Koti-Karjala

Poliisi pyrkii parantamaan näkyvyyttä harvaan asutuilla alueilla.

Poliisi tehostaa näkyvyyttä harvaan asutuilla alueilla

03.11. 14:25

Mervi Venäläinen

Sisäministeri Maria Ohisalo kertoi Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa, että tulevan vuoden aikana harvaan asutuilla alueilla Poliisin henkilöstöä lisätään 30 henkilötyövuodella. Ohisalon mielestä on tärkeää, että myös taloudellisesti haastavina aikoina harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta voidaan parantaa. Poliisien määrää tullaan Ohisalon mukaan nostamaan jatkossakin.

– Suomi on maailman turvallisin maa, mutta meillä on Euroopassa vähiten poliiseja. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa koulutukseen otettavien määrän lisäämisellä.

– Hädän hetkellä apu on oltava lähellä ihan kaikkialla.

Ministeri Ohisalo korosti puheenvuorossaan moniviranomaisyhteistyön merkitystä harva-alueilla. Myös elinvoimainen vapaaehtois- ja järjestötyö, kuten esimerkiksi sopimuspalomiestoiminta tai kylien omat pelastusryhmät ovat ministerin mukaan tärkeässä roolissa turvallisuuden kannalta.

POLIISIYLIJOHTAJA Seppo Kolehmaisen mukaan Poliisin toimintaan saatava 4,1 miljoonan lisäresurssi tullaan kohdentamaan ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn keskittyvän työryhmän perustamiseen, verkkorikollisuuden ehkäisyyn sekä harva-alueiden palveluiden saatavuuden parantamiseen.

– Harvaan asutuille alueille kohdennetusta henkilöstöresurssista kymmenen sijoittuu Lapin alueelle, viisi Oulun alueelle, viisi Itä-Suomeen, neljä Sisä-Suomeen ja kuusi Pohjanmaalle.

– Tavoitteena on parantaa palveluja ja Poliisin näkyvyyttä liikkuviin partioihin panostamalla. Myös digitaalisia palveluita kehitetään.

ITÄ-SUOMEN poliisilaitoksen toiminta-alueella toimii 15 poliisiasemaa. Kuntia alueella on kaikkiaan 44.

– On selvää, että alueella toiminnan on perustuttava liikkuvuuteen, sanoo Itä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Kai Markkula.

Itä-Suomen alueen harva-toiminnan kehittäminen perustuu liikkuvien kenttävalvontaryhmien vahvistamiseen. Kenttäjohtoalueittain toimivia kenttävalvontaryhmiä on alueella kolme. Vuoden alusta kenttävalvontaryhmille nimetään omat partioalueet, ja kehitetään tietojohtoista työsuunnittelua.

Myös kesäkuussa aloitettua vartijapartiokokeilua on tarkoitus jatkaa. Kokeilussa osan poliisikuljetuksista on hoitanut vartijat, jolloin poliisipartion ei tarvitse poistua toimialueeltaan kuljetusten takia. Lisäksi virtuaalisia nettipoliiseja lisätään, ja digitaalisia palveluita kehitetään. Lupapalveluiden osalta jatkossakin halutaan mahdollistaa asiointi 14 poliisiasemalla.

ITÄ-SUOMEN poliisilaitoksessa on tehty suunnitelmia kenttäpoliisien virkapaikkojen keskittämisestä Joensuuhun ja Kuopioon. Markkulan mukaan suunnitelmat eivät suoraan liity harva-alueen kehittämissuunnitelmiin.

– Parhaiten harva-alueiden turvallisuuteen voidaan vaikuttaa liikkuvien partioiden toiminnan kehittämisen kautta.

Sekä ministeri Ohisalo että poliisiylijohtaja Kolehmainen painottavat, että poliiseja ei olla viemässä pois miltään alueelta.

– Itä-Suomen alueen suunnitelma on Poliisihallituksen arvioitavana, ja jatkosuunnitelmat tehdään sitten, Kolehmainen toteaa.

– On järkevämpää aloittaa työvuoro täydellä partiolla jostain pisteestä, ja olla heti toimintakykyinen kuin että ensin ajetaan puolikkaana partiona jonnekin, josta saadaan partiolla täydennys.

– Poliisin näkyvyyden lisäämisellä on ennalta ehkäisevä vaikutus. Tietojohtoisella työsuunnittelulla ja liikkuvien poliisipartioiden laaja-alaisilla toimenkuvilla pyritään vastaamaan kunkin alueen haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Ministeri Ohisalon mukaan lisäresursseilla halutaan parantaa Poliisin toimintamahdollisuuksia harva-alueilla.

– Toiminnan on elettävä ajassa, ja muokkauduttava kansalaisten muuttuviin tarpeisiin, Ohisalo sanoo.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›