Koti-Karjala

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Attendon optiovuosista

05.01. 08:40

TOHMAJÄRVI

Kari Sarkkinen

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kunnanvaltuutettu Pauli Hakkaraisen (sd) tekemän valituksen Tohmajärven kunnanvaltuuston 14.12.2015 tekemästä päätöksestä jatkaa Attendo Oy:n kanssa solmittua sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusopimusta vuosiksi 2017 ja 2018. Kyse oli ns. optiovuosien käyttöönotosta. Valituksessaan Hakkarainen vaati päätöksen kumoamista.

Joulukuun lopussa antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että ”kunnanvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyin perustein syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole muutoinkaan lainvastainen.”

HAKKARAINEN ESITTI valituksessaan palvelusopimuksen olevan lainvastainen, koska ”lakisääteisten palvelujen yksityistämisen mahdollistavaa tai sitä ohjaavaa lainsäädäntöä ei ole.” Lisäksi Hakkarainen katsoi, että optiosopimus olisi ristiriidassa sen kanssa, että valtuusto oli hyväksynyt Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen ja toiminta jäsenkuntana alkaa 1.1.2017. Lisäksi hän katsoi, että valtuusto on optiokauden hyväksyessään ylittänyt toimivaltansa, koska päätös sitoo 60 % kunnan budjetista vuoden 2018 loppuun.

ITÄ-SUOMEN hallinto-oikeuden oikeudellisen arvioinnin mukaan kunta voi kuntalain mukaisesti tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Näin ollen kunnanvaltuuston päätös sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkimista koskevan palvelusopimuksen optiovuosien käyttämisestä perustuu kuntalakiin, eikä päätöksessä ole kyse kuntalaissa tarkoitetusta julkisen hallintotehtävän siirtämisestä yksityiselle.

Edelleen hallinto-oikeus toteaa, että Tohmajärven kunnanvaltuusto on ollut päätöksentekohetkellä toimivaltainen päättämään palveluiden järjestämisestä, koska palveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle perussopimuksen mukaan 1.1.2017 lukien. Valtuusto on ollut toimivaltainen tekemään kunnan ylimpänä toimielimenä päätöksiä toimikautensa loppuun saakka.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›