ir­ti­sa­nou­tui tam­mi­kuun alus­sa pes­tis­tään.

Tuomas Kiljunen aloittaa toiminnanohjaajana kuluvan kuun puolivälissä.

Tuomas Kiljunen aloittaa toiminnanohjaajana kuluvan kuun puolivälissä.

Jouko Väistö

Uutiset
14.2.2024 9.02

Kiljusesta riistan­hoi­to­yh­dis­tyksen toiminnanohjaaja

Kes­ki-Kar­ja­lan riis­ta­hoi­to­yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na vii­me vuon­na toi­mi­nut Tuo­mas Kil­ju­nen on va­lit­tu yh­dis­tyk­sen uu­dek­si toi­min­na­noh­jaa­jak­si. Va­lin­ta tuli ajan­koh­tai­sek­si, kun vuo­si sit­ten Han­nu Tah­va­nai­sen seu­raa­jak­si va­lit­tu Timo Ve­te­li ir­ti­sa­nou­tui tam­mi­kuun alus­sa pes­tis­tään.

Tea Vänskä, Lea Koukku ja Polina Kuznetsova jakavat kahvia Värtsilän Siirit ja Otot -kerhossa. Hehkulliset laskiaispullat odottavat nauttijoitaan.

Tea Vänskä, Lea Koukku ja Polina Kuznetsova jakavat kahvia Värtsilän Siirit ja Otot -kerhossa. Hehkulliset laskiaispullat odottavat nauttijoitaan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.2.2024 8.05

Hyvää ystävänpäivää! Kyläläiset kohtaavat Siirit ja Otot -kerhossa

Hymy on her­käs­sä ja nau­ru rai­kaa, mut­ta osa­taan myös va­ka­voi­tua Sii­rit ja Otot -ker­hos­sa Värt­si­län Lam­pe­lan­tiel­lä. Eri­lais­ten ker­ho­ta­paa­mis­ten tii­moil­ta ta­pah­tu­vat ko­koon­tu­mi­set ovat tut­tu­ja värt­si­lä­läi­sil­le, nii­tä ovat jär­jes­tä­neet mo­net alu­eel­la toi­mi­vat yh­dis­tyk­set. Ko­ro­na kui­ten­kin hil­jen­si ker­ho­toi­min­nan ei­kä uut­ta toi­min­taa ole sen jäl­keen vie­lä vi­rin­nyt.

Tea Vänskä, Lea Koukku ja Polina Kuznetsova jakavat kahvia Värtsilän Siirit ja Otot -kerhossa. Hehkulliset laskiaispullat odottavat nauttijoitaan.

Tea Vänskä, Lea Koukku ja Polina Kuznetsova jakavat kahvia Värtsilän Siirit ja Otot -kerhossa. Hehkulliset laskiaispullat odottavat nauttijoitaan.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.2.2024 8.05

Hyvää ystävänpäivää! Kyläläiset kohtaavat Siirit ja Otot -kerhossa

Hymy on her­käs­sä ja nau­ru rai­kaa, mut­ta osa­taan myös va­ka­voi­tua Sii­rit ja Otot -ker­hos­sa Värt­si­län Lam­pe­lan­tiel­lä. Eri­lais­ten ker­ho­ta­paa­mis­ten tii­moil­ta ta­pah­tu­vat ko­koon­tu­mi­set ovat tut­tu­ja värt­si­lä­läi­sil­le, nii­tä ovat jär­jes­tä­neet mo­net alu­eel­la toi­mi­vat yh­dis­tyk­set. Ko­ro­na kui­ten­kin hil­jen­si ker­ho­toi­min­nan ei­kä uut­ta toi­min­taa ole sen jäl­keen vie­lä vi­rin­nyt.

Paksuniemen Paronit Oy:n Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen näkevät Rääkkylän matkailussa mahdollisuuksia kehittyvään yritystoimintaan.

Paksuniemen Paronit Oy:n Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen näkevät Rääkkylän matkailussa mahdollisuuksia kehittyvään yritystoimintaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.2.2024 19.43

Paksuniemen uudet yrittäjät: "Sen suurempi tavoite ei ole kuin saada Michelin tähti Rääkkylään"

Pak­su­nie­men uu­det yrit­tä­jät, Pak­su­nie­men Pa­ro­nit Oy:n Pasi Hä­mä­läi­nen, Jon­ne Soi­ni­nen ja Juha Maa­ra­nen, ai­ko­vat nos­taa sa­ta­man alu­een pal­ve­lut uu­teen lois­toon­sa ja alu­ees­sa näh­dään pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia.

Paksuniemen Paronit Oy:n Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen näkevät Rääkkylän matkailussa mahdollisuuksia kehittyvään yritystoimintaan.

Paksuniemen Paronit Oy:n Pasi Hämäläinen ja Juha Maaranen näkevät Rääkkylän matkailussa mahdollisuuksia kehittyvään yritystoimintaan.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.2.2024 19.43

Paksuniemen uudet yrittäjät: "Sen suurempi tavoite ei ole kuin saada Michelin tähti Rääkkylään"

Pak­su­nie­men uu­det yrit­tä­jät, Pak­su­nie­men Pa­ro­nit Oy:n Pasi Hä­mä­läi­nen, Jon­ne Soi­ni­nen ja Juha Maa­ra­nen, ai­ko­vat nos­taa sa­ta­man alu­een pal­ve­lut uu­teen lois­toon­sa ja alu­ees­sa näh­dään pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia.

Anna Pöyhönen ja Anne Pohtamo-Hietanen toimivat lauantaisen OlenNainen-kohtaamispaikan vetäjinä.

Anna Pöyhönen ja Anne Pohtamo-Hietanen toimivat lauantaisen OlenNainen-kohtaamispaikan vetäjinä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.2.2024 13.03

Hengellinen kohtaamispaikka arjen keskellä

– Kii­tos kun saan täs­sä ol­la, kii­tos kun saan le­väh­tää. Kii­tos kun saan voi­maa jol­la ope­tel­la elä­mää, kai­kui lau­lu Ki­teen kan­sa­no­pis­ton sa­lis­sa. An­na-Mari Kas­ki­sen sa­nat ja suur­ten ik­ku­noi­den ta­ka­na hoh­ta­va tal­vi­nen mai­se­ma voi­maan­nut­ti­vat ko­ki­jaan­sa.

Anna Pöyhönen ja Anne Pohtamo-Hietanen toimivat lauantaisen OlenNainen-kohtaamispaikan vetäjinä.

Anna Pöyhönen ja Anne Pohtamo-Hietanen toimivat lauantaisen OlenNainen-kohtaamispaikan vetäjinä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.2.2024 13.03

Hengellinen kohtaamispaikka arjen keskellä

– Kii­tos kun saan täs­sä ol­la, kii­tos kun saan le­väh­tää. Kii­tos kun saan voi­maa jol­la ope­tel­la elä­mää, kai­kui lau­lu Ki­teen kan­sa­no­pis­ton sa­lis­sa. An­na-Mari Kas­ki­sen sa­nat ja suur­ten ik­ku­noi­den ta­ka­na hoh­ta­va tal­vi­nen mai­se­ma voi­maan­nut­ti­vat ko­ki­jaan­sa.

Arpeen koulun joukkueet ja Kesälahden koulun joukkue aluekilpailussa Taitaja9-logon äärelle ryhmittyneinä. Kuva: Tarja Sivonen.

Arpeen koulun joukkueet ja Kesälahden koulun joukkue aluekilpailussa Taitaja9-logon äärelle ryhmittyneinä. Kuva: Tarja Sivonen.

Tarja Sivonen

Uutiset
13.2.2024 12.35

Taitaja9-aluekilpailussa neljä joukkuetta Keski-Karjalasta

Ri­ve­ri­an Pel­to­lan kam­puk­sel­la jär­jes­tet­tiin 7. hel­mi­kuu­ta Tai­ta­ja9-kil­pai­lun alu­e­kar­sin­ta. Jouk­ku­ei­ta oli saa­pu­nut Arp­pen, Ke­sä­lah­den, Leh­mon, Pie­lis­jo­en, Poi­ko­lan, Ylä­myl­lyn ja Jo­en­suun ly­se­on pe­rus­kou­lus­ta. En­nen alu­e­kil­pai­lua jouk­ku­eet oli­vat osal­lis­tu­neet pai­kal­lis­kil­pai­luun, joka to­teu­tet­tiin Sep­po-pe­lin muo­dos­sa.

Arpeen koulun joukkueet ja Kesälahden koulun joukkue aluekilpailussa Taitaja9-logon äärelle ryhmittyneinä. Kuva: Tarja Sivonen.

Arpeen koulun joukkueet ja Kesälahden koulun joukkue aluekilpailussa Taitaja9-logon äärelle ryhmittyneinä. Kuva: Tarja Sivonen.

Tarja Sivonen

Uutiset
13.2.2024 12.35

Taitaja9-aluekilpailussa neljä joukkuetta Keski-Karjalasta

Ri­ve­ri­an Pel­to­lan kam­puk­sel­la jär­jes­tet­tiin 7. hel­mi­kuu­ta Tai­ta­ja9-kil­pai­lun alu­e­kar­sin­ta. Jouk­ku­ei­ta oli saa­pu­nut Arp­pen, Ke­sä­lah­den, Leh­mon, Pie­lis­jo­en, Poi­ko­lan, Ylä­myl­lyn ja Jo­en­suun ly­se­on pe­rus­kou­lus­ta. En­nen alu­e­kil­pai­lua jouk­ku­eet oli­vat osal­lis­tu­neet pai­kal­lis­kil­pai­luun, joka to­teu­tet­tiin Sep­po-pe­lin muo­dos­sa.

Paksuniemen kesäkausi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa uuden yrittäjäkolmikon voimin. Arkistokuva.

Paksuniemen kesäkausi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa uuden yrittäjäkolmikon voimin. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.2.2024 10.56

Paksuniemen Satamakahvilan uusista suunnitelmista tiedotetaan tänään - avajaiset touko-kesäkuun vaihteessa

Rääk­ky­län kun­ta hy­väk­syi ei­li­ses­sä kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa vuok­ra­so­pi­muk­sen Pak­su­nie­men Sa­ta­ma­kah­vi­lan uu­sien yrit­tä­jien kans­sa. Tä­nään kun­ta jär­jes­tää asi­as­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­den il­ta­päi­väl­lä.

Paksuniemen kesäkausi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa uuden yrittäjäkolmikon voimin. Arkistokuva.

Paksuniemen kesäkausi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa uuden yrittäjäkolmikon voimin. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
13.2.2024 10.56

Paksuniemen Satamakahvilan uusista suunnitelmista tiedotetaan tänään - avajaiset touko-kesäkuun vaihteessa

Rääk­ky­län kun­ta hy­väk­syi ei­li­ses­sä kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa vuok­ra­so­pi­muk­sen Pak­su­nie­men Sa­ta­ma­kah­vi­lan uu­sien yrit­tä­jien kans­sa. Tä­nään kun­ta jär­jes­tää asi­as­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­den il­ta­päi­väl­lä.

Uutiset
13.2.2024 10.30

Autoveron tuotto romahti

Ve­ro­hal­lin­non ti­las­to­jen mu­kaan vuon­na 2023 au­to­ve­roa mää­rät­tiin noin 159 300 ajo­neu­vos­ta yh­teen­sä 382,6 mil­joo­naa eu­roa. Vaik­ka au­to­ve­ro­tet­tu­jen ajo­neu­vo­jen mää­rä kas­voi 3,6 pro­sent­tia, au­to­ve­roa mää­rät­tiin 24,0 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta vä­hem­män. Syy­nä on au­to­jen säh­köis­ty­mi­nen sekä polt­to­moot­to­ri­au­to­jen pääs­tö­ta­son las­ku.

Uutiset
13.2.2024 10.30

Autoveron tuotto romahti

Ve­ro­hal­lin­non ti­las­to­jen mu­kaan vuon­na 2023 au­to­ve­roa mää­rät­tiin noin 159 300 ajo­neu­vos­ta yh­teen­sä 382,6 mil­joo­naa eu­roa. Vaik­ka au­to­ve­ro­tet­tu­jen ajo­neu­vo­jen mää­rä kas­voi 3,6 pro­sent­tia, au­to­ve­roa mää­rät­tiin 24,0 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta vä­hem­män. Syy­nä on au­to­jen säh­köis­ty­mi­nen sekä polt­to­moot­to­ri­au­to­jen pääs­tö­ta­son las­ku.

Kunpa omistaisi hakkuukypsiä koivikoita! Vaneritukista saa nyt hyvän hinnan.

Kunpa omistaisi hakkuukypsiä koivikoita! Vaneritukista saa nyt hyvän hinnan.

Jouko Väistö

Uutiset
13.2.2024 10.00

Vanerikoivusta saa nyt hyvän hinnan

Hak­kuu­kyp­siä koi­vi­koi­ta omis­ta­vil­la met­sä­no­mis­ta­jil­la on nyt otol­li­nen ai­ka pis­tää ra­hoik­si. Koi­vu­tu­kis­ta mak­se­taan tänä tal­ve­na hy­vää hin­taa, Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­lan joh­ta­ja Har­ri Vä­li­mä­ki va­kuut­ti vii­me vii­kon tors­tai­na Ki­teel­lä pi­de­tys­sä met­sä­no­mis­ta­jail­las­sa.

Kunpa omistaisi hakkuukypsiä koivikoita! Vaneritukista saa nyt hyvän hinnan.

Kunpa omistaisi hakkuukypsiä koivikoita! Vaneritukista saa nyt hyvän hinnan.

Jouko Väistö

Uutiset
13.2.2024 10.00

Vanerikoivusta saa nyt hyvän hinnan

Hak­kuu­kyp­siä koi­vi­koi­ta omis­ta­vil­la met­sä­no­mis­ta­jil­la on nyt otol­li­nen ai­ka pis­tää ra­hoik­si. Koi­vu­tu­kis­ta mak­se­taan tänä tal­ve­na hy­vää hin­taa, Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­lan joh­ta­ja Har­ri Vä­li­mä­ki va­kuut­ti vii­me vii­kon tors­tai­na Ki­teel­lä pi­de­tys­sä met­sä­no­mis­ta­jail­las­sa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.2.2024 9.50

Puruvesitalon peruskorjaukseen 4 miljoonan määrärahaesitys

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syy ta­lous­suun­ni­tel­man 2024-2026 in­ves­toin­ti­o­saan vuo­del­le 2025 4 milj. eu­ron mää­rä­ra­han Ke­sä­lah­den kou­lun pe­rus­kor­jaus­ta var­ten.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.2.2024 9.50

Puruvesitalon peruskorjaukseen 4 miljoonan määrärahaesitys

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syy ta­lous­suun­ni­tel­man 2024-2026 in­ves­toin­ti­o­saan vuo­del­le 2025 4 milj. eu­ron mää­rä­ra­han Ke­sä­lah­den kou­lun pe­rus­kor­jaus­ta var­ten.

Uutiset
13.2.2024 8.13

Risto Immonen pyydysti 25 pienpetoa

Ta­sa­pään Seu­dun Erän Ris­to Im­mo­nen oli vii­me vuon­na Kes­ki-Kar­ja­lan riis­ta­hoi­to­yh­dis­tyk­sen te­hok­kain pien­pe­to­jen pyy­tä­jä. Hän sai saa­liik­si 13 su­pi­koi­raa, 6 mink­kiä, 4 ket­tua ja 2 nää­tää. Muut pal­kin­to­si­jat me­ni­vät Pu­hos­sa­lon Erän Sep­po Pi­ri­sel­le ja Mar­ko Vi­sa­lal­le.

Uutiset
13.2.2024 8.13

Risto Immonen pyydysti 25 pienpetoa

Ta­sa­pään Seu­dun Erän Ris­to Im­mo­nen oli vii­me vuon­na Kes­ki-Kar­ja­lan riis­ta­hoi­to­yh­dis­tyk­sen te­hok­kain pien­pe­to­jen pyy­tä­jä. Hän sai saa­liik­si 13 su­pi­koi­raa, 6 mink­kiä, 4 ket­tua ja 2 nää­tää. Muut pal­kin­to­si­jat me­ni­vät Pu­hos­sa­lon Erän Sep­po Pi­ri­sel­le ja Mar­ko Vi­sa­lal­le.

Rääkkylän kunta on valmis maksamaan vapaaehtoisesti osuutensa palkkaharmonisaatiokustannuksista. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta on valmis maksamaan vapaaehtoisesti osuutensa palkkaharmonisaatiokustannuksista. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.2.2024 20.03

Palkka­har­mo­ni­saa­ti­o­maksujen mahdollista palauttamista koskeva sopimus hyväksyttiin

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Siun so­ten palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­on mak­suo­suu­den mak­sa­mi­seen liit­ty­vän so­pi­muk­sen, joka on palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­o­mak­su­jen mah­dol­lis­ta pa­laut­ta­mis­ta kos­ke­va. Myös Ki­tee on jo ai­em­min hy­väk­sy­nyt sa­man so­pi­muk­sen.

Rääkkylän kunta on valmis maksamaan vapaaehtoisesti osuutensa palkkaharmonisaatiokustannuksista. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta on valmis maksamaan vapaaehtoisesti osuutensa palkkaharmonisaatiokustannuksista. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.2.2024 20.03

Palkka­har­mo­ni­saa­ti­o­maksujen mahdollista palauttamista koskeva sopimus hyväksyttiin

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Siun so­ten palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­on mak­suo­suu­den mak­sa­mi­seen liit­ty­vän so­pi­muk­sen, joka on palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­o­mak­su­jen mah­dol­lis­ta pa­laut­ta­mis­ta kos­ke­va. Myös Ki­tee on jo ai­em­min hy­väk­sy­nyt sa­man so­pi­muk­sen.

Maakunnan yhteisestä matkailumarkkinoinnista on positiivisia kokemuksia tammikuussa Helsingissä järjestetyiltä Matkamessuilta. Kuvituskuva: Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Maakunnan yhteisestä matkailumarkkinoinnista on positiivisia kokemuksia tammikuussa Helsingissä järjestetyiltä Matkamessuilta. Kuvituskuva: Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Uutiset
12.2.2024 20.00

Matkai­lu­mark­ki­noinnin palvelusopimus hyväksyttiin Rääkkylässäkin

Rääk­ky­län kun­ta hy­väk­syi mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin pal­ve­lu­so­pi­muk­sen, jon­ka mu­kai­ses­ti kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nat ra­hoit­ta­vat Vi­sit­Ka­re­li­an mat­kai­lu­pal­ve­lua seu­raa­van, Bu­si­ness Jo­en­suun to­teut­ta­mat mat­kai­lun edis­tä­mi­sen pal­ve­lut ja mark­ki­noin­nin kol­men vuo­den ajan yh­teen­sä 400 000 eu­ron pa­nok­sel­la vuo­des­sa.

Maakunnan yhteisestä matkailumarkkinoinnista on positiivisia kokemuksia tammikuussa Helsingissä järjestetyiltä Matkamessuilta. Kuvituskuva: Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Maakunnan yhteisestä matkailumarkkinoinnista on positiivisia kokemuksia tammikuussa Helsingissä järjestetyiltä Matkamessuilta. Kuvituskuva: Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Uutiset
12.2.2024 20.00

Matkai­lu­mark­ki­noinnin palvelusopimus hyväksyttiin Rääkkylässäkin

Rääk­ky­län kun­ta hy­väk­syi mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin pal­ve­lu­so­pi­muk­sen, jon­ka mu­kai­ses­ti kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nat ra­hoit­ta­vat Vi­sit­Ka­re­li­an mat­kai­lu­pal­ve­lua seu­raa­van, Bu­si­ness Jo­en­suun to­teut­ta­mat mat­kai­lun edis­tä­mi­sen pal­ve­lut ja mark­ki­noin­nin kol­men vuo­den ajan yh­teen­sä 400 000 eu­ron pa­nok­sel­la vuo­des­sa.

Matti Soininen ja Satu Kinnunen paiskasivat kättä yhteistyön merkiksi. Taustalla Esko Lindberg, Tuovi Vaskonen, Raija Päivinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen.

Matti Soininen ja Satu Kinnunen paiskasivat kättä yhteistyön merkiksi. Taustalla Esko Lindberg, Tuovi Vaskonen, Raija Päivinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.2.2024 16.14

Omaishoitajien kerho jatkuu lahjoitusvaroin

Ker­ran kuus­sa Ta­ri­na­tu­val­la ko­koon­tu­van, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Rääk­ky­län osas­ton ja Rääk­ky­län lä­hi­kir­kon jär­jes­tä­mä omais­hoi­to­per­hei­den kah­vi­la jat­kuu lah­joi­tus­va­roin.

Matti Soininen ja Satu Kinnunen paiskasivat kättä yhteistyön merkiksi. Taustalla Esko Lindberg, Tuovi Vaskonen, Raija Päivinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen.

Matti Soininen ja Satu Kinnunen paiskasivat kättä yhteistyön merkiksi. Taustalla Esko Lindberg, Tuovi Vaskonen, Raija Päivinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.2.2024 16.14

Omaishoitajien kerho jatkuu lahjoitusvaroin

Ker­ran kuus­sa Ta­ri­na­tu­val­la ko­koon­tu­van, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Rääk­ky­län osas­ton ja Rääk­ky­län lä­hi­kir­kon jär­jes­tä­mä omais­hoi­to­per­hei­den kah­vi­la jat­kuu lah­joi­tus­va­roin.

Rääkkylän kunta myöntää järjestöavustuksia muun muassa askartelukerhojen järjestämiseen. Kuvituskuva lasten luovalta leiriltä.

Rääkkylän kunta myöntää järjestöavustuksia muun muassa askartelukerhojen järjestämiseen. Kuvituskuva lasten luovalta leiriltä.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.2.2024 15.21

Järjestötoimintaan potkua seurahankkeesta ja Leader-rahoituksesta

Rääk­ky­län jär­jes­tö­pa­la­ve­ris­sa mie­tit­tiin, han­kit­tai­siin­ko use­am­man yh­dis­tyk­sen yh­tei­se­nä pro­jek­ti­na ag­g­re­gaa­tit ky­lä­ta­loil­le.

Rääkkylän kunta myöntää järjestöavustuksia muun muassa askartelukerhojen järjestämiseen. Kuvituskuva lasten luovalta leiriltä.

Rääkkylän kunta myöntää järjestöavustuksia muun muassa askartelukerhojen järjestämiseen. Kuvituskuva lasten luovalta leiriltä.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.2.2024 15.21

Järjestötoimintaan potkua seurahankkeesta ja Leader-rahoituksesta

Rääk­ky­län jär­jes­tö­pa­la­ve­ris­sa mie­tit­tiin, han­kit­tai­siin­ko use­am­man yh­dis­tyk­sen yh­tei­se­nä pro­jek­ti­na ag­g­re­gaa­tit ky­lä­ta­loil­le.

Lisää aiheesta

Kysely