Koti-Karjala

Keskeyttäminen ei koske Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikön ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille. Kuva: Riitta Makkonen (Koti-Karjalan arkisto).

Siun sote ja Terveystalo turvaamaan palvelukoti Viherlaakson ja Viherpihan toiminnan jatkuvuutta

15.07. 10:50

RÄÄKKYLÄ

Kari Sarkkinen

Siun sote ja Terveystalo turvaavat Rääkkylässä sijaitsevien palvelukoti Viherlaakson ja Viherpihan toiminnan jatkuvuuden toistaiseksi, Itä-Suomen aluehallintoviraston keskeytettyä Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry:n toiminnan kyseisissä palvelukodeissa.

– Varmistamme yhdessä Terveystalon kanssa, että yksiköiden toiminnan, asukkaiden palvelujen sekä henkilökunnan työsuhteiden jatkuvuus turvataan tässä akuutissa tilanteessa, kertoo toimialuejohtaja Eija Rieppo Siun soten ikäihmisten palveluista.

Palvelukotien toiminnan johtovastuu on siirtynyt toistaiseksi Suojakotiyhdistykseltä Siun sotelle, joka on nimennyt yksiköihin vastuullisen palveluesimiehen jo viime viikolla. Rääkkylässä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana toimiva Terveystalo puolestaan nimeää yksiköihin sairaanhoitajan ja vastaa yksiköiden riittävistä lääkäripalveluista. Nämä järjestelyt ovat voimassa lokakuun loppuun saakka ja jatko suunnitellaan aluehallintoviraston päätösten mukaisesti.

Palvelukoti Viherlaaksossa ja Viherpihassa asuu sekä ikäihmisiä että kehitysvammaisia asiakkaita. Palvelukoteja on ylläpitänyt Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry. Asukkaita palvelukodeissa on tällä hetkellä yhteensä 28.

ITÄ-SUOMEN aluehallintovirasto on 13.7.2020 antanut Rääkkylän Suojakotiyhdistys r.y.:n Palvelukoti Viherlaakso ja Palvelukoti Viherpolku -toimintayksiköitä koskevan valvontapäätöksen tehostetun palveluasumisen keskeyttämisestä. Keskeyttäminen ei koske Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikön ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille. Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.

VALVONTA-ASIA on tullut vireille Siun soten tehtyä 6.6.2019 valvontakäynnin Palvelukoti Viherpolkuun. Tarkastuskertomuksen mukaan tehostetun palveluasumisen asukkaiden turvallisuutta ei ole turvattu riittävällä tavalla yöaikaan. Huumausaineita sisältävien lääkkeiden säilytyksessä on ollut puutteita ja yksikössä ei käy lääkäriä eikä vuosittaisia lääkärintarkastuksia ole tehty. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisessa sekä päivittämisessä on ollut puutteita. Lisäksi vastuuhenkilölle on ollut epäselvää, ovatko asiakkaat tehostetun palveluasumisen vai palveluasumisen asiakkaita.

Toimintayksiköiden yhteinen vastuuhenkilö on vaihtunut valvonnan aikana tiheästi vastuuhenkilöiden irtisanoutumisten vuoksi 23.9.2019, 31.3.2020 ja 9.7.2020. Viimeisimmän vastuuhenkilön irtisanouduttua aluehallintovirasto pyysi Siun sotea tekemään valvontakäynnin yksiköihin 8.7.2020 ja järjesti neuvottelun palveluntuottajan, Siun soten ja Terveystalon edustajien kanssa. Rääkkylän sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu Terveystalon hoidettavaksi.

Kutsuessaan palveluntuottajan neuvotteluun 9.7.2020, aluehallintovirasto on ilmoittanut harkitsevansa toimintayksikköjen toiminnan keskeyttämistä. Neuvottelussa palveluntuottaja ei pystynyt esittämään realistista suunnitelmaa, miten se vastaa seuraavasta päivästä (10.7.2020) alkaen johtamisjärjestelmästä, sairaanhoitajapalveluista ja toiminnan vakiinnuttamisesta.

ALUEHALLINTOVIRASTO lupa- ja valvontaviranomaisena ei voi katsoa palveluntuottajan ryhtyneen riittäviin toimenpiteisiin asiakasturvallisuuden varmistamiseksi toimintayksiköissä.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palveluntuottaja ei kykene varmentamaan tehostetun palveluasumisen asiakasturvallisuutta omavalvonnan keinoin. 6.6.2019 tehdyllä tarkastuskäynnillä havaitut puutteet, muun muassa riittämättömän yövalvonnan osalta, ovat olleet palveluntuottajan tiedossa, mutta kaikkia asioita ei ole korjattu tähän päivään mennessä.

Ottaen huomioon toimintayksikön vakavat puutteet ja puutteiden korjaamiseen annettu aika, ei lupa- ja valvontaviranomainen ole voinut vakuuttua siitä, että toiminta jatkuu asiakasturvallisena ja asianmukaisena eikä siten voi pitää uhkasakon uhalla annettua määräystä riittävänä toimenpiteenä. Tämän vuoksi aluehallintovirasto keskeytti toimintayksiköiden toiminnan suullisella ilmoituksellaan 10.7.2020 alkaen ja antoi asiasta kirjallisen päätöksen 13.7.2020.

ALKUPERÄISEN aluehallintoviraston myöntämän luvan mukaan Rääkkylän suojakotiyhdistys saa tuottaa Palvelukoti Viherlaakso -toimintayksikössä kehitysvammaisten tehostettua palveluasumista 15 asiakaspaikalla ja ilmoituksenvaraista päivätoimintaa kehitysvammaisille työ- ja toimintakeskuksessa 6 asiakaspaikalla sekä palvelukeskuksessa 10 asiakaspaikalla.

Palvelukoti Viherpolku -toimintayksikössä saa tuottaa vanhusten tehostettua palveluasumista 20 asiakaspaikalla.

Juttua päivitetty klo 10.30 Siun soten toimialuejohtaja Eija Riepon kommenteilla. Myös otsikko ”AVI määräsi tehostetun palveluasumisen keskeytettäväksi Palvelukotien Viherlaakso ja Viherpolku -toimintayksiköissä” vaihdettiin.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›