Hallinto-oikeus hylkäsi valokuitulainan valituksen

29.05. 10:35

RÄÄKKYLÄ

Kari Sarkkinen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on viime perjantaina antamallaan päätöksellä hylännyt valtuutettu Petteri Pakarisen tekemän valituksen Rääkkylän kunnanvaltuuston helmikuussa 2018 tekemään lainapäätökseen. Kyseessä on Kuntarahoituksen 1,5 miljoonan euron talousarviolaina, jolla on tarkoitus maksaa Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan lainojen lyhennykset rahoituslaitoksille neljältä vuodelta kerralla.

Valituksen mukaan valtuutetuille ei ole annettu Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan taloudellisesta tilanteesta minkäänlaista tai ainakaan riittävää selvitystä. Hallinto-oikeus toteaa, että valtuuston päätökset lainan ottamisesta ja lainan antamisesta edelleen osuuskunnalle ovat johtuneet päätöspöytäkirjojen valmisteluosioista ilmenevällä tavalla selkeästi esille tuodusta osuuskunnan heikosta taloudellisesta tilanteesta. Asian valmistelua ei voida pitää valittajan esittämistä syistä sillä tavalla puutteellisena tai riittämättömänä, ettei kunnanvaltuustolla olisi ollut edellytyksiä arvioida kunnanhallituksen ehdotuksen merkitystä ja sisältöä. Valtuuston päätökset eivät ole syntyneet tästä valittajan esittämästä syystä virheellisessä järjestyksessä.

Siitä huolimatta, että hallinto-oikeus on edellä pääasiaa koskevassa ratkaisussaan päätynyt siihen johtopäätökseen, etteivät valtuuston päätökset ole lainvastaisia, hallinto-oikeus katsoo, että perusteet annetun täytäntöönpanomääräykselle voimassa pitämiselle ovat edelleen jatkomuutoksenhaun mahdollisuuden vuoksi olemassa. Tästä syystä hallinto-oikeus katsoo aiheelliseksi määrätä, että täytäntöönpanoa koskeva määräys on edelleen voimassa tämän päätöksen lainvoimaisuuteen saakka, tai kunnes korkein hallinto-oikeus sitä ennen asiassa mahdollisesti toisin määrää.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›