JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liisa Mäenpää esittelee uuden kirjaston palveluja kansalaisopiston Kätevät kädet -ryhmäläisille.

Liisa Mäenpää esittelee uuden kirjaston palveluja kansalaisopiston Kätevät kädet -ryhmäläisille.

Mervi Venäläinen

18.5.2021 9.10
Kulttuuri

Tohmajärven kirjasto palvelee myös omatoimikirjastona

TOH­MA­JÄR­VI

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Toh­ma­jär­ven kir­jas­to pal­ve­lee myös oma­toi­mi­kir­jas­to­na 17. tou­ko­kuu­ta al­ka­en. Oma­toi­mi­kir­jas­to­na kir­jas­ton pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sä sil­loin­kin kun kir­jas­to on kiin­ni.

Kir­jas­toon pää­see oma­toi­mi­ses­ti ar­ki­sin klo 7 – 21 vä­lil­lä. Lau­an­tai­sin kir­jas­to on oma­toi­mi­a­si­ak­kai­den käy­tös­sä klo 9 – 16.

Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää ker­too, et­tä kir­jas­ton pal­ve­lu­ja voi­vat jat­kos­sa käyt­tää kaik­ki, jot­ka te­ke­vät kir­jas­tos­sa käy­des­sään oma­toi­mi­so­pi­muk­sen. So­pi­muk­sen avul­la kir­jas­ton saa­vu­tet­ta­vuus pa­ra­nee.

– So­pi­mus on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Kir­jas­toon pää­see si­sään kir­jas­to­kor­til­la ja tun­nus­lu­vul­la.

– Kir­jas­ton mo­lem­mis­sa ker­rok­sis­sa on lai­naus- ja pa­lau­tu­sau­to­maat­ti. Ra­ken­nuk­seen on es­tee­tön pää­sy, ja käy­tös­sä on his­si.

Mä­en­pään mu­kaan oma­toi­mi­kir­jas­to pal­ve­lee eri­tyi­ses­ti muun mu­as­sa vuo­ro­työ­tä te­ke­viä ja lap­si­per­hei­tä, jot­ka voi­vat näin pa­rem­min hyö­dyn­tää kir­jas­ton pal­ve­lu­ja var­hain aa­mul­la, myö­hem­pään il­lal­la sekä lau­an­tai­sin.

– Toi­vo­tam­me kaik­ki asi­ak­kaat ter­ve­tul­leik­si ja toi­vom­me vas­tuul­lis­ta sekä siis­tiä ti­lo­jen käyt­tä­mis­tä kai­kil­ta asi­ak­kail­tam­me.

Lisää aiheesta

Kysely